Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Saul/Pál a rabbitanács megbízásából bérgyilkos volt?!

HírekSaul/Pál a rabbitanács megbízásából mint vezet? bérgyilkos üldözte Jézust és tanítványait.] ennek a Júdásnak az édestestvére.

Jézus létez? személy volt, érdemes elolvasni Simone Weil filozófusn? munkáit, aki a xx. század derekán élt és dolgozott. T?le megtudhatjuk, hogy J. nem volt zsidó, és a szkíta ?svallásra épült szeretetvallása, ami nem ismerte a kiválasztottságot, merthogy Isten el?tt mindenki egyenl?. Létezését igazolja a Pilátus dokumentum. Simone elmondja, hogy az eredeti ?skereszténységet, és Jézus szkíta tanítványait kiszorították Jeruzsálemb?l, majd a Római birodalomból is, és helyére behelyettesítették a farizeus rabbi Saul-Pál térítését, aki nem ismerhette Jézust, miután csak akkor találkozott vele, amikor a Templom ?rség parancsnokaként Júdás fivérének segítségével letartóztatta, és a szanhedrin, templomi tanács f?papjai elé állította kihallgatásra, majd átadták Pilátus helytartónak, hogy feszítsék keresztre. Ami Saul-Pált illeti valószín?síthet?, hogy római ügynök is volt, amit megvallott Cezareai elfogásakor, és mint római polgár kérte Rómába szállítását, és ottani kihallgatását, ami teljesült is.

Rokonoknak nevezzük azokat, akik két külön család egyesülése által kapcsolódnak össze és szaporodni kezdenek.

A ma itt él? szkíta, hun, turk, jász, székely, sumer és mindezekkel egytestvér magyar nép csak része (mikrokozmosz!) annak a hatalmas népegységnek, amelynek zöme ie. 6000-t?l folyamatosan lakja a Kínától a történelmi Magyarország határait.

A szkytaságot ie. 2500-tól ismeri az Indiai történelem, amikor is ?k lettek India újabbkori kultur-?stelepül?i. Az err?l az id?szakról lev? információkról az indiai ,,Puránák”- szent könyvek – adatai szerint a szkytaság ?sei az indiai özönvíz el?tt 35 000 éve, a Kaspi-tó keleti vidékeir?l kiindulva szerte szóródtak India, Kína területére, a Tigris és Eufrátesz folyók közé és Közép-Amerika partvidékeire. A Puránák, az ?si szent könyvek adatai az indiai ,,nagy özönvíz” idejéig nyúlnak vissza.

A mai tudomány ezt a geológiai eseményt 50-30000 évre teszik. Ekkoriban a Kárpát-medencét még tenger borította. 12 000 évvel ezel?tt az ?si szkyták a Kaspi-tenger túloldalán, az Aral tó körül építenek hatalmas városokat.

Az 1900-as év elején napvilágot látott a sok épület maradványa. Az 5000 éves indiai Mohensodaro és Harappa városok kultúrája, ugyanúgy, mint a sumir és ó-egyiptomi kultúra ezekhez képest már egy közeli korszak eseménye.

A nagynev? angol W. W Hunter: Az indiai birodalom c. munkájában a skytha kérdésre vonatkozóan a következ? fontos adatokat közli.

,,A turániak leg?sibb vándorlásai kétségtelenül még a történelemel?tti id?kben történtek, az induktív történelem még távolról sem vizsgálta meg a turáni ?skort ahhoz hasonló sikerrel, mint amilyent végzett az árja népek eredetére vonatkozólag.

Mostanra már bizonyos tény, hogy még az árják (mitanni-, méd-, ?s-perzsa települ?k) el?tt, India ?stelepül?i a turáni skythák, ie. 2500-tól kezdve a mai magyar honterületér?l Indiába került skythák voltak azok a népek, akik megalkották India tulajdonképpeni ?si kultúráját, nagyszer? építészetét és India hatalmas vallásos megmozdulásait. Buddha, Zarathustra és Krsna, a maguk faja szerint ezekhez a turániakhoz tartozóak.

