Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Szent István vagy Koppány...?

HírekRégóta foglalkoztat az a gondolat, vajon tényleg olyan rosszat tett az akkoron "uralkodó Szent István" ahogy ezt nekünk az utókornak beadják?
Szerintem nem!
Ez is azt a következtetést er?síti bennem, hogy az akkori Római birodalom m?ve az egésznek a kitalálója!

Köszönetem Grandpierre K. Endrének.
Áldás!

"Egyébként, félreértések elkerülése végett Szent István királyról, akir?l annyi ellentétes balvélekedés terjeng, el kell mondanunk, valóban szent királya, védelmez?je és igaz vértanúja volt nemzetének.Való igaz, hogy mindaz, ami az ? uralkodása alatt folytatódott a magyarság Géza alatt kezd?dött megrontása, de nem az ? személyes akaratából, hanem annak ellenére történt, a neve mögé rejt?z? titkos kormányzótanács intézkedésére, amely ?t magát is rabként ?riztette. Igaztalanok tehát az ellene szóló vádak. Rendelkezéseit is ekként kell tekintenünk (l. Grandpierre K. 1993/2008)."

"Géza nagykirály uralkodásának korát a történelmi valóság megmásításával a kereszténységre áttérés, vagy kereszténységre térítés, vagy kereszténységre kényszerítés
korának nevezik. Mindezek megtéveszt? elnevezések. Géza és Szt. István korának nem a vallási jelleg a meghatározója, hanem egy olyan cselekmény, aminek ez csupán az álarca. Mer?ben hamis beállítás az, hogy ebben a korban a vallási küzdelem állt az események központjában és holmiféle vallásháború dúlt az ?svallás és az új vallás között. A kereszténységre térítésürügyén az ország titkos katonai megszállását hajtották végre, és ennek révén a magyar jogrend és alkotmány eltörlését, a magyarság idegenuralom
alá vetését. A kereszténység terjesztése, léte-nemléte másodlagos volt, noha el kell ismerni, az események valóságos mivoltának elleplezésében nehéz lett volna a magyarság félrevezetésére, becsapására alkalmasabb szellemi fed?réteget kitalálni.
Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy a középkori kereszténység a világhódítás b?völetében élt, és mint a római rabszolga-rendszer gy?zelmes eszmevilágát újjáéleszteni szándékozó Német-római Birodalom politikai háttéreszmerendszere szakadt rá a magyarságra, s évszázadokon át kifejlesztett titkos er?ivel sikerült véghezvinnie azt, amit nyílt katonai eszközökkel elérnie háromnegyed évszázadon át lehetetlennek bizonyult. Ennek segítségével sikerült a e gy?zhetetlen magyar katonai hatalom megbuktatása, mi több a hatalmas Magyarország fölötti titkos idegenuralom megvalósítása.
Gyászra fordult a magyarság sorsa. Itt és ekkor következett be az az állapot, hogy a magyar üldözötté vált saját hazájában. Itt hasadt szét a magyar ?stársadalom egymással szemben álló ellentétes rétegekre, kiváltságosokra és alávetettekre, nemesekre és nemtelenekre, kivételezettekre és szolgaságra vetettekre, urakra és parasztokra. Itt történt meg a magyarság zömének, túlnyomó tömegeinek kirekesztése a hatalomból,
közügyekb?l, tudásból, magyar szellemiségb?l, mindenb?l. Itt kezd?dött meg a magyar nemzet évezredes vérpatakoztatása. Itt kezd?dött meg az ?si magyar szellemüldözése, a magyar ?shagyományok könyörtelen irtása, t?zre vetése, a magyar történetírás szembefordulása a történelmi igazsággal, a magyar nemzeti érdekekkel.
Krónikáink egybehangzó tanúsága és érveink alapján végérvényesen bebizonyosodott,hogy a magyar társadalom vezetésének szembefordulása a magyar néppel már Géza trónra lépésekor megtörtént. Kimutattuk, hogy 955-ben nagy kincsek révén a német-római és a pápai titkos diplomácia 12 magyar f?urat bírt rá árulásra, a quedlingburgi titkos szerz?dés aláírására, és ez alapozta meg ezt a Géza alatt bekövetkezett fordulatot (Grandpierre K. 1993/2008, 249-268.). És bár ennek a mélyreható fordulatnak minden nyomát igyekeztek elrejteni,mégis találhatóak közvetett bizonyítékok e kétségbevonhatatlan tény további alátámasztására."

