Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Bennem megbotránkozást és felháborodást keltett!

HírekTisztelt Hatóságok!


Kérjük büntet? feljelentésünk illetékesek részére szíves továbbítását!

FELJELENT?K:
Molnár F. Árpád médiaalapító, jogvéd?, egyesületi elnök.
(...)

Molnár-Fodor Brigitta Andrea tudósító, jogvéd?, egyesületi alelnök.
(...)

Alulírott Molnár F. Árpád, a Magyar Érdekvéd? és Jogvéd? Egyesület elnöke, a Hírháttér Multimédia alapító-f?szerkeszt?je, a HírAréna Online f?szerkeszt?je és Molnár-Fodor Brigitta Andrea, a Magyar Érdekvéd? és Jogvéd? Egyesület elnökhelyettese, a HírAréna Online tudósítója

büntet? feljelentést teszek ismeretlen tettes/tettesek ellen
- a Büntet? Törvénykönyv 306. §-a alapján Közfeladati helyzettel visszaélés b?ntette,
- a Btk. 165. § (3) szerint min?sül? Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés b?ntette,
- a Btk. 342. §-ában foglalt Közokirat-hamisítás miatt,

valamint ha a Tisztelt Hatóságok szerint nem történt b?ncselekmény, úgy - és a tényállásból ki fog derülni ennek feltétlen volta - az elutasító hatóság ellen a Büntet? Törvénykönyv 305. §-a szerinti Hivatali visszaélés b?ntette és a Btk. 282. §-a szerinti B?npártolás miatt.Indoklás:
Ma, 2020. január 22-én délel?tt a hatóságok nagy er?kkel rajtaütöttek Bolvári István és felesége, Hodován Ágnes családján (lakhelyük: Dusnok, Bács-Kiskun megye, Kalocsai járás), és elvették pár hónapos csecsem?jüket.

Mivel a hatóságok - ahogy az lenni szokott, amikor gyermekeket a saját családjukból elragadnak - nem voltak hajlandók indokolni a tetteiket, ezért az eddigi történéseket és a korábbi hatósági közléseket, valamint a család által kerül? utakon beszerzett dokumentumokat tudjuk idézni.

Az eset az elejét?l:
2019. szeptemberében Bolvári Istvánnak és Hodován Ágnesnek (lakhelyük: Dusnok) megszületett els? közös gyermekük. A pár a gyermeket nem volt hajlandó Magyarországon anyakönyveztetni, mert jogi álláspontjuk szerint abban az esetben a gyermek már nem független, szabad állampolgár, hanem a magyar állam tulajdona, illetve a közismert magyar és nemzetközi jogi konstellációk és amerikai bejegyzések miatt kérdéses, mi is az a magyar állam. Emellett a szül?k az UCC törvényt is indoklásul nyomatékosították. Beszámolták arról, hogy ?k nem azt állították, hogy nem akarják anyakönyveztetni, hanem arra kérték a hatóságokat, igazolják a joghatóságukat, kiknek anyakönyveztetik a gyermeküket.

Megjegyezni kívánjuk, hogy a fenti érvelés a f?sodratúnak nevezett média - valamint olyan mellékes kamu- és álhíreket gyártó lapok, mint a lezüllött HVG - részér?l egyel?re elhallgatott, ugyanakkor maradéktalanul dokumentált nemzetközi jogi és más magyar törvényeken alapul, és a magyar lakosság közül a fenti nézetet legalább félmillió magyar osztja. Ez a számadat a Facebookos és más platformok és csoportok tartalmi és mennyiségi vizsgálatából derül ki. A fenti jogi állásfoglalás továbbá napról napra több követ?t tud magáénak, aktivista körök intenzíven terjesztik és oktatják.

