Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 5

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 231
-> Legújabb tag: MaryHoife

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Trójai háború eszmeisége

Hírek


Miként az Argonauták esetében is érintettük, az expedícióból hazatérő héroszok
között bizony több esetben is gyilkosságok áldozatai lettek a kiváló harcosokká
vált hellén ifjak, mint a Nagy Ankaiosz esetében, de valójában Iaszónnál
is. Hatványozottan ugyanez az eseménysor éri a trójai háborúból hazaérkező
görög héroszok egy részét is. Agamemnónt a fővezért a saját felesége a dór
szeretője segítségével ölte meg. A kis Aiasz hajótörésben hal meg, de hosszú
utazás után maga Odüsszeusz is halállal végzi. A hódítók ahol csak tudnak,
lecsapnak az ellenálló hellénekre. A harc az asszírokkal Trójában nem ér véget,
a küzdelem tovább zajlik más síkon, egészen a Mükénéi kultúra bukásáig
(1100-ig).
A világtörténelem egyik legismertebb epizódjának történetét folytassuk most
a háború szellemiségének feltárásával. Azt nem vitatható, hogy ez a történelmi
cselekmény valójában megtörtént eseménye Eurázsia történelmének. De ha
megtörtént esemény, azért az nem jelenti azt is, hogy minden úgy történt akkor,
ahogy az a fennmaradt irodalmában fellelhető. A legfontosabb elemzői viták
leginkább arról szólnak, hogy akkor Szép Helené spártai királynőért folyt-e a
háború a görögök részéről, vagy nem? A kérdésre a válasz mindeddig eldöntetlenül
áll a tudomány előtt.
Ha úgy folytatjuk a válaszadásunkat, hogy a kérdés eldöntése rém egyszerű
dolog, akkor bizony sokan kételkedve olvassák további soraimat. Pedig mindenki
előtt ott áll az a bizonyíték arról, hogy mégis mi a trójai háború valódi
kiinduló oka. Homérosz azt mondja, hogy a trójai Parisz királyfi által Helené
elrablása volt a háború kiváltó oka a görögök részéről. Mindezt szép és hosszú
irodalmi eposzban dolgozták fel az elbeszélők, hitet téve a szerelmi történet
igaza mellett. Valóban a történet Helené visszahódításáról szólt, ezért az igazság
kulcsszava valóban magába a HELENÉ névszó fogalmába van kódolva.
Csak nem úgy, és nem azért, mint ahogy belénk szuggerálják az indoeurópai
értelmiségiek. Tehát a feladat adott, aki megfejti e névszó történelmi jelentését,
az a birtokába kerül az egész trójai háború ok és okozati összefüggéseinek.

75 Minden bizonnyal azt jelenti ez az idézet, hogy azt a kevés pelaszg ősnépet akit ott
találtak a bevándorló aiólok, azokkal egybeolvadva lakják be a szálláshelyeiket. A
hangyából származás valószínűleg a szorgalmas munkát jelenti, amivel felépítették új
városaikat.

A logikailag megfejtendő dilemmánkból adódik, hogy ez a fogalom, hogy
Helené, akkor most a spártai királynőt jelenti-e számunkra, vagy csak azt, hogy
a királynő neve is abból az eszmeiségből keletkezett, amiből a „Helené” női
név hangalakja képződött. Felvetődő kérdés, vajon a több mint háromezer év
óta zajló kérdést eddig senki sem próbálta megfejteni? De igen, már sokan
próbálkoztak vele. Csak van egy apróság, ami miatt eddig senki sem tudta megfejteni
ezt a fontos témakört. A történelemből tudjuk, hogy a trójai háború eseményei
Kr.e. 1190-1180 évek közötti időszakba tehető, vagyis 3200 évvel
ezelőttre. Amiből az következik, hogy a kérdéses névszónk az akkor göröghonban
élt népek ajkán keletkezett szavunk. Ha ismernénk az akkori nemzetségek
nyelvét, nyelvtanát, akkor a bizonyítás már egyszerű dolog lenne. A feladat az,
hogy azon a nyelven kell elolvasni és értelmezni e fogalmunkat, amelyen a
maga idejében keletkezett.
A helyzet könnyű, mégsem sikerült megfejtenie eddig senkinek a Helené fogalmát.
Ebből logikailag az következik, hogy a fejlett történelemkutatásaink
ellenére, vagy mégsem ismeri a tudomány a trójai háború idején ott élő népek
eredettörténetét, vagy a tikok megfejtése valami rettentő történelemhamisítás
elleplezése okán, nemzetközileg kényes dolog. Ha azt feltételezzük, hogy nem
ismeri a szakma a háromezer éve még ott élt népek nemzetségeit és nyelvét,
akkor a szakma alkalmatlanságáról tehetünk bizonyságot. Viszont, ha a történelem
igazságainak az eltitkolásáról lenne szó az esetünkben, az pedig a világhatalom
nagyfokú emberiség ellenes cselekedetével lenne azonos. Mindkét eset
súlyos dolog.
Pedig nagyon úgy álla logika szabályai szerint a helyzet, hogy a világhatalom
szellemi központjaiban ismerni kell azokat a népeket, akik a trójai háború idején
a térségben éltek, vagy oda bevándoroltak, csak ezt nemzetközileg nem
siker hangoztatni. Ugyanis akkor feltehető lenne a kérdés, vajon mi lett az akkori
népek és nyelvek sorsa az azt követő időszakokban, ha mára nyomtalanuk
eltűntek a történelemből? Azt ugye nehezen lehet elképzelni, hogy a Balkánfélsziget
népei és a kisázsiai Trója népei mind egy szálig, emberestül és nyelvestül
eltűntek volna a világból. Ezeknek a népeknek létezniük kell még valahol,
és a nyelvüknek is, amelyen megfejthető lenne a Helené névszó ősi jelenté-
sének az eredete. Ebből a megfejtésből, aztán pontosan rekonstruálható lenne a
trójai háború társadalmi és történelmi eseménysora.
Fordított logikával megérthető, ha mi megtaláljuk azt a nyelvet, amelyen a
Helené fogalom képződött, akkor egyben megtaláljuk azt a népet is, akik valamikor
abban a térségben éltek, de valamiért onnan menekülniük kellett, vagy
ellenséges hatalmak meghódítva őket, beolvasztották önmagukba népeiket.
Hogy ne csigázzam tovább a gondolataikat, ha csak ránézünk a Helené hangalakjára,
egy magyar anyanyelvű olvasónak azonnal látni kellene, hogy ez a
fogalom bizony úgy tűnik, mintha a magyar nyelv szabályai szerint képződött
volna. Ha még hozzátesszük, hogy az általam kidolgozott, a nyelvtörténet új
tudományos módszertana a rendelkezésemre áll, amellyel etimológiailag is

