Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 4
-> Legújabb tag: fozosandor

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet

Üdvözlünk az oldalon

Köszöntő

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerőssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprő többséggel  győzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhető, felemelő és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építő javaslataikat, mellyel közösen  élhetőbbé tehetjük a magyarság életét!

Az argonauták történetének előzményei 2

Hírek


Phrixosz és Hellé

Az aranygyapjú regéje Poszeidón születésével függ össze. Azt mesélték,
hogy Rheia mikor Kronosztól megszülte Poszeidón fiát, hogy ne tudja lenyelni
az apja, egy juhnyájban rejtette el az újszülöttet, és helyette egy csikót nyeletett
el az apjával. A történetben ugorva, számunkra most az a fontos résztörténet
következik, hogyan lépett Poszeidón dór pásztorkirály kos alakban nászra. A
menyasszonyt, akiről a hősmondába illő történet szól, Theophanénak, vagyis
nimfa létére „istennőként megjelenőnek”, vagy „isteni napvilágra” hozónak

Az argonauták történetének előzményei

Hírek


A történet az ókori Görögországban, a Balkán-félsziget déli részén, a Boiótia
tartomány Thébai7
fővárosában indul Kr.e. 1250 tájékán. Erre a korszakra jellemző
az akkori Közel kelet viharos történelmi eseményeinek a kisugárzása, az
aiolok, ionok és az akhájok menekülésszerű beköltözése Kis-Ázsiából az előző-
leg már a félszigeten élő pelaszg és más velük rokon ősnépek mellé. E történé-
sek mellett, nekik köszönhetően létrejön Mükéné és Korinthosz felemelkedése,
amit Thébai majd Athén s Spárta kiemelkedése kísér – csak a fontosakat említve
–, hogy őket a később egyé váló újgörög nemzet létrejötte kövesse. Mezopotámia
térségében ez időben a kora legfélelmetesebb hatalmával, a második
Megkülönböztetően az egyiptomi Théba főváros görög duplikációja, a fehérmagyarok
itteni ősi központja.

Jászon és az aranygyapjú, avagy az argonauták története

Hírek


Az aranygyapjú legendája a görög mitológiából Argonauták címen sokak által
ismert történet. A „Görög mítoszok” kiadvány 10 részben (történetben)
dolgozza fel, addig egy magyar szerző, Tencsényi-Waldappel Imre egybeszerkesztve
17 oldalon keresztül mutatja be a történetet az olvasónak.
Legegyöntetűbben mégis Apollónios Rhodios dolgozta fel a 4 énekből álló
«Argonautika» c. eposzában, ebből dolgoztak az utód írók. E mű lett a legismertebb
görög mítoszok egyike. Az Argonauták története megelőzi a trójai
háború (Kr.e. 1190-1180 körüli) időszakát, ugyanis a rege cselekménye egy
emberöltővel előtte, Kr.e. 1220. évek köré tehető, de bizonyos eseményei kapcsolódnak
a Homérosz által írt Trója című epikus mű előzményeihez. Az Argonauták
történetéről – azok részére akik eddig még nem ismerték volna – első-
ként egy rövid semleges összefoglaló leírását másolom ide. Ugyanis ahhoz,
hogy a történelmi bizonyítékokkal kiegészített, és újraírt mondát pontosan
megértsük, szükségesnek látnám előtte a történet egy tömör, összefoglaló leírá-
sát megismertetni. Következzék most a történet a Pallas nagy lexikon leírásában

Az újgörög mitológia fénykora

Hírek


Mielőtt belemerülnénk a két legismertebb görög mítosz cselekményébe, előtte
tekintsük át a mitológiájuk néhány csillagászati összefüggését. Már eddig is
találkoztunk munkánk során a mondák kivetítéséről a csillagvilágba. Bizony
nem a véletlenek művével állunk szemben, mert a mitológia valójában nem
más, mint az őskori csillagászat tudásának elbeszélésekbe rögzített ismerethalmaza.
Ezért határozottan cáfolnunk kell, hogy a mitológiák nem kitalált dolgok,
hanem ellenkezőleg, a valós emberi történések csillagászati szférákba helyezett
elbeszélései.

