Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Parittyával a pénzhatalommal szemben...?

HírekA törvénytelen törvényeik, csak rád nézve kötelezõek, rájuk nézve már nem!
Törvénytelenek ellen, csak törvénytelen eszközökkel lehet eredményt elérni!
Addig, amíg az õ törvénytelen törvényeit betartod, vesztes vagy!
Érvénytelen Alaptörvénnyel, nem létezõ magyar államban, nem léteznek törvényes törvények, csak
törvénytelenek! Ameddig ezekkel nem vagy tisztában, nem tudsz eredményt elérni!
Törvénytelen, nem jogképes bírósággal, mirõl kellene egyeztetni? Bûnözõk ülnek a bírói székben!
2012. 12. 25-ével fel lettek számolva! Lásd a mindenkire kötelezõ, egységes nemzetközi kereskedelmi törvényt, az UCC-t.
Köztársaság, kinek? Demokrácia=Diktatúra! A demokrácia helyett, "democsokrácia" van! Kell ez nektek?!! Innen jutottunk a jelenlegi állapothoz.
Háború van, mikor érted már meg? Ébredj magyarok!!

Kibújt a szög a zsákból! Feri már elfelejtetted, hogy mi történt a kormányzásod alatt?
Nem is olyan régen történt, vagyis a Te kormányzásod alatt. Bennünk még elevenen élnek azok az emlékek, amelyek a Te intézkedéseid során közvetlen közelrõl érintettek bennünket. 2006 október 23, .............. és a többi

ELÕSZÓ
Ez az írás Howard Freeman 1990-ben kiadott szemináriumának szalagjairól készített kivonatos anyaga. Annak érdekében készült ez az anyag, hogy elérhetõ legyen Mr. Freeman tudása és tapasztalata, hogy a kormányok és a bíróságok megtévesztéseit megérthessük. Ez az anyag azok számára nyújthat segítséget, akiknek nincs idejük vagy lehetõségük a szeminárium három-négy órás anyagát végighallgatniuk.

Az a csalódottság, amit sok amerikai érez az igazságügyi rendszerünkkel kapcsolatban, elsöprõ és gyakran ijesztõ lehet; és a kormányzati ügynökségek és a bíróságok összezavaró és döbbenetes erejének a látszólag zsarnoki ereje leginkább félelmet kelt bennük. Arra tanítottak minket, hogy „legyen jó ügyvédünk”, de ez egyre nehezebb, ha nem lehetetlen. Ha a kormánnyal szemben kell, hogy megvédjük magunkat, és keresünk egy ügyvédet, gyorsan megszabadít a pénzünktõl, aztán elmondja nekünk, hogy a hajó süllyed, „nem tudok segíteni az ügyben – a bíróság egy tisztviselõje vagyok”.

Végül, az egyetlen lehetõségünk, még ha „hógolyózásnak is látszik…”, hogy megértsük a JÁTÉKSZABÁLYOKAT és a Jog igazi természetét. Az ügyvédek – hogy a téma megértését jó nehézzé tegyék az átlagemberek számára – speciális szókészletet használnak a különben normál angol szavakból kiindulva, így virtuális monopóliumot biztosítva maguk számára az emberi tudás ezen területe fölött. Bár olykor úgy látod, hogy ez reménytelenül bonyolult, nem olyan nehéz megérteni – azt gondolod, hogy az ügyvédek valóban olyan okosak, mint ahogyan azt el akarják velünk hitetni? Azon kívül bárki, aki átesett már egy ügyvéd segítségével a kormány ellen irányuló törvényes csatán, rájöhetett, hogy az ügyvédek eljárási jogról tanulnak és nem törvénykezésirõl. Mr. Freeman elismeri, hogy nem ügyvéd, és nagyon jól tudja, hogyan kell megmagyarázni nekünk a törvényeket, hogy azok megközelíthetõek legyenek számunkra. Arról is értekezik, hogy az Alaptörvény tervezõi az Alaptörvényt elég egyszerû nyelven írták meg, hogy az emberek megértsék, hogy ne kelljen azt is értelmezni.

Felfedezhetjük, ahogy az élet sok más területén, a „PÉNZ ITT IS MEGÁLL”! Nekünk kell megtalálnunk az IGAZSÁG helyes alkalmazását. Nekünk kell megvédenünk az istenadta jogainkat és követelnünk kell azoktól való függetlenségünket, akik csökkenteni akarják azokat. Nekünk kell megvédenünk magunkat, a családjainkat és az utókorunkat azok ellen, akik mindenáron be akarnak hatolni az életünkbe, és akik mások munkáján, készségein és tehetségén élõsködve akarnak élni.

