Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Minden út Rómába vezet, de a népek pusztítóit is ott keresd

Hírek
Merénylet a Vatikán ellen? – avagy „Ki kardot ránt, kard által vész el.” PDF Nyomtatás E-mail
Írta: Aranyi László
2009. 03 04.
kutatási anyag - 2006

A Római egyház történetét teljes mélységében átjárják a háborúk. Az elmúlt két évezred során egyre másra léptek fel az „igaz hit védelmezõi”, kezdve az apostolnak nevezett Páltól egészen George W. Bushig, s okozták sok-sok millió ember halálát. Jézus követõinek lemészárlása már kétezer éve folyik. Vajon beteljesül a jézusi jóslat? Vajon meddig folytathatja a magát „kereszténynek” hirdetõ egyház a jézusi tanítástól messze elrugaszkodott tevékenységét?

A kereszténység eredete

Mostanra már a széles nyilvánosság is megismerhette a 2000 évvel ezelõtt történt események részleteit. Azt, hogy Jézus Galileából származott, hogy Mária Magdolna nemcsak egyszerûen a „szeretett tanítvány” volt a számára, hanem sokkal több. Azt is megtudhattuk, hogy Jézus igen sokfele járt a világban, nyilvános fellépése elõtt, és „kereszthalála” után is. Egyiptomban és Indiában egészen biztosan járt, hiszen sírja Kasmír államban van, de talán a mai Angliáig is eljutott élte során.
Nem vallásalapítóként lépett fel, hanem a szeretet-tanítás hirdetõjeként. Példabeszédeit az apostolok és közvetlen követõi õrizték meg, „evangéliumok” formájában. Evangéliumokból közel száz forgott közkézen, a Nagy Konstantin – egyébként pogány, s csak a halálos ágyán megkeresztelkedett uralkodó -, által elrendelt „kanonizáció elõtt.

vatikan1
1. ábra. A Jézus tiszteletére emelt szentélyt Srinagarban nemcsak keresztények, hanem hinduk és muzulmánok is látogatják. Jézus a mozlimok szemében is prófétának számít, fõként azonban példamutatóan igaz embernek.

Jézus követõit már az elsõ pillanatokban üldözték. A Mester halálát mindössze 100 évvel követõen Ireneus püspök már eldöntötte, ki az „eretnek” és ki nem az. De már Pál korában elkezdõdtek a könyvégetések. Mindezek ellenére az õsi szövegek egy része fennmaradt, a legjelentõsebb forrásuk a Holt-tengeri tekercsek, illetve a Nag Hammadi (Nagy Harmat?) Könyvtár. Ez utóbbi tartalmazza az örökre elveszettnek hitt gnosztikus evangéliumok jó részét.
vatikan

2. ábra. Ireneus nevezte elõször a „hivatalos keresztény tanítástól eltérõket” eretnekeknek.

Az elõkerült õsi szövegekbõl megtudhatjuk, hogy Jézus apostolai soha nem léptek európai területre – Mesterük halálát követõen -, és azt is, hogy a Római Egyházat nem Péter apostol, hanem az ugyan apostolnak tartott, ám Jézussal soha nem találkozó, sõt, Jézus követõit házról-házra halálra keresõ, Pál alapította.

A Római Egyház jézusi tanítás ellenessége nem állt meg az õskeresztények üldözésével. Véres leszámolásokban pusztították a gnosztikusokat, a manicheusokat, a nesztoriánusokat, Bogumil követõit, az albigenseket, a keleti keresztényeket, a szent földi „megszállókat”, a protestánsokat, a „vadakat”, a „boszorkányokat”, mindenkit, de mindenkit, aki az uralkodó dogma számára pusztán gyanús volt, vagy csak ráfogták.

Össze sem lehet számolni azon milliókat, akiknek vére a Római Egyházhoz közvetlen vagy közvetve tapad.

Keresztes háborúk - pápaság

Ha szétnézünk a világban, lényegében ma is keresztes háborúk folynak. Ki beszél már A Jézus által tanított „szeretõ és megbocsátó Mennyei Atyáról”?... Inkább mintha valamilyen „bosszúálló isten” szerepében tetszelgõ (tömeg)gyilkosokat látnánk…

vatikan3

3. ábra. I. János Pál – a „mosolygós” pápa. Átfogó vatikáni reformtervei miatt saját bíborostársai összeesküvésének áldozata lett.

