Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Más országban már lángolna a kúria?!

Hírek
Megcsúszott a díszõrség-váltás! Sajnos csak ennyi!


Értesüléseink szerint zajlik a Nem Adom a Házamat Mozgalom demonstrációja Pesten, a Qria tegnapi, hiteleseket elmeszelõ jogegységi határozata miatt.

Póka László telefonos helyzetjelentésében elmondta a Bal-Rad-nak, hogy a szokásos létszámban, mintegy harminc fõs csoportban érkeztek a sárga pólósok a Qria épületéhez, amelybe csak õ tudott egyedül beslisszolni.

Mintegy félórányi bent ücsörgés után végül is kiment csapatához, és átballagtak a Parlament elé.

A díszõrség idõbeni váltását tudták megakadályozni.

“Sajnos ismét csak ennyien vagyunk! De itt vagyunk, és demonstrálunk azon százezrek nevében is, akik torkát tegnap elvágta a Qria! Még nem fogták fel az érintettek!-de hamarosan ráfognak döbbenni: rájuk zárult a csapda. Tenni viszont szinte senki nem akar! Mi úgy érezzük, hogy itt kell hogy legyünk, mert ez ellen a gazemberség ellen szólnunk-tennünk kell! Ha csak húszan, akkor húszan! DE MI TESSZÜK AMIT TENNÜNK KELL!”

A Bal-Rad csak szomorkodik az érdektelenség láttán, és elismerését fejezi ki a sárga pólósok maroknyi csapatának elszántságáért!

Hajrá!
Gyáva népnek nincs hazája!

Devizahitelek: kihirdette várva várt határozatát a Kúria

Tegnap “meghozta” nagy érdeklõdéssel várt döntését, és délután közzétette honlapján devizahiteles jogegységi határozatát a Kúria. A legfelsõbb bírói testület döntése egyértelmûen kedvezõ a bankok számára, a pereskedõ adósokat viszont elkedvetlenítheti: nem szükséges, hogy a szerzõdés a folyósított összeg és a törlesztések összegét tételesen tartalmazza, hanem az is elégséges, ha azok kiszámítható módon vannak meghatározva. A pontos devizaösszeg meghatározásának hiányától tehát nem válik érvénytelenné, de még részben érvénytelenné sem egy hitelszerzõdés.

Május 6-ai ígéretének megfelelõen a saját maga számára adott egy hónapos határidõn belül, és közzétette jogegységi határozatát a Kúria a devizahitelekrõl. A testület az alábbi kérdésre kereste a választ eljárásában:

“Érvényes devizaalapú fogyasztói kölcsönszerzõdésnek minõsül-e az a szerzõdés, amelyben a forintban folyósítandó kölcsön összege forintban van megjelölve, a szerzõdés devizaösszegét pedig a felek megállapodása alapján a szerzõdés részét képezõ, a szerzõdéskötést követõen elkészülõ külön dokumentum (pl. folyósítási értesítõ, törlesztési terv) tartalmazza?”

A Kúria határozata a fenti kérdésre lényegében az alábbi választ adta (a pontos jogi megfogalmazást lásd kicsivel lejjebb):

“a devizaalapú kölcsönszerzõdés akkor is megfelel a törvényi követelményeknek, ha az írásbeli szerzõdés tartalmazza a kölcsönösszeg devizában kifejezett ellenértéke kiszámításának, valamint a törlesztõrészletek száma, összege és idõpontja kiszámításának a módját. A pénzügyi intézmény által kalkulált összegeket tartalmazó folyósítási értesítõ, törlesztési terv, fizetési ütemezés stb. olyan tájékoztatásának minõsül, amely nem érinti a szerzõdés létrejöttét vagy érvényességét.”

Az ügy tétje óriási volt, hiszen nem tudni pontosan, hány szerzõdést (vélhetõen több tíz- vagy százezret) érintett volna, ha érvényteleníti, esetleg újraszámoltatja a hiteleket a Kúria.