A gyermek születése után három héttel a magyar állam - a gyermekvédelmi hatóságok a rend?rséggel közösen - kiszálltak a család dusnoki házához. A család beengedte a ment?ápolókat, akik megállapították, hogy a csecsem? egészséges és teljesen rendben van. Miután ez tisztázásra került, a rend?rök er?szakkal betörtek az ingatlan területére, Bolvári Istvánt földre teperték, a kezeit hátrabilincselték és Hodován Ágnessel együtt el?állították. Közben fenyeget?ztek, hogy elviszik a babát. A nagymama bezárta az egyik szobaajtót, úgy védte az újszülött unokát. Végül a babát is elvitték. Azonban a kórházban az orvos megállapította, hogy a kicsi teljesen egészséges, nem tarthatja bent. Eztán elengedték ?ket és a gyermeküket is visszakapták.

A család ügyér?l valaki értesítette Posta Imrét, a Köztársasági ?rezred volt szakpszichológusát, aki megkereste a családot és meghívta a 2019. október 19-én, általa Kalocsára szervezett lakossági gy?lésre, ahol kamera el?tt megszólaltatta a család tagjait. Eztán Posta Imre felvetésére a tömeg, kb. 50 autóval, el?re nem tervezett felvonulást tartott Dusnokon és a jegyz? dr. Bajai Bernadett házánál, aki a beszámolók szerint a mai napig rendkívül ellenséges, elfogult és rosszindulatú, és az úgynevezett pletykák szerint a felvonulásra úgy reagált, hogy ?t annyira megfélemlítették, hogy megesküdött, nem nyugszik, amíg el nem veteti a gyermeket.

A kisbaba szüleinek imént említett meginterjúvolása látható és hallható a következ? weboldalon:
https://www.youtube.com/watch?v=d_GUzR2IMAc

A felvétel 48. perc 45. másodperce utáni részét?l a felvétel 1 óra 13 perc 35. másodpercéig látható és hallható a család. El?tte Posta Imre felvezetése hallható a botrányról.

A filmfelvételek roppant hátrányosan érintik a családot megtámadó, a mi pénzünkön eltartott szervezetek munkatársait és vezet?it, mivel totálisan átüt?, hogy roppant szeret? szül?kr?l van szó, akiknek annyi a b?nük, hogy a magyar államról másként gondolkodnak, és gyermeküket nem akarják aláírásukkal a magyar államnak kiszolgáltatni.

2020. január 22-én, vagyis a mai napon telefont kaptunk vidékr?l, hogy délel?tt Bolvári Istvánon, Hodován Ágnesen és csecsem?jükön ismét rajtuk ütöttek a nevükben "gyermekvédelmi" hatóságok és elvették a kisbabát. Mi ekkor szereztünk tudomást a család elleni kálváriáról. (A feljelentés megírása közben tudtuk meg, hogy egyik újságíró munkatársunk, Nagy Sándor már korábban cikket publikált az ügyr?l.) Azt is megtudtuk, hogy a hatóságok tegnap idézést küldtek a család nagyszüleinek címezve, hogy mialatt ?k ma a rend?rségen vannak, addig egy kisebb hadsereg rajta üthessen a békés édesapán és édesanyán, és gyermeküket er?szakkal elvehesse.

Akik ma értesítettek minket, megadták Bolvári Istvánék mobilszámát. Ma, a feljelentés megírása el?tt felhívtuk telefonon Bolvári Istvánt, aki többek között elmondta, hogy a hatóságok nem hajlandók indokolni a gyermek elvételének okát, és amiket tudnak és ami papírokhoz hozzájutottak, azt önmaguknak köszönhetik, mert az illetékesek megtagadták a tájékoztatások minden lehet?ségét.

Megjegyezzük, ez a nettó fasiszta hozzáállás totálisan áthatja a magyarországi, nevükben gyermekvédelemre szakosodott hatóságokat. Az utóbbi id?ben exponenciális mennyiségben keresnek meg minket olyan családok, akikt?l elvették a gyermeküket/gyermekeiket, és egy esetet sem tudunk felidézni, ahol ne az els? panaszok közt lett volna, hogy egyrészt azt is eltitkolták el?lük, hogy eljárást folytatnak ellenük, másrészt semmilyen el?zménye nem volt a gyermekek elvételének.

