Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 1
AnnaHoife

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Szervkereskedelem?

Hírek
Ett?l padlót fogtam kb 1 hete... Budapesten futottam bele, ahol egy megállitó táblán sok-sok nyelv között magyarul is volt egy mondat...."Állitsuk meg a szervkereskedelmet"...földbe gyökerezett a lábam...mire a kinai kisasztallal csendben demonstráló lányok a kezembe nyomták ezt a szórólapot...

Nyugtassatok meg, hogy nincs összefüggés a hirtelen agyamon átfutott következ? tények között....
- naponta tünnek el gyerekek nálunk is
- BNO kódok létrehozása, betegségek kódjai, orvosi és egyéb
kartonokon nyilvántartva (NISZ Zrt)
- elhunytak orvosi kartonjainak 30 évig történ? meg?rzésére
ugyan már mi okból van szükség???

Vajon ez is beilleszkedik a többféle népirtás közé? Vagy nekem élénk a fantáziám? (Bár úgy lenne!!)

Vélemények, hozzászólások:

Béla Pataki Elrabolták, a szerveit pedig eladták – a szervkereskedelem a drognál is nagyobb üzlet
írta: Tóth Mariann 2016. június 30.
Élet és halál között lebegve, amikor a beteg egyetlen esélyét egy donorszerv jelenti, a tudat besz?kül. Ha egy gyermekr?l van szó, a helyzet még nehezebb. Megváltozik a gondolkodás, máshova kerülnek értékek, hangsúlyok. A szervkeresked?k épp ezt a nonszensz szituációt használják ki. A „bármi áron” helyzetet.
Az orvostudomány fejl?désével a sebészek már egyre több szervet képesek átültetni egyik emberb?l a másikba. Egy vese esetében ez lehet a saját családtagunk is, hiszen az egyezésre ilyenkor a legnagyobb az esély, a kilök?dés veszélye is csökken, ráadásul egy vesével is lehet teljes életet élni. Igen ám, de ez a lehet?ség nem mindig áll fent, mert nincs, aki adományozzon vagy pedig más szervr?l, például szívr?l, tüd?r?l van szó. Ilyenkor csak az idegen donortól kapott szerv jöhet szóba.
Lista van azonban, várni kell. Várni arra, hogy valaki meghaljon és várni arra, hogy az illet? szerveinek felhasználását nem tiltotta meg még életében.
Gyerekek esetében mindez még nehezebb ügy, hiszen, amíg az egyik szül? reménykedik, addig a másik szül? életének legnagyobb krízisében kellene, hogy egy nehéz döntést meghozzon. Kívülállóként ezt megérteni lehetetlen.
Fotó: iStock.com/Bigandt_Photography
Amikor semmi sem számít
Vannak, akik viszont a „mindent megtenne érte” helyzetben odáig is elmennek, hogy illegális úton szerezzék be az életment? szervet. A szervkereskedelem mára olyan méreteket öltött, hogy még a drognál is nagyobb üzlet. Akinek van pénze és a szerettér?l vagy a saját életér?l van szó, végs? kétségbeesésében, utolsó reménysugárként nem riad vissza egy titokban, csillagászati összegekért elvégzett és veszélyes m?tétt?l sem. Erre alapoznak a semmiféle morális gáttal nem rendelkez? b?nöz?i csoportok, akinek gyógyításra felesküdött orvosok asszisztálnak. A beteg meg persze nyilván tudni sem akarja, honnan van az életment? donorszerv.
Feketepiac
Egyes feketepiaci szerepl?k szerint egy egészséges emberi test értéke az illegális kereskedelemben nagyjából egymillió eurót ér. Ez pedig úgy t?nik, a b?nszövetkezeteknek – mert ehhez komoly kapcsolatrendszer szükséges – elég kecsegtet?, hogy az egész világot behálózó szervkereskedelem bizniszbe belevágjanak. A legkiszolgáltatottabbak a nélkülöz?k, hiszen a szegénységgel küzd? területeken egyesek önként jelentkeznek, hogy akár egészségük vagy életük kockáztatásával felajánlják valamelyik testrészüket. S?t, volt, aki a neten árulta a szerveit. E mellett sajnos az emberrablásos esetek sem ritkák. Kolumbiától Oroszországig, Romániától Irakig mindenfel?l érkeznek hírek a donorok akarata ellenére eltávolított szervekr?l.
Mexikó és Románia különösen veszélyes
A mexikói Templomos Lovagok elnevezés? b?nszövetkezet tagjait azzal vádolják a helyi hatóságok, hogy gyerekeket raboltak el, akiknek eladták a szerveit. A kicsiket titkosan üzemeltetett klinikákra szállították, ahol eltávolították a testrészeiket. Nem kell azonban ilyen messze keresgélnünk a megdöbbent? esetek után, Romániában szintén komoly b?nöz?i csoportok szakosodtak a feketepiaci szervkereskedelemre. Id?r?l id?re jelentkeznek n?k és férfiak, akiknek fogalmuk sincs, mi történt velük, elcsalták vagy elrabolták ?ket, majd kés?bb iszonyú fájdalmakra eszméltek. A kés?bbi orvosi vizsgálatokból kiderült, eltávolították a veséjüket. A pénzért, önkéntesen jelentkez?k közül egyetlenegy férfi bukott le, ?t a m?tétet követ?en több évi börtönre ítélték, mert egy szerb keresked?nek húszezer euróért eladta az egyik veséjét.
Fotó: iStock.com/evgenyatamanenko
ISIS
Irak ENSZ-nagykövete, Mohamed Ali Alhakim felszólította a nemzetközi szervezet New York-i székhelyét, hogy vizsgálja ki azt a megalapozottnak t?n? vádat, mely szerint az Iszlám Állam terrorszervezet a harchoz szükséges pénzeket az illegális szervkereskedelemb?l szerzi. A feltételezések alapját az adja, hogy a feltárt tömegsírokban olyan holttesteket találtak, akiknek a veséje vagy valamely más testrészük hiányzott. A nagykövet szerint Moszulban több olyan orvos is az életével fizetett, aki nem volt hajlandó részt venni az illegális operációkban.
Magyarországon veszélyben vagyunk?
Az interneten id?r?l id?re szárnyra kapnak olyan hírek, hogy valamelyik f?városi vagy vidéki iskola el?tt ismeretlenek leszólítottak gyerekeket, akiket megpróbáltak az autójukba tuszkolni. A rend?rség ezidáig minden ilyen híresztelést kivizsgált, de azok alaptalannak és rémhírnek bizonyultak. Sajnos azonban gyakran el?fordul, hogy az otthonról elcselleng? vagy a nevel?otthonokból elszök? gyerekek b?nöz?k áldozatává válnak anélkül, hogy sejtenék, mi történhet velük. Prostitúcióra kényszeríthetik ?ket, esetleg más b?ncselekmények elszenved?ivé válhatnak. Szervkeresked?k magyar áldozatáról e pillanatban azonban nincs fellelhet?, számunkra elérhet? adat.

