Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Te döntöd el, hogy velük tartsz, vagy velünk...! 2

HírekUCC (Egységes Kereskedelmi Kódex): A kereskedelem Bibliája
Az UCC a kereskedelem „bibliája”; az pontosan diktálja a módot, amelyben a nemzetközi áruforgalmat és kereskedelmet törvénybe kell iktatni. Valójában, az egész kereskedelmi rendszer az UCC törvény körül forog. Ha a jelzálogod le van zárva [elveszik az ingatlant], vagy az autód el van birtokolva, a bank az UCC ügymenetet használja ahhoz, hogy ezt megtegye.

De az UCC törvényt nem tanítják a jogi iskolákban. Ez a nagyvállalatok és azok alkalmazottainak birtokán belül marad, akik kiképzik a jogi osztályon dolgozó alkalmazottaikat az UCC törvény megfelelõ alkalmazására – ekképpen megtartva ezen fontos mechanizmus tudását „házon belülre”. Azonban az OPPT egyik megbízottja professzionálisan érintve volt a UCC törvény alkalmazásában egy ideig, és alaposan érti azt, ahogyan „Az egykori hatalmak” manipulálták az UCC-t ahhoz, hogy kontrollálják az Egyesült Államok pénzügyi rendszerét egy nagyon magas szinten.

UCC szakértõ, anya, és az OPPT élharcosa, Heather Ann Tucci-Jarraf saját otthona kizárását használta fel tesztelési ügy esetként. Õ provokálta a kizárást UCC ügymeneti folyamatként, és így cselekedve fedezte fel – nagyon egyszerûen fogalmazva – hogy az USA bírósági rendszere változatlanul támogatja a vállalati rendszert.

Valójában nem meglepõ, hisz adott, hogy törvényeink 99%-a a tulajdonjogról…vagy a kereskedelemrõl szól.

Rendkívüli körültekintéssel eljárva, az OPPT arra a következtetésre jutott, hogy a nagyvállalatok az emberek kormányainak és rendszereinek álcája alatt tevékenykedve árulást követnek el ezen bolygó emberei ellen az õ tudtuk, akaratuk és szándékos beleegyezésük nélkül. A végleges jelentés itt található meg a nyomozásról.

Tehát … annak érdekében, hogy kizárják „a rendszert”, az OPPT megbízottjai csapdát állítottak, hogy felhasználják a legális jogi struktúrát, amit maga „A rendszer” biztosított számukra.

Hogyan valósították meg a megbízottak a kizárást?
Az OPPT vezetõ megbízottjai Caleb Skinner, Hollis Randall Hillner és Heather Ann Tucci-Jarraf. Az OPPT-t akkor hozták létre, mikor a megbízottak elkötelezték magukat annak – és ennek okán megalkották – a bizottságot, amelynek kerete az eredetei 1776-os USA alkotmány volt; az alkotmány, amelyet cserbenhagytak, mikor az Egyesült Államok kormánya nagyvállalattá alakult 1933-ban.

Azután az OPPT csatlakoztatott minden egyént a bolygón ehhez a szövetséghez, mint kedvezményezettet méltányosságban, azonképpen elismerve, mint „az egységes embereket, akiket a Teremtõ megteremtett”. Ezen módon cselekedve, a megbízottak megalkottak egy bizottságot, amelynek egy fellebbvitelû követelése van bármi másra – a bizottság a Teremtõ és „az államok lénye” között a Földön. A Föld „államainak lénye” a kedvezményezettjei a Teremtõnek, a Teremtõ manifesztációjának gondnokaiként. Jogi nyelven kifejezve, nem lehet magasabb követelési igény, mint az Emberek Egységének Bizottságának követelése…kivéve, ha a Teremtõ teszi meg azt.

Bolygónk erõforrásai – különös tekintettel az UCC felirataiban felsorolt világ arany és ezüst készlete – ekképpen nem lehet tulajdon tárgya, nem adható el áron, mely ‘fizetés’ formájában van nekünk kimérve, hogy rabszolgává tegyen bennünket, vagy nem visszatartható, hogy nyomort és nélkülözést teremtsen. Az OPPT védernyõje alatt nekünk mindnyájunknak méltányosságunk van. Bolygónk erõforrásai most már mindannyiunkhoz tartoznak egyenlõ mértékben. Ez a mi születési jogunk. Most ez a törvény.

