Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 1
JoeHoife

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Magyar munka(halál)tábor vs."rezervátum" és az EU vérfertõzési programja...

Hírek


Magyar munka(halál)tábor vs."rezervátum" és az EU vérfertõzési programja...Sötét és rövid jövõt jósol az emberiség számára egykor az indiánok, a jelenben Palesztina és Magyarország, valamint Európa, Oroszország és az USA önpusztítónak tûnõ menetelése a halálba, mely említetteket "klasszikus módszerek" alkalmazása szerint ért el a "fertõzés". Van az atomháborútól is rosszabb. Az, amikor a gazdatestet felfalják élõsködõi, bár csak minimális idõvel élhetik túl létezésük biztosítóit. Az ilyen folyamatok nem gyorsak és fõleg nem túl látványosak, de elkerülhetetlenül bekövetkeznek amikor a folyamatosan gyengülõ immunrendszer már nem képes legyõzni kórokozóit. Ezek a "kórokozók" folyamatosan csepegtetik mérgüket a vérkeringésbe, és érthetetlen módon megmérgezik vele saját magukat is. A szervezet immunrendszere, ha nem találkozott még ilyennel, vagy ha jól álcázza magát a "kórokozó", nem ismeri fel a veszélyt.

Megszívlelendõ Martin Niemöller német teológus, az emberekre vonatkozó viselkedési formáról írt "szösszenete" a megoszthatóságáról: "Mikor a nácik elvitték a kommunistákat, csendben maradtam, hisz nem voltam kommunista. Amikor a szakszervezeti tagokat vitték el, csendben maradtam, hisz nem voltam szakszervezeti tag. Amikor a szocialistákat bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam szocialista. Amikor a zsidókat bezárták, csendben maradtam, hisz nem voltam zsidó. Amikorra engem vittek el, nem maradt senki, aki tiltakozhatott volna."


Ahogy közeledik 2018-as "választás" Magyarországon, "látszólag" egyre durvábbá válik a "választási küzdelem" az esélyesnek, vagy fix befutónak tartott, évek óta médiatámogatott pártok között, de azért nem árt tisztázni, milyen jogállami feltételek lennének szükségesek ahhoz, hogy egyáltalán választást lehessen tartani. A Magyarország nevû terület létezik ugyan, van érvényes és jogilag legitim államformája is, amit úgy hívnak "király nélküli királyság", de a sakterek (sóchet) által végrehajtott trianoni amputálás után, melynél csak a fejet és a belsõ szerveket hagyták meg, nem maradt más, mint az egykori önálló ország legyengült szervezetének maradványai. 1944-óta megszállás alatt áll ez a terület, bár megszállói próbálják elhitetni a világgal és az ország lakosságával, hogy létezik államrendszer, hogy Magyarország szuverén állam, nem áll megszállás alatt, és hogy látszólag a beleegyezésünkkel rabolnak ki bennünket... A valóság az, hogy 73 éve nincs magyar és fõleg független kormányzás. Magyarország csak névlegesen állam egy olyan nemzetközi, de egy gazdájú összeesküvés eredményeként, amely bûnszervezet kölcsönösen elismeri a "testvérszervezetként" bûnözõ rablóbandák törvényesnek nevezett, de valójában törvénytelen létjogosultságát, látszólagos, de nem létezõ joghatalmi felhatalmazását...

Ami egyszer jogszerûen hatályba lett helyezve (népi megerõsítéssel), az mindaddig hatályos, amíg hatályon kívül nem helyezi a nép egy tisztességesen lefolytatott népszavazással. "Törvénytelenség jogot nem alapít", márpedig 1944. március 19-tõl a németek, majd 1945. április 4-tõl a szovjetek foglalták el Magyarországot. Az 1945. I. és az 1949-es XX-as törvény - az utóbbi a pártok felszámolása, tagok és vezetõk letartóztatása mellett, csak a Hazafias Népfront részvételének szovjet engedélyezésével - megszállás alatt jött létre. A Történeti Magyar Alkotmány, a Nemzetközi Jog, az ENSZ alapokmánya, de az Emberi Jogok Nyilatkozata alapján is érvénytelen minden olyan törvény, rendelkezés, amely megszállás alatt, erõszak hatására jött létre. Többségrõl csak olyan esetben beszélhetünk, ami az itt "bolsevik rendet biztosító" szovjet alakulatok létszámát illette. Az 1936-os buharini mintára, a szovjet-csatlósállamok számára kidolgozott 1949-es XX-as törvényként elhíresült "alkotmány" sohasem volt érvényes! Az 1944-es Alkotmány vagy az 1920-as I. Törvény jogszerû hatályon kívül helyezésérõl ezért nem is beszélhetünk (talán a bolsevikok vagy a szovjetek hatálytalaníthatták volna, akiknek többek közt ehhez sem volt joga?), de ez a római jog alaptézise is: "Törvénytelenség jogot nem alapít", és ha ez kevés, még mindig ott van az ENSZ 1960-as 1541-es határozata, vagy az alapokmány I. fejezet 2. cikk 4. pontja. Ide vonatkozik 78. cikk és szinte valamennyi, és mivel szovjet részrõl is aláírták az ENSZ alapokmányát 1945. július 26-án, már akkor törvénytelen helyzetet hoztak létre. De ugyanúgy érvényteleníti akár az 1949-es, akár az 1989-es alkottákolmányokat az Emberi Jogok Nyilatkozata 8. cikk, a 21. cikk 3. pontja és természetesen a 30. cikk.


