Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A megoldás egy erõs Hun szövetségben van!

Hírek
SZENTENCIÁK és KABARÉBA OLTOTT DRÁMA TÖBB FELVONÁSBAN

Õsi értékek hagyománya, a valós történelmet nem elhazudó, nem idegen kultúra, erkölcs, megbecsülés, igazság, a kettõs mérce helyett, egy mérce, a tiszteletre méltóknak - tisztelet, nyugalom, biztonság, egészséges, örömökben gazdag, természettel ölelkezõ élet. Virágzó Haza, az utódoknak szépreményû jövõ és azonnali ébresztõ, mert eszméletlenül büdös bilibe lógott a lábunk!

Hölgyeim és Uraim!

Hosszasan elgondolkodtam, hogy az elmúlt hónapok történései vonatkozásában érdemes-e egyáltalán megszólalnom, hiszen a felszínen nem sok értelme látszik a jószándéknak, s az õszinte szónak, mert akik nem szokták, azoknak bõdületesen botrányos egy ilyen írás. Nem is jelenhet meg az idegen ihletésû médiában. Elkezdtem írni, félretettem hetekre, aztán gyõzött bennem az örökérvényû: soha nem adhatjuk fel, ezért tovább folytattam!

Elnézést kérek önöktõl, hogy az alábbiakban refrénként üvöltenek a vérszopók
és szintén refrénként, kórusban nyögnek fel idõszerû keserveink!

Kezdjük töretlenül az aktuális lényeggel!

SÜRGÕSEN KI KELL LÉPNÜNK AZ EURÓPAI UNIÓBÓL,
A NATO-BÓL ÉS MEG KELL SZABADULNUNK A
NEMZETKÖZI HIPERPARAZITA BÉKLYÓKTÓL!

ALKALOMADTÁN GYÖKERES RENDSZERVÁLTÁST KELL VÉREHAJTANI! LE KELL MAGUNKRÓL PÖCKÖLNI
A HAZAI ÉS A NEMZETKÖZI PARAZITÁKAT IS!

Totális tévhit bedõlni a már teljességgel leszerepelt, újabb hatalomért karmoló, vagy most uralmon lévõ hazai zsebtömõk ravasz ígéretének, miszerint a Nemzetért küzdenének!

Az egyik, újból kormányzásra vágyó hazai „jellem” az egész Nemzetet leköpte, nyíltan hazaáruló és nyíltan kirabolt minket.

A másik „jellem” nemzeti bõrbe bújva, hazug nemzetépítõ retorikával kormányoz, több tényezõ alapján lassan, de biztosan pusztulni hagyja az egész Kárpát-hazai Nemzetet és strómanokat is bevet csonka Hazánk / vonagló nemzettorzónk kibuggyanó vérébõl történõ gazdagodásához.

A harmadik „jellem” még nem volt hatalmon, de vágyik rá, csupán reformot ígér, ugyanezt a rendszert és parazitáit szolgálja, lassan de biztosan ez is a vérünket szívná.
JÓL VÉSSE ÉSZBE!

Önnek, mint szabad államalkotó hunmagyarból - teherhordó rabszolgává vált véreszívottnak soha nem hoz jót a nemzetközi paraziták által kiagyalt egyetlen társadalmi berendezkedés és bárminemû nemzetközi uniós - tákolmány sem.
Tehát ez a többpártrendszerû „demokrácia” és egyetlen helytartó párt sem Önökért van. Miként a NATO és az EU és a többpártrendszerû „demokrácia” sem az Önök érdekét szolgálja.

De nem volt ám Önért a Varsói Szerzõdés, a KGST és
az egypártrendszerû, bolsevik „demokrácia” sem!

Biztosan tudja, mert csak a hülye nem látja: Azon túl, hogy egyik sem a népek, nemzetek érdekeit szolgálta / szolgálja, még az a közös vonásuk is meg van, hogy miként, a ránk kényszerített nemzetközi-szocialista förmedvényeknek lényegileg nem volt köze az orosz és Európa népeihez. Miképpen a „német” népnek alapvetõen nem sok köze volt a zsidó ihletésû nemzetközi- nemzeti szocializmushoz (nácizmus), úgy a mai „demokrácia” förmedvényeinek sincs köze Amerika és Európa népeihez. Csak felhasznált eszközök ezek egy nemzetköziekbõl álló hiperparazita kaszt számára. Tehát lényegileg akkor is és most is a nemzetközi hiperparaziták uralkodtak, valamint csörtéztek a világban.

A gondolkodással hadilábon álló, iskolázatlan, - buta, vagy iskolázott, de valójában is buta ember - jellemzõ meggyõzõdése, hogy a jelenlegi rendszer jó, nem lehetséges jobb, csak a politikusaink nem végzik jól a dolgukat, lopnak, csalnak, hazudnak, ezért nem mûködik jól a berendezkedés és ezért rossz neki. Eszébe nem jutna szerencsétlennek, hogy az ilyen áldatlan állapotoknak a rendszer az alapvetõ oka, s hogy ilyen rendszer van, az õ lelkén is szárad. Természetesen ezért a dolgokról való tudásának, adottságainak, lehetõségeinek mértékében felelõs. Bár az utóbbi meglehetõsen kényes kérdés, hiszen önzésbõl, kényelemszeretetbõl hajlandó az ember alulértékelni a saját lehetõségeit és felelõsségét.

A másik szemellenzõs, akibõl teljességgel hiányzik az individuális gondolkodás, akinek az agya a média által szalonképesé kent pártnak, felszíni politizálásnak, vagy mindig az aktuális hatalomnak elkötelezett, jellemzõen az éppen aktuális ellenzéket és a külföldi tényezõket okozza az elégtelen, tarthatatlan állapotokért, ha ezek az állapotok egyáltalán láthatók számára.