2011 és 2012 között, a megbízottak benyújtottak egy komplex felirat sorozatot az UCC-vel annak kedvezményezettje nevében. Az OPPT iratok teljes részletei az UCC-vel együtt megtalálhatók weboldalukon: Original OPPT UCC Filings. Figyelmeztetés: utóbbi nagyon nehéz jogi olvasmány, és azon célokkal lett tervezve, hogy felszólítson és megszüntessen, nem pedig arra, hogy kommunikálja az OPPT tevékenységeit, vagy annak szándékait a nagyközönség számára. Azonban a megbízottak közvetlenül együtt dolgoznak a globális ‘alternatív médiák’ közösségével, hogy biztosítsák, a nagyközönség pontos, világos, és helytálló információt kapjon.

Ezen dokumentumok összefoglalása:
Megértve, hogy a nagyvállalatok, kormányok és bankok egyek és ugyanazok, egy „Megállapítási és kereseti rendet” nyújtottunk be az „adós” ellen, egy legális entitást [szervet] alkottunk meg az UCC joggyakorlaton keresztül, amely magába foglalja az összes szövetségi entitást. A keresetek megállapítják, hogy az adós „tudatosan, önkéntesen és szándékosan árulást követett el” azáltal, hogy „birtokolt, mûködtetett, segített és bûnrészességet vállalt magán pénzrendszerek létrehozásában”, és „rabszolgatartó rendszerek mûködtetését használta az állampolgárok ellen…az õ tudtuk, szándékuk és beleegyezésük” nélkül.

Az UCC keresetek közhasznú feljegyzések, és követik a szabványos adminisztratív ügymeneteket. Mikor szembenéz egy követeléssel, egy entitás (jelen esetben „az adós”) megkapja a cáfolat jogát. Ha egy cáfolatot nem kapnak meg a megadott idõ kereten belül, egy késedelmi teljesítési mulasztás lép életbe, amit az adott entitás megszüntetése követ; jelen esetben olyan indoklással, hogy elmulasztotta megcáfolni az árulás vádjait, amelyeket az „Emberek Közösségének Érdekképviselete” nyújtott be.

Fontos megérteni itt, hogy az UCC kereset úgy mûködik, mint egy törvény, ha az megcáfolatlan marad. És ebben az esetben, az OPPT megbízottai biztosították azt, hogy megteremtettek egy jogi helyzetet, amelyben az egyének és entitások, akik az „adóst” alkotják, képtelenek a cáfolatra. Hogy lennének rá képesek? A rabszolgaság és a csalás jogalapja igaz.

Természetesen, semmilyen cáfolat nem érkezett.

Az „adós” ennek okán bûnös árulás vétkében.

Jogorvoslatként, a nagyvállalatok le vannak zárva és vagyonuk vissza van követelve.

Bolygónk gazdagsága visszatér az „Egységes Emberekhez”.

Minden szövetségi adósság el van törölve.

„A rendszer” ki van iktatva.

A közre bocsájtott lejegyzés bemutatja azt.

Az UCC kereset nemzetközi törvényként mûködik.

A rendszer saját fogalmai szerint, már nem mûködik.

Szabadok vagyunk!! Kattints ide, hogy elolvasd a sajtó nyilatkozatot, melyet 2013. február 4-én jelentetett meg az Emberi Közösség Érdekképviselete :

http://kristalyhang.wordpress.com/2013/02/09/oppt-sajtokozlemeny-2013-02-04/

Tehát mit jelent mindez?
Jogilag megfogalmazva, senki nem állhat felettes hatóságként közötted és a Teremtõvel való kapcsolatod között. Mivel el lett távolítva a gazdaság és a kormány ellenõrzõ mechanizmusa, az Emberi Közérdekek Képviselete a teljes felelõsséget az egyénekre hagyja, amennyiben személyesen felelõsek önmagukért, így biztosítva mások szabad akaratának jogait. Nincs már többé egy strukturális parancsláncolat. Nincsenek szabályok. Nincsenek részvénytársaságok, melyek azok mögött rejtõzködnek. Te – a Teremtõ szándéka szerint – egy lény vagy, a bolygó és lakóinak védelmezõje.

