Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Minden bajnak rákfenéje a zsidó?! Áttekintés

Hírek
Oszarsziph (késõbbi nevén Mózes) héliopoliszi pap felkelése a kivetett leprások és nyomorékok élén Egyiptomban a hükszoszokkal szövetkezve - i.e. 14. század, III. Amenhotep fáraó kiûzi õket Egyiptomból (forrás: Manethón)
Az antiszemitizmus, zsidógyûlölet megteremtése és elterjesztése
- a zsidó nép kialakulása pillanatától napjainkig tart a zsidók tettei következményeként, ami számos zsidóellenes atrocitást eredményezett, melyek azonban eltörpülnek a zsidó bûnök mellett
Uzsorakölcsönzés, adóbehajtás, pénzváltás az ókortól kezdve napjainkig
– az uzsorázást szinte csak a zsidók ûzik
Rabszolgakereskedelem
– a zsidók minden idõben jelentõsen kivették részüket a rabszolgakereskedelembõl, nem zsidó rabszolgákat adtak-vettek, egyeseket zsidó hitre kényszerítették közülük
A zsidók a világ számos országába betelepülnek az idõk folyamán, ha kedvezõbbek a feltételek, akkor továbbállnak – idõvel szinte minden fejlettebb országot megkaparintanak
Zsidó-asszír háború
- i.e. 730-as évek, a zsidók fellázadnak az asszírok ellen, akiknek adót fizetnek, az asszírok elfoglalják Észak-Izraelt és sok zsidót deportálnak
Zsidó-asszír háború
- i.e. 720-as évek, az asszírok 3 év ostrom után elfoglalják Samariát, miután a zsidók az egyiptomiakkal szövetkezni próbáltak ellenük, sok zsidót deportálnak (10 elveszett törzs) és idegeneket telepítenek be (szamaritánusok)
Jójákim júdai király fellázad Babilon ellen az egyiptomi segítségben reménykedve - kb. i.e.
600, Nabukodonozor beveszi Jeruzsálemet (i.e. 597), a zsidó királyt, a júdai elitet és kb. 10 000 zsidót Babilonba deportáltat, kifosztja a templomot
Zedekiás júdai király lázadása Babilon ellen
- kb. i.e. 590, Nabukodonozor i.e. 586-ban beveszi Jeruzsálemet, a várost nagyrészt lerombolja Salamon templomával együtt, nagyon sok zsidót Babilonba hurcol, Júda Babilon tartománya lesz Yehud Medinata néven

Gedáliás zsidó bábkirályt megölik a zsidók és lázadásokat folytatnak
- i.e. 582 és környéke, Nabukodonozor újabb deportálásokat hajt végre, Júda tartományi státuszát is megszünteti
50 000 zsidó visszatér a "babiloni fogság"-ból
Júdába a Babilont elfoglaló Nagy Kürosz perzsa király engedélyével - i.e. 538
Perzsa holokauszt
- i.e. 485 és 465 között, 75 000 áldozat, akiket a zsidók öltek meg különbözõ városokban, és amit minden évben megünnepelnek púrimkor
Ezra és Nehémiás visszatért Babilonból,
és látván, hogy a zsidók elkezdtek másokkal keveredni, visszatérítették õket a szigorú vallási elõírásokhoz, elkülönüléshez, idegengyûlölethez, megtiltották a vegyesházasságot, a zsidóság azóta is belterjes, idegengyûlölõ, elmebeteg, stb. - i.e. 5. század
Az egyiptomi Elephantiné szigetén bárányokat áldoznak a zsidók, miközben az egyiptomiak Hnum kosistenének a központi szentélye is ott állt
– i.e. 410, az egyiptomiak felforgatják a zsidó templomot, a zsidók megöletik a helyõrség vezetõjét
Makkabeus-felkelés
- i.e. 167-164, a zsidók nem fogadták el a görög, nem az ellenségeskedésre épülõ vallást, ezért fellázadtak
Vérengzés a Jambri fiai nevû törzs menyegzõjén
– kb. i. e. 160, a zsidók bosszúból mindenkit (300 embert) megölnek és kirabolnak egy menyegzõn a Makkabeus-felkelés idején
I. Démétriosz Szótér szeleukida király meggyilkolása
– i. e. 150, Alexandrosz Balasz imposztor a zsidók támogatásával ölte meg Démétrioszt
A zsidók a trónkövetelõ Diodotosz Trüphont támogatják
II. Démétriosz szeleukida királlyal szemben, cserébe önállóságot kapnak – kb. i.e. 145
A zsidók elfoglalják Ashkelont, Gazát és Beth-zurt – kb. 145
A Hasmoneus Királyság megalapítása
– i. e. 140, a makkabeus Simon Tasszi alapítja meg a Makkabeus-felkelés után (i. e. 37-ig állt fenn)
Simon júdeai királyt meggyilkoltatja saját veje – i.e. 135
János Hürkanosz júdeai király hódításai Szíriában, kihasználva a Szeleukida Birodalom pártusokkal szembeni vereségét – kb. i.e. 129
János Hürkanosz júdeai király elfoglalja Samariát
– i.e. 113, a samariaiakat rabszolgasorba vetik
János Hürkanosz júdeai király idumeus és transzjordániai területeket foglal el
– i.e. 110, zsidó hitre kényszerítik a legyõzötteket
Alexandrosz Janneusz
júdeai király elfoglalja az egész partszakaszt, Galileát, Nyugat-Samariát, Észak-Transzjordániát, és egy év ostrom után Gázát – kb. i.e. 100
Alexandrosz Janneusz
III. Kleopátrát támogatja fiával, IX. Ptolemaiosz egyiptomi királlyal szemben – kb. i.e. 100, IX. Ptolemaiosz a Jordán menti csatában vereséget mér rá
Nabateus-zsidó háború
– kb. i.e. 95, a nabateusok királya, I. Obodasz legyõzi a zsidókat, és visszaszerzi elrabolt területeit
Zsidó polgárháború
Alexandrosz Janneusz júdeai király idején – kb. i. e. 95, 6 évig tartott és 50 000 zsidó halt meg. III. Démétriosz szeleukida királytól is segítséget kértek a lázadók, de végül mégis a zsidó királyt támogatták. Janneusz 800 lázadót feszíttetett keresztre, miután családjukat megölte.
Trónharcok
II. Hürkanosz és II. Arisztobulosz között – i.e. 67-63, a rómaiak bevonulnak, és elfoglalják Júdeát
Julius CaesarAz egymilliós egyiptomi zsidóság oldalára áll,
amikor az elfoglalja Egyiptomot - i.e. 47, Caesar VII. Kleopátrát ülteti a trónra
II. Antigonosz utolsó zsidó király Róma-ellenes lázadása és uralkodása – i.e. 42-37

Az egyiptomi zsidóság Octavianus (Augustus) oldalára áll Kleopátrával szemben, elárulva Egyiptomot - i.e. 31
Jézus meggyilkolása
- kb. i.u. 33, a zsidók keresztre feszítették-feszíttették Jézus Krisztust
Nero keresztényüldözése
- kb. i. u. 64-68, felesége, a zsidó hitre áttért, prozelita Poppea (és annak zsidó tanácsadói) ösztönzésére Nero császár a keresztényeket vádolja meg a római tûzvész okozásával, és üldözi, irtja õket, ekkor hal meg Szent Pál és Szent Péter is [1] [2] [3] [4] [5]
Pál apostol kivégzése - i. u. 64
Szent Péter keresztre feszítése - i. u. 67
Zsidó-görög összecsapások Alexandriában - i.u. 68
Elsõ zsidó háború
- i.u. 66-70, kb. 1 millió áldozat, a zsidók három pártra szakadtak, egymással is kegyetlenkedtek sok rémtettet elkövetve, és még vereségük elõtt is fölényeskedtek a rómaiakkal szemben
Jonathan, a takács lázadása Cyrenében - i.u. 73
Az alexandriai zsidók az i.e. 4. századi
Abderai Hekataiosz nevében meghamisított mûvet adnak ki a zsidók történetérõl - ezt késõbb a zsidó Josephus Flavius✡is felhasználja
Kitosz háború
(római-zsidó háború) - 115-117, a zsidók a Római Birodalom különbözõ pontjain (Ciprus, Cyrene, Alexandria, etc.) egyszerre kezdtek vérengzésbe a nem zsidó lakossággal szemben, legalább fél milliót megöltek
Cyrenei népirtás
- (ma Líbia) i.u. 116, 220 000 áldozat, a zsidók megették áldozataik húsát, megitták vérüket és beleiket övként magukra tekerték Dio Cassiusszerint
Ciprusi holokauszt
– i.u. 117, 240 000 áldozat, a világ egyik legszörnyûbb holokausztja a többségbe került zsidó lakosság részvételével, a zsidók elkezdték kiirtani Ciprus nem zsidó lakosságát
Bar Kohba-lázadás
(második - vagy harmadik - zsidó háború) - 132-35, kb. 600 000 áldozat, a hamis Messiás, Bar-Kohba vezetésével a zsidók fellázadtakRóma ellen
Keresztényüldözések Perzsiában
- kb. 337-343, a zsidó II. Sápúr szászánida király dupla adót vet ki a keresztényekre, és megölet kb. 10 000-et, köztük több mint száz püspököt
A 351-52-es zsidó felkelés
- a felkelést a zsidók egybekötötték a nem zsidók meggyilkolásával, Flavius Constatius Gallus császár leverte õket, több várost leromboltak a rómaiak, több ezer zsidót kivégeznek [6]
A 414-es alexandriai atrocitások
- éjszaka megöltek néhány keresztényt a zsidók, a zsidókat kiûzik
Elsõ szamaritánus felkelés
- 484, Bizánc, Samaria. Mint általában, a keresztények ellen is irányult.
