Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az EU-t Atilla nagy király tervezte, indította el...

Hírek
Történelem
Attila, a hunok királya történelmi igazságairól

Mit tudnak a magyarok a hun testvéreikrõl? – S E M M I T! Pontosabban majdnem semmit. Csak azt, amit az ellenségei írtak róluk.

Gondolják meg, a hunok Attila halálával névleg letûntek a történelem asztaláról. Ami a ma tudósainak nagyon fontos, az írásos bizonyítékokat mind az ellenségei írták róluk. Na mármost, ebben az esetben is érvényesült, hogy az ellenségrõl csak rosszat, vagy semmit. Már az ókorban is tudták (latin rómaiak), hogy az ellenfél leghatékonyabb lejáratása a féligazságokban gyökerezik. A történetük helyszíne és idõpontja pontosan megegyezett a valósággal, de a történelmi esemény leírása már az ellenfél teljesen lejáratával került megalkotásra.

A fentiek elõrebocsátásával már nem nehéz megérteni, hogy milyen egykori források maradtak fent a hunokról. Mivel saját forrásaik elvesztek, sõt még el is tûnhettek, csak a latin hamis leírások. A hunokról – de az egész Hungária történetérõl – a domináns latin történetírók sokszor rosszindulatú írásaiból próbálnak tájékozódni a történészek. Ezért csak azt tudom javasolni, hogy minden írásos forrást vegyünk szigorú kritika alá. A történelmi idõpontok és helyszínek meghagyása után, úgy ahogy van, tekintsünk el a hitelességüktõl. Helyette alkossunk meg egy a hiteles és valós HUN történelmet. Ehhez kérem a segítségüket! E cikkemhez, aki hajlandó írja le eddigi és ez utáni kétségeit és fõleg tárgyi tudását a hunokkal kapcsolatban. Nem kizárt, hogy megalkothatjuk a hunok valódi történelmét. Higgyék el, nem kell hozzá különleges tudományos éra, csak józan ész és a magyar anyanyelv ismerete!

Az egységes európai állameszme elsõként Attila hun király politikájában merült fel. Az akkor még Európa területén többségben levõ úrnemzeti viszonyok hatalmi visszaállítása megvalósítható cél volt. Attila 453-ban bekövetkezett halálával ez az eszmeiség is a sírba hullt, csak az egységes, ezért védhetõbb dunai Kárpát-medence maradhatott meg az úrnépek hunmagyar uralma alatt. A király további tervei, a valamikor szintén egynemzetiségû Nyugat-Európa kelta (gall) úrnépek egyesítési terve a 451. évi Mauriacum melletti Catalaunumi-csata döntetlen közeli eredményével szertefoszlott. Itt Attila már visszavonhatatlanul elkésett. E napra vetítve oly mértékben átrajzolódott Nyugat-Európa néprajzi viszonyai az új indoeurópai nemzetek javára, az Õt megelõzõ nomád pogány népek betörésével, hogy az egységes kelta (úrnépi) hatalom visszaállítása politikailag már nem volt kivitelezhetõ a számára. A tanítottakkal ellenkezõen, Attilának ez az egyszerû politikai felismerése adta az igazi oka a visszavonulásra, és nem a katonai vereség hamis történeti tudata.

Ugyanígy szintén szertefoszlott Itália õsmagyar úrnépeinek az egyesítése a 452. évi itáliai hadjárata feladásával, ahonnan I. Leó Pápa által vezetett római követség ugyanolyan jellegû tanácsai hatására fordult vissza. Ez utóbbi két esetben már oly mértékben meggyengültek az egykor e területeken egyeduralkodó õsi nemzetek, hogy a behatoló Újasszír származású, vagyis a szarmata törzsek támadó, nomád, pogány, katonai uralkodó és hódító törzsei nyomán másodlagos indoeurópai nemzetekké váló népek fölénye megkérdõjelezhetetlenné vált. Másként e két esetben már elkésetté vált az idõközben egész Európa feletti úrnemzeti hatalom eszmeiségének visszaállítási kísérlete a hun uralom alatt. De a Kárpát-medence õsnépi hatalma a hunok jóvoltából ismét helyreállt, mely további 1500 évig, vagyis napjainkig lehetõvé tegye a magyar nemzet fennmaradását legalább ebben az egy õshazában.

