Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 404
-> Legújabb tag: Robertorilt

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet

Üdvözlünk az oldalon

Köszöntõ

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerõssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprõ többséggel  gyõzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhetõ, felemelõ és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építõ javaslataikat, mellyel közösen  élhetõbbé tehetjük a magyarság életét!

Harmóniában a természettel

HírekA KÖZÖNSÉGES CICKAFARK
Achilea millefolium
Paracelsus azt tanította, hogy a betegségeknek sokféle oka van, de ezek mind visszavezethet?k egy f? okra, éspedig arra, hogy az ember nem él összhangban a természeti törvényekkel, és ezért eltér attól a helyes úttól, amit a lelke mutat számára.
A betegség ennek a diszharmóniának a következménye.
Elvetette a kizárólag könyvekb?l származó holt tudást, és helyette a kutatás és a tapasztalat fontosságát hangsúlyozta.
Miután elvégezte az egyetemet, 20 évesen maga is vándorútra indult. Tapasztalatokat akart gy?jteni, gyakorlati tudásra szert tenni.
Képes volt mindenkit?l tanulni: javasasszonyoktól, bábáktól, felcserekt?l, hóhéroktól, fürd?mesterekt?l, akik sokat tudtak az emberi testr?l, illetve a gyógynövényekr?l.
Paracelsus olyan emberekt?l gy?jtötte össze ezeket a tapasztalatokat, akikkel a korabeli orvosok szóba sem álltak, de akik egy-egy dologhoz jól értettek.
Az egyik f? vád ellene emiatt az volt, hogy lealacsonyítja az orvoslást.
Megtapasztalta azt, hogy a szervetlen anyagok és a növényi drogoknak az a sajátossága, hogy ami nagy adagban méreg, az kis adagban gyógyszer. Azt, hogy a dózistól függ egy anyag gyógyító vagy mérgez? hatása, ami máig a modern gyógyszerészet egyik alapelve.
A cickafark legel?kön, utak mentén, erd?széleken és gabonaföldek szélén tömegesen fordul el?. Virágjának színe a fehért?l rózsaszínbe hajló.
Ajánlatos er?s napsütésben szedni, mert ilyenkor a legtöbb benne az illóolaj és ezáltal a gyógyhatása is növekszik.
Többféle népi elnevezése is van: cickafarkkóró, egérfarkúf?, patikai ezerlevel?f?, pulykaf?, cickóró, ezerlevel? katonaf?.
A cickafarknak igen sok változata létezik, azonban gyógyászati célra a közönséges- és a mezei cickafark a használatos.

A Kárpát-Medence az ?s haza

HírekKÁRPÁT-MEDENCEI ?SNÉPÜNK -

1. rész: A BALATONUDVARI HÁZ

(Szemelvények Dr. Nagy Sándor könyvéb?l)Annak a népnek megszólaltatása, mely ?sid?ben már a Kárpát-medencét lakta, nem könny? feladat, mert erre megbízható, hiteles írásbeli bizonyíték nincs, nem is lehet. Az ?stelepes nép nyelvére vonatkozó írásos szöveg nem maradhatott fenn. De ha ilyen szöveg nem is maradt ránk, egy sereg víznek, hegynek, erd?nek, telephelynek a neve máig fennmaradt.

... Egyik ilyen legismertebb földrajzi név a Duna folyó - honfoglalás el?tti neve: Ister. A sumíroknál a termékenység, a csillagok és a háború istenn?je volt. Mellette fekszik Esztergom (Ister-gam) melynek jelentése sumír nyelven: Ister kanyarja, vagy görbülete, mert a „gam” sumír nyelven sarlót, görbületet, hajlatot jelent (A „gam” egyébként ma is görbületet jelent, lásd: gomb, gömb, kampó, gamó szavainkat, de a gém-madár is hajlott nyakáról kapta nevét, valamint "gamós" az ismert irodaszer, a gém-kapocs is.)

Melyik nép adhatta tehát e gyönyör? nagy víznek az Ister nevet és a mellette épült városnak az IsterGam (Esztergom) nevet, ha nem az, melynek nyelvében Ister isten volt, a gam-szó pedig nyelvében hajlatot jelent. (Esztergom nevének jelentése tehát egyszer?en "Duna-kanyar"!)

De van egy girbe-gurba utcáiról elnevezett Gamás nev? falunk is Somogy-megyében és egy Gamásza (gam-aszó=kanyargó víz) puszta is közel a Balaton somogyi partjához.