Az 1989-es, MSZMP által 1 év alatt összetákolt ideiglenes alkotmány (1988-1989) azon kívül, hogy nem erõsítette meg népszavazás - nem hatálytalanítva semmilyen korábbi jogrendszert és államformát - belsõ jogi ellentéteket is tartalmaz. Például a néphatalom és a "kollektív bizalmatlanság intézménye" beépített jogi ütközését. Nincs néphatalom felelõsségre vonhatatlan, leválthatatlan kormány és képviselõk esetén, ezt ugyanis már úgy hívják: diktatúra. Hiába adtak a "torzszülött, belterjességben szenvedõ gyereknek" köztársaság nevet. Persze "Rákosi-pajtás" is a "törvényes és alkotmányos rend élharcosaként" vonult be a történelembe!?! Ha 1920-tól végig követjük az alkotmányok "jogfolytonosságát", az elsõ törés 1944. december 22-én következett be, amikor létrejött a debreceni ideiglenes bolsevik kormány, majd 1945. évi I. törvény, amelyben létrehozói megbízzák saját magukat, majd sötét diktatúrába kényszerítették az országot. A tényszerûség kedvéért: 1989-ben sem az országgyûlés alkotmányozott, hanem az MSZMP. És mivel az országgyûlés sem rendelkezett népi felhatalmazással, ezért kapott "ideiglenes" kiegészítõ elnevezést az alkotmányuk. 1996-ig minden volt szovjet csatlós-ország alkotmányozott és alkotmányaikat népszavazással erõsítették meg, kivéve Magyarországot. A többi "érv", már ami az "alkotmányozhatunk" mellet szól, elfogadható lenne hirdetõitõl, ha 5 millió magyarra nem jutna csonkolt hazánkban - a nem magyar, de magyarnak titulált, és általuk törvénytelenül osztogatott állampolgársággal rendelkezõ - kb. 5 millió zsidó (ebbõl legalább 3,5 millió még Izraelben), 1,5 millió cigány, és 2 millió egyéb, nem magyar, de magyar állampolgársággal rendelkezõ (ne feledkezzünk meg arról az egyszerû tényrõl, ami a TB adatbázisban is megtalálható, hogy 2010-ben már 13,5 millió TB-igazolvány volt kiadva, ami állampolgársághoz kötött, de az ország "hivatalosan bevallott" lélekszáma már akkor sem érte el a 10 milliót). A helyreállítandó 1920-as vagy 1944-es Magyar Alkotmányok szerint még lehetne újra szabad Magyarország, de a mostani megszállt helyzetben, ilyen "állampolgársági" viszonyok mellett alkotmányozni csak "alapos tisztogatás" után lenne ésszerû és célszerû. Persze ész nélkül is lehetne (ha Orbánék, Netanjahuék, Obamáék, Merkelék, Mayék, Macronék és Putyinék, de fõként a Rothschild-Rockefeller klán hagynák), ám jelen viszonyok szerint kiakaszthatjuk a táblát, hogy New Israel, mert örökre leszavaznának bennünket a saját ellopott, elrabolt országunkban. Elõször ki kell takarítani az országot, visszavonni az illegitim, idegen kormányok által kiadott állampolgárságokat és csak utána lehetne a nemzeti önrendelkezést aktualizálni... De ezt történt az indiánokkal és ugyanígy szorítják ki hazájukból a palesztinokat is...

Súlyos kérdéseket vet fel nem csak a jogállamiság kérdése, de kiindulási pontként az államként való létezés témaköre is, ugyanis egy államrendszer rendelkezési és szabályozási jogalapját mindig az a társadalmi szerzõdés képezi (amelyeket népszavazással elfogadott Alaptörvénynek és Alkotmánynak hívnak), és amit az adott ország lakossága köt választott köztisztviselõivel, ezen törvények kidolgozóival. Egyben ezen a két alapkövön nyugszik a jogrend és jogérvényesítés lehetõsége is. Amikor ilyen "szerzõdés" nem készül egy korábban népi felhatalmazással létrehozott alkotmányos rend utód - vagy azt megszüntetni akaró államformájánál, vagy nincs népi felhatalmazással "szentesítve" - gyarmati helytartóságról vagy diktatúráról kell beszélni az adott területen. Az elõbbi szerint nincs is utódállam (a törvényes rendszer nem változik, csak nem érvényesíthetõk az állampolgári jogok az erõszak miatt), az utóbbi szerint pedig megszállás mellett és demokratikus jogok nélküli önkényuralmi rendszert hoznak létre valamely belsõ vagy külsõ erõszakszervezet (általában mindkettõ), leigázó vagy bérenc erõi beavatkozásával. Mindkét eset - a hangzatos nemzetközi és be nem tartott egyezmények betartása esetén - kizárt lenne a 21. századi Európában, tekintetbe véve az USA, helyesebben az amerikai háttérirányítás "demokratizálásra" hivatkozó és buzdító, megszállást és saját embereit beültetõ tevékenysége hivatkozási alapjait. Valójában csaknem Európa minden államában bábkormányok tartanak fenn hasonló diktatórikus uralmat, és mindezek szövetségeként jött létre a lisszaboni EU a bûnszervezet fejeként. 2009. december 1-es hatálybalépése is olyan volt mint késõbbi léte, csalásokkal, megtévesztésekkel, az EU lakosságának félrevezetésével, Európa kifosztására és a nemzetállamok szétdarabolására kihegyezve. A nemzetállamok megosztása (spanyol-katalán, skót-angol-Ír-walesi, flamand-vallon, svéd és a bevándorlók, magyar-cigány-zsidó, olasz-Velence-Szícília stb.), mind, mind kínálkozó lehetõség a nemzetállamok "felszalámizására", vagyis a szétdarabolás és belsõ ellentét szítása mellett, a kisebb, védekezésre képtelen egységek kialakítására. De maradjunk egyenlõre még a "magyar törvényes rend" helyreállításának próbálkozásainál. Jogilag, de népi felhatalmazás hiányában felesleges köröket futnak azok, akik akár a 2014. elõtti, akár az 1989-es ideiglenes köztársaságot illetve ideiglenes alkotmányát szeretnék visszaállítani.

A jog mindig az utolsó még törvényes állapot visszaállítását írja elõ, ha nincs felülíró érvényesség, ami a magyar alkotmányok esetében egy új alkotmányt hatályosító és egyben a régit megszüntetõ érvényes népszavazás tehet meg. Ez esetben is a korábbi államforma marad érvényben. Az 1989-es "Ideiglenes Alkotmányt" nem erõsítették meg népszavazással (ahogy az 1949-es XX. törvényt sem), de a 2011-es érvénytelen FIDESZ-KDNP alkotmánypótléknak szántat sem. Ez az oka annak, hogy semmilyen szerv, beleértve az álkormányt is hatóságaival együtt, nem tudja népi felhatalmazását és ennek folyományaként joghatalmi felhatalmazását sem igazolni. Ahogy az 1989-es, úgy a 2011-es alkotmány sem lépett hatályba, mert a hatálybalépéséhez és a joghatósági felhatalmazás megszerzéséhez népszavazásra lett volna szükség, vagyis népi felhatalmazásra. A 2010-es választásnál szinte számtalan jogsértést követtek el. Orbánék gyakran hivatkoznak a 2010-es 2/3-ra, de a szavazásra jogosultak 1/3-át tudták csak megszerezni, csalással, meghosszabbított választással, utaztatott, külföldrõl behozott "átszavazókkal", és köz -és magánpénzen vásárolt voksokkal, több mint 200 választási csalás feljelentései mellett. Megemlítendõ, hogy a FIDESZ-KDNP-t senki sem hatalmazta fel arra, hogy "2/3-os többségre hivatkozva" alkotmányozhasson, amikor a jogelõdjei - ha lehet ilyenrõl beszélni a csaló, illegitim rendszerek esetén - 4/5-ös többséget írtak elõ már az alkotmányuk módosításhoz is. Az is ide tartozik, hogy a FIDESZ 1998-2002 között még tapsolt az 1989-es "ideiglenes alkotmánynak", mert az alapján kerültek hatalomra. Persze 1989-ben sem merték népszavazásra bocsátani az "ideiglenes" alkotmányukat, mert akkor nem tudták volna 2011-ig elhúzni az álalkotmányozást. Orbánék még így is elég bénán, az általuk érvénytelennek kikiáltott 1949-es XX-as törvény záró rendelkezései alapján léptették hatályba alkottákolmányukat. Valószínûsíthetõen ezért jelentette ki korábban a Kúria, hogy a "magyar bíróságok nem jogképesek" (mint tapasztalhattuk, más hatóságnak nevezett szervezeteik sem tudják igazolni ugyanezt a joghatósági felhatalmazást).