Második szamaritánus felkelés – 495
Jemeni keresztényüldözés
- kb. 518-525, a zsidó Dhu Nuwas jemeni király üldözte a keresztényeket, többek között Najranban szadista módszerekkel megöletett kb. 20 000-et
Harmadik szamaritánus felkelés
- 529-530, ez a legerõszakosabb felkelésük, sok keresztényt megöltek a zsidó-szamaritánusok
Negyedik szamaritánus felkelés
- 556, a zsidókkal szövetkezve sok keresztényt megöltek
Zsidó lázongás Antiochiában
- 610, különösen szadista módon gyilkolják meg II. Anasztáz pátriárkát és sok keresztényt
A 613-as zsidó felkelés és megszállás a Bizánci Birodalomban
- kb. 613-627, a helyi zsidók Bizáncot elárulva, a perzsákat segítve elfoglalták Palesztinát
Jeruzsálemi népirtás
– 614, a zsidók Chosroes perzsa királytól Jeruzsálem elfoglalása után potom áron kb. 90 ezer keresztény foglyot vesznek, és mindet kegyetlenül lemészárolják.
A zsidó Banú Qaynuqa törzs megszegi a Mohameddel kötött megállapodást - 624, Medina, kiûzik õket
A zsidó Banú Nadir törzs is megszegi a Mohameddel kötött megállapodást - 625, Medina, õket is kiûzik
Árok-csata
- 627, a zsidó Banú Nadir törzs több arab törzzsel együtt Medina és Mohamed ellen vonul, a medinai zsidó Banú Qurayza törzs pedig eláruljaMohamedet a csatában, 700 zsidót lefejeznek
Mohamedet megmérgezi egy zsidó nõ
, Zaynab Bint al-Harith a khaibari csata után bosszúból, ezért hal meg Mohamed 3 évvel késõbb - 629, Jézus mellett tehát valószínûleg Mohamedet is zsidók ölték meg [7]
Az elûzött zsidók csatlakoznak Hilderic gróf Wamba nyugati gót király elleni felkeléséhez – 672
Ibéria mór elfoglalásakor a zsidók a mórok oldalára álltak a gótokkal szemben, a városok (így Toledo) kapuit is megnyitották elõttük – 711-tõl
A zsidók európai keresztény rabszolgákat adnak el
a muszlimok által elfoglalt Ibériában (Al-Andaluszban) – 8-15. század
A kazárok felveszik a zsidó vallást – 8-9. század, a kazárok leszármazottai alkotják a zsidóság 90%-át
A kazárok kiterjesztik hatalmukat a krími gótok földjére – 787
A kazárok felépítik Sarkelt a magyarok ellen – kb. 830
A világ zsidósága a Kazár Birodalomba özönlik – 9-13. század
A kabarok fellázadnak a kazárok ellen a zsidó vallás miatt, és a magyarokhoz menekülnek – 9. század
A kazárok az úzokkal szövetkeznek a besenyõk ellen, ezért a besenyõk nyugatra menekülnek, akik miatt a magyaroknak el kell hagyniuk Etelközt – 9. század vége
A kazárok elfoglalják Kijevet – 862
Rusz-kazár csata – 941
A kazárok a Krímben pusztítanak, a gótok a ruszoktól kérnek segítséget – 962
A ruszok és más népek súlyos csapást mérnek a Kazár Birodalomra, mely zsugorodik és meggyengül
– 965, elfoglalják Sarkelt, pár évvel késõbb lerombolják a fõvárost, Itilt
Bizánc és a Kijevi Fejedelemség újabb csapást mér a Kazár Birodalomra – 1016
Joseph ibn Naghrela ténykedése Granadában
– végül 1066 körül a nép megölte 4000 zsidóval együtt
Hódító Vilmos behívja a zsidókat Britanniába – 1070
A reconquista idején Ibériában a zsidók átálltak a keresztények oldalára, amikor azok már gyõzni látszottak
II. Henrik angol király elfoglalja Írországot a zsidók finanszírozásával
– 1170, ezzel megkezdõdik Írország 800 éve tartó zsidó-angol megszállása, terrorja, melynek több millió ír esik áldozatául
Muhi csata
- 1241, pénzügyi és morális züllesztés, és egy zsidó (Tikk vagy Tika úr) árulása a haditervrõl
Pestisjárvány
– 1347-53, a zsidók sok helyen mérgezték a kutakat és terjesztették a járványt, Európa lakosságának harmada-fele meghalt, világszerte kb. 100 millió áldozat
Kasztíliai polgárháború
- 1366-69, több 10 000 áldozat, a zsidók nagy hatalomra tettek szert, és a királyt támogatták a nemesek ellen
A zsidók tevékenysége a késõ középkori Franciaországban
– a zsidókat többször is kiûzték a 14. században, miután hatalmas uzsorát szedtek Manecier de Vesoul és társai vezetésével, és pénzhamisításukkal rontották a pénzt
A zsidók tevékenysége a középkori Spanyolországban
- 14-15. század, álkeresztényekként (marranusok) beépültek a legmagasabb körökbe is, bomlasztottak, a végén a spanyolok kiutasítottak 200 000 zsidót 1492-ben
Torquemada zsidó fõinkvizítor rémuralma
Spanyolországban - 1481-1498, sok 1000 máglyahalált halt áldozat (igaz, majdnem mind zsidó volt)
Az 1514-es Dózsa György-féle parasztfelkelés kirobbantása
– miután Szerencsés Imre elsikkasztja az eredetileg keresztes hadjáratra szánt pénzt, több 1000 áldozat
A mohácsi vész
- 1526, Szerencsés Imre zsidó kincstárnok ürítette ki a magyar államkasszát, így nem volt elegendõ pénz a védekezésre
1526-ban a budai zsidók átálltak az ellenség oldalára,
majd a törökök elé siettek, és jelképesen átadták Szulejmánnak a város kulcsát
Buda török elfoglalása után a zsidók visszaszivárognak a városba – 1541


II. Szelim szultán elfoglalja Ciprust zsidó tanácsadója ösztönzésére – 1571
Holland-portugál háború
- 1588-1654, a zsidók a portugálok ellen harcoltak, a portugálok gyõztek Amerikában, Afrikában, a hollandok Ázsiában
Tizenöt éves háború
– 1591/93-1606, a zsidók a törökök oldalán harcoltak, azelõtt és azután is Buda összes ostromakor a zsidók a törökök oldalán álltak [8][9]
Az udvari zsidók intézményének létrejötte
- a 16-17. századtól sokszor egy-egy zsidó állt egyes európai államok uralkodói mögött, segítették pénzügyileg [10]
Rabszolgakereskedelem
Afrika és az USA között 1600-1800 között - több 10 millió, akár több mint 100 millió halálos áldozat, kb. 11 millió életben maradt rabszolga, a fõbb rabszolga-kereskedõk, mint mindig, most is a zsidók (pl. Aaron Lopez, Isaac da Costa, David Franks, Hayman Levy)
Harmincéves háború
- 1618-48, a 17. század világháborúja, zsidók finanszírozták, 8 millió áldozat [11]
A zsidók a hollandok oldalán harcoltak a portugálok ellen Brazíliában
- 1630-54, a zsidókat utána kiûzték
I. Károly angol király kivégzése
- 1649, Isaac Dorislaus✡ beszivárgott Angliába, és fõszerepet játszott a király perében és kivégzésében
A Whitehall Konferencia Angliában
- 1655. december 4-18., az 1290-es Kiutasítási Rendelet után döntenek a zsidók visszaengedésérõl. Manasse ben Izraelrabbi gyõzte meg leginkább Cromwellt [12] [13]
A zsidók a törökök oldalán harcolnak a magyarok és keresztények ellen Buda visszafoglalásakor
– 1686, a zsidók mindig figyelmeztették a törököket, hol fognak támadni a keresztények [14]
III. Orániai Vilmos
a zsidók segítségével elfoglalja Angliát – 1688, a hollandiai zsidók finanszírozták háborúit, pár évvel késõbb létrejött a Bank of England, II. Jakab elmenekült
Spanyol örökösödési háború – 1701-14, mindkét oldalról bizonyítottan zsidók finanszírozták, és gazdagodtak meg belõle
A Rákóczi-szabadságharc leverése
– 1703-1711, sok zsidó a Habsburgok oldalán állt, zsidók pénzelték a Habsburgokat, Magyarországnak nem sikerült függetlenné válnia
Joseph Süß Oppenheimer tevékenysége
Württembergben – kb. 1772-78, Oppenheimer és kompániája befészkelte magát Württembergbe, ahol bûncselekményeket követtek el, ezért a nép 1778-ban megölte õt
100 éven belül több mint egy millió zsidó vándorol be Magyarországra,
illetve szaporodik el a XIX. században (kb. 1770-1910), megpecsételve Magyarország XX. századi sorsát
Koalíciós háborúk
- 1792-1815, Franciaország és számos európai állam között
Napóleoni háborúk
- az elsõ világháború, 1799-1815, zsidók finanszírozták és mérhetetlen gazdagságra tettek szert, õk uszították Napóleonra és finanszírozták Angliát, Ausztriát, a poroszokat, az oroszokat és másokat, noha Napóleon egyenjogúsította a zsidókat - 3 500 000 áldozat, ebbõl 1 millió francia
Napóleon összehívja a Nagy Szanhedrint,
ahol a zsidók az egyenjogúsításért cserébe különbözõ ígéreteket tesznek, pl. hogy asszimilálódnak és hazafiak lesznek, de ezt soha egyik országban sem tartják be késõbb - 1806. október 6-án hívta össze elõször [15]
1806-ban Napóleon elfoglalja Hessent, ám a Rothschildok kimenekítik a zsidó vagyont
Nathan Rothschild
Napóleon kontinentális zárlata idején a kontinensre irányuló csempészetet folytat - 1806-14, miután Napóleon lezárta a kereskedelmet a kontinens és Anglia között, a Rothschild-ház angliai vezetõje és társai zsidó módra csempészni kezdik az árukat Európába és magas áron eladják, a Rothschildok tovább gazdagodnak
Ágyúnaszád-háború
- 1807-14, mivel Dánia-Norvégia semleges kívánt maradni a napóleoni háborúkban, Anglia megtámadta