A Kúria közleménye teljes terjedelmében így fogalmaz:

“Amint arról korábban a Kúria már tájékoztatást adott, a Polgári Kollégium vezetõjének 2016. május 6-án megtett indítványa alapján a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerzõdések érvényességével kapcsolatban újabb jogegységi eljárás volt folyamatban a Kúrián. E jogegységi eljárásban a Kúria Polgári Kollégiumának öttagú tanácsa – a kollégiumvezetõ-helyettes elnökletével – a mai napon meghozta az 1/2016. PJE számú jogegységi határozatot, amelyrõl a Kúria az alábbi tájékoztatást adja.

Hangsúlyozandó, hogy sem a jogegységi indítvány, sem az annak alapján lefolytatott eljárás nem terjedt ki arra a kérdésre, hogy egy konkrét fogyasztói kölcsönszerzõdés milyen feltételek mellett minõsül deviza alapúnak, mivel e kérdésben a 6/2013. PJE számú jogegységi határozatában a Kúria már állást foglalt. E jogegységi határozat indokolása (III/2/a. pont) ugyanis már utalt arra, hogy a szerzõdés tárgya érvényes meghatározásának tekintendõ az is, ha a kölcsönadott devizaösszeg nem szerepel ugyan a szerzõdésben, de az, valamint a törlesztõrészletek egyértelmûen kiszámíthatóak a szerzõdés rendelkezései alapján.

A most meghozott újabb jogegységi határozatában a Kúria a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerzõdésekre konkretizáltan abban a kérdésben foglalt állást, hogy a szerzõdés mikor felel meg a kölcsönszerzõdés tárgyára és a törlesztõrészletek meghatározására vonatkozó törvényi elõírásoknak.

A jogegységi indítványra tett észrevételében a legfõbb ügyész úgy foglalt állást, hogy a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerzõdések esetén nem szükséges, hogy a szerzõdés a folyósított összeg és a törlesztések összegét tételesen tartalmazza, hanem az is elégséges, ha azok kiszámítható módon vannak meghatározva.

A három pontból álló jogegységi határozat – amelynek rendelkezõ része itt olvasható – úgy foglal állást, hogy a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerzõdés akkor is megfelel a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 213. § (1) bekezdés a) és e) pontjai által elõírt követelményeknek, ha az írásbeli szerzõdés – ideértve az annak a szerzõdéskötéskor részévé vált általános szerzõdési feltételeket is – tartalmazza a kölcsönösszeg devizában kifejezett ellenértéke kiszámításának, valamint a törlesztõrészletek száma, összege és idõpontja kiszámításának a módját. Az ezen kiszámítási mód alapján a pénzügyi intézmény által kalkulált összegeket tartalmazó, a szerzõdéskötést követõen közölt egyoldalú jognyilatkozat (pl. folyósítási értesítõ, törlesztési terv, fizetési ütemezés) a pénzügyi intézmény fogyasztónak nyújtott tájékoztatásának minõsül, amely nem érinti a szerzõdés létrejöttét vagy érvényességét.”

A cikk szerzõjének véleménye (megjegyzése)

A fentieket egyértelmûen úgy értelmezzük, hogy a feltett kérdésre igen a válasz, vagyis attól még, hogy egy hitelszerzõdés nem tartalmazza a pontos devizaösszeget, se érvénytelennek, se részben érvénytelennek nem tekinthetõ maga a szerzõdés. Ez egyértelmûen jó hír a bankok és más hitelezõk számára: nem lesz újabb elszámolás, és tömeges szerzõdés-érvénytelenítés sem. A jogegységi határozatnak a pereskedõ devizahitelesek szempontjából van igazi tétje: õk sikertelenül hivatkozhatnak mostantól a bíróságon arra, hogy a devizaösszeg nem pontos meghatározása miatt kérik hitelszerzõdésük teljes vagy részleges érvénytelenítését vagy tartozásuk újraszámolását.
(portfolio)

Bal-Rad komm: GYAKORLATILAG GYÕZÖTT A BANKÁRLOBBI-WELLMANN KASZT!

