Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 5

-> Online tagok: 2
AaronFourn, Hounteeenfose

-> Regisztráltak: 238
-> Legújabb tag: JavSwalk

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A fehér ló monda eszmeisége

Hírek


A magyarok fehér ló mondája lehetne a legszebb ősi elbeszélésünk, de az
utókor annyira meghamisította a mondanivalóját, hogy nincs mit tenni, teljesen
újra kell írnunk ezt a mondánkat is. Még Wass Albert, a híres erdélyi író is
annyira rosszul ragadta meg e témakört a Válogatott magyar mondák és népmesék
című művében, hogy ő is a merőben történelmietlen: „Vásár Szvatoplukkal”
címet adta írásának. Mivel közvetlenül egyetlen magyar szerző
művét sem tudjuk felhasználni a helyes történelmi összefüggések elmesélésére,
folytassuk e magyar mondánkat a csodaszarvas történetünk befejezésétől. Amíg
Kézai Simon elég szűkszavúan ír e témakörről a Geszta Hunnorum et Hungarorum
krónikájában, addig Anonymus kissé vérgőzösen emlegeti a Gesta Hungarorum
művében a honegyesítés dicsőségében.
A csodaszarvas mondánkban ott fejeztük be elbeszélésünket a hunmagyarok
történetéről, hogy a Maeotiszban felszaporodott törzseink népfeleslege elindult
a már ismert útvonalaikon Európa nyugati tájai felé. De az igazság inkább az,
hogy, a nyugatra szakadt rokonnépeink: a kelták, a szkíták, a hunok a morvák és
más úrnépeink hívták őket, a rájuk támadó és hódító, már ismert latin, angol,
germán és szláv ellenségeik elleni harcuk megsegítésére. Hogy csak a legfontosabbakat
említsem, így jutottak el a hun Atilla király és seregei Galliába, kiűzve
onnan a rómaiakat és vizigótokat, hogy a még fennálló Európa úrnépeit egyesítsék
a hunmagyar hatalom alatt. De Atilla meggyilkoltatásával ez a törekvés
is semmivé vált. Legalábbis a történelemhamisítók szerint. Ugyanis eddig senki
sem tudta, hogy a hun uralom még Atilla halálával sem szűnt meg a Kárpátmedencében.
Hanem átvették és folytatták a nemzet megőrzését a gepidák (nem
germánok!) majd száz évig, akik ugyanúgy hunmagyar nemzetségek voltak,
mint Atilla hunjai, csak egy másik hun uralkodócsalád vált a vezetőjükké.
Az igazság az, hogy a gepidáktól aztán meg az avarmagyarok Baján kagán
csapatai veszik át a medence védelmét, de ők már csak a gall Meroving Birodalomig
képesek elhatolni, azért a Közép-Európa még megmaradt úrnépeit így is
egyesítik az Avar Birodalom alatt. Kétszázötven évig sikerül utódainak megtartania
Avaria országát magyar hazaként. Aztán következtek a bolgár hunmagyarok
majd száz évig, akiktől pedig utolsóként már Álmos fejedelem (élt:
820-895.) és fia Árpád (845-907.) vezér Kr.u. 895-ben benyomulva, veszik át a
Kárpát-medence védelmét. Ugyanis Álmos idejében már kétfrontos harcban,
nyugaton a keleti-frank és germán, délen meg a bizánci és a szláv hódító törzsek
ellen kellett megvédeni és egyesíteni a hazát. De nekik már csak a medence
ómagyar törzsei megvédésére maradt elég erejük. A világtörténelem legnagyobb
jelentőségű hadműveleteivel, a vérszerződő hunmagyar héttörzs erejével,
megmentik a Kárpát-medence úrnépeit az ellenségeink általi végzetes meghódí-
tásától. Létrehozva így a Nagy-Magyarországot, a későbbi Magyar Királyságot,
az utolsónak megmaradt magyar nyelvű népek országát Európában.
Hogy ne vegyük el az ősi mondák meseszerű elmondásának a sokszínűségét,
csak annyit említsünk meg a bevezetőnk mondatairól, hogy tökéletes pontossággal
látszik általuk az európai hunmagyar népek terület és hatalomvesztésé-
nek a folyamata. Amíg a hun Atilla király még egész Európát akarta egyesíteni
a magyarok úrnyelvén, addig az avar Baján kagánnak már csak a KözépEurópa
feletti uralkodás jutott. Utolsóként Árpád fejedelem héttörzs hadainak
tovább csökkenve a lehetősége, egyes-egyedül a Kárpát-medence egyesítése és
megvédése maradt meg feladatául. Ugyanis időközben Európa más területeiről
kiveszett már a magyar beszéd és az úrnépi nemzetségeink, az egykori őslakók
népe. Sorra elfoglalták ősi testvérnépeinket az indoeurópai hódító népek dórlatin,
indogermán és indoszláv törzsei, hogy magukba olvasztva Európa ősnép-
ét, kialakítsák a ma ismert nemzetségeik sorát: Oroszországtól Angliáig.

Tácsi István

A magyarság nem három tenger, hanem HÁROM ÓCEÁN határolta ősnép

Nem tudom, a több éves magánkutatói tevékenységem után lesz-e aki elolvassa ezt a sorsfordító feldolgozásomat. Ugyanis azt még talán tanították az iskolákban Nagy Lajos király idejéből, hogy a Magyar Királyság dicsőségében a partjait három tenger mosta: Balti-tenger, Fekete-tenger, Adriai-tenger.
De azt tudják-e a magyarok, hogy mint Indoeurópa ősnépeként egykor, ötezer éve, de még a világ legnagyobb Hun Birodalma idején, Atilla korában is 1600 éve, három világ óceán határolta a hatalmas hunmagyar népek lakóterületeit? Úgymint: keleten Mandzsúria területén a CSENDES-óceán, délen a Közép-keleten és Afrika keleti vidékén az INDIAI-óceán, és nyugaton a Brit-szigeteken az ATLANTI-óceán mosta őslakói területeinket. A tengerekről itt nem szólva. Ráadásul 5 ezer éve még egyedül és elsődlegesen laktuk ezt a három kontinensre kiterjedő életterünket.
Ha valaki elgondolkodik az állításomról, e három kontinens és óceán kérdéskörről, vajon felvetődik e a tudatában, mégis mi lett ezekkel a hatalmas és dicső hunmagyar népekkel? Hogyan lehet az, hogy manapság csak egy kis Közép-Európai országnak maradtunk meg, és a szomszédaink még talán ezt is irigylik tőlünk?
Nincs itt valami elemi és egyetemes ellentmondás, ami megmagyarázná a dilemmánkat: miért történt mindaz, hogy ma már imádkoznunk kell az utolsó élőhelyünk, Magyarország megmaradásáért is?Attila királyunk nézd mivé lett néped?....... Kelj fel a sírodból és arass győzelmet még egyszer!!!!!!!

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.30 másodperc
1,369,920 egyedi látogató