Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 356
-> Legújabb tag: Stacyseade

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Más országban már lángolna a kúria?!

Hírek
Megcsúszott a díszõrség-váltás! Sajnos csak ennyi!


Értesüléseink szerint zajlik a Nem Adom a Házamat Mozgalom demonstrációja Pesten, a Qria tegnapi, hiteleseket elmeszelõ jogegységi határozata miatt.

Póka László telefonos helyzetjelentésében elmondta a Bal-Rad-nak, hogy a szokásos létszámban, mintegy harminc fõs csoportban érkeztek a sárga pólósok a Qria épületéhez, amelybe csak õ tudott egyedül beslisszolni.

Mintegy félórányi bent ücsörgés után végül is kiment csapatához, és átballagtak a Parlament elé.

A díszõrség idõbeni váltását tudták megakadályozni.

“Sajnos ismét csak ennyien vagyunk! De itt vagyunk, és demonstrálunk azon százezrek nevében is, akik torkát tegnap elvágta a Qria! Még nem fogták fel az érintettek!-de hamarosan ráfognak döbbenni: rájuk zárult a csapda. Tenni viszont szinte senki nem akar! Mi úgy érezzük, hogy itt kell hogy legyünk, mert ez ellen a gazemberség ellen szólnunk-tennünk kell! Ha csak húszan, akkor húszan! DE MI TESSZÜK AMIT TENNÜNK KELL!”

A Bal-Rad csak szomorkodik az érdektelenség láttán, és elismerését fejezi ki a sárga pólósok maroknyi csapatának elszántságáért!

Hajrá!
Gyáva népnek nincs hazája!

Devizahitelek: kihirdette várva várt határozatát a Kúria

Tegnap “meghozta” nagy érdeklõdéssel várt döntését, és délután közzétette honlapján devizahiteles jogegységi határozatát a Kúria. A legfelsõbb bírói testület döntése egyértelmûen kedvezõ a bankok számára, a pereskedõ adósokat viszont elkedvetlenítheti: nem szükséges, hogy a szerzõdés a folyósított összeg és a törlesztések összegét tételesen tartalmazza, hanem az is elégséges, ha azok kiszámítható módon vannak meghatározva. A pontos devizaösszeg meghatározásának hiányától tehát nem válik érvénytelenné, de még részben érvénytelenné sem egy hitelszerzõdés.

Május 6-ai ígéretének megfelelõen a saját maga számára adott egy hónapos határidõn belül, és közzétette jogegységi határozatát a Kúria a devizahitelekrõl. A testület az alábbi kérdésre kereste a választ eljárásában:

“Érvényes devizaalapú fogyasztói kölcsönszerzõdésnek minõsül-e az a szerzõdés, amelyben a forintban folyósítandó kölcsön összege forintban van megjelölve, a szerzõdés devizaösszegét pedig a felek megállapodása alapján a szerzõdés részét képezõ, a szerzõdéskötést követõen elkészülõ külön dokumentum (pl. folyósítási értesítõ, törlesztési terv) tartalmazza?”

A Kúria határozata a fenti kérdésre lényegében az alábbi választ adta (a pontos jogi megfogalmazást lásd kicsivel lejjebb):

“a devizaalapú kölcsönszerzõdés akkor is megfelel a törvényi követelményeknek, ha az írásbeli szerzõdés tartalmazza a kölcsönösszeg devizában kifejezett ellenértéke kiszámításának, valamint a törlesztõrészletek száma, összege és idõpontja kiszámításának a módját. A pénzügyi intézmény által kalkulált összegeket tartalmazó folyósítási értesítõ, törlesztési terv, fizetési ütemezés stb. olyan tájékoztatásának minõsül, amely nem érinti a szerzõdés létrejöttét vagy érvényességét.”

Az ügy tétje óriási volt, hiszen nem tudni pontosan, hány szerzõdést (vélhetõen több tíz- vagy százezret) érintett volna, ha érvényteleníti, esetleg újraszámoltatja a hiteleket a Kúria.

