Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 2
JimHoife, EyeHoife

-> Regisztráltak: 319
-> Legújabb tag: Charleslooms

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet

Üdvözlünk az oldalon

Köszöntõ

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerõssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprõ többséggel  gyõzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhetõ, felemelõ és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építõ javaslataikat, mellyel közösen  élhetõbbé tehetjük a magyarság életét!

Az ellenséggel nem levelezünk...!

Hírek


Az ellenséggel nem levelezünk és semmilyen alkuba nem bocsátkozunk!
A deviza ügyet senki nem oldja meg, ha az ellenséggel komonikáll, vagy kollaborál!
Egyik út sem járható! Viszont van megoldás!

A megoldást abban látjuk mi a Hunok nagy szövetsége:
1. nem adod oda önként a házadat, vagy az autódat és semmilyen ingóságodat, önként!
2. semmilyen alkuba nem mész bele és nem ismered el az adósságot, f?leg nem az összeget!
3. nem ismered el semmilyen hivatalos szervnek, mert nem az!
4. kéred, vagy követeld, kétséget kizáróan bizonyítsa törvényes joghatóságát!

Tudtad, hogy a nav is egy cég?

HírekTudtad, hogy a vav is egy cég, egy gazdasági társaság?!

NYÍLT LEVÉL A HAJDÚ - BIHAR M. NAV ELNÖKÉNEK VERES ISTVÁN LÁSZLÓNAK HATÓSÁGI JOGKÖR IGAZOLÁS KÉRÉSE.????TUDTAD, HOGY A NAV EGY CÉG?

Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
4001Debrecen, Faraktár utca 29/C sz.
Felszólítás eljárási jogkör igazolására
Ügyszám: 4337012324 Tárgy: Felszólítás eljárási jogkör igazolására
Alulírott Bálint Katalin , mint a törvényes Magyar Állam, a Magyar Köztársaság állampolgára, a mai napon felszólítom Önt Veres István László állítólagos Magyar Nemzeti Adó- és Vámigazgatóság Igazgatóját, hogy haladéktalanul, tételesen tegyen eleget jogi érveléssel, a megfelel? jogszabályhelyek megjelölésével igazolja:
1. Az eljárási jogkörét, joghatóságát, a Ket. (2004. évi CXL. törvény) 22§ (1) és 18§ (1) alapján!
2. Pontosan jelölje meg azt a jogszabályhelyet vagy jogszabályhelyeket, ami alapján hivatalos személynek, illetve hatóságnak tekinti magát és az Ön által képviselt NAV hivatalt!
3. Nevezze meg tulajdonnevén az államot, aminek a nevében folytatja a fent jelölt eljárását!
Kérem, a jelen levelem mind három fenti felszólítására külön tételesen reagálva készítse el a válaszát, hivatalos eljárásában, annak megfelel? módon, közokirati formában úgy, hogy a hitelességéhez szükséges alaki feltételek a megfelel? helyen szerepeljenek rajta (kiállító hivatal, kiállító személy neve, titulusa (beosztása, saját kez? aláírása, dátum, iktatószám hivatkozás a jelen felszólításra)!
F I G Y E L E M !
Ez a felszólítás nem esik a Vht. (1994. évi LIII. törvény) hatálya alá, nem min?síthet? végrehajtási kifogásnak, sem más egyéb törvény által szabályozott más hivatali beadvány formátumnak és nem küldhet? tovább !

Szabadságot függetlenséget minden Magyarnak!

Hírek


Él?ben a kúria el?tti tüntetésr?l a fészen itt követheted!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100025375926152

Lemaradt, Letelepedett Hunok

Hírek

Az uralkodó csuhások, jezsuita, máltai szabadk?m?ves...

