Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A tákolmány érvénytelen, az alaptõrvény tõrvénytelen!

Hírek
Elérkezett annak az ideje, hogy sorsunkról mi magunk döntsünk! Itt az idõ a Hun-Magyar Történelmi Alkotmányunk helyreállításának! Elég volt a kifosztó, gyilkos democsokráciából, de a köztársaságból sem kérünk!!! Nem kérünk a parlamenti pártokból sem!!! Minden népnek joga van, az önrendelkezéshez! Mi Hunok, élni akarunk, és élni is fogunk az önrendelkezési jogunkkal!!!

Az erõ velünk van, mert mi vagyunk az erõ!!!


Ezzel kellene kezdeni: „feltéve, hogy lesznek szabad választások, de a mostani állás szerint nem lesznek” – Vörös Imre volt alkotmánybíró korábban azzal a véleményével kavart vitát, amely szerint a következõ Országgyûlés minden olyan törvényt megsemmisíthet, amely az államcsínyt szolgálta, így az Alaptörvényt is. Most, az Alaptörvény negyedik módosítása után azt mondja: a jog lehetõségei kimerültek, Magyarországnak már nincs alkotmánya, nincs jogállam és nincs jogbiztonság sem. Súlyos szavak következnek, és nem csak a tételes jogi érvelés miatt.


VÖRÖS IMRE volt alkotmánybíró, az akadémia levelezõ tagja 1968-ban szerzett jogi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. 1969-tõl az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetben kutatóként tevékenykedett. A tudományok doktora fokozatot 1989-ben szerezte meg. (Németh András Péter felvétele)
– Négy hónapja adott interjút lapunknak, és már akkor eltemettük a jogállamot. Azóta elfogadták a gránitszilárdságú Alaptörvény negyedik módosítását…
– …amely további aggályokra ad okot. Tény, hogy az Alkotmánybíróság mozgásterét alaposan leszûkítik, de az engem sokkal jobban aggaszt, hogy ezzel a polgárok jogérvényesítési lehetõségét csorbítják. Nem csak az intézmények hatásköréért aggódom, hanem mindnyájunkért: az április elsején hatályba lépõ módosítások a mi jogbiztonságukat rontják. A másik problémám az, hogy a módosítások gyakorlatilag ellehetetlenítik az alkotmánybíráskodást, mert azoknak éppen az alapvetõ jogokra vonatkozó része az Alaptörvény eredeti rendelkezéseivel ellentétes. A belsõ ellentmondások miatt az alaptörvény maga válik alkalmazhatatlanná.
– Ezt kifejtené?
– A negyedik módosítás elõtti szöveg megfelelt a nemzetközi egyezményeknek, az uniós jognak, most viszont olyan helyzet áll elõ, amikor ezeket a deklarációkat „lenullázzák” az ezekkel ellentétes módosítások. Az alkotmánybíráskodás értelmét veszti, ugyanis az az álláspont is védhetõ, hogy a szóban forgó alapjog a módosítás elõtti tartalmában létezik, meg az is, hogy a módosítás miatt nem. Ha egy alaptörvényen belül ezt nem lehet eldönteni, akkor lehetetlenné válik az alkotmánybíráskodás, és adódik a kérdés: hol van az alapvetõ jogok védelme? Mindezzel semmivé válik a polgárok jogérvényesítési lehetõsége.
– Nem túlzás ez?
– Nem. Például az, hogy az Országos Bírói Hivatal elnöke kijelölheti az eljáró bíróságot, ellentmond az Alaptörvény meglévõ, XXVIII. cikkének, amely alapjogként szögezi le a törvény által megállapított bíróhoz való jogot. Utóbbi megfelel minden alapjogi egyezménynek, az uniós jognak. Jön azonban a módosítás, ami ezt lenullázza: ez az alapjog addig érvényes, amíg az OBH elnöke éppen mást nem gondol, és a törvény által elõírttól eltérõ bíróságot jelöl ki. Most akkor van alapvetõ jogom a törvényes bírósághoz, vagy nincs? Az Alaptörvény alapján ezt nem lehet megválaszolni.