A katolikus hívek nagyjából másfél milliárdos tömege igen vonzó azok számára, akik e másfél milliárd ember feletti uralomra vágynak. Azt hinnénk, a Római Egyház központja a világ legbékésebb, leginkább kegyelemmel teli és egyik legszentebb helye, ahol a hívõk átérezhetik „Jézus földi helytartójának” közelében, ez egész csodálatos jézusi tanítást, mintegy testközelbõl. A helyzet ezzel szemben az, hogy a Vatikán mindig is híres volt botrányairól. A régebbi korokban ugyanúgy a hatalom megkaparintása dominált arrafelé, ahogyan most is. Ha valamelyik pápa valakinek útban volt, egyszerûen meggyilkolták. A XX. Században legalább két pápát öltek meg, más kutatók szerint akár négyet is. Nem biztonságos pápának lenni… I. János Pál szeretett volna visszatérni a jézusi tanításhoz. Saját bíboros társai mérgezték meg. XXIII. János pápa szerette volna megreformálni az egyházat. Hirtelen szívroham végzett vele…. És sorolhatnánk

vatikan4

4. ábra. XXIII. János pápa. Õ az egész kereszténység megreformálását tûzte ki célul a II. Vatikáni Zsinat összehívása révén. „Váratlan szívroham” végzett vele…

Meglehetõsen „homályos” a pápaság hozzáállása a II. Világháborút követõ eseményekhez. De a mai világpolitikához is. Mintha a pápa és környezete szeretne bizonyos köröket „Isten szemében jobban tetszõ gyermekeknek” feltüntetni.

Mindezek mellett köztünk élnek a magukat már-már messiási küldetéssel felruházó hadvezérek, mint amilyen George W. Bush. Persze, nem vele kezdõdött. Talán könnyebb lenne azokat az országokat felsorolni, akiket az USA nem támadott meg a 230 éves fennállása óta, mint akiket igen. A szuperhatalmat jelentõ Egyesült Államok háborút viselt olyan „hatalmas nemzetbiztonsági kockázatot jelentõ” országok ellen is, mint Grenada. Legtöbben még a térképen sem találnánk meg… Ha csak a legutóbbi hatvan évet vesszük, jól követhetjük az USA politikáját. Semmitõl sem riadnak vissza, cinizmusuk határtalan.

2001. szeptember 11.

Nemrégen hozták nyilvánosságra a Pentagon elleni támadás videofelvételét. Teljesen egyértelmûen kiderül ebbõl (is) hogy semmiféle repülõgép nem csapódott be az épületbe. Sokkal inkább egy cirkáló-rakéta. A szem- és fültanúk sem láttak-hallottak semmiféle repülõgépet. És persze, az adott épületszárny „véletlen” szinte üres volt. Ahogy az ikertornyok is majdnem. Furcsa mód, szinte alig volt benn ember. Voltak akiknek szóltak, aznap ne menjenek be. Még Jackie Channak is, hogy elmarad a tervezett filmforgatás… Építészmérnökök pedig már szinte azonnal jelezték, azok a tornyok egyrészt össze sem dõlhettek volna, ha pedig már összedõltek, akkor nem úgy és nem akkor kellett volna összedõlniük. Egyben felhívták a figyelmet az összedõlés elõtti másodpercekben arra repülõ furcsa helikopterre, valamint az épület alján kicsapódó füstpamacsokra….

vatikan5
5. ábra. Ebbe a bõ másfél méteres lyukba, a Pentagon falában, egy egész utasszállító csapódott 2001. szeptember 11-én – legalábbis az amerikaiak ezt állítják….

Megvolt tehát az indíték a „bosszúra”. Azt csak igen kevesen merték szóvá tenni, hogy utasszállító géppel azokat a manõvereket melyeket láttunk, s melyeket látnunk kellett volna a Pentagon esetében, a világon mindössze néhány ember képes végrehajtani csak, s nem egy hat hét alatt kiképzett pilóta. De errõl igyekeznek hallgatni. Mindenki „terroristának” számított innentõl kezdve, aki csak a legkisebb mértékben gyanússá vált. A szövetségesek pedig híven részt vesznek a „bosszúállásban”. Szemrebbenés nélkül „terroristának” bélyegezték a hazájukat védõ irakiakat, kurdokat, palesztínokat és mindenkit, akik nem feleltek meg az amerikai érdekeknek. Hogy civilek százezrei is meghaltak, „járulékos veszteség” – mondta az amerikai elnök. Az Egyesült Államok, az „emberi jogok élharcosa” szemrebbenés és lelkiismeret furdalás nélkül vetett be tömegpusztító fegyvereket Irakban is: foszforbombákat, atombombát, s egyebeket. Ily módon segítve „megértetni” az iraki néppel a demokrácia „lényegét”.

„Ki kardot ránt…”

2000 év keresztényüldözés nagy idõ. Mélységesen fájó az, hogy a keresztényeket és nem keresztényeket éppen a Római Egyház, illetve követõi üldözik legintenzívebben. Minden agresszív rendszer magában hordozza önmaga sorsát és bukását. Mindössze idõ kérdése az, mikor száll vissza annak a fejére mindaz, aki ennek az egésznek az elindítója és szítója.

Hihetetlen mennyiségû fegyver van világunkban. Hitetlen mértékû az a felelõtlenség, ahogy ezeket õrzik, már ha egyáltalán õrzik. Bárki hozzájuthat, aki ártani akar és bárhova el tudja juttatni, ahova csak akarja. Bárkinek eszébe juthat, hogy az üldözések, háborúk honnan indulnak és bárkinek eszébe juthat, hogy mindennek véget vessen. Hiszen, aki „Kardot ránt, kard által vész el.”