Az ún. nemzeti pártok szélmalom harcot vívnak. Mivel nem rendelkeznek sem belföldi, sem külföldi anyagi háttértámogatással és mivel a médiát, elsõsorban a televíziót, a rádiót és a nyomtatott sajtót kisajátították a balliberálisnak és jobb-középnek nevezett média szinten is elõtérbe tolt álpártok, esélyük sincs ismertségre szert tenni. Ha néhány fõvel libsi párt alakul, azonnal nagy médiafelhajtás kíséri, a nemzeti pártok legfeljebb csak céltáblák lehetnek a zsidó médiában, és csak arra a rövid idõre amíg kigúnyolják õket...
Egy konzekvens és tájékozott nemzeti oldalon induló párt vezetése tisztában lehet azzal, hogy egy olyan rendszerbe akar betagozódni és részvételével elismerni az illegitim rendszer létjogosultságát, amelyik nem rendelkezik népi felhatalmazással és így törvényes jogalappal sem, ezért annak "választási rendszere és a választás eredménye" is érvénytelen. Akik elfogadják, lemondanának törvényes jogaikról, de ez nem jelenti azt, hogy ettõl az illegitim rendszer törvényessé válik. Sajnos csak azok állítanak ki magukról bizonyítványt, akik elfogadják a megszállók saját kényükre-kedvükre hozott szabályozását. Az Orbán-Netanjahu paktum elég világosan fogalmaz. Link Elég béna, önhittnek tûnõ kijelentés egyes, magukat nemzeti pártvezetõknek nevezõktõl, amint azt mondják, "megmérettetik" magukat, vagy azt, hogy "saját fegyverével kell legyõzni az ellenséget", és ezt a választásoknál akarják megpróbálni, de legalább felismerik, hogy nem politikai riválisokról, hanem az országot rabságban tartó, kifosztó, kiraboló, népirtó és fiainkat lányainkat elüldözõ askenázi-kazár maffiáról beszélünk. MINDENKINEK FEL KELL ISMERNIE, HOGY MEGSZÁLLÓINK CSAK AZÉRT RENDEZNEK VÁLASZTÁSOKAT, HOGY FENNTARTSÁK A DEMOKRÁCIA LÁTSZATÁT, ÉS EZ UTÓBBI "NEM LÉTEZÕ FELHATALMAZÁSRA" HIVATKOZVA ELLOPHASSANAK TÕLÜNK MINDENT, HOGY ÁLTALUK TÖRVÉNYESÍTVE KIRABOLHASSANAK, MAJD ELÛZHESSENEK ORSZÁGUNKBÓL! AZ ITTHON MARADÓKAT PEDIG LASSÚ, DE BIZTOS HALÁLRA ÍTÉLHESSÉK.

Közel négy-öt millió szavazásra jogosult nem megy el választani, bár csak kis részüknél tudatosodott, hogy egy jogilag nem létezõ, társadalmi felhatalmazás nélküli rendszer tart ismét "választást" 2018-ban Magyarországon azért, hogy kikiálthassa magát magyar kormánynak és országgyûlésnek. Mára már beleverték az emberek tudatába azt, hogy 20-30% is lehet többség, miközben 70-80% azért nem szavaz, mert nincs kire. A fõsodratú médiában szerepeltetett pártok vezetése és tagjaik zöme is - kevés kivétellel - egykori kommunistának nevezett bolsevik leszármazott. Netanjahu nem véletlenül osztogat utasításokat askenázi testvérkormányának, az illegitim Orbán-kormánynak. Nem nehéz kikövetkeztetni, hogy az elvándorlás és a zsidó bevándorlás mértéke alapján hamarosan bevezethetõ lesz az izraeli típusú apartheid-alkotmány, rendszer (zsidó többség által megszavazva), melyben a hamis államrendszerben már hivatalosan is 3-ad 4-ed rendû állampolgárrá minõsül a magyar, eltartva a zsidót és cigányt. Így kell elfoglalni egy országot!?! De ez a módszer bizonyíthatóan akkor is csalás, megtévesztés, rablás és népirtás!

Aki támogatja ezt a felállást, hazaáruló, és nem csak a hazáját árulja el, de kisemmizné családját, honfitársait, meggyalázza õsei emlékét is! Legfontosabb feladat, hogy az egész világ tudomására kell hozni ezt a csalást, megtévesztést, magát a módszert is, mert ugyanez történik Európa-szerte, ez történt az USA-val és ezt akarják tenni mindazokkal az országokkal, illetve maradványaikkal, melyeket nem irtanak ki teljesen, illetve nem ítélnek teljes kiirtásra. Mindezt egyre fokozódóbb zsidó sérelmek ismételgetése és az antiszemitizmus, rasszizmus bélyegének rásütése mellett mindenkire aki ellent mer állni, igazát követeli, vagy tesz is ezért, nem hagyva magát és hozzátartozóit kirabolni és meggyilkolni.
Az álválasztás közeledtével egyre gyakrabban vádolnak meg "antiszemitizmussal" elsõsorban konzervatívnak vagy szélsõ-jobboldalinak nevezett, többnyire szintén zsidókat vagy zsidó-bérenceket, akik a magyarság bõrét felöltve látszólag veszélyeztetik létüket (lásd sok éven keresztül a zsidó érdekeltségû Amerikai Magyar Népszavát, vagy akár a kanadait is). Az antiszemitizmus vádját leggyakrabban askenázi-kazár zsidók hangoztatják (úgy tesznek, mintha nem olvasták volna Dr. Shlomo Sand könyvét, vagy az Origo cikkét: Link). A genetikai vizsgálatok szerint az askenázi zsidóknak fajilag semmi köze a közel-keleti zsidósághoz, vagyis nem szemita (sémi) népcsoportba tartozók, mivel az askenázi a genetikai vizsgálatok szerint mediterrán, a vele keveredõ kazár-zsidó pedig a Volga, a Don és a Kaukázus közötti területekrõl származik. Az anti-szemita, vagyis szemita vagy sémi nép ellenes "meghatározás" - ami egy elég sánta megfogalmazás - ez esetben nem is alkalmazható, mivel pl. az arab is sémi, mégsem tüntet "zsidó testvérei mellett", inkább irtja ahol teheti. Az alábbi Haaretz összefoglaló az askenázi zsidóság eredetét taglalja: Link
Mivel õk is tudják, hogy az askenázi-kazár zsidó a zsidóság a világ több mint 90, Izrael lakosságának 98%-át adja, felettébb érdekes kiket akarnak megtéveszteni az antiszemitázásukkal. Magyarországon nagyítóval kell keresni Ábrahám népébõl származókat, de Izraelben is csak elenyészõ kisebbséget képviselnek. Saját védelmükre hivatkozva fõleg olyanok vádolnak másokat "antiszemitizmussal", akiknek semmi köze a szemita (sémi) népekhez. Ez azért is vaskos pofátlanság, mivel a Rockefeller-alapítvány genetikai vizsgálata is megerõsítette ezt a zsidóság köreiben amúgy is ismert tényt, bár a gátlástalan pofátlan hazudozás évezredek óta alapkövetelmény volt a nevezettek részérõl önmagukkal szemben és ellenünk. Link


