Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 7

-> Online tagok: 1
LisaHoife

-> Regisztráltak: 327
-> Legújabb tag: AlbertLus

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet

Üdvözlünk az oldalon

Köszöntõ

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerõssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprõ többséggel  gyõzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhetõ, felemelõ és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építõ javaslataikat, mellyel közösen  élhetõbbé tehetjük a magyarság életét!

Ébredjetek Hunok Atilla Népe

HírekÉbredjetek Hunok Atilla népe!
Szittyák, Szkíták, Hunok, Avarok és magyarok.
Ha tudnátok, hogy egykoron a legnagyobb
népként, elismertek, tiszteltek felnéztek rátok.
Megbecsült nemzetként tekintettek, a nagy
tudás népéb?l valóknak tartottak. Egy nyelvet beszél?knek, egy hitet az ?si törvényt tisztel?nek,
hatalmas nemzetségnek, akik az adott szavukat mindég megtartották.
Legyünk méltó utódok el?deink, ?seink méltó utódaként élni létezni. Hunok vagyunk! A szabadság szeret?, békét tisztel?, béke megtartó, béke hírnöke szabadon él?k.
Mint egykoron, Csillagunk ismét tündöklik az égen!
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA. Kérdések és válaszok. Ki lett a Hunok királya Ruga után? ATILLA lép trónra öccsével együtt 434-ben. Atilla öccsének neve: BUDA. Hallottál-e már valamit Atilláról? Mikor elõször hallottam a nevét, úgy mondták, hogy az Isten ostora volt, és megmutatták nekem azt a gyönyörû festményt amely Raffaello munkája és az eredetije a Vatikánban van. Mit ábrázol ez a festmény? Atillát Hun seregével Róma elõtt és I. Leó pápát, amint eléje járul békét kérni. A legérdekesebb ezen a képen az, hogy Leó pápa mögött, az égbõl hatalmas pallosokkal a kezükben, Péter és Pál száll alá Atilla ellen, és úgy tanították nekem, hogy Atilla azért fordult vissza Rómától, mert megijedt az égbõl alászálló, kardforgató két szenttõl.

Árpádék hajó hada

HírekA “hajóhad” létezését megtudva, meg kell változtatnunk a “honfoglalásnak” nevezett HAZATÉRÉSÜNK történetében azt az állításunkat, hogy “bizánci hajók szállították felfelé a Dunán a hazatér? magyar családokat”. Ugyanis nem a bizánci flotta hanem a saját, magyar hajóhad hozta HAZA a nép zömét, valószín?leg a kézm?ipari szerszámokkal és a gépekkel együtt. Csak a kardgyártás maradt Kijevben – talán a tarján nemzetség felével – a vikingekkel való megállapodás szerint, mert a mágikus kardok gyártása a Kárpát-medencében folytatódott.
Az idegen nép ?szinte, jó indulatú feljegyzése igazolja, hogy ?seink olyan iparral és képzettséggel bírtak, ami még manapság is tudást követel. Itt jelentkezik az általam felvetett ipari m?veltség. Kérdés az is, milyen iskolarendszerük volt, hogy ezt a nagyszer? ipari m?veltséget, tudást át tudták adni az ipari tömegnek. Algebrával, matematikával, geometriával, stb. kell tisztában lenni, hogy hajót építsenek!
“… Árpád korában, 900. év jún. 29-én volt Velence Köztársaság és a magyarság között az els? tengeri ütközet.

A múltat végkép eltörölni...?!

HírekA véletlen, vagy az Égiek szóltak bele, hogy ne semmisüljenek meg a történelmi íratok.
Elvégre közeledik a 100. éves Trianon néven közismert nagy holokauszt, ami közismert már mindenki számára! A magyarokkal szemben elkövetett népirtás, mészárlása! Az egyháznak nem kis szerepet játszott ennek a mészárlásnak megszervezésében?!