Turáni volt az elgondolás alapeszméje, – építészetének, m?vészetének, irodalmának és filozófiájának gazdag megjelenítési formája, – s ugyanúgy vallásos elmélyüléséhez szükséges lelkisége is a magyarral rokon-fajták bens?séges lényének a kitermel?dése. A mai napok történetírói a Hunok 4 csoportját ismerik.

Ezek pedig 1. az Atilla-féle Hunok, 2. a fehér Hunok, 3. a magyarokat, akiket a fehér Hunokkal és 4. az indiai Hunokkal akiket a fehér Hunokkal, így a magyar fajtával azonosítanak. E népcsoport kaukázusi-ágának vezet?jévé választják ,,Magyart” fejedelemül. – ?k India 40 állama felett uralkodtak, utódul hagyva többek között India ma is jelent?s szerepet viv? ,,rádzsaput” népcsoportját. A magyarokat a skytha, illetve hun ephtalita (fehér-hun) alapfajból eredeztetik az ?si magyar krónikák is.”

Hazugságok tömkelege

Miért is mondom mindezt? Nevezetesen azért, mert állandóan azzal a hazug információval fert?znek minket, hogy kis Nép vagyunk. Ezt én személy szerint kategorikusan visszautasítom.

Természetesen bizonyítani is tudom állításomat. Az, hogy ezt a Magyar Tudományos Akadémia nem fogadja el, az számomra semmit sem jelent. Mégpedig azért, de ez csak egy a sok közül, mert országunk népességét lefert?zte a finn-ugor elmélettel, ami hatalmas csapást okozott a Magyar Nép, a Magyar Nemzetcsalád számára. Ez az alakulat szinte egyenes ágon folytatja azt a ,,szent Istvános” irányvonalat, mely számunkra hatalmas tragédiát okozott és okoz mind a mai napig.

A mai Magyarságban már nincs meg az ?sök tisztelete és szeretete. Nincs meg az önbecsülése sem. Ugyanakkor nem veszi észre ez a nép, hogy a gyökér, és az identitás tudat nélkül nem létezhet.

Az, hogy néha egy-egy gondolat erejéig a Bibliából idézek, az nem azért van, mert számomra oly szeretetre méltóak, hanem azért, mert az azt írók és vazallusaik pusztították és pusztítják el ma is kincseinket és bizony van egy-két olyan dolog benne, ami számunkra használható.

A Bibliáról azt mondják szent könyv. Kérdem én, miért? Mit?l szent egy olyan könyv, amit emberek írtak, szerkesztettek? Istent ebbe nem kellene belekeverni. Neki még egy pici kis evangéliumot sem hagytak. Nem tudom hány ember van ma itthon, Magyarországon, aki tényleg elolvasta ezt a könyvet. Biztos vagyok benne, hogy nem sok. Volt egy id?szak az életemben, amikor teológira jártam és ott hallottam a következ?t. Azt hittem, megüt a guta, amikor a tanár úr azt mondta Jézus urunk születésével kapcsolatban, s?t bizonygatta, hogy Jézus spermából lett.

Nesze neked szepl?telen fogantatás. Na mindegy…. Mellesleg nagy tisztelettel megjegyezném azt az érdekességet is, hogy Jézus Urunk tanítványai mind szkyták voltak. Természetesen Péter is. Egyetlen egy zsidó volt közöttük, ez pedig az az iskarióti Júdás, aki el is árulta.

[Szerkeszt?: muszáj közbe szólnunk, ugyanis iskarióti Judás egyetlen másodpercig sem volt Jézus urunk tanítványa, a zsidótanács beépített kémeként próbált a közelébe férk?zni.]

Ezzel azonban ennek még nincs vége, mert id? közben kiderült az is, hogy az a bizonyos Pál apostol

[Szerkeszt?: ismét csak egy bibliai beidegz?dés: Saul rabbi soha nem volt volt sem Jézus tanítványa, sem apostol, még csak nem is találkoztak – azt a találkozást Jézus nem élte volna túl, hiszen Saul/Pál a rabbitanács megbízásából mint vezet? bérgyilkos üldözte Jézust és tanítványait.] ennek a Júdásnak az édestestvére.

