Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Szeretet õrének gondolatai

Hírek
Alap egy Élhetõ világ elérése felé

Átgondolt tudattal, figyelemmel és fegyelemmel minden bántó gondolatot és akaratot félre téve láttatni a „Szentségnek” tiszta forrását.

Mai világunknak földi útján két tanítást ismernek az emberek.

Az egyik tanítás úgy szól!
Csak a fizikai síkon élõ ember tud eligazodni azon az úton, amelyen az emberiségnek mennie kell.

A másik tanítás úgy szól!
A szeretetnek jelen kell lennie a mindennapokban.
A szeretet Istentõl való és minden embernek tudnia kell tisztelni Teremtõjét.

Ennek a kettõsségnek tisztázásával igyekeznünk kell, minél elõbb „Egy útra” lelni, mert mind addig ameddig az emberek között tisztázatlan marad ennek kérdése.
Addig az ellentétek megosztó akaratát tartják a földi léten.

Fizikai sík.

Az egyre tanultabbá és iskolázottabbá váló emberiség, igyekszik „Tudományos” kutatásaival magyarázatot lelni olyan kérdésekre, amelyek a mindennapokat érintik.
Csak néhányat említve: mûszaki, geológiai, orvosi, csillagászati, vallási és még sok – sok olyan tere van a kutatásoknak, ahol érdeklõdõ magatartását mutatja emberi világunk.

Szakrális sík

A szakrális tudásnak kutatói, szeretetükkel, a földi világunknak segíteni akarását igyekeznek embertestvéreik elé tenni.
A szakralitást hirdetõ embert „Vallásos” térbe helyezi a mának emberi gondolkodása.
Azt mondják: Istenhívõ emberként él az, aki egy másik világban gondolkodik.

Ennek a kétféle gondolkodásnak ellentétei „Kettéválasztják” a földi létnek „Értését”, illetve a mindennapoknak gondolkodását.

Kinek van igaza?

Nehéz erre egyértelmû választ adni, így gondolják a mában élõk.
Pedig minden kérdésre van megfelelõ válasz.

Térjünk vissza a fizikai síknak útjához.

Ha megállunk és alaposan átgondolva tesszük magunk elé a kérdést.
Látnunk kell azt, hogy a „Tudomány” egy – egy szakterületen próbál az általa képviselt igazságoknak érvényt szerezni.
Azt is látnunk kell, hogy így ezek a tudományra hivatkozások által is, csak egy - egy részigazságnak engedik láttatását.
Azt is látnunk kell, hogy vannak olyan kutatási eredmények, amelyek egy – egy újabb kutatási eredménynek napvilágra kerülése után „érvényüket” vesztik vagy alaposan átértékelõdnek.

Mégis azt mondják azok az emberek, akik szorgalmukat láttatják a földön élõkkel: Csak a tudás útján tud a mában élõ ember elõbbre jutni azon az úton, amelyen, céljait képes lesz megvalósítani.
Azt azonban minden embernek értenie kell: A tudás a „szeretet szorgalmának” gyümölcse.
Annak a szeretetnek, amely az embert segíti egy általa felvállalt cél elérése felé.

És itt meg kell, állni!

Szeretet! Ezt érteni kell minden mában élõnek.

A Szeretet szava azt jelenti: ADNI.
Mit tesz a mának tudós embere?
Szeretetébõl és szorgalmából „AD”!

Kinek AD? A földön élõ valamennyi embernek.
Ez már „Szakralitás”.

Miért? Mert!
Isten: Eszet és Akaratot adott a földön élõ gyermekének, hogy tudjon földi útján „Boldogulni”!

Így kötõdik össze a FIZIKA és a SZAKRALITÁS.

Tegyünk egy lépést a megismerés felé.

Vallás.

Így leírva és az ember elé téve azonnal „Isten” közelségét és hitét hirdeti.
Pedig éppen szeretõ Istenünk hívja fel a figyelmünket arra, hogy a VALLÁS, az csak annak kimutatása, hogy az ember „Tartozik” illetve igyekszik tartozni valahová.

Ezt az ember „Önmaga akaratára” jelenti ki éppen Istene elõtt.

Azt is gondolják az emberek, hogy a VALLÁS az maga a HIT.
Így is mondják: ennek vagy annak a HIT közösségnek VAGYOK tagja.

Teremtõnk tanításában így teszi elénk: Minden földre érkezõ gyermekem, már születése pillanatában megkapja a HIT – nek és a SZERETET – nek szent üdvét.
Amelyet Isten, áldó szeretetével ad át az újonnan érkezõ gyermekének.

