Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 231
-> Legújabb tag: MaryHoife

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Kezdetben

Hírek


1. Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő8
. A nagy „Egy”-ben élt a
Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak
hitük. Neve: ÍZ9
2. Íz „volt” a Kezdetben és „van” örökké a Minden felett.
3. ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az
ősanyagában – az ős vizet. Az ősvízben – az Élet ígéretét. E három egységét is
hittük. Neve: TEN10
.
4. Így lett nekünk a „Kezdet”: ÍZ-TEN11
.
A lélek teremtése

1. ÍZ-TEN – végtelen ködökben rejtőző – erejéből villámként12 vált ki a
Fény, de nem tűnt el, mint a lecsapó villám, hanem lett Világossággá és örök
maradt.
2. ÍZ-TEN „elsője” a Világosság. Első akarata, első teremtménye az örökké-
valóságban. Mielőtt élet „lett”, Világosság „VAN”.
3. Égi, örök tűz, tisztaság és igazság lakozik a Világosságban – ÍZ-TEN első
gyermekében.
4. A Teremtő így lesz egy teremtményével, hisz a Világosság az ÍZ-TEN
megnyilatkozása.
5. A Világosság – ÍZ-TEN örök titkaként lakozik a Lélekben.
6. Tartalmat ad az életnek, meleggé teszi azt és benne él ÍZ-TEN lehelete is.
7. Maga ÍZ-TEN – az Ő hatalmas erejével – él a Lélekben. Ezért hívjuk ÍZTEN-t
– a Lélek szerint és a Lélek által – így: ÉN-LÉLEK13 (ÉN-LIL).

8 Értsük rajta: szellem = a tudással; lélek = az élettel; erő = az élni akarással (biológiai
erő).
9
IZ a kaldeusoknál Igi-Zent értelmében, mint ősteremtő erő azonos az egyiptomi ÍZ-ISZ
vagy ÍSIS „Égkirálynő” nevével és mitológiájával. Továbbá azonos Szűz Mária, Istennek
szent Anyjával, ezért adta neki az ortodox kereszténység az efezusi zsinaton (Kr.u.
431) az ISIS = Égkirálynő méltóságnevet.
10
TEN = teremtő anya (nő).
11 ÍZ-TEN mozaikszava: Ígi-szent-teremtő-anya szóképéből eredő ŐSMAMA = ŐSANYA
(tésasszony), az aláhúzott betűk szerint. Azonos az egyiptomi ATUM mitológiá-
jával, innen a magyarok Nagyboldogasszonya hitvilágával.
12 Villámként vált ki a fény, mint Zeusz görög főistennél, aki villámokat szór. Fontos
bizonyíték arra, hogy a görögök Zeusz vallásfelfogása is a kaldeus kultúrkörből ered, de
már az indoeurópai sokistenhit szerint.
13 ÍZ-TEN teremtése az ÉN-LIL pedig azonos a világossággal, vagyis átvitt értelemben
a Napistennel, aki meg azonos az ATYA-val.
8. Azért teremtette ÍZ-TEN a Lelket, hogy benne mindenütt és mindenkoron
lakozzék. Az élő Lélek – ÍZ-TEN hajléka. És így van ez jól!

Az élet teremtése

1. ÍZ-TEN a végtelenekben sűrítette össze az Erőt14. Az Erőből pattant ki a
Fény és lett Világosság.
2. A Fény melege vízzé váltóztatta a végtelenek ködét és a Fény – mint ÍZTEN
magja – behatolt a vizek mélységébe.
3. ÍZ-TEN úgy akarta, hogy a vizek mélységéből virágként fakadjon az Élet,
és úgy lett.
4. Az ősvíz így lett az Anya-Erő, mely Életet szül.
5. AMA-PALIL-nak (Ősanyának) neveztük őt.
6. Első magzat-virága NIN-TI15 lett, ki az Élet folytonosítója.
7. Benne él az „egek anyja” – Dingir IL-AMA16
– is, mert életadó ereje az
egektől a földekig és a földektől az egekig ért.
8. Mert csak egek voltak a földek előtt és azután teremtettek a földek az egek
között.
9. NIN-TI az égig érő életfa is, földi gyökér-nedvét az egek erejéből kapja.
10. Az égig érő üveghegy is ő. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben
ragyogó tisztaság, hűség és makulátlanság igazsága.
11. Ezért neveztük őt az „égig érő Nagyasszony”-nak – NIN-KURSÁG-nak.
12. Így teremtette ÍZ-TEN NIN-TI-t, az Élet adóját és szűzi érintetlen valósá-
gából – belőle – általa – az Életet, és jól tette.

A világok, földek és az ember teremtése

1. ÍZ-TEN örök tüzet gerjesztett, melynek ereje KI-áradt. Az örök tűzből lettek
a napok és éltetik a Világosság világait ÍZ-TEN nagy akarata szerint.
2. A Napból árad minden KI-re ÍZ-TEN örök tüzének fénye és éltető melege.

