Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 5

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Gyilkosok! A Hun és a Magyar nép, nem felejt!

Hírek
ÖRÖK DICSÕSÉG ÖVEZZE NEVÜKET ÉS EMLÉKÜKET!
Amíg életünk tart, emléketek mindörökké élni fog szívünkben!

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc leverése után, 1849 szeptember 26.-án 13 tábornokot és egy ezredest (Lázár Vilmost, aki szintén önálló seregtestet irányított) ítéltek halálra felségsértés és lázadás miatt.


Ma 167 esztendeje 1849 október 6-án a császári haditörvényszék ítélete alapján a 13 honvédtábornokot kivégezték Aradon a vársáncán, illetve Budapesten végrehajtották a Batthyány­ Lajos miniszterelnökre kimondott halálos ítéletet is.

Képtalálat a következõre: „Aradi 13-ak”

Aulich Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernõt, Knézich Károlyt, Láhner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor Józsefet, Poeltenberg Ernõt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt.

A golyó általi halálra Kisst, Schweidelt, Dessewffyt és Lázárt hajnalban lõtték agyon a vár északi sáncában, a többi elítéltet ezt követõen a vártól délre sebtében összetákolt bitófákra akasztották fel.

Aradon 1850 februárjáig még három honvédtisztet végeztek ki, Ormai Norbert honvéd ezredest, Kazinczy Lajos honvéd ezredest (Kazinczy Ferenc fiát) és Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét.

ÖRÖK DICSÕSÉG ÖVEZZE NEVÜKET ÉS EMLÉKÜKET!

Stiaszni Éva halálának ötödik évfordulójára

Belenyugodni ebbe nem lehet, legfeljebb csak tudni, hogy nincs többé – mondta Stiaszni Éva édesanyja kedden leánya 2011. október 6-án bekövetkezett tragikus halálának ötödik évfordulóján Simó Endrének, a Magyar Szociális Fórum alapító-szervezõjének.


A nagybeteg asszony elmondta, hogy Évától rászállt öröksége miatt az Évának hitelt nyújtó bank mindmáig nem hagyja békén. Példaként említette, hogy a bank négy éven át nem értesítette egy 27 ezer forintos folyószámla-vezetési díjtartozásról, hogy azután egyszer csak 107 ezer Forintot követeljen rajta.

Ica néni idõközben férjét is eltemette, most pedig egy félresikerült protézismûtét okozta fertõzés miatt az utcára sem tud többé kimenni.

„Kártérítésként” a történtekért a bank vezérigazgatója 30 ezer Forintot utalt ki neki.

A Magyar Szociális Fórum felidézte a történteket:

Csütörtökön öt éve annak, hogy a végrehajtók és segédeik halálba kergették Stiaszni Éva metróvezetõt: kilakoltatói rátörték a lakásajtót, õ pedig kivetette magát óbudai lakásának ablakából – idézte fel a történteket a Magyar Szociális Fórum kedden.

Az egész országot megrázó eset 2011. október 6-án történt. Az 51 éves Stiaszni Éva nem tudta fizetni devizahiteles törlesztõ részleteit. Voltak hónapok, amikor egyetlen fillért sem kapott kézhez a fizetésébõl, mert egész járandóságát levonták tartozás címén. Három munkát vállalt, mégsem keresett annyit, hogy törleszteni tudja 2006-ban felvett 4,8 millió forintos tartozását, melyet 2007-ben kiváltott egy svájci frank alapú 5,5 millió forintos hitellel. A Raiffeisen Bank felmondta a szerzõdését. A földhivatali tulajdoni lap szerint tartozása 134.618 forint fõkövetelésbõl és járulékaiból állt. Soha, senkinek sem panaszkodott, és nem is kért segítséget – mesélte édesanyja és lánya.

Lányának küldött utolsó SMS-üzenete így szólt: „Nagyon szeretlek, de már nem bírom ezt az igazságtalanságot. Bocsáss meg nekem!”

Október 26-i temetése társadalmi tiltakozássá vált a történtek miatt annak dacára is, hogy a hatóság megakadályozta a sajtó részvételét az eseményen. A gyászmenetben több százan vonultak föl kezükben Stiaszni Éva mosolygó arcképével, és feliratával: Halálba kergették a bûnösök.

