Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Miért vagy rabszolga...

Hírek


A Chabad Lubavics mozgalom egyik volt tagja leleplezi a kultuszt…

…amelynek Trump családja is hódol
Szerzõ: Michael Berg (henrymakow.com)
Csonthegyi Szilárd 2015. decemberi ismertetésében a tõle megszokott alapossággal számol be az igen veszélyes zsidó szektáról, a Chabad Lubavicsról. Jelen írásunkban a mozgalomnak egy volt tagja, Michael Berg osztja meg velünk tapasztalatait.

Michael Berg, 32, négy éven keresztül volt a Chabad Lubavics zsidó mozgalom (szekta) aktív tagja.
Tapasztalataira támaszkodva azt állítja, hogy a zsidó világuralomra való törekvésével ez a szekta áll az Új Világrend mögött. A Lubavics-követõ Jared és Ivánka Kushnerrel (Trump veje és lánya) a szekta olyan hatalomra tett szert, amellyel egy világkatasztrófát indíthat el, mellyel a zsidók messianisztikus hatalmukat kívánják megalapozni.

1985-besn születtem Izraelben. Szüleim európai zsidók. Felmenõim a középkor óta Németországban éltek. Családom tagjait és engem külsõre semmi sem különböztet meg egy született némettõl. Szõke haj, fehér bõr, kék szemek. Nem nézünk ki jellegzetes zsidónak. Úgy nézek ki, mint egy közönséges észak-európai (árja) személy.

Jobbra: Trump támogatója a multimilliárdos Sheldon Adelson

Miért fontos ez? Azért, mert a nemzsidók ellen irányuló zsidó rasszizmusnál nem biológiai rasszizmusról van szó, tehát nem az eltérõ külsõ megjelenésben gyökeredzik gyûlöletük. Zsidók léteznek minden formában és megjelenésben. A zsidó rasszizmus az egy spirituális rasszizmus, melynek alapja a hit, hogy a zsidók lelke magasabb rendû, mint a gójoké, illetve, hogy a gójoknak sátáni lelkük van. Ebbõl kifolyólag bõrszínétõl, származási országától függetlenül minden vallásos zsidó alacsonyabb rendûnek tekinti a nemzsidókat.

Ebben az írásban a zsidó vallásban nyert általános és a lubavicsi szektában szerzett speciális tapasztalataimról számolok be.

HOGYAN LETTEM A CHABAD LUBAVICS TAGJA

Az egész húsz éves koromban kezdõdött. Bár vallásos zsidó voltam, de még nem voltam a Chabad tagja. 2005-ben New Yorkba mentem, ahol találkoztam a Chabad egy tagjával, aki megismertetett a közösséggel. Az illetõ megkérdezte, meg szeretném-e látogatni Brooklynban központjukat , a “770”-et. [A 770 egyrészt a házszámot jelenti, ahol a központ található. Másrészt ennek misztikus jelentése van. A mozgalom tagjai ebbõl a számból vezetik le, hogy itt fog épülni a templom, ami innen Jeruzsálembe kerül.] Ráálltam. Részt vettem összejöveteleiken, szertartásaikon, és a következõ négy évben a Chabad Lubavics lelkes támogatója lettem.

Összejöveteleinken legtöbbször a zsidó Messiás megjelenésérõl, az ezt követõ világról volt szó, ahogyan ezt a Chabad és a zsidó vallás elképzeli. Ebben a világban minden egyes zsidónak akár 2800 nemzsidó rabszolgája lehet, és a nemzsidók egyetlen létjogosultsága abban áll, hogy szolgáljanak a zsidóknak. A másik oldalon a zsidók Isten trónjának számítanak.

KI ÉS MI A CHABAD

Akkori tagságom és tapasztalataim alapján azt mondhatom, hogy a Chabad egy rasszista szervezet, amelynek ideológiája a zsidó világuralom, az összes nemzsidó leigázása és rabszolga sorba taszítása. Legfõbb kötelessége az “áttörés” parancsának teljesítése, azaz a cionista világuralom magvalósítása.

A Chabad a mozgalom fiatal tagjait küldöttnek (követnek) képezi ki. A küldött a Chabad értelmezésében azt jelenti, hogy az illetõ a zsidóság soraiban terjeszti a rasszista ideológiát, különösen a nem vallásos zsidók között. Ezek a cionista globalista törekvéseknek minden ideológiai és erkölcsi támogatást megadnak.