Félsziget háború
- 1808-14, Franciaország és a zsidók által támogatott Nagy-Britannia, Spanyolország és Portugália között Ibériában, a Rotschildok Franciaországon keresztül csempészték az aranyat a brit hadseregnek
1812-es angol-amerikai háború
- a Rothschildok ösztönzésére Anglia megtámadta Amerikát, mivel az USA vezetõi nem hosszabbították meg a lejáró 20 éves szerzõdést az uzsorás Rothschild-bankkal [16]

Napóleont Elba szigetére számûzik – 1814
Bécsi kongresszus
- 1814-15, Oroszország megszerzi Finnországot és Lengyelországot, Ausztria Lombardiát, Hollandia Belgiumot, Svédország Norvégiát, a briteké Málta, a Jón-szigetek, Helgoland, létrejön a Szent Szövetség (Ausztria, Oroszország, Poroszország), mely megállapodik a forradalmakba beavatkozás jogában
Waterlooi csata
- Nathan Rothschild sokkal elõbb értesül a gyõzelemrõl, elad a londoni tõzsdén, majd fillérekért felvásárolja Angliát – 1815
Napóleon második és végsõ számûzetésbe kényszerítése Szent Ilona szigetére
- 1815, ott halt meg 1821-ben
Az Andrew Jackson amerikai elnök elleni merénylet a zsidó bankárok megbízásából
- 1835. január 30., csodával határos módon a merénylõ mindkét fegyvere csütörtököt mond, az elnök egy év múlva kirúgja a zsidó bankokat Amerikából [17] [18]
Elsõ ópiumháború
- 1839-42, a zsidók irányította Anglia háborút indít az ópiumpiacért, legyõzi Kínát, elfoglalja Hongkongot, ezután a zsidók jelentõs szerepet játszottak az ópiumkereskedelemben (David Sassoon✡)
Megalakul a B’nai B’rith
(jelentése: a Szövetség fiai), a világ legrégebben mûködõ, nem vallási zsidó szervezete New Yorkban – 1843. október 13., mely többek között létrehozta a Rágalmazásellenes Ligát
A kommunizmus megalkotása, irányítása, végrehajtása és terjesztése
- Moses Hess, Karl Marx, Friedrich Engels, Lenin, Sztálin - min. 100-150 millió áldozat
1845-49-es ír éhínség
– Gorta Mór, kb. 1 millió áldozat, legalább 1 millió kivándorló, a zsidó-angolok szándékosan hagyták éhenhalni az íreket
Az 1848/49-es magyar szabadságharc leverése
– a Rotschildok pénzelték a Habsburgokat, majd mikor azok vereséget szenvedtek, leverették a szabadságharcot az oroszokkal, többek között mivel Kossuth saját pénzt hozott létre (Kossuth -bankó) [19] [20] [21] [22]
Az Ullman és társa Pesti Magyar Kereskedelmi Bank a forradalom pénzének közadakozásból összeadott két és félmillió forint értékû aranyfedezetét nem Kossuthnak adja át, hogy Debrecenbe vigye, hanem a császári tábornagynak, Windischgrätznek. [23]
Az 1849-es osztrák megtorlás a magyar szabadságharc után
- a zsidó Haynau több 100 áldozata, köztük az aradi vértanúk, tábornokok
Batthyány Lajos meggyilkolása Pest-Budán
– 1849. október 6., a zsidó Haynau gyilkoltatta meg
Tajping-felkelés
- 1850-64, Kína, a császár brit, francia, amerikai segítséggel verte le, 20-30 millió áldozat
Arrow-incidens
- 1856, a második ópiumháború kiprovokálása, az ürügy: kínai tisztek levonták a brit zászlót egy illegális hajón, a franciák egy hittérítõ megölése miatt léptek háborúba Kínával
Második ópiumháború
- 1856-1860, az angolok és a franciák (Amerika és Oroszország támogatásával) megtámadják Kínát, és még jobb feltételeket kényszerítenek rá (nagy hadisarc, újabb kikötõk)
Szipojlázadás
- 1857, az indiaiak fellázadtak a zsidó-brit uralom és a zsidó "indiai társaság" ellen, a britek elfoglalták Indiát 90 évre
A zsidó Moritz Steinschneider✡
megalkotja az antiszemitizmus kifejezést, melyet a zsidók ezután gyakran használnak bûneik liberalizálására, anyagi elõnyszerzésre a gojok ellen – 1860
Amerikai polgárháború
- 1861-65, 600 000 áldozat, zsidó bankárok finanszírozták és gazdagodtak meg belõle mindkét oldalon
II. Sándor orosz cár hadihajókat küld az USA partjaihoz,
hogy segítse Lincolnt a Rothschildok fenyegetésével szemben az amerikai polgárháborúban [24]
Az Elsõ Internacionálé megalapítása Londonban
– 1864. szeptember 28., szellemi vezetõje Karl Marx, 1864 és 1876 között mûködött
Abraham Lincoln amerikai elnök meggyilkolása
- 1865, zsidók ölették meg a zsidó John Wilkes Booth-al
A zsidó Ferdinand Cohen-Blind✡
Berlinben hátulról ötször rálõ Otto von Bismarck porosz miniszterelnökre – 1866. május 7. [25]
Zsidóemancipáció
– 1867. november 25-én terjesztették elõ a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvényjavaslatot, mely hatalmas csapást mért a gyanútlan magyarokra
Francia-porosz hábor
ú - 1870-71, a zsidók uralta Franciaország megtámadta Poroszországot, hogy ne jöjjön létre a német egység, zsidók finanszírozták (korábban a zsidók sikertelen merényletet hajtottak végre Bismarck ellen), a németek gyõztek, a francia hadisarcot is a zsidók finanszírozták, Németország megkapja Elzászt és Lotaringiát, ahonnan sok zsidó elmenekült, 200 000 áldozat
A Rothschildok és Benjamin Disraeli megszerzik a Szuezi-csatornát Angliának
- 1875, majd 1882-ben brit csapatok megszállták a csatornát, máig megszállás alatt tartja a Nyugat, az USA és Izrael
Porfiriato – 1876-1911, a zsidó diktátor,
Porfirio Diaz egyeduralma Mexikóban
II. Sándor orosz cár meggyilkolása
- 1881, a Narodnaja Volja zsidó terrorszervezet (többek közt Lenin bátyja) ölte meg
James Garfield amerikai elnök meggyilkolása
- 1881. július 2., nem zárható ki, hogy a zsidók ölették meg a pénzügyi rendszert kritizáló elnököt [26]
A zsidó Wahrmann Mór párbajozik
az Antiszemita Párt elnökével, Istóczy Gyõzõvel - 1882. június 11., egyikük sem sebesül meg
Kongói holokauszt
– 1885-1908, a belga király, II. Lipót kiirt mintegy 10 millió kongóit (a lakosság kb. felét), és kizsákmányolja, kirabolja az ún. Kongói Szabadállamot, a mûveletet a király hitelezõje, a zsidó Leon Lambert✡, a brüsszeli Rothschild-bank igazgatója finanszírozta
A Második Internacionálé megalapítása
– 1889-1916, többek közt ez vezette be a nemzetközi munka napját (1889) és a nemzetközi nõnapot (1911) is
A nemzetközi munka napjának bevezetése
– 1889. május 1., a Második Internacionálétõl ered
Alfred Dreyfus árulása Franciaországban
- 1894, államtitkokat adott át más országoknak
A kommunista Bund (Zsidó Munkásszövetség) megalapítása
Oroszországban, Lengyelországban és Litvániában – 1897. október 7. [27]
Bokszerlázadás
- 1899-1901, a britek és más külföldiek elleni lázadás Kínában, 100 000 áldozat
William McKinley amerikai elnök meggyilkolása
- 1901, a zsidó Leon F. Czolgosz ölte meg (Emma Goldman✡ Alexander Berkman✡ Leon F. Czolgosz)
Egan Ede kormánybiztos meggyilkolása
– 1901, miután a kormánybiztos kitartó munkával meggátolta a felvidéki ruszinokat tönkretevõ zsidóságot további tevékenységében, a zsidók megölették
Az úgynevezett holokauszt kitalálása, nagyléptékû történelemhamisítás és a világ folyamatos zsarolása és fenyegetése az állítólagos holokauszt ürügyén
- az 1900-as (!) évektõl, majd a második világháború után intenzívebben. A zsidók megteremtették a holokausztipart és -vallást médiaterrorjuk és gazdagságuk révén, nap mint nap világszerte sulykolják az ún. holokausztot és ítélik el az antiszemitizmust, ellenfeleiket és a közömböseket pedig antiszemitának, fasisztának, nácinak bélyegzik. A történelemkutatás legnagyobb része az ún. "holokauszt" kutatása. [28]
Orosz-japán háború
- 1904-5, a zsidók (Jacob Schiff✡) segítik Japánt a zsidóellenes orosz cár elleni háborúban, kb. 100-150 ezer áldozat
Tifliszi bankrablás
– 1907, (ma Tbiliszi), zsidó kommunisták (Lenin, Sztálin, Maxim Litvinov, stb.) mai árfolyamon 3 millió dollárnyi rubelt rabolnak egy bankból állatias brutalitással Tbilisziben, 50 sérült, 40 (!) halott
A Galilei Kör megalakulása
– 1908, zsidóvédõ, zsidó lobbista egyesület, a világháború alatt háborúellenes propagandát folytatott
Pjotr Sztolipin orosz miniszterelnök meggyilkolása
- 1911, a gyilkos a zsidó Dmitrij Bogrov
A nemzetközi nõnap bevezetése – 1911. március 8., a kommunista Clara Zetkin mûve
A zsidóvédõ és nemzsidó-rágalmazó és üldözõ Rágalmazásellenes Liga (ADL) megalapítása – 1913
A FED létrehozása
- 1913-tól, több milliárd érintett. A FED többek közt a dollárkibocsájtás jogával rendelkezik, ezzel folyamatosan eladósítva Amerikát és az egész világot. Karácsonykor hozták létre, ami csak 3 évvel késõbb derült ki, miután egy szigeten döntést hoztak róla gazdag zsidó bankárok (J. P. Morgan, John D. Rockefeller, Paul Warburg, etc.)