Ez egy HATALMAS paradigma elmozdulás, és egy olyan, amit kétségtelenül némi idõbe telik teljes mértékben felismerni.

A szisztematikus korlátok, amelyek elnyomták szabad akaratunkat és választásainkat most eltávolításra kerültek, amelyek kihívásokat állítanak fel azzal kapcsolatban, ahogy magunkat látjuk, és a módját, hogy milyen döntéseket hozunk meg saját életünkben. Mi most – legalábbis papíron – egy saját felelõsségû rendszerben élünk. Az OPPT keresetek regisztrálják ezt örökre, és oly módon, hogy szabad akaratodat soha nem vehetik el tõled a te tudatos beleegyezésed nélkül.

Mostanáig, létezésünk egy korábbi rabszolgatartó rendszerben állandó küzdelem volt; egy küzdelem, hogy egyensúlyozzunk a munkahelyi és családi kötelezettségek között; egy küzdelem, hogy a hónap elejétõl a végéig megéljünk, hogy „megengedhessünk” egy lakóhelyet magunknak – egy helyet, ahol létezhetünk.

De egy BÕSÉGGEL RENDELKEZÕ világban, amelyet a Teremtõ specifikusan arra tervezett meg, hogy biztosítsa szükségleteinket, ezen küzdelem nem volt természetes létezési forma. Inkább az eredménye volt egy pszichológiai hadviselésnek, mely ellenünk játszott. És az mûködött! Ellenõrzés alatt tartott bennünket, embereket dolgoztatott minket, mint jó rabszolgákat, és biztosította azt, hogy a profit folytonosan befolyjon a „hatalmon” lévõ kivételezett keveseknek.

De ma, a „rendszer” saját terminológiái szerint már nem létezik többé.

Sokan közülünk annak láttuk a „rendszert” ami az valóban volt. Sokan nem. Sokan nem hitték el azt, hogy „a rendszer” egyáltalán rendszer volt. Sokan nem ismerték fel. Hamarosan sokan fognak ráébredni arra.

Tekintet nélkül arra, ahogy a régi paradigma kimúlása gyökeret ereszt és nyilvánvalóvá válik társadalmainkban, egy pszichológiai változásnak kell megtörténnie mindannyiunkban. Ez talán nyomasztónak tûnik, de mi emberek foglalkoztunk már a paradigmaváltozással korábban; vegyük csak figyelembe azt a belsõ és pszichológiai változást, amire szüksége volt az afrikai amerikai rabszolga fajnak, mikor az önkéntelen rabszolgaságot eltörölték… a német embereknek, mikor a Berlini Fal lebontását kikövetelték 1989-ben…az egykori Szovjetunió polgárainak annak feloszlatásához, az egyiptomi embereknek, akik elmozdították a hatalomból diktátorukat…és az izlandi embereknek, akik bebörtönözték korrupt bankáraikat és politikusaikat, és átírták alkotmányukat 2012-ben…

Ez a fajta pszichológiai forradalom nem új. De ez igenis sok személyes kihívást von maga után.

Itt az ideje annak, hogy bátrak legyünk, és hogy bátran legyünk a „TE”. A kontrolláló struktúra hiányában nekünk, mindnyájunknak irányítani kell végzetünket, és bolygónk végzetét. Meg kell tanulnunk, hogy ismét saját döntéseket hozzunk, és elkezdjük megalkotni azt a világot, amelyben MI lakni akarunk.

Pontosan úgy, mint a szülõk, el kell fogadnunk, hogy az élet nem lesz ugyanaz, amilyen volt…és egy „szabályzati könyv” hiányában rá fogunk hangolódni megérzéseinkre, és megtanulunk új módokon együttmûködni…közösen.

Miért nem látom a változást??

