Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 5

-> Online tagok: 1
CharlesHoife

-> Regisztráltak: 232
-> Legújabb tag: JudyHoife

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Más országban már lángolna a kúria?!

Hírek
Megcsúszott a díszőrség-váltás! Sajnos csak ennyi!


Értesüléseink szerint zajlik a Nem Adom a Házamat Mozgalom demonstrációja Pesten, a Qria tegnapi, hiteleseket elmeszelő jogegységi határozata miatt.

Póka László telefonos helyzetjelentésében elmondta a Bal-Rad-nak, hogy a szokásos létszámban, mintegy harminc fős csoportban érkeztek a sárga pólósok a Qria épületéhez, amelybe csak ő tudott egyedül beslisszolni.

Mintegy félórányi bent ücsörgés után végül is kiment csapatához, és átballagtak a Parlament elé.

A díszőrség időbeni váltását tudták megakadályozni.

“Sajnos ismét csak ennyien vagyunk! De itt vagyunk, és demonstrálunk azon százezrek nevében is, akik torkát tegnap elvágta a Qria! Még nem fogták fel az érintettek!-de hamarosan ráfognak döbbenni: rájuk zárult a csapda. Tenni viszont szinte senki nem akar! Mi úgy érezzük, hogy itt kell hogy legyünk, mert ez ellen a gazemberség ellen szólnunk-tennünk kell! Ha csak húszan, akkor húszan! DE MI TESSZÜK AMIT TENNÜNK KELL!”

A Bal-Rad csak szomorkodik az érdektelenség láttán, és elismerését fejezi ki a sárga pólósok maroknyi csapatának elszántságáért!

Hajrá!
Gyáva népnek nincs hazája!

Devizahitelek: kihirdette várva várt határozatát a Kúria

Tegnap “meghozta” nagy érdeklődéssel várt döntését, és délután közzétette honlapján devizahiteles jogegységi határozatát a Kúria. A legfelsőbb bírói testület döntése egyértelműen kedvező a bankok számára, a pereskedő adósokat viszont elkedvetlenítheti: nem szükséges, hogy a szerződés a folyósított összeg és a törlesztések összegét tételesen tartalmazza, hanem az is elégséges, ha azok kiszámítható módon vannak meghatározva. A pontos devizaösszeg meghatározásának hiányától tehát nem válik érvénytelenné, de még részben érvénytelenné sem egy hitelszerződés.

Május 6-ai ígéretének megfelelően a saját maga számára adott egy hónapos határidőn belül, és közzétette jogegységi határozatát a Kúria a devizahitelekről. A testület az alábbi kérdésre kereste a választ eljárásában:

“Érvényes devizaalapú fogyasztói kölcsönszerződésnek minősül-e az a szerződés, amelyben a forintban folyósítandó kölcsön összege forintban van megjelölve, a szerződés devizaösszegét pedig a felek megállapodása alapján a szerződés részét képező, a szerződéskötést követően elkészülő külön dokumentum (pl. folyósítási értesítő, törlesztési terv) tartalmazza?”

A Kúria határozata a fenti kérdésre lényegében az alábbi választ adta (a pontos jogi megfogalmazást lásd kicsivel lejjebb):

“a devizaalapú kölcsönszerződés akkor is megfelel a törvényi követelményeknek, ha az írásbeli szerződés tartalmazza a kölcsönösszeg devizában kifejezett ellenértéke kiszámításának, valamint a törlesztőrészletek száma, összege és időpontja kiszámításának a módját. A pénzügyi intézmény által kalkulált összegeket tartalmazó folyósítási értesítő, törlesztési terv, fizetési ütemezés stb. olyan tájékoztatásának minősül, amely nem érinti a szerződés létrejöttét vagy érvényességét.”

Az ügy tétje óriási volt, hiszen nem tudni pontosan, hány szerződést (vélhetően több tíz- vagy százezret) érintett volna, ha érvényteleníti, esetleg újraszámoltatja a hiteleket a Kúria.

