Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 5

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Íme a bizonyíték, miért ne menj szavazni!

Hírek
Régen felszámolt bûnszervezetre miért akarsz elmenni szavazni?

A UCC kapcsán jelezzük, hogy: A jogismeret hiánya senkit sem mentesít a jogi következmények alól.

Tájékoztató a bankok, „kormányok” és a vállalatok felszámolásáról!

Közzétéve: 2013.04.24. - 18.26

(The Foreclosure Flyer)
Az Egy Emberiség Nyilvános Érdekképviselet (One People Public Trust, továbbiakban OPPT), az egész rendszert érintõ hatalmas csalásokat vizsgáló korábbi nyomozásai alapján (referencia: http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-initial-investigation - nem hivatalos, magyar fordítás: http://op.harmoniaban.org/paradigm-report) 2012. december 25-én bejelentette a világ valamennyi bankjának és „kormányainak” felszámolását.

Mi történt?
Az OPPT azzal szembesítette a világ bankjait és kormányait,

hogy azok megtévesztõ módon és eszközökkel több száz éven keresztül pénzt loptak az emberektõl, és

hogy senki nem állhat a Teremtõ, és a Teremtõ bármely teremtménye közé,

majd lehetõséget adott nekik a fenti két állítás megcáfolására. Õk erre képtelenek voltak, és nem tették meg. Az itt leírtak megértéséhez, kérjük, hogy olvassa el a http://i-uv.com/oppt-absolute/original-oppt-ucc-filings oldalon, a letölthetõ anyagok között, a Declaration of Facts dokumentumot. Íme két kivonat a dokumentumból:

A kormányok kiváltságleveleinek eltörlésérõl: (referencia: DECLARATION OF FACTS – A TÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA –: UCC Doc # 2012127914 Nov 28 2012)

„..hogy valamennyi kormányzati intézmény, köztük az Egyesült Államok Szövetségi Kormánya, az EGYESÜLT ÁLLAMOK, a „State of…” és ezek valamennyi rövidítése, ezek hasonló hangzású, megjelenésû formái (idem sonans), vagy egyéb jogi, pénzügyi és menedzseri formája, valamint ezek összes és valamennyi nemzetközi megfelelõje, köztük az összes és valamennyi HIVATALLAL, az összes és valamennyi HIVATALNOKKAL, KÖZALKALMAZOTTAL, ÜGYVEZETÕI RENDELETTEL, MEGÁLLAPODÁSSAL, ALKOTMÁNNYAL, TAGSÁGGAL, TÖRVÉNNYEL, valamint az ezek által és hatókörében létrejött valamennyi és minden egyes szerzõdéssel és megállapodással egyetemben, mostantól érvénytelen és semmis, jogerõsen…”

A banki kiváltságlevelek eltörlésérõl: (referencia: TRUE BILL: WA DC UCC Doc # 2012114776 Oct 24 2012)

„Kijelentve és határozat alapján visszavonhatatlanul eltöröltetik a kiváltságjoga a Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) tagszervezeteinek, ezen kívül azok kedvezményezettjeinek, minden testületének és intézményének, amely magánpénzrendszert, pénzkibocsátó, behajtói, büntetés-végrehajtói intézményt, RABSZOLGATARTÓ RENDSZERT birtokol, mûködtet, segít vagy támogat…törvényes értékkel bíró, ám törvénytelen jogalapon.

Felszólítás a tevékenységek azonnali beszüntetésére (Orders to Cease and Desist):

Felhívjuk a figyelmet a KERESKEDELMI TÖRVÉNY Doc. No. 2012114586 és a TRUE BILL UCC Doc. No. 2012 114776 által szabályosan megerõsített és jóváhagyott DECLARATION AND ORDER: UCC Doc # 2012096074, Sept. 09 2012 tartalmára, mely szerint:

A fegyveres testületeken belüli önkéntesek…„felszólíttatnak bármilyen egyén, testület, azok ügynökeinek, tisztjeinek és egyéb képviselõinek letartóztatására és õrizetbe vételére, helyszíntõl függetlenül, ha azok magánpénzrendszert, pénzkibocsátói, behajtói, büntetés-végrehajtói intézményt, RABSZOLGATARTÓ RENDSZERT birtokolnak, mûködtetnek, segítenek vagy támogatnak az egyes államok polgárai rovására”… és lefoglalhatnak bármely olyan magánpénzrendszert, adatkövetési, átutalási, kibocsátói, begyûjtési és jogi végrehajtó rendszert, amely RABSZOLGATARTÓ RENDSZER mûködtetését szolgálja.

„A teremtõ valamennyi teremtményének kötelessége azonnali hatállyal segítséget nyújtania az itt megjelölt KÖZJÓÉRT CSELEKVÕ SZEMÉLYEKNEK, a célból, hogy azok ezen rendelet minden eszközzel végrehajthassák, megvédhessék, fenntartsák és a beteljesítsék, minden, a teremtõ és a teremtõ által elérhetõ eszközzel és módon, még pedig teljes személyes felelõsséggel.”