Balaton – Bál, vagy Bél isten tava. A „ton” szó pedig a tó-nak egy ?si formája. A pannonoknak nemcsak a sumír Ister volt az istenük, hanem Bél, vagy Bál is. A görögök már a Kr. el?tti évszázadokban Pelszó néven hívták a Balatont. Pelszó a sumír Bél-szó=Bél isten vize nevéb?l változott át. A rómaiak a görögökt?l vették át ugyanezt a nevet, amikor Kr.u. 9-ben Pannóniát meghódították. Bál isten tisztelete leger?sebb volt a Balaton környékén, ezért telepítette annak kiirtására I. István a bencéseket Bakony-Bélbe. Tehát ez a "Bél" nev? telephely már I. István el?tt is ott volt, vagyis ugyanott sumír telepeseknek is kellett lenniük!

Ébredjetek Hunok Atilla Népe!

Hírek


Ébredjetek Hunok Atilla Népe!
Szittyák, Szkíták, Hunok, Avarok és Magyarok
Oly nagy és dics? múlttal, egyetlen nép sem rendelkezik mint amivel a mi ?seink rendelkeznek. Nem vagyunk és nem is tartozunk a legkisebb népek táborába, mert ilyen nagy dics? nemes fényes, m?velt kultúrával, nem sok nemzet büszkélkedhet, mint a miénk.
Ez a mi ?si földünk, ez a mi ?shazánk. Innen indultak el és ide is tértek vissza el?deink ?seink. Földünkr?l indult el az élet, az ?si civilizáció. Zömében a találmányaink lévén sokat köszönhet nekünk az emberiség. Többek között nekünk volt köszönhet? a robbanás szer? m?szaki, kutatási fejl?dés. Sokat adtunk az embert segít? technika, m?szaki, elektronika, mez?gazdaság járm?, autó ipar és egyéb területeken elért fejl?désnek. Ezzel segítve könnyítve, a kétkezi munkát az élet szinte minden területén
m?szaki fejl?dést.
Két dolgot akarok bizonyítani. Egyik az, hogy népünk magas mûveltségébõl táplálkozott egész Európa és a késõi mai utókor szégyene az, hogy nem saját nemzetünk dicsõségére és történelemformáló szerepünk bizonyítására használja fel a régészet igazságait. A másik pedig annak a valóságnak az ismételt megerõsítése, hogy a gepidák nem germánok, hanem Hunok voltak.
Ugyanis a megnevezett munka így számol be a gepidák történetérõl. A gepidák elõtörténetérõl nehéz írni. Egyetlen sornyi tárgyilagos forrásadat sem említi õket. Ami keveset tudunk róluk, azt halálos ellenségeik, a gótok és longobárdok krónikáiból kell kihámozni. Tehát, ha halálos ellenségeik éppen a gótok és a többi germán népek voltak, akkor õk nem lehettek germánok. Van azonban egy érdekes, harmadik bizonyítékom is.

Újabb gyermek áldozata van a vakcinának

Hírek


Muszáj hogy hallatsszon hogy vannak problémák , az elrabolt gyermekekkel már 30-éve . Nem csak elrabolják a gyermekeket hanem ölik is . Velünk van Branka Jovity anya Andriának . Amely meg van ölve vakcinával . Anya beszéde : Polgárok testvéreim én vagyok az az anya mely mondja : ne adjátok gyermekeiteket a gonosznak . Andria fiam született : Augusztus 27-én .Elvittem az els? orvosi vizsgára , de nem vakcinára . 1kg-750gr volt . És többé nincs . A ti gyermekeitek el van rabolva az enyém meg van ölve . Ne adjátok a mi gyermekeinket , védjük . Igazság az igazságra . Nincs itt Bíróság Szemet Szemé , Fogat Fogé . Várom az Orvosi jelentést . Meglátom mi van odaírva . Ugyanúgy Nagykikindán is meg lett ölve egy kisbaba , neki is volt vér a Fül-ében és az Orrában . Ha TI nem gyújtótót- tatok gyertyát a saját gyermeketek sírján , a-kor TI nem tudjátok mi az . Megyünk végig . A szülök fognak ítélkezni . Van -e Sziletek hallgatni és adni a saját gyermekeiteket ? Én kérlek benneteket térgyelve : Ne adjuk gyermekeinket többé ! Nem adjuk gyermekeinket többé !!!!