Mivel a nevükben gyermekvédelmi szervek (mint pl. "családsegít?", "gyámhatóság") az eljárás tényét is titkolják, így az összes családtól megvonták azt a jogot is, hogy az eljárás ismeretében bármilyen kifogásolt dolgon változtassanak. Ha mi állami gyermekvédelmi szerv volnánk, tájékoztatnánk a családot az eljárásról, amit ellenük indítottunk, tájékoztatnánk a következ? döntésünkr?l is, csak abban az esetben nem, ha kifejezetten az a célunk, hogy a családtól elvehessük a gyermekeket. Azaz ha nem családsegít?k, nem gyermekvéd?k, nem gyámhatóság, hanem pitiáner és antiszociális, bosszúálló és rosszindulatú, beltenyész b?nöz?k lennénk, akik b?nöz?kkel kapaszkodnak össze b?nöz?kként.

A Bajai Gyámhatóság minden jel szerint e téren is a legszéls?ségesebb módon szerepelt le.

A családsegít? szolgálatokat a lakosság egyre szélesebb tömegei rosszindulatú b?nöz?knek és gyermekkeresked? gazembereknek tartja. Az a tény, hogy a családok el?l még az eljárások ténye és stádiuma is eltitkolásra kerül, nem javít a családsegít? szervek és a hivatalok megítélésén.

Biztosan vannak lokálisan kivételek, ahol a helyi vezet? mentális és erkölcsi egészsége miatt a szervezet nem b?nszervezetként m?ködik, de a többire kiterjedt katasztrofális kriminalisztikai állapotokat mutatja sok tény mellett az is, hogy a rengeteg gyermekelvételi ügy, amikkel megkeresnek minket, azt deklarálja, hogy a kiemelt gyermekek csaknem összesét azonnal nevel?szül?knek adják ki, akik a nevelésért rögtön százezer forint feletti közpénzt kapnak havonta, a kiemelt gyermekek szüleit szinte minden esetben azonnal és teljes egészében megfosztják a gyermekekkel való mindennem? kapcsolattartástól, néhány esetben pár hetente találkozhatnak velük egy rövid id?re, továbbá ugyancsak személyes tapasztalataink, hogy a kiemelések során a hatóságok kifejezett gondossággal ügyelnek arra, hogy a családjuktól megfosztott gyermekek jó neveltetés?ek legyenek, rendezett családi környezetb?l származzanak, lelkileg rendezettek és egészségesek legyenek, és ne legyenek cigány származásúak. Ugyancsak a gyermekvédelminek titulált állami szervek polikriminális b?nöz? állapotára hívja fel a figyelmet az a tény is, hogy roma gyermekeket oktató intézményekb?l tanárok hívták fel a figyelmünket arra, hogy hiába teszik a bejelentéseket az iskolába égési sérülésekkel és kék-zöld foltokkal érkez? cigány gyerekek kapcsán, a gyámhatóság rájuk sem hederít.

Ugyanis egy cigány, valamint egy pszichiátriai problémás, nem kiegyensúlyozott fehér magyar gyermek piaci értéke semmis illetve negatív. Ezért van az, hogy a tapasztalataink szerint is biztonságban van szinte minden olyan gyerek, aki cigányputriban él és rendszeresen verik, de a lakosság ma már látványosan növekv? bizalmatlanságát osztjuk mi is, miszerint egyáltalán semmiféle biztonsága nincs azoknak a családoknak, akiknek a b?rük színe fehér, gyermekeiket pedig biztonságos környezetben és magas színvonalon nevelik. A családvédelmi maffializmus nyilvánvaló tömeges jelensége miatt hirdetjük mi is egy ideje, hogy senki ne vállaljon gyermeket Magyarországon, aki pedig szülni akar, tegyen meg mindent azért, hogy a születend? gyermeke megmeneküljön a magyar állampolgárságtól és ezzel a magyar állam üldözéseit?l. Aki nyugalmat akar, nem szül gyermeket Magyarországra, mert mind oka megvan arra, hogy állandóan tartson a hatósági zaklatásoktól. A születend? gyermekeket célszer? külföldi állampolgárként világra hozni, hogy a magyar "gyermekvéd?" szervezetek ne tudják üldözés alá venni az egész családot.

