Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 5
-> Legújabb tag: fubaaro

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet

Üdvözlünk az oldalon

Köszöntő

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerőssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprő többséggel  győzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhető, felemelő és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építő javaslataikat, mellyel közösen  élhetőbbé tehetjük a magyarság életét!

ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYUNK

Hírek


Tudjuk, hogy újra egyesülnek a Hunok és megmutatjuk a világnak, Atilla nagy királyunk erejét! Áldás
Hogyan viselkedtek a békekövetek? Rögtön hangoztatni kezdték azt, hogy milyen gazdag és szép ajándékokat hoztak, de Atilla egy kézlegyintéssel elnémította őket, és nem engedte meg, hogy lovaikról leszálljanak, hanem félreérthetetlen latin nyelven közölte velük feltételeit a következõképpen: (ezt a szöveget a PANIUMI PRISKOSZ: Excerpta de legationibus Romanorum ad gentes munkájából veszem át. Kiadója C. de Boor and Boissevain 1910.) Rajtatok múlik, hogy háborút vagy békét akartok. Én háborúra indultam, de a békét megkaphatjátok feltételeim teljesítésével, melyek a következõk: 1. Mától kezdve nem adtok több segítséget sem a fellázadt Hun törzseknek, sem a Hunok ellenségeinek. 2. Azonnal kiadtok minden Hun lázadót és szökevényt, aki római területen van. 3. Ugyanígy kiadtok minden római hadifoglyot, aki a lázadókkal hazatért, vagy megváltjátok õket fejenként 8 arany solidus fizetésével. 4. Császárotok írásban és esküvel kötelezi magát, hogy többet nem ad semmiféle segítséget a Hun Birodalom ellenségeinek. 5. Elismeritek, hogy minden Hun egyenjogú a rómaival. 6. Császárotok eddig 25 200 arany solidus adót fizetett évente a Hun királynak. Mától kezdve ennek dupláját, vagyis 50 400 solidust fizettek évente.

Minden a degenerált egyház irányításával történik!

HírekMisem bizonyítja jobban mint azt a tényt, hogy ők adják a degeneráltakat össze!
A család szentsége az csak áhítatos álca, mivel már a szentháromságukból a Nőt a teremtés koronáját
kizárta, megtagadta! Lásd az újszülöttre azt mondja, hogy "bűnben mocsokban fogantál, születtél!"
A bíróságaikon a másod, harmad osztályú bűnözők teológus papjaik ülnek a bírói székben!
2016.12.24-én bejelentette a sátán ferkó, véget ért az irgalmasság éve!
Elérkezett a kegyetlenség éve, ahogy azt a bibliájukban eltervezték!
Nézd és lásd a kilakoltatások végett nem tiltakoztak még egyetlen egy kilakoltatás végett sem!
Ha annyira család pártiak lennének ahogyan az üres prédikációban hirdetik, akkor
nem lenne ennyi szenvedés és pusztítás!! Nézd a készenléti rendőr fején a bíborszínű sapkát!
Az ő kutyáik végrehajtóik! Pusztuljon az összes sátán fajzat!

A kegyetlenek...

HírekMikor lesz ennek vége? Rajtad és rajtunk múlik!
A rendőr nem rendőr, az ügyész nem ügyész, a bíró nem bíró, a végrehajtó nem végrehajtó,
a közjegyző nem közjegyző!
Mindegyik egy gazdasági társaság alkalmazottja!
Amíg hivatali személynek fogadod el, addig nem lesz változás!
Nem az otthonukból menekűlttektől kell félnetek, hanem ezektől a hazánkat
megszálló, magukat magyarnak nevezett terroristáktól!
"Holló a hollónak nem vájja ki a szemét"! De a magyar IGEN!
Ezek gazdasági bérgyilkosok!
Nem létező Magyarország nevű államban, nem létező törvényeket miért akarsz betartani?!

ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYUNK

Hírek


Tudjuk, hogy újra egyesülnek a Hunok és megmutatjuk a világnak, Atilla nagy királyunk erejét! Áldás
Ki lett a Hunok királya Atilla után? Miután nincs semmi adat arra vonatkozólag, hogy Atilla trónörököst jelölt volna ki fiai közül, csak a régi történészek találgatásaira vagyunk utalva. Az adatok nagyobb része azonban azt erõsíti meg, hogy Atilla legidõsebb fia ELLÁK vette kezébe a birodalom irányítását.
Atilla halála nem okozott változásokat a római birodalmakban? Atilla erõs kezében összpontosított hatalom a rómaiaknak is elõnyét szolgálta annak ellenére, hogy a békét meg kellett fizetniök aranyban. Ahogy Atilla hirtelen meghalt, mint elõbb említettem Valentianus császár kivégezteti Aetiust, de hat hónapra rá (már 455-ben) õ maga is áldozatává válik annak a gyilkos társulatnak, melyet udvarában megszervezett.
A Nyugatrómai Birodalom végét jelenti ez, mert III. Valentianus rokona Gaiseric, a vandálok királya a római császár meggyilkolását ürügynek használja fel arra, hogy seregeivel elárassza a római birodalmat. (Itt tudni kell azt, hogy Gaiseric fia elvette feleségül III. Valentianus legidõsebb lányát. Innen a rokonság.)
A nyugati krónikák leírják, hogy micsoda kegyetlen módon rabolták ki a vandálok Rómát. A szent várost, amelynek Atilla megkegyelmezett a vandál germán törzsek rombolták le és érdekes, hogy most nem jelentek meg az égi pallosokkal felfegyverzett szentek.

Megérkezett a messiás?

Hírek

ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYUNK

HírekTudjuk, hogy újra egyesülnek a Hunok és megmutatjuk a világnak, Atilla nagy királyunk erejét! Áldás
Eredményesek voltak a nép áttelepítések? A központi hadvezetés szempontjából nézve igen eredményesek voltak, mert iszonyú nagy római haderõt kötöttek le. Nem kell mást említenünk, csak pl. a Rómában ma is létezõ Trajánus Oszlopot, melyen a jazig lovas harcosok felvonulása látható. Vagy azt a történelmi adatot, hogy az i.sz.-i 160. évben Marcus Aurelius római császár hadjáratot vezet Dácia ellen, és bár a római történészek azt írják, hogy elpusztította a dákokat, a rómaiaknak mégis ki kellett üríteni ezt a területet, és áttelepültek Moesiába ahol megalakították a Duna jobb partján DÁCIA AURELIANA provinciát. Léteztek-e még ezek a pártos hadvezetés által áttelepített népek Atilla idejében? Hogyne léteztek volna? Hiszen Atilla egyik címe a dákok és massagéták királya volt. Különösen a dák néven ismert Magyari népségnek a régi írók oly hatalmas erõt és létszámot tulajdonítottak, hogy pl. Strabo így ír róluk: A Kaszpi-tenger környéki dákok, akik Párthiát is elözönlötték, a médekkel egyesültek, és hamarosan megalakították a Pártos Birodalmat.

ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA

Hírek


Tudjuk, hogy újra egyesülnek a Hunok és megmutatjuk a világnak, Atilla nagy királyunk erejét! Áldás
Hogyan mutatkoznak meg ezek az ellentmondások? Sehogy sem akarják beismerni, hogy a felsorolt adatok kronológiailag ütik egymást. Ugyanis: Jordanes a katalauni csata idõpontját a Kr.u.-i 451. esztendõ nyarára teszi Galliában tehát a mai Franciaország területén, és az említett MAENCHEN-HELFEN könyve (amit a következõkben csak így rövidítek: MH) a 131. oldalon a következõket írja: A Chalcedoni Zsinat jegyzõkönyvei valami fényt vetnek a Hunok balkáni betörésére a 451. évben. Marcianus (keletrómai) császár zsinatot hivott össze Niceába, 451 szeptember 1-jére. Minden reménye megvolt, hogy erre az idõre ott legyen, hacsak valami sürgõs államügy nem tartja vissza a csatatéren. Hamarosan szembe találta magát a dunai határon lévõ zavarral. Ez éppen nyár folyamán történt. Augusztusban kéri a Niceában összegyûlt püspököket, hogy imádkozzanak az ellenségen való gyõzelméért. Õ tehát Trákiában volt, de a csata dúlt az egész Illyricumban. Mivel sem a moésiai, sem a Dacia ripensisi püspök nem vett részt a zsinaton, mely végül is Chalcedonban ült össze feltehetõ, hogy megint a Hunok özönlötték el a két szerencsétlen provinciát.

Ne hódolj a fenevadnak...?!

HírekAmíg hódolsz a fenevadnak, addig a rabszolgája vagy!