Alapvetõen nemzeti oldalon indulni az álválasztáson "lájtos" jobbközép programmal csak arra jó, hogy a "FIDESZ-KDNP választási törvénye" szerint a nagy pártok szavazatszámát növeljék, mivel töredékszavazatként szétosztják maguk között az esélytelen, de erõlködõ, vagy csak egy kis támogatásért kuncsorgó kicsi, médiatámogatással nem rendelkezõ pártok szimpatizánsai szavazatát. A FIDESZ-KDNP és a Jobbik számára ez már önmagában is megéri, hisz nem az õ pénzük bánja, de még vissza is követelhetõ a "támogatás", amivel jobbik esetben csalásra kényszeríthetõ a "támogatott", rosszabbik esetben behajtásra, árverezésre. Az érdemi felhozatal így is meglehetõsen szûk keresztmetszetû. Némi támogatottsággal csak néhány csoport rendelkezik. Megemlítendõ a "NEM Párt", amely pártrendszerre is nemet mond, bár szórólapjukból nem sok derül ki. Kásler Árpi új pártja: A "Haza Pártja", csak kismértékû változáson ment át. Alapvetõ tömegbázisát Árpi vehemenciája által meggyõzött sokszorosan kisemmizett, kifosztott, kirabolt banki adósok adják. Elõdje a "Haza nem eladó" párt volt az egyetlen - az elõzõ, 2014-es választáson - amelyik számottevõ eredményt tudott produkálni, ami nem véletlen, mert radikális változásokat ígért és követelt volna. Ám ez is kevés volt, hogy bejussanak a zsidó-parlamentbe ("hála a beépített emberkék" aknamunkájának). No, itt nem a Kneszetre kell gondolni, nekünk is ilyenünk van... mint most már Európa legtöbb államának és az EU-nak is, az USA-ról nem is beszélve. Miután itt az oldalon is foglalkoztunk az Új Magyar Front Mozgalom pártjával, mely mint a neve is mondja és mutatja - a szándékok szerint inkább mozgalom, mint párt - említésre azért került, mert az egyetlen, amelynek saját, ugyan nem számottevõ médiafelülete van, egy magán kereskedelmi adóként, fõleg aktuális problémákat publikálva így téve valamit ténylegesen az emberekért.

Az induló pártok közül az egyik legkorábbi a TEMPO Párt, és történelmi megtestesülése az Apostoli Magyar Királyság, mely utóbbi nem párt, hanem a törvényes és mai napig érvényes Magyar király nélküli Királyság önjelölt (a magyar törvények szerint ideiglenesen jogszerû) képviselõje. Mivel a Koronatanácsot a Kormányzó nevezi ki minisztereibõl, így a jelenleg magukat "Koronatanácsnak" nevezõk saját magukat tették meg Koronatanácsnak, nem sok különbséggel az 1945-ös I. törvény szerinti önhatalmú kinevezéshez, bár erre nem adott felhatalmazást a kormányzói posztot ideiglenesen és átmenetileg betöltõ személy, akit Borbély Józsefként ismerünk. Ahogy a Haza Pártjánál, az Új Magyar Front és a TEMPO Párt esetében sem csekély mértékû a nemzetmentés a becsapott, átvert és kirabolt, megtévesztett emberek védelme érdekében. A szavazási szándékot felmérõ korántsem pártatlan cégek sorra adják ki elõrejelzéseiket, csak azt nem írják meg, hogy az ország fele egyáltalán nem akar szavazni, mert nincs olyan csoportosulás a palettán és elvárásaik szerint, amelyikre érdemes lenne. Mindezek nem zavarják Orbánékat. Ha csak hárman mennének el szavazni és abból kettõ rájuk szavazna, már hatalmas pofával hirdetnék ki a kétharmados "többséget", a többit meg hozzátennék "érdekeltekbõl", de azt sem szabad elfelejteni, hogy az illegitim rendszert nem lehet úgy megváltoztatni, hogy a részévé válunk...


Ma Magyarország és lakossága abban az áldatlan téveszmében leledzik, hogy harmadik köztársaságról beszélnek egyesek, de a szomorú igazság az, hogy egy sem volt... Az elsõ a Magyarországi Tanácsköztársaság nevû proletárdiktatúrának álcázott bolsevik zsidó-terror szervezõdés rendszerét nehéz lenne köztársaságnak nevezni, igaz ûberelni is. A második, 1946-tól 1949. augusztus 20-ig tartó idõszakban - amit szintén köztársaságnak neveznek tévesen - számolták fel a demokrácia maradványait a pártokkal együtt, és harmadikként 1989-tõl datálnának egy köztársasági formát, amely már ideiglenes alkotmányában sem felel meg a "köztársaság meghatározás" fogalmának és jogi elvárásainak. Orbán diktatúrájáról Link (gyarmati helytartóságáról) már beszélni sem érdemes, bár 2010-ben megpróbáltam egy kicsinyke szeletet mutatni arról, hogy kik is ezek.
Sok embertõl hallani, a "Kádár-rendszerben" sokkal jobb volt, de ezek az emberek valószínûleg sohasem neveltek disznót... mert ha neveltek volna, akkor tudnák, hogy a "gondos gazda" elõsegíti a szaporulatot (kálium-klorid mérgezéssel csak a hosszú életkort akadályozzák meg), felhizlalja a malackát, idõnként még meg is vakargatja a füle tövét etetés közben. De lelki szemei elõtt már négylábú kolbászként, hurkaként, sonka és oldalasként jelenik meg a "kis mit sem sejtõ kedvenc", vagy egyszerûen csak "bevételként".