Van rengeteg rövidlátó ember, akik mindig csalódnak, mert képtelenek felfogni, hogy ezer éve, kisebb megszakításokkal, minden rendszer és szinte minden eddigi, ostobasága miatt általa is felkent hatalom az õ akadálytalan kifosztására, ehhez szükséges felépítmény fenntartására, vagyis egy kaszt uralmának, parazita életvitelének fenntartására lett kitalálva.
Fel nem fogja, hogy a hazai és nemzetközi parazita kasztnak „szalonképes” pártokban mindig a kaszthoz tartozók adják a vezetést, akik minden látszat ellenére a nemzetközi felépítmény csúcsán székelõ hiperparazita bûnszövetkezetek tagjai, vagy lakájai és az estleges érdekellentéteik a nagy lényeget / a kifosztásunkat, Nemzetünk kifosztásának lehetõségét soha nem érinthetik. Akkor sem, ha idegen áradat betelepítésével, vagy éppen a kaszt egyes csoportjai a betelepítés ellenességgel elterelik a figyelmünket.
A végtelenül ostoba polgár a saját reménytelenségét és biztosan keserves jövõjét tovább generálva azt hiszi, hogy a köz érdekében tenni akaró, persze jellemzõen nyilvánosságot nem kapó minden ember olyan, mint az elõbbiek, vagy / és magából indul ki.
Azt hiszi, hogy nincsenek nemes szándékú emberek, nemes szándékú közösségek, nincs jó megoldás, nem érdemes fellázadni az elnyomás ellen és felesleges törõdni a Nemzet sorsával.
Az ostoba, nemtörõdöm ember meggyõzõdése, hogy elég, ha magával és esetleg a családjával törõdik, hiszen úgy sem lehet mást tenni. Eszébe nem jutna, hogy pont azért ilyen áldatlan a helyzet, mert a többség hasonlóan gondolkodik, mint õ, aki a mosott agyával képtelen meglátni a lényeget, s fõleg tennie ellene!
Talán még álmában sem suhan át az agyán, hogy hosszútávon kivenni a közösbõl, legyen az anyagi, szellemi, erkölcsi, … csak akkor lehet, ha teszünk is bele, különben kiüresedik és az ûr helyébe minden tekintetben az értelmetlenség és a gonosz szándék fészkeli be magát.
A jövõ generációk, a hunmagyarság, a Nemzet, az emberiség, a Földünk, az egész csodálatos természeti világ vonatkozásában a felelõsségrõl, e beszûkölt tudattal rendelkezõ lény / „pillanatember” esetén szót sem ejthetünk.
Nem mellékesen az országutakon ez a primitív, egyre szaporodó lény a gyorshajtó. Ezek miatt veszélyes áthaladni egy keresztezõsében, körforgalomban, autópályán elõzni, … Ez dobja el a szemetet, az utak mentén, erdeinkben e stupid lény miatt rondít és károsít az amúgy is kártevõ, nem civilizáció, hanem globalizáció. Sajnos az alapból kártevõ, helytartó kormányainkban ez a jellem is domborít, hiszen csakis ezért nem fontos számukra az utóbbi tendencia azonnali és gyökeres felszámolása.
Sajnálatos, de ezen kialakított emberi jellemzõk okán képes mûködni a világban a legnagyobb keservet okozó, mindent tönkretevõ, lelketlen és gyilkos parazita gépezet. A felépítményrõl olvashatsz az: „Ébredj Európa, ébredj emberiség!” címû írásomban.
Bocsássanak meg nekem a címzett vádakért!
Valójában nem az elõbbiekben említett embertípusra akarom rakni a teljes felelõsséget, hanem azokat az aljas, eszes, minden hájjal megkent, a világ dolgaival teljességgel képben lévõ hiperparazitákat és a provinciáikban kormányzó helytartókat okolom a legjobban, akik generációk óta végzik az agymosást és a kifosztást, akiknek a szerencsétlen többség számtalan tekintetben áldozata, miként bizonyos tekintetben voltam, s vagyok én is, honfitársaim és az emberiség zömével egyetemben.
Valamennyire az áldozat kategóriájába tartozik még a szerencsétlen, önmagát a lényegében nem létezõ fajtához tartozónak gondoló, felhasznált, a nagy „zabálások alatt az asztal alá pottyantott morzsákhoz” férõ eszköz is. Ezek elõdeibõl kiírtattak jó néhányat a háttérben elõkészített nagy nemzetközi merénylet-terv egy részeként. Majd az emberiségnek okozott hasonló, vagy sokkal nagyobb tragédiákból kiemelve, megkülönböztetve, látványosan és kizárólagosan felcímkézve, aljasul, hogy a népek revolverezésének és vérszívásának egyik jó ürügye legyen.
A világban tobzódó parazita gazemberek és ostobák generációinak halmozódó produktuma által egyre tornyosuló emberi szennyhullám és a rendre csonkított, felbõszített természet haragja valamely közeljövõbeli generáció élete folyamán cunamiként fog rácsapni az emberiségre és kõ kövön nem marad!
Némi vidámságra okot ad, hogy a Brexitpártiak gyõztek Angliában és
Orbán felsült emiatt, mint Rottenbiller a hajnalig tartó, züllött ultipartiban.

A hamisan gyõzelmet ordító nemzetköziek kampányának bedõlt Orbán és a Hunmagyar Nemzet pénzén angol honban pártoskodó hirdetést adott fel, de csúfosan rajtavesztett.

Netán tudatosan vállalta a kockázatot, hogy a vészterhesen bukni látszó ügyben jópontot szerzõ, hosszúnyelvû megmentõk egyike, esetleg koppanó prókátor legyen?

Ahogy tetszik, de egy biztos: Orbán hatalmasan bizonyította, hogy még töretlenül hálás hûbérúr és a hazai helytartó kasztnak kedvezõtlen iszlám betelepítéssel történõ szembeszegülése ellenére is töretlen vazallusa a nemzetközi hiperparazita gengsztereknek.

Örülnék neki, ha … kilépéssel és számtalan más magyarérdekû lépéssel bizonyítaná, hogy valóban gerinc és fejedelmi tehetség, miként azt sok szerencsétlen vakhangya már az eddigi ténykedése alapján is állítja. Bebizonyíthatná, hogy képes fellázadni gazdái ellen, megtérni a hunmagyar érdekhez, a néphez, mely õseit befogadta, hiszen nem neki vagyok alanyi alapon az ellensége, hanem a szemfényvesztõ, elégtelen és sok tekintetben a nemzetre káros, kétszínû politikájának.

