Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 7

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Emlékeztetõ

Hírek
Azért nem kell benyalni minden faxságot! Ha így is volt, ma már rég nem van így. Atilla népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyõztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok õsei voltak, s így a mai magyarság az õsi szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma élõ összes nemzetek legõsibb történelme.

Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi indiai történész, Hun-kutató rövid beszéde 1925-ben, amikor Budapesten a Magyar Tudományos Akadémia kitüntette. Zajti Ferenc festõmûvész, magyarságkutató társa és barátja volt, az eredeti angol szöveget õ fordította magyarra.

A magyarság életében ünnepnappá emelkedett az a nap, amikor Horthy Miklós meghívására, 1925-ben hazánkba érkezett a világhírû hindu tudós, Dr. J. J. Modi, aki óriási tömeg jelenlétében tolmácsolta India üdvözletét, majd elõadást tartott „A régi magyarok nagyságáról, viselt dolgairól, faji õserejérõl” címmel. Ebbõl az elõadásból emeltük ki azt a részt, amellyel leghatalmasabb királyunkat, Atilla nagy királyunkat, „az Isten Ostorát” kívánom bemutatni és jellemezni:

„Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggyõztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok õsei voltak, s így a mai magyarság az õsi szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma élõ összes nemzetek legõsibb történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsõsége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik legnagyobb hõse, aki mint minden igaz hõs, lovagias és nagylelkû is volt, amit Róma alól történt visszavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be.

Tudják-e önök, hogy a világtörténelem legnagyobb alakjait, összehasonlíthatatlanul legnagyobb hadvezéreit, legnagyobb államépítõit és államszervezõ zsenijeit önök, magyarok adták? Tudják-e önök, hogy Atilla hadvezéri nagyságához képest a történelem többi nagy katonai héroszai: egy Cyros, egy Nagy Sándor, egy Hannibál, egy Julius Caesar, egy Napóleon elenyészõen kicsi figurák? Ki volt a világtörténelem folyamán, Atillán kívül, aki a kínai nagy faltól egészen az Atlanti-óceánig terjedõ két világrészt átfogó, roppant területet tudott uralma alá hajtani? De volt-e Atillán kívül a világtörténelemnek még egyetlen zsenije, aki hadvezéri tehetségével megszerzett és megalapított két kontinensnyi birodalmat nemcsak meghódítani, hanem megszervezni, élõ organizmusban összefogni, törvényekkel szabályozni, renddel fenntartani tudta volna? És ezt a szinte emberfeletti, emberen túli nagyságot, ezt a minden idõk legnagyobb tehetségû katonáját és államférfiját önök, magyarok adták a világnak! És én, az egyszerû öreg hindu ember büszke vagyok arra, hogy ezt most önöknek elmondhattam és meghajthattam személyesen is az önök nagyszerû fajtája elõtt az elismerés zászlaját. Mert ez a faj, amely egy Atillát tudott produkálni, magából kitermelni, olyan érték és olyan erõ, amelyet ideig-óráig érhetnek ugyan leromlások, kisiklások, letörések, de mégis a maga õserejébõl táplálkozva megújulhat százszor és ezerszer, s amelyet végleg elpusztítani nem lehet soha! A magyarok mindig az elsõ faja voltak a világnak s azok is maradnak mindvégig, a történelmi idõk jó és balsorsán keresztül.”
Dr. Sir Ervad Jivanji Jamshedji Modi

Atilla királyról Rudolf Steiner [magas szintû beavatott volt] azt tartja, hogy egy letûnt mágikus világ utolsó hírnökeként tûnik fel, és népe, a hunok/magyarok, Atlantisz örökségét hordozza magában. Steiner szerint Atilla Hun Népe rendelkezett a tisztánlátás képességével, jellemzõ volt rájuk az egységes, a nappali és éjjeli tudatra még el nem választott tudatosság, a természet szellemeinek közvetlen látása és megélése, az okkult erõkkel való tudatos együttmûködés.

