Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 6

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az emberiség elmebaj mocsarában való elmerülése...

HírekAz emberiség elmebaj mocsarában való elmerülése, vagy az ember természetének megváltoztatása...?!Agenda 21: terv az emberiség 95%-nak kiirtására 2030-ig

Az Új világrend hatalomra kerülésekor az emberiség nagy része eltörlõdhet a Föld színérõl.

Röviden és tömören mirõl is szól pontosan az Agenda 21 tervezete? Ennek a lényege szerint a háttérhatalom célja az ember pusztítása, mert minden probléma gyökere alapjában véve maga az ember. Az egyik megoldás a népesség csökkentésében rejlik.

Sokak szerint valós problémáról van szó, nem pedig összeesküvés elméletrõl, ugyanakkor rengeteg a szkeptikus is, akik szerint csak kitaláció az egész.

Azok szerint, akik szerint valóban életbe léphet néhány éven belül az Agenda 21, azt mondják, számtalan jel utal arra, hogy ez az egész nem összeesküvés, és tényleg létezõ folyamatok zajlanak le a hátunk mögött.

A Georgia-i híres emlékmû is állítólag nem másért áll, mint azért, hogy örök mementója legyen az Agenda 21 tervezetnek.

Az angolul csak Georgia Guidestones-nak nevezett emlékmû ugyanis pontos ajánlást, utasítást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az emberiség létszámát mennyiben kellene maximalizálni.

Magáról az emlékmûrõl alig tudni valamit, még csak a pontos eredete sem ismert, sem az, hogy pontosan kik készíthették, vagy, hogy mikor állították fel. Az egyetlen kulcs az eredetéhez egy közeli emléktáblán van, az alapkõn.

Egy bizonyos Robert C. Christian nevéhez köthetõ, aki egyes információk szerint többedmagával közel 10 éven át a legnagyobb titokban tervezte az emlékmûvet, majd végül leadta a megbízást egy építésznek, hogy kivitelezzék.

A Robert C. Christian azonban mint késõbb kiderült csak egy álnév volt, mert a titokzatos férfi nem akart híres lenni, ezért készíttette el teljes névtelenséggel, vagy mondhatni álnéven az emlékmûvet. Az üzlet végül sikeresen megköttetett a kivitelezõvel, majd Christian elmondta, hogy soha többet nem fognak találkozni, ekkor sarkon fordult és kisétált az ajtón

Sokak szerint az egész emlékmû az Új világrend embereinek a megrendelése volt, akik emléket akartak állítani a jövõben elpusztítandó több milliárd embernek.

A világ depopulációs folyamatának véghezvitele tehát a maroknyi elit érdeke, szigorúan azért, hogy a Földön nem csak, hogy visszaálljon a rend, de a megmaradt népességet könnyen kontrollálni lehessen.

Hiszen több milliárd ember nagyon nehéz szoros gyeplõn tartani, és a lázadás kockázata is többszörösen nagyobb.

Az emberi populáció nem engedelmeskedõ 95%-át, azaz az Új világrend által problémásnak ítélt elemeket meg kell majd semmisíteni az elkövetkezõ években.

Senki sem tudja, hogy pontosan hogyan fog lezajlani ez a hihetetlen mértékû népirtás, de vannak olyan vélekedések, amik szerint ez egy nagyon lassú folyamat lesz, a háttérben, mely talán már kezdetét is vette.

A cél az, hogy 2030-ig csupán néhány tízmillió ember maradjon a Földön, és a globális világ elit, mely majd õket irányítja mintegy rabszolgaként, egy fogyasztói társadalom által szegélyezett szellemi börtönben.

Az Agenda 21 célja mindig is az volt, és az lesz, hogy a Föld védelme érdekében rekonstruálja a populációt az alapoktól, és egy új emberi társadalmat építsen fel, melynek felsõ tízezre az alsó rétegek millióinak verejtékezõ munkája által van kiszolgálva.

Természetesen nagyon gongos kiválasztás zajlik, és zajlott az elmúlt években annak érdekében, hogy mely személyek tartozzanak a túlélõ 5%-ba. Hogy milyen kataklizma során fogják a bolygó lakosságát ilyen mértékben leredukálni, az egyelõre még vitatott.