A média és a politika magyarországi nemzetköziei úgy tesznek, mintha elfeledték volna a kasztjuk gyakorlatát, amirõl most mindenki mélyen, cinkosan hallgat, hogy a választások elõtti közvéleménykutatásokat, miként nálunk és szerte Európában, Angliában is rendre manipulálják. A nemzetköziek régi pszichológiai módszere, hogy a számukra kedvezõ döntést vetítik elõre, mely a nem gondolkodó tömeglényt manipulálja, mert az orránál tovább nem látó, kizárólag a parazita médiából tájékozódik, s ami a legnagyobb katasztrófa, hogy az álláspontját is a parazita média által tálaltakból választja! Ez a lény, a pszichológia kiszolgáltatott alanya, nem szeret a vesztesre voksolni. Errõl a piszkos játszmáról mélyen hallgatnak a média és politika jakhecei. Ebben is egyhúron pendült a nemzetköziekbõl álló teljes európai média és az álnemzeti politikai tábor.

Ott kezdtük a gondolatot, hogy az ébredezõ vidéki angolok tömegei szabotázsként vasvillát dugtak a lakáj kormányaink és a nemzetközi gonosztevõk együttmûködésével épülõ világbirodalom EU-s segédfogaskerekei közé.

Persze ettõl még a parazita gépezet nem áll le! Az angol haza nemzetköziei továbbra is uralkodnak a némi nemzetközi megakasztást elvégzõ angol nép felett, s ha a hazai-nemzetközi lakájkaszt uralmon marad, akkor a nemzetközi-hiperparaziták közvetett uralma is töretlen marad.

A Brexit egy következmény, de az nem a Brexit következménye lesz, ha a gyökereiben és céljaiban is álnok EU felbomlásának láncreakciója valaha beindul. Ennek záloga a csírázó igazság magvában és a mértéktelen aljasság elleni esetleges lázadás reményében foglaltatik. De egy jóravaló hazafi se higgye, hogy a fõparazita / hiperparazita háttérhatalmi parancsra létrehozott EU-s berendezkedéshez / globális gyarmatbirodalmi részegységhez / világuralmat elõkészítõ egyik nagy átnevelõ lágerhez ne ragaszkodnának minden körömmel, sõt gátlástalan hatalmi centralizáció tanúi lehetünk, viszont, ha beindul a bomlás, az a mai felállás szerint szintén az õ irányításukkal fog lezajlani, hiszen, ha a kilépõ népek kormányait nemzetköziek adják, akkor ...!? Tehát az angol népnek, Nemzetnek is meg kell értenie, hogy addig, ameddig nem számolnak le a hazai- nemzetközi kasztbéli parazitáikkal, vagyis amíg ki nem rekesztik õket a hatalomból és az angol sorsot nem teszik angol-brit kézbe, addig a kilépés sem hoz teljes megoldást, csak egy jó lépés, mely után további lépések szükségesek.

Erre, a hunmagyarságnál már visszatérõ felismerésre a nemzetközi parazitaságot évszázadokon át töretlenül szolgáló, fõgyarmatosító és abból alsóbb szinten is hasznot húzó, totális agymosásban részesült lakosságú Angliában nem sok esély van, de soha nem lehet tudni.

A politikát, a médiát, a gazdaságot, a tudományt, a kultúrát, az oktatást, a hitéletet uraló és folyamatosan mérgezõ, a háttérhatalmi hiperparazitákat szolgáló hazai-nemzetközi kasztot, hunmagyar viszonylatban is a partvonalon kívül szükséges helyezni! Mindezt kizárólag a hunmagyar lelkületünk által vezérelve, emberséggel, de lehetõség esetén meg kell tennünk! Hogy ezután a teljességgel szükségtelen föderatív, vagy szintén szükségtelen konföderatív parazita berendezkedés-kelepcék nélkül, sorsunkat saját kezünkbe véve, szabadon, a világ bármely érdemes és alkalmas államával elõnyös egyezségeket tudjunk kötni! Felvilágosult, szabad hunmagyar akarat teljében élhessünk, hogy adottságaink és megtermelt értékeink a hunmagyar nép javát szolgálják, s ne a nemzetközi és a hazai parazitákat gyarapítsuk.

Az mindenesetre természetes, hogy Izrael, USA, valamint az európai bábállamok, közte a hunmagyarság bábállama és annak nemzetköziekbõl álló keltetõje/ paradicsomi inkubátorban élõ kasztja nem örül a Brexites történetnek. A háttérhatalmi hiperparazitáknak meg lehet, hogy új stratégiát kell kidolgozni az emberöltõk óta tervezett modern rabszolgatartó világbirodalom kibõvítéséhez, átalakításához, a vérszívás tökéletesítéséhez, az új rabszolgatípus megteremtéséhez.
Jobban résen kell lenniük és kalkulálni kell az erõszakos betelepítési módszerük következményeivel, mert az elnyomottak felébredhetnek és kézbe vehetik sorsukat, akkor pedig bedõlhet a ma még töretlen nemzetközi parazita uralmi felépítmény.
Kérem, figyeljen rám!

Valójában ezt ordítja, ezért aggódik Orbán vazallus is, csak a kifosztott, agymosott nem érti. Azt hiszik az ostobák, hogy mivel Orbán aggódik és megpróbálja elhárítani bandavezérei gátlástalan és roppant kockázatos biológiai terrormerényletét, ezért teljesen más hajóban evez.
Nem mellékesen Orbán sem ismerheti fõnökei minden tervét, minden módszerét, mert nem kötnek mindent az orrára, s ha ismeri, vagy sejti, akkor sem biztos, hogy mindennel egyetért, de a lényeggel, vagyis a kaszt nemzetközi uralmával, ravasz gyarmatosítással, okos, problémamentes elnyomási formákkal, vérszívással egyetért, mert kezes benne. Ezt képtelen eltakarni. Ordító bizonyíték rá, hogy szövetségese és gyakorlati támogatója a hiperparazita gépezetnek! Ordító bizonyíték, hogy politikája a nyíltan hazaárulókkal történõ marakodás ellenére biztosítja Nemzetünk kintrõl történõ kirablásának lehetõségét is. Kedvez a hazai parazita kaszt mindennemû uralmának és ehhez töretlenül hozzájárul a hivatalosan torzított oktatás, kultúra, gazdasági és történelemszemlélet is! Nem utolsó sorban NEMZETTORZÓNK hivatalos nemzetközi viszonyában, letudott, megváltoztathatatlan tényként kezeli a soha le nem tudható és a mindenképpen rehabilitációt követelõ trianoni gyalázatot. Mert bizony nem hunmagyar lélek az, aki ezt képes letudni! Gyakorlatilag ölbetett kézzel nézi, hogy az elrabolt Hunmagyar Haza tájain, az egykoron erõszakkal rabosított magyarjainkkal idegenként, egyelõre megtûrt, de rendre megrugdalt, eltüntetésre szánt kutyaként bánjanak.