A görög istenek rövid genealógiája a feldolgozott mítoszából

Hírek


A most következő fejezetpont alatt érkezünk el a görög mondák elemzéséhez.
Ezek közül is a két legjelentősebb történetének, az Argonauták, majd a Heléna
és a trójai háború részletes feldolgozásához. De még mielőtt belefognánk a
cseppet sem kis feladatba, érdemes áttekintenünk a két mítosz legfőbb szereplő-
inek leszármazási térképét egyszerű táblázatos formában. Talán ha ennek ismeretében
merülünk bele az ógörög történelem legzivatarosabb szakaszába, pontosabban
megérthetjük, miként lehetséges, hogy a görög mítoszok és a magyar
mondák mégis egy és azonos gyökerűek. Egy fontos visszautalással, csak akkor
fogunk tudni az olvasás élvezetének adózni, a történések összefüggéseit kibogozni,
ha figyelembe vesszük az előző részek fontos magyarázatait. Kiemelve a
teremtés és az istenek valós összefüggéseiről szóló mondatokat, meg a matriarchálisból
a 180 fokos patriarchális hatalomváltás iránymutatását. Ha már értjük,
hogy a kőkor teremtő ősanyáiból (khariszok, nériszek és nimfák = tündérek) –
akik anno még nem voltak királynők csak a termékenység megszemélyesítői –,
miként válhattak alárendelt feleségekké a vaskor kegyetlen teremtő férfi istenségeinek,
valamint istenkirályi családokká a politeizmus átmeneti vallásformája
során, szerethetik meg a főszereplőket, vagy esetleg nem.

Olümposz és az olimpiai eszme görögországi vetülete

Hírek


A görög teremtésmítoszok elemzéséből – miként az előző fejezetrészekben
kitárult – sikerült a valós ógörög történelmi folyamatokat feltérképezni. Azt is
láttuk, hogy a görög mítoszok mégsem az elérhetetlen szellemvilágból keletkeztek,
hanem a cselekményeik nagyon is élő, földi eseményekből táplálkoztak.
Igaz, hogy a mítoszokban a főszereplők isteni magasságokba emelkedtek, de ha
ismerjük az ősnyelvi szófordulatokat, akkor az ókor elején a teremtő isteni elv,
még nem egy szellemistent jelentett. Egészen pontosan a saját korában egy élő
földi embert, most nevezzük matrónának és fejedelemnek, vagy királynőnek és
királynak, aki az általa vezetett embercsoport valódi teremtője (szülője) volt.
Másképpen megnevezve a törzs vezető ereje, és így átvitt értelmében annak a
nemzetségnek az ősteremtője, ókori nyelvből eredően az istene lett.

Jászmagyarok krónikája

Hírek


Az előző fejezetrészben feldolgozásra került a Mezopotámiában kiteljesedő
jász nép. Ők a magyari úrnépek egyik oldalága. Pontosabban az europid úrné-
pek három alapágán belül a Nílus menti őskultúra kiáradásaként: a hunok, magyarok
(sumérek) és kusok mellett, a jász-magyarok al ágát alkotják. A népeink
bölcsőjéből (Afrikai Nagytavak vidéke) észak felé tovavándorló europidok
népfeleslege kettéválik. A vörös hunmagyar és a fehérmagyar ág a Szent Nílus
mellé, onnan az avar-magyar al ág a Kaukázus felé haladt, a hun-hurrita al ág
Anatóliába, és a sumer-magyar al ág pedig Mezopotámiába költözik. Addig a
jászmagyar al ág, miként írtuk, Mezopotámiától délkeletre eső területen talált
átmeneti óhazát önmagának. A feketemagyar kus ág törzsei pedig közöttük
foglalnak helyet (etiópok, kasszíták, maurik). A jászok származásáról Dr.
Szombathy Ignácz: A metanasta jászok (Győr, 1875) című kútfőtöredékeiben ír
egészen kiválóan. Legszívesebben a 140 oldalas művét egy az egyben ide hoznám
bemutatásra, de nem tehetem. Elégedjünk meg vele kapcsolatban, ahogy
már az előszavában leírja, hogy a szarmata iga alól elmenekült jászok az időszámításunk
kezdetétől mintegy 400 évik lakják a kárpát-medencei Alföld
középső részeit, hogy aztán beolvadjanak a hunok testvérnépébe.