Végül Mr. Freeman felajánlja a nehéz helyzetünk egy egyszerû, reményteljes magyarázatát és annak egy békés módszerét, ahogy ezzel foglalkozhatunk. Vedd figyelembe, hogy ez az elõadás egy fejezetet képvisel az õ megértésének könyvében, amit folyamatosan finomít, kiterjeszt és javít. Ez éppúgy, ahogy a bölcsesség minden darabja, csupán egy kiindulási pont, amibõl kiindulva elkezdhetjük saját utunkat járni, egy lehetõség, amire mind képesek vagyunk, hogy más irányba lépjünk tovább; nagyobb tudás és remény isten ajándékához: a békében, a szabadságban és a dicsõségben való élethez.

Kiküldelek titeket juhokként a farkasok közé, legyetek bölcsek, mint a kígyó és
ártalmatlanok, mint a galamb.

BEMUTATÁS
Megkérdeztek egy adóügyben, hogy tanúskodom-e szakértõként. Az elõkészület sok napja után biztos voltam a kutatásomban. Azzal töltöttem több mint 30 percet, hogy sok legfelsõbb bíróság-döntést mutattam be, ami támogatta az alperes pozícióját. A vád befejezte a nyilatkozatait, és csodálkoztam, amikor a bíró nem mondta el az esküdtszéknek az egyik általam átadott tényt sem, csak a felperes tényeit.

Amint a pernek vége volt, bementem a bíró irodájába, amikor az bejött a hátsó ajtón. Mondtam, „bíró úr, milyen alapon hagyja figyelmen kívül az Egyesült Államok Legfelsõ Bíróságán meghozott, érvényes döntéseket? Ön ott ült, amíg olvastam azt a bírósági ügyet. Egy járásbíró honnan veszi a hatalmat ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja a legfelsõbb bíróság döntéseit?” Azt mondta, hogy „ó, azok régi döntések voltak”. „Azok érvényes döntések”, mondtam. „Soha nem hagyták figyelmen kívül. Nem érdekel, hogy milyen öregek; önnek nincs joga ahhoz, hogy figyelmen kívül hagyja az Egyesült Államok Legfelsõ Bíróságán meghozott, érvényes döntéseket egy Kerületi Bíróságon.”

NÉPJOG V. KÖZÉRDEK
Azt mondta, „1938 utáni bármilyen legfelsõbb bírósági döntést figyelembe veszek, de az összes döntés, amit ön felolvasott, mind 1938 elõtti, és így azokat a döntéseket nem veszem figyelembe”. Megkérdeztem, hogy mi történt 1938-ban. Azt mondta, hogy 1938-at megelõzõen a legfelsõbb bíróság a Népjoggal foglalkozott; de 1938 óta a legfelsõbb bíróság a Közérdekkel foglalkozik. Mr. S. esete Közérdekû jogszabályokra vonatkozik, nem Népjogra, és azok a legfelsõbb bírósági ügyek nem vonatkoznak a Közérdekre. Megkérdeztem, mi történt 1938-ban? Azt mondta, hogy már így is túl sokat mondott nekem – nem szeretne többet errõl mondani.

1938 ÉS AZ ERIE VASÚT
Nos elkezdtem nyomozni. 1938-ban rátaláltam az Erie Railroad v. Tompkins legfelsõbb bírósági esetre. Szintén ez volt az az év, amikor a bíróságok állítólag Tõkével keverték Jogot. Elolvastam az Erie Railroad ügyet. Egy ember beperelte az Erie Railroadot károkozás miatt, elütötte egy tehervagon, ahogy átsétált a síneken. A kerületi bíróság az esetben a Kereskedelmi (Átruházható Értékpapírok) Törvény alapján döntött: az ember, mivel nem volt semmilyen, az Erie Railroaddal való megállapodás hatálya alatt, nem volt lehetõsége, hogy perelje a vállalatot. A Szokásjog alapján viszont, mivel kárt okoztak neki, joga lett volna ahhoz, hogy pereljen.

Ez az eset figyelmen kívül hagyta a több mint száz éve érvényben lévõket. A Swift v. Tyson 1840-ben hasonló ügy volt, és a legfelsõbb bíróság döntése az volt ennek a típusnak bármilyen ügyében, hogy a bírósági ügyeket annak az államnak a Polgári Bíróságán kell tárgyalni ezen túl, ahol az incidens történt – ebben az esetben Pennsylvaniában. De az Erie Railroad ügyben a legfelsõbb bíróság úgy rendelte, hogy minden szövetségi ügyet a Forgatható Értékpapír Jog alapján tárgyaljanak. Több döntés nem születhetne a Polgári Jog alapján, szövetségi szinten. Tehát itt fellelhetjük a Jog Tõkével történõ keverését.