"A KORAI IDEGEN URALOM RÉMTETTEI
Krónikáink és az Árpád-kori legendák a legirgalmatlanabb terror elrettent? példáit örökítették meg.
A magyar szabadság visszaállításáért fegyvert ragadó vezér, Koppány testét (a keresztényi szeretet és megbocsátás jegyében?) négyfelé hasítják, és véres testdarabjait az ország négy sarkában álló négy ?si magyar védvár ormára t?zve ott hagyják dögmadarak étkéül, hogy a megfélemedett népnek a várfalakhoz induló búcsúfolyamai vezérének borzalmasan feldarabolt testrészeit szemlélve a maga sorsát lássa, felfogva, mivé lett szabadsága visszahozásának reménye.
Koppány véres testdarabjai ilyen módon szellemileg beborítják az egész Magyarországot.Ámde a hatalom álcás bitorlóinak még ez sem elég. Hartvik püspök a hatalom egy másik iszonyatos népelrettent? cselekményér?l számol be. Bulgáriából hatvan idegen nemzetiség? személy hatol be arannyal, kincsekkel megrakottan az országba.
Hartvik szerint a „szolgák” - feltehet?en az ott él? magyar törzs önkéntes határ?rz? katonái - feltartóztatják ?ket. Ennek során valamiféle összet?zés keletkezik, s a „szolgák”, „kiknek lelke hajlik a b?nre, akár a viasz” a jövevények közül állítólag egyeseket levágnak, kincseiket elszedik (elkobozzák).
A határsért?k ezek után érthetetlenül, akadálytalanul feljutnak az ország központjába, és a királynak elmesélik - saját beállításukban -, hogy mi történt velük. A király (helytállóbb, ha a királyi hatalom valamelyik képvisel?jére gondolunk) irtózatos megtorlást rendel el, és az eseményben részes valamennyi határ?rz?t kötél általi halálra ítéli, de olyan tömegben, hogy, miként Hartvik püspök írja, „az ország minden táján az utak mentén kettesével felakasztva elvesztették (?ket) (...) hogy - az indokolás szerint- a többiekben félelmet gerjesszen.” (Érszegi (szerk.) 2004, 39.)."

"A magyarok ?sid?kbe visszanyúló páratlan történetének emlékeit, az ?si magyar hagyománykincset, szokáshagyományok átfogó rendszerét, a világraszóló magyar h?söket - Nimród,Hunor és Magor, Góg és Magóg, Kattar, Bendegúz, Atilla, Béla, Keve, Kadosa, Csaba, Éllak, Dengizik, Baján, Emese, Álmos, Árpád, Szt.István, Szt.Imre, Aba Sámuel, Levente, Bua, Buhna, Visko, Vata, Rasdi, Gyula és még számtalan magyar h?s emlékét -, a magyarságnak a világon a maga nemében egyedülálló, tízezer éveket átível? visszatérési mondáinak - Csodaszarvas-, Hadakútja, Maotiszi mondakör - emlékezetét, a magyar ?studomány, ?sírás, ?skódexek ereklye-emlékeit, az ?smagyar napistenhit és
hiedelemvilág minden nyomát, a magyarság hajdani nagyságának minden emlékét - homályba döntötték, kiirtották, kitörölték a nemzet és az emberiség tudatából."

Megemlékezés a 907-es Pozsonyi gy?ztes csatánkról!
Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 17. 05:34:23
150mg Kamagra A Buon Mercato Propecia De 20 Mg Cialis Viagra Prix En France Cialis On Line Spedizione Italia

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.09 másodperc
6,927,811 egyedi látogató