Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 238
-> Legújabb tag: JavSwalk

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Miért vagy rabszolga...

Hírek


A Chabad Lubavics mozgalom egyik volt tagja leleplezi a kultuszt…

…amelynek Trump családja is hódol
Szerző: Michael Berg (henrymakow.com)
Csonthegyi Szilárd 2015. decemberi ismertetésében a tőle megszokott alapossággal számol be az igen veszélyes zsidó szektáról, a Chabad Lubavicsról. Jelen írásunkban a mozgalomnak egy volt tagja, Michael Berg osztja meg velünk tapasztalatait.

Michael Berg, 32, négy éven keresztül volt a Chabad Lubavics zsidó mozgalom (szekta) aktív tagja.
Tapasztalataira támaszkodva azt állítja, hogy a zsidó világuralomra való törekvésével ez a szekta áll az Új Világrend mögött. A Lubavics-követő Jared és Ivánka Kushnerrel (Trump veje és lánya) a szekta olyan hatalomra tett szert, amellyel egy világkatasztrófát indíthat el, mellyel a zsidók messianisztikus hatalmukat kívánják megalapozni.

1985-besn születtem Izraelben. Szüleim európai zsidók. Felmenőim a középkor óta Németországban éltek. Családom tagjait és engem külsőre semmi sem különböztet meg egy született némettől. Szőke haj, fehér bőr, kék szemek. Nem nézünk ki jellegzetes zsidónak. Úgy nézek ki, mint egy közönséges észak-európai (árja) személy.

Jobbra: Trump támogatója a multimilliárdos Sheldon Adelson

Miért fontos ez? Azért, mert a nemzsidók ellen irányuló zsidó rasszizmusnál nem biológiai rasszizmusról van szó, tehát nem az eltérő külső megjelenésben gyökeredzik gyűlöletük. Zsidók léteznek minden formában és megjelenésben. A zsidó rasszizmus az egy spirituális rasszizmus, melynek alapja a hit, hogy a zsidók lelke magasabb rendű, mint a gójoké, illetve, hogy a gójoknak sátáni lelkük van. Ebből kifolyólag bőrszínétől, származási országától függetlenül minden vallásos zsidó alacsonyabb rendűnek tekinti a nemzsidókat.

Ebben az írásban a zsidó vallásban nyert általános és a lubavicsi szektában szerzett speciális tapasztalataimról számolok be.

HOGYAN LETTEM A CHABAD LUBAVICS TAGJA

Az egész húsz éves koromban kezdődött. Bár vallásos zsidó voltam, de még nem voltam a Chabad tagja. 2005-ben New Yorkba mentem, ahol találkoztam a Chabad egy tagjával, aki megismertetett a közösséggel. Az illető megkérdezte, meg szeretném-e látogatni Brooklynban központjukat , a “770”-et. [A 770 egyrészt a házszámot jelenti, ahol a központ található. Másrészt ennek misztikus jelentése van. A mozgalom tagjai ebből a számból vezetik le, hogy itt fog épülni a templom, ami innen Jeruzsálembe kerül.] Ráálltam. Részt vettem összejöveteleiken, szertartásaikon, és a következő négy évben a Chabad Lubavics lelkes támogatója lettem.

Összejöveteleinken legtöbbször a zsidó Messiás megjelenéséről, az ezt követő világról volt szó, ahogyan ezt a Chabad és a zsidó vallás elképzeli. Ebben a világban minden egyes zsidónak akár 2800 nemzsidó rabszolgája lehet, és a nemzsidók egyetlen létjogosultsága abban áll, hogy szolgáljanak a zsidóknak. A másik oldalon a zsidók Isten trónjának számítanak.

KI ÉS MI A CHABAD

Akkori tagságom és tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy a Chabad egy rasszista szervezet, amelynek ideológiája a zsidó világuralom, az összes nemzsidó leigázása és rabszolga sorba taszítása. Legfőbb kötelessége az “áttörés” parancsának teljesítése, azaz a cionista világuralom magvalósítása.