A Kúria közleménye teljes terjedelmében így fogalmaz:

“Amint arról korábban a Kúria már tájékoztatást adott, a Polgári Kollégium vezetőjének 2016. május 6-án megtett indítványa alapján a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések érvényességével kapcsolatban újabb jogegységi eljárás volt folyamatban a Kúrián. E jogegységi eljárásban a Kúria Polgári Kollégiumának öttagú tanácsa – a kollégiumvezető-helyettes elnökletével – a mai napon meghozta az 1/2016. PJE számú jogegységi határozatot, amelyről a Kúria az alábbi tájékoztatást adja.

Hangsúlyozandó, hogy sem a jogegységi indítvány, sem az annak alapján lefolytatott eljárás nem terjedt ki arra a kérdésre, hogy egy konkrét fogyasztói kölcsönszerződés milyen feltételek mellett minősül deviza alapúnak, mivel e kérdésben a 6/2013. PJE számú jogegységi határozatában a Kúria már állást foglalt. E jogegységi határozat indokolása (III/2/a. pont) ugyanis már utalt arra, hogy a szerződés tárgya érvényes meghatározásának tekintendő az is, ha a kölcsönadott devizaösszeg nem szerepel ugyan a szerződésben, de az, valamint a törlesztőrészletek egyértelműen kiszámíthatóak a szerződés rendelkezései alapján.

A most meghozott újabb jogegységi határozatában a Kúria a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződésekre konkretizáltan abban a kérdésben foglalt állást, hogy a szerződés mikor felel meg a kölcsönszerződés tárgyára és a törlesztőrészletek meghatározására vonatkozó törvényi előírásoknak.

A jogegységi indítványra tett észrevételében a legfőbb ügyész úgy foglalt állást, hogy a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések esetén nem szükséges, hogy a szerződés a folyósított összeg és a törlesztések összegét tételesen tartalmazza, hanem az is elégséges, ha azok kiszámítható módon vannak meghatározva.

A három pontból álló jogegységi határozat – amelynek rendelkező része itt olvasható – úgy foglal állást, hogy a deviza alapú fogyasztási és lakossági kölcsönszerződés akkor is megfelel a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 213. § (1) bekezdés a) és e) pontjai által előírt követelményeknek, ha az írásbeli szerződés – ideértve az annak a szerződéskötéskor részévé vált általános szerződési feltételeket is – tartalmazza a kölcsönösszeg devizában kifejezett ellenértéke kiszámításának, valamint a törlesztőrészletek száma, összege és időpontja kiszámításának a módját. Az ezen kiszámítási mód alapján a pénzügyi intézmény által kalkulált összegeket tartalmazó, a szerződéskötést követően közölt egyoldalú jognyilatkozat (pl. folyósítási értesítő, törlesztési terv, fizetési ütemezés) a pénzügyi intézmény fogyasztónak nyújtott tájékoztatásának minősül, amely nem érinti a szerződés létrejöttét vagy érvényességét.”

A cikk szerzőjének véleménye (megjegyzése)

A fentieket egyértelműen úgy értelmezzük, hogy a feltett kérdésre igen a válasz, vagyis attól még, hogy egy hitelszerződés nem tartalmazza a pontos devizaösszeget, se érvénytelennek, se részben érvénytelennek nem tekinthető maga a szerződés. Ez egyértelműen jó hír a bankok és más hitelezők számára: nem lesz újabb elszámolás, és tömeges szerződés-érvénytelenítés sem. A jogegységi határozatnak a pereskedő devizahitelesek szempontjából van igazi tétje: ők sikertelenül hivatkozhatnak mostantól a bíróságon arra, hogy a devizaösszeg nem pontos meghatározása miatt kérik hitelszerződésük teljes vagy részleges érvénytelenítését vagy tartozásuk újraszámolását.
(portfolio)

Bal-Rad komm: GYAKORLATILAG GYŐZÖTT A BANKÁRLOBBI-WELLMANN KASZT!

