Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 4
-> Legújabb tag: fozosandor

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üdvözlet

Üdvözlünk az oldalon

Köszöntő

Köszönti Önöket Nagy Bálint a Hunok Nagy Szövetségének elnöke!

 

A Hunok Nagy Szövetségének bejegyzése  2009. december 24.-én vált jogerőssé! A magyarság összefogására, felemelkedésére és fennmaradására jött létre! A 2018-es választásokra  megkezdjük a felkészülést,  melyen elsöprő többséggel  győzni fogunk!

 

CÉLUNK: hogy utat mutassunk minden magyar embernek (határon innen és határon túl) hogy egy élhető, felemelő és virágzó társadalmi jólétet hozzunk el a magyarság, nemzetünk számára. Tudjuk, hogy az emberiség  sorsa a magyarság kezében van. Tudásunkkal olyan magas szintre emeljük nemzetünket,  melyre az utókor is méltón, büszkén fog visszaemlékezni!

Várom hozzászólásaikat, építő javaslataikat, mellyel közösen  élhetőbbé tehetjük a magyarság életét!

Történelem

Hírek

Fegyverrel védjük meg az otthonunkat...?!

HírekEzt a bagázst el kell takarítani tokkal vonóval!

Ez a terror szervezett csak az erőből ért!

Orion csillagkép

Hírek


Mondhatjuk, az emberiség aranykorában boldogan és békés jólétben
éltek világhíres fejedelmük, MENRÓTH vezetése alatt – van, aki
NIMRÓD néven ismeri, az asszír szemiták átírásai okán – Mezopotá-
miában. Thuróczy János 1486-ban Augsburgban kinyomtatott króniká-
jában bár különbséget tesz Noé két fia, Jáfet és Kám között, Ménrótot
azonosítja Nimróddal. Nekünk magyaroknak, mindig azt kell értenünk
a neve alatt, hogy Menróth = Menynyei-vöröshon-fia = Napisten földi
mása (rót, rőt-szarvas, németül is vörös), akinek megszemélyesítése az
Orion csillagkép az égbolton.

Terroristák! Egyszer mindenért felelni fogtok!

Hírek

lehunyta két szemét ez a sátán szemét

Hírek


Valódi örömhír!
Kimúlt ez a sátáni gyilkos féreg!
Még pénteken történt a dolog, de a fősodratúak nem nagyon igyekeztek a köznépek tudomására hozni:
Őlordsága Nathaniel Charles Jacob Rothschild végre kipusztult ebből a világból.

Ez a jeles familia kényszerítette ki Britannia qrmányától, hogy 1917-ben írja alá a
“Balfour Nyilatkozatot”, amelyben Nagy Britannia vállalta Izrael állam létrehozását. (Akkoriban még oroszlánnak számított a brit oroszlán.)

A jó Lord Rothschild többször is büszkélkedett azzal, hogy az új világrend – melyet az ő családja vezet, 2018-ig lesz érvényben. (2018 pedig jövőre lesz!)
A szennyes lelkületű vén világlator péntek délután nyúlt ki az angliai Buckinghamshireben lévő rezidenciája közelében. Lezuhant az őt furikozó magánrepülőgépével. Úgy összetört a vén akasztófára való, hogy menten belepusztult.

Görögország és a Magyar Szellemiség 2

Hírek


De még így is tekintélyes mennyiségű a mondáink, a meséink száma. Ha
nem irtják ki az emberiség legősibb írásformáját, a magyar rovásírást a középkorban,
akkor mondai hagyományunk bizonyosan könyvtári méreteket öltene.
De hát a múltat visszacsinálni hiú ábránd, legfeljebb a gyökereit lehet feltárni,
amit e könyv is fontos feladatának tart.
Mégis miben mutatkozik meg a magyar mondák, és a görög mítoszok közös
eszmeisége? Mindkét nemzeti forma a saját történelmi eredetét és fejlődését
adja elő, mitológiai környezetben. Elsőként nézzük a görög mítoszok főbb
jellemzőit. Az újgörög regék hordozzák azokat a fejlődési elemeket, amelyek
meghatározták a társadalmi kifejlődésüket. Érdekes módon az ősnépük, példaként
a pelaszgok őstörténetei már nem jelennek meg a ma ismert mítoszaikban,
csak a meghódítóik által képzett „dicső” történeteiket tartalmazzák. Ezeknek az
újgörög történeteknek és gondolkodásmódnak kellett hordoznia azt a történelmi
és társadalmi tudásalapot, amelyet átvettek az őket követő másodlagos indoeurópai
civilizációk. Miként Európa újkori latin-típusú (atlanti) hatalmai, kivéve
az egyetlen magyarságot. De ha kicsit kritikusan szemléljük a görög mitológiá-
kat, akkor azért felszínre kerül, hogy nem is olyan szerény, kedves és szeretetet
árasztóak ezek a történetek.