Fáj a szívem , sajog egész lelkem,
hogy mi lett Hazámból , ó én Istenem !
Gyűlölet és félelem , szenvedés és gyötrelem,
nehéz az élet Benned , mert vezetőd dicstelen !

Emberi módon szeretnénk emberek között élni,
de nem engedi a hatalom , uralkodását félti !
Egymásra uszít , elválaszt minket egymástól,
majd előbb , vagy utóbb , Téged is Európától !

Számtalan a szegény , sokan éhhalál küszöbén,
míg mások milliárdosok , néped verejtékén !
Nem kell Neked háború , hogy elveszítsd népedet,
lassan elhagy Téged , mert máshol próbál életet !

Szedjük hát össze magunkat s maradék erőnket,
mentsük meg Hazánkat , szeretett földünket !
Tegyünk meg mindent , országunkért , együttes erővel,
hogy amikor végleg elhagyjuk , az legyen , emelt fővel !

Üzeni a z.....s..... tigrise...amikor a harcra készen állsz, én ott leszek...!


Majd amikor a rendőrt a helyén kezeled...

HírekFoglalkozzunk a Rendőrséggel

Évekkel ezelőtt, a rendőr még jó barátod és védelmeződ volt. A dolgok mostanra kissé megváltoztak azzal, hogy a rendfenntartó erők gazdasági szervezetekké váltak és elkötelezték magukat a profittermelés mellett, mely profitot a tőled beszedett pénzek jelentik büntető cédulák, gyorshajtási bírságok, parkolási bírságok formájában vagy bármilyen más módon. Ma reggel azt mondták be a nemzeti tévében (USA – a ford.), hogy az elmúlt tizenhárom évben (az eddigieken felül – a ford.) további háromezer törvénysértést találtak ki.

Mivel minden egyes rendőri szerv gazdasági szervezet és stratégiájában nem különbözik a McDonaldstól, nincs hatalma semminek a végrehajtására, ahogyan a McDonalds-nak sincs. Azoknak a férfiaknak és nőknek, akik a helyi rendőri erők zászlója alatt dolgoznak, két különálló szerepük van. Amikor rendőrként elhelyezkednek, leteszik a hivatali esküt, melyben megfogadják, hogy fenntartják a szokásjogot. Az eskü az egyetlen és semmi más, ami felhatalmazza őket, hogy erőszakkal betartassák a törvényt – erről fel van sorolva néhány dolog a forrás „Legalese” részében (lásd a http://op.harmoniaban.org/ismerd-meg-stromanodat-ii-resz oldalon, A jogi nyelv szakaszban – a szerk.). Ez nem hatalmazza fel őket arra, hogy bármit is tegyenek az állítólagos „kormány” jogszabályainak betartatásáért, tehát külön kiképezték őket arra is, hogy a szabályzatot az informálatlan emberek félrevezetésére használják. A tisztesség kedvéért azért megjegyzem, hogy a karhatalom legtöbb tagja nincs tisztában tettével és nem érti a különbséget a „legális” jogszabályok – amelyek opcionálisak – (vagyis nem kötelezőek – a ford.) és a „törvényes” szokásjog követelményei között, melyek mindenkire egyformán érvényesek és nem opcionálisak.

Parittyával a pénzhatalommal szemben...?

HírekA törvénytelen törvényeik, csak rád nézve kötelezőek, rájuk nézve már nem!
Törvénytelenek ellen, csak törvénytelen eszközökkel lehet eredményt elérni!
Addig, amíg az ő törvénytelen törvényeit betartod, vesztes vagy!
Érvénytelen Alaptörvénnyel, nem létező magyar államban, nem léteznek törvényes törvények, csak
törvénytelenek! Ameddig ezekkel nem vagy tisztában, nem tudsz eredményt elérni!
Törvénytelen, nem jogképes bírósággal, miről kellene egyeztetni? Bűnözők ülnek a bírói székben!
2012. 12. 25-ével fel lettek számolva! Lásd a mindenkire kötelező, egységes nemzetközi kereskedelmi törvényt, az UCC-t.
Köztársaság, kinek? Demokrácia=Diktatúra! A demokrácia helyett "democsokrácia" van!
Kell ez nektek?!! Innen jutottunk a jelenlegi állapothoz.
Háború van, mikor érted már meg? Ébredjetek magyarok!!

Generálási idő: 0.12 másodperc
891,004 egyedi látogató