Bolvári István telefonon elmondta, hogy miután ma a kisbabájukat elrabolták, a kicsit nem kapták vissza, nekik indokolni nem voltak hajlandók az okát, a gyermeket pedig állítólag Bajára vitték.

Molnár F. Árpád, a Magyar Érdekvéd? és Jogvéd? Egyesület elnöke kérdéseket tett fel Bolvári Istvánnak, megpróbálván lesz?kíteni az akár mondva csinált indokok körét, amik alapján a hatóság a családot megtámadta és szétszakította. Molnár F. Árpád rákérdezett a véd?oltásokra is. Válaszaiban Bolvári István elmondta, hogy nem tud ilyesmir?l sem, véd?oltás még szóba sem került. Annak idején, amikor a három, hetes babát kórházba hurcolták, azel?tt mondták azt, hogy véd?oltást is adnak neki, de err?l sem kaptak tájékoztatást. A fenyeget?zések kezdett?l fogva arra terjedtek ki, hogy miért nem anyakönyveztették az újszülöttet, most pedig ködösen azt közölték, hogy veszélyeztették a gyermeket, mert nem anyakönyvezték, és nem látta orvos hónapok óta.

Bolvári István beszámolója szerint a gyermeküket a hatóság a hátuk mögött anyakönyvezte, és Kovács Péternek nevezte el, a csecsem? anyjának a nevét pedig valami Kecskeméti Juliannának dokumentálták le. Miközben az anyját Hodován Ágnesnek hívják, a családban pedig nem létezik Kovács egyik ágon sem.

Tisztelt Hatóságok!

Amik felmerülhetnek annak indoklására, miért ragadták ki a kisbabát a családból, semmilyen szinten nem elegend? indokok a hatóság által eszkábált veszélyeztetés fogalmának. A gyámhatóság köteles elszámolni azokkal az indokokkal, amik alapján a kisbabát az édesanyjától és az édesapjától elszakították. Mik lehettek az indokok?
1. Nem anyakönyvezték az újszülöttet? - Ez nem veszélyeztetés. Ha a gyámhatóság ezt indokként hozta fel, úgy elkövette a csecsem? és az édesanya ellen a Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés b?ntettét és a Közfeladati helyzettel visszaélés b?ntettét. (Indoklás alább.)

2. A kisbabát nem látta orvos hónapok óta? - Akkor a legvégs? és legdurvább megoldás az, hogy rend?ri biztosítással a gyermeket orvos vizsgálja meg. De ha ezzel az indokkal a Bajai Gyámhatóság vagy bárki a gyermek kiemelését indokolni merészelte, úgy az b?ntettet követett el, amiért a törvény értelmében b?nügyi gyanúsítottként bíróság el?tt kell felelnie.

3. Nem kapott a gyermek véd?oltást? - A válasz ismét ugyanaz: Akkor nosza, adják be a gyermeknek a véd?oltást és hagyják békén a családot, különben b?ntettet követnek el, amiért a vádlottak padján a helyük.

4. A csak nevében "gyermekvéd?" és "családsegít?" szervek részér?l bárki megharagudott a család és baráti köre elutasító fellépése miatt? - Ez még akkor sem használható indokként, ha joger?s bírósági végzés mondta volna ki, hogy az egyébként szelíd és kulturált szül?k kiütötték a fogait a bajai gyámhatóság közpénzen eltartott embereinek. Aki párhuzamot von egy gyermek elleni veszélyeztetés fogalma és a között, hogy megtámadták a gyámhatóság embereit (nem történt ilyen támadás), mert az el akarta venni a gyermeküket, aki ez alapján gyermekelvételt indokol, az a törvény értelmében b?nöz? és bíróság el?tt kell felelnie a b?ncselekményeiért. Aki a gyermekét védi az ellen, aki ?t el akarja venni, az nem veszélyezteti, hanem védi a gyermekét az ellen, aki el akarja venni. Ha a Tisztelt Hatóság ezt vagy a fentiek bármelyikét nem érti, és nem talál okot büntet? eljárásra a gyermeket elragadók ellen, akkor a Tisztelt Hatóság döntéshozója/döntéshozói ellen indokolt a Büntet? törvénykönyv 305. §-a értelmében a Hivatali visszaélés b?ntette miatti feljelentés, valamint a Btk. 282. §-a szerinti B?npártolás miatti feljelentés.