GYAKORLATILAG GYÕZÖTT A RENDSZER! IGEN! A POLITIKAI RENDSZERRE GONDOLUNK, AMELYNEK FUNDAMENTUMA A TÕKE-A BANKOK-EREJE, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÕ HATALMA A NÉP FELETT!

Valójában nem is lehetett másra számítani! Azok, akik a JOG EREJÉBEN BÍZTAK-valójában nem csalódtak! Gyõzött a jog! Az erõsebb joga! A pénz joga!

Igazság? Erkölcs? Tisztesség? Morál? Hát az nem jogi kategória!

Qrmányunk hat szûk esztendõn keresztül húzta-halogatta a dolgot, ámítgatta a hiteleseket a “senkit sem hagyunk…!”

PEDIG MÁR A KEZDETEKTÕL TUDTÁK, HOGY MÉG HA AKARTÁK VOLNA IS A VALÓDI MENTÉST, A BANKÁROK-A POLITIKAI HATALOM FUNDAMENTUMAI!-NEM FOGJÁK ENGEDNI!

A “magyar” jogszolgáltatás tegnap TETTE A DOLGÁT! MEGVÉDTE A RENDSZERT! Nem történt semmi meglepõ. Befoltozták a zsákot!

Azok, akik azt gondolták eddig, hogy lehetséges jogi úton…!-most keseregnek, és ébredeznek. NEM EZT ÁLMODTÁK, NEM EZT REMÉLTÉK!

REMÉNYEIK ELFÜSTÖLTEK!

Most jön a java pedig! A VÉGSÕ KIFOSZTÁS!

De most majd elõ kell állniuk “hitelesoldalról” azoknak is, akik eddig a megnyugtató jogi megoldás lehetõségével ámították-szédítették a hitelkárosultakat, a becsapottakat.

MOST VALAMIT NEKIK IS MONDANIUK KELL!

Két alternatíva maradt a Qria tegnap meghozott határozata után!

1. A Bal-Rad által már régóta vázoltak alapján a felek közötti békés megállapodás

2. Vér-vér-és vér!

Végezetül álljon itt a Nem Adom a Házamat Mozgalom tegnap esti állásfoglalása:

“- Most hogyan néznek a tükörbe azok, akik eddig a jogi út mindenhatóságát hirdették?
– Mi lesz azokkal, akik eddig csak jártatták a szájukat?
– Most mit mondanak majd azok, akik eddig – leginkább a saját beszariságuk miatt – lebeszélték az embereket a határozottabb akciókról, az esetlegesen rendõri intézkedéssel járó véleménynyilvánítástól?
– Mi lesz azokkal, akik abban bíztak, hogy mások (politikusok, ügyvédek, bíróságok, jó isten…) majd megoldja helyettük?
– Mikor kerülnek elõ azok, akik majd megmagyarázzák, hogy nem is olyan rossz ez a döntés?”

AZ ELSÕ REAKCIÓ:

A Sárga pólósok 2016. június 7-én reggel a Budapest V. kerület Szalay utcában lesznek 9 órakor. Aztán majd látjuk…
A Bal-Rad ARRA KÉR MINDENKIT, HOGY AKINEK LEHETÕSÉGE VAN, LEGYEN OTT MA DÉLELÕTT A DEMONSTRÁCIÓN!
A HÁBORÚ ELSÕ NAPJA A MAI!

Otthonvédelem = “TERRORFENYEGETETTSÉG!”

Két vállra fekteti a devizahitel az embereket

Nem segített a politika a devizahiteleseken, és sokan kerülhetnek utcára a Kúria döntése után – vélik a Bors által kérdezett jogászok.

Meg kell várnunk a bírósági döntéseket, és amikor tiszta lesz a helyzet, a kormány rakétasebességgel meghozza a szükséges döntéseket, és minden devizahitelest biztonságba helyezünk – intette türelemre még két éve a kilátástalan helyzetû károsultakat Orbán Viktor. A rakétasebességre kapcsolás elmaradt, tavaly a kormányfõ már úgy látta: az államnak a bírósági gyakorlat alapján nem maradt nagy mozgástere az elszámoltatásban. „A falig tudtunk elmenni, odáig el is mentünk” – fogalmazott.

