Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A jövõdet ne másokra bízd! Légy te magad a változás!

Hírek
Gondolkodj távlatokban, légy te a változás!
Jövõdet ne mások alakítsák, mert az nem neked lesz jó, hanem másoknak, lásd a jelent.
Helyetted senki nem tudja mi az amit szeretnél, azt csakis neked kell tudni.
Ezért ne bízd másra magad és családod jelenét, sem jövõjét!
Állj ki és tudasd, hogy te és családod nem olyanokra bízzák jelened, jövõd akik erre a sorsra juttattak!

Egyéni és Nemzeti Életünk Megoldó Kulcsa
Lehet elemezni, lehet keseregni, s lehet a múlt és a jelen megtapasztalásainak tanulságait felismerve, azokat hasznosítva, egy tudatosan és felelõsséggel megtervezett, az életet, és környezetünket fenntartható módon támogató jövõ felé irányítva figyelmünket és erõinket, megteremteni azt. Ezen írásnak nem az a célja, hogy a múlt boncolgatásával, lekösse energiánkat és idõnket, s ugyan azt teremtsük tovább, mert hogy gondolataink, kimondott szavaink s cselekedeteink teremtõ erõvel bírnak. Ha a megtapasztalások tanulságainak felismeréséhez szükséges mértéken túl, visszatérõen irányítjuk tudatunkat a megtörténtekre, azok teremtõdnek meg ismét.
A tanulságokat felismerve és hasznosítva, a létünket fenntartó magasabb szintû mûködési rendszerrel harmóniában és felelõsen megtervezve jövõképeinket, hittel és rendszerességgel teremtve, az univerzumot fenntartó szellemi törvények és rendezõ erõk azokat törvényszerûen teremtik meg létünkben.
Ez nem lehetõség, hanem törvényszerûség, mint ahogy felkel a nap, amíg világ a világ.
Az emberiség fejlõdésének elõzõ szakaszaiban többször is éltek elõdeink olyan minõségben, hogy az átlagemberek is ismerték ezt a tudást, mely segítségével felelõsen gyakorolhattak hatást jövõjük alakulására. Most eljött az idõ, amikor ideje van annak, hogy a világunk ismétlõdõ korszakainak és rendezõ erõinek változása egy más, a lélek és a szellem által irányított, emberi létezést szolgáló létformát teremtsen a földön. Az emberi faj megkapta azt a képességet e földi létben, hogy szellemisége, tudatossága által képes legyen hatást gyakorolni, s ez által alakítani jövõjét és környezetét. A jelenlegi helyzetben egy, a tudásától és képességeitõl tömegében megfosztott, korlátozottan fel és befogadó képes létforma jellemzi ez emberi létezés jelentõs részét. A világkorszakok változásával a lélek és a szellem ébredésével napról napra egyre több emberre hatóan nyilvánul meg, hogy ébredése során felismeri, a jelenlegi emberi létezés tévúton jár, zsák utcába visz, s ez nem harmonizál az Õ életével, létével. A kozmikus energiák változásának hatása egyre több emberben jelenik meg, és bizonyos hányadban való megnyilvánulásnál mindenképpen átrendezõdést valósít meg.
Az nem mindegy, hogy ez az átrendezõdés hogyan valósul meg.
Megvalósulhat úgy hogy az egyének értékrendjük és téves életszemléletük õszinte megvizsgálását követõen döntést hoznak, és életükben a szükséges változásokat beillesztve, a tudatosan megtervezett jövõképüket megteremtve élik tovább minõségi életüket, példájukat s mintájukat mások is követve, békés úton, a tudatosodás forradalmát élve, fizikai téren minimális veszteség mellett történik meg az átrendezõdés. A másik út fájdalmasabb, ha embertársaink tudatlanságtól, kényelemtõl, vagy mentális leépüléstõl vezérelten, rövidtávú és öncélú megtévelyedett életszemléletük mentén élik tovább életüket, s nagyszámú érintett válik áldozattá az átrendezõdés során. Itt fontos megjegyezni, hogy akinek leszületése elõtti vállalása kapcsán cselekedni valója, feladata lett volna ezekben az idõkben, melyeknek az embertársai, nemzete, vagy az emberiség fejlõdése szempontjából jelentõsége lett volna, s elmulasztja megcselekedni, érintetté válik áldozati szinten, ugyan úgy, mint akik elõidézték ezt az állapotot, és akadályozzák a fejlõdést. Ez szellemi törvény, mely nem kijátszható.