A Kúria közleménye teljes terjedelmében így fogalmaz:

“Amint arról korábban a Kúria már tájékoztatást adott, a Polgári Kollégium vezetõjének 2016. május 6-án megtett indítványa alapján a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerzõdések érvényességével kapcsolatban újabb jogegységi eljárás volt folyamatban a Kúrián. E jogegységi eljárásban a Kúria Polgári Kollégiumának öttagú tanácsa – a kollégiumvezetõ-helyettes elnökletével – a mai napon meghozta az 1/2016. PJE számú jogegységi határozatot, amelyrõl a Kúria az alábbi tájékoztatást adja.

Hangsúlyozandó, hogy sem a jogegységi indítvány, sem az annak alapján lefolytatott eljárás nem terjedt ki arra a kérdésre, hogy egy konkrét fogyasztói kölcsönszerzõdés milyen feltételek mellett minõsül deviza alapúnak, mivel e kérdésben a 6/2013. PJE számú jogegységi határozatában a Kúria már állást foglalt. E jogegységi határozat indokolása (III/2/a. pont) ugyanis már utalt arra, hogy a szerzõdés tárgya érvényes meghatározásának tekintendõ az is, ha a kölcsönadott devizaösszeg nem szerepel ugyan a szerzõdésben, de az, valamint a törlesztõrészletek egyértelmûen kiszámíthatóak a szerzõdés rendelkezései alapján.

A most meghozott újabb jogegységi határozatában a Kúria a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerzõdésekre konkretizáltan abban a kérdésben foglalt állást, hogy a szerzõdés mikor felel meg a kölcsönszerzõdés tárgyára és a törlesztõrészletek meghatározására vonatkozó törvényi elõírásoknak.

A jogegységi indítványra tett észrevételében a legfõbb ügyész úgy foglalt állást, hogy a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerzõdések esetén nem szükséges, hogy a szerzõdés a folyósított összeg és a törlesztések összegét tételesen tartalmazza, hanem az is elégséges, ha azok kiszámítható módon vannak meghatározva.

A három pontból álló jogegységi határozat – amelynek rendelkezõ része itt olvasható – úgy foglal állást, hogy a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerzõdés akkor is megfelel a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 213. § (1) bekezdés a) és e) pontjai által elõírt követelményeknek, ha az írásbeli szerzõdés – ideértve az annak a szerzõdéskötéskor részévé vált általános szerzõdési feltételeket is – tartalmazza a kölcsönösszeg devizában kifejezett ellenértéke kiszámításának, valamint a törlesztõrészletek száma, összege és idõpontja kiszámításának a módját. Az ezen kiszámítási mód alapján a pénzügyi intézmény által kalkulált összegeket tartalmazó, a szerzõdéskötést követõen közölt egyoldalú jognyilatkozat (pl. folyósítási értesítõ, törlesztési terv, fizetési ütemezés) a pénzügyi intézmény fogyasztónak nyújtott tájékoztatásának minõsül, amely nem érinti a szerzõdés létrejöttét vagy érvényességét.”

A cikk szerzõjének véleménye (megjegyzése)

A fentieket egyértelmûen úgy értelmezzük, hogy a feltett kérdésre igen a válasz, vagyis attól még, hogy egy hitelszerzõdés nem tartalmazza a pontos devizaösszeget, se érvénytelennek, se részben érvénytelennek nem tekinthetõ maga a szerzõdés. Ez egyértelmûen jó hír a bankok és más hitelezõk számára: nem lesz újabb elszámolás, és tömeges szerzõdés-érvénytelenítés sem. A jogegységi határozatnak a pereskedõ devizahitelesek szempontjából van igazi tétje: õk sikertelenül hivatkozhatnak mostantól a bíróságon arra, hogy a devizaösszeg nem pontos meghatározása miatt kérik hitelszerzõdésük teljes vagy részleges érvénytelenítését vagy tartozásuk újraszámolását.
(portfolio)

Bal-Rad komm: GYAKORLATILAG GYÕZÖTT A BANKÁRLOBBI-WELLMANN KASZT!

