Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Feleim, nemzetem!

Hírek
Édes Istenem segíts, hogy ne szenvedjen tovább népem!
Kérés meghallgatásra talált!

Az a bizonyos bölcsek köve leesett, valakinél koppant!
Majd amikor leesett neki a tantusz, vagyis a kõ koppant, a megoldás megszületett!
Az elsõ gondolata az volt, édes ISTENEM! Köszönöm, a segítõ szándékot, köszönöm, hogy megtiszteltél a megoldás gondolatával!
A részletekbe a kiválasztottak lesznek beavatva!!! KITARTÁS!!!

Jön majd egy ember, akirõl mindenki tudni fogja, õ azApró Juhász János egykori szegedi önkormányzati képviselõ, a Független Városi Szövetség Magyar Egyesület alapító elnöke, a Vértói szent kurgán megálmodója levelet küldött Botka László polgármesternek, Vona Gábor Jobbik elnöknek, a szegedi önkormányzati képviselõknek és több sajtóorgánumnak, amelyben arról ír, mit jövendölnek Magyarországnak az õsi szent iratok, próféciák, jóslatok. Nézzük a jövõnket! De elõbb azt, milyen õsi szent iratokból dolgozott Apró Juhász.

A Maja naptárból, a Vishnu Puranából, Nimród legendájából és Nostradamus jóslatából. Azt írja, annak a kornak az eljövetelére szeretne rávilágítani, amely 2012. december 21-én fizikai síkon már elkezdõdött. Ezen a napon megváltozott a világkarma minõsége, lezárult a Vaskor, és elkezdõdött az Aranykor, amit nevezhetünk Fénykornak is. Az Aranykor eljövetelét jelzi a Maja naptár is.

A szent indiai irat, a Vishnu Purana szerint pedig „a szakák népe felébred és viszi a tüzet más földekre is. A szakák ébrednek fel elsõként. Elsõnek Nimród népe tér magához." Apró Juhász azt írja, a szaka alatt az ókori szent indiai szövegek a szkítákat értik, ami nem más, mint a MAGYAR NÉP. Így írja az elnök úr verzálba szedve. Hogy mi lesz a szakák, vagyis szkíták, azaz a MAGYAR NÉP feladata? Rém egyszerû: érdek nélkül kell hirdetnünk a szeretetet és békességet. Azt írja levelében Apró Juhász, hogy „általában kis létszámú, kis területtel rendelkezõ országként beszélnek a világban hazánkról. A magyarok soha nem voltak sokan, a turáni népekre nem jellemzõ a szaporaság. Népünk ereje nem a számarányunkban áll! A mi erõnk az AGYUNK (így verzálba szedi az agyunkat az elnök úr – a szerk.), a bölcsességünk, a tudásunk és természetesen a korlátok nélküli szeretetünk."

Úgy folytatódik a levél, hogy a mi nyelvünk az egyetlen a világ nyelvei között, amelyben feltûnõ többséggel fellelhetõ az õsiség. Példaként hozza a nõiség szavunkat, amiben az eredeti jelentésen túl más kód is van: nõ-is-ég. Nostradamus azt jósolta a levél szerint, hogy „A kétezredik év után hamar nagy lesz az ország és erõs, visszatér hazájába mindegyik magyar." Meg azt is jósolta, hogy „Jön majd egy ember a második millennium után, ki felette áll minden torzsalkodásnak: Õ lesz az itt, ki Pannon földrõl Istenhez kiált és Isten meghallgatja imádságait. Õ lészen az, kinek uralkodása folytán Pannónia ismét erõs lesz és gazdag, nagyobb lesz, mint akármely szultán, az õ szavára minden országban adnak, s önként kezére bíznak minden hatalmat."