Mindenki eldöntheti melyik út tölti el jobb érzésekkel s melyik folyamatot választja. Ezen írás tartalma a következõkben azokhoz szól akik az elsõ utat választják.
Joggal merül fel mindenkiben a kérdés Mit tehetek Én? Sok embertársunkban még munkálkodik az ármány által elültetett kishitûség, mit vagyok Én képes tenni, kicsi vagyok Én, stb. stb. Rövid a válasz. Teremtõ képességgel rendelkezel, tehát MINDENT!!!
A sorrendiséget és az egymásra épülõ folyamat teljességét a jelenben megcselekedve, jövõnk megteremtésére hatékonyan hatást tudunk gyakorolni. Az elmúlt idõkben megszerzett tapasztalások tanulságait felismerve, tanításait hasznosítva, tudatosan meg kell tervezni a felelõs jövõképeinket. A létünket, környezetünket minden szinten egy belsõ rend hatja át, mely egy magasabb szintû rendszer részeként mûködik. A magyar nemzet rendelkezik útmutatással és megtapasztalással arra vonatkozóan, hogy hogyan képes megteremteni és fenntartható módon mûködtetni az emberi társadalom mûködését az univerzum törvényeivel harmóniában. Ezen útmutatás a Magyar Szent Korona Mûködési Rendje.
Hogy megértsd és felismerd a TE személyes életedre megnyilvánuló hatását, mellyel az életedre ható kedvezõtlen állapotok megoldó kulcsává válik, szükséges a következõ kibõvített kérdõ mondat tartalmának értelmezés utáni megvizsgálása.
Ismersz-e olyan az életedre, családtagjaid életére megnyilvánuló kedvezõtlen hatást, amely ha Magyarország jogállamiságát helyre állítva, jogszerûen visszatér a Magyar Szent Korona mûködési rendjéhez, azonnal nem szûnik meg, vagy rövid idõn belül nagyon jelentõsen kedvezõ irányba nem változik?
Mindegy hogy milyen származású, világnézetû, vallású, nemû és korú, családi állapotú, iskolázottságú, élet és szakterületû, képzettségû, és politikai beállítottságú vagy. Mindegy hogy milyen munkát végzel, diák, dolgozó, munkanélküli, vagy nyugdíjas vagy e, ha nincsenek kilátásaid a jövõre, ha kevesled az éhbért, s kenyér átalakító gépként azért dolgozol, hogy legyen mibõl munkába járnod, ha sokallod a munkát, s kevesled az emberi méltósággal megélhetõ valódi életet, ha nincs idõd gyermekeidre, ha fáj, hogy mások nevelik õket, s átalakul személyiségük, pedig hozzád születtek és a Te útmutatásaid szolgálnák fejlõdését, ha ritkán látod családtagjaidat mert drága a közlekedés, vagy mert csak külföldön látják megteremthetõnek a megélhetéshez szükséges bevételt, ha eleged van, hogy Te dolgozol és mások jogalap nélkül létrehozott szabályokra hivatkozva elveszik értékeidet, vagy gyermekeid értékeit.
Ha nem szeretnél megválni életed munkájának értékeitõl, a politikusok és a pénzügyi érdekkörök elõre és tudatosan az emberek kifosztását célzó és szolgáló bûncselekményei miatt, mint például a svájci frankos csalás sorozat és hasonló esetek. Ébredned kell, mert a léted, s jövõ nemzedékének léte a tét.
Te Ki félsz a szegénységtõl?
Tudd, hogy a Magyar Szent Korona tagjait, tehát minden a Magyar Királyság területén élõ, kötelezettségeit teljesítõ embertársunkat alanyi jogon illetik meg a tudatos életszemlélettel élhetõ élethez való alapszükségletek biztosítása, és az élet védelmének joga. Ennek a tartósan fenntartható módon való megvalósításához szükséges minden eszközével és fedezetével rendelkezik Magyarország.
