Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 5

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Mi lett volna ha nem öleti meg a Hunok nagy királyát?

Hírek


Római Birodalom, Vatikán - MAGJÖTT VIVA ATILLA KÁN!

Hunok érkezését ábrázolja. Olaszországban, Udine városában található. Udine városa a mai napig alapítójaként tiszteli Atillát.

Az álarcok mind lekerülnek! Eljött Atilla ideje! A tisztulás és a tisztánlátás ideje! Ezt olvassátok el figyelmesen és mindent megértetek: DONATIO CONSTANTINI a nyolcadik században készített hamisítvány, amint azt állítólagos keletkezése után kereken ezer évvel késõbb Lorenzo Valla reneszánsz tudós egyértelmûen bebizonyította. „A romlás gyökerének tartották” a dokumentumot, ami korlátlan világi hatalmat adott a pápaság kezébe.

A feljegyzések szerint a nyolcadik század végén I. Hadrián pápa volt az elsõ, aki az adománylevélre hivatkozva sürgette Nagy Károly császártól, hogy Konstantin példáját követve rendelje alá birodalmát Rómának.

1054-ben IX. Leó pápa a konstantinápolyi pátriárkának írt levelében hosszasan idéz az adománylevélbõl, bizonyítva ezzel azt, hogy a Szentszék földi és mennyei birodalommal is rendelkezik. Leó pápa fogadkozott, hogy a dokumentum teljes mértékben hiteles, és felszólította a pátriárkát, ismerje el Szent Péter apostoli utódjának elsõbbségét az egyházban. A pátriárka erre nem volt hajlandó, és ennek következtében megtörtént a nagy kelet-nyugati egyházszakadás, ami a mai napig sem szûnt meg.

DICTATUS PAPAE dokumentum egyrészt a hamisítványnak bizonyult Donatio Constantinin alapul, másrészt a szintén hamisítványokból álló ál-izidori gyûjtemény (Pseudo-Isodor) különbözõ dokumentumain.

A hamis adománylevél nyugaton is alapot adott a pápáknak, hogy megerõsítsék befolyásukat. VII. Gergely pápa 1075-ben egy 27 pontot tartalmazó pápai bullában rögzíti, hogy miért illeti õt, mint a római egyház fejét, teljhatalom egyházi és világi kérdésekben egyaránt. A dokumentum neve is - Dictatus papae („A pápa által diktált”) - jelzi a bulla jelentõségét. Elõzménye annak az ismert történelmi epizódnak, amikor IV. Henrik császár Canossa várában a pápa kegyelméért könyörgött (1077 januárjában), miután VII. Gergely kiátkozta az uralkodót, és valamennyi alattvalóját feloldotta a császárnak tett hûségesküje alól. (Egy évszázaddal korábban még fordított volt a helyzet: a frank királyok fenntartották maguknak a jogot, hogy elismerjék a pápát. Ez volt a „két kard” elve, az egyházi és a világi hatalom formális különválasztása. E szerint Isten a hatalom teljességét Krisztus földi helytartójára, a pápára bízta. Ezt jelképezi a két kard, ahol az egyik kard a szellemi, egyházi hatalom, amely a pápa kezében marad, a másik a világi hatalom, amelyet a pápa ugyan tovább adott a földi uralkodóknak, de az ellenõrzést továbbra is fenntartja e világi hatalom gyakorlása fölött, és elítélheti az õ akarta ellen vétõ uralkodókat, világi vezetõket.)

A Dictatus papae pontjai abszolút hatalmat deklarálnak: „A pápát nem ítélheti meg senki”; „A római egyház soha nem tévedett, és soha nem fog tévedni az idõk végezetéig”; „A pápának joga van engedetlen fejedelmeket letenni és alattvalóikat a hûségeskü alól feloldani”; „A pápa császári jelvényeket viselhet”; „Egyedül a pápa lábait kötelesek az összes fejedelmek megcsókolni”, és így tovább.

