Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Törvénytelenül mûködõ szervek figyelmébe

HírekAZ ALAPTÖRVÉNY ÉRVÉNYTELEN!!!
Jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy Magyarország jelenlegi, a Fidesz által bevezetett Alaptörvénye nem érvényes. A miértekre itt a lista:
1. A Magyar Köztársaság Alkotmánya, valamint az Alaptörvény is, deklarálja az úgynevezett "népfelség" elvét, ami szerint a hatalom forrása a nép, és annak akarata. A népakarat jogos és törvényes kinyilvánítása pedig a népszavazás.

2. A Magyar Köztársaság Alkotmánya világosan kimondja, hogy senki tevékenysége nem irányulhat a hatalom erõszakos megszerzésére, annak gyakorlására, valamint kizárólagos birtoklására, és az ilyen törekvésekkel szemben mindenki jogosult, és egyben köteles a törvény adta keretek közt fellépni. Ez a cikkelyt az Alaptörvény egy az egyben átvette.


3. A jelenleg 2/3-os többségben lévõ Fidesz-KDNP koalíció nem kapott felhatalmazást a választóktól arra, hogy az Alkotmányt önkezûleg módosítsa. Az Alkotmánymódosítás a választók megkérdezése nélkül történt, a népfelség elvét figyelmen kívül hagyva.

4. A kormánypárt és a kormányfõ az Alaptörvény elõtt érvényben lévõ Magyar Köztársaság Alkotmányára esküdött fel; az önkényes módosítással megszegte az Alkotmány azon pontját, ami a hatalom erõszakos megszerzésére és megtartására irányul. A jogállami demokrácia felszámolása, a szétválasztott hatalmi ágak központosítása, és az Alaptörvény ideológiai átírása olyan autokratikus rendszert hozott létre, ami alkalmas a hatalom kizárólagos és erõszakos birtoklására és ami így megvalósítja az Alkotmány és állam elleni puccsot, ami bûncselekmény, mégpedig azért, mert a népfelség akaratával ellentétesen, a parlamenti házszabályok megváltoztatásával és kijátszásával jött létre, ezen túlmenõen pedig az Alaptörvényt NEM a parlamenti 4/5-ös többség szabálya szerint fogadták el, népszavazás pedig nem erõsítette meg. Ennél fogva a kormánypárt, és azok képviselõi esküszegést követtek el, ami államellenes bûncselekmény.

5. Mivel az Alkotmány kimondja, hogy ilyen törekvésekkel szemben mindenki jogosult és köteles fellépni, ezért mint magyar választópolgár, a kormány intézkedéseinek, mivel azt egy illegitim Alaptörvény szabályozza, bármikor ellenszegülhetek, mivel egy közjogilag érvénytelen Alaptörvényt nem vagyok köteles elfogadni, ellene bármikor, bármilyen eszköz használatba vételével felszólalhatok.

" A válság egyre csak szedi áldozatait, már több tízezren vesztették el lakásaikat, autóikat, munkahelyeiket, lettek földönfutóvá, lettek öngyilkosok vagy menekültek el az országból...

Az alkotmány ellenes puccs úgy jött létre, hogy a 2. Orbán kormány vezette akkor még törvényes országgyûlés saját hatáskörét túllépve, az alkotmány 19. § (3) kifejezett tiltását semmibe véve, 2011. április 25-én elfogadta, majd 2012. január 1-én hatályba léptette a "Magyarország Alaptörvénye" nevû jogi fércmûvet, megfosztva ezzel a magyar népet az önrendelkezési jogától. (népszuverenitás)
Mivel az alkotmány nem adott lehetõséget ezt a törvényt és pláne ebben a formában megalkotni, ezért az nem helyezheti hatályon kívül az alkotmányt, és maga az új törvény is közjogilag érvénytelen, joghatás kiváltására nem alkalmas.
Viszont ennek ellenére az országgyûlés rendre azt hazudja, és a Magyar Közlönyben is azt közöltette le , hogy a nép szavazatának hiányában is hatályon kívül tudta helyezni az ideiglenes alkotmány, a "Magyar Köztársaság Alkotmányát".