Te, Ki aggódsz a mesterkélten megtervezett migráció hatásai miatt?
Tudd, hogy amennyiben Magyarország visszatér a Magyar Szent Korona mûködése alá, azonnal felfüggesztésre vagy megszüntetésre kerül Magyarország Európai uniós tagsága, NATO tagsága és minden olyan szerzõdés, mely nem harmonizál a Magyar Szent Korona mûködési rendjével, és hivatkozásul szolgálhat bármilyen a nemzetünk és hazánk érdekeit nem szolgáló érdeknek, folyamatnak. Amennyiben Országunk visszatér a Szent Korona Mûködési rendjéhez, sem az erõszakosan bevezetésre szánt telepítési kvóta, sem a Törökországnak vízum mentességet biztosító törekvés hatásai nem érintik országunkat, s ez véd meg bennünket az Európai csendõrség és a NATO jogszerûnek beállított megszállásától is.
Te Ki elégedetlen vagy az Egészségügyi rendszerrel?
Lásd be, hogy a jelenlegi vezetõk nagy részének nem érdeke, hogy egészséges és boldog életet éljél Te és családod. A tényeket és cselekedeteket, a megvalósult folyamatokat vizsgáld meg, ne hagyd magad befolyásolni a megtévesztés által. Az egészséged, életed, és hozzátartozóid élete múlik rajta.
Te Ki elégedetlen vagy az oktatási rendszerrel?
Tudd, hogy a gyermekek fejlõdésének ütemével nem harmonizáló, erõltetett és túlhajszolt életmód, és az állandósult feszültségben tartás biztos következményként személyiség és viselkedési zavarokat, valamint késõbbi elõre programozott betegségeket gerjeszt gyermekeink szervezetében. Tehetsz érte hogy ez másképpen legyen. Most még van rá lehetõség.
Te Ki elégedetlen vagy a nyugdíjjal, vagy aggódsz, hogy lesz-e még nyugdíjad, mely egy ledolgozott élet után a minimális megélhetést képes biztosítani neked és hozzátartozóidnak?
A felelõsök nélkül kifosztott nyugdíj pénztárak, az elvett megtakarítások, s fenn hangon hirdetett kijelentések, miszerint mindenki oldja meg a nyugdíját mert nincs már az általad befizetett, vagy levont összegekbõl fedezet a nyugdíjakra, nem elég neked Tehetsz, hogy másként legyen.
Te, Kinek folyamatos munkával telik az életed, s gyermekeid mások által nevelve úgy nõnek fel, hogy alig töltötök idõt egymással?
A mesterkélten kialakított függõségi rendszer diktátumának és fokozatos szorításának megfelelõen egyre nagyobb feszültségben telik életed, s eddig nem láttad a kiutat. Nem azért születtünk, hogy mások által kihasználva, kenyér átalakító gépként csak rész életet éljünk, s azért reszkessünk, hogy legyen munkánk, s a megkeresett munkánk méltánytalan elismerésébõl munkába tudjunk járni. Ne ezt örökítsd tovább, mert fájdalmas lesz a felismerés, hogy tehettél volna, hogy más életed legyen neked és gyermekeidnek.
Te Ki áldozatává váltál becstelen vezetõk ármánnyal megtervezett, szervezetten végrehajtott bûncselekményeinek, hitelekkel, adókkal, kiszolgáltatva közüzemi rablóknak, s jogalap nélkül létrehozott szabályoknak, mikor mindig egyenlõbb az egyenlõnél a jog elõtt a zsarnok érdek.
Te tudod, hogy 1974 évben, 40 évre 2014-ig, elõre szerzõdésben vállaltan, minden érvre garantáltan 8 % feletti árfolyam leértékelést vállaltak vezetõid, a Magyar forintra, a svájci frank értékéhez viszonyítottan, s ráadásul a nem létezett a svájci frank, amit” hiteleztek” neked? Leírtak neked egy számot, mint számlapénzt állították be, s Te a munkáddal és verejtékeddel teremtetted meg ennek az értékét, fedezetét. Ne engedd, hogy elvegyék azt ami a tied és csalásukra hivatkozva követelik tõled! Az nem csak a tied, az a családodé, gyermekeidé is. Ne add! Nincs jogod utódaid értékeit gyáván oda adni, hagyni, hogy elvegyék!!! Fogj össze, és szerezz érvényt az igazságnak!