Legyél türelmes…meg fogod látni. De elõször, be kell azonosítanunk, hogy az OPPT tevékenységei hogyan változtatják meg a jog világát, és hogyan vonatkozik ez ránk.

Folytatni fogja a küzdelmet a régi nagyvállalati rendszer? Természetesen! A nagyvállalatok által irányított kormányzatok olyan mozgásokon mennek keresztül, mintha semmi sem változott volna meg. És ha te továbbra is el fogod fogadni az adós rabszolgaságukat, biztos vagyok benne, hogy „az egykori hatalmak” boldogan fognak téged fogadni!

De ne dõlj be nekik: õk tudják, hogy mi történt. Õk tudják, hogy õk ki vannak zárva. Õk tudják, hogy a játszma véget ért. Ez most nemzetközi törvény.

Nekünk megvan a szabadságunk, hogy békésen együttmûködjünk a régi rendszerrel. Itt az ideje, hogy gyakoroljuk azt a szabadságot.

Ha furcsának tûnik, hogy a látható „kormányok” még mindig úgy komédiáznak, mintha õk azok lennének, jusson eszedbe…hogy a kormányok nagyvállalati bábok, és valójában soha nem irányítottak. Ezen a ponton, a korábbi tulajdonosok azt akarják, hogy azt higgyük, hogy „ez csak a szokásos ügymenet”. Õk mostanáig jelentõsen támaszkodtak a titkosságra. Õk ezt fogják eljátszani egészen a végsõkig. Ez az õ mûködési módjuk.

OPPT megbízott, Heather Ann Tucci-Jarraf a következõ kijelentést tette egy nemrégi Szabadság Rádióval folytatott interjúban, amely összefoglalja a tervét, ahogy megszólítja ezt az ügyet:

“Azok számára, akik kíváncsiak az OPPT válaszára azon emberek tetteit vagy tétlenségét tekintve, világosan látni lehet, hogy a varázslók és a nagy kutyák a függöny mögött azok, akikért én jövök…és õk tudják azt. Teljes szeretetben és békében, teljes hálával és kegyelemmel…Heather.”

Hogyan kezeljük a „régi rendszer” ellened irányuló tetteit
Az adósság/ rabszolgaság rendszer megszûnésével, bármilyen koholt adósság, mellyel feltételesen tartoztál annak a rendszernek, szertefoszlott. Gondolkodj el errõl egy percre!

Ahhoz, hogy elõsegítsd a gördülékeny átmenetet a régi rendszerbõl, meg kell értened milyen azonnali jogorvoslatot érvényesíthetsz a „régi rendszer” tetteivel kapcsolatban, amelyeket jelenleg felvállalnak ellened.

Két nem régi Ébredj fel világ honlap cikkjében, megvitattuk az elõ OPPT módszerét jogosultságod újra visszaszerzésével kapcsolatban (2) a felelõsség bárkit tekintve, aki a törvényes kormányzat hatáskörét állítja, annak bizonyítania kell azt.

Megtekinthetsz egy igazi életbõl vett eset tanulmányát ennek a módszernek Scott Bartle dokumentum filmjében; Mi az a FUQ? „Az ausztrál kormányzat” gyakori megválaszolatlan kérdései.

Általánosságban, a nehézsége ennek a kihívásnak ez volt:

“Ön igényt tartott rám, és én boldogan teszek eleget a követelésének…azonban meg szeretnék bizonyosodni arról, hogy a megfelelõ emberekkel foglalkozom-e. Kérem, bizonyítsa be nekem, hogy ön az igazi kormányt képviseli, ahogy az az alkotmányban áll, ennek az országnak a létrejöttekor.”

Ebben a helyzetben, ha egyszer a vállalati kormányzati entitásnak nem sikerül legitimitását bebizonyítania, ennek a visszahatásnak a kontrollja az lehet, hogy te bemutatod saját terminusaidat és feltételeidet, amelyek alapján bármilyen érintkezés lehetséges közted és ezen entitás között még folytatódhat.