– Vannak más ellentmondások is?
– Egy sor. Például a hajléktalanok szabálysértési bírsággal sújtásának kérdése. A korábbi alkotmányban a szociális biztonsághoz való jog alapvetõ jog volt. Annak idején alkotmánybíróként több határozatot is referáltam ennek alapján – például ha az államnak kötelessége a megfelelõ mennyiségû és minõségû szállás biztosítása, akkor az alkotmányellenes, ha konténerekbe akarják dugni a hajléktalanokat. Ráadásul ha van az államnak ilyen alkotmányos kötelessége, ez esetben számon kérhetõ a hajléktalanon is, hogy miért vizel közterületen. Ha az Alaptörvényben nincs benne a szociális biztonsághoz való jog – márpedig nincs benne, pedig ez vonatkozik a nyugdíjra, a társadalombiztosításra, s a többire – akkor mindez már nem alapvetõ jog, hanem állami kegy, vagyis bizonytalan, mint a kutya vacsorája.
– De „törekednek rá”- így fogalmaz az Alaptörvény.
– A törekvés lényegesen különbözik attól, ha mindez „az állam kötelessége”. Újabb feloldhatatlan ellentmondás: az állam szerintem nem bírságolhatja meg azt, aki nem tud abba a hajlékba bemenni, amelyet az állam nem köteles az Alaptörvény erejénél fogva biztosítani neki. Ezen a világ legjobb alkotmánybírósága sem tudna eligazodni. De folytathatnám…
– Hát folytassa…
– …az egyházak ügye: az Országgyûlés dönti el, mely felekezeteket ismeri el egyházként. A VII. cikk elsõ bekezdésében szerepel a lelkiismereti és vallásszabadság deklarálása, de a módosítás szerint az egyházakat az Országgyûlés ismeri el, feltéve, hogy ezek az elismerhetõ egyházak az állammal együttmûködnek, továbbá feltételként szabja a huzamosabb idejû mûködést és a társadalmi támogatottságot – ezt mi alapján döntik majd el a politikusok, képviselõk? Most akkor van vagy nincs lelkiismereti és vallásszabadság? Mert ezzel mindkét lehetõséget „biztosítja” az Alaptörvény. De beszélhetünk a választásokról is.
– Beszéljünk!
– Az Alaptörvény IX. cikke foglalkozik a véleménynyilvánítás szabadságával. A választójoghoz ez a kérdés úgy kapcsolódik, hogy a negyedik módosítás szerint a választási hirdetéseket egy évvel a választások elõtt is ismeretlen feltételekkel csak a közszolgálati médiában lehet közölni, és egyébként is sarkalatos törvény korlátozhatja a hirdetések közzétételét. Az Európai Emberi Jogi Egyezmény is tartalmazza a véleménynyilvánítás szabadságát, onnan vettük mi is át ’89-ben. A Strasbourgi Emberi Jogi Bíróság a reklámot is a véleménynyilvánítás szabadsága körébe vonja; ahol a reklámot korlátozzák, annak indokoltságát, szükségességét, arányosságát azon az alapon mérik le, hogy az nem sérti-e a véleménynyilvánítás szabadságát. Még a gazdasági reklám is ide tartozik tehát, mint alapvetõ jog, de a választásoknál azért nem mosóporról van szó. Az ellentmondás nyilvánvaló: a módosítás éppen a választások vonatkozásában lenullázza a véleménynyilvánítási szabadság alapjogát, amelyet pedig a IX. cikk rögzít.
– Ezzel még nincs vége?
– Vegyük a „röghöz kötés” kérdését: a felsõfokú oktatásban való részvétel állami támogatása van kötve meghatározott magyarországi munkavégzéshez. Ez uniós jogot sért: a személyek, a munkaerõ szabad áramlását. Mivel az Alaptörvénybe az uniós csatlakozást úgy iktattuk be, hogy nemzetközi szerzõdés alapján együttmûködünk az európai integrációban, az EU-ról szóló szerzõdésben pedig benne van a munkaerõ szabad áramlása – ezt ab ovo sérti. Továbbá ellentétes az Alaptörvénynek a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához fûzõdõ jogot kimondó XII. cikk elsõ bekezdésével, amely szerint van ilyen jog. A módosítással beiktatott harmadik bekezdés szerint nincs.