Rudolf Steiner Atilla-képében a hun történelmi misszió lényege, hogy a római kor „ahrimáni [ármányi] oldalról uniformizáló, az Ént-t gyûlölõ, sõt az Ént kiirtó világhatalmat” létrehozó akaratát megtörje. Hozzáteszi mindehhez, hogy a hunok „élve mentek át a szellemi világba”, azaz megõriztek valamit a halál atlantiszi módjából. Az atillai küldetés lényege, hogy „az ahrimáni [ármányi] szellemet oly mértékben gyöngítette meg, hogy az már nem volt képes a belsõ szellemi impulzusok megsemmisítésére.

Volt egy hatalmas király a hunok földjén, akinek a jósága é s bölcsessége páratlan volt. Nibelung-ének

https://magyarnemzetikartya.hu/tag/atilla/

A Turul a magyar eredetmondák mitologikus madara. A magyarok õsi hitvilágának emléke. Az égi hatalom és az uralkodói fensõbbség megtestesítõje. A mondavilág tõle eredezteti az Turul [Sólyom] NemzetsÉget, és mint ilyen, a fejedelmek és királyok isteni eredetét hivatott hangsúlyozni.

A turul az isteni gondviselés és iránymutatás nemzeti jelképe. Az önálló magyar nemzeti identitás és a nemzeti összetartozás õsi jelképe.

Kézai Simon szerint Atillától Géza fejedelem idejéig a koronás fejû turul volt a magyarok hadi jelvénye. 1283-ban a következõket írja a turulról krónikájában: „Atilla király címere pedig, melyet saját pajzsán viselni szokott, olyasforma madár volt, melyet turulnak hívnak, fején koronával. Azt a címert a Hunok egészen Géza fejedelem koráig, amíg mint KözÖssÉg kormányozták MAGukat, mindig magukkal vitték hadaikban”.

Kálti Márk 1358-as Képes Krónikájában ott látjuk Atilla Hun uralkodó képét, kezében a turulos pajzzsal.

Az ATILLA szó eredetileg nem mást jelent Sumérul, mit UTU-LU. Ez a szó pedig nem mást, mint – Nap-Ember [Nap-Hun] vagyis a Nap-IsTen Fia.

Sumér TUR-UL jelentése: a kisebbik fény, vagy a fény fia. A TUR szógyök [fiú, kisebbik] visszaköszön a Turáni-alföld, Túr folyó, de Tura városának nevében is.

„A Turul, Napisten képmása, jelképe.
Tiszteli, ápolja Turán minden népe,
amióta csak a történet rója
számtalan évektõl, sok ezer év óta”

Atilla Király Üzenete

A magyarok lelke mélyén ott él az isteni erõ, mely az évezredek hosszú során fenntartotta a Hun-Magyar népeket a Duna-Tisza táján. Bármi történjék is, Magyarország és a magyar nép élni fog, mert élnie kell, hogy teljesíteni tudja küldetését, melyet a Minden-hatótól kapott! A ma élõ magyarság e küldetéstudat birtokában erõt meríthet elõdei példáiból, és méltóvá lehet hozzájuk és önmagához. Minden nemzedéknek megvan a maga feladata, melyet senki más nem végezhet el. A nemzet folytonosságának biztosítása a különbözõ korokban mindig sajátosan egyéni megoldást igényelt. Az erõs elhatározás mellett jó helyzetfelismerés és megfelelõ idõzítés szükséges. A megvalósítás eszközei között a bölcsõ, az eke és a toll vezetõ szerepet kapnak; védelmüket pedig a kard biztosítja. Népünk ma úgy tudja eredményesen teljesíteni feladatát, ha biztosítja fennmaradását, megõrzi lelkének tisztaságát és leleményességével erõteljesen kezébe veszi saját sorsának irányítását az élet minden területén.

Az ÉGIEK SEGÍTENEK, de a munkát senki helyett sem végzik el. SEGÍTENEK ANNAK, A„KI” SEGÍTI ÖN„MAG”ÁT!Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 17. 14:42:15
Achat Cialis Bon Prix Buy Cialis Rezeptfrei Cialis
265 #2 Kelsata
- 2020. janur 22. 01:22:49
5mg Tadalafil Generic cialis 40 mg Zithromax Manufacturer Coupon <a href=http://cialibuy.com>Buy Cialis</a> Generic Priligy 90 Mg

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.26 másodperc
8,064,878 egyedi látogató