A Magyar Szociális Fórum az évforduló kapcsán megírta: azóta is megoldatlan a devizahitel-kérdés, devizahiteles és nem devizahiteles emberek ezreitõl vették el egyetlen otthonukat. Köztük 10 gyermekes családtól, mindkét lábára amputált asszonytól, terhes kismamától. Stiaszni Éva tragédiája óta több százan dobták el maguktól az életet hasonló okokból, több ezren pedig reménytelenségükben, kilátástalanságukban.

A Magyar Szociális Fórum megállapította: Stiaszni Éva hozzátartozóinak, köztük elõre haladott korú édesanyjának anyagi és erkölcsi kárpótlás járna a történtek miatt, ehelyett lánya legfeljebb az elhunyt adósságát örökölhette. Anyagi és nem vagyoni jellegû jóvátétel illetné annak a sok-sok embernek a hozzátartozóit is, akik hasonló okból dobták el maguktól az életet. Jóvátétel járna azoknak, akiktõl elvették egyetlen otthonukat, kiforgatták õket vagyonukból, vagy egyszerûen csak húzzák még az igát, és fizetik a két-háromszorosát az eredetileg felvett összegnek. Az MSZF kárpótlást és jóvátételt követel a bankok által lépre csalt és megkárosított emberek millióinak. A devizahitel törvény, és az elszámolási törvény alapján legfeljebb a töredéke jár vissza a ténylegesen okozott kárnak. Nem részesítik sem kárpótlásban, sem jóvátételben a hitelezõik által megkárosított embereket, pedig ez volna az igazságos megoldás – állítja kiadott közleményében az MSZF.Hazaárulók!
Pénzért mindent, még az anyádat is!

A mai nap híre: Kósa Lajos bejelentette, hogy a Fidesz frakció felhatalmazza Orbán Viktor miniszterelnököt az EU és Kanada között létrejövõ szabadkereskedelmi egyezmény (továbbiakban: CETA) aláírására! Ha arra az Európai Parlament is rábólint, a CETA ugyan csak ideiglenesen kerül alkalmazásra, de valójában ez semmit sem jelent, annak igen súlyos anyagi kihatásai lehetnek a magyar gazdaságra, a magyar nép életére, az ideiglenes alkalmazás végétõl számított három éven túl is! Azaz akár teljesen új kormány(ok) idején!


A CETA-val szemben felmerülõ problémák:

Kanada már évekkel ezelõtt feladta a genetikailag módosított (továbbiakban: GMO) mezõgazdasági termények országukban történõ termesztése elleni harcot. Mára már Kanada által elõállított növényi eredetû élelmiszeripari alapanyag több mint 40% génmódosított! Viszont a génmódosított mezõgazdasági terményekrõl nem lehet biztosan tudni, hogy az emberi egészséget mennyiben veszélyezteti a tartós fogyasztásuk?

A legszélesebb körben alkalmazott génmódosítások:

Rovar ellenállók. Vagyis a GMO-s növény minden egyes sejtje rovarölõszert (toxint, azaz mérget) termel, így a kártevõ rovart elpusztítja. De a toxinok felhalmozódhatnak a takarmányt elfogyasztó állati- majd azokon keresztül emberi szervezetekben is, és késõbb betegségekhez – rosszabb esetben halálhoz is – vezethetnek. A különbözõ GMO-s növényekbõl (pl. repce, kukorica, stb.) elõállított termékek (étolaj) vagy azokkal etetett állatokból (kukorica), végül a tápláléklánc csúcsán álló emberi szervezetbe kerülnek a különbözõ toxinok, mely mérgek egymásra gyakorolt, évekkel késõbb jelentkezõ hatását egyelõre végkép nem ismerjük!

Gyomirtószer ellenállók. Vagyis, ha a növényt gyomirtószerrel permetezik (pl. nagyüzemi mezõgazdaságban a termõterületet a nem kívánt gyomok ellen), akkor a termesztett növény nem pusztul el. Más kérdés, hogy késõbb esetleg vegyszeres úton magát a korábban termesztett, árvakelésû növényt sem lehet kipusztítani! Szervezetünk vajon megbírkózik vele?

