Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 6

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 402
-> Legújabb tag: Wilsonber

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Más országban Nobel-díjat adnak, nálunk Magyarországon meg börtönt?!


Tessenek csak hallgatni, hogy töri a bíró a magyart...? Vagy tán nem is magyar? Ezek a bûnözõk, nem félnek a nép haragjától?!! Pedig Közeleg!!!
Máss
Ez is megér egy misét!
Ki volt a garázda a bankárkonferencián? – Többen küldtek véleményt az V. kerületi Rendõrkapitányság részére

Eddig a lenti leveleket kaptam meg azok közül, amiket lelkes SeVizás ellenállók küldtek a bankárkonfereniás események miatti kihallgatásomra.
Jól látszik a különbözõ megközelítésekbõl, hogy a társadalom számára elfogadott, és egyre inkább elfogadott a határozott hangvételû véleménynyilvánítás.

Ezt már csak azok nem értik, akiknek érdeke, hogy ne legyen megoldás, vagy nem akarják, hogy felszínre kerüljön a saját gyávaságuk. Ezért inkább másokat is el akarnak tántorítani attól, hogy szavak helyett cselekedjenek.

június 7-én 9 órakor hallgatnak ki eljárás alá vont személyként garázdasággal gyanúsítva az miatt, mert pár hete elõadást tartottam néhány bankár részére a Sofitel Hotelben tartott bankárkonferencián.
Az elõadásom elõtt, és közben is máig ismeretlen személyek ismeretlen felhatalmazás alapján rángattak, akadályoztak, beleszóltak a mondanivalómba.

– Vagyis elkövetek egy rakás szabálysértést és bûncselekményt.

Ezzel szemben, én csipán a társadalom érdekében véleményt nyilvánítottam.

A fentieket részletezik többen. Arra az esetre, ha az elõadó, Nagy János c. r. tzls. magától nem csatolná a kihallgatási jegyzõkönyvemhez a leveleket, elviszem neki kinyomtatva.

Úgy tudom, hogy többen elkísérnek, és vagy a Szalay utcai rendõrség elõterében,. vagy az utcán fognak megvárni.

Javaslom a sajtó részére, hogy jelenjen meg. Érdekes arcokkal tudnak ott találkozni. Nem árt õket jobban megismerni, hiszen pár hét múlva, amikor két hétig sitten leszek, õk fogják a SeVizás balhékat véghezvinni.
Isten óvja a bankárokat és az õket kiszolgáló politikai, igazságszolgáltató, és végrehajtói hatalmat. (Persze csak akkor, ha van hozzájuk még gusztusa.)

Részletes beszámoló és sajtólista az eseményekrõl: http://nemadomahazamat.hu/blog/?post=sevizas-velemenynyilvanitas-a-bankarkonferencian-n-odacsaptunk-csapjunk-oda-meg-meg-meg

Íme a levelek:

Figler Csaba:

„Csaba Figler Tiszttel rendõr Urak, ügyész Urak, és egyéb bírósági döntnökök, titkon facebook elemzõk ! Azon a véleményen vagyok, hogy Póka László a bankárkonferenciára befurakodva nem követett el semminemû bûncselekmény! Hanem egy közösségi-önvédelmi megnyilvánulást követett el azon bûnözõi indultságokkal szemben, melyek szánt szándékkel és elõre is tudva, kiszámítva megtévesztették a szegény magyar népet ! Hiszen az amerikai lakáshitel válság után tisztán lehetett látni, hogy a válság begyûrûzik Európában is ! És ha egy Amerika kis híján belerokkan, és olyan városok rogynak le mint a híres autógyártó város, akkor mit okozhat itt csóró magyarok között az aljas kufár kereskedelem ? ! Ez tisztán látható volt a politikusok és a bankvilág beavatott szereplõi között ! Kérjük tehát a rendõrséget, hogy ne mindig a gõgös hatalom mellé álljanak és szolgálják a mammonita világot, hanem legyenek a törvény követõi és álljanak a rend és a lakosság védelmére ! Póka Lacik védelmére ! És ha mégis elítélik valami csûrcsavar és jogi bükkfafaragással, akkor remélem minden igaz magyar kiáll érte és remélem, az igazságtalan ítélet feldühíti majd azon szerencsétlen embereket, akik idáig maguk ellen fordítotok az ön önvádjukat és tettek a magukba kárt ! Úgy vélem, hogy Póka Laci igaztalan elítélése esetén csak úgy fognak elõjönni a Póka Lacik ! És mint ahogy engemet is, már az esetleges igaztalan elmarasztalás a Póka Laciknak,már a puszta feltételezése is felbosszant és írásra serkent, remélem felserkennek majd az alvók! A nincstelenné vált szegények, a bankok áldozatai és rendet statuálnak minden aljasok között ! A kiötlõk, a kivitelezõk a politikai sumákok és haszonlesõk, az erõszakoskodó hatalmaskodó rendszertelenséget védõk között igazságot tesz majd a Nép ! Mert bizony elõbb-utóbb egy ilyen apró-cseprõ, ámde igaztalan Póka-féle ember elleni gõghatalmi eljárás, vagy még ennyi sem kell hozzá, hogy kirobbantsa majd a gyalázatot ! És akkor lesz nagy rianás meg egérluk keresés mint egyszer volt már amikor megtört a jég, úgy az ötvenes évek derekán ! Sokan várják, az alkalmat! És egyre többen érzik át az amerikai négerlázadások szellemi indíttatását ! Tudom, hogy a szép szavak itt , az ilyen a karrierista gõghatalmi vezetõk elõtt semmit sem érnek ! De talán az elemzõk, a folyton készülõk és stratégák talán értenek a szóból! Franciaországban éppen zajlik már a jég és folyik a bemutató! -fcs-„

Márton Melinda

„Tisztelt Nagy János!

Személyen nem ismerjük egymást, sem Önnel, sem Póka Lászlóval!
Ügyünk viszont szorosan, ismeretlenül is összekapcsol minket Lászlóval! Igen, az évszázad csalásáról van szó, arról a nép-irtásról amit a jelenlegi kormány a Bank szektorral hajt végre!!!!
Mi is történt itt valójában??? Bizonyára Ön is megtekinti azt a videót,( amely mára futótûzét terjed az interneten)mely hiteles bizonyítéka annak a ténynek,hogy hazánkban a szabad szólás-szabadság megfékezése, akár testi erõ alkalmazásával is ( ez már a videón 2. perc 40. másodpercében alátámasztani látszik) a szabadságban való korlátozás-evvel alkotmányos jogokat sértve, de minden áron végig vitetik!!!!!
Úgy tûnik a történelem ismétli önmagát,hiszen a diktátorok módszere mindig az volt, hogy a nép között szétszórták besúgó, áruló Júdásaikat, akik által mindig beköpették, feljelentették azokat, akik szembe mertek fordulni korrupt rendszereikkel. Aztán a feljelentés alapján ráküldték rendõreiket ezekre az emberekre és így kiemelték a sorból azokat (nehogy tovább lázítsák a többieket). Ezt nevezik megsemmisítõ, megfélemlítõ módszereknek. Kezdetben ilyen “finom” módszerekkel indítanak, majd késõbb egyre durvább módszerekkel teszik!!! Ilyen egy nemzet vagyunk, ahol, az “értelmiség” nem tett jóformán semmit honfitársai felemelése érdekében azon kívül, hogy saját pecsenyéjét sütögette. Nem tett semmit azért, hogy létrehozzon erõs, felvilágosult civil intézményrendszereket, ahol megteremtheti a mindenkori állami hatalmak ellenõrzõ oldalát. Egy intézményrendszert, amelynek feladata felhúzni szellemileg a népet oda, ahol megérti mit jelent az állampolgári jog, mit jelent számon kérni azokat a csalókat, akik négyévente megetetik saját népüket politikai ígéreteikkel szándékosan. Mélységes szégyene az egész nemzetnek, hogy ennyi év után megteremtett egy diktatúrát, egy primitív bûnbandát, akik sokkal mélyebbre süllyesztik az egész országot, mint az volt a kommunizmus idején. Ebbõl a sötét helyzetbõl az egyetlen kitörés az, ha a családok, szomszédok, ismerõsök rendezik soraikat és összezárnak és ezt kiterjesztik egyre szélesebb körökben minél elõbb. Nincs kire, mire várni!!!!!!!!