Móricz János kutatásainak ősszefoglalása

Hírek


A Harvard Egyetemnek a Peapody Museum jelentette, hogy a Puebla-ba (Mexikó) kiküldött kutatócsoportjuk, az ott lefolytatott ásatások leletanyagából megállapította, hogy az amerikai ember nem 12-15 000 éve jelent meg Amerikában, hanem több mint negyvenezer éve. Az ásatásoknál emberi csontvázakat, csiszolt kőszerszámokat találtak olyan őslényekkel együtt, amelyek már több mint 40 000 éve kihaltak. Az USA hírügynökségei a hírt világgá röpítették.

Móricz János, magyar testvérünk, akkoriban Ecuadorban, Peruban és az Amazonas vidékén, olyan indián törzseket talált, amelyek tagjaival magyarul(!) tudott beszélgetni. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tőlük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata él.

Móricz felfedezéseit senki nem tudta cáfolni, ellenben a spanyolok részérő, politikai és gazdasági okokból súlyos támadásoknak volt kitéve. Felfedezései igen nagy horderejűek. Annyi bizonyos, hogy a sok évezredes sötétségbe burkolt őstörténetből, a magyarság ősi múltja fényesen fog felragyogni, a világ összes népe előtt. Az 1900-as évek elején a tankönyvekből, napi sajtóból, szakkönyvekből köztudomású volt, hogy az Amazonas őserdeiben olyan fehér indián törzsek élnek, amelyeket még alig tudtak megközelíteni, így ez a vidék sok meglepetéssel kecsegtette a kutatókat. Íme itt a meglepetések egy szelete.

Görögjászok és a jászmagyarok eredet azonossága

Hírek


A görög és a magyar népek eredet azonosságára álljon itt példamutatónak az
alábbi kis történeti kuriózum. Már az eddigiek során is sokszorosan bizonyítottuk,
a két nép és a mondáinak azonos eredettudatát. Most a méltánytalanul
elfeledett, vagy szándékosan elfeledtetett jász népek valódi származástörténetét
villantsuk fel a jövő okulásaként. Ha meghamisítjuk a világtörténelmet, végeredményben
az, az emberi világ meghamisítását hordozza magában. Hamis
világképpel pedig a természetben nem lehet tartósan fennmaradni.
Ismerjük, hogy a Fekete-tenger környezetében az „aiákok”, a napkeleti népek
éltek. Ismert a prehellén leleg Aiakos, aki Poszeidónnak segédkezett a trójai fal
felépítőjeként. Közben meg Apollón az építőket támogatva, a lantját pengetve
legeltette Láomedón trójai pásztorkirály nyájait. De mikor fizetni kellett volna a

Szabin nők elrablása

Hírek


Még azt szeretnénk elmesélni, hogy az asszírok vezette dórok nem csak Gö-
rögországot próbálták meghódítani. A második, tengeri népek támadásában –
akik részben kiváló föníciai hajósnépek leszármazottai – asszír parancsnoklással
betörnek a Földközi-tengerre és az Adriai-tenger szigetvilágába. De a legfontosabb
behatolásuk Európába mégis a trójai Aineiász dór hérosz vezetésével
történik az itáliai betelepedésükkel (később részletesen tárgyaljuk). Tudvalevő,
hogy Európa a földrajzi nevét is egy föníciai királylány, a türoszi (Kis-ázsia
déli, föníciai alapítású város) Europé (Aeropé) nevéről kapja. Ő Zeusznak volt
a halandó szerelme, akit sas képében a Kréta szigetén tett a magáévá. Általa
Zeusz az asszír hódító adja Európa földrajzi nevét. Az igaz, hogy az Itáliába
betelepedő dórok a már akkor létező Latium asszír kereskedelmi központjuktól
kapják a latin népnevet, de attól függetlenül ők még igazi asszír leszármazottakat
jelentenek. Ott elszaporodva, és a gazdasági hatalmat is átvéve a szabin és
az etruszk ősnéptől, valósítják meg a Római Birodalmukat.
Generálási idő: 0.15 másodperc
728,154 egyedi látogató