A papíron gyermekvédelemb?l él? agresszív elkövet?k elleni további súlyosbító körülmény, hogy a család nagyszül?kkel él közös házban, plusz gyakoriak náluk a baráti vendégek, akik mind rendezett anyagi és egzisztenciális háttérrel rendelkeznek. Azaz a kisgyermek állapotát olyan halmozott ellen?rz? és biztonsági rendszer veszi körül, aminek a hatóságok részér?l történt figyelmen kívül hagyása önmagában is megalapozza a büntet? eljárás szükségességét. A családok talán 80 %-a kevesebb családi és baráti közvetlen kontroll alatt neveli gyermekét, mint Bolvári Istvánék.

A gyermek kiemelésér?l határozott elkövet?k önkényes és rosszindulatú, személyes motivációktól és érdekeltségekt?l halmozott b?nöz? eljárása napról napra többek tudomására fog jutni, és az ügy nem fog elülni, amíg a család vissza nem kapja a gyermekét. A gyermekre és a családjára tör? közpénzesek tettei a közvélemény legalább 95 %-ában azt er?sítik meg, hogy a gyermekvédelminek titulált állami szervekben és a hatóságokban általában sem lehet megbízni, azok b?nöz? módon m?ködnek, agresszíven, önkényesen és az emberi jogokat eltipró módon tevékenykednek, és tetteik bizonyítják, hogy Magyarországon veszélyes gyermeket szülni.

A pokoli szociopata, önkényes és korrupt módon m?köd? családsegít? és gyámhatósági szervek láttán a lakosság - ezt láttuk - azonnal párhuzamot von ezen gyermekellenes b?nöz? szervezetek m?ködése és Orbán Viktor között, Orbánt és Magyarországot családüldöz?, családgy?löl? és gyermekellenes megállapításokkal definiálva. Ez ugyancsak sürgeti a Tisztelt Hatóságokat és a magyar kormányt, valamint a titkosszolgálatokat, hogy elkezdjék tételesen felszámolni ezt az utóbbi években exponenciálisan kin?tt és elharapózott korrupt emberkeresked? kuplerájt és szeméttelepet, aminek közpénzen kitartott elkövet?ir?l látható, hogy egyáltalán semmilyen törvényi kontroll és elöljáró hatóság nem fékezi ?ket. És mivel kontrollal nem rendelkeznek, ezért széls?ségesen lezüllöttek, rendkívül súlyosan patológiásak lettek és a törvényesség látszatára sem tartanak igényt. Ezek a szervezetek agresszívek, arrogánsak, nyeglék, modortalanok, gy?lölköd?k, és úgy b?zlenek a beltenyész, egymást kiszolgáló anyagi korrupciótól, szociopátiától és embergy?lölett?l, mint egy illegális döghússal megrakott köztörvényes biohazard szeméttelep.