Egyes politikai és nemzetbiztonsági szakértõi hangok talán tájékozatlanságból, de jobbára hátsó szándékkal azt állítják, miként a nagy törésvonal a betelepítési és egyéb világpolitikai kérdéskörben a liberálisok és az ortodoxok között lenne. Természetesen mindegyiknél lehagyják a parazita jelzõt is, sõt egyesek odáig merészkednek, hogy a szabadkõmûvesség támogatására és majdhogynem Izraellel történõ együttmûködésre kérnek minket, mivel a kaszt egy része nem betelepítés párti és az uralmát, vérszívását egyébként is más eszközökkel kívánja biztosítani. A hangok elvétve, s egyre ritkábban szólnak arról, hogy a terrorállamot az USA-t, Izraelt is a hiperparazita háttérhatalom hozta létre és mindig csend volt arról, hogy a terrorállam vezetõjét Izraelben képezték ki. Hogy a világban folyó terrorért, legyen az öngyilkos merénylõ általi, zömében ártatlan birkák életét kioltó terrorért, ki a felelõs valójában, arról nagy a csend. A felelõsséget általánosságban az iszlámra és a szintén felhasznált, lényegében ártatlan, agymosott, szemellenzõs tudatlanokra kenik!

Szerintem örök szabály kell, hogy legyen, ki mit tud, olyan mértékben felelõs a tetteiért, s azon történésekért, melyre befolyása van, vagy lehetne!

Valójában kik a felelõsök a terrorakciókért!

A pszichológia torzított hitbéli eszközével vakított, agymosott terrorista muszlim fiatal nem bûnös, „csak” bûnt követ el. Nem mellékesen érdemes mérlegelni, hogy nem ugyanolyan kártékony-e, vagy kártékonyabb az önzõ, a világ értékeinek szempontjából semmirevaló európai fiatal! Mert az ilyenek nemtörõdömsége, felfogása is hozzájárul, hogy züllik az emberiség, tönkre megy a Földünk, tobbzódnak a paraziták, jönnek az idegenek, terrorizmus van és mindennek következtében nagyságrendekkel nagyobb létszámú ember harap a fûbe, viszont az európai selejt egyre csak szaporodik.

Él olyan jöttment, véglény szócsöve a parazitáknak e hazában, aki nyíltan fel van háborodva, hogy „nem engedik be a szenvedõ migránsok ezreit, emberségbõl.”
Az nem fejtegeti, hogy miért is szenved, mi és ki az oka és hol lehetne elejét venni a szenvedésének. Azt akarja, hogy szenvedjen más is! Mi is! Számára nem emberség, ha nem robbantanak ki háborúkat, nem tesznek földönfutóvá népeket, nem uszítanak fel hazájuk elhagyására tömegeket, terrorra predesztinált elemekkel, késõbb aktivizálható katonasággal és idegen kultúrával, terrorral nem igyekeznek szétverni más nemzeteket, kultúrákat.

A valódi bûnözõk, az emberiséget gátlástalanul manipulálók véletlenül sem iszlámvallásúak, hanem háttérhatalmi hiperparaziták és a felépítményükben szereplõk a súlyuknak, a feladatuknak megfelelõen ténykednek!

Ezek a paraziták mûvelik a kultúrák szétzüllesztését, emberi genetika manipulálását, az egyéni és tömeglélektan degenerálását, szorongást, félelmet keltenek, a lényegrõl viszont elterelik figyelmet, hogy kiszolgáltatott eszköz légy, õk meg lapíthassanak a háttérben, mert a mai politikusok is csak jól fizetett csicskásaik, lakájaik.

Az iszlámot radikális, szétzüllesztõ eszközként és figyelemelterelésre is használják.
Wolfgang Schäuble, Németország pénzügyminisztere, illetve Frans Timmermans, az Európai Bizottság alelnöke, elszólta magát a piszkos tervrõl: „Faji- és kulturális keveredés és sokszínûség Európa és az európai nemzetállamok jövõje.” Vagyis a még nyomokban meglévõ nemzetállami tulajdonságok felszámolása és az új rabszolgatípus megteremtése: „az oszd meg és uralkodj!” - gyakorlat tökélyre fejlesztése és a totális parazita világuralom kiteljesítése, és szükség esetén háborút kirobbantó eszköz, ha ezzel nem is a teljes cél felvázolásával folytatta.

Némelyek állítják, hogy már háború van, melyet az iszlám visel a „keresztény” népek és kultúrák ellen. Egyeseknél ez az állítás tájékozatlanságból, másoknál elterelési szándékból adódik.

Hogy teljességgel érthetõ legyen, hogy mirõl beszélek: Jómagam tisztelem Allahot / a Teremtõt, mert az csak egy lehet, ha van és nem is emberi lény, hanem õslélek, õsértelem, a világ princípiuma, kvintesszenciája, az õsmagyarnak a világot szülõ Uranya, de a valóban ábrázolhatatlan EGY! Teljesen mindegy kik, hogyan nevezik és nem keverendõ a prófétákkal, apostolokkal / földi lényekkel, mint Jézus, vagy Mohamed. Tudtommal az iszlámvallás hasonlóképpen az asszír-latin-„zsidó” paraziták által mesterségesen kifundált vallás, mint a judeo-„kereszténység”, bár alapból az eredeti iszlám talán igazságosabb, mint a judeo-„keresztény”. Valamint az sem mellékes, hogy ennek az „álkeresztény” vallásnak legalább annyi, ha nem több vér tapad a kezéhez, mint magának az iszlámnak.
Az iszlámról, mint egészrõl, ma nem beszélhetünk terror ügyben, csak zömében azokról az elhajlásokról, amiben a mesterkedõ parazita ügynököknek a manipulált „iszlám” tanokat sikerült elültetni és egyben felhasználni a hívõket.
Másrészt az iszlám nem háborút viselõ fél, hanem csupán eszköz / kard a paraziták kezében, még akkor is, ha sok felhasználtnak errõl fogalma nincs.