Egy OPPT utáni világban, a te eljárásod az állítólagos ‘vállalati ügynök’ illetékességének kihívására (beleértve azon személyeket, akik azt állítják, hogy õk a kormányt képviselik) lényegében ez:

„Boldogan együtt mûködnék az ön követelésével…azonban az UCC törvényben van egy kereset, amely megcáfolatlan maradt, amely kizárja azt az entitást, amirõl ön azt állítja, hogy azt képviseli. Az ön eljárása most már a saját személyes felelõsségére történik. Kérem, hogy szüntesse meg a velem kapcsolatos követelését. Ha ön úgy dönt, hogy továbbra is fellép ezzel a követeléssel, bármilyen köztünk lezajló értekezés a következõ feltételek mellett lehetséges…”

Emlékezve arra, hogy az ügynök már nem képvisel egy vállalati entitást egy Udvarias értesítést kellene felmutatni a szóban forgó egyénnek, mely tartalmazza a ‘Feltételeket és kondíciókat’, amelyeknek alapján jövõbeli érintkezést tudsz elfogadni. Ez informálja õket, valamint lehetõvé teszi számukra azt, hogy visszavonják jogtalan igényüket veled szemben. Ha az ügynök további kapcsolatot kezdeményez veled, õk egy személyes kontaktust idéznek elõ köztetek, ami azt jelzi, hogy elfogadták az általad biztosított feltételeket.

Ha egy második ügynök venné fel veled a kapcsolatot ugyanazzal a követeléssel a korábbi vállalattól, ismételd meg az eljárást azzal az egyénnel is. Ne feledd, a nagyvállalatok már nem léteznek. Te csak másik egyénekkel tárgyalsz.

Részletes útmutatásokat arra, hogyan alkothatod meg saját Udvarias értesítésedet és a Feltételeket és Kondíciókat, elérhetõ a

http://i-uv.com/oppt-absolute/oppt-tools/translations-of-courtesy-notice/

oldalon. Az erõ ott van SZÁMODRA, hogy azt megvalósíthasd.

Az új paradigma nyilvános elfogadottsága, megvalósulása idõt vesz igénybe a társadalmunkban. Amíg az Emberi Közösségek Érdekképviseletének hordereje széles körben, és alkalmazottá nem válik a közösségben, kérjük, hogy legyetek tisztelettel azok iránt, akik ezt még nem tudják. Végül, ahogy az egyének ráébrednek az új paradigmára, õk egyszerûen megszüntetik tevékenységüket, amit a vállalat nevében fejtettek ki. De ha szükséged van arra, hogy egy Udvarias értesítéssel szolgálj egy egyén felé eközben, tartsd tiszteletben tudási pozíciódat, és ragadd meg az alkalmat, hogy tisztelettel tájékoztatod õket. Az alacsony szintû ügynökei a korábbi vállalatoknak, bankoknak, és kormányoknak pont olyanok, mint te vagy én; õk is rabszolgái voltak (már nem) ugyanannak a rendszernek.

‘Jogi’ ügyekkel való foglalkozásban, nem ajánlatos, hogy egy Udvarias értesítést és egy Feltételek és Kondíciók iratot mutass fel egy (korábbi) rendõrnek, aki megállít az utcán. Realisztikusan õk valószínûleg le fognak tartóztatni, és „feljelentenek”, ha ilyen módon közelíted meg õket. Amíg a közgondolkodás el nem éri a forráspontot, én azt javaslom, hogy mûködj együtt az alacsony szintû hivatalnokkal, majd szolgáld ki õt egy Udvarias értesítéssel faxon, e-mailen, ajánlott küldeményen keresztül…, vagy kézbesítsd ki neki személyesen. Ha esetleg ez eljutna egy bíróságra, értesítsd a rendõrbírót/bírót (vagy hasonló egyént) ugyanezen a módon mielõtt idõpontot egyeztetsz a bíróságon. Én nem ajánlom, hogy a helyszínen lévõ bírónak add át a bíróságon a Feltételeket és Kondíciókat. Ha tiszteletteljes vagy, és hagyod nekik, hogy egyénileg olvassák el az Udvarias értesítést, mielõtt kihallgatnak, akkor jobb eredményt érhetsz el minden lény számára, akik érintettek ezen ügyben.