Oda tízezrek reménye

Devizakárosultak tízezrei reménykedtek hát a Kúria kedvezõ döntésében. A legfõbb bírói szerv azonban hétfõn kimondta: a hitelszerzõdések lényegében úgy érvényesek, ahogy megkötötték azokat, nem kell feltüntetni bennük a kölcsön részleteit devizában is.– Így is rengeteg család hagyja el az országot, és még több mehet, hiszen esélyük sincs a milliók visszafizetésére – számolt be tapasztalatairól a Bors kérdésére Czingula Katalin ügyvéd. Van egyedülálló nõ ügyfele, aki tíz éve vett fel 8 millió forintot, a havi részletek 60 ezerrõl indultak, mára 140 ezerre ugrottak. Este tízig túlórázik, hogy fizetni tudjon.– Két vállra fekteti a devizahitel az embereket – mondja a jogász.

Széthulló családok

Lapunk munkatársa is megjárta: 3 millió forintért vásárolt devizahitellel terhelt autót, s a havi 35 ezres törlesztõbõl 80 ezer lett. Hét év alatt 4 milliót fizetett be, s további 1,6-et vár tõle a bank. Néhány napos csúszás után az adósok listájára tették, így máshonnan sem vehet fel hitelt. A Bors által kérdezett jogászok egyöntetû véleménye: a politika nem segített a károsultakon, s a Kúria döntése nyomán további családok hullanak szét, sokak lakhatása kerül veszélybe.

Irány Luxembourg?

Igaz, nincs két ugyanolyan szerzõdés – véli egyikük. A legrosszabbul azok járnak, akiknél a bank nem rögzítette a visszafizetendõ összeget. A károsultak egységes összefogást sürgetnek a fórumokon, és még nem merült ki teljesen minden jogorvoslat.– Sok esetben, ahol vitás a behajtandó összeg nagysága, lehet perre menni a bankkal. A károsultak akár Luxembourgig, az Európai Unió Bíróságáig is elmehetnek, és ezt biztosan sokan megteszik – vélekedett az egyik ügyvéd.

“Rokkanjatok csak bele!”-kommentálja saját cikkét a Bors, majd így folytatja:

Annyira könnyû és boldog a magyarok élete, hogy épp itt volt már az ideje egy kijózanító pofonnak. Bár amit a Kúriától több tízezren kaptak, inkább gerincrúgás jobbal, földbe tiprás ballal. A fél ország ma is a bankhitelek terhét nyögi. Sokan arra számítottak, a bíróság majd kimondja, hogy a bankoknak tételesen szerzõdésbe kellett volna foglalniuk a folyósított összegek és a törlesztések értékét, máskülönben semmis a szerzõdés .Csakhogy a Kúria szerint tetszettek volna körültekintõbbnek lenni, ami valahol jogos, na de ettõl a bankoknak nem volt muszáj megvezetni a népeket. Akiknek volt némi félretett pénzük, perre mentek, kifizették az ügyvédet, az illetéket, felhagytak a törlesztések fizetésével, vállalva, hogy felkerülnek a BAR-listára, és bíztak a legjobbakban.Ám a Kúria nem vállalta azt a rizikót, ami a hitelszerzõdések tömeges megszûnésével járt volna. Így aztán a hitelterhek továbbra is életeket tesznek tönkre. Amit az állam eddig az ügyben tett (végtörlesztés, devizahitelek megszüntetése, stb.), az egy elenyészõ rétegen segített. Nem elõször bizonyosodik be: az átlagember felõle megdögölhet, az sem érdekli.
(bors)

Bal-Rad komm: Abszolút módon egyet lehet érteni a Bors kommentjével, azzal a megjegyzéssel, hogy mintha a söbrögista hordára kívánná CSAK áttolni a politikai felelõsséget!

MERT ITT A POLITIKAI FELELÕSSÉGRÕL VAN VALÓJÁBAN SZÓ!