megfejthető ez a fogalom, akkor a feladat egyszerű. Próbáljuk meg a magyar
nyelv segítségével megfejteni a Helené hangalak jelentését. Ha ez sikeres lesz,
akkor máris a célnál vagyunk, a trójai háború hiteles eredettörténetének a megfejtésénél.
A magyar nyelv szabályai szerint ez a névszó egy összetett szó, ezért felbontható
két értelmes elemére: hel-ené formában. Az első hel- szórész egyszerűen
a hely fogalmát is megjelölheti, de nekünk az események időpontjában
uralkodó erős vallási készségből, valami isteni vonatkozásban kell rágondolnunk.
Ezért próbáljuk meg tovább elemezni. A hel- szórész tovább bontható: hel
formában. Némi nyelvészeti gyakorlattal megérthető, hogy ez a szórész is
egy összetett fogalmunk, ami a „h” betű vonatkozásaiban a hun, hon, egyisten
hona és akár a hun = ember, vonatkozással is bír. Addig az -el = él, első, vagyis
isteni teremtő erőt jelentő szótövünk. Egybeolvasva: hel- = isteni-hely, vagyis
isten-hona jelentésű szóösszetételünk. Ha tovább keressük a hel- elvonatkoztatott
jelentését, akkor az isteni hely nem lehet más, mint az Ég, ahol a Napisten
és a Holdistennő lakozik, ezért a képzettársításból eredően, ahonnan a fény
ered. Továbbgondolva, a fény helye (hele), vagyis ahonnan a fény származik,
illetve sugárzik felénk.
A második szórészünkről is vannak irodalmi adatok. Az -ené hangalak származásáról
pedig tudnunk illene, hogy a magyar teremtéstörténetekben Menróth
királynak volt egy tündérszép felesége, Eneth (sumérul: Ene = elbűvölő, értsd:
az Égi-nő leánya), aki Hunor és Magor fejedelem fiakat szülte a királynak. Ha
etimológiailag elemezzük e magyar névszavunkat, akkor az Eneth = Égi-nő-
teremtő-hona jelentése pontosan illeszkedik a Helené névszó -ené második
szógyökéhez. Vagyis a Helené második szórészének a jelentése: -ené = égi-né,
másként a Napisten felesége, mely a magyarok Nagyboldogasszony-anyánk
leányával, a Holdistennő kifejezésével mutat azonosságot. Esetünkben a Napisten
fiának tartott, Menelaosznak (Mennyei-él-oroszlán) a feleségét jelentve.
A két szórész elemzését összeolvasva kapjuk meg a keresett névszónk megfejtését:
Helené = Fény-anya, a Napisten-felesége. Miként már leírtuk, ugyanebből
a kultúrkörből származik a Heléna anyaistennő fogalma is, de esetünkben
ő egy szinttel feljebb, a Napisten anyja hitvilágát jelenti meg. Még ugyanebbe a
körbe tartozik a Héliosz mint Napisten, és a Hellén görög névszó jelentése is,
mely hímneműként a Napisten = fény-atyja jelentéssel bír. Nem hiába nevezték
a helléneket a fény fiainak. És az sem lehet véletlen, hogy a trójai háború idejé-
ben még létező kisázsiai Hettita Birodalom neve is szinonimként a fény-fiai
fogalomból képződhetett. Bár ebben a szóképzésben már a Het = hét, mint
számnév, a hét bolygó (hét csakra) vallási ismeretvilágának a fogalma is meghatározó
jelentéssel bírt. De ugyanazon elven, a kozmosz ismeretének a névanyagából
keletkeztek, a fény származási helyéből levezetve. Amint látjuk a
hellének, a hettiták azonos vallási elven nevezték el magukat, akkor e két népcsoportnak
biztosan azonos származástörténetből kellett eredniük.