Emlékezz: Az Udvarias értesítés ügymenete pontosan annyira egy tanulási gyakorlat azok számára, akiket ez szolgál, mint saját helyzeted jogorvoslására. Az egyének közötti együttmûködés a kulcs ahhoz, hogy megvalósuljon az új paradigma társadalmaitokban. A nagyvállalatok által ellenõrzött média errõl a témáról való tudósításának hiányában, az Emberi Közösségek Érdekképviselete széles körben való elfogadottsága csak azáltal fog megtörténni, hogyha tisztelettel megosztjuk az információt közösségeinken és hálózatainkon keresztül.

Végül is, mi vagyunk az „Egységes Emberek, akiket a Teremtõ alkotott”.

Milyen mechanizmusok állnak rendelkezésre az OPPT égisze alatt?
A nagyvállalati kormányzati rendszer törvényes megsemmisítésével együtt jár azon rendeletek és szabályozások megszüntetése, melyeket annak törvényalkotói és adminisztrációs kerete hozott létre. Mindössze az OPPT kedvezményezettjei, az UCC, az egyetemes törvény és a szokásjog állnak rendelkezésre, mint törvények a mûködéshez.

Az univerzális törvény lesz az a messze ívelõ vezérelv, amely alapvetõen irányítani fogja a lények közötti kormányzást. Az univerzális törvény azt fejezi ki, hogy “bármilyen szabad akaratból származó döntés megengedett, kivéve, ha az beavatkozik egy másik lény szabad akarati döntésébe”. Ez az OPPT keretének alapvetõ irányelve.

A szokásjog olyan precedens törvényekre utal, melyek bíróságok és hasonló intézmények döntései során alakultak ki több évszázada. A szokásjog azon az irányelven mûködik, hogy nem tisztességes hasonló tényeket eltérõ módon kezelni eltérõ alkalmakkor, és a „ne okozz kárt, ne okozz veszteséget”.

Hogy elõmozdítsuk az átmentet az OPPT utáni világba, a megbízottak egy új törvényes keretet alkottak meg – az univerzális és a szokás törvény információi alapján – amely lehetõvé fogja tenni számunkra, hogy felépítsünk egy új világot, és lehetõvé teszi a régi rendszer lebontását is.

Bármely személy, aki, és különösképp a fennálló katonai rendszer kötelékébe tartozó személyek, akiknek esküje el lett törölve a nagyvállalat megszüntetésével, amelynek dolgoztak, „tudatosan, önként és szándékuk szerint” az OPPT kötelékéhez csatlakozhatnak „mint közt szolgáló alkalmazottak…hogy megvédelmezzék és szolgálják a teremtõ embereit” .

Az alkalmazottak, akik úgy döntenek, hogy a bizottság kötelékében szolgálnak:

„Felhatalmazásra kerülnek és utasítva lesznek arra, hogy megvédelmezzék és megóvják a vérét és az életét” minden személynek
„Jogosultak lesznek bármilyen és mindegyik …ügynököt és tisztet… õrizetbe venni, akik birtokolnak, mûködtetnek, segítenek és elõsegítenek magán pénzrendszereket …jogi végrehajtási rendszereket…(és) rabszolgatartó rendszereket”.
Felhatalmazottak lesznek arra, hogy “újra birtokba vegyenek minden magán pénzügyi rendszert, lekövetést, szállítást, kibocsátást, készpénz begyûjtést, jogi végrehajtási rendszereket.
„Engedélyezve lesz a számukra megfelelõ jogosultsági diszkréció…hogy használjanak bármilyen (és) minden eszközt, kényszert és stratégiákat…hogy végrehajtsák ezt a parancsot”.
Hatályosan, a hadsereget önként elhagyók számára biztosítva lesz egy jogi keret, hogy, elhagyják a nagyvállalatok által kontrollált hadsereget, és az OPPT Érdekképviseletének kötelékébe lépjenek, és hogy aktívan hozzájárulhassanak az Egységes Emberek vagyonának újbóli birtokba vételéhez.

És ha bírája lehetek az emberi természetnek, egyre növekvõ számú ügynök lesz boldog, ha ezeket a „parancsokat” fogadhatja!