A Magyarország Alaptörvénye nevû törvény közjogi érvénytelenségének rövid bizonyítását itt olvashatjuk, a részletes jogi szakvéleményt pedig beadvány formájában itt tölthetjük le.

Ennek pedig igen súlyos közvetlen és járulékos következményei vannak!


2012 január 1 óta az alkotmányos válság következtében az alábbi állapot uralkodik:

Az országgyûlés az érvénytelen alaptörvényt mint legmagasabb jogforrást használja törvény(jog)alkotásra. (alaptörvény 1. cikk (2))
A magyar állam neve továbbra is "Magyar köztársaság", ami '89 óta ideiglenes név, a "Magyarország" nevû állam pedig nem a magyar állam, sõt, jogilag létre sem jött, még csak nem is állam.
A Magyarország területén mûködõ hatóságoknak nincs joghatósága a magyar állampolgárok felett.
Az alkotmánybíróság már csak az érvénytelen alaptörvény-ellenességet vizsgálja, és azt is csak egy érvénytelen felhatalmazás alapján (24. cikk (2)).
A kormányhivatalok nem rendelkeznek többé végzési vagy határozati jogkörrel.
A helyi önkormányzatok, polgármesteri hivatalok sem rendelkeznek többé végzési vagy határozati jogkörrel.
Minden szerv vagy hatóság, OGY által hozott határozat, végzés, rendelet, törvény, vagy korábbi törvény módosítása kivétel nélkül mind érvénytelen, vagyis joghatás kiváltására nem alkalmas.
Az ügyészség sem tud senki ellen sem vádat képviselni a magyar állam nevében, az alaptörvénybõl szerzett jogkör alapján.
Nincs ma Magyarországon olyan bíróság (sem helyi, sem járási, sem központi, sem kúria) ami rendelkezik érvényes jogszabályi felhatalmazással, döntési jogkörrel.
Az állampolgárok az adóikat nem a magyar államnak fizetik be, hanem egy maffia szervezetnek.A járulékos következmények pedig a következõek:

Bárki szabadon hivatkozhat arra, hogy ellene egy nem is létezõ állam (a "Magyarország" nevû állam) nevében akarnak eljárni, ami jogszerûtlen, törvénytelen eljárás lenne.
A hatóságok nem tudnak védekezni, mert egy nem létezõ állam nevében eljárva csak arra tudnának hivatkozni, hogy "õk nem tudtak róla".
Minden 2012 után alkotott törvény érvénytelen, vagyis a választási törvény is, ami a 2013 XXXVI.
A választási törvény érvénytelenségének következtében (továbbá 2 kapcsolódó következmény okán) a 2014-es választás eredménye is érvénytelen.
A 3. Orbán kormány soha nem lett a magyar államban megválasztva, még formailag sem.
2014 áprilisában lejárt végérvényesen az összes még érvényes mandátum, ami a magyar államban, annak érvényes jogrendjében keletkezett 2010-ben, vagy korábban.
Akik az országgyûlésben részt vesznek, a magyar állam jogrendje szerint kivétel nélkül mind bizonyítottan bûnözõk, és nem miniszterek, képviselõk.
A szervezett maffia által fizetõssé tett közút szakaszok is csak megtévesztés, csalás bûncselekménye következtében termelnek bevételeket, a nem-magyar (idegen) "államnak".
A fizetõssé tett útszakaszok okozta büntetések sem szedhetõek be törvényesen.
A devizahitelek forintosítása jog szerint nem történt meg.
Az összes bírósági ítélet semmis, jogkövetkezmény nélküli.
Jogszerûen senki ellen sem indítható végrehajtási eljárás, senki sem lakoltatható ki törvényesen.
Ezt a jogilag nem is létezõ "államot" csak és kizárólag a törvényesség látszata, a tömegek tudatlansága, és a tudók félelme tartja mûködésben, ami egyben támogatja is az ország kifosztását.
A törvénytelen kifosztás miatt sokkal rosszabb az életszínvonal, mint amilyen lehetne, sokkal kevesebb idejük jut az embereknek a családjukra, vagyis egymásra. Sokaknak még a létminimumra sem elegendõ a keresete, vagy épp munkahelye sincs a válság következtében.