Szemétdombra ítélt történelem

Furcsa „leletre” bukkantak a nagyváradi szeméttelep válogató munkásai pár nappal ezel?tt. A szelektív hulladéktárolók tartalmát vizsgálva ugyanis egy halom régi, zömmel az egykori magyar világból származó okmány bukkant el? egy szeméthalomból. Az 1800-as évek végét?l egész az 1980-as évekig datált iratok között akadtak temetkezési engedélyek, születési bizonylatok, orvosi zárójelentések, de mint kiderült, monarchiabeli bírósági jegyz?könyvek másolatai is lapultak a szemétdombon.
Mint megtudtuk, a szemetet szétválogató munkásoknak felt?nt a sok régi okmány, több ilyenen a magyar királyi pecsét, másokon püspöki pecsét volt látható. A munkások sejtették, talán mégsem a szemétbe való papírhalmazra bukkantak, ezért értesítették a feletteseiket.
Utánanéztünk a történetnek, hogyan lehetséges az, hogy levéltári okmányok a szemétdombon végezzék.

Ébredjetek Hunok Atilla Népe!

HírekAmeddig nem ismered meg a valódi múltadat, addig szolga vagy és szolga is maradsz! Ismerned kell múltadat, jelenedet, mert e nélkül nem tudsz jöv?t építeni...?!

A HUNOK EURÓPAI TÖRTÉNETE.
HírekMikortól kezdõdik a Hunok történelmében ez a fejezet? Amióta letelepedtek a Kárpát-medencében és a Közép-Ázsiáig terjedõ birodalmuknak központja a Magyar Nagyalföldön volt. Melyik évtõl számíthatjuk ezt? A régi Magyar írások szerint a Hunok Kr.u.374 táján jöttek a Kárpát-medencébe. A nyugati történészek és régi történetíróik úgy állítják, hogy a Hunok Kr.u.378. évben már megtelepedtek Magyarországon. Hogyan nevezték ebben az idõben ezeket a földrajzi helyeket? A Duna bal partján elterülõ vidék, Ister-Gamtól a Pontiusig (Fekete-tenger) és aztán keletre Közép-Ázsiáig HUNNIA néven volt ismeretes. A mai Dunántúl a Vág-torkolatától a Dráváig húzott É-D irányú egyenes vonal határig VALERIA, a bécsi medence ettõl a határvonaltól számítva a Mura torkolatáig: FELSÕ-PANNONIA és a Dráva-Száva köze: ALSÓ-PANNONIA nevet viselt.

Tudtad, hogy ez is egy csaláson alapszik?!

HírekEzek után a látottak után, vágysz e még az ötösre, akarsz még a bolondok adóját fizetni a csalóknak?!


Fohászunk felhatol az égig?!

HírekA sólyom szárnyán

Sólyom száll a magyar égen,
úgy ahogyan réges-régen.
Elevenít ?s-emléket,
földre hozza Emesénket!

Sólyom száll a magyar égen,
nem legenda, látod mégsem!
Valóság ez és nem álom,
magasban a sólymot kerecsent látom!

Ott köröz fenn, figyel miránk,
hozzá fel szál fohászunk és imánk.
Istenünk szent lelke száll ott fent,
jaj, mennyi nyomort lát itt lent!

Sólyom száll a magyar égen,
olyan szépen, ahogy régen.
Ott köröz fenn a kék égen,
arany napunk közelében.

Kérünk hallgasd meg fohászunk?

HírekFohász Atilla Hunok Nagy Királyunkhoz

Ó Atilla, Bendegúz vére, hunok nagy királya,
Reszketett Európa kardod, ha látta.
Félt t?led nap Kelet és nap Nyugat,
Reszkettek t?led minden nagy birodalmak.
Most kellene jönnöd, szólítanálak!
Nagy szüksége van a nemzetnek reád Atilla!
Fiai földön futóvá váltak !!!!