Rómában leginkább valamiféle „piszkos bombától”, azaz radioaktív anyag szétszórásától tartanak. Erre vonatkozóan számos jóslat is rendelkezésre áll, a leghíresebbek Nostradamus versei, de említhetjük Malakiás jóslatait, de a harmadik Fatimai titkot is. Ahogy Jelcin elnökválasztási vetélytársa, Alekszandr Lebegy tábornok 1998-ban nyilvánosságra hozta, nagyságrendileg 100 db bõröndméretû atombombájuk tûnt el, melyrõl fogalmuk sincs, hogy éppen merre jár. Az atombõröndökkel kapcsolatban Sztanyiszlav Lunyev, a KGB-tõl a CIA-hoz átállt tiszt, szintén 1998-ban kijelentette, hogy valamennyi NATO országba telepítettek belõlük, s Magyarország NATO-ba lépése esetén természetesen Magyarországra is fognak. A telepítést a Specsznaz (Szovjet Különleges Egység) bonyolítja. Az atombõröndök az adott államra egyértelmû fenyegetést jelentenek, de politikai zsarolás céljaira is felhasználhatók.

Természetesen Moszkvában azonnal cáfolták a hírt, ám Alekszej Jablokov orosz tudós, Borisz Jelcin egykori tanácsadója, a Nemzetbiztonsági Tanács volt tagja a következõkre hívta fel a világ figyelmét: „Ezek a különös atomfegyverek a KGB utasítására készültek a hetvenes években. A küllemükre aktatáskát formáló atomfegyverek ereje 1 kilotonna, egyenként százezer ember elpusztítására alkalmasak. Egyetlen személy is képes mûködésbe hozni.” A magyar szakértõk természetesen próbálták elbagatellizálni a dolgot.

Egy esetleges ilyen, vagy hasonló támadás esetén a környék több száz évre lakhatatlanná válna, szennyezõdnének a vizek, a növényzet, minden. Az egész világnak, minden kormánynak azon kellene fáradoznia, hogy ilyesmi soha se következhessen be. Ebben mindenekelõtt a Római Egyháznak kellene elõl járnia, példamutatással, úgy, hogy visszatér a jézusi tanításhoz, és azonnal beszünteti az „eretnekek” üldözését és kiátkozását.

Mi fog történni?– a jóslatok szerint

Lucia Santos, fatimai látnoknak, 1917-ben a 3. titok kapcsán a következõ látomása volt: „Angyalt láttunk, bal karjában lángoló karddal. A belõle kitörõ lángok mintha elemésztették volna a Földet. (...) A hatalmas fényben, amely maga az isten, hasonlóan elmosódva, ahogy az emberek képe a tükör elõtt elhaladtukban jelenik meg, egy fehér ruhás püspököt láttunk, érzésünk szerint magát a szentatyát. Más püspökök, papok, egyházi férfiak és nõk haladtak át egy nagy városon, amely félig romokban hevert. Bizonytalan léptekkel, fájdalommal és gyásszal telve haladtak, és imádkoztak a szerteszét heverõ holttestekhez tartozó lelkekért. Amikor a hegy tetejére értek, az ott álló hatalmas kereszt tövében a fehér püspököt katonák egy csoportja golyókat és nyilakat kilõve megölte. Ugyanígy végeztek egymás után a többi püspökkel, pappal, egyházi férfiakkal és nõkkel, illetve különbözõ rendû és rangú emberekkel. A kereszt két karja alatt két angyal állt, amelyek összegyûjtötték a mártírok vérét, és ráhintették azokra az lelkekre, akik Isten felé haladtak.”

IX. Piusz Pápa, 1878: „Nagy csodák jönnek, amelyek az egész világot elkápráztatják. A csodát a forradalom gyõzelme elõzi meg. Az egyház rendkívül sokat szenved. Szolgáit és vezetõit kigúnyolják, megkínozzák majd mártírhalált halnak.”

Juan de Vitiguerro (13. század): „A pápa lakhelyet változtat, az egyházat 25 hónapig, vagy még tovább senki nem védelmezi. Az idõ alatt nem lesz Rómában pápa. Sok szenvedés után új pápát választanak azok közül, akik túlélték az üldöztetéseket.”

X. Piusz Pápa. Egyik audienciája során 1909-ben az egyházfõ transzba esett. A jelenlévõk pisszenni sem mertek. Néhány pillanattal késõbb Piusz kinyitotta a szemét, felemelkedett a helyérõl és hangosan kiáltotta: „Borzasztó amit láttam! Vajon én leszek az, vagy valamelyik utódom? Ami bizonyos, hogy ez a pápa kénytelen lesz elhagyni Rómát, és a Vatikánból kivonulva papok holttestei között gázol.” Piusz ezután figyelmeztette a jelenlévõket, életében nehogy továbbadják, amit elmondott. Halála elõtt nem sokkal Piusznak újabb látomása támadt. "Láttam egyik utódomat, aki azonos nevet viselt és a hittestvérei holttestein átlépve menekült. Valamilyen búvóhelyen menedéket talál, de nem sokkal késõbb szörnyû halált hal. Ez a felfoldulás nem lesz más, mint az idõk végezetének kezdete.”

