Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az égiek és ember között kötött Szövetség

Hírek


1. ÍZ-TEN tökéletes alkotásában, az Õ változtathatatlan akarata szerint, ÉN-LIL
elválasztotta az Eget a Földtõl, és messzire távolodott a Föld attól.
2. ÉN-LIL kiásta a MAG-ot a Föld belsejébõl,hogy majd kalász fakadjon belõle Rendeltetés szerint.
3. Az Ég és a Föld szövetségévé a fokost avatta, a Fokos és a Nádkosár pedig a MUNKÁT rendelte.
4. Így magasztalta fel ÉN-LIL a Fokost. Aranyból lett az Õ Fokosa és
ezüstbõl annak tokja. Feje lazúrkõ és foka erõs, mint a gátakat döntõ Égi Bika.
5. Amikor ÉN-LIL megteremtette így a Fokost és annak sorsát is megszabta,
fején ékeskedõ Szent Koronáját annak az EM-BAR-nak fejére illesztette, akiket
már elõbb a Földre küldött, és most kegyes szemmel nézett rájuk.
6. Az Ég lakói mind köréje sereglettek, és ÉN-LIL elibük tette a Szent Fokost.

7. Imával hódoltak ÉN-LIL-nek az Ég lakói és aztán – égi szózat kíséretében
– átadták ÉN-LIL Szent Fokosát a földi EM-BAR-nak, hogy a rávetett sors
szerint használja azt.
8. Az Ég lakóinak szózata pedig ez volt: „Vegyétek ÉN-LIL Szent Fokosát
örök szövetségül. Mert szövetséget állapítunk meg miközöttünk és ti közöttetek
és a ti magotokból utánatok jövõ nemzedékek között.
9. ÍZ-TEN – ÉN-LIL által – tinéktek és nemzedékeiteknek adta a Földet, a
Tudás Fájával – örök birtokul. Telepedjetek és gyarapodjatok a négy folyók
gazdag vidékein.
10. A Szent Fokos ama szövetségnek jele, melyet meg kell tartanotok mikö-
zöttünk és ti közöttetek, akik majd a földi helyeken – a MUNKA erejével –
felépítitek ÍZ-TEN földi birodalmát. E Szent Fokos Szövetsége adja meg nektek
a Föld birtoklásának hatalmát.
11. Azért rendeljük, hogy nemzedékeitek fiainak mindegyike éljen és munkálkodjon
e Szövetség Fokosának erejével. A kezében tartsa és jól használja azt
ÉN-LIL dicsõségére.”
12. És – amikor ÉN-LIL arany fokosát a földre szállt EM-BAR kezében látta,
villámfényt szórt arra és mennydörgésként így hallatszott szava a Földre: „Szö-
vetséget kötöttem veled kosi EM-BAR a fokos erejével. A Föld ura lész mindaddig,
míg hûséggel szolgálod és megtartod Szövetségemet.”
13. Az Ég lakói pedig jól segítették a földi kosaikat a Szövetség szerint. Bõ-
ség és boldogság fakadt a földön a Fokos erejével.
14. Városokat épített a Fokos és a Fokos Háza lett az Igazság Szentélye, de a
Szövetség ellen lázadó házat, az engedetlenség otthonát is a Fokos dönti romba.
15. Lemetszi a gonoszság fejét. Letöri koronáját és kivágja a gyökerét, de segítõje
és oltalmazója a Jóság virágát termõ Életfának.
16. ÉN-LIL Atya meghatározta a Fokos hivatását, és az Ég és a Föld között
kötött Szövetség ereje által pedig mind örökre rendelte azt, hogy: „A Fokos
dicsértessék.”
17. Az Ég lakói jól teljesítették a Szövetséget. Mert ahogy a földi EM-BAR
testében él a Lélek Fénye és annak ereje által uralja, formálja az anyagot –
folytatva IS-TEN akarata szerint a Teremtés munkáját – ugyanúgy az Ég lakói
között ÉN-KI volt az, aki a Lélek – ÉN-LIL – ereje által teremtett tovább minden
anyagot és testet.
18. ÉN-KI áldotta meg – a Szövetség szerint – a Tudás Fájának országát –
fákkal, növényekkel, madarakkal és álatokkal sokasítva meg azt a Föld színén,
és aranyat, ezüstöt, rezet, és mindenféle ércet rejtett annak belsejébe. Az Ég
lakói közül IS-KUR lett ezek gondozója, mert õ hozta az aranyat és ezüstöt az
Égbõl a Földre.
19. Aztán a négy folyó vizeit gazdagította ÉN-KI bõséggel és halak sokasá-
gával. A vizek vigyázójául EN-BI-LULU-t rendelte az Égbõl.
20. Az EM-BAR fiai pedig – a Tudás Fájának erejével – ekét és igát szerkesztettek.
A Fokossal formálták azt. Elvetették ÉN-LIL által a Földre adott
magvakat, és kalászba szökkent gazdag termés ékesítette a földi mezõket. Öntözõ
csatornákat is épített a Fokos, és ezek gondozójául ÉN-KI az égi lakó ÉNKIM-DU-t
tette.
21. Bõség és öröm lakozott a Földön. Házak építésébe is kezdtek és a téglavetésre,
a téglavetõformák készítésére az égi lakó KABTA tanította meg a
KUSOK nemzetségét.
22. Az állatok is megszaporodtak, istállókat építettek nekik. Tejüket lefejték.
ÉN-KI úgy akarta, hogy DUMUZZI – az Ég hû pásztora – tanítsa meg ÉN-LIL
népét az állatokkal való bánásmódra és tejük felhasználására. Így tartották,
õrizték az Égiek a földi Kusokkal ÉN-LIL Szent Fokosának népével kötött
Szövetséget.

19 Fontos! A kaldeusok Istennel történt szövetségét a továbbiakban ne keverjük össze a
zsidók Ószövetség könyvének a kiválasztottságával. A Magyar Biblia pontosan leírja a
3. pontja szerint, hogy az Ég és a Föld isteni szövetségének az alapjául a munkát rendelik.
Ez a kaldeus szerzõdéskötés a fenntartható élet tudásáramlásának az isteni elve,
amivel képesek lettek a saját életfolyamataikat munkával biztosítani, hogy ne a más
népek meghódításával és kirablásával kelljen azt megszerezni. Mivel EN-LIL, a Napisten
a kaldeusokkal köt elsõként szövetséget, értelemszerûen a zsidó vallással már nem
tehette meg ugyanezt. Ennek okán az Ószövetségében a zsidók már nem az Istennel
kötnek szövetséget, hanem csak egy földi „istenkirállyal”, mégpedig Sarrukín akkád
uralkodó Kr.e. 1274-1245. közötti, I. Sulmánu-asarídu nevû utódával. Mely arra köttetik,
hogy egy nekik idegen ország, esetünkben a „tejben, vajban és mézben úszó” Kána-
ánnak, a kaldeusok rokonainak, mégpedig az asszír szemiták és zsidók szövetségével
történõ elfoglalására. Jól érzékelhetõ, micsoda különbség van a két szerzõdés tartama
között? Bizony ez azaz óriási ideológiai különbség, amiért a középkori inkvizíciónak el
kellett pusztítania a magyar teremtésmítoszokat.
20 A fokos mint jelkép, mely azonos a jogar õsiségével, ami a magyar koronázási jelvé-
nyek közé került, a középkorban elsõként tollas fejûvé módosul, majd a középkor végé-
tõl a ma ismeretes gömbfejû jogarrá.
Tácsi IstvánHozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.91 másodperc
6,928,540 egyedi látogató