Maradok tisztelettel, reménykedve, hogy Önt is az igazságosság vezérli!!
Márton Melinda
egy bank és kormány által meglopott károsult

(Márton Melinda)”

Horváth Ernõ:

„Nagy János r.tzl vizsgáló részére!
Tisztelt törzszászlós úr! Feltételezem,hogy Póka László Nem adom a Házamat sevizás csoport tagja ellen indított eljárás során megnézi a helyszínen készült videó és HÍR TV-felvételeket.
Ebbõl világosan kiderül kik voltak a garázda személyek akik elkövették a személyes szabadság korlátozása bûncselekményét! Btk.194.§ (2) g.)-h.) pontokba ütközõen.Kérem ezt a tényt is tegye a vizsgálat tárgyává,feljelentésként! Továbbá tisztelettel figyelmébe ajánlom az ott jelenlévõ bankár bûnözõk elleni eljárások megindítását is csalás, megtévesztés (Btk.318.§ és Ptk.210.§) bûncselekmény elkövetése alapján! Ezen túlmenõen közvetve a ráutaló magatartásukkal sok ezer deviza károsult öngyilkosságáért felelõsek! Kérem ezen tényeket is tegye a vizsgálat tárgyává. Köszönettel és üdvözlettel Horváth Ernõ. Állak c:7400.Kaposvár.Pálvarga D.2.Tart helyc:8858.Porrog Fõ u.21”

Golcs Ferdinánd, és Marika:

„Tisztelt Nagy János c.r.tzl.!

Alulírott Golcs Ferdinánd és Golcs Ferdinándné a minap értesültünk arról a tényrõl, hogy Póka Lászlót garázdaság miatt idézték be az V.kerületi rendõrkapitányságra,a Sofitel Hotelben tartott elõadása következményeként. Jól értettük? Garázdaság miatt, eljárás alá vont személyként idézték be? Hogyan lehetséges az, hogy mindig azt az embert vonják eljárás alá, vonják felelõsségre, aki ki meri mondani az igazságot! A Független Rendõrségi Panasztestület honlapján olvasható a következõ idézet:” Az igazságosság ott ver tanyát, ahol gyakorolják” ! Itt pontosan ez történt! Nem kellene megnézni, megvizsgálni a dolgok miértjét, ok-okozati összefüggéseket keresni ? Ezen a konferencián számos bankár, a bankár világ krémje jelen volt, akiket egyszerre akár elõ is lehetett volna állítani csalás bûntette miatt.Igen a bankok elkövették a csalás bûntettét, tisztességtelenek voltak! Jogszerû véleménynyilvánítás történt, amit a hotel biztonsági emberei, valamint a rendezvény szervezõi testi kényszer alkalmazásával próbáltak megakadályozni ! A biztonsági õrök és szervezõk túllépték a hatáskörüket. Önöknek látniuk kell, hogy ki a garázda ! Nem Póka László, és nem a Nem adom a házamat mozgalom tagjai a garázdák! Meddig fogja még rendõrség a bûnözõket védeni? Meddig? Amíg vér nem fog folyni?

Tisztelettel:

Golcs Ferdinánd és Golcs Ferdinándné”

Tóth Zsuzsi:

„Tisztelt Nagy János c.r.tzl. Úr!