A Tours-i látnok (19. század): Mielõtt kitörne a háború, az ennivaló egyre kevesebb lesz és megdrágul. Kevés munkát találnak a munkások, az apák hallják, ahogy a gyermekeik ennivalóért sírnak. Földrengés támad, és jelek a Napon. Végül sötétség borítja be a Földet. Amikor mindenki abban bízik, hogy itt a béke, elkezdõdik a felfordulás. Forradalom tör ki Olaszországban, és szinte egy idõben Franciaországban. Az egyház egy idõre pápa nélkül marad.

Sziklába zárt János (14. század): „A világ vége felé zsarnokok és ellenséges bandák rabolják ki az egyházat és a klérust, minden értéküket elhurcolva, és közülük sokat mártírrá téve. Akik õket a legtöbbet gyötrik, azok élvezik a legnagyobb tekintélyt. Ekkor lesz, hogy a pápának és bíborosainak tragikus körülmények között Rómából olyan helyre kell menekülnie, ahol nem ismerik õket. Számûzetése alatt a pápa szörnyû halált hal. Az egyház szenvedései minden korábbit meghaladnak. Isten szent pápát emel trónra, örvendeznek az angyalok. Ez a férfiú istentõl megvilágosodva szinte a teljes világot újjáépíti. Mindenkit az igaz hitre terel.”

Szent Senanus (6. század): „Hamisság jellemzi majd azokat az embereket, akik bíróként ülik a törvényt. Apa és fiú között jogviszály támad. Az anyaszentegyház klérusa a jogtalanság és arrogancia rabja lesz. A nõk elvesztik gyengéd érzelmeiket és házasságon kívül férfiakkal élnek együtt.”

Barthalomäus Holzhauser (1613-1658): „Gonosz idõk ezek, évszázad tele veszéllyel és katasztrófával. Eretnekség mindenütt, és az eretnekség követõi uralkodnak csaknem mindenhol. Isten nagy csapást enged az egyházára. Az eretnekek és zsarnokok váratlanul bukkannak fel, betörnek az egyházba. Olaszországot megszállják, Rómát elpusztítják. Felégetik a templomokat és mindent elpusztítanak.”

Barthalomäus Holzhauser: „Az egyház ötödik korszaka, amely 1520 körül kezdõdött, a szent pápa és az erõs uralkodó eljövetelével ér véget. Utóbbit "isten segítségének" nevezik, mert mindent helyreállít. Az ötödik korszak fájdalmat, pusztítást, megalázást és szegénységet hoz az egyháznak. Jézus Krisztus a népét szörnyû háborúkkal, éhínséggel, pestissel, járványokkal és más katasztrófákkal tisztítja meg. A római egyházat eretnekséggel gyengíti. Ez a bukás, felfordulás és kivégzések korszaka. Kevés lesz a Földön azon keresztények száma, akik túlélik a kardot, a járványokat és az éhínséget.”

Szent Malakiás szerint az utolsó elõtti pápa van a trónján
A pápákra vonatkozó kb. 450 évvel ezelõtt készített lista 108. bejegyzése a Flos florum (virágok virága) néven jellemzett VI. Pál (1963-1978), akinek milánói érseki címerét valóban három hercegi liliom ékesítette. A De medietate Lunae (a félholdból) I. János Pál (1978) volt, aki reformokat beharangozó, gyanúsan rövid (alig 33 napos) uralkodását éppen félholdkor kezdte.

A 1978-ban a pápai trónt elfoglaló II. János Pál a sorban a 110., a rá vonatkoztatott leírás pedig De labore Solis ("a nap vajúdásából", azaz "a napfogyatkozásból"). Karol Wojtyla, Krakkó érseke 1920. május 18-án született a lengyelországi Wadowicében, egy napfogyatkozás idején. Aki kötve hiszi, hogy volt éppen azon a napon napfogyatkozás, utánanézhet.

A Malakiás-lista innentõl kezd érdekessé válni. A 111. szám alatt jegyzett pápa a Gloria olivae "az olaj(fa) dicsõsége" jellemzést kapta. A jelenlegi pápa. Talán arra utalva, hogy bortermõ vidékrõl származik. Vagy másra, ami esetleg ezután derül ki.

Utána szám nélkül következik Petrus Romanus (Római Péter, vagy római szikla), akinél az egyetlen hosszabb szöveg szerepel. "In psecutione extrema S.R.E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oues in multis tribulationibus: quibus transactis ciuitas septicollis diruetur, & Iudex tremêdus iudicabit populum suum. Finis." Eszerint amikor ez az illetõ kerül a pápai trónra, a végsõ üldözés után "Róma leromboltatik, és a félelmetes Bíró fogja ítélni az õ népét. Vége."

Nostradamus

Ferenc pápa a legutolsó Szent Péter trónusán

Legalábbis ezt állítja a 12. század elsõ felében ténykedett ír püspök, Szent Malakiás. A neve talán kevésbé ismert, mint négyszáz évvel késõbbi jövendõmondó utódjáé, Nostradamusé, de próféciái – amelyek a jövõ egyházfejedelmeire vonatkoznak – legalább annyira érdekesek és ellentmondásosak, mint a nagy hírû francia látnokéi.
A római anyaszentegyház Nostradamusa
A 16. század derekán ténykedett, pestisdoktorból lett híres látnok, Michel de Nostredame, közismert nevén Nostradamus mellett talán kevésbé ismert egy másik „jövõbelátó”, a 12. században élt írországi érsek, Szent Malakiás munkássága.