Mégis azt hirdetik az egyházaknak tanítói, hogy a hitet tanulni kell.

Elmondom Égi Urunknak jóságos útmutatását errõl a gondolkodásról.

Azt mondja: TÉVES TANÍTÁS.

Miért?

Mert a szeretettel megszerzett tudásnak az lenne a feladata itt a földi létünkben, hogy egyre és egyre bölcsebbek legyenek az „Utódok”!

Úgy is mondjuk: LESZÁRMAZOTTAK!

A földön élõk azonban azt láttatják Teremtõjükkel, hogy a tanult ember!
A „Zsarnok” akaratát valósítja meg Isten szent látása elõtt.

Akkor hol van, vagy hová tûnik annak reménye, hogy tanult embertestvéreinknek „Bölcsességét” várva egy jobb világot reméljünk.
Egyre inkább annak látjuk „Megvalósulását”, hogy hiányzik a bölcsességnek szent akarása!
Elvenni akarnak a „Tanultak” éppen azok, akiktõl segítséget „Vár” a NÉP.

Elmosódott a sok tanulásnak útján az a szeretet, amellyel a „Szakrális” képességeket õrzõ ember rendelkezik, illetve rendelkeznie kellene.

Tév….. Útra Terelt világban Élünk!

Így láttatja tanításában Ég Ura.
ÉBREDNI a VALÓSÁGRA.

De mi a valóság?

Hogyan higgyük el azt, hogy a TANÍTÁSOK Istentõl valók?
Hogyan értsük „Hallgatását” Teremtõnknek?
Hogyan gondoljunk Istennek „Egy fiára”?

A földi valóságban nincs válasz a feltett kérdésekre.
Akkor hogyan teremtsünk önmagunknak akaratára hallgatva „Békét” itt a mának létében?

Ezek mind valós kérdések! Válasz nélkül.
Legalábbis eddig így volt.

2008 az IGAZSÁG éve.
Õ Jó Igaz Isten így rendelte.

2008 a szabad kérdezés elindításának, ÉVE.
Azt kéri Teremtõnk, hogy ezt alapos átgondolás után, minden földön élõ gyermeke igyekezzen elfogadni tudatában.

Nincs benne semmilyen félelmet elindítani akaró szándéka Istennek.

A mának létében élõ gyermekeit igyekvõ Istenszeretetével segítõ Jóságának tanúságát teszi elénk.

Kimondja: ISTENTÕL FÉLNI EGYIK GYERMEKÉNEK SEM KELL.

Istenünk „Õ maga a Fényszeretet”
A „Fény” Õ maga az Élet.

A szeretetben élõ gyermek boldogan Él földi világának szeretõ körforgásában.
Szeretettel van: Önmagához, Élete párjához, Gyermekihez, Családjához, Embertársaihoz és a Teremtett világhoz.
Óvja és Vigyázza környezetét!
Testvéri szeretettel segíti embertársait
Vigyázó szeretettel segíti Isten teremtményeit.

Örömmel fogadja a Nap fényét.
Szeretettel igyekszik a környezetében lévõ Vizeknek tisztán tartását megõrizni.
Óvja a Földnek tisztaságát és mindent meg tesz annak érdekében, hogy környezetében minél kevesebb szenny érje a földet.
Egyre figyelmesebben éli életét és minden igyekezetével segíti, hogy a Levegõnek tisztántartása egy olyan értéket tartson, amelyben élhetõ világ valósul meg.

Ennek „Megértése” tudja elhozni annak idejét, amikor a Fizika, a Szakrális mellé kerül elfogadva azt, ami eddig a „Kételkedés” útján szétválasztotta az „Együtt gondolkodásnak” igaz útját.
A bölcsességet mindenkinek tanulnia kell.

Végszóként annyit szeretnék elmondani.

Én Óré Lajos. A Szeretetfény Gyermeke. A Szeretet Õre.
Tisztelettel és embertestvér szeretettel állok minden földön élõ embertestvérem elé annak kimondásával.
Teremtõnk felkérésére adjam oda azokat az Égi Szeretettel elém tett tanításokat, amelyekkel Ég Ura és mind az szeretõ Égiek segíteni szeretnék a földön élõ valamennyi gyermekét Istennek a „Felismerésnek” útján.

A Szeretetnek útján elõre haladni akkor tudunk: ha értõ akarat és figyelem fordul szeretetük felé.

Gyula. 2016-10-07 Tisztelettel és embertestvér szeretettel. A Szeretet Õre.Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.98 másodperc
6,941,697 egyedi látogató