Értesülésem szerint Póka László ellen garázdaság miatt eljárás indult a miatt, mert a bankárkonferencián a széles néptömegeket kifosztó bankárok elõtt pár mondatban tolmácsolta több millió magyar kifosztott véleményét. Jelen lévõ tanúként szeretném a tudomására hozni, hogy az inkriminált esemény véleményem szerint nem merítette ki a garázdaság törvényi tényállási elemeit. Nem volt kihívóan közösségellenes, és nem volt alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást és riadalmat keltsen. Éppen ellenkezõleg! A közzétett videókat majdnem egy millió ember látta, helyeslõen kommentálta, amikbõl az derült ki, hogy nagy közmegelégedésre cselekedett Póka László. Túlzás nélkül állíthatom, hogy a “devizahitelesek” szemében hõssé vált. Az általam elkészített videóból is látszik, hogy nem is keltett riadalmat és megbotránkozást a bankárok körében sem, többen mosolyogva figyelték a fejleményeket. Ez itt látható:

https://www.facebook.com/kovacsegri/videos/10206690131715075/

Amit a bankárok tettek, tesznek és tenni fognak, ha hagyjuk, az jóval több a garázdaságnál. Népirtás. Véeményem szerint sokkal inkább õket kellene felelõsségre vonni Póka László helyett, aki csak tolmácsolta a “devizahiteles” károsultak véleményét!

Tisztelettel,

Némethné Tóth Zsuzsanna
“deviza”károsult”

Veres István:

„Tisztelt Nagy János c. r. tzl. 05rk@budapest.police

Szalay utcai rendõr kapitányság, Nagy Tibor ügyintézõ.

Mit nem hallok a harcos társaimtól,a Sofitel hotelnél tett látogatásunk kapcsán. És meg áll az ész és csak pislog!.
Orbán ilyen a te rendszered a NEMZETI NÉPI kormányod?? FÚJJJJJ!.

MZ/X ként mûködik a rendõrség,csak csányi kovilevi irányítja.

Megyek a ki hallgatásokra.Sátrat vigyek?? “De hisz a rendõrség ott sem volt”.. Szalay utcai police kovilevinél járt el.. MÁR MZ/X módon is mûködnek,csak kérje csányi meg kovilevi,pár bankár??

Alábbiakról,alábbiakhoz lenne hozzá szólásom,véleményem.

Mert a vélemény nyilvánítás a szenvedélyem,és még sokunké akik meg látogattuk ott a Sofitel hotelben,ezt a kifosztó rabló bankár garázdákat.

Mert az most már kétségtelen,hogy kik is a GARÁZDÁK,csak még Önök nem akarják tudni!.

Ezért aztán akik ezt meg merik mondani,sõt oda mennek ahol ezek a rablók épen azt tanácskozzák,hogy lehetne el bánni azokkal akik nem fizetnek,vagy nem tudnak fizetni..

Valószínû itt adták el a kint levõségeket,azokat az ingatlanokat,melyet a bankok a rablók nem tudtak,tudnak be hajtani.

Nos ezért mentünk mi oda,hogy közöljük velük,nem oda Buda,mert egyszer volt Budán kutya vásár..

Erre Önök a rend Õrei akik ott sem voltak,pedig elég jó idõt futottunk ott az alagsorba,akár szét is szedhettünk volna mindent,mire Önök oda érnek valahova,vagy nem volt annyi kapacitásuk,hogy annyi bankár garázdát,rabló tolvajt el tudjanak szállítani.Így úgy döntöttek ezt a pár embert veszik elõ,velük még is könnyebb el bánni,de tévednek!.

Ott voltunk 2x is a Bank szövetségnél,ott sem a rabló áruló Kovi Levit igazoltatták,zaklatták,ha nem a SÁRGA pólósokat,hiába kértük a kölcsönös igazoltatást.

