Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 1
AaronFourn

-> Regisztráltak: 232
-> Legújabb tag: JudyHoife

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Befejezésül

Hírek


A könyv befejezését sem lehetne szebb gondolatokkal elkezdeni, mint hazánk
egyik nagy szumirológusa feldolgozásával:
„Dr. Bobula Ida: Szumír- Hunghar- Mahgar Őshimnusz

Országok országa Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted, Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos, Hogy föl sem érheted

Mint a magas menny s ég, Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdők, Hős föld büszke
népe, Ez a te végzeted Ősi öröksége:

Erős, gazdag vár vagy, De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt, Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön Győzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy, Emeld fel a fejed!”

A kutatónő azon kevesek közé tartozott, akik elsők között próbálták megértetni
a világgal, hogy a magyar nemzet bizony egyenes ági leszármazottja a sumé-
reknek. De tegyük hozzá gyorsan, hogy általuk mi mai hunmagyarok magunk
vagyunk azonosak a világ ősnemzetével, és nyelvünk is az emberiség ősnyelvével.
Mivel ezeket a kutatásokat mégsem fogadta be a hamis indoeurópai
tudomány, ez már jellemző az ő világukra. Az is a természetes fejlődés velejá-
rója, hogy a kutatónő egynéhány véleményét talán már túlhaladta az idő kereke.
De a legújabb kutatások eredményeit, amelyeket ez a könyv is próbál terjeszteni,
még annyira sem ismerik el az indoeurópai kultúránkban, mint Borbula
Idáét egy nemzedékkel ezelőtt. Lehet, hogy teljesen megfordult a mai hivatásos
tudományművelők iránytűje, és az előre felé irányuk valójában, náluk a sehova
sem vezető zsákutca felé mutatja a fejlődés irányát? Ha nem változik meg
gyorsan ez a fordított világképük, annak káros hatásait hamarosan, egy újabb
nemzedékváltás során fogja az emberi faj megélni.
A görög és a magyar kontinuitás valóságát az eddigi magyarázatokra építve a
leglátványosabban és egy közös eredetű megdönthetetlen szakrális jelképpel,
Görögország nemzeti zászlójának az eredettörténetével illő befejezni. A mellé-
kelt kép a nyomtatás miatt nem színes. A jelenlegi görög zászló eredetiben