Kanadában történt olyan eset, amikor 37 millió méhecske pusztult el, mikor GMO-s kukoricát kezdtek el termeszteni egy területen! Igaz, a kukoricát neonikotinoid tartalmú vegyszerrel is permetezték, melyre persze ráfogták a kb. 600 méhcsalád pusztulását. Véletlenül sem mondták, hogy a GMO-s növény és a vegyszer együttesen okozták a méhek halálát! Albert Einstein mondta egyszer: „Ha kipusztulnak a méhek, azt az emberiség legfeljebb négy évvel éli túl!”

Nem véletlen tehát, hogy világszerte mezõgazdasági szakemberek, biológusok, orvosok, genetikusok, stb. tömegei, és a „Zöldek” is tiltakoznak a GMO-val fertõzött növények termesztése ellen! Az sem véletlen, hogy a jövõ nemzetének szószólója, Szabó Marcel is súlyos aggályokat fogalmazott meg a CETA tervezetével kapcsolatban! Lényege: A kormány ne támogassa olyan szabadkereskedelmi megállapodás létrejöttét, amely veszélyezteti a környezet- és egészségvédelem, az élelmiszerbiztonság, valamint az emberi jogi, illetve munkajogi garanciák jelenlegi szintjét, továbbá antidemokratikus vitarendezési eljárást tartalmaz.

Tudni kell azt is, hogy a genetikailag módosított növények legfõbb elõállítója a Monsanto cég, melynek az egyik – ha nem a legnagyobb – leányvállalata Kanadában üzemel, akinek érdeke lesz a GMO-s növények termesztésének ráerõltetése az unióra! Többek között ezért is, a multinacionális vállalatok és a szuverén államok közötti jogviták eldöntésére a CETA egy, számos jogi szakértõ szerint antidemokratikus vonásai miatt bírált vitarendezési, befektetésvédelmi bírósági rendszert alkalmaz. A vitás ügyekben nem a külsõ befolyástól mentes, a köz szolgálatában álló, közpénzbõl javadalmazott, állandó bírák hozhatnának döntést, noha ez minden független bíráskodás alapfeltétele. A befektetési döntõbíráskodás gyakorlatában a magántulajdon jogával szemben alárendelt szerepet játszanak a demokratikus alapjogok. Vagyis Magyarországot beperelhetik egy magántõkét védõ bíróságon, ha továbbra sem engedélyezi a GMO-s növények termesztését! Mivel a magántulajdon érdeke a CETA szerint felállítandó bíróságok elõtt elsõbbséget élvezne a köz érdekével szemben, olyan mérvû kártérítést kellene fizetnünk adott esetben pl. a Monsantónak vagyis inkább jogutódjának (Bayer AG, de errõl késõbb), hogy azt még köbükunokáink is fizethetnék! Ha a CETA életbe lép választhatunk: vagy megmérgeznek minket, vagy fizetünk, mint a katonatiszt!

A Fidesz és legfõképpen Orbán mindezt tudja, de azt próbálják beadni nekünk, azaz azzal védekeznek, hogy a CETA csak ideiglenes alkalmazással lép életbe! Ugyan ez – legalábbis most – valóban így néz ki, de van egy pontja az egyezménynek, mely szerint a kanadai cégek (köztük a Monsanto jogutódja) akkor is perelhetnek, ha mégsem lép életbe a CETA:

„Amennyiben az egyezménynek az ideiglenes alkalmazása befejezõdik és az nem lép hatályba, az Egyezmény rendelkezései alapján követelés nyújtható be, az ideiglenes alkalmazás alatt történõ bármilyen ügyrõl, az egyezmény szabályai és eljárásrendje alapján, feltéve, hogy három évnél több idõ nem telt el az Egyezmény ideiglenes alkalmazásának befejezésétõl.”