GYAKORLATILAG GYŐZÖTT A RENDSZER! IGEN! A POLITIKAI RENDSZERRE GONDOLUNK, AMELYNEK FUNDAMENTUMA A TŐKE-A BANKOK-EREJE, ÉRDEKÉRVÉNYESÍTŐ HATALMA A NÉP FELETT!

Valójában nem is lehetett másra számítani! Azok, akik a JOG EREJÉBEN BÍZTAK-valójában nem csalódtak! Győzött a jog! Az erősebb joga! A pénz joga!

Igazság? Erkölcs? Tisztesség? Morál? Hát az nem jogi kategória!

Qrmányunk hat szűk esztendőn keresztül húzta-halogatta a dolgot, ámítgatta a hiteleseket a “senkit sem hagyunk…!”

PEDIG MÁR A KEZDETEKTŐL TUDTÁK, HOGY MÉG HA AKARTÁK VOLNA IS A VALÓDI MENTÉST, A BANKÁROK-A POLITIKAI HATALOM FUNDAMENTUMAI!-NEM FOGJÁK ENGEDNI!

A “magyar” jogszolgáltatás tegnap TETTE A DOLGÁT! MEGVÉDTE A RENDSZERT! Nem történt semmi meglepő. Befoltozták a zsákot!

Azok, akik azt gondolták eddig, hogy lehetséges jogi úton…!-most keseregnek, és ébredeznek. NEM EZT ÁLMODTÁK, NEM EZT REMÉLTÉK!

REMÉNYEIK ELFÜSTÖLTEK!

Most jön a java pedig! A VÉGSŐ KIFOSZTÁS!

De most majd elő kell állniuk “hitelesoldalról” azoknak is, akik eddig a megnyugtató jogi megoldás lehetőségével ámították-szédítették a hitelkárosultakat, a becsapottakat.

MOST VALAMIT NEKIK IS MONDANIUK KELL!

Két alternatíva maradt a Qria tegnap meghozott határozata után!

1. A Bal-Rad által már régóta vázoltak alapján a felek közötti békés megállapodás

2. Vér-vér-és vér!

Végezetül álljon itt a Nem Adom a Házamat Mozgalom tegnap esti állásfoglalása:

“- Most hogyan néznek a tükörbe azok, akik eddig a jogi út mindenhatóságát hirdették?
– Mi lesz azokkal, akik eddig csak jártatták a szájukat?
– Most mit mondanak majd azok, akik eddig – leginkább a saját beszariságuk miatt – lebeszélték az embereket a határozottabb akciókról, az esetlegesen rendőri intézkedéssel járó véleménynyilvánítástól?
– Mi lesz azokkal, akik abban bíztak, hogy mások (politikusok, ügyvédek, bíróságok, jó isten…) majd megoldja helyettük?
– Mikor kerülnek elő azok, akik majd megmagyarázzák, hogy nem is olyan rossz ez a döntés?”

AZ ELSŐ REAKCIÓ:

A Sárga pólósok 2016. június 7-én reggel a Budapest V. kerület Szalay utcában lesznek 9 órakor. Aztán majd látjuk…
A Bal-Rad ARRA KÉR MINDENKIT, HOGY AKINEK LEHETŐSÉGE VAN, LEGYEN OTT MA DÉLELŐTT A DEMONSTRÁCIÓN!
A HÁBORÚ ELSŐ NAPJA A MAI!

Otthonvédelem = “TERRORFENYEGETETTSÉG!”

Két vállra fekteti a devizahitel az embereket

Nem segített a politika a devizahiteleseken, és sokan kerülhetnek utcára a Kúria döntése után – vélik a Bors által kérdezett jogászok.

Meg kell várnunk a bírósági döntéseket, és amikor tiszta lesz a helyzet, a kormány rakétasebességgel meghozza a szükséges döntéseket, és minden devizahitelest biztonságba helyezünk – intette türelemre még két éve a kilátástalan helyzetű károsultakat Orbán Viktor. A rakétasebességre kapcsolás elmaradt, tavaly a kormányfő már úgy látta: az államnak a bírósági gyakorlat alapján nem maradt nagy mozgástere az elszámoltatásban. „A falig tudtunk elmenni, odáig el is mentünk” – fogalmazott.

