Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Múlt, történelem, magyar biblia

Hírek


A teremtés története a Sumér ékiratokon. Az élet teremtése.
Turulmadár.
1, IZ-TEN a végtelenekben sûrítette össze az Erõtt. Az Erõbõl pattan ki a Fény és lett Világosság. 2, A Fény melege vízzé változtatta a végtelenek ködét és a Fény, mint IZ-TEN magja behatolt a vizek mélységébe. 3, IZ-TEN úgy akarta, hogy a vizek mélységébõl virágként fakadjon az Élet, és úgy lett. 4, Az õss víz így lett az Anya-Erõ, mely Életet szül. 5, AMA-PALIL-nak (õsanyának) neveztük õt.
6, Elsõ magzat-virága NIN-TI lett, ki az Élet folytonosítója. 7, Benne él az egek anyja Dingir IL-AMA is, mert életet adó ereje az egektõl a földekig és a fõldektõl az egekig ért. 8, Mert csak egek voltak a földek elõtt és azután teremtettek a földek az egek között. 9, NIN-TI az égig érõ életfa is. Földi gyökérnedvét az egek erejébõl kapja.
10, Az égig érÃõ üveghegy is õ. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben ragyogó tisztaság, hûség és makulátlanság igazsága. 11, Ezért neveztük õt égig érõ Nagyasszony-nak, NIN-KURSÁG-nak. 12, Így teremtette IZ-TEN NIN-TI-t, az Élet adóját és szüzi, érintetlen valóságából belõle, általa az Életet, és jól tette.
Turulkard
A világok, a földek, és az ember teremtése.
1, IZ-TEN örök tüzet gerjesztett, melynek ereje KI-áradt. Az örök tûzz bõl lettek a Napok, és éltetik a Világosság világait IZ-TEN nagy akarata szerint. 2, A Napból árad minden KI-re IZ-TEN örök tüzének fénye és éltetõ melege. 3, Anyaggá lett így a KI, melyet IZ-TEN akarata bolygókká, földekké gyúrt gyúrt egybe, és ezek ûzik, hajtják egymást a Nap erejében IZ-TEN nagy rendje szerint. És ez a nagy Rend IZ-TEN örök törvénye.
4, ÉN-KI nevet adtunk IZ-TEN anyagban rejtett örök erejének, mely teremtett minden anyagot és minden testet. 5, Ahogyan ÉN-LIL a Lélek ereje, ura és elosztója, úgy ÉN-KI minden anyag teremtõje és titkos ereje. 6, Lepkeszárnyon szállt rá ÉN-KI az élet vizébõl fakadt NIN-TI élõ virágszirmaira.
7, Az élõ lepke hímpora termékenyítette meg azt, és éledt belõle LIL-I-AM, a Lelkek Anyja, NIN-TI életet adó virágának nyolc virágával. 8, A nyolcból hét virág lett az Élet Ígérete. A nyolcadikban életre kelt maga az Élet anyja a legkisebb, a kis NIN-TI. 9, LIL-I-AM a hét virágával sokasította be az egeket az égilakó szellemekkel, akik a világok õrei és vigyázói lettek.
10, Amikor aztán minden égi rendnek már megvolt a saját vigyázója, így szóltak egymáshoz az égi lakók. Teremtsünk embert, hogy legyen a földeknek is vigyázója. 11, ÉN-KI-hez ért ez az óhaj, és IZ-TEN, ÉN-KI ereje által egyik föld porát keverte össze az Élet Vizével és formált belõle embert a maga képére. 12, És amikor ÉN-KI megformálta azt, AMA-PALIL-t hívta így: AMA határozd meg a sorsát ennek az újszülöttnek.
13, Akkor AMA aki az ÕS-TEN volt maga nagy garral lendült mozgásba. A TEN-GÁR-ja, mely a minden élet vize, loccsant a testben lévõ emberre és megnyíltak a világosságra a szemei. IZ-TEN leheletét szívta magába. A lehelet Lélekké lett benne. 14, Életre kelt, és az élet kisebbik anyja a kis NIN-TI fogta õt kézen. 15, Így teremtette IZ-TEN az embert az égi lakók között. És élt az ember testben IZ-TEN egyik erejeként.
16, És lett az ember IZ-TEN gyermeke a jóság, szépség, igazság és IZ-TEN örök törvénye szerint. 17, A Föld porából gyúrt teste IZ-TEN tökéletességének mása, és e tökéletes testben lakozó Lélek tükrében IZ-TEN maga mutatkozik. 18, És akkor történt, hogy IZ-TEN elsõszülöttje ÉN-LIL elválasztotta az eget a földtõl. A szent fokossal vágta ketté azt abban az idõben, amikor a föld Napja a KOS csillagképén át ragyogott.