Magyarországot a "szocialista közvagyon" gyarapítására hivatkozva "felhizlalták", hogy nekik és utódaiknak legyen mit szétlopni. Itthon is, de az összes volt szocialista országban is ez történt. Rákosi és Kádár tudta ezt. 1989-tõl legpofátlanabbul, leggátlástalanabbul és a legaljasabb módon nálunk, az ukránoknál és az oroszoknál zajlott le az "átalakulás", amit "peresztrojkának" nevezett Gorbacsov fõhóhér úr elvtárs, és "rendszerváltásnak" csúfolnak nálunk, de legtöbben csak "gengszterváltásnak" és helyesen közvagyon rablásnak, rablóprivatizációnak, közvagyonnal visszaélésnek, csalásnak, korrupciónak, köztörvényes fosztogatásnak hívnak, bár a rablást és a fosztogatást büntetõjogilag nem hatalmas vagyonokkal "jutalmazzák". Kádárnak szerencséje volt, még idõben meghalt, de Gyurcsányt és Orbánt, valamint tetemes létszámot felölelõ bûntársaikat már nem zavarja, hogy életükben fejükre olvassák bûncselekményeiket. Elmondható, hogy az utóbbi 29 évben mindent elloptak, elraboltak és védelemért cserébe átadtak külföldi bûntársaiknak álvezetõink, akik még hazaárulásban sem találhatók bûnösnek, mivel egyik sem magyar... viszont a kollaboránsoknak, a Soroshoz hasonlóan fosztogatóknak emberiség ellenes bûncselekményekért ugyanaz jár mint Szaddam Husszeinnek.

Az I. Világháború egy szándékosan létrehozott háborúként a Rothschildok több mint 100 éves aknamunkájának gyümölcse és a szintén általuk pénzelt és kiprovokált 1848-1849-es "forradalmak" folyománya Európa "átrendezésére". Az emberiség elleni támadások tovább fokozódtak és mivel a háború nem ért véget, folytatásaként létrehozták a II. Világháborút is, közben egy szintén általuk létrehozott 1929-es "világválság kifosztásaival" megspékelve. De a II. Világháború sem ért véget, csak átvette a korábbi háborús formák helyét a folyamatos provokációkkal létrehozott hadüzenet nélküli helyi háborúk végtelen sora. A kábítószer-háborúk (Vietnam, Koreai-háború, majd késõbb az afganisztáni), a hidegháború a nem létezõ kommunizmus és a rablókapitalizmus között, és 2001-tõl a terrorizmus "elleni harc" és a "demokrácia terjesztése", majd az "Arab Tavasz".
A háborúk elsõ áldozata mindig az igazság. Minél több tájékozatlan vagy buta ember lehet meggyõzni arról, hogy fegyverkezni kell a béke érdekében, hogy vélt vagy valós érdekei sérülése miatt fel is kell használni ezeket a fegyvereket, annál több háborút lehet generálni és ezekbõl egyre nagyobb hasznot, maguk alá gyûrve a konkurens zsidó klánokat. Ez az õ háborújuk, nem a mienk...

Semmi sem az aminek látszik. Ez utóbbi mondatot már sokan ismételgették a történelem folyamán részigazságokat felismerve, mert ha minden aljasságot ismernénk se lennénk általános tudatosság nélkül sokkal elõrébb. Az igazság akkor ér valamit és lehet hatásos, ha a legtöbb ember által ismert. Ezt nagyon jól tudják kifosztóink is. "Az információ aranyat ér". A békés, buta, információhiányos ember azért veszélyes , mert tudatlansága miatt elhisz mindent vagy belenyugszik abba, hogy a történések megértéséhez és észben tartásához nincs elég esze. A félig informált és értelmezési hibákat vétõ azért veszélyes, mert gyakran elhamarkodottan ítélkezik, hozza meg döntéseit, amikre építhetne. Félmûveltségét kihasználják és ellene fordítják. Akire meg azt mondják, jól informált, visszaélhet vele, amit meg is tesznek azok, akik félrevezetésbõl élnek. Ilyen félrevezetés a bevándorlás is. Orbán és Soros terve - a sohasem volt egységes Európa szétszakítása - az osztozkodás része. A visegrádi négyek leszakadásához egyre nagyobb mértékû fenyegetést kell produkálni, amit Soros biztosít egyik oldalról, és a szakadáshoz szükséges "ellenzék" emblematikus személyiségévé tették Orbánt a másikról. Mivel az EU-szinten amúgy is hátrányos helyzetbe besorolt keleti blokk már kellõen le van terhelve áruló álkormányaik által aláírt nem létezõ adósságokkal, fizetési kötelezettségekkel, melyek a kilépés után sem törlõdnek, nyugodtan lehet menetelni az Eurázsiai Unió megalakítása felé... mindenki jól jár, legalább is zsidó részrõl...

Orbán Link lopásainak (egy példa az elõbbi linken) ellensúlyozására is tökéletesen megfelel az ország, valójában az izraeli gyarmat látszólag "nemzetmentõ" megóvása. Jellemzõen az emberek már nem azon gondolkodnak el, hogy nem kellene-e lelõni Sorost és az EU irányítást, háborúmentesíteni a Közel-Keletet, kiiktatni a háttérhatalmat, és egy csapásra megszûnnének a bevándorlási problémák, hanem azon, hogy fenekedni kell a zsidók által lerombolt, kifosztott, háborúba taszított országok élõsködésre felbujtott, európai bevándorlásra buzdított, bosszúszomjas, belterjes, vallásilag átvert lakossága ellen, akik ugyanolyan fanatizmust örökölnek vérfertõzésükkel, mint a zsidók. Kormánypárti és kormányon lévõ zsidóink látszólag bõszen támadják azt a Sorost aki lopott pénzén kineveltette õket, a balliberális "ellenzékük" pedig védi, pedig már Nyugat-Európa szerte, a franciáknál és a németeknél is zsidókra támadnak leggyakrabban a "menekültek". Magyarországon sem lenne másként, bár látszatintézkedésként lehet, hogy itt is azt vezetné be a liberális baloldal, mint a németeknél Merkel, hogy a zsidó és Izrael ellenes bevándorlókat kiutasítanák, de sajnos a Hágai Törvényszék befejezte mûködését, pedig lenne bõven kiket emberiség elleni bûncselekményekért bíróság elé állítani. Trump nemzeti vészhelyzetet jelentett be az USA-ban és bíróság elé akarja állíttatni az ezt a vészhelyzetet elõidézõ csalókat, kollaboránsokat vagyonukat elkobozva. Az ún. EU-irányítás a Lisszaboni EU 2007. december 13-as létrehozása és 2009. december 1-es életbeléptetése óta az EU tagországok ellen tevékenykedik. A korábbi és jelenlegi "Soros irányította vezetés" is megszolgálta a kötelet, ahogy kevés kivételtõl eltekintve az EU tagországok "nemzetidegen álvezetései" is.
Mindezekbõl és Bernd Riegert, valamint a német (finomabban megfogalmazva "bal-liberális", de magyarul: NSZK-beli zsidó érdekeltségû sajtó) Magyarország kizárását kezdi már követeli, bár az itthoni balliberális bûnözõk még csak ott tartanak, hogy "nem a magyar embereket akarják az uniós támogatások megvonásával sújtani". Magyarul, még az ellopott 20%-os GDP -arányos uniós befizetés visszakapott 1%-át is megvonatnák az MSZP indoklása szerint, legalább is Horváth Csaba ezért a kijelentéséért kapott elismerõ helyeslést az ATV-n.


