Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A HUNOK EURÓPAI TÖRTÉNETE

Hírek Hans-Josef Von Wachter Az Úzok legszeretettebb Aranyasszonya 415-ben látta meg a napvilágot, Ordoszban. Édesanyja, Hunor (Hunyor) gyermeke, B?sárkány. Édesapja pedig Jákó volt. Igen fiatalon, 15 évesen, Nagysüánt nyert, megel?zve unokatestvérét, Atillát, aki a cél el?tt elbukott lovával. Így a nagyszájú, de igen tehetséges Deédes jogosult volt három férjet választani magának, az Öreg Tanácsának engedélyével. Deédes fizikai és szellemi képességei révén, Égi áldással bírt három férjjel, a kor szerint igazolva magasabb rend? tudását és beavatottságát. Bagamér meghirdette a Hunok Birodalmának kiépítését a Nagyvízt?l Nagyvízig, így 430-ban indultak útnak Ordoszból a Meleg Vizek Birodalmába (Kárpát Medence), Bagamér és két fia, Atilla és Buda vezetésével. Deédest 430-ban választották Aranyaszonynak. A vándorlás során az Úz sereget vezette, és három férje egy-egy napi lovaglásra voltak egymástól, így azok útközben soha nem találkoztak egymással. A Turgai kapunál találkoztak Turgaj f?sámánnal, aki rokonuk volt, Magyar f?vezér unokája. Itt Deédes tartott ?rséget, hogy biztosítsa a Hun hadsereg vonulását. A Turgai kapunál mindig maradt egy-egy törzs, akik pihenést biztosítottak és útbaigazították Atilla birodalma felé az odaérkez? rokon törzseket. Tomaj vitéz ?rízte a Turgai kaput, és nemzetséget alapított. Így a mai napig is élnek rokon törzsek ezen a vidéken. (Egy-két felvezet? csoport mindig kísérte a törzseket a megjelölt úton, de a mai napig is maradtak közülük a Turga kapujában, mivel négy törzs az el?írás ellenére sem érkezett meg, és az Öregek Tanácsának parancsa értelmében mindmáig várják azok beérkezését. Esküjüket még a nagy mongol hódítók is tiszteletben tartották és ?rhelyükben meger?sítették ?ket, mivel megbízásuk örök id?kre szólt!) Az Úzok serege Deédes vezetésével a 4475. medvetoros év (Kr. u. 435) nyarán, Deédes 20. születése napján, utolsóként érkeztek Pusztaszerre, ahol tábort ütöttek. Itt voltak a f?vezéri, vezéri táborhelyek, valamint a Fehér-tó partján az Aranyasszony palota. A letelepedést követ?en Deédes a tavaszt els? férjénél, Marosnál töltötte Marosszéken, a nyarat Sajó-Ordoszban Nekese férjénél, az ?szt Eszék férjénél az Eszéki síkságon, míg a telet Buda-széken. Deédes legkedvesebb férje, az els? szerelme a vígkedély? fegyverkovács tárkány, az úz sámán, Nekese volt. Deédes édesanyja, B?sárkány csatába menet, a rimalányok tyumenjeinek élén halt meg, annak ellenére hogy Deédes és a rimalányok is kérték, hogy maradjon otthon. Bagamér halála után Atilla lett a f?vezér, testvére Buda pedig a f?sámán, akinek felesége Dunna asszony a rimalányok fejedelmi asszonya volt. Deédes kisérte Atillát az Éciusz elleni hadviselésben és a rimalányok tyumenjeit vezette. Többször is figyelmeztette Atillát, - Hallod-e Tilluci! - emlékeztette Atillát a múltra - Tudod, hogy Réka nagyon ha­ragszik, amiért Te folyton csak a fehérb?r? leányról ábrándozol, mert a rasna császár­lány a „Világ-Urává" akar tenni. Miért futsz még mindig a Fenék-pusztai f?rd?z? lány után? Hiszen neked 3 gyönyör?, daliás fiad van és 5 szép lányod, töményed a bese­ny?k megszaporodott táborában, s ez nem elég? Te a Világ-Ura akarsz lenni? Meglá­tod, az elérhetetlen vágyad romlásba dönt bennünket! Hiszen Buda halála óta azt sem tudod, merre irányul a Szent-Lándzsa hegye. Ha kitartasz a 3 fiad és 5 lányod mel­lett, akkor Buda helyére számíthatsz! Atilla az unokahúga szidalmai ellen soha nem tudott védekezni, most is csak rále­gyintett. Deédes jóslata bevált, Atillát Krimhilda megmérgezte. Atilla