19, A Föld porából formált ember így került az égi világból arra a földre, amelynek porát testében hordta. De nem volt egyedül a Földön, mert vele hullott a Földre a kezét tartó kis NIN-TI, LIL-I-AM legkisebbik ága, aki testet öltött és lett a Földön az Égi HÉV SZÜZE. Ezért lett a neve is HÉVE. Így érkezett a Földre az EM-BAR, ami az Istenasszonyt (EM) és Párját (BAR) jelenti.
De IZ-TEN úgy rendelte, hogy amikor az Ég elválasztódott a Föld tõl, a Föld eltávolodott az Ég tõl, s az EM-BAR hatalma gerjedt abba, az Ég Fénye lett a Világ Világossága, mely a Földön is tündökölt, mint Én-Lélek. Így lett az Ég Fénye az EM-BAR Lelke. 20, De velük együtt hullott a Földre a Kezdet Világából, a KOS CSILLAGKÉPÉBÕL, a szárnyas égi KOS is, akit IZ-TEN rendelt melléjük az élet kezdetének irányítójául.
21, Így álltak a Földön hárman. NIN-TI, az Élet Anyja, a KOS világból Földre rendelt ember, és a Kos Világ égi, szárnyas kosa. Elindultak hárman a földön. Elöl az égi KOS és mögötte az ember és Asszonya, akiben NIN-TI, az Élet Tavának legszebb virága, az égi Szûzanya vált testté.
22, A szárnyas KOS egy hatalmas fához vezette õket, és amint evett a fa levelébõl szárnyai csapkodásba kezdtek. Fergeteges szélvésszel emelkedett az ég felé és visszaröppent a csillagképébe. Az ember és asszonyává lett NIN-TI ott álltak az égig érõ fa elõtt egymás kezét fogva. És akkor szózat hallatszott az égbõl:
Egyetek e fa gyümölcsébõl, mert ez a TUDÁS FÁJA, melyen át Nektek égi hatalmat adok. E fa addig termi gyümölcsét, míg megszerzitek mindazt a tudást és bölcsességet, mely szükséges nektek ahhoz, hogy a Föld Urai legyetek. Mert Nektek adom ezt a földet minden teremtményemmel. Uralkodjatok rajta, tegyétek azt az én országommá az én erõm által, melyet Lelketekbe adtam. Szaporítsátok be az istenfiúkkal és istenlányokkal azon öröm által, melyet Nektek adok az egyesülés nagy boldogságában.
23, És amint ettek a Tudás fájának gyümölcsébõl, érezték az Isten erejét magukban. NIN-TI-bõl testté lett HÉVE a fa gyökereitõl napkelet felé és napnyugat felé is két-két folyót fakasztott. Kettõ folyt Keletnek és kettõ Nyugat felé és bõséges vizükkel termékennyé tették a Föld porát. Aztán a Tudás fája sokféle gyümölcsének, termésének magjait öltötték a termékennyé lett Föld porába, és boldogok voltak látva az élet fakadását.
24, És így nem is vették észre az idõ múlását. Csak akkor, amidõn az égi egy nap egy hónappá lett a földön és az égi kilenc nap pedig kilenc hónappá változott, mert a Föld holdja is kilencedszer ragyogott megint az égen. Héve életet adott az elsõ földi Istenfiúnak aki majdan e világ ügyelõje leend. Mivel az égi KOS volt útmutatójuk itt e földön Héve Kus-nak nevezték az újszülöttet, aki az Égbõl a Földre esett embert így hívta beszédében: ADA-AMU, mely annyit jelent a mi nyelvünkön: Atyám.
25, És benépesült aztán a Föld az Élet Anyjának NIN-TI-nek Hévében levõ teremtõ ereje által, az ember és az asszony egyesülésének nagy boldogsága szerint.
26, Mikor aztán megsokasodtak, lakóhelyüket amelyet a négy nagyfolyam határolt az Égi Kusok Földjének nevezték. Az egyik folyó neve: Idigna. A másiké: Barana, a harmadiké: Kúr és a negyediké: Ár-Ár. A Tudás Fája állt a Kusok Földjének közepén, és gyümölcseiben élt IZ-TEN üzenete. Szorgalmas Istenfiúk voltak a Kusok.
Öntözõcsatornás földmíveléssel termeltek búzát, és mindenféle magból lett növényt. Ismerték a szõlõt és a bort. Megszelidítették a föld állatait. Gyermekeiket tejjel, sajttal, kenyérrel és sok jó gyümölccsel táplálták. A Tudás Fájához pedig naponta odasereglettek szóban és énekben áldva Istent, aki õket a tudással gazdagította.