HírekKeczàn Izabella Az Ucc is ENNEK a rendszernek a RÉSZE!!Tengerjogi törvény!
Köszönöm ezt az írást Keczán Izabellának!! ????????????
"Ezen a planétán két meghatározó dolog van, az egyik a föld, a másik a víz. Következésképpen két törvényes gyermek van, a száraz földnek és a víznek törvénye. Következésképp a mi magasabb törvényünk az, amely uralja az egész világot; Ezt úgy hívják, hogy a víz törvénye, vagy a nyílt tengerek törvénye. A víz törvénye a pénz törvénye. Bármikor, ha banki tevékenységet folytat, az a víz törvénye, a Maritárius / Admiralitás törvény hatálya alatt áll. Keresked? bankár (merchant banker): a keresked? szó a tengerb?l származik, mint a sell? (mermaid) szó.
Példát adok nektek, hogy a víz törvénye hogyan m?ködik. Nem szándékos! Miért kell bírósághoz fordulnia? Amikor a hajókat kikötik a kiköt?be, minden hajót n?nek neveznek, miért? Mert pénzt hordoznak. Hadd tegyek egy példát arra, hogy ez hogyan m?ködik. A hajó a kiköt?be húzódik, és a dokkban parkol. Minden hajónak van kapitánya (captain). A kapitány (captain) szó a latin t?ke (Capital) szóból származik, ami pénzt jelent.

1920. június 4

HírekNemzetünk keresztre feszítésének évfordulója...
Ne csüggedjetek mert ezután következik a népünk feltámadása, felemelkedése! Minden addig tart amíg azt elfogadod, amikor nem, akkor fog meg sz?nni! Áldás...

Nostradamus azt jósolta a levél szerint, hogy "A 2.000.-ik év után hamar nagy lesz az ország és erõs, visszatér hazájába mindegyik magyar./ Meg azt is jósolta, hogy "jön majd egy ember a második milleneum után, ki felette áll minden torzsalkodásnak:. Õ lesz az itt, ki Pannónia földrõl Istenhez kiállt és Isten meghallgatja imádságait. Õ lészen az, kinek uralkodása folytán Pannónia ismét erõs lesz és gazdag, nagyobb lesz, mint akármely szultán, az Õ szavára minden országban adnak, s önként kezére bíznak minden hatalmat."

Ha megtudná a nép...

HírekHa megtudná a nép, mi zajlik a bíróság falain belül, polgárháború törne ki...!

Az egyik netes szennylap (eszembe sincs reklámozni) lehozta Budaházyra hivatkozva (videóval megtámasztva), hogy a ’mihazánkmozgalom’ a fidesz kutyája.
Ne tudjátok meg, micsoda komment-fröcsögést váltott ki a sok ’tájékozott, gondolkodó’ emberb?l:)) A toroczkai gyereket már a beleinél fogva húzták…. persze csak bitekben :D

Most komolyan. Ebben mi az újdonság?
Ráteszek még egy lapáttal… Öveket bekötni.
Nem csak a mihazánk nev? gyülekezet a politikai elit kutyája… Érted? Nem a fideszé, a politikai elitté! Mely elitnek tagja az összes vénkomcsi, utódkomcsi által vezérelt egyéb párt is! Tehát, itt nem a fidesznek van kutyája… hanem a politikai elitnek van egy ’színjátszó köre’, melynek tagja a fidesz, az mszp, a gyurcsány és annak politikai érdekeltsége(i)….és mindezek meg vannak támasztva kitalált és majdnem súlytalan további ellenzéknek t?n? pártocskákkal (ezeknek is komoly funkciójuk van megosztásunkban, mutyizásban, terelésben), akik igen jól fekszenek a kondér körül, ahonnan minden esetben és ígéretben leesik egy kis maradék… (Senki se tévedjen el, a kamupártoknak is van értelme ebben a körben, játékban!)

Amit ma többpártrendszernek nevezünk; amit ma demokratikus úton megválasztható alternatíváknak hiszünk….ez egy érdekcsoport, egy politikai b?nszervezet!!
Évek óta vannak ennek egyértelm? jelei. Csak nézzük meg a kormányokon átível?, és igen hatékony elszámoltatásokat, az egymás seggének titkosításait… a kamu politikai csörtéket.
Aki meg halandóként csak egyszer járt az mszmp központi bizottságának épületében…. ismertebb nevén, a képvisel?i irodaházban, az a saját szemével is láthatta az ottani (v)iszonyokat! Ott pártlogóktól függetlenül buli van… Legalább is, amikor én kb. 10 évvel ezel?tt bemehettem egy újságíró (!) farvizén… ezt láttam. És döbbentem…

Zökken? mentesen folyik a magyarság kiirtása!

HírekS.o.s mindenkinek!
S.o.s minden Magyar igaz embernek!