Görög és a Magyar Szellemiség

Hírek


A világ közvéleménye azt tartja a graecizmusról, hogy ők az európai kultúra
megalapozói. Meg azt is, hogy minden emberi tudást az ógörög tudósok és
filozófusok alapoztak meg. Amikor az ókori Hellásznak, vagyis az antik Gö-
rögországnak az Európa formáló kisugárzásáról beszélünk, akkor általánosan a
Kr.e. 8 századtól, a görög írásbeliség kialakulásától létrejövő, és talán a Római
Birodalom által Görögország elfoglalásáig (Kr.e. 146-ig) tartó klasszikus korszakára
kell gondolnunk. Ebben az időszakban a görögök nem csak kulturálisan,
hanem társadalmilag is, szinte az egész Indomediterránia őslakóit megjelenítették.
Különböző törzseik lakták a Kaukázustól Kis-Ázsián át szinte az egész
Földközi-tenger vidékét. Kiemelve a Balkán-félszigeten kívüli egy-két fontosabb
gócpontjukat: Trákia, Ciprus, Szicília, majd: Gallia, Ibéria, és Itália déli
részein létrehozott kolóniáikat, vagy akik másként mondják, gyarmataikat.
A legtöbb történész a poliszok Görögországát – bár országnak hívják, mely
akkortájt még nem volt egységes, hanem csak a városállamaik szövetségi rendszerei
– nevezik a nyugati civilizáció bölcsőjének. Ez eddig igaz is lehet, amely
kultúrát majd a római latinok terjesztenek el egész Európában.

Fényözön és a vízözön

Hírek


1. Az Ég lakói jól tartották a Szövetséget, Áldás és bőség fénye özönlött a
Kusok földjére. ÉN-LIL vetőmagjai kalászba serdültek és gazdag termésük
megadta a mindennapi kenyeret.
2. A Tudás Fája is ontotta gyümölcseit és a „tudatlanság”—amit az ősi nyelv
SAG-KUG-GA néven mondott – Tudássá lett a Fény özönében.
3. A földi élet sok új tapasztalata – az égi tanítók sugallata által – és a Fokos
erejével, a Kusokat tudókká, okosokká és bölcsekké tette.
4. Ekét csináltak s avval szántottak. Vetettek és arattak. Minden munkához
szerszámot alkottak. Házakat építettek először sövényből, farudakból, nádból,
aztán téglát vetettek. Azzal készítették szép házaikat és a sok ház egymás mellett
szép várossá lett. Földjeiket öntözőcsatornákkal táplálták és a bőséges víz
életet adott minden növénynek, veteménynek, fának a Nap áldott sugara alatt.
5. Mert ahogyan folyókká lettek a „kezdet” forrásai, úgy a kusok népe is igen
megszaporodott. Először csak a folyók mentén telepedtek. Aztán átkeltek a
folyókon és megkerülték a tengereket is. Tutajokat, csónakokat és hajókat épí-
tett a Fokos ereje és kenderből szőtt vitorláikba kapaszkodó szél vitte azokat a
vizeken.

Miért "biblia"

Hírek


Bi....bi... li...a

A világosság beszéde

Bi....bi....li....a

A bölcs szó ügyelője

Bi....bi....li....a

Az égi tudás beszéde

Bi....bi....li....a

A mennyei bölcsesség szava

Ezért használtuk a Biblia nevet a káldeusok írása és hite szerint

Általában úgy tanítják, hogy a „biblia” a görög nyelv „biblos” vagy „biblon”
szavának többes számú kifejezése és jelentése „könyvek” lenne. Azonban sem
a „biblos”, sem a „biblon” görög szónak nincs ilyen többes számú esete. A
görög nyelvet tanító ismertetések a „biblia” szót görögből átfejtett (etimologizált)
latin szónak mondják, viszont a latin nyelvnek nincs „biblia” szava. Így a
„biblos”, „biblon” és a „biblia” szavaknak eredetét a káldeusoknál kereshetjük,
már csak azért is, mert a görögök – a „klasszikusnak” nevezett tudásuk legnagyobb
részét a káldeusok hagyatékából sajátították ki. A „BIBLIA” szónak
három féle változatát láthatjuk a káldeus ékiratok szerint:

Indoeurópa társadalmi átalakulásának diagramja

Hírek


Azt is tudjuk, a hódítók csak egy katonai hatalom legfelsőbb szintjeit, az
arisztokrata és katonai osztályukat képviselték. Így az ő személyes kiszolgálá-
suk és a háborúik további megvívásához sok-sok ember munkája és közkatona
kellett. Ezért az elfogott őslakosság felé mindig a beolvasztás társadalmi gyakorlatát
alkalmazták. Kivéve az ellenállókkal és az ősnép vezető ereje, vagyis
az ősvallása képviselőivel. Őket bizony sokszor a legkegyetlenebb módon,
például: élve megnyúzással, nemi csonkítással, később már keresztre feszítéssel,
boszorkányégetésekkel, karóba húzással vagy kerékbe töréssel és a fegyvereik
segítségével kardélre hányják. A megmaradó köznépességet ilyen és ehhez
hasonló fegyelmező eszközökkel kényszeríthették a szolgaságuk elfogadására.
Ha már kialakulhattak ezek a kegyetlenségek az emberi viszonyokban, rá kell
mutatnunk azok eredetére és történelmi kialakulásuk szükségszerűségére. További
példaként vegyünk egy biztosan újgörög eredetű, elképesztően kegyetlen
Generálási idő: 0.19 másodperc
708,879 egyedi látogató