temetésén, Pusztaszer mellett a Tisza és a Maros torkolatánál Deédes mondta a búcsúbeszédet : „Égi-Birodalmunk reményeivel indultunk gy?ztes ifjúságunk élén. Gy?ztes vezér­ként temetünk el: Napsugárban, Holdsugárban, Kéklenyércünk csillagában! Nimród el?dünkkel mehetsz vadászni a Nagymez?kre! Gilgames vére szentté varázsolta a Melegvizek Birodalmát! Mindenki cserben hagyhatja szent emlékedet, de Csaba ve­zér kisfiaddal együtt székihun, daragúz, marúz és palúz 4 töményes néped örökké táplálni fogja emléked a Szent-Lándzsa szövetség keretében! Nyugodjál Atillám bé­kében!” Atilla halála után az utódlásban kitört belháborút, testvérháborút Deédes Aranyasszony és férje Nekese tárkányfejedelem oldotta meg. Mikor a pusztaszeri öldökl? csatá­hoz értek, a diadalmas hun seregnek már csak a roncsait találták. Szellemi erejükkel rendet teremtettek, majd kihirdették az Öregek Tanácsának döntését: „Aki akar, menjen Aladárral, Dengezikkel és Ellákkal a Keleti-hun birodalomba, de Dunna­asszony ne mozduljon Budáról és Réka-asszony Bíkís-beseny? országból, Csaba ifjú­sági f?vezér pedig Budavárban kell, hogy ?rséget adjon a Melegvizek Birodalmának egysége miatt. Az avar és a rasna-etruszk szabad harcosok Gy?rt?l Encsvárig védjék meg Atilla örökségét. Deédes az Öregek Tanácsa el?tt megmondta: - Én már öregasszony vagyok, mi palócok nem megyünk sehová, de örömmel visszavárjuk az újonnan kiképzett sereget a Melegvizek hazájába. Deédes aranyasszony és férje, Nekese 455-ben Ózdon ütötték fel az úzok székhelyének sátrait, mivel szerintük az országnak a Bolhád hegyvidék a legvé­dettebb területe minden ellenséggel szemben. Lovasaik Sajó-Ordosz térségében véd­ték Ózdot a meglepetések ellen. Nekese Vasváron tömérdek vasat munkált meg a visszamaradt törzsek teljes ellátására. A 4507. medvetoros év nyarán (467-ben) az Aranyasszony 52. születése napján örömtüzek gyúl­tak a Bálványon, megszületett Deédes 24. unokája. Nekese hálát mondott Joli-Tó­remnek, az úz nép Istenasszonyának a b?séges aratásért és áldását kérte a leányvásárra. Mosolygó, vidám fiatalok járultak a gyöngélked? Aranyasszony elé, hogy engedé­lyezze a leányvásárt és leend? házasságukat. Nekese összeadta a fiatalokat és megkez­d?dött Joli-Tórem boldog éjszakája. Ekkor kelt el az utolsó rimalány, jeléül annak, hogy a hun törzsek Kaltes-asszonya, az Élet-anya jelképesen bevégezte az ifjúság ka­landozását. A rimalányok feloszlatásához Dunna-asszony is hozzájárult, csupán az ? bels? szolgálatában maradt még 24 rimalány, mint Budavárának a békesség ?rei. Ugyanis a nyugati világ Dunna-asszonyt ismerte el a 24 Hun Törzsszövetség uralko­dójának, aki a kalandozásokat beszüntette és ezért hálából a pápa javaslatára a nyu­gatiak sem támadták a Hun-birodalmat. Éjfélkor Deédes rosszul lett és felszólította gyermekeit, unokáit és szeretteit, hogy senki ne sírjon, mert ? már elfáradt és meg fog halni. Végtelenül boldognak érzi ma­gát, mert kilenc fia, hat leánya és 24 unokája folytathatja megkezdett munkáját. Mire felkel a nap, rakjanak óriási tüzet a Bálványon és a boldog, szép fiatalok az ? teteme körül járják el a hajnaltáncot. Nekesse végrehajtotta az aranyasszony utolsó kívánságát és mire a hajnal megha­sadt, az ifjú párok eljárták az els? hajnaltáncot az aranyasszony ég?-ravatala körül, majd amikor felkelt a nap, vihar keletkezett és a szél széthordta az aranyasszony ham­vait, hogy örökké éltesse az Úz népet, Joli-Tórem békés népét. Ennek emlékére járják még ma is a lakodalmas hajnaltáncot a fiatalok az esküv?k utáni hajnalon.

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.89 másodperc
6,881,207 egyedi látogató