Másrészt a gondolkodó ember rájön, hogy ez a háborúnak nevezett terrorhadjárat egyáltalán nem a hiperparaziták ellen, nem is a provinciákban uralkodó parazita-lakájaik ellen, hanem pontosan a paraziták által véreszívott gazdanépek ellen, vagyis ellenünk folyik, még akkor is, ha netán a tudatlan és kézivezérléssel minden estben nem irányítható eszköz buzgóságában célt téveszthet. Persze a hiperparaziták a kötelékek erõsítése, a nyilvánosság megtévesztése, manipulálása okán direkt is áldoznak be kasztjuk alsó szintjéhez tartozó, rang nélküli sleppet is.

Tehát nincs itt háború, hanem a nemzetközi, nem iszlámhoz tartozó paraziták, aljas célok okán, migrációs - biológiai támadást, valamint közvetett, aljas, fegyveres orvtámadást indítottak saját, véreszívott gazdanépeik ellen!

Egyrészrõl szervezik és generálják a terrort, másrészt a katonasággal és a rendvédelmi szervekkel a megtévesztés okán végeztetik el a kötelezõ árnyékolást.

Tehát ez nem háború, szabadságharc meg viszont akkor lenne, ha szembefordulnánk a parazitákkal!

Valószínûen folyik egy háború lehetõségének elõkészítése is, miként történt ez többször a történelemben és lehet, hogy rákényszerítik a népeket, miként „kard- ki – kard” menjenek szembe egymással, most éppen az iszlámmal, pedig minden baj megelõzhetõ lenne a parazita hatalmi felépítmény semlegesítésével.

Hol is van az a valódi törésvonal!
Tehát tudomásul kell vennünk, hogy az óriási szakadék a kijátszott, kifosztott, zömében agymosott, orránál fogva vezetett, manipulált terrorizált emberiség és a nemzetközi parazita kaszt / felépítmény között van, nem az iszlámisták és a keresztények között! Legyen az egyrészrõl az elnyomott, manipulált emberiség - muszlim, keresztény, vagy hitetlen - tagja. Másrészrõl lehet liberális, ortodox, balos, álbalos, jobbos, áljobbos, vagy bármely vallási, vagy látszólag egyéb filozófiai eltérést képviselõ, de lényegileg a nemzetköziek parazita kasztjához tartozó.
Az iszlám és bármely idegen kultúra vonatkozásában nem a békétlen egymással élést, hanem békés különélést kell szorgalmaznunk. Tehát ne jöjjön hozzánk egy sem, de nemzetközi kártevõk befolyásától és hazai kártevõk bajt hozó nemzetközi pártütõ bandázásától is meg kell mielõbb szabadulni!
A türelmüket vesztett hiperparazita fõnökök úgy is gondolhatják, ha nem fogadjuk szépszerével az általuk kitervelt migrációs-biológiai fegyvert, vagyis az új rabszolgatípus és új társadalmi forma, új „piaci” berendezkedés, lényegében a világbirodalom megteremtésének kísérletét, akkor zsarolást és közvetett terrort, majd felmentõ szerepet eljátszva közvetlen terrort fognak alkalmazni. Ha a hiperparaziták a legkezesebb EU helytartói segédletével nem tudják keresztülverni az iszlám betelepítését, ha nem tudják szétverni a még minimálisan független provinciák államiságának felszámolását, ha nem lesz transz-atlanti gazdasági szipoly, akár fegyveres bandákat is szabadíthatnak rájuk és akár háborús frontot nyithatnak, nálunk is (Lásd: orosz-ukrán ellentét szítása!). Persze a fegyvertartást szigorítják, nálunk nem is engedik, nehogy védekezni, vagy lázadni tudjunk, mert ennek is ez a lényege, hiszen a terroristákat nem érintik az ilyen korlátozások, sõt felfegyverzik õket.
Ezeket titkolják elõtted ezerrel Orbánék is, legfeljebb álcából érintik a valóságot. (A felépítmény!!!) No és mit titkolnak még politikusaink, nemzetbiztonsági szakértõink? Miféle elterelés, vakítás, uszítás folyik?
Kövessük csak a csapákat! Némi empátiával érthetõ, hogy a helyi-nemzetközi kasztbéli lakájparaziták (Benne a Fidesz népség és a parlamenterek zöme.), akiknek alapvetõ feladatuk a hiperparaziták nagytételû rablási lehetõségeinek biztosítása, közben egymással is marakodnak a vagyonosodást lehetõvé tevõ helytartó szerepért. A „jobboldaliak” aggódnak a feletteseik túlzóan erõltetett birodalomépítõ menete és gátlástalan, kockázatos módszere miatt, hiszen számukra jól bevált világ az eddigi.
A Brexites történések tükrében a magyarországi nemzetközi kaszt tagjai a baltól jobbig rémálomként vizionálják magukban az EU megszûnésének lehetõségét, mert akkor nem lesz kire hivatkozni, nem lesz kivel fenyegetõzni, s nem tarthat soká a vérszopó hatalmuk. Bár Orbánék plusz egy ciklust nyernének az önkéntes kilépéssel. Ha viszont a „magyar sors - magyar kézbe” kerülne, hamarosan vége lenne hazánk fosztogatásának is! Rémítgetnek, magyarázzák a bizonyítványt, hamisítják az okokat. Orbánék EU-s sakkfigurákat cserélnének, mintha csupán egyes személyek alkalmatlanságáról és tévedésérõl lenne szó. Szidják az álbaloldalt, minta politikai táborok között komoly lenne a törésvonal, csakhogy mentsék, amíg menthetõ a piszkos lehetõségeket garantáló szemük fényét, az EU gennyletet / a gyarmati világ legfontosabb, minden eresztékében nyiszorgó, zsizsikes fiókját, melybe a komoly felvirágzást hozó semlegesség békés terepe helyett, az egész kaszt együttesen vállvetve, nekifeszülve taszajtották a magyar népet.

Mélyen hallgatnak az EU tarthatatlanságát jelentõ politikai, gazdasági, emberjogi és háttérhatalmi vonatkozásairól, a valódi piszkos céljáról.
Mélyen hallgatnak ennek a nyirkos és sötét, visítozó patkányokkal, férgekkel, csúszómászókkal, tolvajokkal, útonállókkal, elmebetegekkel teli építménynek a kártételérõl, a megreformálhatatlanságáról.
Hatalmasan titkolják, hogy ez nem a népek szabad társulása, hanem a nagy nemzetközi parazita galeri döntése alapján kötelezõen létrehozott, eleve aljas célokat szolgáló társultatás volt, amiben egy másodpercig nem volt szó a demokráciáról!