Minden jog alapja, hogy jogtalanság jogot nem alapíthat. Tehetsz, hogy ez ezután másképpen legyen. A Magyar Szent Korona mûködési rendje kizárja, nem teszi lehetõvé hasonló cselekmények megvalósulását.
Te Ki dolgozol és termelsz, értéket teremtesz, de a fáradtságon és a kockázaton kívül nem sok eredménye marad, mert az elvonások rendszere megfoszt attól a lehetõségtõl, hogy elõállított értékeid többnyire téged és családodat szolgálják.
A Magyar Szent Korona mûködési rendje szerint mûködõ Magyarországon ilyen nem fordulhat elõ.
Mikor emeled már fel a fejed, majd ha már nem teheted?
Amennyiben egészséges értékrenddel és életszemlélettel rendelkezel, s nem csak mások rovására, élõsködõként, azok megkárosítása árán tudod elképzelni az életed, minden jelenleg az életedre megnyilvánuló kedvezõtlen hatás megszüntetése vagy csökkentése érdekében csak pozitív hatást gyakorol, ha Magyarország jogszerûen visszatér Õsei mûködési rendjéhez, a Magyar Szent Korona mûködési rendjéhez.
Ez képes a biztonságot, az igazságot, a kiszámíthatóságot és a tudatos jólétet megteremteni és fenntartani Magyarországon, jogszerû módon.
Ezen folyamat minden Magyarországon élõnek nem csak lehetõsége, hanem a jogszerûen soha nem hatálytalanított alkotmányból eredõ kötelezettsége is, melyért felelõsség terheli.
Mindenki képes tenni a békés úton megvalósuló változásokért, a maga területén és lehetõségeihez mérten. Ha valaki aktívan az átalakulás feladatainak megvalósításában nem talál személyét megszólító feladatot, terjessze, juttassa el embertársainak a megszûrt információkat, s legyen része a teremtés folyamatának.
Segíts magadon az Isten is megsegít, mondja a mondás. A teremtõ csak ahhoz tudja támogatólag hozzárendelni teremtõ és rendezõ erõit, aminek az energiáit Mi már mozgásba hoztuk.
Elsõ lépésként magunk rendezése, a megtévesztés és a függõsség által gerjesztett félelmek alóli kivonása után kerüljünk alkalmas állapotba.
Mutassunk példát életünkkel, és vizsgáljuk meg a környezetünkben, kit milyen feladat, szolgálat ellátására találunk alkalmasnak.
Kik azok akik szakterületenként, eddigi életükben példa mutatásukkal, megvalósított cselekedeteikkel méltóak erre a bizalomra, és ha a változás megtörténik emlékezzünk ezekre a személyekre.
Ezt követõen legyünk éberek!
Álljunk készenlétben és közben rendszerességgel teremtsük tudatosan jövõnket. Gondoljunk rá, beszéljünk róla és cselekedjünk érte.
Mivel az életet és a szellemi törvények rendszerével harmonikusan mûködõ társadalom mintáját nem minden ember képes jelenlegi helyzetében pontosan minden részletében megfogalmazni, készült egy útmutatás, melynek címe:
A Magyar Teremtõ Szer http://jovoutja.hu/?page_id=744
Vizsgáld meg tartalmát, elemezd, érezd szeretnéd-e azt a jövõt melyet az útmutatók abban megfogalmaztak, s körül írtak.
Teremtésünk célját tudatosan megválasztva, részleteit pontosan meghatározva, azt erõinkkel megtöltve, gondolatainkkal, kimondott teremtõ igéinkkel, rendszeresen és hittel megvalósított cselekedeteinkkel, az eredmény megvalósulása elkerülhetetlen!!!
Ez olyan szintû szellemi törvény, mint amely fenntartja az univerzumot, melyben létezünk. A teremtésünk fizikai síkon való megvalósulása attól függõ, mennyi energiával töltjük meg teremtményünket, milyen pontos annak körül írása és meghatározása, valamint, hogy a teremtések mennyire összehangoltak térben és idõben. A teremtés erõi nem összeadódnak hanem megsokszorozódnak amennyiben ezt összehangoltan, egy idõben és az erõvonalak által érintettebb helyeken cselekedjük.