Oda tízezrek reménye

Devizakárosultak tízezrei reménykedtek hát a Kúria kedvező döntésében. A legfőbb bírói szerv azonban hétfőn kimondta: a hitelszerződések lényegében úgy érvényesek, ahogy megkötötték azokat, nem kell feltüntetni bennük a kölcsön részleteit devizában is.– Így is rengeteg család hagyja el az országot, és még több mehet, hiszen esélyük sincs a milliók visszafizetésére – számolt be tapasztalatairól a Bors kérdésére Czingula Katalin ügyvéd. Van egyedülálló nő ügyfele, aki tíz éve vett fel 8 millió forintot, a havi részletek 60 ezerről indultak, mára 140 ezerre ugrottak. Este tízig túlórázik, hogy fizetni tudjon.– Két vállra fekteti a devizahitel az embereket – mondja a jogász.

Széthulló családok

Lapunk munkatársa is megjárta: 3 millió forintért vásárolt devizahitellel terhelt autót, s a havi 35 ezres törlesztőből 80 ezer lett. Hét év alatt 4 milliót fizetett be, s további 1,6-et vár tőle a bank. Néhány napos csúszás után az adósok listájára tették, így máshonnan sem vehet fel hitelt. A Bors által kérdezett jogászok egyöntetű véleménye: a politika nem segített a károsultakon, s a Kúria döntése nyomán további családok hullanak szét, sokak lakhatása kerül veszélybe.

Irány Luxembourg?

Igaz, nincs két ugyanolyan szerződés – véli egyikük. A legrosszabbul azok járnak, akiknél a bank nem rögzítette a visszafizetendő összeget. A károsultak egységes összefogást sürgetnek a fórumokon, és még nem merült ki teljesen minden jogorvoslat.– Sok esetben, ahol vitás a behajtandó összeg nagysága, lehet perre menni a bankkal. A károsultak akár Luxembourgig, az Európai Unió Bíróságáig is elmehetnek, és ezt biztosan sokan megteszik – vélekedett az egyik ügyvéd.

“Rokkanjatok csak bele!”-kommentálja saját cikkét a Bors, majd így folytatja:

Annyira könnyű és boldog a magyarok élete, hogy épp itt volt már az ideje egy kijózanító pofonnak. Bár amit a Kúriától több tízezren kaptak, inkább gerincrúgás jobbal, földbe tiprás ballal. A fél ország ma is a bankhitelek terhét nyögi. Sokan arra számítottak, a bíróság majd kimondja, hogy a bankoknak tételesen szerződésbe kellett volna foglalniuk a folyósított összegek és a törlesztések értékét, máskülönben semmis a szerződés .Csakhogy a Kúria szerint tetszettek volna körültekintőbbnek lenni, ami valahol jogos, na de ettől a bankoknak nem volt muszáj megvezetni a népeket. Akiknek volt némi félretett pénzük, perre mentek, kifizették az ügyvédet, az illetéket, felhagytak a törlesztések fizetésével, vállalva, hogy felkerülnek a BAR-listára, és bíztak a legjobbakban.Ám a Kúria nem vállalta azt a rizikót, ami a hitelszerződések tömeges megszűnésével járt volna. Így aztán a hitelterhek továbbra is életeket tesznek tönkre. Amit az állam eddig az ügyben tett (végtörlesztés, devizahitelek megszüntetése, stb.), az egy elenyésző rétegen segített. Nem először bizonyosodik be: az átlagember felőle megdögölhet, az sem érdekli.
(bors)

Bal-Rad komm: Abszolút módon egyet lehet érteni a Bors kommentjével, azzal a megjegyzéssel, hogy mintha a söbrögista hordára kívánná CSAK áttolni a politikai felelősséget!

MERT ITT A POLITIKAI FELELŐSSÉGRŐL VAN VALÓJÁBAN SZÓ!