Vajon tudja-e a mai közvélemény, hogy miért nevezték Attilát a hunok királyát Nyugat-Európában az isten ostorának? Nem, mert a válasz az elsõdleges indomediterrán kultúrát megalkotó úrnépek történelemtudatában van kódolva. Attilát nem azért hívták az isten ostorának, mert oly mértékben kegyetlenkedett az ottani másodlagos indoeurópai népekkel. Õt azért hívták az isten ostorának, mert a hun királyi család az eredetét az Egyiptomi Birodalom királyi, vagyis fáraói dinasztiájából származtatta. Mik voltak az egyiptomi fáraók uralkodói jelvényei? A fáraói korona mellett a legfontosabb jelképeik közé tartozott a bot és ostor jelképes ereklyéik megjelenési formái. Alsó-Egyiptom hunmagyar elnevezései közül jól ismert a Bothon elnevezés. Tehát, azért nevezték Attilát az isten ostorának, mert õ önmagát az egyiptomi fáraók leszármazottjának tartotta, és ezt tudták az akkori nyugati világ uralkodói és vallási körei. Ezt a királyi önmegnevezést torzította el az újkori történelmi felfogás a népeket pusztító vad barbár magatartására. Vagyis ismét megfordították a történelmi képet, ahol is a betörõ nomád és pogány szarmata törzsek voltak a népirtók, és a barbárrá kikiáltott Attila lépett fel az úrnépek megmentõjeként. A pogány népirtások addigra már oly mértékben átírták Nyugat-Európa õsi néprajzát, hogy már neki sem sikerülhetett visszafordítani a folyamatot.

A harmadik évezred fordulóját követõen mit gondolnak, honnan származhat az egész kontinensre kiterjedõ Európai Unió megvalósításának politikai ötlete? Bizony kérem, mint írtam, a hun királyi családtól, nevezetesen Attila király személyén keresztül a hun uralkodói udvartól. Ha elismerik a történelemtudósok, ha nem, igenis az egyesült Európai Unió eszmeisége elsõ kézbõl Attila király, közvetve az úrnépek hunmagyar nemzetének immár 1500 éves szellemi terméke. A király vezetésével végrehajtott és fentebb leírt közép-európai, nyugat-európai és itáliai hadjáratai mind-mind ennek a célnak érdekében zajlottak. Óriási történészi tévedéssé vált, barbár hódításoknak feltüntetni e nemes próbálkozásokat. Egyetlen különbség mutatható ki Attila tervezte és a korunkbeli EU megvalósítása között. Mégpedig az, hogy a király még az úrnépek hunmagyar vezetésével, nyelvén szerette volna megvalósítani tervét. Addig napjainkra a másodlagos kialakulású nemzetekbe teljesen beolvad õsi úrnépek már az indoeurópai hatalmak politikai vezetésével hajtják végre a kontinens egyesítését. Azért használom a „hajtják végre” kifejezést, mert az õsnép vérvonal arányszáma a mai világhatalmakban is még az 50%-ot meghaladó mértékûnek becsülhetõ.

Azt vajon tudja-e a közvélemény, hogy a Római Birodalom szent vesszõnyaláb uralkodói, katonai ereklyéje honnan származó szimbólum? Ugyanonnan, ahonnan „Attila, az isten ostora” kifejezése származik. Vagyis az õsi Egyiptomi Birodalomból. Az onnan Itáliába bevándorló úrnépek az etruszkok és a többi õsnépi törzsek hozták magukkal a bot fáraói szimbólumát. A rómaiak csak annyit tettek a jelenséghez, hogy az egy bot helyett egy egész vesszõnyalábot alkottak. Jelezve azt a történelmi tényt, hogy a Római Birodalom népessége sok úrnépi törzs egybekovácsolásából keletkezett. Ha valaki kételkedik e jelképek megfejtésérõl írt soraimban, legyen szíves megnézni az utolsó, még úrnépi gyökerekkel rendelkezõ egyiptomi fáraó,

VII. Kleopátra királynõ uralkodói jelképeirõl készült képeket. A hatás tudati síkon megdöbbentõvé fog válni. Újabb bizonyságot adva a Római Birodalom alapító nemzeteirõl írott soraimhoz. Most már leírhatom azt a történelmi felfedezésemet, hogy a Római Birodalom alapjaiban úrnépi, elsõdlegesen õsmagyar-alkotás volt. A latin uralkodó réteg i.e. 600 körül betelepülve, majd mindent elkövetve a nemzetiségi viszonyok végleges átrendezése érdekében, megkezdte a hatalmi harcot Róma uralmáért. A történelmi eseményekbõl ismert módon sikerült is nekik. A Római Birodalom ókori nemzetei közül mára csak a Kárpát-medencei õsmagyar pannonok maradtak meg az úrnépi fogalmak szerint magyarnak.


Tácsi István rovata (tacsiistvan.virtus.hu)Az erõ velünk van, mert mi vagyunk az erõ!!! Kitartás!!!Kellemes kerecsen "karácsonyi" ünnepeket kíván a Hunok Nagy Szövetsége, csapata és vezetõsége!


Mi veletek vagyunk jóban rosszban! A jövõ év meglepetéseket tartogat, légy te a változás!

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.83 másodperc
6,880,876 egyedi látogató