– Kezdek fáradni…
– Pedig még nem beszéltem az egyetemi autonómiáról: az Alaptörvény kimondja a felsõoktatási intézmények önállóságát, ehhez képest a módosítás után a kormány határozza meg a gazdálkodásukat. A vonatkozó cikkely elsõ két mondata szerint önállóak, a harmadik szerint nem. Most akkor van felsõoktatási autonómia, vagy nincs?
– A végére értünk?
– Nem. Következnek a különadók, amiket akkor vethet ki az állam, ha az Alkotmánybíróság, vagy más bíróság – a strasbourgi emberi jogi, vagy az Európai Unió Bírósága – olyan ítéletet hoz, amibõl az államnak kötelezettségszegése miatt fizetési kötelezettsége fakad. Például ha figyelmen kívül hagyják az uniós joghoz értõ szakemberek véleményét a telekommunikációs adóról, amely egyértelmûen sérti az uniós irányelveket, és ezért borítékolhatóan kamatostul kell mindent visszafizetni a cégeknek. A probléma az, hogy ez a pótlólagos adókivetési lehetõség sérti az Alaptörvény közteherviselérõl szóló XXX. cikkelyét: eszerint a teherbíró képességének megfelelõen mindenki hozzájárul a közös szükségletek fedezéséhez. Szó nincs arról, hogy ha valaki a kormányzatban rossz döntéseket hoz, akkor ezért senki nem vállalja a felelõsséget, hanem áthárítják az ebbõl fakadó költségeket azokra, akiknek mindehhez az égvilágon semmi közük nincs: a polgárokra. Ez nem közteherviselés, ez útonállás.
– Tényleg nincs könnyû helyzetben az Alkotmánybíróság.
– Már csak azért sem, mert az Alaptörvény szerint az Alkotmánybíróság csak az Alaptörvényt alkalmazza, és semmi mást; a módosítás szerint nem hivatkozhat a korábbi határozataira, gyakorlatára sem, miközben az Alaptörvényben magában vannak az említett feloldhatatlan ellentmondások. Olyan szinten korlátozzák a testület mûködését, hogy éppen csak arra nem kell még engedélyt kérni a bíráknak, hogy kimehessenek a mosdóba. A módosítással elõírt kötelezõ nyilvános meghallgatások ügye egyenesen nonszensz. Ha jön egy beadvány, akkor az Alkotmánybíróság mindig megkérdezi a törvény kezdeményezõjét, hogy ezt miért tetszett csinálni, mi igazolja, hogy a jog eszközeivel belenyúlt a polgárok életébe? A jogalkotó meg leírja. Az Alkotmánybíróság ezt összeveti az Alaptörvénnyel, és ha talál olyan indokot a hivatkozásokban, amit az Alaptörvény legitimál, akkor azt mondja, hogy ez alkotmányos. Ha nem talál, akkor azt mondja, hogy ez alkotmányellenes. A rendkívül érzékeny, apróságokra is kiterjedõ menetközbeni alkotmánybírósági mérlegelést, gondolkodási folyamatot annak alakulása közben akarják kivinni a nyilvánosság elé, elõírva, hogy a jogalkotót a teljes ülésen nyilvánosan meg kell hallgatni. Ezzel gyakorlatilag megnyílik a nyomásgyakorlás lehetõsége az Alkotmánybíróságra: már a meghallgatás után bárki, beleértve természetesen a törvény kezdeményezõjét is, kommentálhatja az Alkotmánybíróság eljárását – azelõtt, hogy a döntés megszületett volna. Ez az Alkotmánybíróság függetlenségét veszélyezteti.
– A felsorolt ellentmondásokat hogyan oldhatják fel a bírák?