GYAKORLATILAG GYÕZÖTT A RENDSZER! IGEN! A POLITIKAI RENDSZERRE GONDOLUNK, AMELYNEK FUNDAMENTUMA A TÕKE-A BANKOK-EREJE, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTÕ HATALMA A NÉP FELETT!

Valójában nem is lehetett másra számítani! Azok, akik a JOG EREJÉBEN BÍZTAK-valójában nem csalódtak! Gyõzött a jog! Az erõsebb joga! A pénz joga!

Igazság? Erkölcs? Tisztesség? Morál? Hát az nem jogi kategória!

Qrmányunk hat szûk esztendõn keresztül húzta-halogatta a dolgot, ámítgatta a hiteleseket a “senkit sem hagyunk…!”

PEDIG MÁR A KEZDETEKTÕL TUDTÁK, HOGY MÉG HA AKARTÁK VOLNA IS A VALÓDI MENTÉST, A BANKÁROK-A POLITIKAI HATALOM FUNDAMENTUMAI!-NEM FOGJÁK ENGEDNI!

A “magyar” jogszolgáltatás tegnap TETTE A DOLGÁT! MEGVÉDTE A RENDSZERT! Nem történt semmi meglepõ. Befoltozták a zsákot!

Azok, akik azt gondolták eddig, hogy lehetséges jogi úton…!-most keseregnek, és ébredeznek. NEM EZT ÁLMODTÁK, NEM EZT REMÉLTÉK!

REMÉNYEIK ELFÜSTÖLTEK!

Most jön a java pedig! A VÉGSÕ KIFOSZTÁS!

De most majd elõ kell állniuk “hitelesoldalról” azoknak is, akik eddig a megnyugtató jogi megoldás lehetõségével ámították-szédítették a hitelkárosultakat, a becsapottakat.

MOST VALAMIT NEKIK IS MONDANIUK KELL!

Két alternatíva maradt a Qria tegnap meghozott határozata után!

1. A Bal-Rad által már régóta vázoltak alapján a felek közötti békés megállapodás

2. Vér-vér-és vér!

Végezetül álljon itt a Nem Adom a Házamat Mozgalom tegnap esti állásfoglalása:

“- Most hogyan néznek a tükörbe azok, akik eddig a jogi út mindenhatóságát hirdették?
– Mi lesz azokkal, akik eddig csak jártatták a szájukat?
– Most mit mondanak majd azok, akik eddig – leginkább a saját beszariságuk miatt – lebeszélték az embereket a határozottabb akciókról, az esetlegesen rendõri intézkedéssel járó véleménynyilvánítástól?
– Mi lesz azokkal, akik abban bíztak, hogy mások (politikusok, ügyvédek, bíróságok, jó isten…) majd megoldja helyettük?
– Mikor kerülnek elõ azok, akik majd megmagyarázzák, hogy nem is olyan rossz ez a döntés?”

AZ ELSÕ REAKCIÓ:

A Sárga pólósok 2016. június 7-én reggel a Budapest V. kerület Szalay utcában lesznek 9 órakor. Aztán majd látjuk…
A Bal-Rad ARRA KÉR MINDENKIT, HOGY AKINEK LEHETÕSÉGE VAN, LEGYEN OTT MA DÉLELÕTT A DEMONSTRÁCIÓN!
A HÁBORÚ ELSÕ NAPJA A MAI!

Otthonvédelem = “TERRORFENYEGETETTSÉG!”

Két vállra fekteti a devizahitel az embereket

Nem segített a politika a devizahiteleseken, és sokan kerülhetnek utcára a Kúria döntése után – vélik a Bors által kérdezett jogászok.

Meg kell várnunk a bírósági döntéseket, és amikor tiszta lesz a helyzet, a kormány rakétasebességgel meghozza a szükséges döntéseket, és minden devizahitelest biztonságba helyezünk – intette türelemre még két éve a kilátástalan helyzetû károsultakat Orbán Viktor. A rakétasebességre kapcsolás elmaradt, tavaly a kormányfõ már úgy látta: az államnak a bírósági gyakorlat alapján nem maradt nagy mozgástere az elszámoltatásban. „A falig tudtunk elmenni, odáig el is mentünk” – fogalmazott.