Malakiás – a templomos kapcsolatai miatt is híres Szent Bernát krónikája szerint – Maelmhaedhoc keresztnéven, az O’Morgain család sarjaként 1094-ben látta meg a napvilágot az írországi Armagh városában. (A kimondhatatlan kelta keresztnév latinosított formája a Malakiás.) Malakiás gyors egyházi karriert futott be, hiszen alig 38 évesen már szülõvárosa érseke lett.
1139-ben a szentszék Írország pápai legátusává nevezte ki.

II. Ince pápa ugyanúgy bizalmába fogadta az ambiciózus ír püspököt, mint a ciszterci rend megalapítója,

Clairvaux-i (Szent) Bernát. A kortársak szerint Malakiásnak a francia szerzetesrend alapítójánál, Észak-Franciaországban tett látogatásai után támadtak látomásai.

Szent Bernáttal sok mindenrõl beszélgethettek, köztük a templomosokról és a Szent Grálról is. (Bernát szoros kapcsolatban állt a titokzatos renddel, hiszen õ fogalmazta meg a templomosok „alkotmányát”, valamint André de Montbard apai ágról származó rokona volt egyike annak a kilenc francia nemesnek, akik 1117-ben Jeruzsálemben megalapították „Krisztus Szegény Lovagjainak” rendjét.)

Több száz évig elfeledve porosodtak a próféciák
Már életében több csodatételt tulajdonítottak a puritán életû ír püspöknek, de az 1190-ben II. Kelemen pápa által szentté avatott Malakiás kétségkívül profetikus, látnoki képességei miatt vált igazán ismertté az utókor elõtt.

Néhány híres jövendölése közül különösen érdekes a saját halála napjára vonatkozó beteljesedett jóslat,

de azt is pontosan megjósolta, hogy hazáját, Írországot Anglia elfoglalja, ahonnan hét és fél évszázadig nem is fog távozni.

(Írországot 1171-ben annektálta az angol korona, és az ország csak 1922-ben nyerte el függetlenségét.)

Leghíresebb és legmeghökkentõbb jövendölése a jövõ pápáira vonatkozik.

Malakiás szerint 1143-tól, II. Celesztin pápa trónra lépésétõl számítva összesen 112 egyházfejedelme lesz a római anyaszentegyháznak.

Malakiás a jövõ pápáit rövid, gyakran allegorikus mondatokkal ábrázolja a próféciáiban, amelybõl az illetõ pápa nevére vagy származására, illetve különleges tettére lehet következtetni a jóslatok értelmezõi szerint.

Nostradamus híres, nyomtatásban elõször 1555-ban megjelent Centuriái-hoz hasonlóan,

Malakiás szimbólumokban bõvelkedõ feljegyzéseit is sokféleképpen lehet értelmezni.


A pápai próféciákat a legnagyobb valószínûséggel elsõ római útján, 1139 és 1140 között jegyezte le.

Malakiás érsek a kéziratot II. Incének adományozta, aki lepecsételve, titkos iratként helyeztette el a Szentszék levéltárában.

Néhány kutató úgy értelmezi a vatikáni archívumból a 16. század végén elõkerült feljegyzéseket, hogy nemcsak az elmúlt évszázadok, hanem a közelmúlt több híres pápáját is azonosítani lehet Szent Malakiás jövendölésébõl.

A „De summis pontificibus a vita sua tempora futuris temporibus secuturis” címû kéziratot Arnold de Wyon bencés szerzetes fedezte fel a vatikáni levéltárban, 1590-ben. A próféciák 1595-ben jelentek meg elõször nyomtatásban, a kéziratot felfedezõ szerzetes Lignum vitae (Az élet fája) címû mûvének mellékleteként.

Alba ökre és a Tiberis menti kastély
Szent Malakiás jövendöléseiben az elsõ pápát az „Ex castro Tiberis”, azaz a „Tiberis kastélyból való” szófordulat jelzi. Az 1143-ban trónra lépett II. Celesztin pápa a Tiberis menti Citta di Castello városkából származott, és a castello szó magyarul kastélyt jelent. A szent jövendöléseiben 17.-ként megjelölt egyházfejedelmet „Leo Sabinus” névvel illeti.

A tatárjárás évében, 1241-ben trónra lépett, és a pápák sorában 179. egyházfõ, IV. Celesztin megválasztása elõtt Sabino püspöke volt,

akinek címerpajzsában egy bástyát tartó oroszlán látható.

A jóslatokban 55.-ként megjelölt pápát „Bos Albanus in porta” (Alba ökre a kapuban) rövid mondattal jellemzi Malakiás.