Érdekes kérdéseket vet fel a rablóállam bevételeivel való elszámolás is. Mivel Magyarország szinte mindenkinek fizet (mint a katonatiszt és nem csak mi), érdemes körülnézni ezen az felületen is: Link A GDP-n kívül minden más adat is rendelkezésre áll ezen az oldalon. Hogy 25.900 milliárd a "hivatalos GDP" az itthoni tájékoztatások szerint, nem zavar senkit, és ebbõl 18.600 milliárd került a 2018-as költségvetésbe, az sem, viszont a fentebb említett, országok kereskedelmi és gazdasági adatait nyilvántartó oldal szerint a GDP kb. 35.000 milliárd. Még érdekesebb a 69.000 milliárdos GNI érték, ami pontosabban mutatja a nemzeti össztermék volumenét, felvetve néhány nehezen megválaszolható kérdést. Orbánék már rendszeresen kivesznek a költségvetési tételekbõl "bizonyos kiadásokat" és ezek már az általuk hivatalosnak minõsített GDP adatokban sem jelennek meg. Természetesen tradingeconomics.com elszámolására nem miattunk van szükség, hanem azért, hogy a belõlünk falatozók követni tudják, ki akarna esetleg többet zabálni belõlünk... de nincs adat arra vonatkozóan, hogy hova tûnik el 50 ezer milliárd forint... ám ez a rendszeresen, minden évben ellopott javaink egy része csak. Ez azért is "bosszantó", mert az amúgy is karcsúsított maradék költségvetést is fosztogatják, meglopják igen nagy tételekkel, ahogy az MNB bevételeit és valutatartalékát is. Az EU-tól a 20%-os GDP befizetésünkbõl visszakapott 1%-ot is lerabolják, mivel a visszakapott 1% nagy részét is külföldi multik kapják meg, baksisért:Link (letölthetõk a KSH adatai)...

A kifosztás Európa-szerte hasonló módszerekkel, bár nem azonos mértékkel folyik. A látszólag alaposan átgondoltnak és "valósnak tûnõ elszámolások" lenyeletéséhez "csak" beépített vagy megvásárolt, politikusnak csúfolt egyének szükségesek. Az erre a célra kinevelt, felkészített beépítettek száma azokban az országoknak nevezett vállalatoknál - helyesebb meghatározásuk a fejõsteheneknél - magasabb, ahol korábban szocialistának nevezett rendszerek mûködtek. Ezeknél az országoknál ugyanis már eleve adott volt a bolsevik (zsidó-kommunista) irányítás, így a korábbi nómenklatúra leszármazottai és kineveltjei vehették át az "újnak" feltüntetett "demokratikusnak elnevezett" terepet, amelyeken a nevezettek iszonyú kapzsisággal és hihetetlen mértékben összelopták magukat. Ilyen "politikusnak nevezett" Orbán, Gyurcsány, Merkel, de Putyin stb. is. Orbánék közeledése Putyinékhoz nem csak a tervezett Eurázsiai Unió miatt fontos számukra, de hasonlók a csalási, lopási, rablási, visszaélési módszerek is, ezért azonos a lázadások elleni felkészülés módszertana is, ezzel együtt egymás segítése is. A másik kinevelési módszer az, amikor egy politikusnak szánt egyént (nem embert) maga a központi kifosztó nevel ki (pl. Goldman-Sachs Megabank vagy az oxfordi központjuk), majd nyomásgyakorlással beültetik az adott ország kormányának tevékenységébe. Ilyen delikvens többek közt a görög vagy francia "vezetõ" is.

Alapvetõ és egyszersmind gigászi tévedés amikor az említett "vezetõket" emberként, vagy ahogy Orbánt próbálják "rakoncátlan kölyökként" eladni az EU népességének. Olyan szintû gyakorlatra tettek szert a tömegmanipuláció terén az elmúlt 30-40 évben a kiképzésnek és a gyakorlatnak köszönhetõen, amit egy átlagos ember fel sem tud fogni, bár az emberinek látszó oldal mutogatása mindig megtéveszti a valóban "embereket". Ennek oka az, hogy a legtöbb embernek minõsíthetõ ember magából indul ki. Ez nagyon jó olyan szempontból, hogy az egyén rendelkezik emberi érzésekkel, ún. empátiával - akkor ember és emberként viselkedik - de sajnos azt feltételezi, hogy aki embernek látszik, az is. Itt hibázik óriásit és végzeteset... és ennek a tévedésnek nagy ára van. A tömegmanipuláció módszerei számottevõen az utóbbi 250 évben (és az európai nyomtatás terjedésével) változtak meg alapjaiban, elsõsorban a Rothschild-típusú csalók, rablók, tömeggyilkosok megjelenésével, bár a korábbi tapasztalatokat sem vágták sutba...

Az eredményeit, a tervezés "precizitásának javulását" láthatjuk is. Az "elõre tervezés" jól megfigyelhetõ olyan kérdésköröknél, mint az 1848-49-es forradalomhullám, az elsõ világháború, Trianon, a Kalergi-terv vagy a II. Világháború létrehozása, és sorolhatnánk napjainkig. A közelmúlt eseményeinek logikai láncolatáról egy hosszabb visszaemlékezést ezért kell megejteni a késõbbiekben, mert bár fent van minden részlet folyamatában is az oldalon, többen kérték, hogy fussunk át újra a közelmúlt eseményeinek értelmezésén, logikai láncolatán, és így a várható jövõ elkövetkezendõ eseményeit azok is megértik, akik nem látják egyben az összképet. Ez utóbbi esetében senki ne várjon pontos elõremutató ütemezést, mert nem mi harcolunk egymással, hanem azok a zsidó-klánok, amelyek több ezer éve manipulálják az emberiség fejlõdését. Minden esemény bekövetkezése attól függ, hogy miként tudják egymást segíteni vagy hátráltatni egy-egy saját érdekû tervezet végrehajtásában, kivitelezésében. A konkurenciaharc, "az üzletben nincs barátság", felülírja a hosszú távú célkitûzések prioritásait, márpedig "csak egy maradhat", annak ellenére, hogy az alapvetõ tervezeteiket sem veszítik, veszíthetik szem elöl.