14 A teremtő őserő, mely azonos a női nemiséggel, az elsődleges princípiummal. Csak a
nőiség lehet az, aki képes szülni, így megteremteni az anyagi világot. A szülési fázisban
AMA-PALIL-nak nevezi a Biblia.
15 NIN-TI = teremtő anya, az élet folytonosítója, aki már nem szűzen, hanem természetes
megtermékenyüléssel szüli meg az életet. Mai megfelelője a nemzetségeket szülő
Boldogasszony kifejezésünk= Édes-ANYA.
16 Dingir IL-AMA = mai kiejtéssel ILONA, Tündér Ilona.
3. Anyaggá lett így a KI, melyet ÍZ-TEN akarata bolygókká, földekké gyúrt
egybe és ezek űzik, hajtják egymást a Nap erejében – ÍZ-TEN nagy rendje
szerint. És ez a nagy Rend – ÍZ-TEN örök törvénye.
4. ÉN-KI17 nevet adtunk ÍZ-TEN – anyagban rejtett – örök erejének, mely teremtett
minden anyagot és minden testet.
5. Ahogyan ÉN-LIL (Atya) a Lélek ereje, ura és elosztója, úgy ÉN-KI
(Gyermek, a fény képében) minden anyag teremtője és titkos ereje.
6. Lepkeszárnyon szállt rá ÉN-KI az élet vizéből fakadt NIN-TI (Anya) élő
virág szirmára.
7. Az élő lepke hímpora termékenyítette meg azt és éledt belőle LIL-I-AM, a
Lelkek Anyja, NIN-TI életet adó virágának nyolc virág-ágával (sumer csillag).
8. A nyolcból „hét” virág lett az Élet Ígérete. A nyolcadikban életre kelt maga
az Élet anyja – a legkisebb – a kis NIN-TI.
9. A LIL-I-AM – a hét virágával sokasította be az egeket az égilakó szellemekkel,
akik a világok őrei és vigyázói lettek.
10. Amikor aztán minden égi rendnek már meg volt a saját vigyázója, így
szóltak egymáshoz az égilakók: „Teremtsünk embert, hogy legyen a földeknek
is vigyázója.”
11. ÉN-KI-hez ért ez az óhaj és ÍZ-TEN – ÉN-KI (a fény) ereje által – egyik
földporát keverte össze az Élet Vizével és formált belőle embert – a maga képé-
re.
12. És amikor ÉN-KI megformálta azt, AMA-PALI-t hívta így: „AMA, hatá-
rozd meg a sorsát ennek az újszülöttnek”.
13. Akkor AMA – aki az ŐS-TEN volt maga, nagy garral lendült mozgásba.
A TEN-GÁR-ja, mely a minden élet vize loccsant a testben lévő emberre és
megnyíltak a világosságra szemei. ÍZ-TEN leheletét szívta magába. A lehelet
Lélekké lett benne.
14. Életre kelt és az élet kisebbik anyja – a kis NIN-TI fogta őt kézen.
15. Így teremtette ÍZ-TEN az embert az égi-lakók között. És élt az ember
testben ÍZ-TEN egyik erejeként.
16. És lett az ember ÍZ-TEN gyermeke a jóság, szépség, igazság és ÍZ-TEN
örök törvénye szerint.
17. A Föld porából gyúrt teste ÍZ-TEN tökéletességének mása és e tökéletes
testben lakozó Lélek tükrében ÍZ-TEN maga mutatkozik.
18. És akkor történt, hogy ÍZ-TEN első szülöttje – ÉN-LIL – elválasztotta az
eget a földtől. A szent fokossal vágta ketté azt abban az időben, amikor a Föld
Napja (kozmikus hónapjában) a KOS csillagképén át ragyogott.

17 ÉN-KI a Napból kiáradó fény, mint a Napisten fia, aki viszont az egyiptomi mitológiában a
HÓRUSZ néven ismert, a GYERMEK. Az egyiptomi vallás egyik szentháromság-hitének a fel-
épülése: Ízisz az Isten-anya akinek a jelképe a Szíriusz csillag, férje Ozirisz akinek jelképe az Orion
csillagkép, és gyermekük a fény fia Hórusz aki a Napból érkezett. Az ősi Egyiptom „Fény H
19. A Föld porából formált ember így került az égi világból arra a földre,
amelynek porát testében hordta. De nem volt egyedül a Földön, mert vele hullott
a Földre a kezét tartó kis NIN-TI, LIL-I-AM legkisebbik ága, aki testet
öltött és lett a Földön az Égi HÉV SZÜZE. Ezért lett a neve is HÉVE (ÉVA).
Így érkezett a földre az EM-BAR, ami az „Istenasszonyt” (EM) és párját (BAR)
jelenti. De ÍZ-TEN úgy rendelte, hogy „amikor az Ég elválasztódott a Földtől, a
Föld eltávolodott az Égtől s az EMBAR hatalma gerjedt abba, az Ég Fénye lett
a Világ Világossága, mely a Földön is tündökölt, mint ’Én Lélek’.” Így lett az
Ég Fénye az EM-BAR lelke.
20. De velük együtt hullott a Földre a Kezdet Világából, a KOS CSILLAG
KÉPÉBŐL18, a szárnyas égi ÉGI KOS is, akit ÍZ-TEN rendelt melléjük az élet
kezdetének irányítójául.
21. Így álltak a Földön hárman. NIN-TI, az Élet Anyja, a KOS világból földre
rendelt ember és a KOS Világ égi, szárnyas kosa. Elindultak hárman a földön.
Elől az égi KOS és mögötte az Ember és Asszonya, akikben NIN-TI az
Élet Tavának legszebb virága, az égi Szűzanya vált testté.
Tácsi IstvánHozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.29 másodperc
1,340,532 egyedi látogató