Béla Pataki Egyip­tom ut­cáin sok­szor szerv nél­küli em­be­rek holt­teste hever
Az Af­ri­ká­ból me­ne­külni vágyó mig­rán­sok sok­szor annyira két­ség­be­eset­tek, hogy a szer­ve­i­ket is haj­lan­dóak el­adni a szerv­ke­res­ke­d?k­nek. Leg­több­jük ebb?l fi­zetné ki az em­ber­csem­pé­sze­ket, akik Eu­ró­pába vin­nék ?ket. A m?­téti be­avat­ko­zá­sok azon­ban gyak­ran élet­ve­szé­lye­sek.
CÍMKÉK:
SZERVKERESKEDELEM, EGYIPTOM, B?NÖZÉS
2017. NOVEMBER 17. 03:40SZERZ?: WM
Kairóban burjánzik a szervkereskedelem. A Közép-Afrikából észak felé tartó migránsoknak sok esetben nincsen arra pénzük, hogy ki tudják fizetni az embercsempészeket, akik csónakokat biztosítanának ahhoz, hogy Európába juthassanak. Legtöbbször kénytelenek akár a szerveiket is eladni azért, hogy pár ezer euróhoz jussanak. A m?t?asztalokra azonban sokan akaratuk ellenére jutnak el. Az egyiptomi f?városban sok olyan esetr?l számoltak már be, amikor egy furgon lefékezett, egy férfit bedobtak a raktérbe, és elhajtottak vele.
EZEKET OLVASTAD MÁR?
Az elrabolt ember holtteste több nap múlva egy elhagyatott utca sarkán bukkant fel, a fontosabb szervei nélkül.
Akik valamilyen csoda folytán meg tudtak szökni az embercsempészek el?l, arról számolnak be, hogy ezeknek a b?nöz?knek az emberek élete semmit sem jelent. Tárgyként kezelik ?ket, majd, miután kibelezték az áldozatukat, szemétként dobják az utcára az értéktelen testeket. A szerencsés túlél?k szerint a legnagyobb baj az, hogy a kormány nem tesz semmit a jelenség megállításáért. Aki el? mer állni a saját történetével, azt nagy eséllyel hazugnak titulálják. Az Egészségügyi Világszervezet azonban pontosan tudja, hogy mi folyik az észak-afrikai országban.
Egy pár évvel ezel?tti jelentésében a WHO az illegális szervkereskedelem egyik gócpontjaként említette Egyiptomot. A b?nöz?i hálózatban állítólag nyomozók, orvosok és kórházak is benne vannak.