Való igaz, hogy ebben a témában a döbrögista horda hazudta a legnagyobbat a “senkit sem hagyunk az út szélén!”-hamis ígérvénnyel, és ezzel valójában kétharmadhoz jutott!

DE A TÖBBI PARLAMENTI MAFFIABANDA IS CSAK ASSZISZTÁLT/ASSZISZTÁL A HORDA AKCIÓJÁHOZ!

A Qria tegnapelőtt TÖRVÉNYT ALKOTOTT a “magyar” parlament helyett! És egyetlen bűnbanda sem emelte fel eddig a szavát az ügyben!

KÖZÖS TEHÁT A BŰNÜK!

Azért ŐK jól jártak a döbrögista horda “adósmentő” akcióival, de HATSZÁZEZER MAGYAR!-a pórnépek öt százaléka!-bizony alaposan be fog fürödni! Azokon túl, akik már földönfutókká lettek téve!

A honi polithykay elyth hallgat mélyen ez ügyben! Saját sarát szárítgatja. Nem fog ez fölszáradni!-sőt! Nem tévedünk nagyot, ha kijelentjük: VÉR ÉS KÖNNY FOGJA SZAPORÍTANI EZT A SARAT!

Tudta és tudja ezt a döbrögista horda is! Nem véletlenül faragta át tegnap hatodjára is a tákolmányát! A “terrorveszélyre” hivatkozással!

A “magyar” polythykay elythre veszélyt egyedül az egyre nagyobb elégedetlenség miatt kirobbanó-AKÁR FEGYVERES!-ellenállás jelenti!

Az ő olvasatukban EZ A TERRORFENYEGETETTSÉG! Az ellenük irányuló akciókat tekintik TERRORNAK!

MOST MÉG ŐK HATÁROZZÁK MEG FOGALMAK TARTALMÁT!

A Jobbikkal lett kétharmad

Jobbikos segédlettel módosította tegnap immár hatodjára a “gránitszilárdságú” alaptörvényt a kormánypárti többség. Ezzel lehetővé tették, hogy bizonyos időre az Országgyűlés kétharmaddal gyakorlatilag teljhatalmat adjon Orbán Viktoréknak.Miután az alkotmány megváltoztatásához is kétharmad kellett, a kormány joggal bízhat abban, hogy adott esetben a rendkívüli állapot kihirdetéséhez is megkapja a szükséges parlamenti támogatást. Az előterjesztésre az LMP és a függetlenek nemet mondtak, az MSZP tiltakozásul nem vett részt a szavazásban. Öt szocialista, illetve LMP-s képviselő közösen ellen-módosítást is benyújtott a Háznak.

Ha kihirdetik a “gránitszilárdságú” alaptörvény újabb módosítását, a kormány, a parlament kétharmadának támogatásával egyebek mellett kijárási tilalmat rendelhet el, nyilvános rendezvényeket tilthat be, szigoríthatja a határellenőrzést, fokozottan ellenőrizheti az internet-, levél-, és postaforgalmat. Ezen felül például bevezetheti a katonai légiforgalmi irányítást, és az ország védelme szempontjából fontos infrastruktúra védelmére kirendelheti a honvédséget, a rendvédelmi erőket és eszközeiket. A fideszes többség a Jobbik támogatásával ugyanis tegnap megszavazta, hogy az alkotmányban külön kategóriaként a terrorveszély-helyzet is szerepeljen. A 2012-ben hatályba lépett alkotmány hatodik megváltoztatását 153 igen szavazattal, 13 nem ellenében, 1 tartózkodás mellett fogadta el a Ház. Az LMP és függetlenek nemmel szavaztak, egyetlen független képviselő tartózkodott, az MSZP-sek pedig korábbi ígéretüknek megfelelően nem nyomtak gombot.

vonaú

Az új alaptörvényi cikk értelmében az Országgyűlés a kormány kezdeményezésére terrortámadás veszélye vagy terrortámadás esetén meghatározott időre kétharmaddal terrorveszély-helyzetet hirdet ki, ugyanakkor rendkívüli intézkedések bevezetésére hatalmazza fel a kabinetet. A kormány rendeletet alkothat, törvényeket függeszthet fel, rendkívüli intézkedéseket hozhat, vagyis rendeleti kormányzást vezethet be, ami Orbán Viktor régi álma.