– Sehogy. A véletlenen fog múlni, hogy éppen melyik szabály, melyik értelmezés kap többséget, mert csak az egymást kizáró opciók között lehet választani. Attól függõen van csak alapvetõ jogom, hogy a bírák közül éppen ki beteg, vagy ki van hivatalos elfoglaltság miatt távol. Gyakorlatilag teljes a jogbizonytalanság. Nincs jogbiztonság, és nincs jogállam sem. Teljes biztonsággal mondhatom: a negyedik módosítással az Alaptörvény az alkotmány funkcióját nem tudja ellátni, a szöveg megszûnt alkotmány lenni, Magyarországnak már nincs alkotmánya. Alapvetõ jogok feltétlen garantálása nélkül egy alkotmány nem alkotmány. Az a szöveg, ami április 1-jén a módosítással hatályba lép, az alkotmánybíráskodásra, alkotmányossági vizsgálat lefolytatására alkalmatlan.
– A köztársasági elnök mégis aláírta a negyedik módosítást.
– Egy formális indokra hivatkozott, ami valóban benne van az Alaptörvényben, de ez az eljárásra vonatkozik; úgy látszik, az elnök úr nem olvasta el az Alaptörvény többi részét. Az aláírás elõtt az államfõnek meg kell néznie a saját jogállásáról szóló tartalmi rendelkezéseket, köztük azt is, amely szerint õrködik az államszervezet demokratikus mûködése felett, továbbá megvizsgálni, hogy Magyarország a módosítás után is demokratikus jogállam marad- e, mint ahogy az az Alaptörvényben szerepel. Csak ha tartalmilag is úgy látja, hogy az Alaptörvény-módosítás rendben van, akkor következik az aláírás. Erre van az Alaptörvényben az öt nap, nem arra, hogy a nevét aláírja. Áder János nem járt el korrektül; egy formai hivatkozás ürügyén „meglógni”, félrevezetni a polgárokat nem korrekt. Az elnök úr nem látta el az Alaptörvény szerinti funkcióját, pedig erre esküt tett.
– Ez nem sok jót ígér a jövõre nézve.
– Egyáltalán nem. Ha az államfõ például kap majd egy olyan módosítást, amellyel az Alaptörvénybe iktatják, hogy a következõ választások 2090-ben lesznek, akkor erre is azt mondja, hogy nincs mit tenni, öt napon belül alá kell írni? Az általa elõadott érvelés azt jelenti, hogy bármikor bármit alá fog írni, ha annak az lesz a címe, hogy „Az Alaptörvény módosítása”. Ezzel minden lehetségessé válik, a halálbüntetés visszaállításától a deportálásokig – ez az elnöki eljárás súlyosan sérti az Alaptörvényt, mert a köztársasági elnöki megbízatást Magyarország népét félrevezetõ formális szómágiával alapvetõ õrködõ funkciójától fosztja meg.
– Mit lehet tenni?
– Semmit. A jog lehetõségei kimerültek.
– Bízhatunk nemzetközi jogorvoslatban?
– Ezeket a problémákat magunknak kell megoldani. Nem vagyok biztos abban, hogy a társadalom végigjárta a demokráciának azt az iskoláját, amit például a németek a fasizmus után – õk is évtizedek után jöttek rá arra, hogy a bírói függetlenség mennyire fontos. Ha készítene errõl egy felmérést nálunk, az emberek jó része már a kérdés feltevésén is elcsodálkozna; sokan feltehetõen azt mondanák, hogy nekem fontosabb a kenyér ára, pedig egy demokráciában épp úgy kell a bírói függetlenség, mint egy falat kenyér. Amíg ez nem változik meg, mondhatnak nekünk bármit kívülrõl, Európából, a világból.
– Azért sokan vannak, akik látják, mi folyik itt.
– Tavaly azt mondtam az egyik akadémikus – nem jogász – ismerõsömnek, hogy ez vagy az a törvény nagyon könnyen elõkészíthet egy diktatúrát. Azt válaszolta, hogy õ nem fél a diktatórikus törvényektõl. Értettem, hogy mire gondol: azok a törvények történetesen az õ szája íze szerinti diktatúra felé viszik az országot. Az emberek jó része így gondolkodik: ez nem jogállam, na és?
– A negyedik módosítás mennyiben befolyásolja egy más összetételû Országgyûlés mûködését?