Kényszer oltások jöhetnek

HírekTöbben is rám írtatok hogy a kényszeroltási tervezetet vagy törvényt ki hogy hívja juttassam már el.
Tessék:
1997. évi CLIV. törvény [ Eütv. ] módosítása
Hatály: 2021.I.1. - 2021.V.25.
Járványügy
56. § (1) A járványügyi tevékenység célja a fert?z? megbetegedések, a járványok megel?zése és leküzdése, valamint az emberi szervezet fert?z? betegségekkel szembeni ellenállóképességének fokozása.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása érdekében
a) * az egészségügyi államigazgatási szerv
aa) az egyén személyes szabadsághoz való jogainak gyakorlását az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja,
ab) a betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja,
ac) a természetes és jogi személyeket, továbbá a jogi személyiséggel nem rendelkez? szervezeteket az e törvényben meghatározott intézkedések t?résére, illetve megtételére kötelezheti;
b) a kötelez? járványügyi intézkedést foganatosító egészségügyi szolgáltató a betegek jogait az e törvényben foglaltak szerint korlátozhatja.
(3) Kötelez? járványügyi intézkedés foganatosításához nincs szükség a beteg beleegyezésére, azonban a beteget - az eset körülményeihez képest - ekkor is megilleti a tájékoztatáshoz való jog.
(4) * Az 57-74. §-ok alkalmazásában fert?z? betegen a fert?z? betegségre gyanús személyt is érteni kell. Fert?z? betegségre gyanús személy az, aki a miniszter rendeletében meghatározott fert?z? betegségben szenved? személlyel, annak használati eszközével, váladékával érintkezett, illetve a fert?zés terjedési módjából adódóan feltételezhet?, hogy a fert?z? betegség kórokozója a szervezetébe került.

A nagy terv

HírekÚJABB ÉS ÚJABB BIZONYÍTÉKOK ARRA, HOGY A VÍRUS VILÁGPANDÉMIA EGY JÓL MEGTERVEZETT FORGATÓKÖNYV ALAPJÁN M?KÖDIK..
FONTOS !!!!
Ezt szépen megtervezték: 2010-A koronavírus járvány els? említése a Rockefeller Alapítvány honlapján jelenik meg
2012-Az amerikai Nemzeti Hírszerz? Tanács jelentése: 2030 el?tt új típusú vírusra kell számítani, amely a világ minden szegletébe eljut
2014-Az észak-karolinai laboratórium megkezdi a korona vírus mutációk kutatását. A csapatvezet? Ralph Baric professzor és asszisztense, Lisa Gralinski, Lengyel származású.
2015-moratóriumot jelentenek be az USA-ban, mert túl nagy veszélyt jelentenek a világra, ha a törzsek kijutnak.
2015-Baric a NATURE-ben tudományos munkát ad ki, ahol bemutatja a korábbi kutatások eredményeit.
Egy francia professzor áttekinti ezt a jelentést, azt írja: a vírus terjedésének röppályája kiszámíthatatlan lehet.
2016-a projektet áthelyezik a hadseregbe -
laboratórium Wuhanban, Kínában, amelyet a jöv? lehetséges biológiai háborújának összefüggésében hoztak létre.

Pusztaszeri Alkotmány

HírekPusztaszeri alkotmány

1.) Amíg Nimród-Gilgames és Álmos maradéka él, a hun-avar és a magyarok új törzs-szövetsége csakis Nimród véréb?l választ új fejedelmet. Ezek mindig az orosz­lános vagy turul-sasos nemzetségi családokból kerüljenek ki.

2.) Minden évben a fejedelmi személy köteles megjelenni az egész nép panaszo­sai el?tt, hogy a közösen szerzett föld birtoklásában hibák ne keletkezzenek. A föld javaiban mindenki részesedjen.

3.) Azok a nyolc törzsi vezérek, tárkány és böszörmény fejedelmek, akik a Tíznyíl Szövetség nevében most megjelentek, sem a maguk, sem az utódaik leszármazásában a közös tanácskozásból ki ne rekesztessenek, mert ezért a földért a hun, avar és ma­gyar véreink már sok esetben az életüket áldozták fel. Itt mindhárom törzsi szövet­ségnek joga van élni.

4.) Ha valaki Nimród-Gilgames-Álmos vérei közül h?tlenné lenne a pusztaszeri vérszerz?déshez, akkor az uruki-mani kolostorba zárassék, hogy ott a Jász-síkság jó­létér?l gondolkozzon. Ha pedig utána is h?tlen lenne a népéhez, vére ontassék, mi­ként a szerz?dés alkalmával.

Mekkora átverés a holdra szállás?

Hírek

Ez fog történni ha hagyjuk

Hírek

Szkíta, Hun, Avar, Magyar díj

Hírek
Generálási idő: 3.93 másodperc
4,561,399 egyedi látogató