Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 1
CharlesHoife

-> Regisztráltak: 238
-> Legújabb tag: JavSwalk

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Feleim, nemzetem!

Hírek
Édes Istenem segíts, hogy ne szenvedjen tovább népem!
Kérés meghallgatásra talált!

Az a bizonyos bölcsek köve leesett, valakinél koppant!
Majd amikor leesett neki a tantusz, vagyis a kő koppant, a megoldás megszületett!
Az első gondolata az volt, édes ISTENEM! Köszönöm, a segítő szándékot, köszönöm, hogy megtiszteltél a megoldás gondolatával!
A részletekbe a kiválasztottak lesznek beavatva!!! KITARTÁS!!!

Jön majd egy ember, akiről mindenki tudni fogja, ő azApró Juhász János egykori szegedi önkormányzati képviselő, a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület alapító elnöke, a Vértói szent kurgán megálmodója levelet küldött Botka László polgármesternek, Vona Gábor Jobbik elnöknek, a szegedi önkormányzati képviselőknek és több sajtóorgánumnak, amelyben arról ír, mit jövendölnek Magyarországnak az ősi szent iratok, próféciák, jóslatok. Nézzük a jövőnket! De előbb azt, milyen ősi szent iratokból dolgozott Apró Juhász.

A Maja naptárból, a Vishnu Puranából, Nimród legendájából és Nostradamus jóslatából. Azt írja, annak a kornak az eljövetelére szeretne rávilágítani, amely 2012. december 21-én fizikai síkon már elkezdődött. Ezen a napon megváltozott a világkarma minősége, lezárult a Vaskor, és elkezdődött az Aranykor, amit nevezhetünk Fénykornak is. Az Aranykor eljövetelét jelzi a Maja naptár is.

A szent indiai irat, a Vishnu Purana szerint pedig „a szakák népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsőként. Elsőnek Nimród népe tér magához." Apró Juhász azt írja, a szaka alatt az ókori szent indiai szövegek a szkítákat értik, ami nem más, mint a MAGYAR NÉP. Így írja az elnök úr verzálba szedve. Hogy mi lesz a szakák, vagyis szkíták, azaz a MAGYAR NÉP feladata? Rém egyszerű: érdek nélkül kell hirdetnünk a szeretetet és békességet. Azt írja levelében Apró Juhász, hogy „általában kis létszámú, kis területtel rendelkező országként beszélnek a világban hazánkról. A magyarok soha nem voltak sokan, a turáni népekre nem jellemző a szaporaság. Népünk ereje nem a számarányunkban áll! A mi erőnk az AGYUNK (így verzálba szedi az agyunkat az elnök úr – a szerk.), a bölcsességünk, a tudásunk és természetesen a korlátok nélküli szeretetünk."

Úgy folytatódik a levél, hogy a mi nyelvünk az egyetlen a világ nyelvei között, amelyben feltűnő többséggel fellelhető az ősiség. Példaként hozza a nőiség szavunkat, amiben az eredeti jelentésen túl más kód is van: nő-is-ég. Nostradamus azt jósolta a levél szerint, hogy „A kétezredik év után hamar nagy lesz az ország és erős, visszatér hazájába mindegyik magyar." Meg azt is jósolta, hogy „Jön majd egy ember a második millennium után, ki felette áll minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt, ki Pannon földről Istenhez kiált és Isten meghallgatja imádságait. Ő lészen az, kinek uralkodása folytán Pannónia ismét erős lesz és gazdag, nagyobb lesz, mint akármely szultán, az ő szavára minden országban adnak, s önként kezére bíznak minden hatalmat."

Ez az ember nem az az ember, akire ön hirtelen gondolt, kedves olvasó, mert erről az emberről egyelőre keveset tudni. Annyit lehet tudni, hogy ez az ember 1. már most is okos, 2. nem tagja egyik pártnak sem, 3. nem tartozik egyik egyházhoz sem. Ha viszont színre lép, mindenki tudni fogja, hogy ő az.