– Nagyobb problémának látom, hogy a közéleti szereplõk nem beszélnek arról, hogy nincs biztosítva a szabad és tisztességes választás. Ezt nyilvánvalóvá kell tenni egy évvel a választások elõtt. Minden közéleti szereplõ úgy kampányol, mintha csak a szavazatok számán múlna az ország további sorsa, hogy kis többség, vagy nagy többség lesz. Ez a polgárok kapitális félrevezetése. Ezzel kellene kezdeni: „feltéve, hogy lesznek szabad választások, de a dolgok jelenlegi állása szerint nem lesznek”. A választási szakértõ, meg a jogászprofesszor ehhez kevés, ezt a közéleti szereplõknek erkölcsi kötelességük tudatosítani.
Nem ellenzéki szószóló az ombudsman
Az MSZP és az Együtt 2014 – Párbeszéd Magyarországért választási szövetség is Szabó Mátéhoz, az alapvetõ jogok biztosához fordult azt kérve: az ombudsman kezdeményezze az Alkotmánybíróságnál az Alaptörvény negyedik módosításának megsemmisítését, méghozzá közjogi érvénytelenség miatt. Bajnai Gordon javasolta azt is, hogy az alapvetõ jogok biztosa fontolja meg, hogy az Alkotmánybíróságnál kezdeményezi a támadott rendelkezések hatálybalépésének felfüggesztését. Lapunk ennek kapcsán megkereste kérdéseivel Szabó Mátét, aki az alábbi nyilatkozatot juttatta el szerkesztõségünkbe:
„2012-ben két ízben fordultam az Alkotmánybírósághoz az Átmeneti Rendelkezésekkel kapcsolatban. A testület kimondta, hogy az Országgyûlés túllépett az Alaptörvényben foglalt jogalkotási felhatalmazáson, amikor az Alaptörvény Átmeneti Rendelkezései közé olyan szabályokat is beiktatott, amelyek nem átmeneti jellegûek. Az Alkotmánybíróság indoklásában egyértelmûvé tette azt is, hogy az Országgyûlést alkotmányozóként is kötik a jogalkotási, eljárási elõírások, az ezek megsértésével hozott szabályok érvénytelenek. Az Alaptörvény negyedik módosításának javaslatába mégis beleírtak ilyen kifogásolt rendelkezéseket. Azt kértem Áder János köztársasági elnök úrtól, hogy ne írja alá a negyedik módosítást, a többi között például azért sem, mert egyes rendelkezések olyan szabályozást vezetnek be, amelyek alkotmányossága a hatályos Alaptörvény alapján is vitatható.
A köztársasági elnök aláírta a negyedik Alaptörvény-módosítást, de Sólyom László volt államfõ véleményével megegyezõen, és alkotmányjogi szakértõinkkel egyetértve továbbra is úgy látom, hogy ezt nem lett volna köteles megtenni.
A módosítás elfogadását követõen több olyan beadványt kaptam, amelyben újabb alkotmánybírósági fellépést kérnek – ezeket jelenleg elemezzük. Azt azonban vegyük tudomásul, hogy az ombudsmani intézmény közjogi helyzete, feladatai következtében nem válhat sem a kormány-, sem az ellenzéki pártok szószólójává, hiszen a polgároké.”
Közös tiltakozás?
Az Alaptörvény negyedik módosítása elleni fellépés állíthatja egy színpadra az ellenzéki pártok vezetõit. A héten Bajnai Gordon személyesen kezdeményezte a demokratikus ellenzéki pártok, vagyis az Együtt 2014 mellett az MSZP, a Demokratikus Koalíció és az LMP egyeztetését. Bajnai arra kérte az ellenzéki erõket, hogy egyetlen, konkrét ügy érdekében függesszék fel versengésüket, tegyék félre nézetkülönbségeiket és kezdjenek haladéktalanul egyeztetést arról, hogyan tiltakoznak közösen az Alaptörvény 4. módosítása ellen és hogy miként védik meg az alkotmányosságot hazánkban. A kezdeményezésre az MSZP és a DK is pozitívan reagált, az LMP azonban ismét elzárkózott. Úgy tudjuk, Az Együtt 2014, az MSZP és a DK politikusai jövõ hét legelején technikai egyeztetést tartanak, és arra készülnek, hogy a pártvezetõk az azt követõ napokban egy asztalhoz ülhetnek. Információink szerint a tárgyalás témája lehet egy olyan közös ellenzéki tiltakozó demonstráció megszervezése is, amelyen közösen szerepelnének a pártok vezetõi - úgy, ahogyan azt vezetõ értelmiségiek nyílt levélben igényelték március 15-én.Áldás minden igaz Hun,Szkíta, Avar és Magyarra!!!!