Nos…a ‘végrehajtási’ parancs nem jelenti azt, hogy a közalkalmazottak jönni fognak és letartóztatják az elsõ alapszintû ügynököt, aki felhív téged a lejárt hitelkártyád ügyében. Az mindannyiunk szerepe – hogy a Teremtõ lényeiként – segítsünk másokat alapszinten , hogy megértsék ezen változást, azáltal, hogy informáljuk õket, és ellátjuk õket az Udvarias értesítésekkel. A ‘végrehajtási’ parancs a lezárt nagyvállalati kormányzat tulajdonosaira vonatkozik; az 1%-ra.

Segítséget nyújtó Központok az Emberi Közérdek számára
A ‘közösségi szolgáltatás’ nyújtására világosan nem voltak motiváltak a „rendszer” elõzõ tulajdonosai. Mindazonáltal, nagyvállalataik biztosítottak némi szükségszerû közellátási funkciót, mint rendõrség és közegészség ügyi szolgáltatások…jóllehet abban a reményben, hogy mi nem fogjuk észrevenni, hogy azok nagyvállalatok voltak!

Tehát milyen közszolgálati ellátásokat tartalmaz az OPPT?

A Teremtõ Nettó Eszközérték Központjai (vagy CVAC) arra tervezett segítõ mechanizmusok, hogy támogassák és szolgálják az emberiséget, a Föld gondnokait. Azok összekapcsolt bolygó szerte mûködõ támogatási hálózati rendszerek, melyeket okirattal ellátott közalkalmazottak mûködtetnek, akik minden idõben teljes felelõsséggel cselekszenek. Õk egy egyszerû kormányzati és adminisztrációs keretet biztosítanak, mely a funkcionális ügymenet 8 területét ölelik fel.

1.Tudásrendszer

2. Kommunikáció

3. Utazás

4. Átláthatóság

5. Védelem és béke megõrzés

6. Elszámolási kötelezettség

7. Kincstár

8. Újrabirtoklás *

*Az átmeneti visszakövetelési funkció az Adóstól az erõforrások, az infrastruktúra, és az Egységes Emberek vagyonát tekintve, az Egységes Emberi Közösségek Érdekképviseletének feltételeivel összhangban.

Minden korábbi nemzetnek a bolygón van egy számára lefoglalt CVAC ágazata, kivéve a Vatikánt. Minden CVAC ágazat ugyanazokat a szolgáltatásokat fogja nyújtani, és ugyanolyan módon fognak mûködni, mint más térségek CVAC rendszerei. Minden ember a bolygón támogatva lesz, és bármelyik CVAC központ által, és minden ember hozzá tud jutni ugyanazokhoz az erõforrásokhoz és támogatási hálózatokhoz. Mindegyik CVAC minden adminisztrációs területe egy helyi tanács által lesz mûködtetve, és egy gazdasági ügyintézõ fogja vezetni, akinek elsõdleges szerepe az lesz, hogy koordinálja és elõmozdítsa az Egységes Embereket a döntéshozatalban és a problémák megoldásában. A struktúra lehetõvé teszi al-CVAC-ok létrehozását, hogy alkalmazkodjanak új körülményekhez, vagy kezdeményezésekhez, feltéve, hogy azok funkciója minden lény javát szolgálja, és nem ássa alá mások szabad akaratát.

Egy The CrowHouse interjúban, 2013. február 15-én, az OPPT megbízott, Heather Tucci-Jarraf úgy írta le a rendszert, hogy „az egy biztonságos és õrzött hely számodra, hogy az legyél és azt tedd, amit te választasz…csak ne károsíts meg senki mást.”

Lehetõségeink szó szerint határtalanok!