10. kép: Görögország zászlaja
fehér alapon öt égkék színű
sávból, és a bal felső sarká-
ban egy kék alapon álló
fehér kereszt rajzolatból áll.
Ha képzeletben mellé helyezzük
a magyar nemzeti
zászlót, egy azonosság biztosan
szembetűnik. Mind a
görög, mind a magyar zászlóban
előfordul a fehér szín.
A különbség pedig az, hogy
a görögnél a kék szín dominál
és veszi körül a fehér keresztet és a négy fehér sávot. Addig a magyarnál a
fehér sáv középen védve található a piros és a zöld sávok által.
A görög zászló motívumairól az elfogadott tétel, hogy a fehér kereszt jelenti
a görög ortodox keresztény vallási hitet. Viszont a négy fehér sáv jelentéséről
már megoszlanak a vélemények. Gondoljuk csak végig, milyen emblémán
jelenik meg még a négy fehér (ezüst) sáv szimbolikája? Bizony a Magyar Cí-
meren. Nem belemerülve a magyarázatokba, ez a négy fehér sáv az ősi tudás
szimbólumaként keletkezett, mégpedig a filozófia ősi négy elem tanából: föld,
levegő, víz és a tűz őselemek ábrázolásaként. Akik ismerték ezeket a motívumokat
azok a tudás népe, vagyis az úrnépek közé tartoztak. A négy elem taná-
nak továbbfejlődésében még arra kell kitérnünk, hogy a tudás szférából a négy
folyó bibliai tételéből eredően, az ismeret négy folyama áradt ki. Így érthetjük
meg a magyar címer négy fehér sávjának tudati összekapcsolódását a négy
folyóhoz való elméletében. Csak azt kellene tudatosítani mindenkiben, hogy a
négy folyó csak szimbólumaként jelképezi a tudás kiáramlását az emberiség
bölcsőjéből. Tehát, aki azt gondolja, hogy a magyar címer négy folyója a Duna,
Tisza, Dráva Száva, az csak hasonlítja a Kárpát-medencét az emberiség őshazá-
jához. Mert mindenkinek tudni illene, hogy csak ilyen, már elfelejtett jelképes
összefüggésben beszélhetünk e terület őshazai megfelelőjéről. Ugyanis az emberiség
őshazája, bölcsője, miként írtuk, az egyenlítői Keletközép-afrikai Nagytavak
vidéke. Ezért a valódi négy folyama a kultúránknak a Biblia által meghatározott
Havilá négy folyója: a Fehér-Nílus (Pisón), a Fekete-Nílus vagy Atbara
(Gihón), a Tigris (Hiddekel) és az Eufrátesz, a mai ismert folyóneveik szerint.
Máris a Nagy Édenben találtuk magunkat.
A görög zászlóban tehát a négy fehér sáv motívuma azonos a magyar címer
négy fehér sávjának motívumával. Még a fehér egyenlőszárú kereszt jelentősé-
géről kell néhány mondatot váltanunk. Elsőként, miért nem a római hosszúszá-
rú kereszt, a feszület emblémáját jelenítették meg általa? Azért mert a görög
ortodoxia még tudja, hogy a valódi kereszténység az, bizony az úrnépek őske-
resztény hitvilágából ered. Ahol az egyenlő szárak azt jelentik, hogy minden
alája tartozó nép egyenlő a másikkal. A fehér színe pedig egyezik a magyarok
fehér ló mondájában azzal a meggondolással, hogy a fehérmagyar anyatiszteletű,
vagyis a matriarchális vallásformához tartoztak egykoron az egyenlőszárú
keresztet (sokszor arany vagy réz fémből) hordozó népek. Hiszen a magyar
Szentkorona tetején is egyenlőszárú szentkereszt található. Újabb egyezőségként
a két nép azonos hitvilágának eredetében.
Már csak a görög zászló kék sávjainak a színeredetére szeretnék kitérni. Ezt a
nemzeti színt használták a római latinok is. Minden nyugati típusú latin és
indoszláv állam zászlajában megjelenik a kék szín. Eredete az égnek a kék
színéből származik. Most nem részletezve, az asszír népek is átveszik a közép-
ázsiai úrnépektől a kék kupolás ősi kerektemplomok színhasználatát. A kerek
és a görög szavak közeli rokonságát jelentve. A pásztornépek Akkádba érve
tapasztalták az arany tisztelet sárga színének a megjelenését is a mezopotámiai
úrnépek templomaiban. Az akkádokból asszírrá váló népek e két szín összetételével
megalkotják a sajátos kék-sárga uralkodói jelképüket. Miként az asszír
művészetben az aranysárga és a kék jelenti a népi hagyományaikat. Innen
származik a görögök kék színe is a zászlójukon. Ugyanis e két nemzeti színelemből,
az asszírok dór, latin és indoszláv ága a kék nemzeti színt, addig az
indogermánok már a sárga színt hozzák magukkal Európába. Miként a német
zászlóban is megjelenik a sárga sáv a trikolórjuk alján.
Megismételve a fentieket, a görög zászló négy fehér sávja és keresztje mutatja
a népük fehérmagyar eredetét. Addig a kék csíkok pedig már az asszír dór
népek beolvadását jelentik a görögségbe, és a kék nemzeti színű dórok általi
összeolvadásukat meséli el az utókornak. A motívum egybeesések pontosan
bizonyítják, hogy a görögök is a Nagy Éden lakóiként kerültek egykor a Balkán-félszigetre.
Továbbá ugyanúgy a hunmagyarok fehér anyatiszteletű népei
közé tartoztak. A testvérnépi származásukat, ha akarnák, sem tudnák letagadni.
Az esetleg már más kérdés, hogy a legerősebb hímhatalomhoz törekvés szempontjai
mintájára, ez idő szerint talán kissé kényelmetlennek éreznék a rokonságukat,
a mára kicsinnyé vált magyarokkal.
A természetmaterialista világképből egyenesen következik az a tudományos
elv, hogy a fejlődés menete sohasem lehet lineáris, vagyis a végtelenig fejlődő
egyenes szakasz. Lásd az alábbi képen. Ugyanis a természet – az élet dialektikája
– mozgásviszonyai minden esetben egy körpályán zajlanak. Ezt az elvet
görög és a magyar mondák azonos kifejlődésének példáján keresztül is megérthetjük.
Az ősember matriarchális hitvilága évmilliók alatt abból a természettörvényből
alakult ki, hogy az anyák és az új nemzedék megvédése a férfiakkal közö-
sen, a fajuk fennmaradásának egyetlen követendő feladata. Mindannyian tudjuk,
hogy az őseink ezt a feladatot kitűnően oldották meg – nevezzük ezt a
szakaszt a körfolyamat első negyedének –, mert az emberi faj a bioszférában
exponenciálisan gyorsuló fejlődésbe kezdett. Az evolúció körfejlődés elméleté-
hez még annyi magyarázatot tartozik, hogy az egyes körnegyedeken ne a kör
szabályos mértani arányát értsük, hanem az egyes fajokhoz tartozó eltérő nagyságú
életszakaszokat, de aminek a negyedik negyed végén visszatérve a kezdő-
pontja mellé, úgy az egyed, mint a faja halálában kell végződni
Tácsi István

Hunok vagyunk, sólyom népe
Ereinkben sólyom vére.
Ősatyánkat sólyom szülte,
Ősanyánkat Isten küldte.
Királyaink koronáján
Aranysólyom fényesen áll.
Feje türkiz, teste arany
Szellemében nap fénye van.
Ősök lelke szellemlénye,
Aranysólymunk szent rejtélye.
Nap madara fény hírnöke,
nemzetünknek égi jele.
Hunok vagyunk a Nap népe
Sólyomlelkek összessége.
/Cey-Bert Róbert Gyula/
Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.28 másodperc
1,348,951 egyedi látogató