A Chabad a mozgalom fiatal tagjait küldöttnek (követnek) képezi ki. A küldött a Chabad értelmezésében azt jelenti, hogy az illető a zsidóság soraiban terjeszti a rasszista ideológiát, különösen a nem vallásos zsidók között. Ezek a cionista globalista törekvéseknek minden ideológiai és erkölcsi támogatást megadnak.

A Chabad tagjai a gójok pénzügyi gúzsbakötését – amelyet a nemzetközi zsidó bankok visznek végbe – és a zsidó világpolitikát saját messianisztikus jövendöléseik betejesedésének tekintik. Eszerint az eljövő zsidó világrendben minden nemzet az ellenőrzésük alatt fog állni.

Menachem Mendel rabbi (1902-1994), vezetése alatt a mozgalom egy 4000 intézményből álló hálózatot épített ki, amely a világ száz országában, ezer városában, az USA összes szövetségi államában jelen van.

A ZSIDÓK AZ “ISTEN”, A NEMZSIDÓK ROVAROK, AKIKNEK EGYETLEN LÉTJOGOSULTSÁGUK, HOGY SZOLGÁLJANAK A ZSIDÓKNAK, VAGY PUSZTULJANAK

A Chabad szerint a zsidók maguk az Isten. Az uzsorakamat engedélyezett, sőt kívánatos a gójokkal szemben. (Ez motiválja az Új Világrend bankárait is.) A Chabad felekezet könyvében – a “Tanjában”, – csakis arról van szó, hogy a zsidók maguk az istenség, a gójok pedig maximum állatok, akiknek nincs lelkük. Vagy ha mégis van, akkor az démoni, sátáni lélek, és a Klipot Athmeot-ról, azaz a démoni szférákból vagy a szellemi tisztátlanság helyéről (Sitrha Achra) származik.

A Chabad tagjai Trumpnál

A Chabad tagjai szemében a nemzsidók lélek nélküli állatok. A “zsidó lélek” az isteni inkarnáció. Minden zsidó egy megtestesül Isten. Az egész univerzum a galaxisok milliárdjaival, csillagokkal, bolygókkal, csak a zsidók számára lett teremtve. A Teremtő YHVH, a zsidó Isten, aki valójában a zsidó népben nyilvánul meg. A Chabad szerint egy zsidó körme többet ér, mint a világ összes nemzsidó népessége (beleértve az európaiakat, muszlimokat, ázsiaiakat, afrikaiakat)…

AZ ÚJ VILÁGREND (NWO) AGENDÁJA

A Chabad nem más, mint a zsidó rasszizmus manifesztációja, amely rasszizmus erőlteti az Új Világrend agendáját. Izrael alapítója és első miniszterelnöke David Ben Gurion víziójában a zsidókat látja az egyetlen világkormány vezetésében (illuminátus, sátáni NWO). Ez lesz a bibliai ígéretek beteljesedése, amikor is a zsidók lesznek az összes nemzet uralkodói és ellenőrei.

A Legfelsőbb Bíróság Jeruzsálemben az Illuminátusok piramisával és a mindent látó szem jelképével. Az épületet azért építették, hogy támogassa az Új Világrend agendáját, ahogyan azt Ben Gurion elképzelte:
“Az egyesült nemzetek Jeruzsálemben szentélyt fognak építeni a prófétáknak, hogy ez előmozdítsa a kontinensek föderatív összekapcsolódását. Ez lesz az emberiség Legfelsőbb Bíróságának székhelye, hogy a föderáció tagjai közötti vitákat elsimítsák, úgy, ahogyan azt Izaiás próféta jövendölte.”
«Az utolsó időkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Oda özönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól:
“Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg minket útjaira, és így az ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálemből az Úr tanítása.”
Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek». (Izaiás 2,2-4)
Vajon ki pénzelte és építette a Legfelsőbb Bíróságot? A nemzetközi bankok ellenőrei, a Rothschildek! Ezen a ponton egészen világosan nyilvánul meg a zsidó agenda. Csak tudni kell, mennyi kettő meg kettő.