honfoglalok
?Magyarnak lenni büszke gyönyörűség. ?Sokan elítélik ezt ma már, mert nem tudják az igazságot, amit magában rejt ez a mondat, hogy miért is büszke gyönyörűség a magyarság sorskérdése. A magyarság egyáltalán nem azzal a múlttal rendelkezik, amiket az iskolákban tanítatnak velünk és egyáltalán nem az a sorsa, amit idegen érdekek rá akarnak minden áron erőltetni. Éppen a nemzetünk azért olyan beteg, mert a lelkisége nincs rendben. És ha nem ép a lélek, akkor a test sem lehet az. Ezért mondják azt, hogy ép testben ép lélek. Az aki a lelke szavának ellent mond, az szépen, lassan de biztosan elkezdi mind a szellemi, mind pedig a testi leépülést, mert magának az életnek mond nemet azáltal, hogy a lélek szavának nem engedelmeskedik. A magyarság pontosan ezt teszi, ezt tetetik vele, mert tudják, hogy csak így lehet megtörni azt a több ezer éves misztériumot és közösséget, amit a nemzetünk jelképez a világban. Nem véletlenül mondták azt, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság. Mátyás halálával nem csak a nemzet számára, hanem az egész Földgolyó számára sötét felhők gyülekezése indult meg a légtérben. Az indiánok kiirtása, mind Észak-Amerikában, mind Dél-Amerikában. Az afrikai bennszülöttek rabszolga sorba taszítása tömegesével és ezek csak kiemelt részletek azokból a dolgokból, amik Mátyás halála után megindultak. Véget ért a szakrális uralkodás a Kárpát-medencében, ezért a Föld lelkisége is jelentős mértékben a sötét utakat kezdte el járni. A magyarság nem véletlenül lett kiválasztva arra, amire ki lett választva. A magyar nemzet feladata a Kárpát-medence, azon belül is Dobogókő szakrális felügyelete. Mi ide nem lopva, csalva jöttünk és rabolva szereztük meg a földjeinket. Mi ide Atilla örökébe tértünk vissza, mert a hun egyenlő a magyarral és a magyar egyenlő a hunnal. A kettő szét nem választható egymástól. A sportolóink hátán az van felírva nagy betűkkel, hogy HUN. Sőt Olaszországban azt tanítják, hogy Atilla a magyarok királya volt. Érdekes hogy csak velünk felejtik el közölni ezt a fontos tényt. A mi történelmünk ezerszer magasztosabban alakult, mint ahogy el akarja velünk hitetni az áltudományos akadémiák egyáltalán nem szakemberei. Vagy csak gondoljunk a Hunor Magyar mondára. ?Hunor Magyar két dalia, Két egy testvér Ménrót fia.? Azok az emberek, akiknek a történelem szakszerű bemutatása lenne a feladat ilyen kézzelfogható bizonyítékok után, hogy képesek mégis akkora hazugságokat közre adni? Ahhoz, hogy a nemzet újra talpra állhasson szükség lenn egy összefogó erőre, amely nem a megosztást hozná el a magyarok számára. Ahogy a dalban meg lett üzenve a nemzet számára, mely a Honfoglalás (?Hazatérés?) című film zenéje volt: ?Ki a szívét osztja szét, Ő lesz a remény. Ki a szívét osztja szét, Követik, merre jár, Hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. ? Az árkokat kiásók pedig sohasem fogják betemetni a gödröket, amelyekkel sikeresen megosztották a nemzet egységét, amit a kettős kereszt is szimbolizál a címerünkben. Lelkiségében kell a nemzetnek megújulnia, nem gazdasági programok és egyéb időhúzó technikák kellenek, hanem a nemzeti lelkület felélesztését kell szorgalmazni. A magyarság, ha megérti a sorsának küldetését, akkor fog újra önmagára találni és a magyarság küldetése nem a nyugathoz való felzárkózás, hanem a nyugat felzárkóztatása a pénz illúziójából az isteni igazságok megértéséig. Ezért olyan fontos a Kárpát-medence nem csak a nemzet, hanem az egész világ szemszögéből megtekintve. Ami a Kárpát-medencében uralkodik, az uralkodik az egész világon. Nagy világhódító tervek politikai szakemberei megmondták, hogy aki uralkodni akar a Földgolyón, annak el kell foglalnia