A Chabad tagjai a gójok pénzügyi gúzsbakötését – amelyet a nemzetközi zsidó bankok visznek végbe – és a zsidó világpolitikát saját messianisztikus jövendöléseik betejesedésének tekintik. Eszerint az eljövõ zsidó világrendben minden nemzet az ellenõrzésük alatt fog állni.

Menachem Mendel rabbi (1902-1994), vezetése alatt a mozgalom egy 4000 intézménybõl álló hálózatot épített ki, amely a világ száz országában, ezer városában, az USA összes szövetségi államában jelen van.

A ZSIDÓK AZ “ISTEN”, A NEMZSIDÓK ROVAROK, AKIKNEK EGYETLEN LÉTJOGOSULTSÁGUK, HOGY SZOLGÁLJANAK A ZSIDÓKNAK, VAGY PUSZTULJANAK

A Chabad szerint a zsidók maguk az Isten. Az uzsorakamat engedélyezett, sõt kívánatos a gójokkal szemben. (Ez motiválja az Új Világrend bankárait is.) A Chabad felekezet könyvében – a “Tanjában”, – csakis arról van szó, hogy a zsidók maguk az istenség, a gójok pedig maximum állatok, akiknek nincs lelkük. Vagy ha mégis van, akkor az démoni, sátáni lélek, és a Klipot Athmeot-ról, azaz a démoni szférákból vagy a szellemi tisztátlanság helyérõl (Sitrha Achra) származik.

A Chabad tagjai Trumpnál

A Chabad tagjai szemében a nemzsidók lélek nélküli állatok. A “zsidó lélek” az isteni inkarnáció. Minden zsidó egy megtestesül Isten. Az egész univerzum a galaxisok milliárdjaival, csillagokkal, bolygókkal, csak a zsidók számára lett teremtve. A Teremtõ YHVH, a zsidó Isten, aki valójában a zsidó népben nyilvánul meg. A Chabad szerint egy zsidó körme többet ér, mint a világ összes nemzsidó népessége (beleértve az európaiakat, muszlimokat, ázsiaiakat, afrikaiakat)…

AZ ÚJ VILÁGREND (NWO) AGENDÁJA

A Chabad nem más, mint a zsidó rasszizmus manifesztációja, amely rasszizmus erõlteti az Új Világrend agendáját. Izrael alapítója és elsõ miniszterelnöke David Ben Gurion víziójában a zsidókat látja az egyetlen világkormány vezetésében (illuminátus, sátáni NWO). Ez lesz a bibliai ígéretek beteljesedése, amikor is a zsidók lesznek az összes nemzet uralkodói és ellenõrei.

A Legfelsõbb Bíróság Jeruzsálemben az Illuminátusok piramisával és a mindent látó szem jelképével. Az épületet azért építették, hogy támogassa az Új Világrend agendáját, ahogyan azt Ben Gurion elképzelte:
“Az egyesült nemzetek Jeruzsálemben szentélyt fognak építeni a prófétáknak, hogy ez elõmozdítsa a kontinensek föderatív összekapcsolódását. Ez lesz az emberiség Legfelsõbb Bíróságának székhelye, hogy a föderáció tagjai közötti vitákat elsimítsák, úgy, ahogyan azt Izaiás próféta jövendölte.”
«Az utolsó idõkben az Úr házának hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Oda özönlenek mind a nemzetek, felé tart számos nép, és így szól:
“Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg minket útjaira, és így az ösvényein járhassunk. Mert a Sionról jön a törvény és Jeruzsálembõl az Úr tanítása.”
Õ tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek». (Izaiás 2,2-4)
Vajon ki pénzelte és építette a Legfelsõbb Bíróságot? A nemzetközi bankok ellenõrei, a Rothschildek! Ezen a ponton egészen világosan nyilvánul meg a zsidó agenda. Csak tudni kell, mennyi kettõ meg kettõ.

Kabbala és sátánizmus: ezek a legfontosabb eszközök a zsidókat befogadó államok gyengítésére, hogy egyszerûbb legyen ellenõrzésük, miután a titkos féreg belülrõl szétrágta õket. A faj (rassz), nemzet, család, a természetfölöttibe vetett hit (Istenhit) le lesznek rombolva, így könnyû dolguk lesz a monopolhelyzetbe kerülõ zsidó bankároknak.

Közzétevõ:
[Kabbala: Nevezik zsidó misztikának, zsidó okkultizmusnak, titkos zsidó tanoknak. Alapjai két könyvben vannak lefektetve (Jezirah és Sohár). Tartalmuk egy mágikus, asztrológiai, orvosi, prófétai zagyvalék. Keletkezése valószínûleg az Ószövetség idejére vezethetõ vissza.]