A Vatikánban szeretõket tartó, hírhedt életvitelû Borgia,

az 1492-ben trónra lépett VI. Sándor megválasztása elõtt Albano és Porta püspöke volt,

a pápai címerpajzs bal oldali osztatában pedig egy ökör képe látható. Egyes szkeptikus vélekedések szerint az 1590-ben megtalált kézirat akár hamisítvány is lehet, illetve utólag belehamisíthattak olyan könnyen azonosítható metaforákat, amelyek ismert pápákhoz köthetõk.

Ezzel a tetszõleges gondolatmenettel csak egyetlen probléma adódik; az 1595-ös elsõ nyomtatott szöveg után több kiadást is megért próféciákban nincs semmiféle változás, márpedig Malakiás jóslatai között szép számban szerepelnek a 16. század vége után uralkodott egyházfejedelmek metaforái, beleértve a közelmúlt pápáit is.

Megjósolta az ateista korszak elsõ pápáját?
Vegyük például a sorrendben 104. pápát, akit „Religio depopulata”, „Elnéptelenedett vallás” címszóval jelöl a prófécia. Az egyházfõk között – II. Celesztintõl számítva - XV. Benedek volt a 104. pápa.

Uralkodásának idejére (1914–1922) esett az elsõ világháború, a bolsevik forradalom és a régi világrend szétesése, az ateizmus térhódítása.

A 107. egyházfõt Malakiás „Pastor i nauta”, „Pásztor és tengerész” néven említi jövendölésében.

XXIII. Jánost a „tengerészek városa”, Velence bíboros-érsekeként választották meg pápának, 1958-ban.

XXIII. János regnálása alatt (1958–1963) hívták össze a II. vatikáni zsinatot, a reformáció kora, pontosabban az 1545-ös tridenti zsinat óta legjelentõsebbnek tekinthetõ egyházi pasztorális tanácskozást is.

János Pálok a fogyó nap és hold jegyében
A mindössze egy hónapig uralkodó és a mai napig rejtélyes, hirtelen halála miatt a konteós irodalomban is népszerû, 1978-ban trónra lépett I. János Pál Malakiás egyházfejedelmi sorrendjében a 109. pápa, akit a „De meditate lunae” - a félholdtól való – metaforával jelöl.

Pápává választásának napján, 1978. augusztus 28-án ugyanúgy félhold (negyed) fázisában állt a hold, mint 1978. szeptember 28-án bekövetkezett hirtelen halálakor.

Az 1912. október 17-én született késõbbi pápa szülõvárosa, Forno di Canale pedig Belluno, azaz „szép hold” megyében fekszik.

Az elmúlt évtizedek kétségtelenül legnagyobb hatású egyházi vezetõje a lengyel származású II. János Pál volt. Malakiás a 110. egyházfejedelmet „De labore Solis”, „a nap vajúdása” néven említi.

A rómaiak ezt a latin kifejezést használták a napfogyatkozásra.

Amikor - az idõközben szentté avatott - Karol Wojtyla 1920. május 18-án megszületett, ugyanúgy napfogyatkozás volt, mint 2005. április 2-án bekövetkezett halála napján.

Ratzinger és az „olajfa dicsõsége”
Az õt követõ német származású XVI. Benedek a római katolikus egyház 111. pápája a jóslat sorrendjében. Malakiás próféciájában az utolsó elõtti pápát „Gloria olivae”, „az olajfa dicsõsége” néven említi meg.

Joseph Ratzinger mint a katolikus egyház feje

2009-es szentföldi zarándoklata alatt megpillantott egy idõs olajfát,

majd kísérõihez fordulva elmondta, hogy milyen szívesen látna egy hasonló pompás növényt a vatikáni kertjében is.

2011. október 27-én XVI. Benedek egy több száz éves olajfát kapott ajándékba az izraeli kormánytól. Benjamin Netanjahu miniszterelnök kísérõlevele szerint az ajándékba adott olajfa a népek és a vallások közti békesség szimbóluma.

A hét domb városának utolsó egyházfejedelme
Malakiás szerint a 112. pápa egyházfejedelemsége alatt jön el a világvége. Ebben a sorrendben a jelenleg regnáló és 2013. március 13-án megválasztott Ferenc lenne a legutolsó pápa.

Szent Malakiás – eltérõen az ezt megelõzõ 111 egyházfõtõl – az utolsó pápáról bõvebben és a következõk szerint ír a próféciák 23. oldalán: „In persecutione extrema sacrae Romanae Ecclesiae siae sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves inmultis tribulationibus; quibus transactis Civitas Septi collis diruetur, & Judex tremendus judicabit Populum.”

Azaz magyarra fordítva: „A végsõ üldöztetés idején a Szent Római Egyházban Petrus Romanus (Római Péter, a szerk.) fog uralkodni, aki nagy szenvedések között fogja terelni nyáját. Ezután a hét domb városát elpusztítják, és a rettegett bíró megítéli a népét.” A félelmetes jóslat sorait olvasva rögtön az lehet az elsõ kérdés, hogy az Argentínából származó jelenlegi pápának vajon mi köze lehetett egyházfõvé választása elõtt Rómához, továbbá a születési keresztnevében sem szerepel a Péter.

