Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 232
-> Legújabb tag: JudyHoife

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az EU-t Atilla nagy király tervezte, indította el...

Hírek
Történelem
Attila, a hunok királya történelmi igazságairól

Mit tudnak a magyarok a hun testvéreikről? – S E M M I T! Pontosabban majdnem semmit. Csak azt, amit az ellenségei írtak róluk.

Gondolják meg, a hunok Attila halálával névleg letűntek a történelem asztaláról. Ami a ma tudósainak nagyon fontos, az írásos bizonyítékokat mind az ellenségei írták róluk. Na mármost, ebben az esetben is érvényesült, hogy az ellenségről csak rosszat, vagy semmit. Már az ókorban is tudták (latin rómaiak), hogy az ellenfél leghatékonyabb lejáratása a féligazságokban gyökerezik. A történetük helyszíne és időpontja pontosan megegyezett a valósággal, de a történelmi esemény leírása már az ellenfél teljesen lejáratával került megalkotásra.

A fentiek előrebocsátásával már nem nehéz megérteni, hogy milyen egykori források maradtak fent a hunokról. Mivel saját forrásaik elvesztek, sőt még el is tűnhettek, csak a latin hamis leírások. A hunokról – de az egész Hungária történetéről – a domináns latin történetírók sokszor rosszindulatú írásaiból próbálnak tájékozódni a történészek. Ezért csak azt tudom javasolni, hogy minden írásos forrást vegyünk szigorú kritika alá. A történelmi időpontok és helyszínek meghagyása után, úgy ahogy van, tekintsünk el a hitelességüktől. Helyette alkossunk meg egy a hiteles és valós HUN történelmet. Ehhez kérem a segítségüket! E cikkemhez, aki hajlandó írja le eddigi és ez utáni kétségeit és főleg tárgyi tudását a hunokkal kapcsolatban. Nem kizárt, hogy megalkothatjuk a hunok valódi történelmét. Higgyék el, nem kell hozzá különleges tudományos éra, csak józan ész és a magyar anyanyelv ismerete!

Az egységes európai állameszme elsőként Attila hun király politikájában merült fel. Az akkor még Európa területén többségben levő úrnemzeti viszonyok hatalmi visszaállítása megvalósítható cél volt. Attila 453-ban bekövetkezett halálával ez az eszmeiség is a sírba hullt, csak az egységes, ezért védhetőbb dunai Kárpát-medence maradhatott meg az úrnépek hunmagyar uralma alatt. A király további tervei, a valamikor szintén egynemzetiségű Nyugat-Európa kelta (gall) úrnépek egyesítési terve a 451. évi Mauriacum melletti Catalaunumi-csata döntetlen közeli eredményével szertefoszlott. Itt Attila már visszavonhatatlanul elkésett. E napra vetítve oly mértékben átrajzolódott Nyugat-Európa néprajzi viszonyai az új indoeurópai nemzetek javára, az Őt megelőző nomád pogány népek betörésével, hogy az egységes kelta (úrnépi) hatalom visszaállítása politikailag már nem volt kivitelezhető a számára. A tanítottakkal ellenkezően, Attilának ez az egyszerű politikai felismerése adta az igazi oka a visszavonulásra, és nem a katonai vereség hamis történeti tudata.

Ugyanígy szintén szertefoszlott Itália ősmagyar úrnépeinek az egyesítése a 452. évi itáliai hadjárata feladásával, ahonnan I. Leó Pápa által vezetett római követség ugyanolyan jellegű tanácsai hatására fordult vissza. Ez utóbbi két esetben már oly mértékben meggyengültek az egykor e területeken egyeduralkodó ősi nemzetek, hogy a behatoló Újasszír származású, vagyis a szarmata törzsek támadó, nomád, pogány, katonai uralkodó és hódító törzsei nyomán másodlagos indoeurópai nemzetekké váló népek fölénye megkérdőjelezhetetlenné vált. Másként e két esetben már elkésetté vált az időközben egész Európa feletti úrnemzeti hatalom eszmeiségének visszaállítási kísérlete a hun uralom alatt. De a Kárpát-medence ősnépi hatalma a hunok jóvoltából ismét helyreállt, mely további 1500 évig, vagyis napjainkig lehetővé tegye a magyar nemzet fennmaradását legalább ebben az egy őshazában.