Isaac Asimov úgy hívta ezt Alapítvány-triológiájában, hogy a "pszicho-história tudománya", a jövõ eseményeinek kiszámítása, de a jóslás és a tervek végrehajtása között azért annyi különbség van, hogy mehet egy folyamat "spontán úton", de mehet irányítottan, mederbe terelve is. Ha elég alapos a tervezés, csak kismértékû korrekciókat kell alkalmazni. Látni kell, hogy már nagyon régóta minden eseményt megterveznek, és próbálnak minden számításba vehetõ tényezõt figyelembe venni. A globális lehallgató és megfigyelõ rendszer, az elektronikus hírszerzés már egyén szintû, nyilvántartva minden adatot ami fellelhetõ az egyénrõl és csoportosulásairól. A háttérhatalom közvetlenül szondázza a világ lakosságnak túlnyomó részét, érdekei szerint szabályozza az idõjárást, hoz létre háborúkat, katasztrófákat, de nem mind arany ami fénylik. Veszélyes vizekre eveztek, amikor olyan eseményeket idéznek elõ, amelyeknek nehezen irányítható a végkimenetele. Ilyen a bevándorlási kérdés is. A növekvõ bevándorlásnak van egy olyan hatása is, amire a szemlélõk közül szinte senki sem figyel. A fõleg iszlám hívõ bevándoroltatottak leggyûlöltebb ellensége a zsidó. Franciaországból (és már az NSZK-ból is) tömegesen menekülnek a zsidók, mivel egyre több támadás éri õket, miközben Magyarországon Orbán garantálja a védelmüket, igaz, nem csak Orbán, de hatalmas idegen haderõ is szintén Magyarországon.

Az utóbb említettek miatt Izrael lakossága folyamatosan növekszik, ami újabb területfoglalásokhoz szolgáltat erõsen megkérdõjelezhetõ jogosultságú indokot. Korántsem a betetõzést jelenti Jeruzsálem fokozódó kisajátítása. Ehhez viszont Trump adta meg az újabb lökést (Orbánék természetesen elsõk között támogatták), és még mondja valaki, hogy nincs "gazdája" egyiknek sem, ráadásul nem csak ennek a kettõnek ugyanaz. A módszerek megegyeznek a korábbiakkal. Beszivárgás vagy erõszakos indokgenerálás a betörésre, a közigazgatás átvétele miközben az õslakosságot kiszorítják ezekrõl a területekrõl, minden stratégiai ágazat irányításának megszerzése sajátosan kifejlesztett zsarolási, megvesztegetési és erõszakos módszereik szerint, majd az õslakosok gettósítása és lassú vagy gyorsított kiirtása következik. Ez történt az amerikai indiánokkal, ezt teszik a palesztinokkal, de velünk is, és csak a megalkuvó, gyáva ember próbálja elhitetni magával, hogy megúszhatja... Ez ugyanaz, mint amikor a zsidók lerohantatják egy szintén belterjes népesség (testvérnépük) ösztönlényeivel Európát, ráadásul a tõlünk lopott pénzen. Nálunk adott a "lelakásos technika" a cigányokon keresztül, és kiszorítós is az Izraelbõl folyamatosan beáramló zsidók miatt Netanjahu parancsára. Európa országait saját embereik irányításba ültetésével, a demokratikus rend "látszatával és szolgáltatásaival" tudták becsapni, felhasználva a tudatlan embereket egymás ellen. Mert mit csinál a rendõr, a katona, a köztisztviselõ? Nem veszi észre, vagy nem is akarja észrevenni, hogy saját népe, saját fajtája ellen használják fel, miközben neki, családjának, rokonainak, barátainak és honfitársainak is kilopják a szemét, majd elhappolják munkahelyét is, mert kell a hely az újonnan érkezõknek! Az Izraelbe franciáktól és németektõl "menekülõ zsidó" átveszi azon zsidók helyét Palesztinában (Izraelben), akik már megtanulva magyarul, magyar állampolgárként bejöhetnek Magyarországra...

Nyugat-Európában egyre gyakoribbak a bevándorlók által elkövetett erõszakos bûncselekmények, ezeken belül is a nemi erõszakra irányulók. A média azt sulykolja a lakosságba, hogy ez utóbbiaknál az alacsony társadalmi fejlettségük okozza ezt, nem vizsgálva az ún. "vallási szokásokat, és az ezekbõl fakadó genetikai hibákat", pedig a kérdést egy másik aspektusából is meg kell vizsgálni, nem elfelejtve, hogy Mohamedet is a Vatikán hozta létre, képezte ki. Az iszlám részévé tették a Korán által amúgy tiltott vérfertõzést. Az erõszakos bûncselekmények elkövetõinek és ezen belül a nemi erõszakot elkövetõk genetikai állományát figyelembe kell venni. Az erõszakra hajlamos embernek látszók esetében a 23. kromoszóma párnál (vagy a jelenleg 23-24-nek nevezettek) a normális, férfiakra jellemzõ XXXY, vagyis három nõi és egy férfi kromoszóma helyett XXXYY vagy rosszabb esetben XXXYYY, vagyis plusz "Y" kromoszómák is találhatók (Link). A "többlet" okozza az elkövetõk "erõszakos természetét". Az ilyen génszerkezet leggyakrabban és szinte kizárólagosan a vérfertõzés eredményeként jön létre, ezért sokkal gyakoribb a "meleg", leszbikus vagy biszexuális is ezekben a populációkban (erõszakos=XXXYY, nagyon erõszakos=XXXYYY, leszbikus= XXXXX, biszexuális= XXXXY stb.). Jellemzõen csak az egyik fajt, az arabot és az iszlám vallásúakat említi a dán tanulmány, bár ugyanez a belterjesség érvényes az ún. "zsidókra" és cigányokra is (általában a társadalmi és vallási szokásokra hivatkozó belterjesség miatt). Igaz, kromoszómahibákra nem utalva, hiszen az "rasszizmus és antiszemitizmus lett volna a részérõl" a zsidók megemlítése esetén (elégedjünk meg azzal, hogy a tanulmány szerzõje ránk bízta, kiket sorolunk még a cikkben említettekhez, de azért az asszociáció egyáltalán nem nehéz): Link A címben szerepelõ "vérfertõzés" ezért nem csak hatásvadászat... és bár nem igazán kedvelem Bayer Zsoltot, igaza van, igaz, bár õ is csak a haszidokig merészkedett a zsidók megemlítésében: Link
A bevándoroltatásra és EU-s céljaira már 2010-ben is figyelmeztettem, a 120 milliós "vérfrissítésre" is. Az "Arab Tavasz" szintén elõre látható volt, egyrészt a 2010-es terméscsökkenések okozta 2011 elejére várható éhínségek, másrészt az "Angolszász Misszió" Közel-Kelet és Afrika kiirtási céljai miatt. Mindegyikrõl írtam korábban.