Természetesen, a Malakiás-elemzõknek erre is van magyarázatuk. Köztudott, hogy Jorge Mario Bergoglio, egykori Buenos Aires-i érsek, a jelenlegi Ferenc pápa

Argentínába kivándorolt olasz szülõk gyermeke, a szülei pedig Rómából származnak,

így máris megvan a „római szál”. Amikor a konklávé pápának választotta, Assisi Szent Ferenc iránti tisztelete jeléül a szent keresztnevét vette fel egyházfejedelmi névként.

Az egyháztörténet egyik legfigyelemreméltóbb alakjának – aki kicsapongó, italozó életmódjából megtérve lett a ferences rend megalapítója – „civil” neve: Francesco di Pietro di Bernardone, ebben pedig szerepel a Péter (Pietro, a szerk.) név. A kétségkívül szellemes elemzés ellenére sem tûnik azonban valószínûnek, hogy a kétezer éves katolikus egyház történetében Ferenc pápa lesz az utolsó egyházfõ.

Noha a kultúrtörténet a két leghíresebb látnok, Nostradamus és Szent Malakiás próféciáin kívül számos más világvége-jövendölést is ismer,

a civilizáció végével kapcsolatos jóslatok eddig még sohasem váltak valóra.

Ugyanakkor az emberi társadalom napjainkban tapasztalt felgyorsult és sok szempontból válságba került fejlõdése, valamint az ezzel összefüggõ globális problémák növekvõ száma is azt jelzi, hogy a fenntartható jövõ valamiféle korszak- vagy még inkább paradigmaváltás nélkül ma már nehezen elképzelhetõ. Mindez azonban nem a világ végét, hanem egy új, az eddigiektõl eltérõ világ megszületését jelenti.