Ferenc Ferdinánd
Habsburg trónörökös meggyilkolása - 1914. június 28., a gyilkos három zsidó volt, vezetõjük Princip, zsidó szabadkõmûves [1]
Az elsõ világháború
– kb. 1914-18 – részben, kb. 5-15 millió áldozat
Örmény holokauszt
– 1915-18 és 1920-23, Törökország, 1 millió áldozat, a zsidókból álló Szaloniki Bizottság, a Dönmeh és az ifjútörök kormány követte el, ezzel meggyengítették a Palesztinát is magában foglaló Oszmán Birodalmat, és megszabadultak a zsidóknál tehetségesebb, de nem olyan összetartó és fanatikus - keresztény – örményektõl
A Lusitania luxushajó elsüllyesztése
– 1915. május 7., 1200 áldozat, a zsidók német tengeralattjárók által ellenõrzött vizekre vezették a Lusitaniát, annak németek általi elsüllyesztésével próbálták Amerikát a háborúba lépésre kényszeríteni
Karl von Stürgkh osztrák miniszterelnök meggyilkolása
- 1916, a zsidó Friedrich Adler ölte meg, aki csak 2 évet ült
Februári forradalom Oroszországban
– 1917. március 8-12., a cári Oroszország megszûnik, késõbb II. Miklóst és családját zsidók kivégzik [29]
Az 1917-es októberi kommunista oroszországi forradalom
Oroszországi/szovjet kommunizmus
- 1917-1991, 20-60 millió áldozat
Orosz polgárháború
- 1917-22, a zsidó kommunisták és az oroszok között, az éhínségekkel és járványokkal együtt kb. 8 millió áldozat
II. Miklós orosz cár és családjának kivégzése
- 1918, a zsidó Jacob Yurovszky közvetlen parancsára
Breszt-litovszki béke
- 1918. március 3., a kommunista zsidó forradalmak által meggyengített bolsevik Oroszország kénytelen volt vesztesként kilépni a háborúból, az orosz küldöttség vezetõi többek közt Trockij és Joffe
Oroszország az elsõ világháborúban - kb. 2 millió áldozat
Franciaország az elsõ világháborúban - kb. 1.5 millió áldozat
Németország az elsõ világháborúban
- kb. 2 millió áldozat
Anglia az elsõ világháborúban
- kb. 1 millió áldozat
Olaszország az elsõ világháborúban
- kb. 1 millió áldozat
Magyarország az elsõ világháborúban
- több mint félmillió áldozat
Spanyolnátha
– 1918-19, a zsidók által háborúba ugrasztott amerikai katonák terjesztették el, a háború végén a legyengült, összezsúfolt lakosság körében rengeteg áldozatot szedett, 50-100 millió áldozat
A zsidó Jakov Blumkin megöli a német nagykövetet, Wilhelm Mirbachot Moszkvában
– 1918. július 6., így harcoltak Breszt-Litovszki béke ellen, újabb háborút akartak Németországgal
Lengyel-ukrán háború
- 1918-19, Ukrajna elveszti Nyugat-Ukrajnát a lengyelekkel szemben a több frontos, kommunistákkal is vívott harc és bomlasztás miatt, kb. 25 000 áldozat
Az õszirózsás forradalomnak
elnevezett patkányforradalom Magyarországon - 1918. október 31.
Tisza István meggyilkolása
- 1918. október 31., az elkövetõk és kitervelõk bizonyítottan zsidók voltak
A zsidóság elárulja Magyarországot a háború idején,
békedemonstrációkat tartanak, majd patkányforradalmakat szítanak, végül kommunista diktatúrát vezetnek be, tönkreteszik az országot és a haderõt, és elveszejtik az ország 2/3-át
Novemberi forradalom Németországban
- 1918. november 7., a zsidó Kurt Eisner✡ és kommunista-anarchista fajtársai kikiáltják a Bajor Szabadállamot, ideiglenesen elszakítva Bajorországot a Német Császárságtól
A kommunista Spartacus Szövetség megalakulása Németországban
– 1918. november 11.-december 30., a Spartacus-felkelés is a szervezet nevéhez fûzõdik, vezetõje Karl Liebknecht✡, késõbb párttá alakult Németország Kommunista Pártja néven [30]
Németország és Ausztria egyesülésének megakadályozása
– az elsõ világháború óta folyamatosan, az osztrákok mindig is csatlakozni szerettek volna a többi német államhoz, de a zsidók és a zsidók által vezetett államok ezt megakadályozták
A Kommunisták Magyarországi Pártja megalapítása
– 1918. november 24., késõbb az MSZDP-vel összeolvadva ez a párt hozta létre a Tanácsköztársaságot, 1943-ban megtévesztésül felvette a Békepárt nevet (KB-tagok: Kun Béla, Chlepkó Ede, Fiedler Rezsõ, Hirossik János, Bokányi Dezsõ, Jancsik Ferenc, Korvin Ottó, László Jenõ, Mikulik József, Pór Ernõ, Rabinovics József, Rudas László, Seidler Ernõ, Somló Dezsõ, Szamuely Tibor, Szántó Béla, Vágó Béla, Vántus Károly)
Lengyel-szovjet háború - 1919-21, kb. 100 000 áldozat (Trockij✡, Sztálin✡)
A magyarországi Tanácsköztársaság
- 1919, kb. 500-1000 áldozat, majd minden vezetõje zsidó volt, Trianon fõ felelõsei a zsidó értelmiséggel együtt
Magyar-román háború
- 1919, a románoknak sikerült megszállniuk Magyarországot a zsidó kommunista destrukció okozta káosz és a hadsereg tönkretevése miatt, és megszerezték a mai Magyarországhoz hasonló méretû Erdélyt
Spartacus-felkelés Németországban
- 1919. január 5-15., általános sztrájk és fegyveres harcok Németország-szerte [31]
Bajor Tanácsköztársaság
- 1919. április 6 – május 3., zsidó anarchisták, majd kommunisták baloldali diktatúrát vezetnek be Bajorországban (az elnök Ernst Toller✡, majd Eugen Levine✡)
1919. április 29-én a bajor Vörös Hadsereg Münchenben kivégez 8 túszt
Eugen Levine zsidó diktátor vezetésével, akiket a külsõ német támadás és visszacsatolás ellen gyûjtöttek össze [32]
A német békediktátum
– 1919, versailles-i békediktátum, hatalmas német területvesztés és jóvátételre kötelezés
A bolgár békediktátum
- 1919, neuilly-i békediktátum
Az osztrák békediktátum
- 1919, saint-germaini békediktátum, Dél-Tirol elcsatolása Ausztriától
Szlovák Tanácsköztársaság
– 1919. június 16.-július 7., magyarul beszélõ zsidók alakították meg, cseh elnökkel, szlovák nacionalista, zsidó és hazaáruló népbiztosokkal (Pór Ernõ✡, Münnich Ferenc✡, Csapó Sámuel✡)
Megalakul a Komintern, a Harmadik Internacionálé – 1919
A török békediktátum
– 1920, sévres-i békediktátum, eredetileg Törökország 2/3-nak elcsatolása
Magyar holokauszt
– 1920-tól, trianoni békediktátum, Magyarország elveszíti területeinek 2/3-át, lakosságának felét, jóvátételt kell fizetnie. A felelõsök: Linder Béla✡ hadügyminiszter, a Tanácsköztársaság zsidó vezetõi, a zsidóbérenc Károlyi Mihály, Amerika zsidó háborús uszítói.
Gulág-szigetek
– kb. 1920-1980, min. 20-30 millió áldozat, zsidók hozták létre és vezették a táborokat
Örmény bolsevizmus
– 1920-91, 1 millió áldozat
Perzsa kommunizmus
– Irán, 1920-21
Egy németországi zsidó újságíró, Konrad Heiden
✡ megalkotja a nemzetiszocialistákra nézve pejoratív, logikátlan "náci" kifejezést, azóta is ezt használják tévesen a nemzetiszocializmusra
Henry Ford üldözése gazdaságilag és a médiában annak felvilágosító, antiszemita tevékenysége miatt
- 1920-as évek, a Ford gyár is majdnem tönkrement, mire Ford 1927. június 30-án színleg bocsánatot kért a zsidóktól [33]
Keresztényüldözés és a Cristero-felkelés leverése Mexikóban
– 1926-29, 90 000 áldozat, a mexikói zsidó elnök, Plutarco Elías Calles keresztényellenes intézkedéseket hoz, mire kitör a felkelés, több ezer papot is megöltek [34]
Kínai polgárháború
- 1927-50, a kínaiak és a kommunisták között, a szovjetek segítették a kommunistákat, akik gyõztek, és beláthatatlan idõre kommunista diktatúrát vezettek be a világ legnépesebb országában, a kínaiaknak csak Tajvan maradt meg, 6-8 millió áldozat (Joffe✡, Borogyin✡)
Maximato
– 1928-34 és azidõtájt, a zsidó Plutarco Elías Calles mexikói elnök diktatórikus, keresztényellenes rendszere, a végére 4500 papból 334 maradt életben
Az 1929-es gazdasági világválság
– több 100 millió érintett, bizonyítottan a FED és hasonló zsidó szervezetek idézték elõ, például árfolyam- és hitelspekulációkkal
Palesztina zsidó megszállása
– kb. 1930-tól, zsidók özönlenek Palesztinába illegálisan, elõkészítve a palesztin holokausztot
Holodomor, ukrán holokauszt
– 1932-33, 8-10 millió áldozat, zsidó NKVD-sek elvették a lakosság összes élelmét, majd fegyveresen lezárták a falvakat, hogy az emberek ne szerezhessenek élelmet máshol, és a falvakat is fegyveresek járták, figyelve a házakat, ha valahol fõztek, erõszakkal elvették az élelmet. lásd:Ukrajnai éhínség
Júdea hadat üzen Németországnak:
ez áll egy ismert újság, a Daily Express címlapján - 1933. március 24., a nemzetközi zsidóság bojkottot hirdet a német áruk ellen "A zsidó emberek világszerte gazdasági és pénzügyi háborút hirdetnek Németország ellen. 14 millió zsidó egy emberként áll ki, hogy hadat üzenjen Németországnak. A zsidó nagykereskedõ otthagyja üzletházát, a bankár a börzéjét, a kereskedõ a boltját és a koldus szerény viskóját, hogy szent háborúba lépjenek Hitler népe ellen."