Akik arra gondolnak, hogy az ember alattiak csak néhány évszázada formálják saját igényeiknek, céljaiknak és szembenállásuknak megfelelõen a világot, tévednek. A Lisszaboni EU részleges széthullása, illetve rövid idõn belüli amúgy is kívánatos csonkulása bekövetkezik, mert így tervezték el. Ez már létrejöttekor is egyértelmû volt. Mint minden birodalom esetében amelyek a történelem folyamán létrejöttek, egyre kisebb darabokra szeletelte a judeo-kereszténység, vagyis a zsidó irányítású Vatikán és 1067-tõl City of London. De a Lisszaboni EU nem ezért jött létre. Elsõdleges feladata Európa országainak kifosztása és önállóságuk felszámolása. Európa esetében a skót és katalán kiválási szándék, a várható további ország-feldarabolódások már egyértelmûen jelzik, hogy Ukrajnához hasonlóan még több állam fog részekre hullani, mert ismert célú és érdekeltségû külsõ ösztönzés hatására Európát tehetetlen és gyenge részekre szabdalva kialakítható egy USA mintájú polgári szinten magatehetetlen sokkal rosszabb állampolgári jogokat kínáló mini-államok "közössége", amelyek önálló létezésüket csak egy "nagytestvér" oltalma alatt tudják a nekik meghagyott lehetõségek mértékében vezetni, irányítani és fenntartani. Ugyanolyan utasításokat fognak kapni ezek a "nemzeti szervezõdések", mint ahogy Orbánt eligazította Macron, Netanjahu, Putyin, a háttérben pedig a Bilderber Group, City of London és a Rothschild-Rockefeller klán. Talán ilyen megvilágításban más értelmezést kap sokak elméjében Trianon, hogy miért számolták fel az Osztrák-Magyar monarchiát, majd darabolták fel Magyarországot. Európa lakosságának nyugati része hamarosan megkapja az Európai Egyesült Államok minden "áldását" USA felügyelettel (AIPAC irányítással), ahogy Európa keleti része az Eurázsiai Unióban ugyanezt, csak púpnak még az utóbbi Izrael lakosságát is budapesti logisztikai központtal. Jogosan vetõdik fel a kérdés, mi lesz a bevándorlókkal, a közel-keleti és afrikai konfliktusokkal, az iráni tüntetésekkel, Szíriával, Palesztinával, Észak-Korea atomfenyegetésével, Kínával és Indiával, de számunkra legfontosabb kérdésként: mi lesz velünk (bár ugyanennyire fontos Európa népeinek a sajátja)?

Aki még ezek után is bírja a hosszúra nyúlt, de így is erõsen rövidített írás olvasását, válaszokat kaphat a fenti kérdésekre, bár csak röviden...

Nem árt figyelni arra az "apróságra", hogy a bevándorlókat már itt-ott felfegyverzik és kiképzik és itt jön a képbe az a közel 400 ezer migráns, akik szõrin-szálán eltûntek már 2015-2016. környékén. Hamarosan mehetnek haza rendet csinálni az európai haderõkkel együtt a most besorozottak, mert az EU szakadását követõen az USA "segítséget nyújt" Nyugat-Európának az s.2277-es amerikai törvény szerint, vagyis átveszi Európa érintett és EU-ban maradó (egyesíteni szándékozott) részének a katonai irányítását. Nem utolsó szempont, hogy a vegyes haderõvel a nyugat-európai lakossága még jobban sakkban tartható, a kelet-európainál meg nem ismeretlen a szovjet irányítású diktatúra. Közel-Kelet és Afrika olyan mértékû lakosságritkítást fog elszenvedni a "rendcsinálás" címszóval, hogy Líbiához hasonlóan csak nyomokban marad lakosság. Az iráni zavargások meggyengítik a perzsa államot, felszítva a síta-szuníta ellentétet, ami Szaud-Arábia és Irán között bekapcsolja a háborúba Jement, Libanont, Szíriát és más közel-keleti és afrikai országokat. Izrael "kihasználja" ezt (hiszen benne volt a tervezésben), miközben szorgalmasan ijesztgetik a világot az atomháborúval és a kínai-orosz irányítású Észak-Koreával. Az iráni konfliktus alapvetõen befolyásolja a kínai energiaellátást, mi több, súlyosan veszélyezteti azt. Az indiai-kínai háború még csak Pakisztán-India szinten tart, de a kínai Iránból érkezõ energiaellátás akadozása, esetleges megszûnése a szintén forrongó Mianmaron és az orosz szállítási vonalakon keresztül is csak részben megoldható. Bár ez a közeljövõ, de még nem a jelen problémája, ahogy Kína iparának leállása és az ezt követõ zavargások sem.

Magyarország magyar lakosságának (kb. 50%), végig kell szenvednie egy újabb elcsalt választást egy népi felhatalmazás nélküli álrendszerben, de ez amúgy is csak egy figyelemelterelõ hadmûvelet. A "választás eredményeit" már régen megtervezték, kialakították. Csak a kellõ végeredményû lebonyolításra kell figyelniük és függetlenül attól, hogy jogilag ez sem lesz érvényes választás, hivatkozni fognak rá, ha nem lépünk fel adott keretek között erõteljesen. A bevándorlókkal ijesztgetés az egyetlen ami ellensúlyozza Orbánék féktelen lopásait, csalásait és hihetetlen mértékû korrupcióját, ország-kiárusítását, lakosság elüldözését, a jogérvényesítési rendszer maradékának teljes szétrombolását, amit még fokozni fog a Közel-Keleten hamarosan beinduló háború és az ez miatti "egyezmény szerinti" zsidó menekülthullám nálunk lecsapódó része. Kétségtelen, hogy fontos Trianon rendezése, de kinek, kiknek egyesítenék Magyarországot lelkes aktivistáink? Az EU-s kilépés vagy kiléptetés és a V4-ek csatlakozása a FÁK-hoz az utolsó lehetõségek elvesztésének idõpontjai... amelyekkel kapcsolatban csak hátráltató tényezõ és idõpocsékolás a jogilag és történelmileg is érvénytelen, amúgy is illegitim rendszerek visszaállítási kísérletei... inkább arra lenne szükséges összpontosítani, hogy addig kellene jogi zavart okozni, ameddig nem hirdetnek ki szükség vagy rendkívüli, esetleg hadi állapotot terrorveszélyre hivatkozva. A konkurens zsidó klánok ellentéte kihasználható a javunkra is...
Orbán már készül (lop ezerrel és hatalmat gyûjt) a zsidókkal elárasztott Magyarország zsidó konfliktusaira, mert Izraelben is egyre kevésbé tudják féken tartani az átvert lakosságot, akiknek már elege van Netanjahuékból Link és a tolvaj, korrupt kormányából. Rászabadítva ezeket Magyarországra, eleinte mind azt fogja hinni, eljött a zsidó messiás, de egymást is kifosztják Izraelben, itt sem lesz másként...

/Tulok/Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.88 másodperc
6,910,907 egyedi látogató