Kabbala és sátánizmus: ezek a legfontosabb eszközök a zsidókat befogadó államok gyengítésére, hogy egyszerűbb legyen ellenőrzésük, miután a titkos féreg belülről szétrágta őket. A faj (rassz), nemzet, család, a természetfölöttibe vetett hit (Istenhit) le lesznek rombolva, így könnyű dolguk lesz a monopolhelyzetbe kerülő zsidó bankároknak.

Közzétevő:
[Kabbala: Nevezik zsidó misztikának, zsidó okkultizmusnak, titkos zsidó tanoknak. Alapjai két könyvben vannak lefektetve (Jezirah és Sohár). Tartalmuk egy mágikus, asztrológiai, orvosi, prófétai zagyvalék. Keletkezése valószínűleg az Ószövetség idejére vezethető vissza.]

Így lesz világunk materialistább, kevésbé spirituális, ami a könnyebb ellenőrzést eredményezi a zsidók számára. Hiszen a saját hit, távlatok, végső életcél nélküli embereket könnyebb kordában tartani. Ezt jelenti a mindent látó szem, valamint a mindent átfogó gyűrű.

MIÉRT FORDÍTOTTAM HÁTAT A CHABADNAK ÉS A JUDAIZMUSNAK

A Chabadot akkor hagytam ott, amikor bensőm legmélyében megtapasztaltam, hogy a Chabadban és a judaizmusban meglévő gyűlölet (csakúgy, mint az iszlámból és az Iszlám Államtól ismert gyűlölet) nem Istentől származik, hanem az ember egojából és félelmeiből.

A szakításhoz szellemi ébredésem vezetett, amelyről következő írásomban fogok beszámolni. Addig is remélem, hogy a fehér európaiak és azok, akik ellenzik a fehérek ellen irányuló genocídiumot, ráeszmélnek, mi az oka az ellenük irányuló hadjáratnak. Ez az ok Földünk abszolút rasszista ideológiája, a judaizmus.
Hivatkozzatok a Ptk. 204. § (1) bekezdés a-b pontjára: "Bírósági úton nem lehet érvényesíteni:
a) a játékból vagy fogadásból eredő követeléseket, kivéve, ha a játékot vagy fogadást állami engedély alapján bonyolítják le; (mivel a devizahiteles szerződések tartalmuk szerint nemcsak kölcsönszerződések, hanem - engedély nélküli – „kimenetelre történő fogadást” is tartalmaznak, így az CHF árfolyam változásból keletkezett extraprofit, bírósági úton nem érvényesíthető.) Ide tartozik az is, hogy az Art. 1. § (7) szerint „A szerződést …. valódi tartalmuk szerint kell minősíteni.” Tudni kell, hogy a devizahiteles szerződések tartalmuk szerint kölcsön szerződést, és a „kimenetelre történő fogadást” tartalmaz. A kölcsönnel nem CHF-t bocsátottak az adós rendelkezésére, és nem is CHF-ben fizeti, a CHF csak, mint szorzó (odds) szerepel a fogadásban, semmi más szerepe nincs. és nincs semmi féle kockázat, illetve kockázati veszteség, csak fogadás létezik, és a nyereménnyel biztosított banki extraprofit.
„b) a kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönből eredő követeléseket”; (gyakorlatilag a bank a rendelkezésre bocsájtott kölcsön összeget sem követelheti, mert azt nem csak fogadásra adta, hanem fogadást feltételül szabta. Arra a tényre, hogy erről nem tájékoztattak az a bizonyíték, hogy ezt még most is tagadják, és ez arra is bizonyíték, hogy erre engedélyük sem volt.)
(2) A bírósági úton nem érvényesíthető követelés biztosítására kötött szerződés semmis; (forgalmi engedélybe, és ingatlan-nyilvántartásba lévő jelzálogjog bejegyzés semmis.)
(3) Azt, hogy a követelés bírósági úton nem érvényesíthető, hivatalból kell figyelembe venni." (elméletben, ha a bíróság független lenne, és nem korrupt, /a hivatali hatalommal visszaélő, népirtás társ tettesi minőségben elkövető dr, Wellmann György Qria polgári kollégiumának elnöke által utasított/ akkor ezeket a kereseteket, mind elvesztenék a bankok.)

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.26 másodperc
1,369,883 egyedi látogató