Kitartás!!!

A törvényalkotó ott is zsidó.

ROTHSCHILD OWNED & CONTROLLED BANKS:

Afghanistan: Bank of Afghanistan
Albania: Bank of Albania
Algeria: Bank of Algeria
Argentina: Central Bank of Argentina
Armenia: Central Bank of Armenia
Aruba: Central Bank of Aruba
Australia: Reserve Bank of Australia
Austria: Austrian National Bank
Azerbaijan: Central Bank of Azerbaijan Republic
Bahamas: Central Bank of The Bahamas
Bahrain: Central Bank of Bahrain
Bangladesh: Bangladesh Bank
Barbados: Central Bank of Barbados
Belarus: National Bank of the Republic of Belarus
Belgium: National Bank of Belgium
Belize: Central Bank of Belize
Benin: Central Bank of West African States (BCEAO)
Bermuda: Bermuda Monetary Authority
Bhutan: Royal Monetary Authority of Bhutan
Bolivia: Central Bank of Bolivia
Bosnia: Central Bank of Bosnia and Herzegovina
Botswana: Bank of Botswana
Brazil: Central Bank of Brazil
Bulgaria: Bulgarian National Bank
Burkina Faso: Central Bank of West African States (BCEAO)
Burundi: Bank of the Republic of Burundi
Cambodia: National Bank of Cambodia
Came Roon: Bank of Central African States
Canada: Bank of Canada – Banque du Canada
Cayman Islands: Cayman Islands Monetary Authority
Central African Republic: Bank of Central African States
Chad: Bank of Central African States
Chile: Central Bank of Chile
China: The People’s Bank of China
Colombia: Bank of the Republic
Comoros: Central Bank of Comoros
Congo: Bank of Central African States
Costa Rica: Central Bank of Costa Rica
Côte d’Ivoire: Central Bank of West African States (BCEAO)
Croatia: Croatian National Bank
Cuba: Central Bank of Cuba
Cyprus: Central Bank of Cyprus
Czech Republic: Czech National Bank
Denmark: National Bank of Denmark
Dominican Republic: Central Bank of the Dominican Republic
East Caribbean area: Eastern Caribbean Central Bank
Ecuador: Central Bank of Ecuador
Egypt: Central Bank of Egypt
El Salvador: Central Reserve Bank of El Salvador
Equatorial Guinea: Bank of Central African States
Estonia: Bank of Estonia
Ethiopia: National Bank of Ethiopia
European Union: European Central Bank
Fiji: Reserve Bank of Fiji
Finland: Bank of Finland
France: Bank of France
Gabon: Bank of Central African States
The Gambia: Central Bank of The Gambia
Georgia: National Bank of Georgia
Germany: Deutsche Bundesbank
Ghana: Bank of Ghana
Greece: Bank of Greece
Guatemala: Bank of Guatemala
Guinea Bissau: Central Bank of West African States (BCEAO)
Guyana: Bank of Guyana
Haiti: Central Bank of Haiti
Honduras: Central Bank of Honduras
Hong Kong: Hong Kong Monetary Authority
Hungary: Magyar Nemzeti Bank
Iceland: Central Bank of Iceland
India: Reserve Bank of India
Indonesia: Bank Indonesia
Iran: The Central Bank of the Islamic Republic of Iran
Iraq: Central Bank of Iraq
Ireland: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland
Israel: Bank of Israel
Italy: Bank of Italy
Jamaica: Bank of Jamaica
Japan: Bank of Japan
Jordan: Central Bank of Jordan
Kazakhstan: National Bank of Kazakhstan
Kenya: Central Bank of Kenya
Korea: Bank of Korea
Kuwait: Central Bank of Kuwait
Kyrgyzstan: National Bank of the Kyrgyz Republic
