Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Van-e Alkotmányos jogunk?

HírekLehet bel?le sokat tanulni azoknak akik kezd?k, vagy azoknak akik haladók


Wass Albert: A bujdosó imája

Uram, ki fönt az égben
lakozol a fényességben,
gyújtsd föl szent tüzedet
az emberek szívében.

Az emberek agyára
áraszd el bölcsességed.
Értsék meg valahára
mi végb?l van az élet.

Arasznyi kis id? csak,
mely ajtódig vezet.
De el?re csak a jó visz,
a gonosz vissza vet.

Legyen megint az ember
képedre alkotott!
Utálja meg már egyszer
mit maga alkotott.

Romlandó kincsekért
ne törje magát senki.
Igyekezzék helyettök
jobb kincseket szerezni.

Jó tettek nyugalmát.
Der?t és békességet.
Mit el nem fúj az orkán
s rontó t?z meg nem éget.

G?gb?l és gy?löletb?l
mindent, mit föltalált:
vedd ki Uram kezéb?l
a keser? pohárt.

Rémségek éjszakáját
váltsad föl virradatra.
Az emberi világot
szebbre és igazabbra.

Hogy törvények közt az els?
a szeretet legyen.
Üljön jóindulat
a kormányszékeken.

Az igazság el?tt
hajoljon meg a fegyver
s élhessen szabadon
e földön minden ember.

És legyen egy akol.
És egy legyen a pásztor.
Növelj pásztorbotot
virágzó rózsafából.

S ha mindeneket szépen
elrendeztél ekképpen:
a népek közt, Uram
nekem is van egy népem.

Ha érdemét kegyednek
a szenvedéssel méred,
úgy egynek sincsen annyi
szent jussa, mint e népnek.

Mások b?néért is
?t verte ostorod.
Sok súlyos nagy keresztet
szó nélkül hordozott.

Legjobb fiait vitte
mindég a Golgotára
s jótettének soha,
csak b?nének volt ára.

Uram, adj békességet
a Kárpátok között!
Sehol még földet annyi
könny s vér nem öntözött.

Sehol még annyi színes
nagy álom nem fakadt
s árvábbak prófétáid
sehol sem voltanak.

Sehol annyi virág
és sehol annyi bánat.
Szeresd jobban, Uram,
az én szegény hazámat!

Bár megtagadta t?lem
a békét s kenyeret:
engem sújtasz, Uram,
amikor ?t vered.

Mert népem. Fajtám. Vérem!
Fájdalma bennem ég!
Szánd meg Uram Isten
Attila nemzetét.

Adj békés aratást
sok vérvetés nyomán.
Nyugodjék meg kezed
gondverte otthonán.

S ha áldásod e földön
elért kicsinyt, nagyot:
jussak eszedbe én is,
ki bujdosó vagyok.

A Kárpátok alatt,
ahol apáim éltek,
rendelj ki nekem is
egy csöndes menedéket.

Csak akkora legyen, hogy
elférjek én s a béke.
Nézzen az ablakom
patakra, fára, rétre.

Kenyér mellé naponta
jusson egy szál virág
s láthassam, amint Téged
dicsér egy új világ...

Uram, ki fönt az égben
lakozol fényességben,
hallgasd meg kegyesen,
hallgasd meg könyörgésem.

Képforrás :Hol vagytok székelyek

A pénteki "akcióra" reakció a Törvényszékre! S mivel megígértem, hogy minden általam írt levelet közzéteszek, ezért ez sem maradhat ki! Továbbá azért sem, nehogy összekeverjétek az UCC-vel, mert mi azt a jogot használjuk, amit be kellene tartani ennek a magánhatalomnak is! :)
Aki tanulni akar, az használja! De tudd, ha nem érted, megfognak... erre találták ki a bíróságokat! A jog kett?s nyelvezetét!

Gy?ri Törvényszék
XXXXXXXXXXXXXX

Az adós személyének megállapítására, a XXXXXXXXXX. és XXXXXXXXXXXX. szám alatti ügyben a Gy?ri Járásbíróság XXXXXXXXXXXX számú végzése ellen

F E L L E B B E Z É S S E L ÉLEK,

mivel a fent hivatkozott végzést hozó bíróság nyilvánvalóan tévedésben van az adós személyét illet?en, mert végzésében nem különböztette meg a végrehajtási eljárásban adósként felmerült, egymástól mind állami hovatartozásukban, mind pedig jogi státuszukban különböz? személyeket.

Ennek közvetlen következménye lehetett az, hogy a valódi adós teljes bizonyító erej? magánokiratát a Gy?ri Járásbíróság a XXXXXXXXXX. számú végzésében tévesen az általa vélt adós okiratának tulajdonította és ezért ez utóbbit hívta fel nyilatkozatra, hogy vajon a hivatkozott beadvány/okirat kérelmet tartalmaz-e.