Németország-ellenes zsidó tiltakozások Amerika-szerte
- 1933. március 27., a Madison Square Gardenben 50 000 zsidó, de további 70 városban is tüntetnek
Louis T. McFadden (*1876-1936) bankár, republikánus képviselõ meggyilkolása
- 1936, kritizálta a FED-et, nagy valószínûséggel zsidók mérgezték meg, miután elõtte kétszer rálõttek.
Spanyol polgárháború
- 1936-39, kb. 500 000 áldozat, a világ számos pontjáról Spanyolországba özönlöttek a terrorista zsidó kommunisták, hogy ott spanyolokat, hazafiakat, papokat gyilkoljanak
Paracuellosi vérengzés
- 1936, 2000-12 000 áldozat
Wilhelm Gustloffot,
a svájci NSDAP vezetõjét minden ok nélkül, hidegvérrel meggyilkolja a zsidó David Frankfurter✡ – 1936, Svájc
Ernst vom Rath német követ meggyilkolása
Franciaországban - 1938. november 7., egy kiskorú zsidó, Herschel Grynszpan ölte meg, természetesen ok nélkül
A Második világháború
- 1939-1945, 50-70 millió áldozat, a zsidó Churchill robbantja ki a lengyel-német konfliktus idején hivatalosan Lengyelországvédelmében, zsidó bankárok gazdagodnak meg belõle, és okot kreálnak Palesztina zsidók általi megszállásához
Németország a második világháborúban
- 1939-1945, 8 millió áldozat
Japán a második világháborúban
- 1939-45, 3 millió áldozat
Szovjetunió a második világháborúban
- 1939-1945, kb. 25 millió áldozat
Lengyelországi kommunizmus – 1939-1942
A balti államok elleni szovjet terror és banditizmus,
az áldozatok száma milliós nagyságrendû, 1939-1941 és 1944-1990 [2]
Téli háború
– 1939-1940, szovjet-finn háború, a szovjet zsidók megtámadják Finnországot, és elragadják egy részét, kb. 150 000 áldozat
Katyni vérengzés
- 1940, 22 000 lengyel katonatisztet gyilkolnak meg szovjet zsidók
Magyarország a második világháborúban
– 1940-45, 600 000 áldozat
Az SS Patria elsüllyesztése
– 1940. november 25., Haifa, 260 halott. A Patria elsüllyesztése. A Hagana zsidó terrorszervezet elsüllyeszti az 1800 illegális zsidó bevándorlót szállító óceánjárót. Eredetileg csak megrongálni szándékoztak, hogy a zsidókat ne szállítsák Mauritiusra. Egyesek szerint szándékosan ölték meg saját fajtársaikat, hogy sajnálatot keltsenek maguk iránt. [35]
Folytatólagos háború
– 1941-1944, finn-szovjet háború, Finnország jogos háborút indít elvett területeiért, Anglia is hadat üzen a kis Finnországnak, az USA hadianyaggal segíti a Szovjetuniót, kb. 300 000 áldozat
A békekötésre Nagy-Britanniába repülõ Rudolf Hess
elfogása és törvénytelen bebörtönzése 46 évre - 1941. május 10. [36]
Pearl Harbour-i incidens
-1941. december 7., 2000 áldozat, az USA provokálta Japánt, majd figyelmen kívül hagyta a közeledõ japán flottát, ezzel okot teremtve a háborúba lépésre
Német büntetõ- és munkatáborok a második világháború alatt - kb.
1941-45, a zsidó destrukció eredményeként ide zárták a zsidókat és másokat, zsidó kápók lelkes közremûködésével, kb. 1-3 millió áldozat, igaz, ezek mintegy fele zsidó. A zsidók ezt az eseményt holokausztként interpretálják gázkamrákkal, 6 millió meggyilkolt (sic) zsidóval, orvosi kísérletekkel, emberi szervek ipari célokra történõ felhasználásával, lángoló sírgödrökkel, stb., és fõ érvként használják a zsidóellenesség ellen, a maguk kommunista és egyéb rémtetteit természetesen elhallgatva, jelentéktelenítve, relativizálva.
Amerika a második világháborúban
– 1941-45, 400 000 áldozat, a zsidók rángatták bele Amerikát a világháborúba (pl. Roosevelt elnök)
Varsói gettólázadás
– 1943. április 19.-május 16., a zsidók, mint sokszor a történelem során, brutálisan "fellázadnak", és megölnek több tucat német katonát, ezért a németek felszámolják a gettót
Bengáli éhínség
- 1943, a britek által halálra éheztetve 1.5-4 millió áldozat
Bombaholokauszt
– 1943-45, a zsidók vezette Anglia és USA Drezdában, Berlinben, Hamburgban és minden nagyobb német városban összesen 0.5-1 millió német civilt bombáz halálra
A Monte Cassino-i bencés apátság lebombázása
- 1944. február 15.
1944 február 22- 24 Nijmegeni kisgyerek megölése terrorbombázással: 24 Nijmegeni gyerek.
A Kasztner-vonat
- 1944 júniusától, 1684 zsidó menekülése Magyarországról, mely Kasztner Rudolf✡ számára nagy bevételt jelentett. Kasztnerék eltitkolták a többi zsidó elõtt, hogy munkatábor vár rájuk, hogy õk közben anyagi ellenszolgáltatás ellenében elmenekülhessenek Magyarországról. Kasztnert 1957-ben valószínûleg emiatt lövi le egy zsidó merénylõ Izraelben.
Magyar Kommunista Párt megalapítása
– 1944-1948 között mûködött, deklarált célja többek között a magyar háborús vezetõk „felelõsségre vonása”, vezetõiRákosi Mátyás✡, Révai József✡, Nagy Imre✡, Gerõ Ernõ✡, Farkas Mihály✡
Walter Guiness bárót, közel-keleti brit minisztert meggyilkolja a Lehi terroristacsoport,
köztük Yitzhak Shamir késõbbi miniszterelnök - 1944. november 6. A gyilkosok: Eliyahu Bet.Zuri és Eliyahu Hakim, Lehi-tagok, felakasztották õket.
Sok magyarországi zsidó partizánként harcol "hazája" ellen
a háború idején, a háborús ellenséget segítve, ugyanakkor háborúellenes, békepárti demonstrációkat tartanak, majd a magyarországi zsidóság egyöntetûen örvend Magyarország háborús vereségének, kommunista megszállásának, a 4 évtizeden át tartó judeokommunista diktatúrának, az ország kirablásának, a nõk tömeges megerõszakolásának, magyarok százezreinek meggyilkolásának, a folyamatot felszabadulásként értékelve
Tokió bombázása
- 1945-ben, a legsúlyosabb 1945. március 9-10-én, amikor legalább 100 000 halálos áldozata volt a bombázásnak és az ebbõl eredõ tûzviharoknak, a japán városok terrorbombázásának összesen 500 000-1 000 000 civil áldozata volt [37]
Dachau "felszabadítása"
- 1945. április 29., Dachauban amerikai katonák a kiszabadított kommunista és zsidóbûnözökkel együtt meggyilkoltak 560 ártatlan, aznap odavezényelt vagy sebesült, magukat megadó Waffen SS-katonát (köztük magyarokat) és 20-25 német gyereket, holmi állítólagosan meggyilkolt kommunista és zsidóbûnözõk látványa okozta sokkra hivatkozva, még a városba is utánuk mentek a rabok a túlélõknek meggyilkolni õket, nagy szerencsével élték túl néhányan [38]

Adolf Hitlernek, a történelem egyik legnagyobb alakjának öngyilkosságba kényszerítése - 1945. április 30.
Az atombomba megalkotása
- 1945, míg a német tudósok szándékosan lassították a bomba megalkotását, az Amerikába szökött zsidók (Einstein✡, Szilárd✡, Neumann✡, Oppenheimer✡, etc.) sürgették a létrehozását, és le is dobták Japánra
Német menekülteket szállító hajók megtorpedózása,
pl. a Wilhelm Gustloff-é, több ezer polgári áldozat. A torpedózó szovjet tömeggyilkost, Alekszandr Marinyeszkot kitüntetik és hõsnek nyilvánítják.
Vietnámi éhínség
- 1945, fõképp a zsidók vezette Franciaország, kisebb mértékben Japán felelõssége, 400 000- 2 millió áldozat
George Patton amerikai tábornok meggyilkolása
- 1945. december 21., az erõs jellemû, zsidóellenes, antikommunista, oroszellenes, a németek millióit érintõ zsidó kegyetlenkedés, tömeggyilkosságok ellen szót emelõ tábornok rejtélyes közlekedési "baleset" áldozata lesz
Japán elleni atomtámadás
– 1945. augusztus 6-9., Hirosima és Nagaszaki, 300 000 áldozat, zsidó nyomásra dobták le a bombákat, azzal magyarázzák, hogy különben sosem ért volna véget a háború vagy még sok amerikai katona halt volna meg. A zsidók eredetileg szülõföldjük fõvárosára, Berlinre akarták ledobni, de kifutottak az idõbõl.