ITT és most kérem az eljáró rendõrök adatait és Kovács Levente adatait,mivel szeretnék az ügyészségen panaszt tenni, amennyiben nem kerül az ügy foganatosításra,bíróságon keresni igazamat.

De Önök ennek ellenére jó pár harcos társamat garázda meg bélyegzéssel,kihallgatásra rendelnek.. MIÉRT IS???

Június 7-én 9 órakor garázdaság miatt eljárás alá vont személyként hallgatnak meg az V. ker Szalay utcában. (Õ írta egy harcos társam.)

Én úgy gondolom, hogy a Sofitel Hotel alagsorában akkor nagyon sokan voltak, akik bûncselekményt követtek el.
Itt most nem csak az öltönyös birkózókra gondolok.
https://www.youtube.com/watch…
Mi rendesek békések készségesek voltunk és csak örüljenek a bankárok,hogy mi voltunk és nem a NÉP harag.
És ennyien,nem ANNYIAN! 7.-én ott leszek az tuti..

Itt is meg kérdezem újra: Kit szolgálnak Önök??????????

Ez teljes ELFOGULTSÁG az Önök részérõl a bankárok és Kovács Levente irányába.

Önöknek sem árt úgy látszik egy kis emlékezet frissítés,amit már ismer Budaörs,a III. ker kapitányság és Ráckeve kapitánya is.

Kérdezem,kit szolgálnak,kit védenek Önök??

Veszélyes dolog az amikor neked van igazad és a kormány hazudik.
((Voltaire))

***Orbán V. mondta: Az ember csak akkor néz szembe a veszéllyel,ha elég bátor. ((vajon most miért üldözi üldözteti a bátrakat???))

Szabadság mindig az igazság ki mondásával kezdõdik! O. Viktor.
((akkor a SEVIZÁSOK,kimondják és tettekkel mutatják az igazságot,miért az ilyen fura jogtalan el járások? Megyünk 2006 felé?))

MI NEM ADÓSOK VAGYUNK,KÁROSULTAK!.
Így kártérítési igényünk lesz ,van!.

**A bank mint károkozó adós ki fosztó rabló GARÁZDA intézmény!**
*********Ne fizess! Pörölj!. Tiltakozz!********

***Ha a sors a kezedbe adta a fegyvert,nem szabad le tenni csak a gyõzelem után!.((Varga Magdi idézte)) De vajon ki mondta.? Mi SÁRGA pólósok tuti nem tesszük le csak gyõzelem után!..

Új dolgok: Ha egy hitvány kormány huzamosan a helyén tud maradni,akkor a népben van a hiba. ((gróf. Széchényi))

**ÉN de hibásak a ki szolgálóik,segg nyalóik is!..

Ferenc pápa is kétharmaddal lett meg választva,még sem változtatja meg a Bibliát.

Önök pedig az ilyen eljárást szüntessék meg,alkalmazzák a vélemény nyilvánításra vonatkozó szabályokat,és ne azt amit a bankárok írtak elõ Önöknek.

Ön Szalai utcai r.rendõr kapitány úr,vezesse a kapitányságot és egyenlõ bánás mód figyelembe vételével védje az ország minden lakosát.

Nincs Csányi, OTP,bankár képviselõ,NÉP van!..Ilyen bemondásra kik voltak,eljárásokat meghurcolásokat hagyják abba,azt vádolják akik a feljelentést teszik.. Mert Õk a garázdák barázdák.

Érdemesebb a NÉPET szolgálni védeni mint a nép ki fosztóit!.-Ezt tartsa tartsák szemelõt.

Kelt: Százhalombatta 2016. június 02.

Tisztelettel. Köszönettel.

Veres István.”
Közeleg az elszámolás az IGAZSÁG órája bûnözõk!!! Nem lesz hova elbújni patkányok!!!
A föld alól is elõ lesztek rángatva!!!Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 16.8 másodperc
4,404,869 egyedi látogató