Oda tízezrek reménye

Devizakárosultak tízezrei reménykedtek hát a Kúria kedvezõ döntésében. A legfõbb bírói szerv azonban hétfõn kimondta: a hitelszerzõdések lényegében úgy érvényesek, ahogy megkötötték azokat, nem kell feltüntetni bennük a kölcsön részleteit devizában is.– Így is rengeteg család hagyja el az országot, és még több mehet, hiszen esélyük sincs a milliók visszafizetésére – számolt be tapasztalatairól a Bors kérdésére Czingula Katalin ügyvéd. Van egyedülálló nõ ügyfele, aki tíz éve vett fel 8 millió forintot, a havi részletek 60 ezerrõl indultak, mára 140 ezerre ugrottak. Este tízig túlórázik, hogy fizetni tudjon.– Két vállra fekteti a devizahitel az embereket – mondja a jogász.

Széthulló családok

Lapunk munkatársa is megjárta: 3 millió forintért vásárolt devizahitellel terhelt autót, s a havi 35 ezres törlesztõbõl 80 ezer lett. Hét év alatt 4 milliót fizetett be, s további 1,6-et vár tõle a bank. Néhány napos csúszás után az adósok listájára tették, így máshonnan sem vehet fel hitelt. A Bors által kérdezett jogászok egyöntetû véleménye: a politika nem segített a károsultakon, s a Kúria döntése nyomán további családok hullanak szét, sokak lakhatása kerül veszélybe.

Irány Luxembourg?

Igaz, nincs két ugyanolyan szerzõdés – véli egyikük. A legrosszabbul azok járnak, akiknél a bank nem rögzítette a visszafizetendõ összeget. A károsultak egységes összefogást sürgetnek a fórumokon, és még nem merült ki teljesen minden jogorvoslat.– Sok esetben, ahol vitás a behajtandó összeg nagysága, lehet perre menni a bankkal. A károsultak akár Luxembourgig, az Európai Unió Bíróságáig is elmehetnek, és ezt biztosan sokan megteszik – vélekedett az egyik ügyvéd.

“Rokkanjatok csak bele!”-kommentálja saját cikkét a Bors, majd így folytatja:

Annyira könnyû és boldog a magyarok élete, hogy épp itt volt már az ideje egy kijózanító pofonnak. Bár amit a Kúriától több tízezren kaptak, inkább gerincrúgás jobbal, földbe tiprás ballal. A fél ország ma is a bankhitelek terhét nyögi. Sokan arra számítottak, a bíróság majd kimondja, hogy a bankoknak tételesen szerzõdésbe kellett volna foglalniuk a folyósított összegek és a törlesztések értékét, máskülönben semmis a szerzõdés .Csakhogy a Kúria szerint tetszettek volna körültekintõbbnek lenni, ami valahol jogos, na de ettõl a bankoknak nem volt muszáj megvezetni a népeket. Akiknek volt némi félretett pénzük, perre mentek, kifizették az ügyvédet, az illetéket, felhagytak a törlesztések fizetésével, vállalva, hogy felkerülnek a BAR-listára, és bíztak a legjobbakban.Ám a Kúria nem vállalta azt a rizikót, ami a hitelszerzõdések tömeges megszûnésével járt volna. Így aztán a hitelterhek továbbra is életeket tesznek tönkre. Amit az állam eddig az ügyben tett (végtörlesztés, devizahitelek megszüntetése, stb.), az egy elenyészõ rétegen segített. Nem elõször bizonyosodik be: az átlagember felõle megdögölhet, az sem érdekli.
(bors)

Bal-Rad komm: Abszolút módon egyet lehet érteni a Bors kommentjével, azzal a megjegyzéssel, hogy mintha a söbrögista hordára kívánná CSAK áttolni a politikai felelõsséget!