VII. Gergely utódai továbbfejlesztették a pápai teljhatalomról szóló doktrínát. IV. Ince 1245-ben kiátkozta és megfosztotta hatalmától II. Frigyes császárt. A pápa eretnekséggel, szentségtöréssel, valamint a Szentszék és a Német-római Birodalom közötti béke megbontásával vádolta az uralkodót. Az egyházfõ a dokumentumban Jézus szavaira hivatkozott, amelyet Péter apostolnak mondott: „Néked adom a mennyek országának kulcsait; és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.” (Mt 16,19). A „kulcsok hatalma” - amelyet IV. Ince úgy értelmezett, hogy Szent Péteren keresztül a római katolikus egyházra szállt - ettõl kezdve azt jelentette, hogy a pápa nemcsak a bûnök alóli felmentést adhatott az embereknek, hanem ki is zárhatott bárkit a kegyelem alól.

Következõ dokumentum már az egész univerzumra kiterjeszti a pápai hatalmat. Az UNAM SANCTAM kezdetû bullát VIII. Bonifác pápa adta ki 1302-ben, de a szöveg a kor legkiválóbb teológusaitól, köztük Aquinói Szent Tamás írásaiból is részletesen merít. A bulla rögzíti, hogy a katolikus egyházon kívül nincs üdvösség („Továbbá kijelentjük, kihirdetjük és definiáljuk, hogy az üdvösséghez teljességgel szükséges, hogy minden emberi teremtmény alávesse magát a Római Pápának” (???). Ennek alátámasztására a dokumentum Noét hozza fel példának, mondván, hogy az õ korában is minden ember elveszett, aki nem ment be a bárkába. („A vízözön idején Noénak egyetlen bárkája létezett csak, amely elõképe az egy Egyháznak, és ennek a bárkának, mely utolsó könyökéig tökéletes volt, csak egyetlen kormányosa és vezére volt, ti. Noé, és azt olvassuk, hogy ezen a bárkán kívül minden, ami a földön létezett, elpusztult.”)

Az Egyház „az Úr varratlan köntösét viseli”, és csak „egy teste és egy feje van, nem pedig két feje, mint egy szörnynek”. A Getsemáne-kert eseményeibõl a bulla azt a következtetést vonja le, hogy mindkét kard, a spirituális és az evilági kard is az Egyház hatalmában van, „de míg az elsõt az Egyházért, a másodikat az Egyház által kell használni. Az elsõt a papok keze által, a másodikat a királyok és katonák keze által, de a papok akarata és engedélye szerint”. A pápa felett egyetlen ember nem mondhat ítéletet (???), mert a bulla szerint az egyházfõ személyében beteljesíti Jeremiás próféciáját: „Ma nemzetek és királyságok fölé helyeztelek…”

A pápai teljhatalom jelképe a hármas korona, a tiara lett. A három korona azt jelzi: a pápa „a királyok és fejedelmek atyja, a világ tanítómestere és Krisztus földi helytartója” (???). A perzsa-föníciai eredetû tiara VIII. Bonifác idején nyerte el a ma ismert formáját, elõdei még egyszerûbb koronát viseltek. Bár VI. Pál 1963-ban lemondott a tiara használatáról, az a mai napig a pápák hivatalos jelvénye és a pápai címerben is szerepel.

Ezeknek a papi buzi retkeknek a kutyái bíró, ügyész, rendõr stb.

Fáj a szívem , sajog egész lelkem,
hogy mi lett Hazámból , ó én Istenem !
Gyûlölet és félelem , szenvedés és gyötrelem,
nehéz az élet Benned , mert vezetõd dicstelen !

Emberi módon szeretnénk emberek között élni,
de nem engedi a hatalom , uralkodását félti !
Egymásra uszít , elválaszt minket egymástól,
majd elõbb , vagy utóbb , Téged is Európától !

Számtalan a szegény , sokan éhhalál küszöbén,
míg mások milliárdosok , néped verejtékén !
Nem kell Neked háború , hogy elveszítsd népedet,
lassan elhagy Téged , mert máshol próbál életet !

Szedjük hát össze magunkat s maradék erõnket,
mentsük meg Hazánkat , szeretett földünket !
Tegyünk meg mindent , országunkért , együttes erõvel,
hogy amikor végleg elhagyjuk , az legyen , emelt fõvel !

Szegedi PéterHozzászólások

89 #16671 JackHoife
- 2022. janur 18. 02:57:35
301 #16672 AmyHoife
- 2022. janur 18. 04:59:17
97 #16673 JimHoife
- 2022. janur 18. 06:04:09

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.40 másodperc
6,880,864 egyedi látogató