Való igaz, hogy ebben a témában a döbrögista horda hazudta a legnagyobbat a “senkit sem hagyunk az út szélén!”-hamis ígérvénnyel, és ezzel valójában kétharmadhoz jutott!

DE A TÖBBI PARLAMENTI MAFFIABANDA IS CSAK ASSZISZTÁLT/ASSZISZTÁL A HORDA AKCIÓJÁHOZ!

A Qria tegnapelõtt TÖRVÉNYT ALKOTOTT a “magyar” parlament helyett! És egyetlen bûnbanda sem emelte fel eddig a szavát az ügyben!

KÖZÖS TEHÁT A BÛNÜK!

Azért ÕK jól jártak a döbrögista horda “adósmentõ” akcióival, de HATSZÁZEZER MAGYAR!-a pórnépek öt százaléka!-bizony alaposan be fog fürödni! Azokon túl, akik már földönfutókká lettek téve!

A honi polithykay elyth hallgat mélyen ez ügyben! Saját sarát szárítgatja. Nem fog ez fölszáradni!-sõt! Nem tévedünk nagyot, ha kijelentjük: VÉR ÉS KÖNNY FOGJA SZAPORÍTANI EZT A SARAT!

Tudta és tudja ezt a döbrögista horda is! Nem véletlenül faragta át tegnap hatodjára is a tákolmányát! A “terrorveszélyre” hivatkozással!

A “magyar” polythykay elythre veszélyt egyedül az egyre nagyobb elégedetlenség miatt kirobbanó-AKÁR FEGYVERES!-ellenállás jelenti!

Az õ olvasatukban EZ A TERRORFENYEGETETTSÉG! Az ellenük irányuló akciókat tekintik TERRORNAK!

MOST MÉG ÕK HATÁROZZÁK MEG FOGALMAK TARTALMÁT!

A Jobbikkal lett kétharmad

Jobbikos segédlettel módosította tegnap immár hatodjára a “gránitszilárdságú” alaptörvényt a kormánypárti többség. Ezzel lehetõvé tették, hogy bizonyos idõre az Országgyûlés kétharmaddal gyakorlatilag teljhatalmat adjon Orbán Viktoréknak.Miután az alkotmány megváltoztatásához is kétharmad kellett, a kormány joggal bízhat abban, hogy adott esetben a rendkívüli állapot kihirdetéséhez is megkapja a szükséges parlamenti támogatást. Az elõterjesztésre az LMP és a függetlenek nemet mondtak, az MSZP tiltakozásul nem vett részt a szavazásban. Öt szocialista, illetve LMP-s képviselõ közösen ellen-módosítást is benyújtott a Háznak.

Ha kihirdetik a “gránitszilárdságú” alaptörvény újabb módosítását, a kormány, a parlament kétharmadának támogatásával egyebek mellett kijárási tilalmat rendelhet el, nyilvános rendezvényeket tilthat be, szigoríthatja a határellenõrzést, fokozottan ellenõrizheti az internet-, levél-, és postaforgalmat. Ezen felül például bevezetheti a katonai légiforgalmi irányítást, és az ország védelme szempontjából fontos infrastruktúra védelmére kirendelheti a honvédséget, a rendvédelmi erõket és eszközeiket. A fideszes többség a Jobbik támogatásával ugyanis tegnap megszavazta, hogy az alkotmányban külön kategóriaként a terrorveszély-helyzet is szerepeljen. A 2012-ben hatályba lépett alkotmány hatodik megváltoztatását 153 igen szavazattal, 13 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadta el a Ház. Az LMP és függetlenek nemmel szavaztak, egyetlen független képviselõ tartózkodott, az MSZP-sek pedig korábbi ígéretüknek megfelelõen nem nyomtak gombot.

vonaú

Az új alaptörvényi cikk értelmében az Országgyûlés a kormány kezdeményezésére terrortámadás veszélye vagy terrortámadás esetén meghatározott idõre kétharmaddal terrorveszély-helyzetet hirdet ki, ugyanakkor rendkívüli intézkedések bevezetésére hatalmazza fel a kabinetet. A kormány rendeletet alkothat, törvényeket függeszthet fel, rendkívüli intézkedéseket hozhat, vagyis rendeleti kormányzást vezethet be, ami Orbán Viktor régi álma.