A világbirodalom elsõlépcsõs intézménye az Európai Uniónak nevezett láger / agymosó kényszer - elmegyógyintézet / munkatábor és munkanélküli tábor / emberi faj tömegeivel, csoportjaival történõ kísérletezésre szánt telep. Mutatványos bohócok, lakájok és új bérrabszolgák képzõje, emberi masszakeverõ. Agymosó, nemzetietlenítõ, bûnözõ és buzikeltetõ, erkölcstelenítõ, mindennemû identitás zavart gerjesztõ ideológia!
Milliók verítéke árán fenntartott játszóház orvosi eseteknek, önhitt, demagóg, közhelyekkel operáló, vagyont halmozó kleptomániás pojácáknak, valamint ingyenélõ, talpnyaló, mindennemû ripacs-klientúrának, többes szemléletû jognak. Ördögi tervvel rendelkezõ hiperparazitáknak alattomos eszköz és tehetetlen gazdatest.

A köznépnek alapból, fokozatos elvonás, hülyítés!

Nemzetnek, hazaszeretetnek, kultúrának, hagyománynak, emberségességnek, méltányosságnak, becsületnek, önzetlenségnek, kötelességnek, bölcs tudásnak, rasszvédelemnek, igazságnak és igazságszolgáltatásnak, információ- szabadságnak, ez sírgödör.

Egyébként Orbánék arcátlanul még tõkét is kovácsolgatnak a Brexites felsülésükbõl. Népakaratról, kvótaellenességrõl, tehetetlen és alkalmatlan EU-s vezetésrõl prédikálnak és csak a bevándorlás-politikát hibáztatják. Minta az valami téves gazdaságpolitikai érdekeltségû, vagy humánum által motivált tévedés lenne. Hintik, hogy az EU ostobán a munkaerõ hiányát szándékozná pótolni, mikor jól tudjuk, hogy az unióban 21 millió embernek most sincs munkája. A nyugat- európai bérszínvonal csökkentésének szándéka csupán egy és roppant nehezen kivitelezhetõ eleme az aljas terveknek.
Kormányunk egyetért helyi-nemzetközi-parazita-lakájokból és nemzetközi-hiperparazita-bûnözõ-fõvezérekbõl álló, nemzetközi kaszt uralmának fenntartásával, további gyarmatosításával, csak a módszerek megítélésében van eltérés.

Orbánék csupán más, jól bevált eszközökkel, kisebb kockázattal és
helytartó szerepük megtartásával gondolják a nemzetközi paraziták birodalomépítésének kivitelezését, az európai és
a magyar gerinc végleges kerékbetörését!

Orbánista módszer: A púder ellenére idehaza jóval a nyugati szint alatt szándékoznak tartani a fizetéseket / jövedelmeket. Nem mellékesen minden hamuka ellenére, sõt a „hanuka” miatt nem nõhet az életszínvonal sem!

A multikhoz képest messze nem támogatják a magyar vállalkozások beindítását és nem engedik felvirágzásukat, magyar kézben lévõ munkahely teremtési lehetõségét. A Fidesz-es kliensek kivételével, ugyan úgy, miként elõtte az állibes-balos gennyleteknél.

Az ország számtalan körzetében nincs munkahely, ahol van, az idegen kézben, tehát bizonytalan! Ami biztos, hogy csak éhbért fizetnek. A rendszerváltás után, a Fideszt is beleértve, váltott mûszakban gyilkolták le a magyar háttérre épülõ, magyar ipari ágazatokat.
Mára, vidéken, a kivételektõl eltekintve egyenesen nulla a megélhetési lehetõség és a tetejébe, kormányunk által építendõ, soha nem látott nagybirtokrendszer az intenzív, rengeteg gyilkot / halálos betegségeket okozó kemikáliák számtalan válfaját felhasználó gazdálkodásával még jobban lehetetlenné teszi, hogy a vidéki ember, majdan jól eladható bioterméket termelõ, sok kézimunkát igénylõ gazdálkodásba legyen képes menekülni. Szertefoszlik a remény, hogy a magyar gazda esténként, miután a szövetkezetben eladta a biotermékét és szénát tett a jászolba, ha fáradtan is, de nyugodtan, boldogan, egészséges ételtõl teli hassal, kétpohárnyi bio-bor után, a „saját uram- és jó gazda vagyok!” öntudattal bújhasson a szeretett felesége / párja mellé az ágyba.

Roppant mód vigyáznak rá, hogy a hunmagyar nép idegenek függõségében maradjon, megélhetése a liberális városi, paraziták által pörgetett mókuskerékhez kötõdjék.

Gondjuk van rá, hogy a vidéki háztáji, kisipari termék elõállításával értelmetlen legyen foglalkozni, hiszen a paraziták üzletei, áruházai át nem veszik az ilyen termékeket. Gondjuk van rá, hogy sok legyen a gondos gazda nélkül lézengõ, legfeljebb bérbe adott vidéki föld, hogy könnyen és áron alul meg lehessen szerezni az új nagybirtokrendszer számára. Legyen olcsó föld, olcsó porta a betelepülõk számára. A szerencsétlen hunmagyart, pedig az Orbán kormányzat is világgá kergeti, hogy ott nyomja le, vagy tartsa a béreket! Ide pedig más bérleverõk jöjjenek. Ezáltal továbbra is alacsonyak legyenek az ingatlanárak is és bizony jöjjenek „A BETELEPÜLÕ IDEGENEK!” Kínai, izraeli, holland, német és már a török betelepülõk is! De a már régen itt élõ, töretlenül szaporodó, primitív, kriminálisan-parazita hazai réteg (Minden esetben tisztelet a kivételeknek, ebben az esetben a már beilleszkedetteknek, vagy a beilleszkedni szándékozóknak, mert van ilyen, ha kevés is!) is a helytartó rabigában vergõdõ, csonka Hunmagyar Nemzet felszámolásának eszköze. Persze a Hun, s a Magyar név maradhat, jó lesz az másnak is.