Mezei Beáta Hatalmas üzlet és az is marad még jó darabig Az elt?nések száma meg nem kicsi,csak nem tudunk ezekr?l a dolgokról,de akinek van rend?r ismer?se,utánakérdezhet és annak is,statisztikailag mennyi az elt?nt ember és ezekb?l mennyi kerül el? ?

Csaba Dudás Én is tapasztalt. Volt kit ment? vitt be a kórházba, családja egyszer meglátogathatta. Majd utána nem mehetek be soha több. Csak annyit kérdezett az egyik orvos fel e ajánlják a szerveit. A agyvérzése volt (stabilizálták, minden oké volt. egyszer csak) a szíve nem bírta. Még élt semmi baja nem volt a szívének! Közzé is tettem de mindenki csak sz@... a dologra! Na kedves emberek err?l ennyit. Igazán engem az érdekelne, mérnem akarjátok ez felismerni. Siránkozik meg sajnálkozik mindenki. De senki sémit nem tesz!

Soós Sándor Sajnos valószín?leg igaz!!! Két unokám (hosszú a történet) gyámügy fogságába került, - indokolatlanul - mire beírtam a K?bányai Rend?r-kapitányságra, "Hogyan kerülhettek ki unokáim a Magyar Köztársaság állampolgárságából,és hogyan kerülhettek egy jogilag létre sem jött Magyarország nev? államba, hiszen a Születési Anyakönyvi Kivonatuk igazolja". A válasz: "A feljelentés kiegészítés során a Belügyminisztérium személyi nyilvántartási rendszere lekérdezésre került a kiskorú személyek tekintetében, mely lekérdezés eredményeib?l megállapítást nyert, hogy nevezettek a Magyar Köztársaság állampolgárai". Ez természetesen dokumentum! EBB?L VISZONT EGYENESEN KÖVETKEZIK, MEGCÁFOLHATATLAN IGAZOLÁSA ANNAK, HOGY VAN EGY JOG NÉLKÜL M?KÖDTETETT NEM MAGYAR ÁLLAM, AMELY CSALÁSSAL "JÖTT LÉTRE" - EZ DIKTATÚRA - ÉS VAN - SZERENCSÉRE NEM SIKERÜLT ELTÖRÖLNI - EGY VALÓDI EZER ÉVNÉL RÉGEBBI -JOGFOLYTONOS MAGYAR ÁLLAM!!! EBB?L VISZONT AZ IS KÖVETKEZIK, HOGY 2012. JANUÁR 01-T?L SENKIRE SEM VONATKOZIK AZ ÉRVÉNYTELEN ALAPTÖRVÉNY!!! MINDENKI SZEMÉLYESEN TILTAKOZHAT MINDEN TÖRVÉNY ELLEN (ÍTÉLET, HATÁROZAT, VÉGZÉS, KILAKOLTATÁS "ÁLLAMI" ER?SZAK, HIVATALI ELJÁRÁS, AMELY AZ ÉRVÉNYTELENSÉGB?L FAKADT. KÉREK MINDENKIT, HOGY TILTAKOZZON IS!!!