Ha a hettiták és a hellének, valamint a mükénéi görögök azonos eredetet mutatnak,
és a nyelvükön leírtak a magyar ősnyelv segítségével fejthető meg pontosan,
akkor nem elhamarkodott dolog kijelenteni, a görög a hettita és a magyar
nyelveket egy és ugyanazon fejlődéstörténetűnek kell tekintenünk. E megfejtésből
adódik a fenti kérdésünkre a felelet. A trójai háborút megelőző korok
idejében az egész térséget még az ómagyar nyelvű úrnépek lakták. Vagyis
ezeknek a nemzetségeknek egyenes ági leszármazottaiként, egyetlen ősi állapotból
fennmaradt nemzetsége a mai magyarországi magyarok. A többi rokonnépeinket,
mint a görögöket és a hettitákat egy nagyon erős asszír hódító háború
érte. Akik nem tudtak elmenekülni a rabságuk elől, azok az asszír birodalom
alattvalóivá váltak. Ezeknek a népcsoportoknak elpusztul a saját vallási és
társadalmi vezető rétege, így hosszú évezredes keveredéssel, immár más nemzetségekké
módosultak. Vagyis a hódítók hatalmai beolvasztották magukba,
ezáltal nyelvet és identitást (azonosságot) váltott ősnépek leszármazottaivá
váltak.
Ha a trójai háború valódi indítékát keressük, akkor az előbbi nemzetségi eredettörténetekből
kell kiindulnunk. Elsőként nézzük, hogyan is gondolták az
ógörögök a Balkán-félszigetről szemlélve a vallásuk csillagászati jelenségeit?
Úgy, hogy a számukra a keleten felkelő Nap, a fény atya, valahol a trójai szá-
razföld felől kelt fel minden reggel. Ez a hely egyben a fény felkelésének a
helye. De ugyancsak arra kelt fel naponta a Hold is a pályája szerint. Mivel az
őskor úrnépei, miként az ógörögök is, még mind anyatiszteletű, vagyis matriarchális
vallási és társadalmi rendben éltek, az életük változatlanságába vetett
hitükként mindezt a legnagyobb szentségként kezelték. A természethez való
kapcsolatuk az anya és az apa tiszteletre épült.
Kr.e. 1250 körül indult meg nyugat felé a Középasszír Birodalom első hatalmas
hódító katonai támadó hulláma. Ennek hatására sorra meghódítják Mezopotámia
úrnépeit. Ez a katonai hódítás kiterjed a továbbiakban Kis-Ázsia anató-
liai részeire, miként Trójára is. Arra a dilemmánkra, hogy mégis mi köze lehetett
a spártai Helenének a trójai háborúhoz, az a válaszom, hogy alig valami.
Csak a neve az, amit a nagy képzelőerővel megáldott akkori nagy elbeszélők
közül, egy mitikus mesében Homérosz mond el. Ugyanis a Heléna, a Napisten
anyja, és a Helené spártai királynő között csak a névképzés hasonlósága állt
fenn. Mert a görögök valójában Heléna, a fény-anyja vallási szimbólumaként,
egészen pontosan, az ógörögök anyatiszteletű hitvilága Ősanyjának a megmentéséért
szálltak háborúba. Mégpedig a hódító pogány, az akkor már a hímuralmú
asszír-dórok ellen, hogy visszaszerezzék tőlük az ősi vallási hagyományaik
hatalmát, és vele egyetemlegesen az ógörög hatalmat az Égei-tenger körüli
szárazföldeken. Hiszen a Nap a keleti partok felől kelt fel, és ők, a hellén görö-
gök nem tűrhették, hogy a Heléna országát, a fény keleti hazáját nekik idegen
eszmék uralják, megbontva ezzel a terület ősnépi egységét és hatalmát.
Tácsi István

Hunok vagyunk, sólyom népe
Ereinkben sólyom vére.
Ősatyánkat sólyom szülte,
Ősanyánkat Isten küldte.
Királyaink koronáján
Aranysólyom fényesen áll.
Feje türkiz, teste arany
Szellemében nap fénye van.
Ősök lelke szellemlénye,
Aranysólymunk szent rejtélye.
Nap madara fény hírnöke,
nemzetünknek égi jele.
Hunok vagyunk a Nap népe
Sólyomlelkek összessége.
/Cey-Bert Róbert Gyula/

Országok országa Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted, Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos, Hogy föl sem érheted

Mint a magas menny s ég, Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdők, Hős föld büszke
népe, Ez a te végzeted Ősi öröksége:

Erős, gazdag vár vagy, De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt, Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön Győzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy, Emeld fel a fejed!Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.27 másodperc
1,340,627 egyedi látogató