Az alkotmányos válság megelõzésére és felszámolására a tudatos emberek egyre bõvülõ csoportja, kezdve Geri Tiborral még 2011-ben, igen sok kitartó lépést tettek már meg, de mivel a válság mint téma szigorúan ki van tiltva a közmédiából, emiatt nem jut el a híre elég gyorsan a kisemberek tömegéhez, akik mind mind áldozatai ennek a törvénytelen kifosztó maffia rendszernek.
Errõl nemrég egy nyilvános leleplezõ levél is napvilágot látott, aminek kapcsán a bûnözõk közül néhánnyal szemben a helyi ügyészségek hivatalból eljárást indítottak, majd áttették a "Központi Nyomozó Fõügyészségre".
Erre az alkotmányos válságról való közel 5 éves szigorú hallgatás után a Központi Nyomozó Fõügyészség válaszolt is, pontosabban kérdezett, amire a leleplezõ levelet író tag válaszolt is.

Az alkotmányos válság megelõzésérõl és ellene való küzdelemrõl a nyilvános leleplezõ levélben részletesebben is olvashatunk, ezért ez a cikk ezzel a továbbiakban nem foglalkozik.

Nemrég egy riport is készült Dr. Gyarmati Éva jogásszal, aki röviden elmondja a közjogi helyzetet és a megoldást is:
Az alkotmányos válság megszüntetése:

Mivel az összes érvényes mandátum végleg lejárt, ezért nincsenek közjogi méltóságok, nincs aki kiírjon választást és emiatt az alkotmányos válság választás és kormányváltás útján nem oldható meg.
Az alkotmányos válság csak egy valódi rendszerváltás útján oldódhat meg, aminek során a nép megalkotja saját alkotmányát.
A hatályos alkotmányunk pedig pontosan ezt teszi jogszerûvé és emiatt lehetõvé!

2§ (2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi útján, valamint közvetlenül gyakorolja.

Vagyis mivel a minden hatalom a népé, amelyet közvetlenül gyakorolhat, ezért a nép ma is jogosult megalkotni saját alkotmányát, és hatályon kívül helyezni mind az ideiglenes alkotmányt, mind az érvénytelen alaptörvényt.
Erre, vagyis a népszuverenitás visszaszerzésére szervezõdik a korábbi tudatos csapatból mára már több ezres létszámmal rendelkezõ társasalmi önszervezõdés, aminek a mai neve: Alkotmányos Magyarország.

Aki felismerte, hogy az alkotmányos válság az ország pusztulásához, a magyar nép megsemmisüléséhez vezet, és tenni szeretne érte, csatlakozzon az Alkotmányos Magyarország -hoz!

A kivételesen megadatott békés rendszerváltáshoz 100.000 tudatos hazafira van szükség, emiatt ne várjunk másra, mert ha mindenki csak a másikra vár és kifogásokat keres, akkor az alkotmányos válság továbbra is szedi vétlen áldozatait és napi szinten visszafordíthatatlan károkat okoz nemzetünknek!
Most a mi kezünkben van a lehetõség, éljünk hát vele!
Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 29. 13:27:03
Is Keflex Stronger Than Clindamycin Buy Cialis Rockbottom Viagra Prices <a href=http://abcialisnews.com>Cialis</a> Viagra Online Sito Sicuro

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.13 másodperc
6,927,664 egyedi látogató