Kérem, hogy tájékozódjon a Washington DC UCC Registry: https://gov.propertyinfo.com/DC-Washington/ alatt bejegyzett dokumentumokról. (Szerk. mj.: regisztrálj a jelzett honlapon, és személyesen ellenõrizheted a dokumentumokat.)

Mit jelent ez az Ön számára?
Továbbra is fizetné az adósságát egy felszámolt jogi személynek? Jelzálogkölcsönt, bankkártyahitelt, gépjármû-hitelt?

Az OPPT a felszámolási eljárásban kedvezményezetti prioritást élvezett. Senki nem áll Ön és a Teremtõje közé, még az ún. kormányok sem.
Mivel a CEASE AND DESIST (felszólítás a tevékenységek azonnali beszüntetésére) rendelet érvényben van, Önnek egy úgynevezett Udvarias értesítéssel jogában áll feltételeket szabni az immár megszûnt bankok és „kormányok” nevében Önnel szemben eljáró magánszemélyek számára.

Mit jelent mindez a bankok és „kormányok” számára?
Mostantól minden személy egyéni entitásként cselekszik, mindennemû vállalati háttértámogatás nélkül, teljes személyes felelõsséggel tartozva minden és valamennyi cselekedetéért, az UCC 1-103 számú nyilvános irányelv által támogatott szokásjog, illetve az OPPT UCC dokumentumaiban rögzített meghatározó törvény, az Egyetemes törvény alapján. (referencia: WA DC UCC Ref Doc # 2012113593)

Amennyiben az egyén, bármilyen módon egy megszüntetett bank vagy „kormány” nevében cselekszik, és ezzel bármilyen kárt okoz egy másik egyénnek, úgy egyéni és korlátlan felelõsséggel tartozik az okozott károkért. Az ilyen tettek ún. Udvarias értesítések kibocsátását vonhatják maguk után.

Udvarias értesítés
Az Udvarias értesítés tartalmazza az ezen tájékoztató dokumentumon szereplõ valamennyi információt, illetve indítványozza a felek további kapcsolattartási feltételeit. Mivel a bankok és „kormányok” világszerte megszüntetésre kerültek, a törvények, rendeletek, kódexek, bíróságok, ügyvezetõi rendeletek stb. immár szintén érvénytelenek, így, egyének közötti törvényesen érvényes szerzõdés hiányában nincsenek érvényben a teljesítést kikényszerítõ eszközök sem.

Az Udvarias értesítés új feltételeket kínál bármely, megszüntetésre került jogi személyiség nevében eljáró személynek, ezen elfogadásának feltételei világosan le vannak fektetve. Jelenleg világszerte rengeteg ember küldi ki az Udvarias értesítéseit.
További információk a http://i-uv.com honlapon találhatók.

Mi az az UCC – kire és mire vonatkozik?
A Uniform Commercial Code, UCC („júszíszí” - Egységes Kereskedelmi Kódex), a kereskedelem „bibliája”, amelyet világszerte használnak, ám néha leplezve. Az UCC-rõl nem tanulnak a jogi egyetemeken, csak a magasrangú bankok és kormányzati szervek alkalmazzák. Ennek megfelelõen a legtöbb ügyvéd, ügyész és bíró nem is ismeri a UCC rendszerét, és érvénytelennek tekintheti azt. Néhány példa az UCC rendeleteinek használatáról:

Az 1997 március 4-én megjelent 13037-es számú Ügyvezetõi rendelet az embert vagyontárggyá minõsítette.
Lásd: http://americankabuki.blogspot.com.au/2013/03/us-citizens-defined-as-property-of.html
A 2011. augusztus 12-én beiktatott UCC Doc # 0000000181425776 bizonyítja, hogy a Federal Reserve System és az Egyesült Államok Kincstára (The United States Department of the Treasury 1789) között 14.3 trillió dollárért adásvételi akció játszódott le, melynek tárgyai amerikai állampolgárok voltak.
A UCC Doc #2001059388 feltárja azt a dokumentumsablont, amellyel a Federal Reserve Bank (Szövetségi Tartalék Rendszer, azaz az amerikai szövetségi jegybank) fedezetet biztosít magának a világ nagyobb bankjainak ügyleteibõl, vonatkozzon az ingóságokra, árucikkekre, vagy akár még meg nem született élõállatokra is.
Lásd: http://www.mediafire.com/view/?3yh79cjnzcwzu0s
Azok, akik az UCC hatókörét az Egyesült Államok területén kívül érvénytelennek tartják, ezzel semmisnek és érvénytelennek tekintenék a New-york-i Szövetségi Jegybank létrejöttének jogi alapjait is.
Azok, akik az UCC hatókörét az Egyesült Államok területén kívül érvénytelennek tartják, ezzel semmisnek és érvénytelennek tekintenék a New-york-i Szövetségi Jegybank létrejöttének jogi alapjait is.