Mindannyiunk érdeke az, hogy Magyarországon stabil és a családokat kiszolgáló és védelmez? jogszolgáltatás m?ködjön, bosszúálló és rosszindulatú kisstíl? b?nöz? senkik nélkül. Amennyiben a Tisztelt Hatóságok nem indítanak büntet? eljárást, és ezt Jogvéd? Egyesületünknek nem tudják alaposan megindokolni, annak nagyon súlyos jogkövetkezményei lesznek. Egyrészt igényt tartunk az elutasító hatósági elkövet?k neveire, hogy nyilvánosan és rendszeresen publikálhassuk azt, mint elrettent? példákat arra, hogyan m?ködik az orbáni családgy?löl? és családüldöz? rendszer. Másrészt az ügy negligálhatatlan és eltussolhatatlan, annak társadalmi következményei minden nap egyre szélesebbek lesznek, mert állandóan napirenden marad minden fejleményével együtt. Túl ezen - számos más intézkedés mellett - külföldi nyomozószerveket és másokat is tájékoztatunk err?l az esetr?l és a Magyarországon elharapózott gyermekkeresked? családsegít? és gyámhatósági maffializmusról.

Tovább: A világ szakirodalma egyöntet?en és osztatlanul rendelkezik arról, hogy a gyermeknek mindig a szülei mellett a helye, akkor is, ha azok a szül?k alkoholisták, ha verik a gyermeket, ha éheznek stb. Ugyanezeket osztották a legnagyobb magyar gyermekpszichológus és pszichiáter szakemberek is, mint Vekerdy Tamás és Ranschburg Jen?. A szakirodalom úgy rendelkezik a bolygón - mert az egymástól földrajzilag is elkülönült tudományos eredmények ugyanazt konstatálták -, hogy gyermeket csakis a legszéls?ségesebb esetekben szabad a szül?kt?l elválasztani.

Ezek a legszéls?ségesebb feltételek abszolút halál biztos, hogy jelen esetben semmiképpen nem álltak fenn.

A világ szakirodalma külön halmazatban értekezik arról, hogy az édesanyát ért stressz közvetlenül veszélyezteti az édesanya tejtermelését, az anyatej hiánya pedig bizonyítottan gyengébb immunrendszert és sokkal gyakoribb allergiás megjelenéseket okoz a kisgyermekek ellen. Magyarul az elkövet?k kimerítették a Büntet? törvénykönyv 165. §-ába ütköz? és annak 3. bekezdése szerint min?sül? Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés b?ntettének tényállását is.

A család feltételezései szerint - ezeket az iratokból hámozták ki - a gyermeket Kovács Péter néven anyakönyvezték és az édesanya neveként Kecskeméti Juliannát dokumentáltak.

A családban ugyanakkor semelyik ágon, senkit nem hívnak Kovácsnak, hanem az édesapa neve Bolvári, az édesanya pedig Hodován. Ezzel az anyakönyvezésért felel?s összes gyámhatósági személy tisztában van. Amennyiben mégis Kovács Péterként anyakönyvezték a gyermeket, úgy elkövették a Büntet? törvénykönyv 342. §-a szerinti Közokirat-hamisítás b?ncselekményt.

Ugyanez az elkövetés valósult meg, amennyiben az édesanya nevét Kecskeméti Juliannaként határozták meg, továbbá szintén elkövették ezt a törvénysértést, ha az édesanya neveként nem Hodován Ágnes nevét dokumentálták.

Kérjük a Tisztelt Hatóságokat az ügyek átfogó kivizsgálására és az elkövet?k ellen a büntet? eljárások megindítására.

Üdvözlettel

Molnár F. ÁrpádHozzászólások

458 #251 Gefklumum
- 2020. mjus 14. 20:50:57
buy name brand cialis online
wholesale cost of cialis
acheter cialis discount
<a href="https://trustedstoremjd.com/">buy viagra in dublin</a>
viagra cheap
458 #252 Gefklumum
- 2020. mjus 14. 23:41:49
order viagra now
viagra sale galway
buy levitra online uk
<a href="https://trustedstoremjd.com/">buy viagra online cheap uk</a>
member php buy levitra
458 #253 Gefklumum
- 2020. mjus 15. 02:33:19
where can i buy cialis soft tabs
generic cialis wholesale
cialis for sale in canada
<a href="https://trustedstoremjd.com/">buy cialis bangkok</a>
best place to order generic cialis

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.04 másodperc
6,928,792 egyedi látogató