Délvidéki vérengzés
– 1944-45, kb. 30-50 000 áldozat, a zsidó Mose Pijade✡ jugoszláv vezetõ rendelte el
Görög polgárháború
– 1942-49, a kommunisták megpróbálták fegyveresen megszerezni a hatalmat, 150 000 áldozat
Általános és aránytalan zsidó bosszúhadjárat,
németek millióinak megkínzása, lemészárlása, kitelepítése Európa-szerte, más európaiak ezreinek megkínzása, bebörtönzése, meggyilkolása, kifosztása a zsidók korábbi jogos és indokolt munka- és büntetõtáborokba kényszerítése miatt
Német holokauszt
– 1945-90, 15 millió német kitelepítése, min. 1-3 millió áldozat
Rajna menti táborok, Zsidó haláltáborok
- kb. 2 millió fiatal német katona, idõs, nõ és gyerek áldozat. A zsidó Eisenhower✡, Henry Morgenthau✡ és zsidó társaik 5-10 millió németet zárnak haláltáborokba, alig adnak nekik élelmet és vizet, orvosi ellátás nélkül, fedél nélkül haldokolnak a mezõkön, néha beléjük lõnek. A Rajna mellett, miközben bõségesen lenne élelem a számukra, a Vöröskeresztnek és más szervezeteknek, személyeknek megtiltják a segítséget. A zsidó haláltáborokról hallgatnak vagy tagadják létezésüket azok a zsidók, akik az ún. holokausztból, a zsidók szenvedésébõl vallást kreáltak. [39]
Mussolinit terroristák („partizánok”) kivégzik,
holttestét meggyalázzák – 1945. április 28.
Salamon Morel✡
vérengzése - 1945, Morel megkínoz és megölet legalább 2000 német polgárt a swietochlowicei táborban, Izrael késõbb nem adta ki
Nürnbergi per
- 1945-1946 - 12 német vezetõ kivégzése (október 16.), majd további perek zsidó ügyészek, bírók, hóhérok közremûködésével
Németország felosztása
- 1945, a nyugati zsidók által megszállt NSZK-ra és szovjet zsidók által megszállt NDK-ra szakítják Németországot 45 évre, a fõvárost, Berlint 4 részre osztják fel, Ausztriát újra elszakítják a többi német államtól, hatalmas német területeket csatolnak Lengyelországhoz, Csehországhoz, a Szovjetunióhoz, Franciaországhoz és más országokhoz, az ottani németek többségét (15 millió németet) kitelepítik
A Morgenthau-terv végrehajtása
- 1945-47, Henry Morgenthau✡ zsidó amerikai pénzügyminiszter és zsidó bandája terve nyomán a német ipar és kereskedelem megszûnik, és két éven át tartó mesterséges éhínséget okoznak a megszálló zsidók egész Németországban, a gazdaságot nem engedik fejlõdni, a Rajna menti táborokban több millió németet gyilkolnak meg
Zsidó vérengzések Magyarországon a második világháború után
- 1945-49, négy miniszterelnök (Szálasi Ferenc, Bárdossy László, Sztójay Döme, Imrédy Béla) és további 200-300 személy törvénytelen, lincselésszerû kivégzése
A judeobolsevikok vezette Szovjetunió 45 évre elfoglal és évszázadokra tönkretesz számos európai országot:
Lengyelországot, Magyarországot, Csehszlovákiát, Romániát, Kelet-Németországot, Bulgáriát
Bulgáriai kommunizmus - 1945-1990
Csehszlovákiai kommunizmus 1945-1990
Kelet-Németországi kommunizmus – 1945-1990
Lengyelországi kommunizmus
- 1945-1990, az 1939-42-es idõszakkal együtt 1 millió áldozat
Romániai kommunizmus – 1945-1990
Magyarországi kommunizmus
– 1945 és 1990 között, 100 000-500 000 áldozat, zsidó vezetõk és erõszakszervezetek a zsidók vezette Szovjetuniómegszállásával 40 év kommunista diktatúrát vezetnek be, mialatt beláthatatlan idõre tönkreteszik a magyar gazdaságot és társadalmat
Jugoszláv kommunizmus
- 1945-1990, Délvidéki vérengzések
Magyar békediktátum
- 1946, párizsi békeszerzõdések, második Trianon, felelõsök: a zsidók vezette Szovjetunió, USA, Anglia, Franciaország, ill. ezen országok zsidó háborús uszítói (Roosevelt✡, Churchill✡, Sztálin✡, etc.)
Szálasi Ferenc és társai kivégzése
- 1946. március 12., a Nemzetvezetõ és három minisztere törvénytelen felakasztása a zsidó-bolsevik Népbíróság által
200 000 magyarországi német kitelepítése Németországba és vagyonuk elvétele – 1946-48
A holokauszt szó kisajátítása
- a népirtásokra használt holokauszt szót a zsidók ellopják és kizárólag az ún. zsidó holokausztra alkalmazzák (azaz a zsidók büntetõ- és munkatáborokba zárására), noha sok holokauszt mögött õk állnak
Fajok összekeverése a fehér ember elpusztítása és a népek meggyengítése céljából
- négerek, arabok és más színesek millióit szabadítják rá a zsidók Európára, ahol elszaporodnak [40]
Németország megszállása, agymosása zsidók által
- ocsmány holokausztemlékmûvek éktelenkednek országszerte, Németország lemond a háborúkról, nincs atombombája, ultraliberális lesz, törökök, arabok, négerek millióit engedik beutazni, a német himnusz elsõ két strófáját eltörlik, mindenekelõtt pedig mesterséges bûntudatot keltenek a zsidók a németekben, bûnös nép voltukat sulykolják beléjük [41]
Iráni kommunizmus
– Mahábádi Köztársaság néven 1946-47 között
A Stern-csoport
nevû zsidó terrorcsoport levélbombákat küld brit politikusoknak, köztük Anthony Edennek, a miniszterelnök Clement Attlee-nek, Winston Churchillnek és Ernest Bevin külügyminiszternek - 1947. június 4., ekkoriban az amerikai elnöknek, Harry S. Trumannek is küldtek levélbombát a zsidó terroristák [42] [43] [44] [45]
Deir Jasszin-i mészárlás
- 1948 április 9, 100 palesztint, nõket és gyerekeket is megöltek a zsidók a Haganah és két fõrabbi irányításával. Több késõbbi zsidó miniszterelnök is szerepet játszott benne. [46]
Izrael állam megalapításának kierõszakolása
- 1948. május 14.
Nakba, a palesztin holokauszt
- 1948, 1 millió palesztin menekül el a tömeggyilkos zsidók elõl (a Dalet-terv alapján a zsidó terroristák megszállták egész Palesztinát és megölték az ellenállókat, 300 000 palesztin elmenekült, majd újabb 700 000 a tömeggyilkosságok miatt), azóta folyamatosak a palesztinellenes jogsértések, a zsidó agresszió és terror [47]
Elsõ izraeli-arab háború – 1948-49
A Magyar Dolgozók Pártja megalapítása
– 1948. június 12., a Magyar Kommunista Párt és az MSZDP egyesülésével jött létre szovjet parancsra (vezetõi:Szakasits Árpád✡, Rákosi Mátyás✡, Marosán György✡, Gerõ Ernõ✡)
Folke Bernadotte ENSZ-közvetítõ meggyilkolása Jeruzsálemben
- 1948. szeptember 17., a Lehi zsidó terrorszervezet gyilkolta meg a humanizmusáról ismert svéd diplomatát, a királyi család tagját. A gyilkos Yehoshua Cohen volt, a Lehi akkori vezetõje Jichak Samir késõbbi kormányfõ, akik teljesen büntetlenek maradtak. [48]
Vietnámi kommunizmus
– 1 millió áldozat
Észak-koreai kommunizmus
– 2 millió áldozat
Afrikai kommunizmus
- 2 millió áldozat
Kínai kommunizmus
- 65 millió áldozat, zsidók is segítették a zsidók által kreált gyilkos eszme kínai megvalósulását, lásd: Kínai kommunizmus és George C. Marshall
Priboj akció
- 1949 márciusában 90 ezernél több balti polgárt deportálnak a Szovjetunió távoli területeire, a bûntény a tömeggyilkosság kategóriába tartozik.