Kellõ gondosság (Due Diligence)
Mivel az UCC-beadványokat a „kormányok” és bankok felsõbb szintjén használják világszerte, ezért a kellõ gondosság alkalmazása elengedhetetlen. Bármilyen vita, hiba vagy valótlanság felmerülése esetén, készítse el ÉS nyújtsa be eskü alatt tett CÁFOLATI NYILATKOZATÁT a megfelelõen igazolt, felesküdött és REGISZTRÁLT OPPT TÉNYEK DEKLARÁCIÓJA ellenében, pontról pontra, részleteiben, konkrétumokkal, jogi és erkölcsi felelõssége tudatában, a hamis tanúvallomás büntethetõségének terhével, továbbá azzal, hogy állításai igazak és pontosak, és lássa el aláírásával a dokumentumot. A mai napig egyetlen ilyen cáfolat nem érkezett.

Minden adósság törölve

Minden ember adóssága semmisnek nyilváníttatik (referencia: Notice of Declaration of Absolute Truth – jegyzet az abszolút igazság meghatározásáról – UCC# 2013032035)

Az OPPT legutolsó dokumentumát 2013. március 18-án adta be. Ez a dokumentum felszámol minden addig fennmaradt ember alkotta jogi személyiséget, és a bolygó valamennyi lakója számára visszaadta a szabadságot. Ebben a dokumentumban a Teremtõt mint „abszolút lényeget”, az emberek pedig „megtestesült abszolút lényeg”-et definiálják (absolute essence embodied).

A VI. cikkely állítása szerint „a DECLARATION OF ORDER alapján helyesen, felelõsségem teljes tudatában igazolom, hogy az örökkévaló lényeg (eternal essence, azaz az örökkévaló emberi szellem) fogalma tisztázott: õ az örök lényeg univerzumának minden és összes megnyilvánulásának cselekvõje, és szabad, és mentes minden adósságtól, jogerõsen”.

Ez azt jelenti, hogy NEM LÉTEZIK ADÓSSÁG. Önnek nincsenek adósságai… Senkinek nincs… elvégeztetett.

Megjegyzés:

Ezen kiadvány az http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-tools/the-foreclosure-flyer dokumentum fordítása. Bármilyen fordítási hiba, pontatlanság, bizonytalanság esetén az eredeti angol nyelvû dokumentum, és különösen az abban referenciaként megjelölt eredeti, jogerõs, hivatalos dokumentumok gondolatai, állításai a mérvadóak.

Ezen ismertetõ szabadon sokszorosítható.

Forrás: Hungarian Translation of Foreclosure Flyer

Az OP magyar honlap szerkesztõjének megjegyzései:

Magyarország vállalatként van regisztrálva az USA-ban, egészen pontosan New York államban, ahol érvényes a UCC, ennek következtében, Magyarországon is. Itt ellenõrizheted a tényt: Hungary

Javasoljuk, hogy a Tájékozódj és tájékoztass az alapvetõ jogi változásokról! oldalon leírtak alapján, tájékoztass másokat is, mert minden embert érintõ jogi változás történt.

A figyelmedbe ajánljuk még a

A UCC érvényessége

oldalt is, amely a UCC érvényességével foglalkozik.

Amennyiben a fentiek ismerete alapján, érvényesíteni akarod a jogaidat, akkor tanulmányozd az alábbi oldalt:

A UCC alapján, hogyan érvényesítheted a jogaidat?

Folyt.köv. A hozzászólás és értékelés engedélyezve!

Hunok vagyunk, sólyom népe
Ereinkben sólyom vére.
Õsatyánkat sólyom szülte,
Õsanyánkat Isten küldte.
Királyaink koronáján
Aranysólyom fényesen áll.
Feje türkiz, teste arany
Szellemében nap fénye van.
Õsök lelke szellemlénye,
Aranysólymunk szent rejtélye.
Nap madara fény hírnöke,
nemzetünknek égi jele.
Hunok vagyunk a Nap népe
Sólyomlelkek összessége.
/Cey-Bert Róbert Gyula/

Országok országa Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted, Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos, Hogy föl sem érheted

Mint a magas menny s ég, Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erdõk, Hõs föld büszke
népe, Ez a te végzeted Õsi öröksége:

Erõs, gazdag vár vagy, De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt, Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön Gyõzelmes végzeted:
Úr oltára te vagy, Emeld fel a fejed!”

Pusztító rengés tör fel a mélybõl,
ébred a népünk mély, sötét éjbõl.
Üstökén ragadja meg a sátánt,
hevenyészett szitáján ma már átlát.

Esküszünk a nemzet magyar istenére,
Piros, fehér, zölddel írjuk fel az égre.
Minden nemes magyar, kinek lelke tiszta,
Õsi országunkat, együtt vesszük vissza!

Generálási idő: 0.89 másodperc
6,910,897 egyedi látogató