Latvia: Bank of Latvia
Lebanon: Central Bank of Lebanon
Lesotho: Central Bank of Lesotho
Libya: Central Bank of Libya (Their most recent conquest)
Uruguay: Central Bank of Uruguay
Lithuania: Bank of Lithuania
Luxembourg: Central Bank of Luxembourg
Macao: Monetary Authority of Macao
Macedonia: National Bank of the Republic of Macedonia
Madagascar: Central Bank of Madagascar
Malawi: Reserve Bank of Malawi
Malaysia: Central Bank of Malaysia
Mali: Central Bank of West African States (BCEAO)
Malta: Central Bank of Malta
Mauritius: Bank of Mauritius
Mexico: Bank of Mexico
Moldova: National Bank of Moldova
Mongolia: Bank of Mongolia
Montenegro: Central Bank of Montenegro
Morocco: Bank of Morocco
Mozambique: Bank of Mozambique
Namibia: Bank of Namibia
Nepal: Central Bank of Nepal
Netherlands: Netherlands Bank
Netherlands Antilles: Bank of the Netherlands Antilles
New Zealand: Reserve Bank of New Zealand
Nicaragua: Central Bank of Nicaragua
Niger: Central Bank of West African States (BCEAO)
Nigeria: Central Bank of Nigeria
Norway: Central Bank of Norway
Oman: Central Bank of Oman
Pakistan: State Bank of Pakistan
Papua New Guinea: Bank of Papua New Guinea
Paraguay: Central Bank of Paraguay
Peru: Central Reserve Bank of Peru
Philip Pines: Bangko Sentral ng Pilipinas
Poland: National Bank of Poland
Portugal: Bank of Portugal
Qatar: Qatar Central Bank
Romania: National Bank of Romania
Russia: Central Bank of Russia
Rwanda: National Bank of Rwanda
San Marino: Central Bank of the Republic of San Marino
Samoa: Central Bank of Samoa
Saudi Arabia: Saudi Arabian Monetary Agency
Senegal: Central Bank of West African States (BCEAO)
Serbia: National Bank of Serbia
Seychelles: Central Bank of Seychelles
Sierra Leone: Bank of Sierra Leone
Singapore: Monetary Authority of Singapore
Slovakia: National Bank of Slovakia
Slovenia: Bank of Slovenia
Solomon Islands: Central Bank of Solomon Islands
South Africa: South African Reserve Bank
Spain: Bank of Spain
Sri Lanka: Central Bank of Sri Lanka
Sudan: Bank of Sudan
Surinam: Central Bank of Suriname
Swaziland: The Central Bank of Swaziland
Sweden: Sveriges Riksbank
Switzerland: Swiss National Bank
Tajikistan: National Bank of Tajikistan
Tanzania: Bank of Tanzania
Thailand: Bank of Thailand
Togo: Central Bank of West African States (BCEAO)
Tonga: National Reserve Bank of Tonga
Trinidad and Tobago: Central Bank of Trinidad and Tobago
Tunisia: Central Bank of Tunisia
Turkey: Central Bank of the Republic of Turkey
Uganda: Bank of Uganda
Ukraine: National Bank of Ukraine
United Arab Emirates: Central Bank of United Arab Emirates
United Kingdom: Bank of England
United States: Federal Reserve, Federal Reserve Bank of New York
Vanuatu: Reserve Bank of Vanuatu
Venezuela: Central Bank of Venezuela
Vietnam: The State Bank of Vietnam
Yemen: Central Bank of Yemen
Zambia: Bank of Zambia
Zimbabwe: Reserve Bank of Zimbabwe


Russia: Central Bank of Russia

Nincs több kérdésetek, tudjátok, nem is lehet. Ez egy almaméretû összeesküvés. Ha akarják Putyin feje holnap lehull.
Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.23 másodperc
6,927,707 egyedi látogató