A világ elitet, akik túlélik feltehetõen társadalmi rangra, nemre, korra, és pénzre, no meg genetikai állományra való tekintettel választják ki annak érdekében, hogy a második generációs emberiség a lehetõ legtisztább genetikai állománnyal rendelkezzen, és képes legyen egy új emberiség felvirágoztatására.

A folyamatok tehát lehet, hogy már régen elkezdõdtek a fejünk felett, csak mi még nem is tudunk róla…

https://avilagtitkai.com/articles/view/agenda-21-terv-az-emberiseg-95-nak-kiirtasara-2030-ig?fbclid=IwAR0AXXgkKYu0o_hXM1iOh44frf51M_kZY-uSCKrgPKcCK01aAKieqYC8EEY

A teljes válaszadással a jövõt illetõen, A mikénttel, hogyannal a Hunok Nagy Szövetsége rendelkezik!!!!!!

Kárpáti Piroska tanítónõ életét kioltották a románok eme verséért 1920-ban.

Kárpáti Piroska: Üzenet Erdélybõl

Üzent az Olt, Maros, Szamos,
Minden hullámuk vértõl zavaros,
Halljátok, ott túl a Tiszán,
Mit zúg a szél a Hargitán
Mit visszhangoznak a Csíki hegyek,
Erdély hegyein sûrû fellegek

Ez itt magyar föld és az is marad,
Tiporják bár most idegen hadak,
Csaba mondája új erõre kél,
Segít a vihar és segít a szél,
Segít a tûz, a víz, a csillagok,
S mi nem leszünk mások, csak magyarok!

Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk!
Halott vitézek lelke jár velünk.
Elõttünk száll az õs Turul-madár,
Nem is lesz gát, és nem lesz akadály!
Ember lakol, ki ellenünk szegül,
A székely állja, rendületlenül!

Üzenik a gyergyói havasok
Megvannak még a régi fokosok!
Elõ velük, jertek, segítsetek!
Székely anya küld egy üzenetet
Hollók, keselyûk tépik a szívünket,
Rablóhordák szívják a vérünket!

Ha nem harcoltok vélünk, elveszünk!
E végsõ harcban egyedül leszünk!
És a honszerzõ hõsök hantja vár,
Ha odavész az õsmagyar határ!
És ha rablóknak kedvez a világ,
Mutassunk akkor egy új, nagy csodát!

Megmozdulnak mind a Csíki hegyek,
Székelyföld nem terem több kenyeret,
Elhervad minden illatos virág,
Mérget terem minden gyümölcsfaág.
Vizek háta nem ringat csónakot,
Székely anya nem szül több magzatot!

Vadon, puszta lesz az egész vidék,
S végezetül, ha ez sem lesz elég,
A föld megindul, a mennybolt leszakad,
De Erdély földje csak magyar marad!

"Kigyúlt a mennybolt, zeng a Hadak útja,
HUN Csaba királyfi gyûjti táborát.
Szûnik az átok, kiapadt a kútja,
szívünkön égi öröm lángol át.
Hiába zúgsz már gyûlöletnek árja,
megáll a szikla nem porlik tovább.
Imánk az Istent újra megtalálja,
köszöntsd ma népem üdvöd hajnalát!"