Így lesz világunk materialistább, kevésbé spirituális, ami a könnyebb ellenõrzést eredményezi a zsidók számára. Hiszen a saját hit, távlatok, végsõ életcél nélküli embereket könnyebb kordában tartani. Ezt jelenti a mindent látó szem, valamint a mindent átfogó gyûrû.

MIÉRT FORDÍTOTTAM HÁTAT A CHABADNAK ÉS A JUDAIZMUSNAK

A Chabadot akkor hagytam ott, amikor bensõm legmélyében megtapasztaltam, hogy a Chabadban és a judaizmusban meglévõ gyûlölet (csakúgy, mint az iszlámból és az Iszlám Államtól ismert gyûlölet) nem Istentõl származik, hanem az ember egojából és félelmeibõl.

A szakításhoz szellemi ébredésem vezetett, amelyrõl következõ írásomban fogok beszámolni. Addig is remélem, hogy a fehér európaiak és azok, akik ellenzik a fehérek ellen irányuló genocídiumot, ráeszmélnek, mi az oka az ellenük irányuló hadjáratnak. Ez az ok Földünk abszolút rasszista ideológiája, a judaizmus.
Hivatkozzatok a Ptk. 204. § (1) bekezdés a-b pontjára: "Bírósági úton nem lehet érvényesíteni:
a) a játékból vagy fogadásból eredõ követeléseket, kivéve, ha a játékot vagy fogadást állami engedély alapján bonyolítják le; (mivel a devizahiteles szerzõdések tartalmuk szerint nemcsak kölcsönszerzõdések, hanem - engedély nélküli – „kimenetelre történõ fogadást” is tartalmaznak, így az CHF árfolyam változásból keletkezett extraprofit, bírósági úton nem érvényesíthetõ.) Ide tartozik az is, hogy az Art. 1. § (7) szerint „A szerzõdést …. valódi tartalmuk szerint kell minõsíteni.” Tudni kell, hogy a devizahiteles szerzõdések tartalmuk szerint kölcsön szerzõdést, és a „kimenetelre történõ fogadást” tartalmaz. A kölcsönnel nem CHF-t bocsátottak az adós rendelkezésére, és nem is CHF-ben fizeti, a CHF csak, mint szorzó (odds) szerepel a fogadásban, semmi más szerepe nincs. és nincs semmi féle kockázat, illetve kockázati veszteség, csak fogadás létezik, és a nyereménnyel biztosított banki extraprofit.
„b) a kifejezetten játék vagy fogadás céljára ígért vagy adott kölcsönbõl eredõ követeléseket”; (gyakorlatilag a bank a rendelkezésre bocsájtott kölcsön összeget sem követelheti, mert azt nem csak fogadásra adta, hanem fogadást feltételül szabta. Arra a tényre, hogy errõl nem tájékoztattak az a bizonyíték, hogy ezt még most is tagadják, és ez arra is bizonyíték, hogy erre engedélyük sem volt.)
(2) A bírósági úton nem érvényesíthetõ követelés biztosítására kötött szerzõdés semmis; (forgalmi engedélybe, és ingatlan-nyilvántartásba lévõ jelzálogjog bejegyzés semmis.)
(3) Azt, hogy a követelés bírósági úton nem érvényesíthetõ, hivatalból kell figyelembe venni." (elméletben, ha a bíróság független lenne, és nem korrupt, /a hivatali hatalommal visszaélõ, népirtás társ tettesi minõségben elkövetõ dr, Wellmann György Qria polgári kollégiumának elnöke által utasított/ akkor ezeket a kereseteket, mind elvesztenék a bankok.)

Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 18. 13:05:04
Is Amoxicillin Safe For Children Levitra Toscana canadian pharmacy cialis 20mg Amoxicillin Sife Effects
265 #2 Kelsata
- 2020. janur 19. 09:30:54
Buying Metformin In Mexico Buy Cialis Kamagra Oral Jelly 50 Mg Achat Cialis Fr Cialis Viagra Vente En Ligne
265 #3 Kelsata
- 2020. janur 22. 20:06:30
Nizagara For Sale Cheap viagra vs cialis Propecia Customer Reviews Thinning Hair <a href=http://cialibuy.com>Cialis</a> Cvs Pharmacy Cialis Coupon

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.90 másodperc
8,064,732 egyedi látogató