A kabinet lépéseirõl azért tájékoztatni kell a köztársasági elnököt és az illetékes parlamenti bizottságokat és a rendkívüli helyzet legfeljebb 15 napig tarthat, ám azt a parlament kétharmaddal meghosszabbíthatja. Ha a rendõrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendõ, a fegyverhasználatra feljogosított honvédséget is be lehet vetni belföldön, ám a “terrorveszély-helyzet nem jár együtt szükségképpen a Magyar Honvédség felhasználásával” – mondja ki az alaptörvényi cikk. Ehhez szintén kétharmaddal módosítani kellett a rendõrségi, a nemzetbiztonsági szolgálati és a honvédelmi törvényt, amelyekben szintén bevezetik a terrorveszély-helyzet kategóriáját. Ha a parlament elrendelte a terrorveszélyhelyzetet, akár az országon belüli utazást is korlátozhatják…
(nepszava)

Bal-Rad komm: A “Gránitszilárdságú Húzsvéti Tákolmány” Döbrögire fazonírozása megtörtént a Jobbik segédletével.

“…A kormány rendeletet alkothat, törvényeket függeszthet fel, rendkívüli intézkedéseket hozhat, vagyis rendeleti kormányzást vezethet be…a rendkívüli helyzet legfeljebb 15 napig tarthat, ám azt a parlament kétharmaddal meghosszabbíthatja…ami Orbán Viktor régi álma…”

-A Bal-Rad-tól nem áll távol a rendeleti kormányzás gondolata!

AMENNYIBEN AZ AZ ORSZÁG ÚJJÁÉPÍTÉSÉT, TALPRAÁLLÍTÁSÁT, A NÉPKÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI VISZONYAINAK STABILITÁSÁT SZOLGÁLJA!

A döbrögista tákolmány tegnapi-jobbikos segédlettel-DÖBRÖGI ÓHAJA SZERINTI ÁTFARIGCSÁLÁSA a horthyzmus alapkõletétele volt.

Ez alapján már a mai naptól FELLÉPHET A DÖBRÖGISTA HORDA ÖNNÖN HATALMA VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN!

A Bal-Rad MÁR MOST!-legalább három okot tudna megemlíteni, és néhányszáz fõs érintetti kört.

A Döbrögi királykodását lehetõvé tevõ önkényuralmat legfeljebb tizenötnaponta meghosszabítja a döbrögista-jobbikos kétharmad!

De hát EGYSZER ÚGYIS EL KELL SZÁMOLNIUK EZZEL IS!


Szeretettel küldöm minden igaz magyarnak!

Hazánkért, nemzetünkért

Örök nagyhatalom mindenség temploma,
Ki rügyet bontogatsz a leveletlen ágra.
Ki beszórod az eget ragyogó csillagokkal,
Erdõt üdvözítesz nótázó madárral,
Bájoló színt csókolsz a föld virágába,
Vizet fakasztasz sziklabérc falába,
Kinek a megváltás pillanat lehelet,
Te tudod a kezdést és látod a végzetet.
Ismered megrabolt koldus nemzetünket,
Mennyire civódik, mégse akar egyet.
Széthúzás, gyûlölet kel ki rajta,
Ezt a gazt irtani már alig akarja.
Elveszünk Istenünk, könyörülj meg rajta,
Összetartó lelket lehelj a magyarba.
Lelkesedõ tüze ne csak pislákoljon,
Elveszett hazánkért magasra lángoljon.
Add vissza vérünkért koszorús földünket,
Áldásod kincsével szeretve szenteld meg!

Áldás, Áldás, Áldás!

Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 22. 04:01:30
Viagra With Bonus Pills cialis 20mg for sale Dog Reaction Amoxicillin <a href=http://cialibuy.com>cialis canada</a> Maca Powder

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.93 másodperc
6,928,759 egyedi látogató