Ez az ember nem az az ember, akire ön hirtelen gondolt, kedves olvasó, mert errõl az emberrõl egyelõre keveset tudni. Annyit lehet tudni, hogy ez az ember 1. már most is okos, 2. nem tagja egyik pártnak sem, 3. nem tartozik egyik egyházhoz sem. Ha viszont színre lép, mindenki tudni fogja, hogy õ az.


honfoglalok
?Magyarnak lenni büszke gyönyörûség. ?Sokan elítélik ezt ma már, mert nem tudják az igazságot, amit magában rejt ez a mondat, hogy miért is büszke gyönyörûség a magyarság sorskérdése. A magyarság egyáltalán nem azzal a múlttal rendelkezik, amiket az iskolákban tanítatnak velünk és egyáltalán nem az a sorsa, amit idegen érdekek rá akarnak minden áron erõltetni. Éppen a nemzetünk azért olyan beteg, mert a lelkisége nincs rendben. És ha nem ép a lélek, akkor a test sem lehet az. Ezért mondják azt, hogy ép testben ép lélek. Az aki a lelke szavának ellent mond, az szépen, lassan de biztosan elkezdi mind a szellemi, mind pedig a testi leépülést, mert magának az életnek mond nemet azáltal, hogy a lélek szavának nem engedelmeskedik. A magyarság pontosan ezt teszi, ezt tetetik vele, mert tudják, hogy csak így lehet megtörni azt a több ezer éves misztériumot és közösséget, amit a nemzetünk jelképez a világban. Nem véletlenül mondták azt, hogy meghalt Mátyás, oda az igazság. Mátyás halálával nem csak a nemzet számára, hanem az egész Földgolyó számára sötét felhõk gyülekezése indult meg a légtérben. Az indiánok kiirtása, mind Észak-Amerikában, mind Dél-Amerikában. Az afrikai bennszülöttek rabszolga sorba taszítása tömegesével és ezek csak kiemelt részletek azokból a dolgokból, amik Mátyás halála után megindultak. Véget ért a szakrális uralkodás a Kárpát-medencében, ezért a Föld lelkisége is jelentõs mértékben a sötét utakat kezdte el járni. A magyarság nem véletlenül lett kiválasztva arra, amire ki lett választva. A magyar nemzet feladata a Kárpát-medence, azon belül is Dobogókõ szakrális felügyelete. Mi ide nem lopva, csalva jöttünk és rabolva szereztük meg a földjeinket. Mi ide Atilla örökébe tértünk vissza, mert a hun egyenlõ a magyarral és a magyar egyenlõ a hunnal. A kettõ szét nem választható egymástól. A sportolóink hátán az van felírva nagy betûkkel, hogy HUN. Sõt Olaszországban azt tanítják, hogy Atilla a magyarok királya volt. Érdekes hogy csak velünk felejtik el közölni ezt a fontos tényt. A mi történelmünk ezerszer magasztosabban alakult, mint ahogy el akarja velünk hitetni az áltudományos akadémiák egyáltalán nem szakemberei. Vagy csak gondoljunk a Hunor Magyar mondára. ?Hunor Magyar két dalia, Két egy testvér Ménrót fia.? Azok az emberek, akiknek a történelem szakszerû bemutatása lenne a feladat ilyen kézzelfogható bizonyítékok után, hogy képesek mégis akkora hazugságokat közre adni? Ahhoz, hogy a nemzet újra talpra állhasson szükség lenn egy összefogó erõre, amely nem a megosztást hozná el a magyarok számára. Ahogy a dalban meg lett üzenve a nemzet számára, mely a Honfoglalás (?Hazatérés?) címû film zenéje volt: ?Ki a szívét osztja szét, Õ lesz a remény. Ki a szívét osztja szét, Követik, merre jár, Hegyeken és tengereken túl értik majd szavát. ? Az árkokat kiásók pedig sohasem fogják betemetni a gödröket, amelyekkel sikeresen megosztották a nemzet egységét, amit a kettõs kereszt is szimbolizál a címerünkben. Lelkiségében kell a nemzetnek megújulnia, nem gazdasági programok és egyéb idõhúzó technikák kellenek, hanem a nemzeti lelkület felélesztését kell szorgalmazni. A magyarság, ha megérti a sorsának küldetését, akkor fog újra önmagára találni és a magyarság küldetése nem a nyugathoz való felzárkózás, hanem a nyugat felzárkóztatása a pénz illúziójából az isteni igazságok megértéséig. Ezért olyan fontos a Kárpát-medence nem csak a nemzet, hanem az egész világ szemszögébõl megtekintve. Ami a Kárpát-medencében uralkodik, az uralkodik