MERT ITT A POLITIKAI FELELÕSSÉGRÕL VAN VALÓJÁBAN SZÓ!

Való igaz, hogy ebben a témában a döbrögista horda hazudta a legnagyobbat a “senkit sem hagyunk az út szélén!”-hamis ígérvénnyel, és ezzel valójában kétharmadhoz jutott!

DE A TÖBBI PARLAMENTI MAFFIABANDA IS CSAK ASSZISZTÁLT/ASSZISZTÁL A HORDA AKCIÓJÁHOZ!

A Qria tegnapelõtt TÖRVÉNYT ALKOTOTT a “magyar” parlament helyett! És egyetlen bûnbanda sem emelte fel eddig a szavát az ügyben!

KÖZÖS TEHÁT A BÛNÜK!

Azért ÕK jól jártak a döbrögista horda “adósmentõ” akcióival, de HATSZÁZEZER MAGYAR!-a pórnépek öt százaléka!-bizony alaposan be fog fürödni! Azokon túl, akik már földönfutókká lettek téve!

A honi polithykay elyth hallgat mélyen ez ügyben! Saját sarát szárítgatja. Nem fog ez fölszáradni!-sõt! Nem tévedünk nagyot, ha kijelentjük: VÉR ÉS KÖNNY FOGJA SZAPORÍTANI EZT A SARAT!

Tudta és tudja ezt a döbrögista horda is! Nem véletlenül faragta át tegnap hatodjára is a tákolmányát! A “terrorveszélyre” hivatkozással!

A “magyar” polythykay elythre veszélyt egyedül az egyre nagyobb elégedetlenség miatt kirobbanó-AKÁR FEGYVERES!-ellenállás jelenti!

Az õ olvasatukban EZ A TERRORFENYEGETETTSÉG! Az ellenük irányuló akciókat tekintik TERRORNAK!

MOST MÉG ÕK HATÁROZZÁK MEG FOGALMAK TARTALMÁT!

A Jobbikkal lett kétharmad

Jobbikos segédlettel módosította tegnap immár hatodjára a “gránitszilárdságú” alaptörvényt a kormánypárti többség. Ezzel lehetõvé tették, hogy bizonyos idõre az Országgyûlés kétharmaddal gyakorlatilag teljhatalmat adjon Orbán Viktoréknak.Miután az alkotmány megváltoztatásához is kétharmad kellett, a kormány joggal bízhat abban, hogy adott esetben a rendkívüli állapot kihirdetéséhez is megkapja a szükséges parlamenti támogatást. Az elõterjesztésre az LMP és a függetlenek nemet mondtak, az MSZP tiltakozásul nem vett részt a szavazásban. Öt szocialista, illetve LMP-s képviselõ közösen ellen-módosítást is benyújtott a Háznak.

Ha kihirdetik a “gránitszilárdságú” alaptörvény újabb módosítását, a kormány, a parlament kétharmadának támogatásával egyebek mellett kijárási tilalmat rendelhet el, nyilvános rendezvényeket tilthat be, szigoríthatja a határellenõrzést, fokozottan ellenõrizheti az internet-, levél-, és postaforgalmat. Ezen felül például bevezetheti a katonai légiforgalmi irányítást, és az ország védelme szempontjából fontos infrastruktúra védelmére kirendelheti a honvédséget, a rendvédelmi erõket és eszközeiket. A fideszes többség a Jobbik támogatásával ugyanis tegnap megszavazta, hogy az alkotmányban külön kategóriaként a terrorveszély-helyzet is szerepeljen. A 2012-ben hatályba lépett alkotmány hatodik megváltoztatását 153 igen szavazattal, 13 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadta el a Ház. Az LMP és függetlenek nemmel szavaztak, egyetlen független képviselõ tartózkodott, az MSZP-sek pedig korábbi ígéretüknek megfelelõen nem nyomtak gombot.

vonaú

Az új alaptörvényi cikk értelmében az Országgyûlés a kormány kezdeményezésére terrortámadás veszélye vagy terrortámadás esetén meghatározott idõre kétharmaddal terrorveszély-helyzetet hirdet ki, ugyanakkor rendkívüli intézkedések bevezetésére hatalmazza fel a kabinetet. A kormány rendeletet alkothat, törvényeket függeszthet fel, rendkívüli intézkedéseket hozhat, vagyis rendeleti kormányzást vezethet be, ami Orbán Viktor régi álma.