Múlt században nyögtük
A háborúk vérontását,
Nemzetünk szétdarabolását.
Elmúlt a nemzet harcokkal tele százada,
Még sem lett könnyebb, jött a nyugat hada.
Bankok hada zúdul most az új korban ránk,
Eladták földjeink, gyáraink enyészetté vált.
Úgy jártunk, mint K?m?ves Kelemen,
Mit eddig építettünk, eladták, lebontotta idegenek hada, Atilla nagy királyunk. kérünk segíts?!

Mészáros a Mészáros a Mészáros...

HírekRendszer változás nélkül semmi nem változik...! A lánc marad csak a kutyák cserél?dnek!

Ébredjetek Hunok és legyen elég eszetek!

HírekÉbredjetek Hunok Atilla népe! Legyen magatokhoz való eszetek, mert az örökségetekre fáj az ?si ellenség
foga! Ha kell az egész nép elüldözésével, kiirtásával is de minden áron szeretnék megkaparintani mindent, mondom mindent!

ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA

Ki lett a Hunok királya Atilla után? Miután nincs semmi adat arra vonatkozólag, hogy Atilla trónörököst jelölt volna ki fiai közül, csak a régi történészek találgatásaira vagyunk utalva. Az adatok nagyobb része azonban azt erõsíti meg, hogy Atilla legidõsebb fia ELLÁK vette kezébe a birodalom irányítását.
Atilla halála nem okozott változásokat a római birodalmakban? Atilla erõs kezében összpontosított hatalom a rómaiaknak is elõnyét szolgálta annak ellenére, hogy a békét meg kellett fizetniök aranyban. Ahogy Atilla hirtelen meghalt, mint elõbb említettem Valentianus császár kivégezteti Aetiust, de hat hónapra rá (már 455-ben) õ maga is áldozatává válik annak a gyilkos társulatnak, melyet udvarában megszervezett.
A Nyugatrómai Birodalom végét jelenti ez, mert III. Valentianus rokona Gaiseric, a vandálok királya a római császár meggyilkolását ürügynek használja fel arra, hogy seregeivel elárassza a római birodalmat. (Itt tudni kell azt, hogy Gaiseric fia elvette feleségül III. Valentianus legidõsebb lányát. Innen a rokonság.)
A nyugati krónikák leírják, hogy micsoda kegyetlen módon rabolták ki a vandálok Rómát. A szent várost, amelynek Atilla megkegyelmezett a vandál germán törzsek rombolták le és érdekes, hogy most nem jelentek meg az égi pallosokkal felfegyverzett szentek.

Azért, hogy ez a szörny?ség soha ne ismétl?dhessen meg!

Hírek
Az erdélyi vérengzés:

Rövid tartalom:

Az erdélyi vérengzés néven elhíresült magyarellenes támadások 1848. október 19. és 1849. májusa között zajlottak.

A Magyarország és Erdély uniója ellen fellázadt császárh? románok, a császári hader? tisztjeinek irányításával, a pogrom ideje alatt 7500 – 8500 magyart mészároltak le, ezzel megváltoztatva Dél-Erdély etnikai összetételét.

Vérengzések:

1. Az els? mészárlásra 1848. október 14-én került sor, Kisenyeden.

Ezt a települést a magyarok annyira biztonságosnak gondolták, hogy még a szomszédos településekr?l is ide jöttek védelmet keresni.

A románok ostromolni kezdték a falut, de a magyarok több napig kitartottak. Végül aztán letették a fegyvert, mire a románok 140 embert – férfit, n?t, gyermeket – lemészároltak.

2. Pár nappal kés?bb Székelykocsárdot pusztította el egy felkel? csapat, itt összesen 60 magyart végeztek ki, állítólag olyan kegyetlenséggel, hogy a falu három lakosa, aki elbújt a románok el?l, látva a borzalmakat felakasztotta magát.

Generálási idő: 2.88 másodperc
2,407,947 egyedi látogató