Mivel a bíróság által vélt adós eddig a pontig nem kívánt kérvényt beadni, ezért a bíróság megkeresésére a tényleges adós válaszolt, hiszen ? volt az, aki magánokiratával megkereste a végrehajtót és az ? okirata került a végrehajtón keresztül a bírósághoz. Válaszában kérdezte a bíróságot, hogy amennyiben a bíróság szerint itt kérvénynek helye van, úgy azt a bíróság véleménye szerint kinek és kihez kellene beadni? A tényleges adós válaszát a bíróság nyilvánvaló tévedésében sajnálatosan „összefüggéstelennek és nyilvánvalóan rosszhiszem?nek” min?sítette.

A Gy?ri Járásbíróság nem vizsgálta azt a tényt, hogy a jelen végrehajtási eljárása során három lehetséges adós személye merült fel:

1. személy: Szabó Hedvig, a de jure Magyar Köztársaság állampolgára, akinek a nevében az eredeti adósság 2007. évben keletkezett. Ez a személy a Magyar Köztársaság államban van, ezért ellene a „Magyarország” nev? államban a végrehajtó hatáskör hiányában nem járhat el;

2. személy: Szabó Hedvig, aki a 2012. év óta létez? és magát "Magyarország"-nak nevez? állam feltehet? állampolgára, és akit a jelen eljárásba nyilvánvalóan csupán tévesen vonhattak be adósként, hiszen ez az állampolgár a 2007. évben az adósság keletkezésekor még nem létezhetett;

3. személy: az az él? ember, aki a 2019. május 3-án kelt - dr. Dócs Attila Végrehajtó Irodájához, aki budapesti végrehajtóként Gy?rben tevékenykedett, ugyanakkor dr. Karcagi és Társa Végrehajtó Irodához átkerült, mindkét helyen tevékenyked? Vedresné dr. Kerékgyártó Anita végrehajtó helyettes által átvett - 2019. május 28-án teljes bizonyító erej? okiratában elismerte az adósságát. Ez utóbbi köznyelvi értelemben vett személy, polgári státusza szerint de facto hontalan, aki nem tartozik egyik állam törvényeinek hatálya alá sem, valamint akinek otthona megegyezik a végrehajtás alá vont ingatlannal.

Véleményem szerint az eljárásban a nyilvánvaló tévesztést az okozza, hogy a végrehajtónál nyilvántartott Szabó Hedvig személyi adatai megegyeznek a Magyar Köztársaság állampolgára Szabó Hedvig személyi adataival, ez utóbbi pedig értelem szerint nem tartozik a hatáskörébe, azaz nem tartozik a „Magyarország” nev? állam hatáskörébe.

Amennyiben a végrehajtó vagy a végrehajtást kér? esetleg úgy véli, hogy a fenti két állampolgár személy azonos, ez esetben az adós személyének megállapításához szüksége van alátámasztani, hogyan kerülhetett át jogilag a Szabó Hedvig állampolgár a Magyar Köztársaság hatásköréb?l a másik állam a hatáskörébe.

Tekintettel arra, hogy az eddig rendelkezésre álló adatok szerint az eredeti adós Szabó Hedvig a Magyar Köztársaság állampolgárának és a Szabó Hedvig, a 2012. év óta létez? "Magyarország" nev? állam állampolgárának az eljárásban eddig ismert személyi adatai azonosak, ellenben a két személy két különböz? államban van, valamint tekintettel arra a tényre, hogy az ember által írt teljes bizonyító erej? okirata alapján egyértelm?en megállapítható kellene legyen, hogy a tényleges adós valójában az adósságot elismer? ember, így a lehetséges adósok mind személyükben, mind pedig jogi státuszukban egymástól különböznek, ellenben az adós személyazonossága hármójuk közül eddig egyértelm?en nem lett megállapítva, ezért kérem a Tisztelt Törvényszéket, hogy a végzést helyezze hatályon kívül és kötelezze a Járásbíróságot új eljárásra azzal, hogy adós által el?adott tény és jogállításokat azok tartalmának megfelel?en mérlegelje.

Továbbá kérem a Tisztelt Törvényszéket, hogy a Vht. 52. § a) bek.-nek megfelel?en rendelkezésével szüneteltesse a végrehajtási eljárást mindaddig, amíg a tényleges adós személyazonossága a szükséges adatok hiányában meg nem állapítható.

Gy?r, 2019. október 14.

Tisztelettel
Szabó Hedvig nevében
minden jog fenntartva

Hozzászólások

265 #1 Kelsata
- 2020. janur 27. 07:38:23
Viagra Overnight Cialis Elocon Elocon Cream For Sale Harrogate <a href=http://apcialisle.com>Buy Cialis</a> Bestellung Viagra Soft
265 #2 Kelsata
- 2020. janur 30. 12:36:29
Best Buy Progesterone Over Night Best Website Cialis Propecia E Impotencia <a href=http://buyciallisonline.com>Buy Cialis</a> Vigrra Chemist On Line

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.11 másodperc
6,881,202 egyedi látogató