Ez rejtély volt számomra. Ahogy összeraktam ezeket az új részleteket, rájöttem, hogy a bíróságaink 1938 óta Kereskedelmi bíróságokként mûködnek és nem Polgári bíróságokként. A rejtélybõl azért néhány darab még mindig hiányzott.

EGY BARÁT A BÍRÓSÁGON
Szerencsére közel kerültem egy bíróhoz. Nem fogsz tudni összebarátkozni egy bíróval, ha feketebárány-országban farkasként rontasz a bíróságra. Úgy kell megközelítened, mintha te volnál a bárány és õ a farkas. Ha farkasként mész a bíróságra, akkor követelõzni fogsz és elmondod a bírónak, hogy mi a törvény – vagyis azt, hogy neki hogyan kellene fenntartania a törvényt, vagy hasonló. Emlékszem a versre: Kiküldelek titeket juhokként a farkasok közé, legyetek bölcsek, mint a kígyó és ártalmatlanok, mint a galamb. Bölcsként és ártalmatlanként kell elmennünk a bíróságra és nem szabad követelõznünk. Csendben kell játszanunk és sokat kell kérdeznünk. Nos, sokat kérdezõsködtem és sarokba szorítottam a bírókat, így vagy nekem kellett adniuk a gyõzelmet, vagy be kellett ismerniük, amit nem akartak beismerni. Megnyertem az ügyet, és ahogy mentem ki, egy tisztviselõ megállított, hogy menjek be az irodába, hogy adjon néhány papírt. Az egyik bíró megállt és azt mondta, „Érdekes egy ember Ön, Mr. Freeman. Ha valamikor a városban jár, ugorjon be hozzám, és ha épp nincs ügyem, találkozhatnánk”.

AMERIKA CSÕDBE MENT
Késõbb, amikor elmentem meglátogatni a bírót, elmondtam neki a problémám a legfelsõbb bírósággal, leginkább a Polgári Jog Politikai programba való csomagolását. Azt mondta, „1938-ban minden magasabb szintû bírót, a legfelsõ bírósági ügyvédeket és az amerikai ügyvédeket titkos találkozóra hívták, ahol ezt mondtak:

Amerika csõdbe ment – már teljesen a hitelezõi birtokolják. A hitelezõk birtokolják a kongresszust, a végrehajtói hatalmat, a bírói testületet és az összes államot.

Vegyék ezt a tényt csendes bírósági értesítésként, de soha ne hozzák nyilvánosságra. A bíróság Tengernagyi Törvénykezésként mûködik – nevezze bárminek, aminek akarja, csak ne nevezze Tengernagyinak.

TENGERNAGYI BÍRÓSÁGOK
Azért nem tudják Tengernagyi Törvénykezésnek nevezni, mert a védelem teljesen más a Tengernagyi Törvénykezésben, mint a Polgári Törvénykezésben. A Tengernagyi Törvénykezésben nincs illetékes bíróság, hacsak nincs érintve a vitában egy érvényes nemzetközi szerzõdés. Ha tudod, hogy ez Tengernagyi Törvénykezésnek minõsül, és elismerték a nyilvántartásban, hogy Tengernagyi Törvénykezésben vagy, akkor követeld, hogy mutassák meg azt a nemzetközi tengeri szerzõdést, aminek te állítólag az egyik szerzõdõ fele vagy, és ha az vagy, bizonyítsák be, hogy melyik részét sértetted meg.

A bíróságnak nincs Tengernagyi/Tengeri illetékessége, hacsak nincs egy olyan érvényes nemzetközi tengeri szerzõdés, amit megszegtél.

Úgyhogy ártatlan bárányként, mondhatod, hogy

nos, nem tudok róla, hogy nemzetközi tengeri szerzõdéssel volnék kapcsolatban, úgyhogy jóhiszemûen tagadom, hogy olyan szerzõdés létezik. Ha ez a bíróság Tengernagyi illetékességgel mûködik, akkor a UCC kódex 3-501. pontja alapján (Bemutatás), az ügyésznek nem lesz nehéz összehozni az [állítólagos] bizonyítékot a szerzõdéssel, hogy azt megvizsgálhassam és [esetleg] vitassam a szerzõdés érvényességét.

Bizonyítékként a nemzeti adósságot kéne felhozniuk. Ezzel el kellene ismerniük, hogy a nemzetközi bankárok birtokolják az egész nemzetet, és mi a rabszolgáik vagyunk.

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.96 másodperc
6,941,648 egyedi látogató