TERJESZD, HA TE SEM AKAROD, HOGY TOVÁBB GYILKOLHASSÁK A MAGYAR NÉPET!!!
A magyarok kárára, „Nemzeti stop só Menzareformként” alkalmazzák az 5 gramm alá csökkentett napi konyhasó (2 gramm alá csökkentett nátrium) és a 4,7 gramm fölé növelt napi kálium dózist. Tudva, hogy az 1 órán belül vérbe jutó 1 grammnál több kálium felnõttnél is szívméreg! Káliummal mûtrágyázással és étkezési konyhasó kálisóra cserélésével növelik az élelmiszer káliumtartalmat, lásd „BONSALT” reklám!
Tudatosan elrontják a testnedvek víz, nátrium, kálium és klorid arányát, s ezáltal minden sejt mûködését. A vese és szívmûködést is! A szívnek a sejtnedvekben lévõ szerinti víz, konyhasó és kálium arány optimális. A Ringer infúzió víz, konyhasó és kálium pótlás dózisarányai is ennek felelnek meg. Ezeket az anyagokat a napi étkezéssel is ilyen dózis asaránnyal optimális a vérbe juttatni! Például: napi 3 liter desztillált vízzel 27 gramm tiszta konyhasót (12 gramm nátriumot), de csupán kb. 0,36 gramm káliumot juttat be a Ringer oldat!
A jelenlegi és az elõzõ kormányok által is megtévesztett magyar férfiak várhatóan 2050-re lesznek teljesen nemzõképtelenek! Nemrég nem véletlenül reklámozta az izraeli HAAREC lap, hogy 2050 után nem lesz nemzõképes „nyugati férfi”! Kína, Izrael és az iszlám országok férfiai azért maradnak nemzõképesek, mert a káliummal nem mûtrágyáztak, nem ételízesítettek mérgezõen! Tiszta konyhasóval sóznak, nem beszélik be nekik, hogy „méreghatású” a tiszta esõvíz (miközben az infúziókban is desztillált víz van)! A zsidóknak ma is ezt tanítják: „Zsidók esõvizet igyanak, nemzsidók szennyezettet”, „83 betegség ellenszere egy korsó tiszta esõvíz (tiszta desztillált) víz és a mellé evett (jól) sózott kenyér”. Ilyen egészségvédõ vizet és ilyen kenyeret csak „Jehova fajirtó parancsait” végrehajtó zsidó kaphat! Lásd Talmud Taanith 10 a. lap. és Baba kamma 93 b. lap., és 2 Mózes 23/20-33. és 5 Mózes 7/1-26. Olvasd el, a zsidók által közzétett saját fajirtási módszerük!
Életrövidítõ és ivartalanító vegyi-biológiai fegyver ellenünk az élelmiszerek csökkentett konyhasó- és növelt káliumtartalma! A birka kosok 4. nemzedéke nemzõképtelen lett a káliummal is mûtrágyázott legelõn! 4 nemzedék ideje alatt a férfiakat is nemzõképtelenné torzítja! 1950-ben Nobel-díjat kaptak, akik a túladagolt kálium és hiányos konyhasópótlás patkány és ember ivartalanító méreg hatását mérésekkel bebizonyították!
A növények is elveszítik a védekezõ képességüket a mûtrágyával túladagolt káliumtól! Ezt egyébként a nemzetközi méréstudományi szabadalmaim szerinti „Antirandom biomonitoros” mérések közvetlenül is meg tudták jeleníteni. A káliummal (a kálium-kloriddal vagy kálium-nitráttal) mûtrágyázott talajban kipusztultak az ugyanolyan növények, az ugyanolyan mértékû aszálytól, amit ugyanott, ugyanakkor, a káliummal nem mûtrágyázott talajban MIND túléltek. Csak a korrekt biológiai hatásméréseknek higgyél, ne azoknak az orvosoknak és gyógyszerészeknek, akik a „Nemzeti stop só” Menzareformot” végrehajtó tömeggyilkosok !
A „családbarát” Orbán kormány nem a magyar családok barátja, hanem a helyünkre betelepülõ nem magyar családoké! Megtorolták, amikor szóltam, hogy nem szabad automatizálni kalibrálatlan mezõgazdasági vegyszerezéseket mûholdvezérléses „digitalizálással”, s hogy a biológiai hatásokat pontosan kalibráló GTS-Antirandom mérõlétesítményeket, s a döntést zavarszûréssel optimalizáló APLA software-t kell alkalmazni!
Hülyék gyülekezete az Orbán kormány, vagy azért ivartalanítja a magyar férfiakat 2050-es határidõvel, hogy a helyünkre települhessenek az arabok elõl (Henry Kissinger szerint) 2023-ra menekülni kénytelen izraeliek?Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 21. 14:07:14
Viagra Prix En Suisse online pharmacy Buy Cheap Antabuse Online <a href=http://cialibuy.com>Cialis</a> Propecia Dht Hair Loss
265 #2 Kelsata
- 2020. janur 22. 16:00:49
Buy Diflucan Without No Prescription Veterinary order cialis online Stendra Medication With Free Shipping Next Day Without Dr Approval <a href=http://cialibuy.com>Buy Cialis</a> Foros Cialis Viagra

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.04 másodperc
6,911,021 egyedi látogató