James Forrestal amerikai védelmi miniszter rejtélyes körülmények között meghal,
miután ellenzi a palesztinai zsidó terrort - 1949. május 22. [49] [50]
A kommunista Kína megszállja Tibetet
- 1950, az etnikai viszonyokat is megváltoztatják
Koreai háború
– 1950-53, 3 millió áldozat, Korea judeokommunista megfertõzése és a zsidók vezette USA támogatásával
A Gyûrûsféreg gyerekek ügy
- 1950-es évek, több 10 000 gyerekáldozat, Izraelben kb. 100 000 szefárd zsidó gyerek kapta a fejébe a megengedett röntgensugár-dózis 35 000-szeresét (!) bizonyos betegségekkel szembeni kezelésként, közülük 6000 egybõl meghalt, sokaknál különbözõ betegségek alakultak ki
Az AIPAC (Amerikai-Izraeli Közügyek Társasága) amerikai zsidó lobbiszervezet megalakulása
– 1951, megalakul az amerikai politikát alapjaiban sakkban tartó, a népirtó Izraelt támogató szervezet
A Konrad Adenauer elleni merénylet
– 1952. március 27., az Irgun által felrobbantott bomba megölt egy németet, a merényletet személyesen Menachem Beginizraeli miniszterelnök rendelte el, a német kormány eltitkolta az esetet, és szabadon engedte a terroristákat, hogy elejét vegye az "antiszemita incidenseknek" a zsidók által uralt Németországban
Német jóvátétel a zsidóknak
- 1952, Németország tömérdek pénzt fizetett Izraelnek és csaló zsidó szervezeteknek az ún. holokauszt miatt, melynek köszönhetõen Izrael kijutott a gazdasági válságból, sok zsidó hevesen tiltakozott ellene méltóságára a németgyûlöletére hivatkozva, többek között a tárgyalások leállításának céljából kíséreltek meg merényletet Adenauer német kancellár ellen
A hidrogénbomba megalkotása
- 1952, a zsidó Teller Ede✡ hozta létre
1953-as keletnémet felkelés leverése
– 1953. június 16-17., kb. 200-500 áldozat, 20-100 kivégzés, 3000 bebörtönzött (Hruscsov✡, Hilde Benjamin✡)
Az iráni kormány megdöntése
– 1953, angol és amerikai zsidók eltávolították a demokratikusan megválasztott iráni kormányt, és saját bábjukat, Mohammad Reza Pahlavi sahot ültették a hatalomba, aki diktatúrát hozott létre, titkosrendõrsége, a SZÁVÁK kínozta és tízezrével gyilkolta az embereket, ezért késõbb, 1979-ben lezajlott és gyõzött az iszlám forradalom, majd a zsidók Irakkal támadtatták meg Iránt, és azóta Iránt folyamatosan déminozálják a zsidó világmédiában és kegyetlen szankciókkal sanyargatják, holott õk a felelõsek mindenért
Algériai háború
- 1954-62, kb. 1 millió áldozat, Algéria függetlenségi háborúja a zsidók uralta Franciaország ellen, a franciák rengeteg embert gyilkoltak meg, máig tagadják, elhallgatják bûneiket, a háború után a zsidók és az európaiak elhagyták Algériát (Pierre Mendes France✡), Michel Debre✡) [51]
Második izraeli-arab háború (szuezi válság)
– 1956, Izrael, Nagy-Britannia és Franciaország alattomos módon megtámadta Egyiptomot a Szuezi-csatorna jogszerû államosítása miatt, Izrael elfoglalta a Sínai-félszigetet, csak szövetségesei nyomására adta vissza
Kossuth téri vérengzés
- 1956. október 25., zsidó ÁVH-sok a Földmûvelésügyi Minisztérium épületének tetejérõl lõtték a békés tömeget, illetve szovjet tankok is, több 100, akár 1000 áldozat
1956-os magyar forradalom leverése
– 1956, 200 000 menekült, kb. 5000 áldozat, a zsidó Hruscsov✡ utasítására zsidó terroristák (pl. Czinege Lajos✡, Apró Antal✡, Kádár János✡, Biszku Béla✡, a késõbbi miniszterelnök Horn Gyula✡, stb.) vérbe fojtják a magyar forradalmat
Magyar Szocialista Munkáspárt megalapítása
– 1956. október 31., egészen 1989-ig a kommunista elnyomás egyetlen pártja
1956-os szovjet megtorlás
- több 100 áldozat, zsidó "vezetõk", ávósok, bírók közremûködésével, a belügyminiszter Biszku Béla✡ volt
Kubai kommunizmus – 1958-tól, a zsidó Fidel Castro✡ vezetésével
Kínai nagy éhínség
- 1958-61, 20-40 millió áldozat
A 18 éves Mansfeld Péter✡? kivégzése
- 1959. március 21., fél órán át szenvedett a bitófán
A tibeti felkelés leverése
- 1959, 90 000 áldozat
Adolf Eichmann volt német tisztviselõ elrablása
Argentinában, és kivégzése Izraelben egy terrorper után – 1960-62
Francis Parker Yockey fehér vezetõt, filozófust öngyilkosságba kényszeríti
(vagy meggyilkolja) az FBI egy San Francisco-i börtönben - 1960. június 16.
A berlini fal felépítése – 1961
Az Amnesty International „humanista” (zsidó) szervezet megalapítása – 1961
Az izraeli atombomba létrehozása
– 1960-as évek, Izrael nem ismeri el atomhatalmi létét, hogy kibújjon a nemzetközi szerzõdések alól, a bombát késõbb többször is majdnem ledobta más államokra (pl. 2003-ban az USA által megtámadott Irakra)
A neutronbomba megalkotása
- 1963, Samuel Cohen✡ hozta létre
John F. Kennedy amerikai elnök meggyilkolása
- 1965, a zsidó maffia ölte meg a FED miatt
Robert Kennedy meggyilkolása,
a tettes állítólag egy "palesztin" fiatalember, majd John Kennedy, a volt elnök fia is "repülõgépbalesetben" hal meg, a fekete doboz eltûnik, a holttesteket boncolás nélkül elhamvasztják.
Vietnámi háború
– 1965-73, min. 3 millió áldozat és 58 000 amerikai. Háború a judeokommunizmussal fertõzött észak-vietnámiak és a zsidók vezette USA között.
Kulturális forradalom Kínában
- 1966-76, a kínai kommunisták megölik a rendszer "ellenségeit", legalább félmillió áldozat
Harmadik izraeli-arab háború (hatnapos háború)
– 1967, Izrael elfoglalta Gázát és a hatalmas Sínai-félszigetet Egyiptomtól (utóbbit 1979-ben visszaadta cserébe a békéért és Izrael elismeréséért, az addig betelepült több ezer cionista zsidó telepest 1982-ben kitelepítették), a Golán-fennsíkot Szíriától, Ciszjordániát és Kelet-Jeruzsálemet Jordániától
A USS Liberty megtámadása
- 1967. június 8., 34 áldozat, izraeli repülõgépek lebombázzák az amerikai hadihajót, az USA nem mer közbelépni [52]
Gáza megszállása
– 1967-tõl, a zsidók a világ legnagyobb gettójába zárják a palesztin õslakosokat
Laoszi kommunizmus – 1968-tól
1968-as anarchista diáklázadások világszerte
– bizonyítottan nihilista zsidók álltak a háttérben (pl. a pedofil hajlamú Daniel Cohn-Bendit✡, aki a párizsi lázadások elindítója és vezetõje volt) [53] [54]
Karameh háború
– 1968, izraeli-jordán villámháború, kb. 200 áldozat, a zsidók betörtek Jordániába
Kreisky-Wiesenthal-ügy
- a nácivadász Simon Wiesenthal✡ a 70-es években végig támadta Bruno Kreisky✡ kancellárt, mert kormányának több "náci" múltú tagja volt, végül Kreiskyt (!) kötelezték jelentõs kárpótlás fizetésére hitelrontás miatt [55]
Isten haragja hadmûvelet
- 1972-tõl 20 éven át a Moszad terroristának nevezett embereket gyilkolt a zsidó fanatizmustól és bosszúszomjtól vezetve a müncheni "terrortámadás" bosszújaként, az abban részt vevõ Fekete Szeptember tagjait, rengeteg más "terroristát" és sok ártatlan embert öltek meg a zsidók. Volt, akit busz alá löktek, egy másikat ötödszörre sikerült felrobbantaniuk, 8 ártatlan emberrel együtt. A meggyilkoltak családjainak a zsidók megírták, hogy nem felejtenek. Golda Meir elnök hagyta jóvá.
Izrael lelõ egy a viharban eltévedt líbiai polgári repülõgépet a megszállt Sínai-félsziget felett
- 1973. február 21., 108 áldozat
Negyedik izraeli-arab háború (Jóm kippúri háború)
– 1973, Izrael, teljes veresége küszöbén az atombomba ledobásával zsarolta Amerikát, és csak annak segítségével menekültek meg a zsidók
Lillehammer-ügy
- a Moszad megölt egy ártatlan embert, Ahmed Bouchikit Lillehammerben, mert összekeverték egy "terroristával"
A zsidó Samuel Byck egy repülõvel akar a Fehér Házba csapódni,
hogy megölje Richard Nixon amerikai elnököt - 1974. február 22., két embert megöl a repülõn, majd öngyilkos lesz
Kambodzsai kommunizmus -
1975-1993, Pol Pot rémuralma 1975-79 között, 2 millió áldozat, minden 3-4. embert megöltek a judeokommunizmus nevében, olyanokat, mint a városban élõk vagy a szemüvegesek
A zsidó Sara Jane Moore merénylete Gerald Ford amerikai elnök ellen
- 1975. szeptember 22., San Francisco, nem találja el az elnököt, a második lövést blokkolják
Zsidó kommandósok törvénytelenül kiszabadítanak 103 zsidó túszt az ugandai repülõtéren (Mennydörgés-hadmûvelet)
- 1976. július 4., német és palesztin "terroristák" eltérítettek egy Air France-gépet, a nem zsidó túszokat elengedték, 4 zsidó túsz meghalt, többet közülük maguk a zsidók lõttek le, egy zsidó katona, a késõbbi tömeggyilkos-miniszterelnök Netanjahu testvére meghalt, a zsidók megölték a 8 "terroristát" és még 40 ugandait
A nácivadász Simon Wiesenthal Központ megalapítása Los Angelesben
- 1977, mely a jogtalan zsidó bosszúszomj egyik jelképe
Afganisztáni háború
(szovjet-afgán háború) – 1978-89, 5 millió menekült, 1.5 millió áldozat
Iráni forradalom
– 1978-79, az amerikai báb, a perzsaellenes Mohammad Reza Pahlavi sah ellen robbant ki felkelés, ezután Irán iszlám köztársasággá alakult
Egykepolitika Kínában
- 1979-tõl, 400 millió meg nem született gyermek, 100 millió megölt lány magzat
Irak-iráni háború
– 1980-88, az amerikai zsidók felfegyverezte és támogatta Irak megtámadta Iránt, azonban Irán gyõzött. Irak vegyi fegyvereket is bevetett részben kurd civilek ellen, 1-1.5 millió áldozat.