Orbánék azt is jól tudják, hogy Európa lezüllesztése töretlenül folyik az iszlamisták Magyarországra történõ kvóta szerinti betelepítése nélkül is. Mert népszavazás ide, vagy oda, kvóta ide, vagy oda, azt is tudják, hogy csak idõ kérdése, hogy a töltés alatt lévõ migrációs-biológiai fegyver lehetõségével arab emberanyagot lõjenek a hazánkba. A már Európába bárhova letelepedetteknek, vagy az újonnan jövõk egy részének az uniós állampolgárság megszerzése után bármikor célpontja lehet Hazánk. Ne vigasztaljon minket, hogy a Fidesz-es púder ellenére nálunk, mások által nem kívánt életszínvonal van, mert majd csak akkor kap a migráns-biológiai fegyver az EU-tól postán havi „apanázst”, ha uniós állampolgárságával átjön hozzánk. Osztrák - törökök már jöttek, önként, hiszen itt olcsóbb nekik a lakhatás és az ingatlan, itt könnyebb megélni az osztrák szociális ellátásból. Amúgy lehet, hogy az osztrák küldi õket, miként azokat a gazdákat, akik ezer hektár számra vásárolják fel a magyar földet, ha másként nem, strómanok nevére.

Magyarországon van bõven lakhatási lehetõség, az egyre ürülõ vidéken szaporodik az üres ház. A felújítások, korszerûsítések kullognak, mert nem telik rá a nyomorult népnek. Ennek ellenére a kormány több okból az új lakások vásárlását, új építkezéseket támogatja kiemelten, szaporítja az amúgy is feleslegesen sok üres ingatlan számát. Csak látszatmértékben támogatja a használt, felújításra szoruló ingatlanok vásárlását.
A kártevõ hozzáállás oka, a Fidesz-es, vagy a klientúrához tartozó lakásépítõ biznisz és a vidék kiürítése, felvásárolhatóság növelése, függõvé tétele, un. mobilizálhatóság, had ne soroljam tovább, de végeredményében a jelenlegi társadalmi bázis még szipolyozhatóbbá tétele, a vidék ledarálásának ravasz eszköze.

No és Orbánék aljas módon szerkesztett népszavazási kérdéssel húzzák csõbe a hunmagyar nép akaratát! A ravasz kérdésre adott igennel a nép felhatalmazását szerzik meg arra vonatkozóan, hogy bármely betelepítés vonatkozású döntéshez többé ne legyen köze a népnek, vagyis az uralkodó kétharmadnyi parlamenter akadálytalanul dönthessen ilyen létkérdésekben. Mely lehet nem kvóta szerinti betelepítés, akár menekültek befogadása fedõnévvel, fizetés a direkt betelepítés helyett, ami szintén a magyarság rovására megy …


Ezek vagy biztosak a voksoló tömeg korlátoltságában, vagy nem érdekli õket a kockázat, hogy gondolkodó ember ilyen kérdésre nem is fog válaszolni, másrészt nem a ravasz módon megfogalmazott kérdésfeltevésen és az arra adott válaszon múlik a betelepítés. Hanem azon múlik a betelepítés, hogy ebben a tekintetben is hazaárulást követ-e el kormányunk, parlamentünk, vagy nem. A betelepítésre vonatkozó, az EU pribékjei által közvetített hiperparazita szándékot megváltoztatni egy ilyen népszavazás által nem lehetséges. Nagy ívben tesznek rá! De, ha már népszavazás, akkor egyértelmûen mindennemû idegen náció, mindennemû betelepülési lehetõségének teljes tiltását kellene törvényesíteni! Ne gondolja senki, hogy a nemzetközi paraziták, miként a mi kormányzó parazitáink nincsenek tisztában a hunmagyar nép akaratával! Mindezt összevetve nemhogy teljességgel felesleges cirkusz, hanem tisztességtelen, hátsószándékú csõbehúzás, figyelemelterelés ebben a kérdésben és egyáltalán az ilyen formában megfogalmazott népszavazás! „Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?” Olyan mocskos játék ez, mint a kettõs állampolgárságról szóló merénylet- népszavazás! A Fidesz akkor nem költött százmilliókat az igenek mellett, mert alig várta, hogy megalázódjék a hunmagyarság. A jött-mentek érdeke szerint kedvét szegje a hunmagyarság trianoni jóvátétel igényének és nemzetegyesítési szándéknak. Most sem költ a felvilágosításra, csak az átverõ népszavazást reklámozza.
A gyõzelmes népszavazás eredménye az lesz, hogy az országgyûlés az EU által elõírandó, kötelezõ minõsítésû befogadás lehetõségén túl, tejhatalommal bárhogy dönthet, azt fogad be, akit akar. Egyébként sumákban folyik az idegenek betelepítése. Az egyik jöhet, a másik nem. A zsidók elõtt tárva minden kapu. A Nemzetünk számára legkártékonyabb bevándorlást nem, hogy nem engedik, hanem direkt elõsegítik. Tehát kormányaink, parlamentereink számára a népszavazás által nem íratik elõ, hogy nem engedhetnek betelepülni semmilyen címszó alatt, vagy címszó nélkül idegeneket. Mivel hazaáruló politikusaink már régen feladták a nemzeti függetlenségünket, az EU, népszavazás ide, vagy oda, amúgy is úgy dönt, ahogyan akar, méghozzá az uniós parlament döntése nélkül, mert az is csak egy „díszparlament”, ahol hatalmas pénzért bohóckodnak a bõrünkre, mert kell a színjáték és eljátsszák azt a népuralmat, melyrõl a parazita felépítményben szó sem lehet.
Miként már máskor írtam, lehet, hogy Orbánéknak a helyzetüknél fogva ez a kvótaellenes színjáték meg is van engedve, mert kizárólag csak ennek a segítségével maradhatnak a hatalomban. Az eszes hiperparaziták tudják, hogy egy Fecó-féle kormányzással könnyen bedõlhetne a magyarországi provincia.

Hazug és beteg ideológiákra, piszkos célból, aljas módon szõtt, sehonnaniak által uralt vérszívó pókhálóból soha nem lesz jóléti intézmény!