A kabinet lépéseirõl azért tájékoztatni kell a köztársasági elnököt és az illetékes parlamenti bizottságokat és a rendkívüli helyzet legfeljebb 15 napig tarthat, ám azt a parlament kétharmaddal meghosszabbíthatja. Ha a rendõrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendõ, a fegyverhasználatra feljogosított honvédséget is be lehet vetni belföldön, ám a “terrorveszély-helyzet nem jár együtt szükségképpen a Magyar Honvédség felhasználásával” – mondja ki az alaptörvényi cikk. Ehhez szintén kétharmaddal módosítani kellett a rendõrségi, a nemzetbiztonsági szolgálati és a honvédelmi törvényt, amelyekben szintén bevezetik a terrorveszély-helyzet kategóriáját. Ha a parlament elrendelte a terrorveszélyhelyzetet, akár az országon belüli utazást is korlátozhatják…
(nepszava)

Bal-Rad komm: A “Gránitszilárdságú Húzsvéti Tákolmány” Döbrögire fazonírozása megtörtént a Jobbik segédletével.

“…A kormány rendeletet alkothat, törvényeket függeszthet fel, rendkívüli intézkedéseket hozhat, vagyis rendeleti kormányzást vezethet be…a rendkívüli helyzet legfeljebb 15 napig tarthat, ám azt a parlament kétharmaddal meghosszabbíthatja…ami Orbán Viktor régi álma…”

-A Bal-Rad-tól nem áll távol a rendeleti kormányzás gondolata!

AMENNYIBEN AZ AZ ORSZÁG ÚJJÁÉPÍTÉSÉT, TALPRAÁLLÍTÁSÁT, A NÉPKÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI VISZONYAINAK STABILITÁSÁT SZOLGÁLJA!

A döbrögista tákolmány tegnapi-jobbikos segédlettel-DÖBRÖGI ÓHAJA SZERINTI ÁTFARIGCSÁLÁSA a horthyzmus alapkõletétele volt.

Ez alapján már a mai naptól FELLÉPHET A DÖBRÖGISTA HORDA ÖNNÖN HATALMA VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN!

A Bal-Rad MÁR MOST!-legalább három okot tudna megemlíteni, és néhányszáz fõs érintetti kört.

A Döbrögi királykodását lehetõvé tevõ önkényuralmat legfeljebb tizenötnaponta meghosszabítja a döbrögista-jobbikos kétharmad!

De hát EGYSZER ÚGYIS EL KELL SZÁMOLNIUK EZZEL IS!


Szeretettel küldöm minden igaz magyarnak!

Hazánkért, nemzetünkért

Örök nagyhatalom mindenség temploma,
Ki rügyet bontogatsz a leveletlen ágra.
Ki beszórod az eget ragyogó csillagokkal,
Erdõt üdvözítesz nótázó madárral,
Bájoló színt csókolsz a föld virágába,
Vizet fakasztasz sziklabérc falába,
Kinek a megváltás pillanat lehelet,
Te tudod a kezdést és látod a végzetet.
Ismered megrabolt koldus nemzetünket,
Mennyire civódik, mégse akar egyet.
Széthúzás, gyûlölet kel ki rajta,
Ezt a gazt irtani már alig akarja.
Elveszünk Istenünk, könyörülj meg rajta,
Összetartó lelket lehelj a magyarba.
Lelkesedõ tüze ne csak pislákoljon,
Elveszett hazánkért magasra lángoljon.
Add vissza vérünkért koszorús földünket,
Áldásod kincsével szeretve szenteld meg!

Áldás, Áldás, Áldás!

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.48 másodperc
3,337,061 egyedi látogató