Napkelte
1, IZ-TEN tökéletes alkotásban, az Õ változtathatatlan akarata szerint, ÉN-LIL elválasztotta az Eget a Földtõl és messzire távolodott a Föld attól. 2, ÉN-LIL kiásta a MAG-ot a Föld belsejébõl, hogy majd kalász fakadjon belõle a Rendeltetés szerint. 3, Az Ég és a Föld szövetségévé a Fokost avatta, a Fokos és a Nádkosár hivatásául pedig a MUNKÁT rendelte.
4, Így magasztalta fel ÉN-LIL a Fokost. Aranyból lett az Õ fokosa és ezüstbõl annak tokja. Feje lazúrkõ és foka erõs, mint a gátakat döntõ Égi Bika. 5, Amikor ÉN-LIL megteremtette így a Fokost, és annak sorsát is megszabta, fején ékeskedõ Szent Koronáját annak az EM-BAR-nak fejére illesztette, akit már elõbb a Földre küldött és most kegyes szemmel nézett rájuk. 6, Az Ég lakói mind köréje sereglettek és ÉN-LIL elibük tette a Szent Fokost.
7, Imával hódoltak ÉN-LIL-nek az ég lakói, és aztán égi szózat kíséretében átadták ÉN-LIL szent Fokosát a földi EM-BAR-nak, hogy a rávetett sors szerint használja azt. 8, Az Ég lakóinak szózata pedig ez volt: Vegyétek ÉN-LIL Szent Fokosát örök szövetségül. Mert szövetséget állapítunk meg mi közöttünk és ti közöttetek és a ti magotokból utánatok jövõ nemzedékek között. 9, IZ-TEN - ÉN-LIL által tinéktek és nemzedékeiteknek adta a Földet, a Tudás Fájával örök birtokul. Telepedjetek és gyarapodjatok a négy folyók gazdag vidékein.
10, A Szent Fokos ama szövetségnek jele, melyet meg kell tartanotok mi közöttünk és ti közöttetek, akik majd a földi helyeken a MUNKA erejével felépítitek IZ-TEN földi birodalmát. E Szent Fokos Szövetsége adja meg nektek a Föld birtokolásának hatalmát. 11, Azért rendeljük, hogy nemzedékeitek fiainak mindegyike éljen és munkálkodjon e Szövetség Fokosának erejével. A kezében tartsa és jól használja azt ÉN-LIL dicsõségére.
12, És amikor ÉN-LIL aranyfokosát a földreszállt EM-BAR kezében látta, villámfényt szórt arra, és mennydörgésként így hallattszott szava a Földre: Szövetséget kötöttem veled kosi EM-BAR a Fokos erejével. A Föld ura lész mindaddig, míg hûséggel szolgálod és megtartod szövetségemet. 13, Az Ég lakói pedig jól segítették földi kosaikat a Szövetség szerint. Bõség és boldogság fakadt a Földön a Fokos ereje által.
14, Városokat épített a Fokos, és a Fokos Háza lett az Igazság szentélye, de a szövetség ellen lázadó házat, az engedetlenség otthonát, templomát is a Fokos dönti romba. 15, Lemetszi a gonoszság fejét. Letöri koronáját és kivágja gyökerét, de segítõje és oltalmazója a Jóság virágát termõ Életfának. 16, ÉN-LIL Atya meghatározta a Fokos hivatását és az Ég és Föld között kötött szövetség ereje által pedig mindörökre rendelte azt, hogy A FOKOS DÍCSÉRTESSÉK!
17, Az Ég lakói jól teljesítették a Szövetséget. Mert ahogy a földi EM-BAR testében él a Lélek fénye és annak ereje által uralja, formálja az anyagot folytatva IZ-TEN akarata szerint a Teremtés munkáját ugyanúgy az Ég lakói között ÉN-KI volt az, aki a Lélek ÉN-LIL ereje által teremtett tovább minden anyagot és testet.
18, ÉN-KI áldotta meg a Szövetség szerint a Tudás Fájának országát fákkal, növényekkel, madarakkal és állatokkal sokasítva meg azt a Föld színén, és aranyat, ezüstöt, rezet és mindenféle ércet rejtett annak belsejébe. Az Ég lakói közül IS-KUR lett ezek gondozója, mert Õ hozta az aranyat és az ezüstöt az égbõl a Földre.
19, Aztán a négy folyó vizeit gazdagította ÉN-KI bõséggel és a halak sokaságával. A vizek vigyázójául EN-BI-LULU-t rendelte az Égbõl. 20, Az EM-BAR fiai pedig a Tudás Fájának erejével ekét és igát szerkesztettek. A Fokossal formálták azt. Elvetették ÉN-LIL által a Földre adott magvakat, és kalászba szökkent gazdag termék ékesítette a földi mezõket. Öntözõcsatornákat is épített a Fokos, és ezek gondozójául ÉN-KI az égilakó EN-KIM-DU-t tette.
21, Bõség és öröm lakozott a földön. Házak építésébe is kezdtek és a téglavetésre, a téglavetõ formák készítésére az égilakó KABTA tanította meg a Kusok nemzetségét.
22, Az állatok is megszaporodtak. Istállókat építettek nekik. Tejüket lefejték. ÉN-KI úgy akarta, hogy DUMUZZI az Ég hû pásztora tanítsa meg ÉN-LIL népét az állatokkal való bánásmódra és tejük felhasználására. Így tartották, õrízték az égiek a földi Kusokkal, ÉN-LIL Szent Fokosának népével, kötött Szövetséget.


Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 30. 10:28:56
Canada Drug Superstore Buy Cialis Baclofene Duree <a href=http://cialibuy.com>Buy Cialis</a> Buy Valtrex Online Cheap

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.26 másodperc
6,927,629 egyedi látogató