A kabinet lépéseiről azért tájékoztatni kell a köztársasági elnököt és az illetékes parlamenti bizottságokat és a rendkívüli helyzet legfeljebb 15 napig tarthat, ám azt a parlament kétharmaddal meghosszabbíthatja. Ha a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok alkalmazása nem elegendő, a fegyverhasználatra feljogosított honvédséget is be lehet vetni belföldön, ám a “terrorveszély-helyzet nem jár együtt szükségképpen a Magyar Honvédség felhasználásával” – mondja ki az alaptörvényi cikk. Ehhez szintén kétharmaddal módosítani kellett a rendőrségi, a nemzetbiztonsági szolgálati és a honvédelmi törvényt, amelyekben szintén bevezetik a terrorveszély-helyzet kategóriáját. Ha a parlament elrendelte a terrorveszélyhelyzetet, akár az országon belüli utazást is korlátozhatják…
(nepszava)

Bal-Rad komm: A “Gránitszilárdságú Húzsvéti Tákolmány” Döbrögire fazonírozása megtörtént a Jobbik segédletével.

“…A kormány rendeletet alkothat, törvényeket függeszthet fel, rendkívüli intézkedéseket hozhat, vagyis rendeleti kormányzást vezethet be…a rendkívüli helyzet legfeljebb 15 napig tarthat, ám azt a parlament kétharmaddal meghosszabbíthatja…ami Orbán Viktor régi álma…”

-A Bal-Rad-tól nem áll távol a rendeleti kormányzás gondolata!

AMENNYIBEN AZ AZ ORSZÁG ÚJJÁÉPÍTÉSÉT, TALPRAÁLLÍTÁSÁT, A NÉPKÖZTÁRSASÁG TÁRSADALMI VISZONYAINAK STABILITÁSÁT SZOLGÁLJA!

A döbrögista tákolmány tegnapi-jobbikos segédlettel-DÖBRÖGI ÓHAJA SZERINTI ÁTFARIGCSÁLÁSA a horthyzmus alapkőletétele volt.

Ez alapján már a mai naptól FELLÉPHET A DÖBRÖGISTA HORDA ÖNNÖN HATALMA VÉDELMÉNEK ÉRDEKÉBEN!

A Bal-Rad MÁR MOST!-legalább három okot tudna megemlíteni, és néhányszáz fős érintetti kört.

A Döbrögi királykodását lehetővé tevő önkényuralmat legfeljebb tizenötnaponta meghosszabítja a döbrögista-jobbikos kétharmad!

De hát EGYSZER ÚGYIS EL KELL SZÁMOLNIUK EZZEL IS!


Szeretettel küldöm minden igaz magyarnak!

Hazánkért, nemzetünkért

Örök nagyhatalom mindenség temploma,
Ki rügyet bontogatsz a leveletlen ágra.
Ki beszórod az eget ragyogó csillagokkal,
Erdőt üdvözítesz nótázó madárral,
Bájoló színt csókolsz a föld virágába,
Vizet fakasztasz sziklabérc falába,
Kinek a megváltás pillanat lehelet,
Te tudod a kezdést és látod a végzetet.
Ismered megrabolt koldus nemzetünket,
Mennyire civódik, mégse akar egyet.
Széthúzás, gyűlölet kel ki rajta,
Ezt a gazt irtani már alig akarja.
Elveszünk Istenünk, könyörülj meg rajta,
Összetartó lelket lehelj a magyarba.
Lelkesedő tüze ne csak pislákoljon,
Elveszett hazánkért magasra lángoljon.
Add vissza vérünkért koszorús földünket,
Áldásod kincsével szeretve szenteld meg!

Áldás, Áldás, Áldás!

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.29 másodperc
1,348,990 egyedi látogató