Hédi Szabó Kedves Sándor... ezt az igazolást privátban el tudod nekem küldeni? No nem a gyermekek adatai miatt, hanem a Köztársaság miatt, amit fel lehetne használni saját részre... mint hivatkozási alap. Természetesen ha nem járulsz hozzá, azt is megértem, viszont szívesen megnézném! Köszönöm

Victor Mara Sajnos ez létezik.
Sokszor megosztanak polgártársaim olyan dolgokat, hogy nehéz azt gondolni, hogy nem gyakorló elmebetegek, de sajnos a kínaiak tényleg ezt csinálják az ujgurokkal.

Erzsébet Török Ez nem csak Kínában van !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Az egész világot egy nagy baromfi udvarnak tartják , bizonyos ember kinézet?ek !!!!!

Monika Szimuly Nem nyugtatlak meg...nem????fizikai fájdalmam van a tehetetlenség miatt....és Csilla, MI MONDJUK AZ IGAZAT...MI...ITT!
Es a gyermekeink elt?nnek, a gyermekeinken szellemi er?szakot vesz a törvénytelen rendszer...es kómában lév? SZÜL?K, LEFOGJÁK AZ ER?SZAKHOZ A GYERMEKEIKET! MERT EZT TESZIK!
Holnaptól mindenkit csak viktorra és ferencre lehet anyakönyvezni, a lanyokat is!
Szeptembert?l pedig imával kezd?dik minden tanítasi nap: köszönjük orbán viktor, hogy élhetünk még egy napot!
ELEGEM VAN!

Erzsébet Török Élénk a fantáziád , mert él !
És éljen is , és ébresszen , mert ez a kötelesség?nk !
Nem mindenki , fog felébredni , de el?bb utóbb a tömegek megértik mir?l is van szó itt, és a világban mindenütt !!!!!
Népirtás van !!!
Emberek NÉPIRTÁS VAN !!!
SZINTE MINDEN HALÁLESET MÖGÖTT !!!
ENNEK LEFÖLÖZ?JE A SZERVKERESKEDELEM !!!!!
MÉG AZT SE. MONDHATJUK
VÉLETLENNEK , HA EGY KARAMBOL TÖRTÉNIK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
NAGYON NEM VÉLETLEN !!!!!!!!!!!
TUDJÁK BEFOLYÁSOLNI AZ AGYÚNKAT , AZ AUTOMATIKÁT!!! TELEFONOD VAN ,.
MINDENKINEK VAN !
TUDJÁK KIÉ !
BE TUDJÁK MÉRNI !
AKKOR MI NEM VILÁGOS ?
KELL A SZIVED , VESÉD , MÁJAD , MERT AZ PASSZOL A VALAKI , - NAGY PÉNZ?- VÉRCSOPORTJÁHOZ , GENETIKÁJÁHOZ , STB.
S ÍGY MÁR , ANÉLK?L , HOGY TE, S A KÖRNYEZETED TUDNÁ , MÁR DONOR VAGY !!!! , CSAK HAGYNAK ÉLNI , MERT A SZERVEKET CSAK ÍGY LEHET MEGFELEL?KÉPPEN TÁROLNI .
BENNED ,BENN?NK !!!!!!!
NA ?
FELÉBREDT?NK DRÁGÁIM !???
EGY ELLENSÉG VAN , S AZ NAGYON KEMÉNY , A BUTASÁG !!!!!!
VAN MÉG A HISZÉKENYSÉG , S.A HATÁRTALAN JÓ SZÍV !!!!!

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.95 másodperc
6,941,619 egyedi látogató