Ferenc pápa egy középkori katolikus jövendölésre utalhatott, amikor nemrég kijelentette, „pápaságom rövid lesz” – állítja egy amerikai kutató. Az írországi Armagh püspökének, Szent Malakiásnak 12. századból származó látomása szerint saját korától számítva 112 pápa követi egymást és az utolsó idejében „elpusztul Róma”. Az ún. Malakiás-lista alapján a pápai trónon Ferenc lehet az utolsó egyházfõ. Önbeteljesítõ jóslattá válhat az õsi szöveg?
Tom Horn amerikai szerzõ, aki 2012-ben megjelent, Petrus Romanus címû könyvében elõre jelezte XVI. Benedek lemondását, úgy véli, Bergoglio maga is hisz a prófécia beteljesedésében. A találgatásokra legutóbb Ferenc pápa kijelentése adott okot. A pápa azt mondta: „úgy érzem pápaságom rövid lesz: négy vagy öt év. Nem tudom. Vagy kettõ-három. Hát, kettõ már eltelt. Ez egy bizonytalan érzés, amely szerint úgy vélem, hogy az Úr rövid küldetésre választott ki.” A kijelentés akár egy ellene elkövetendõ merényletre vagy visszavonulására utalhat (amit azonban Ferenc kizárt), ezért Horn szerint a pápa egyetérthet Malakiás soraival.
Malakiás az 1144-ben elhunyt II. Celesztin pápával kezdte a sort és látomása szerint az utolsó személy a pápai trónon „Petrus Romanus” (Római Péter, vagy római szikla) lesz, a kódnév pedig sokak szerint Ferenc pápát rejti. Ez nem jelent sok jót a római katolikus egyháznak, mert ezek szerint a közeljövõben az utolsó egyházfõ „uralkodása Róma elpusztulásával és ítélettel” fog zárulni.
A Malakiás-lista többi szereplõjérõl, és a dokumentum eredetiségérõl szóló vitákról itt, itt és itt olvashat részletesebben.
Nem csak az ír püspöktõl származó, hanem más katolikus jövendölések is elõre jelzik a római katolikus egyház összeomlását. Horn emlékeztet arra, hogy „még Assisi Szent Ferenc is – a jelenlegi pápa névrokona és a történelem legtiszteltebb vallási személyeinek egyike – halála elõtt nem sokkal összegyûjtötte tanítványait és azt jövendölte: ’A nyomorúság idején egy férfi, akit nem törvényesen választottak meg, a pápai trónra emeltetik. Ravasz lesz, és törekedni fog rá, hogy sokakat tévedésbe és halálba vezessen. … Néhány prédikátor hallgatni fog az igazságról és mások letapossák és megtagadják azt. … Jézus Krisztus azokban a napokban nem igaz pásztort, hanem egy pusztítót fog küldeni nekik.’”.
Horn szerint Ferenc pápa az 1917-es híres „Fatimai titok” egy részét is magára vonatkoztatja. A három portugál kisgyermek állítólag Szûz Máriától hallott jövendölést, amelynek harmadik részét sokak szerint a Vatikán nem hozta teljes egészében nyilvánosságra. A szöveg Horn szerint a Vatikánvárosra utal: „A várost megtámadják és sok papot, köztük a pápát („a fehérruhás püspököt”) megölik harcosok, akiket az ISIS tagjaiként is lehet értelmezni.”
Az ISIS nemrég azzal fenyegetett, hogy 2020-ra meghódítják Rómát. Az iszlamista terrorszervezet az olyan katolikus országokat, mint például Spanyolország is a helyreállított kalifátus részeként tüntette fel.
Ferenc pápa nyilatkozata ara utalhat, hogy nagyon is tisztában van a terrorcsoport által jelentett fenyegetéssel. Mint mondta, élete vagy halála „Isten kezében van” és egy egyezséget is kötött vele, hogy ha meg kellene halnia, csak egyetlen dolgot kér: „ne fájjon”.
Horn egy további érdekességre is felhívja a figyelmet: „Ferenc Pietro Parolint nevezte ki a Szentszék államtitkárának, egy olaszt (rómait), akinek a neve Péter. Ha a Vatikánt megtámadják és Ferencet valamint a pápa halála esetén ideiglenesen õt helyettesítõ bíboros kamarást (kamerlengót) is megölnék egy idõben, vagy félreállítanák õket az útból, az államtitkár tölti be a pápai trónt. Jelenleg erre a személyre, Pietro Parolinre ráillik „Petrus Romanus” (A Római Péter) név, ami a Malakiás-prófécia utolsó szereplõjét jelzi.”
Thomas Horn szerzõtársa, Cris Putnam szerint Ferenc pápa okozhat még olyan meglepetéseket, amelyek gyökeresen átformálják a katolikus egyházat. Az interjút itt olvashatja.
Katolikus jövendölések a pápaság bukásáról:
“A Római Anyaszentegyház végsõ üldözésekor fog [a trónra] ülni. Római Péter, aki sok nyomorúság közepette legelteti majd a juhokat, s amikor átesnek [az üldözéseken], a hétdombú város leromboltatik, és a félelmetes Bíró megítéli majd népét. Vége.” (Szent Malakiás püspök, 1190 körül)
“Valaki, akit azon szorongattatás csúcspontján nem az egyházjog szerint választottak pápának, azon fog igyekezni, hogy eszességgel sokakba a tévedés halálos mérgétcsöpögtesse. … Abban az idõben néhány prédikátor az igazságot hallgatással betakarja, mások eltapossák és letagadják. Azok életvitelének szentsége, akik csak külsõleg vallják meg, nevetségessé válik, ami miatt az Úr Jézus Krisztus nekik nem méltó pásztorokat, hanem pusztítót fog küldeni.” (Assisi Szent Ferenc, 1225 körül)
„Láttam az egyik utódomat, aki ugyanazt a nevet viseli, mint én, amint a halott testvérei holttestein keresztül menekült. Egy búvóhelyen talál menedéket, de a megkönnyebbülés csak rövid ideig tart, majd kegyetlen halál éri. Eltûnt az Isten iránti tisztelet az emberek szívébõl. Még Isten emlékét is el akarják törölni majd. Ez a perverzitás nem mást jelent majd, mind a világ utolsó napjainak kezdetét." (X. Pius, 1909)
„...a Szentatya, mielõtt odaért, egy félig lerombolt, félig düledezõ városon ment keresztül botladozó léptekkel, fájdalommal és aggodalommal telve imádkozott az út mentén heverõ holtak lelkéért; fölérve a hegy tetejére, térdre borult a nagy kereszt lábánál, és egy csoport katona lõfegyverekkel és nyíllal tüzelve rá, megölte õt. Ugyanígy haltak meg egymás után csoportokban a püspökök, papok, szerzetesek és szerzetesnõk, különféle világi emberek, különbözõ társadalmi osztályokból és állásokból való férfiak és nõk." (Részlet a “harmadik fatimai titokból”, amelynek szövegét a Vatikán csak a jelenés után 87 évvel, 2000-ben tette közzé, a katolikus troadicionalisták szerint csak részlegesen)
“A nagy próbák ideje fog elérkezni az Egyház számára is. Érsekek fognak érsekek ellen felkelni, püspökök püspökök ellen, a Sátán felvonul ellenük, és változások lesznek Rómában. (…) Az Egyház homályba borul, és a világot rettegés forgatja fel. Eljön az idõ, amikor egy király, uralkodó, kardinális vagy püspök sem fogja Õt várni, akinek mégis el kell jönnie, hogy büntessen az én Atyám terve szerint. Nagy háború fog kitörni (…) Tûz és füst fog leesni az égbõl, az óceánok vize gõzzé válik, és párájuk felszáll, felforgatva és elsüllyesztve mindent. Emberek milliói és milliói vesznek el egyik óráról a másikra, és akik életben maradnak, irigyelni fogják a halottakat. Bármerre fordul is az ember, gyötrelem, nyomorúság és romlás lesz a városokban…” (Részlet a harmadik fatimai titok “eltitkolt” szövegébõl)
Az „egyháznak sokkal kevesebb híve lesz, és fel kell adnia számos olyan istentiszteleti helyet, amelyet az évszázadok során nehéz munkával épített fel. Egy kisebbségbe szorult egyház lesz, aminek kevés befolyása van a politikai döntésekre, ami társadalmi szempontból érdektelen és megalázott, de ami kénytelen mindent ’újra kezdeni’.” (Joseph Ratzinger bíboros, 1969)

Ha nem ébredsz Nép, õk elpusztítanak!!!Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.96 másodperc
6,910,950 egyedi látogató