Azon embertársaink akik egy igazságos, szeretet alapú és tudatos jóléti társadalomban szeretnének élni, ahol alkalmasság és példamutatás alapján kiválasztódott személyek látják el a közösségek létét szolgáló mûködéshez szükséges szolgálataikat, egészséges értékrend és életszemlélet által vezérelve, már napi rendszerességgel, vagy hetente, szerdánként 21 órakor összehangoltan teremtik jövõnket. Vizsgáld meg magadban, mit sugall a lelked, milyen jövõt szeretnél, s ha úgy érzed légy a része, mert a rész a közös szellemiség, és erõ által lesz újra egész. Eddig az idõpontig embertársaink jelentõs része akarata ellenére egy részleges érzékelési és cselekvési képtelenség állapotában, egy részleges hipnózis állapotában létezett.
Most ezen állapot feloldásra került és a Teremtõ által Reád ruházott minden képességed, érzékelésed és cselekvõ képességed visszatért! A cselekvõ értelem és tudat nyerjen teret minden napi létedben s vezérelje utadat. A szeretet, megértés és együttérzés irányítsa cselekedeteidet!
Te, ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, a sejtjeid, szerveidet alkotó sokmilliárdnyi részecskéidnek rendezett és pontos, folyamatos mûködéseként megnyilvánuló csoda vagy hétköznapi létedben is, a teremtõ energiájának csodája, és annak mûködõ élõ bizonyítékaként létezel.
Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, ha tudomásod van róla, ha nincs, a teremtõ energia megnyilvánulását hordozod magadban.
Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, ki érzed lelked, szellemed hívó szavát, cselekvésed szükségességét és fontosságát.
Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, testedben keletkezett jelzéseket azonosítva tudod, hogy ezek lelked, szellemed jelzései, tudod, hogy dolgod van e szellemiséggel, cselekedetek folyamatával és az eredményként megteremtett állapottal.
Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, erõsítsd az érzést mert megvan a kiút, melyet a folyamatokat betartva, fokozatosan, sorrendiségében teremtve, rendezõdve, tudatossági szintünk emelésével képesek vagyunk békés úton megvalósítani.
Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, olvasd el, ismerd meg, és értsd meg! Olvasd el naponta, meríts erõt belõle, engedd szét áradni testedben, és légy készenlétben!
Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, tedd hát a dolgod, amit ezen életed születése elõtt vállaltál!
Te ki érzékelési és cselekvési képességed teljes birtokában vagy, légy hálás, hogy ebben az idõben Magyarnak születhettél,és hogy lehetõséget kapsz arra, hogy a világot jobbá, tisztábbá változtatva hagyhatod örökül majdan utódainknak.
Fejlettségünk és ennek okán befogadó képességünk lehet különbözõ szintû, de a Magyar lélekminõséggel és teremtõ képességgel, a rendelkezésre álló lehetõségekkel és a Magyar Nemzet egységbe rendezõdésével, képesek vagyunk hatékonyan és rövid idõ alatt megteremteni a célként meghatározott jövõt.
“Úgy gondolkodjatok, mintha minden gondolatotok lángoló betûkkel lenne az égre írva, ahol minden és mindenki láthatja azokat. És ez valóban így is van.
Úgy beszéljetek, mintha az egész világ egyetlen fül lenne, amely hallani szeretné, mit mondotok. És ez valóban így is van.
Úgy cselekedjetek, mintha minden cselekedetetek a saját fejetekre szállna vissza. És ez valóban így is van.
Úgy kívánjatok, mintha ti magatok volnátok a kívánság. És valóban azok is vagytok.”
A teremtõ áldjon meg, és most és itt nyissa meg benned a tisztán látás és a bölcsesség képességét.
Bódi Atilla
Áldás, Áldás, Áldás.Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 18. 16:34:25
Amoxicillin Clavulanate Rash Cialis Farmacia On Line Cialis Effexor

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.02 másodperc
6,927,874 egyedi látogató