Nem szoktam kérni mindig adtam mindenkinek aki rászorult a segítségre.
Most kénytelen vagyok kérni.
Munkám során sok ingatlant mentettem árvízkor a közmunkás társaimmal.
Most az enyémet bank viszi el!
Súlyos szívbeteg vagyok.
Végrehajtó viszi a házat tiltás alatt rokkantsági nyugdíj ellátásom.
Bank számlámat Nav inkasszózta be nem fizetett
perköltség miatt.
Családi pótlék bér nejem munkabére ezen volt.
Nem tudom finanszírozni már pereket sem.
Félek ha gyerekeimet elveszik mi lesz ezután.
Albérletet nem tudok keresni mib?l fizessem ki?
15 000 000 ft ingatlanomat 7 000 000 ft ért meg vette magának a bank.
Azóta szóba sem áll velem !
Nem vesz tudomást arról sem hogy van birtokomban olyan Kúriai ítélet ami tiltja neki az ilyen
hitelek érvényesítését jogilag.
Deviza hitel!
Szóval itt állok minden nélkül.
Gyógyszerek kifogyóban napok kérdése elfogy.

Szent István vagy Koppány...?

HírekRégóta foglalkoztat az a gondolat, vajon tényleg olyan rosszat tett az akkoron "uralkodó Szent István" ahogy ezt nekünk az utókornak beadják?
Szerintem nem!
Ez is azt a következtetést er?síti bennem, hogy az akkori Római birodalom m?ve az egésznek a kitalálója!

Köszönetem Grandpierre K. Endrének.
Áldás!

"Egyébként, félreértések elkerülése végett Szent István királyról, akir?l annyi ellentétes balvélekedés terjeng, el kell mondanunk, valóban szent királya, védelmez?je és igaz vértanúja volt nemzetének.Való igaz, hogy mindaz, ami az ? uralkodása alatt folytatódott a magyarság Géza alatt kezd?dött megrontása, de nem az ? személyes akaratából, hanem annak ellenére történt, a neve mögé rejt?z? titkos kormányzótanács intézkedésére, amely ?t magát is rabként ?riztette. Igaztalanok tehát az ellene szóló vádak. Rendelkezéseit is ekként kell tekintenünk (l. Grandpierre K. 1993/2008)."

"Géza nagykirály uralkodásának korát a történelmi valóság megmásításával a kereszténységre áttérés, vagy kereszténységre térítés, vagy kereszténységre kényszerítés
korának nevezik. Mindezek megtéveszt? elnevezések. Géza és Szt. István korának nem a vallási jelleg a meghatározója, hanem egy olyan cselekmény, aminek ez csupán az álarca. Mer?ben hamis beállítás az, hogy ebben a korban a vallási küzdelem állt az események központjában és holmiféle vallásháború dúlt az ?svallás és az új vallás között. A kereszténységre térítésürügyén az ország titkos katonai megszállását hajtották végre, és ennek révén a magyar jogrend és alkotmány eltörlését, a magyarság idegenuralom
alá vetését. A kereszténység terjesztése, léte-nemléte másodlagos volt, noha el kell ismerni, az események valóságos mivoltának elleplezésében nehéz lett volna a magyarság félrevezetésére, becsapására alkalmasabb szellemi fed?réteget kitalálni.

Atilla a Hunok nagy királya

HírekATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA
Hírek Tehát Atilla idejében Perzsia ellen vezetett Hun háború az elnyomott Hunok segítségének érdekében történt? Minden bizonnyal így volt, hiszen a nyugati források is elismerik, hogy Atilla udvarában nagy követjárás volt Sogdia, Baktria és Chorezm területérõl. Van-e valami adat arra vonatkozóan, hogy Atilla személyesen részt vett volna ezekben a perzsiai hadjáratokban? Nincsen, és mint mondtam Atilla nagyszerû államszervezetében minden helyen ott volt az Õ felelõs HUN vezetõ embere, aki pontosan intézte a kötelességét. Ha azt tételezzük fel, hogy a Római Birodalom Afrikától Britanniáig és a palesztinai partig viselt hadat és hódított úgy, hogy a császárjaik otthon ültek, a faji, népi, nemzeti és azonos vallással (nestorianizmusnak nevezett Jézushit, melyet a Pártos Birodalomban manicheanizmusnak, majd késõbb perzsa elnyomás alatt mazdekizmusnak ismernek a kutatók) rendelkezõ és öntudatos Nagy Hun Nemzetrõl Atilla királysága alatt, legalább annyit kell elismernünk, mint a rómaiaknak adunk.
Generálási idő: 2.11 másodperc
1,952,720 egyedi látogató