Belpolitikai vetületei a CETA egyezménynek:

Az EU tagországainak környezetvédelmi miniszterei – ha jól tudom 2007 –ben – elvetették az Európai Bizottságnak azt a javaslatát, hogy vonják meg Magyarország jogát a génmódosított növények termesztésének tilalmára. Így jelenleg Hazánk GMO mentes. Álláspontom szerint ezt az Alaptörvény is rögzíti az Alapvetés P) cikkben:

„A természeti erõforrások, különösen a termõföld, az erdõk és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövõ nemzedékek számára való megõrzése az állam és mindenki kötelessége.”

Mivel tudjuk azt: „A gének olyan nukleinsav-szakaszok a sejtek magjainak kromoszómáiban, melyek a szervezet mûködését és növekedését befolyásoló fehérjék szabályozásához és elõállításához szükséges információkat tartalmazzák. A géneket az utódok szüleiktõl öröklik a szaporodási folyamat során.”(idézet: Wikipedia) Ezért, ha egy élõ szövet valamely génjét módosították már nem lehet ugyanarról a növényrõl, vagy állatról beszélni! Következtetésként: Ha Orbán aláírja a CETA egyezményt, nyilvánvalóan annak tudatában teszi, hogy az egyezmény ideiglenes alkalmazásával Magyarországra is rá fogják erõltetni a GMO-s magvak vetését, vagyis szembe megy a „saját” maga alkotta Alaptörvényével! Ezt elkerülendõ, a soron következõ Alaptörvény módosításakor, vélhetõen ezt a pontot is módosítaniuk kell, vagy felvállalják az aláírás belföldi jogi következményeit! (Már ha lennének azok…)

Az Alaptörvény emlegetett módosítása kapcsán megjegyzem: A kvóta ügyben beharangozott változásokat csak porhintésnek tartom! Ugyanis hiába tiltják meg a csoportos betelepítés lehetõségét Hazánkba, ha mindenféle biztonsági ellenõrzés nélkül lehetõség marad az egyéni betelepítésre! Legfeljebb a csoportos betelepítést egyéni betelepítésnek fogják álcázni úgy, hogy sorozatban, futószalagon engedélyezik minden január 01. –én született Ali befogadását! Természetesen biztonsági ellenõrzések nélkül, csak úgy bemondás alapján! Vagyis nem szartunk a kútba, csak annak kávájára, azután belelöktük!

Továbbra is úgy vélem Orbán azért rendezte ezt a népszavazást, hogy kb. 4,5 millió állampolgártól felhatalmazást kapjon Hazánk elveszejtésére! Mivel cseppet sem érdekelte, hogy „csak” kb. 3,3 millió szavazópolgárt tudott bepalizni, ugyanúgy végrehajtja Magyarország kiárusítását, mintha misem történt volna! Azzal, hogy alá fogja írni a CETA egyezményt, merkelnek nyal be, ugyanis a Monsantot megvette a Bayer AG, mely „német” cég! Annak immáron Kanadai leányvállalatán keresztül, a német politikai elvárások érvényesülni fognak Hazánkban is! A Bayer vételi szándéka már hónapok óta ismert volt, csak a vételárban nem tudtak megegyezni a Monsantoval! Németország a Bayer AG segítségével fogja sakkban tartani, ha kell lenullázni Kelet-Európát!

És figyeljék meg! Egyetlen álbaloldali, álellenzéki párt sem fog tiltakozni a CETA aláírása, majd ratifikálása ellen! Senki nem fogja utcára hívni a magyart!

Egyébként a CETA a TTIP (USA-EU szabadkereskedelmi egyezmény) elõszobája. Ha Kanada és az EU között létrejön az egyezmény ideiglenes alkalmazása, ugyanez megvalósul a jenkikkel is! (Megjósoltam lásd:http://magaspart.hu/?p=697 )

Amit a Fidesz mûvel, az már nyílt hazaárulás, akkor is, ha sokan ezt még nem látják át!

Bár korábban óvtam tõle, de ma már azt mondom: Haladéktalanul ki kell lépni az Európai Unióból, különben végünk! Lesz két-három nehéz évünk, de túl fogjuk élni! Ha az unióban maradunk, hosszabb távon ugyanez nem mondható el!

(magaspart.hu-Madarász László)

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.12 másodperc
6,928,660 egyedi látogató