Meghatározása szerint, a CVAC-rendszer a korrupt vállalati eszközök ellentettje, amiket mi „kormányoknak” neveztünk. A CVAC rendszer 3 alappillére az idõtállóság, az értékelhetõség és az átláthatóság. A CVAC ágazatok platformot fognak biztosítani ahhoz, hogy egyszerûsítsük és egyesítsük a törvényeket mindenki számára, és biztosítsuk azt, hogy mindenki szükséglete ki legyenek elégítve. Azok megakadályozzák, hogy bármely entitásnak szabad akarata összetûzésbe kerüljön „bármilyen és minden létezésben”, és arra korlátozódik, hogy „megóvjon és megvédjen minden teremtést, és nettó érték központot”. A gazdasági ügyintézõk és tanácstagok egy 3 havonta megújított kötelezettségnek tesznek eleget, amely biztosítja, hogy a közalkalmazottak felelõsek maradjanak az Egységes Emberi Közérdek irányában, minden idõben.

Ezen okokból kifolyólag, a CVAC-ok az új típusú kormányzás alapjai. A rendszer most minket szolgál, és nem pedig megfordítva. És tudatossággal és az Egyesített Emberek növekedésével, annak elsõ feladata a régi cabal [sötét erõk] eltávolítása lesz.

A CVAC létrehozására és feltételeire vonatkozó a dokumentáció elérhetõ a CVAC (CREATOR’S VALUE ASSET CENTER) oldalon. További információk hamarosan közzé lesznek téve.

Tovább haladni elõre „Egységes Emberekként”

Az OPPT egy jelentõs paradigma váltást képvisel. Szerkezeti változást biztosít, amely képessé teszi a régóta esedékes energia [forrás] változást.

Az OPPT jóváhagyja állandó szabadságunkat, mint a Teremtõ lényei. Törvény által korrigálja a szegénység kiegyensúlyozatlanságait, a méltánytalanságot és a fenntarthatatlanságot. Egy platformot hoz létre, amelyen át mindannyian megtapasztalhatjuk bolygónk csodáit és erõforrásait. És a nagyvállalati entitások arculatának és nevetséges protokolljaik eltávolításával, amik védelmezték azok folytonosságát, mi energetikailag újra össze leszünk kötve egymással. Lényekként. Teljes felelõsséggel. Mindenki méltányosan. Ahogy vagyunk. Szabadok.

Most egy hatalmas társadalmi, politikai és spirituális átalakulás korszakában vagyunk.

Személy szerint, ez az átmenet olyannak érzõdik, mintha világok között lennénk. A szisztematikus keret, amely olyan sokáig ellenõrizte az életünket, eltávolításra került, de a változás még nem teljesen manifesztálódott a körülöttünk lévõ fizikai világban. A folyamat, ami átalakítja a korábbi nagyvállalatokat világszerte együttmûködõ partnerekké, kétségtelenül idõbe telik, de nekünk már meg van a jogi hatalmunk ahhoz, hogy elutasítsuk a régi rendszert. És mégis, utóbbi még mindig nem szûnt meg megjátszani azt, hogy még mindig valódi.

Nekünk még olyan sok döntést szükséges meghoznunk! Mit fogunk választani, hogy mik LEGYÜNK és mit TEGYÜNK az új világban? Milyen lehetõségeket fogunk létrehozni a CVAC keretén belül? És reálisan, mit tegyünk az „Egykor Hatalmon Lévõkkel” ?

Mert mostantól, minden emberi lény kötelessége, hogy kinyilvánítsa az Emberek Közérdekének Képviseletét a mindennapi életünkben, és hogy másoknak segítsünk azt megérteni, és integrálni, és manifesztálni az õ életükben is.

A szabadság nem ingyen van. Az a felelõsséggel jön.

A változás veled kezdõdik.

Tedd a helyes dolgot most.

Öleld magadhoz a felelõsségedet.

Oszd meg másokkal.

Az OPPT itt van.

SZABADOK VAGYUNK!

."Emeld fel a fejed, nézz büszkén az Égre,
Egyedül csak Isten kényszeríthet térdre!"Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 18. 16:35:08
Sore Throat Antibiotic Amoxicillin Protocol Buy Cialis Cheap Viagra Next Day Ship Doryx Medicine Pills Cash On Delivery Mastercard Accepted
265 #2 Kelsata
- 2020. janur 23. 12:39:41
Kamagra Sverige Cialis Levitra Generika <a href=http://cialibuy.com>Cialis</a> Aisoskin Compra On Line

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.39 másodperc
8,064,704 egyedi látogató