az egész világon. Nagy világhódító tervek politikai szakemberei megmondták, hogy aki uralkodni akar a Földgolyón, annak el kell foglalnia az egész rendszernek a szívét, a Kárpát-medencét. Nem véletlenül Dobogókõ az a dobogó kõ. Ép testben ép lélek. Ha a lélek rendbe jön, rendbe jön a nemzet teste is. A média hazugságait nem szabad komolyan venni. Mi Szûz Mária országa vagyunk, és ha nem ennek megfelelõen és méltóan viselkedünk, akkor megnézhetjük magunkat. Oda jutunk, ahová eddig jutottunk. Ha elutasítjuk a sorsküldetésünket, olyanokká válunk, mint a bölcs, aki kamaszgyerek akart lenni. Már õneki nem az volt a feladata, hiába is erõltette, ezért nem tudta a kamasz gyerek szerepében jól érezni magát. Kötelezettségeket és hatalmas felelõségeket ruház ránk, hogy Szûz Máriának lettünk felajánlva, itt a Kárpát-medence kellõs közepén. Régen Szûz Máriát csak a Szent Koronával lehetett ábrázolni, mert a Szent Korona jelképezte a szentséget az egész világon, mint megnyilvánuló erõ itt a Föld középpontjában Dobogókõn, ahol õrizték a királyi Székesfehérvárott. Magyarország még ma is szakrális királyság! Akármennyire is szeretnék velünk ezt elhitetni, hogy nem így van. Mivel megtagadjuk valódi államformánkat, valódi szellemiségünket és lelkiségünket, ezért jut nekünk mindig a csapat után kullogó kutya szerepe, amit annyiszor megkaptunk Mátyás halála óta. Nem kis ország vagyunk, csak ezt szerették volna elhitetni velünk. Az igazság tesz bennünket szabaddá nem a hétvégi show mûsorok. ?Kis ország vagyunk, Halljuk a világban. Pedig a védõk ereje számít És nem a falak a várban.? A Szent Korona Alkotmányához kell újra visszatérnünk, mert ez az, ami képes újra összefogni a magyarságot. Ez az alkotmány kimondta, hogy minden, ami a Szent Korona közbenjárása nélkül lett törvénybe iktatva, semmisnek tekintessék. Jelenlegi alkotmányunk pedig tökéletesen megkerülte a Szent Korona közbenjárását, mikor a magyar nemzetre erõszakolták rá egy szovjet alkotmány mintáját követve. Ezért vagyunk mi még most is Szakrális Királyság és a teljes államadósság semmisnek tekintendõ, sõt már többszörösen kifizettették velünk, a kamatokkal együtt, mert a nemzet elnyomás alatt vette fel ezt a hatalmas összeget, amit abszolúte nem a magyarok felvirágoztatására költöttek el. Minden eddigi politikai intézkedés törvénytelenül van a magyarságra erõltetve egy idegen érdekeket kiszolgáló csoport által, mely kezében tartja az irányítást. Mihelyst visszatérünk a Szent Korona Alkotmányához meg fog jelenni az a szakrális uralkodó, aki méltó lesz egy nemzet vezetésére, és akit a szeretet hatalma fog éltetni nem pedig a hatalom szeretete. A magyarság kérdése nem születés kérdése. Nem állampolgárság kérdése. A magyarság lelki vállalás. Nem elég magyarul beszélni ahhoz, hogy valaki a magyarok táborát erõsítse, hanem lelkiekben kell felvállalnia azt a feladatot, amit jelent az, hogy mi Szûz Mária Országa vagyunk. Az eljövendõ nehéz idõkre pedig álljon itt egy prófécia, ami talán lelket önt az elcsüggedt magyar lelkekbe, és reménységet nyújt, mikor a káosz rendé fajul? Jön majd egy ember, a második millenium után, ki felette áll minden torzsalkodásnak: Õ lesz az itt, ki Pannonföldrõl Istenhez kiált, és Isten meghallgatja imádságait. Õ lészen az, kinek uralkodása folytán Pannnónia ismét erõs lesz és gazdag, nagyobb lesz, mint akármely szultán, az õ szavára minden országban adnak, s önként kezére bíznak minden hatalmat. A kétezredik év után hamar nagy lesz az ország és erõs, visszatér hazájába mindegyik magyar, s magyar földben nyugszik minden õs. De a magyar föld része lesz a nagynak, erõs királyság, melynek nincs határa, a keresztények farkasai már nem ugatnak, Krisztus ellenségeit a föld kizárja. "Fénybenjáró"


Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.91 másodperc
6,927,785 egyedi látogató