Tény, hogy Nemzetünk még köpõcsészéje is a külföldi - nemzetközi hordának. A kárpát-medencei hunmagyarnak nem ugyanaz a jog jár, mint másoknak és az elrabolt nemzetrészek hunmagyarjai hovatartozásának felszámolásán túl az anyanemzet belsõ felszámolása Orbánék álnemzeti mutatványa ellenére is töretlenül folyik. A kirakatban mutogatott sikeres EU-s pályázatok, melynek a felhasználási kötelezvénye is ravasz, csak a hivatalos befizetésünk viszonylatában kerül szóba. Hallgatnak arról, hogy az EU-ból „visszaszerzett”/ sikeresen pályázott pénz nagyobb hányada a nemzetközi hiperparazitákhoz és a hazai parazita kaszthoz kerül. A pályázatokból az osztókhoz nem visszavándorló összegek egy része oly módon kerülhet beruházásra, hogy az EU-t népszerûsítse, pedig a tõlünk elvett vagyon egy része, a harmadik összeget a hazai paraziták nyelik le. Mélyen hallgatnak arról, hogy az EU-ba történõ hivatalos befizetésen túl a Nemzet által megtermelt vagyon közel háromnegyede, az EU tagság és „nemzetgazdasági” liberalizmus okán alapból a nemzetközi hiperparazitákhoz vándorol.

Orbánék és a többi álmagyar parlamenter érdekeinek bûzös masszája a rövidlátók számára érthetetlenül ellentéteket is tartalmaz, de jól össze van ez gyúrva!

Testestõl, lelkestõl alkatrészei, csicskásai, fenntartói és középszintû haszonélvezõi voltak és máig haszonélvezõi a nagy nemzetközi hiperparazita gépezetnek. Lehetõségük lett az elõdeik által a „bolsevizmus” zászlaja alatt államosított nemzeti és magánvagyonból, valamint az azóta eltelt idõk népnyúzásából származó mindennemû állami tõkebázisból történõ vagyonosodásra. Az elõbbi úton szerzett vagyonuk miatt éppen nem érdekük a fõnökeik által szervezett iszlám attak. Egy részük nyugodt, mert Európa lezüllesztése töretlenül folyik az iszlamisták Magyarországra történõ betelepítése nélkül is, mely mindenképpen visszahat Nemzetünkre is. Biztosak a meghatározó hunmagyar genetika térvesztésében, hiszen a hunmagyarság fogy, a kriminális kategóriát képezõ kisebbség pedig erõteljesen szaporodik, a különbözõ idegen nációjú bevándorlás is nõ. Az pedig csak idõ kérdése, hogy a most zajló folyamat következményeként elkezdõdjék az elkerülhetetlen, hogy az Európába bárhova letelepedõknek, vagy az újonnan jövõk egy részének célpontja legyen Hazánk is.

Máig vonagló nemzettorzót létrehozó trianoni nemzetgyilkossági merénylet óta semmi, még a II. világháborús veszteség és a nemzetköziek bolsevizmusa sem okozott akkora kártételt a nemzetünknek, mint a kaszt helytartóinak 1989-es gengszter / módszer váltása.

Vagyis az idegen uralkodó kaszt köpönyegforgatása.

Egyrészt:
A hazai nemzetközi kaszt, alapból a nemzetközi hiperparazita felettesei érdekét szolgálva fillérekért árusította ki a nemzetet, de -még ezen fillérek- jó részét is lenyelte. A látható sakkfigurák egy részének szemfényvesztõ lecserélésével, több- pártrendszerû elnyomásra váltással és általuk levezényelt rablóprivatizációval szerezték meg azt, amit a háború után államosítottak.

Másrészt:
A terv következõ lépcsõje szerint következett a még nagyobb kártétel! Nemzetünk európai uniós lágerbe történõ taszítása, ahol a nemzetköziek tejhatalommal döntenek sorsunk felett és bevégzik a Trianonból megmaradt nemzettorzó vérének teljes lecsapolását, hogy a világ nemzetközi népsége számára új, ideális bázis, paradicsomi élettér legyen a Hunmagyar Hazából.

Már az „Ébredj Európa, ébredj emberiség!” címû írásomban részleteztem a felépítményt, a törésvonalakat, de a lényeg tömören:
Minden országban van egy nemzetköziekbõl álló, lakáj, kisparazita kaszt, ebbe tartoznak: politikát, médiát, oktatást, kultúrát, tudományos életet, gazdaságot, egyházakat és egyéb kulcshelyeket vezénylõk, a nemzeti vagyonból hatalmasat merített rablók, egyéb strómanok. Ezek mindenképpen szövetségesei, kiszolgálói bolygónk tetemes része felett rendelkezõ háttérhatalmi hiperparazitáknak, hiszen rokoni, vallási, ideológiai szálak összefûzik õket, de a nagy lényeg, hogy a hazai parazitáink a hiperparaziták beleegyezésével és segítségével lettek a tejtõl, méztõl ragadó helytartó felépítmény részei. Mi meg vagyunk a jólelkû, naiv kultúrlények, akik mindezt eltûrjük.

A pártrendszert felszámolni és a „hunmagyar sorsot-magyar kézbe helyezni” szándékozó pártot, és / vagy egyéb ilyen célú összefogást szabad csak támogatni!

Természetesen nem mindegy, hogy a cél õszinte és elégséges-e, vagy valamilyen átvágás, elterelés, újabb hatalomátmentése a nemzetközi kasztnak, mert az álmagyarba bújt paraziták ügynökserege a pártokon és a parlamenten túl, civil csinnadrattával is egyre erõsebben dolgozik!

Egy õszinte és békés megoldás a „Le a pártokkal!” címû írásomban megtalálható.

Sopron, 2016. 08. 06.
Kõmûves Géza

Napokon belül kitörhet a háború! Putyin elrendelte az összes nyugaton dolgozó tisztviselõ hazautazását

A Daily Mail brit lap úgy értesült orosz diplomáciai forrásokból, hogy Vlagyimir Putyin elrendelte minden orosz tisztviselõ és családjának hazautazását a nyugati országokból.

Több politikus és magas rangú tisztviselõ is arról számolt be, hogy Moszkvából kaptak figyelmeztetést, hogy a szíriai és a Franciaországgal való viszonyra tekintettel készítsék fel családjaikat egy azonnali hazatérésre Oroszországba.

A Daily Mail úgy értesült, hogy a figyelmeztetést megkapták a diplomáciai képviseletek adminisztrációs személyzetei, a regionális tisztviselõk és az állami vállalatok munkavállalói. Putyin állítólag azt is elrendelte, hogy gyermekeiket azonnal vegyék ki a külföldi iskolákból.

A pontos ok még nem világos, de a Daily mail kérdésére az orosz politikai elemzõ, Stanislav Belkovsky azt válaszolta, hogy ez nem lehet más, mint egy közelgõ háború elõkészítése.

Forrás: dailymail.co.uk
Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.07 másodperc
6,881,095 egyedi látogató