[Szerkeszt?: hát igen, régen sem volt könny? jó spiclit találni. Saul olyan keményen dolgozott a “dics?ségért”, hogy még a saját testvérét is beszervezte, belerángatta a mocsokba. Klassz kis család.]

Tudnotok kell azt is ha már ennyire benne vagyunk a témában, hogy a Római Katolikus Egyházat nem Péter, hanem Pál alapította. Szerintem Pál apostol nem szorul védelmemre de azt azért el kell mondanom, hogy ez a mai judeo-krisztianista kereszténység sem az, amit ? megálmodott. Még pedig azon egyszer? okból kifolyólag, hogy Pétert, mint szkytát megölték volna a római birodalomban, na meg aztán a nyelvüket sem beszélte. E helyett Jézus halála után ellenkez? irányba indult, mégpedig Indiába a testvéreink közé.

Pusztítás

Természetesen igyekeztek mindent, ami a mienk elpusztítani. Hogy mit pusztítottak el? Ilyen például az írásunkkal – a rovásírással – feljegyzett krónikáink és szent könyveink, mágusaink és táltosaink feljegyzései királyaink elpusztításának kódexei. Elpusztították nemzetségtábláinkat, ami a Bibliában szerepl? Noé ideéig visz vissza. Azonban min? pech még is megvan.

Úgy látszik nem tudtak ,,rendes” munkát végezni. Pedig nagyon akartak. Az inkvizíciós peranyagokat, azt, hogy hogy szereztek vagyonokat t?lünk, stb. Erre szokták mondani megér egy misét.

Nekünk, magyaroknak tudomásul kell vennünk, hogy nincs okunk lehajtott fejjel kullognunk és sóváran nézni a többi népet. Gondolj csak bele, hol az a nép, aki mindig képes önmagából megújulni. Az 1925-ben J. J. Módi a Bombay Parszi Egyetem professzora a Magyar Tudományos Akadémián tartott el?adásain a következ?ket mondotta:

,,Áldottak legyetek magyarok, Attila népének egyetlen örökösei. Félszázados tanulmányaim meggy?ztek arról, hogy a Hunok a Magyarok testvérei, s így a magyarság az ?si-skytha-hun népek leszármazottja, mely magyarságának a történelme a ma él? ?si népek, leg?sibb történelme.”

Most pedig tekintsük meg azt, amiért mindig gyilkoltak minket. Ennek eltüntetéséért gyilkoltak, pusztítottak. Ám mint látni, minden hiába.

A nemzettségtábla, amit szerettek volna elpusztítani

Ezennel most közreadom:

1. Noé 2. Ham 3. Chus 4. Nimroth 5. Hunor 6. Bor 7. Dama 8. Keleed 9. Keure 10. Kear 11. Beller 12. Radar 13. Othmar 14. Farkas 15. Bondofard 16. Buken 17. Csanad 18. Rudli 19. Bejtur 20. Mike 21. Miske 22. Ompud 23.Kulcje 24. Leuente 25. Leel 26. Zamur 27. Zambur 28. Bolug 29. Bocju 30. Zoltan 31. Berend 32. Kadicja 33. Opos 34. Ethei 35. Sjemein 36. Turda 37. Bendeguz 38. Atila 39. Chaba 40. Ed 41. Vgec 42. Eleud 43. Almos 44. Arpad 45. Zoltan 46. Toxus 47. Geijz

A többit pedig már tanultátok. Igaz sok-sok félrevezetéssel…https://colnect.com/hu/coins/coin/38706-100_Tenge_Attila_The_Hun-Numismatic_Product-Kazahszt%C3%A1nHozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 26. 09:27:56
Cialis Por Vida Cialis Dutasteride 0.5mg Delivered On Saturday <a href=http://cialibuy.com>Cialis</a> Buy Prednisone Dose Pack

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.08 másodperc
6,911,243 egyedi látogató