Az iraki atomreaktor elleni izraeli támadás – 1981
Ötödik izraeli-arab háború (elsõ libanoni háború)
– 1982, Izrael évtizedekre megszállta Dél-Libanont beavatkozva a libanoni polgárháborúba (Libanon más részeit Szíria szállta meg), és Bashir Gemayelt ültette az elnöki székbe, akit beiktatása elõtt megöltek, ezért testvére követte a poszton 1988-ig, 20 000 áldozat (1200 zsidó)
8000 etióp (fekete) zsidót Izraelbe szállítanak az izraeliek – 1984
Olof Palme svéd miniszterelnök meggyilkolása
– 1986. február 28., rejtélyes körülmények között, közelrõl lõtték hátba az Izraelt is bíráló miniszterelnököt, könnyen lehetséges, hogy a Moszad tette [56] [57]
Csernobili atomkatasztrófa
– kommunista Ukrajna, 1986. április 26., min. 100 000 rákban meghalt áldozat 2050-ig
Rudolf Hess meggyilkolása - 1987. augusztus 17., 93 éves korában, röviddel szabadulása elõtt gyilkolták meg [58] [59]
Elsõ intifáda,
palesztin felkelés a zsidó uralom ellen Izraelben – 1987
Megalakul a magyarországi zsidópárt, az SZDSZ
– 1988. november 13., hivatalosan liberális pártként, fõ célja a zsidó élõsködés védelme, a magyar nép megkárosítása. 1994-ben az addig legantikommunistább párt koalícióra lép az MSZMP utódpártjával. Ismertebb tagjai Göncz Árpád✡, Demszky Gábor✡,Kuncze Gábor✡, Kis János, Petõ Iván✡, Fodor Gábor✡, Vásárhelyi Miklós✡, Haraszti Miklós✡, Tamás Gáspár Miklós✡, Kóka János✡, Eörsi Mátyás✡, Magyar Bálint✡, Tölgyessy Péter✡, Bauer Tamás✡, Horn Gábor✡, Gusztos Péter✡, Mécs Imre, Hack Péter✡, Rajk László✡, Iványi Gábor✡, Kõszeg Ferenc, Ungár Klára✡, Dornbach Alajos✡, Sándor Klára✡, stb.
A Magyar Szocialista Párt, az MSZMP jogutódjának megalapítása
– 1989. október 9. (elnökei: Nyers Rezsõ✡, Horn Gyula✡, Kovács László✡, Hiller István✡,Gyurcsány Ferenc✡, Lendvai Ildikó✡, Mesterházy Attila✡)
A cionista szabadkõmûvesek , hogy vonnák felelõségre a hittestvéreiket , a következõ lépés a világ kártalanítása lenne a két világégése miatt !!
A kommunizmus felelõseit nem vonják felelõsségre Európában
– 1990, döntõen zsidókat, nemzetközi zsidó nyomásra
A magyarországi kommunizmus felelõseit nem vonják felelõsségre
– 1990, a zsidó gyilkosok, rablók, hazaárulók és azok ismerõsei ehelyett meggazdagodnak[60], majd kormányra kerülnek 1994-ben, 2002-ben és 2006-ban
Irak elleni ENSZ (zsidó-amerikai) szankciók
– 1990-tõl napjainkig, majdnem teljes kereskedelmi és pénzügyi embargó, miután Irak megtámadta Kuvaitot. Több 100 000, akár félmillió gyermek áldozat, összesen 1 millió áldozat – bármiféle eredmény nélkül.
Mintegy 200 000 orosz zsidó szivárog be Németországba
a Szovjetunió megszûnése után – 1990
14 000 etióp (fekete) zsidót Izraelbe szállítanak az izraeliek - 1991
Az apartheid rendszer megszüntetése nemzetközi zsidó nyomásra Dél-Afrikában
– 1994, ezután a feketék szabadon gyilkolhatják az embereket, évente 20-30 000 gyilkosság történik, sok nõt megerõszakolnak, szabadon rabolhatnak, közbiztonság gyakorlatilag nincs, a dél-afrikai atomtölteteket megsemmisítik, a gazdaság összeomlik, egy fordított, fekete apartheid rendszer alakul ki, ami már nem zavarja a zsidókat - legalább 500 000 áldozat 1994 óta [61]
A szadista zsidó tömeggyilkos,
Slomo Morel Izraelbe menekül Lengyelországból az igazságszolgáltatás elõl, izraeli fajtásai sosem adták ki, és antiszemitizmussal vádolták a lengyel és nemzetközi hatóságokat
1994-ben Baruch Goldstein megöl 29 palesztint egy mecsetben
Columbine középiskolai mészárlás
- 1999. április 20., a zsidó Dylan Klebold✡ és társa meggyilkol 12 tanulót és egy tanárt a Columbine középiskolában (Columbine, Colorado), majd öngyilkosok lesznek
Második intifáda
, palesztin felkelés a zsidó uralom ellen Izraelben – 2000
A 2001 szeptember 11-én
az úgynevezett terrortámadás (Világkereskedelmi Központ, 4000 áldozat) megrendezése, aminek ürügyén az immár elhomályosulóholokauszt legenda továbbfolytatásaként zsidó ellenõrzés és terror bevezetése világszerte, ez szolgál emellett a különféle agressziók, mint Irak megszállásának Afganisztán lerohanásának és más terrorcselekményeknek "indoklására".
Afganisztáni háború
(amerikai-afgán háború) – 2001-tõl, az USA törvénytelenül megtámadta Afganisztánt a CIA-s zsidók által megrendezett szeptember 11-i terrortámadásra hivatkozva
Az izraeli fal megépítése
- kb. 2002-2012, a zsidók falat húznak a berlini fal mintájára az õslakosokat elzárva
Magyarországi cigánybûnözés létrehozása és gerjesztése,
a cigányok elszaporítása a magyarok ellen, illetve a magyar nemzet és nemzettudat megsemmisítése céljából, bûncselekményeik és élõsködésük támogatása, nagyvonalú segélyezés a dolgozó magyarok rovására. (szociáldemokrata, liberális, zöld, jogvédõ stb. mezbe bújva)
Nagy László
és Weiszdorn Róbert bestiálisan meggyilkol nyolc magyart Móron - 2002, a tettesek jól láthatóan zsidók [62]
Iraki háború
– 2003-tól, 1.5 millió áldozat
Rachel Corrie
amerikai békeaktivista meggyilkolása - 2003. március 16., bulldozerrel ment át rajta egy zsidó, a gyilkost felmentették
Hatodik izraeli-arab háború
– 2006, második izraeli-libanoni háború, kb. 1000 áldozat, Izrael megtámadta Libanont két elrabolt izraeli katona miatt
A 2006-os budapesti rendõrterror az 1956-os forradalom 50. évfordulóján
- 2006. október 23., a zsidó Gyurcsány Ferenc✡ miniszterelnök, Gergényi Péter✡rendõrkapitány és társaik terrort alkalmazva rendõrhordákkal brutálisan megverették a békés magyar ünneplõket megfélemlítés céljából, nyílt hazaárulást és terrorcselekményt elkövetve (14 szemsérült)
A feltételezett szíriai atomreaktort lebombázza Izrael – 2007
Jörg Haider
sikeres, rendkívül népszerû radikális és zsidóellenes osztrák politikus rejtélyes autóbaleset áldozata lesz - 2008. október 11., valószínûleg a Moszadölette meg
Gázai háború
– 2008, 1300 áldozat, Izrael megtámadta az általa gettóba zárt gázai palesztinokat, és háborús bûnöket követett el (pl. foszforbomba)
2008-as gazdasági világválság
– több 100 millió érintett, zsidók generálták, irreálisan pozitív hitelminõsítésekkel, egyúttal fedezet nélküli hitelek tömeges kibocsájtásával
A 2008-2009-es cigánygyilkosságok
- 6 áldozat, titkosszolgálatos zsidók megszervezésével történt (egészen a bûncselekmény-sorozat kezdetéig megfigyelték a gyilkosokat, majd zsidó nyomásra leálltak a megfigyeléssel), a magyarok és cigányok egymásnak ugrasztása, ill. a magyarok rossz színben feltüntetése céljából
Az SZDSZ bukása után megalakul a zsidók új pártja, az LMP (Lehet Más a Politika)
– 2009. február 26., a párt szintén ultraliberális és zsidóvédõ, de az „ökológiai” jelleget helyezi elõtérbe a magyarok megtévesztése céljából, vezetõje a magyarellenes TASZ egykori elnöke, Schiffer András✡ [63]
Állítólagos sertésinfluenza-járvány
- 2009. március, a még a közönséges influenzánál is veszélytelenebb járvány (kitalált betegség) veszélyességét a média és "független" szervezetek segítségével (köztük a WHO-val) felnagyították zsidó csoportok, melyek ezáltal horribilis nyereségre tettek szert. Az oltóanyagot, a Tamiflut a Donald Rumsfeldhez köthetõ Gilead Sciences gyártotta. Video [64] [65] [66]
2009-2010, terrorper Münchenben
a 92 éves beteg John Demjanjuk ellen egy hamisított igazolvány alapján, akit Izraelben 1983-88-ban már fölmentettek a hamis zsidó vádaskodás alól. John Demjanjukot nem engedik vissza az USA-ba családjához, egy németországi idõsek otthonában hal meg 2012-ben.
A "holokauszt" tagadását büntetõ törvényt hoznak Magyarországon
- 2010. április 10., ezután megkérdõjelezni sem lehet a holokauszt hazugságait, jelentõségét (a fõbûnösök: MSZP, SZDSZ, valamint Mesterházy Attila✡, Sólyom László államelnök✡, késõbb a Fidesz sem törli el a törvényt)
Ernst Zündelt 8 év börtönnel sújtják,
nem utazhat ki amerikai feleségéhez, és õ sem hozzá, Horst Mahler 11 évet kap, és más személyeket is lecsuknak az ún. holokauszt tagadása miatt.
Van, aki zsidózásért kap börtönbüntetést. A radikális portált üzemeltetõ osztrákokat sok-sok évre elítélik.
A Mavi Marmara segélyszállító flottilla megtámadása
– 2010, 9 halott, a zsidók által lezárt Gázába segélyszállítmányokat vivõ aktivistákat a hajójukon megtámadták az izraeli kommandósok, közülük kilencet fejbe lõttek, kirabolták

Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 21. 05:37:14
Vendita Cialis Generico In Italia Cialis Priligy Cyprus <a href=http://cialibuy.com>Buy Cialis</a> Ebay Orlistat

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.52 másodperc
6,929,032 egyedi látogató