az egész rendszernek a szívét, a Kárpát-medencét. Nem véletlenül Dobogókő az a dobogó kő. Ép testben ép lélek. Ha a lélek rendbe jön, rendbe jön a nemzet teste is. A média hazugságait nem szabad komolyan venni. Mi Szűz Mária országa vagyunk, és ha nem ennek megfelelően és méltóan viselkedünk, akkor megnézhetjük magunkat. Oda jutunk, ahová eddig jutottunk. Ha elutasítjuk a sorsküldetésünket, olyanokká válunk, mint a bölcs, aki kamaszgyerek akart lenni. Már őneki nem az volt a feladata, hiába is erőltette, ezért nem tudta a kamasz gyerek szerepében jól érezni magát. Kötelezettségeket és hatalmas felelőségeket ruház ránk, hogy Szűz Máriának lettünk felajánlva, itt a Kárpát-medence kellős közepén. Régen Szűz Máriát csak a Szent Koronával lehetett ábrázolni, mert a Szent Korona jelképezte a szentséget az egész világon, mint megnyilvánuló erő itt a Föld középpontjában Dobogókőn, ahol őrizték a királyi Székesfehérvárott. Magyarország még ma is szakrális királyság! Akármennyire is szeretnék velünk ezt elhitetni, hogy nem így van. Mivel megtagadjuk valódi államformánkat, valódi szellemiségünket és lelkiségünket, ezért jut nekünk mindig a csapat után kullogó kutya szerepe, amit annyiszor megkaptunk Mátyás halála óta. Nem kis ország vagyunk, csak ezt szerették volna elhitetni velünk. Az igazság tesz bennünket szabaddá nem a hétvégi show műsorok. ?Kis ország vagyunk, Halljuk a világban. Pedig a védők ereje számít És nem a falak a várban.? A Szent Korona Alkotmányához kell újra visszatérnünk, mert ez az, ami képes újra összefogni a magyarságot. Ez az alkotmány kimondta, hogy minden, ami a Szent Korona közbenjárása nélkül lett törvénybe iktatva, semmisnek tekintessék. Jelenlegi alkotmányunk pedig tökéletesen megkerülte a Szent Korona közbenjárását, mikor a magyar nemzetre erőszakolták rá egy szovjet alkotmány mintáját követve. Ezért vagyunk mi még most is Szakrális Királyság és a teljes államadósság semmisnek tekintendő, sőt már többszörösen kifizettették velünk, a kamatokkal együtt, mert a nemzet elnyomás alatt vette fel ezt a hatalmas összeget, amit abszolúte nem a magyarok felvirágoztatására költöttek el. Minden eddigi politikai intézkedés törvénytelenül van a magyarságra erőltetve egy idegen érdekeket kiszolgáló csoport által, mely kezében tartja az irányítást. Mihelyst visszatérünk a Szent Korona Alkotmányához meg fog jelenni az a szakrális uralkodó, aki méltó lesz egy nemzet vezetésére, és akit a szeretet hatalma fog éltetni nem pedig a hatalom szeretete. A magyarság kérdése nem születés kérdése. Nem állampolgárság kérdése. A magyarság lelki vállalás. Nem elég magyarul beszélni ahhoz, hogy valaki a magyarok táborát erősítse, hanem lelkiekben kell felvállalnia azt a feladatot, amit jelent az, hogy mi Szűz Mária Országa vagyunk. Az eljövendő nehéz időkre pedig álljon itt egy prófécia, ami talán lelket önt az elcsüggedt magyar lelkekbe, és reménységet nyújt, mikor a káosz rendé fajul? Jön majd egy ember, a második millenium után, ki felette áll minden torzsalkodásnak: Ő lesz az itt, ki Pannonföldről Istenhez kiált, és Isten meghallgatja imádságait. Ő lészen az, kinek uralkodása folytán Pannnónia ismét erős lesz és gazdag, nagyobb lesz, mint akármely szultán, az ő szavára minden országban adnak, s önként kezére bíznak minden hatalmat. A kétezredik év után hamar nagy lesz az ország és erős, visszatér hazájába mindegyik magyar, s magyar földben nyugszik minden ős. De a magyar föld része lesz a nagynak, erős királyság, melynek nincs határa, a keresztények farkasai már nem ugatnak, Krisztus ellenségeit a föld kizárja. "Fénybenjáró"


Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.26 másodperc
1,369,963 egyedi látogató