Vajon tudja-e a mai közvélemény, hogy miért nevezték Attilát a hunok királyát Nyugat-Európában az isten ostorának? Nem, mert a válasz az elsődleges indomediterrán kultúrát megalkotó úrnépek történelemtudatában van kódolva. Attilát nem azért hívták az isten ostorának, mert oly mértékben kegyetlenkedett az ottani másodlagos indoeurópai népekkel. Őt azért hívták az isten ostorának, mert a hun királyi család az eredetét az Egyiptomi Birodalom királyi, vagyis fáraói dinasztiájából származtatta. Mik voltak az egyiptomi fáraók uralkodói jelvényei? A fáraói korona mellett a legfontosabb jelképeik közé tartozott a bot és ostor jelképes ereklyéik megjelenési formái. Alsó-Egyiptom hunmagyar elnevezései közül jól ismert a Bothon elnevezés. Tehát, azért nevezték Attilát az isten ostorának, mert ő önmagát az egyiptomi fáraók leszármazottjának tartotta, és ezt tudták az akkori nyugati világ uralkodói és vallási körei. Ezt a királyi önmegnevezést torzította el az újkori történelmi felfogás a népeket pusztító vad barbár magatartására. Vagyis ismét megfordították a történelmi képet, ahol is a betörő nomád és pogány szarmata törzsek voltak a népirtók, és a barbárrá kikiáltott Attila lépett fel az úrnépek megmentőjeként. A pogány népirtások addigra már oly mértékben átírták Nyugat-Európa ősi néprajzát, hogy már neki sem sikerülhetett visszafordítani a folyamatot.

A harmadik évezred fordulóját követően mit gondolnak, honnan származhat az egész kontinensre kiterjedő Európai Unió megvalósításának politikai ötlete? Bizony kérem, mint írtam, a hun királyi családtól, nevezetesen Attila király személyén keresztül a hun uralkodói udvartól. Ha elismerik a történelemtudósok, ha nem, igenis az egyesült Európai Unió eszmeisége első kézből Attila király, közvetve az úrnépek hunmagyar nemzetének immár 1500 éves szellemi terméke. A király vezetésével végrehajtott és fentebb leírt közép-európai, nyugat-európai és itáliai hadjáratai mind-mind ennek a célnak érdekében zajlottak. Óriási történészi tévedéssé vált, barbár hódításoknak feltüntetni e nemes próbálkozásokat. Egyetlen különbség mutatható ki Attila tervezte és a korunkbeli EU megvalósítása között. Mégpedig az, hogy a király még az úrnépek hunmagyar vezetésével, nyelvén szerette volna megvalósítani tervét. Addig napjainkra a másodlagos kialakulású nemzetekbe teljesen beolvad ősi úrnépek már az indoeurópai hatalmak politikai vezetésével hajtják végre a kontinens egyesítését. Azért használom a „hajtják végre” kifejezést, mert az ősnép vérvonal arányszáma a mai világhatalmakban is még az 50%-ot meghaladó mértékűnek becsülhető.

Azt vajon tudja-e a közvélemény, hogy a Római Birodalom szent vesszőnyaláb uralkodói, katonai ereklyéje honnan származó szimbólum? Ugyanonnan, ahonnan „Attila, az isten ostora” kifejezése származik. Vagyis az ősi Egyiptomi Birodalomból. Az onnan Itáliába bevándorló úrnépek az etruszkok és a többi ősnépi törzsek hozták magukkal a bot fáraói szimbólumát. A rómaiak csak annyit tettek a jelenséghez, hogy az egy bot helyett egy egész vesszőnyalábot alkottak. Jelezve azt a történelmi tényt, hogy a Római Birodalom népessége sok úrnépi törzs egybekovácsolásából keletkezett. Ha valaki kételkedik e jelképek megfejtéséről írt soraimban, legyen szíves megnézni az utolsó, még úrnépi gyökerekkel rendelkező egyiptomi fáraó,

VII. Kleopátra királynő uralkodói jelképeiről készült képeket. A hatás tudati síkon megdöbbentővé fog válni. Újabb bizonyságot adva a Római Birodalom alapító nemzeteiről írott soraimhoz. Most már leírhatom azt a történelmi felfedezésemet, hogy a Római Birodalom alapjaiban úrnépi, elsődlegesen ősmagyar-alkotás volt. A latin uralkodó réteg i.e. 600 körül betelepülve, majd mindent elkövetve a nemzetiségi viszonyok végleges átrendezése érdekében, megkezdte a hatalmi harcot Róma uralmáért. A történelmi eseményekből ismert módon sikerült is nekik. A Római Birodalom ókori nemzetei közül mára csak a Kárpát-medencei ősmagyar pannonok maradtak meg az úrnépi fogalmak szerint magyarnak.


Tácsi István rovata (tacsiistvan.virtus.hu)Az erő velünk van, mert mi vagyunk az erő!!! Kitartás!!!Kellemes kerecsen "karácsonyi" ünnepeket kíván a Hunok Nagy Szövetsége, csapata és vezetősége!


Mi veletek vagyunk jóban rosszban! A jövő év meglepetéseket tartogat, légy te a változás!

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.25 másodperc
1,348,882 egyedi látogató