Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Egy hazafi aki hû maradt hazájához, mert a haza te magad vagy!

Hírek
A MÚLT, A JELEN ÉS A JÖVÕ!

Az mindenki elõtt már ismert, hogy a víz égetésének eljárása az én találmányom, ami német szabadalom is, mivel Németországban élek magyarként. A magyar útlevelem csak 1998. évben kaptam meg, addig a német menekült útlevelem volt, mellyel nem volt szabad a hazámba beutaznom. A német tudósok véleménye szerint ez, a vízplazma égetési találmányom a világ legnagyobb találmánya. Ennek megvalósítását Magyarországon akarom ugyanúgy, mint a gyártását is megvalósítani, megtartani, mert ezzel a magyar hazám és a magyar nemzet gazdagodik. Háború, véres háború van a szomszédos országunkban, Ukrajnában az energiáért, a földgáz és olajvezetékek uralása és használata végett. Valamikor megépítették a „Béke és Barátság” orosz vezetéket egészen az Atlanti óceánig, Franciaország tengeréig minden ország az orosz gázenergiát használta. Most, hogy megbukott a béke, megbukott a barátság, Putyin elnök lezáratta az Európai Unió tagállamaiba menõ gázvezetékeket. Akinek gáz kell, lépjen ki az Európai Unióból. Jelenleg a tartaléktartályban lévõ gázt használjuk, mint például Ausztria is. Az osztrákok gázáremelést jelentettek be, és nagyon figyelemmel tartják a gáz felhasználásának a folyamatát. Mi, magyarok, vízzel is fûthetnénk, ha nem tiltakozna az új energiatechnológia ellen a hazai tudományos és politikai világ. A megvalósítás, azaz, a fejlesztés és gyártás érdekében hoztam létre a Vízenergia Alapítványt 2000-ben és azon igyekszünk, hogy minél elõbb gyártásra kerüljön az új energiatechnológia.

Az elmúlt 14 évben hihetetlen sok támadás ért, a hazai tudományos világ majdnem minden tudósa, mivel más elfoglaltságuk nincs, az átkot szórták rám, gazembernek pénzkicsalónak, nemzeti szélhámosnak is neveztek. Ez már nem szidalom, ez már az igazi gyûlölet! Igazi ellenségeskedés!

A 14 év, rengeteg idõ!

Elég türelmes voltam, de õk nem azok! Valaki írta egyszer az Emailban, hogy „Az Interneten keresve tucatszám kapjuk becsületes magyar tudósok leleplezõ, elítélõ állásfoglalását.”, ami azt jelenti, hogy tömegével vannak ezek a tudósok ellenem. Ez azt jelenti, hogy én nem vagyok becsületes. Ezek a „hazai tudósok” nagy tekintélyt vívtak ki maguknak. Arra nem gondol a magyar ember, hogy más földrészeken, más országokban is vannak tudósok, akik nem a hazai tudósok véleményén vannak, mint ezt az okiratok is igazolják. Arra sem gondol a magyar ember, hogy amikor hitelt ad ezeknek az ellenségeskedõ tudósoknak, akkor az õ eszközükké válik. Hát, pont ez a céljuk! Az „egymásra uszítás”! A hazai tudósoknak nem adatott meg az, hogy szakmai vagy tudományos érvekkel támadhassák a szabadalmam, ezért engem gyaláznak, mert mint látni, a magyar ember hitelt ad nekik. Egy kis érdekes „szójáték”, és máris megbélyegzett vagyok az olvasó elõtt. Ezt pedig a magyarságtudatom miatt teszik, az fáj nekik. Erre a hihetetlen nagy, azonos támadássorozatra a jelszavuk jut eszembe: „aki nincs velünk, az ellenünk”! És, õk jól „bebetonozták magukat” a magyar tudományok vezetõiként, és olyan nagy hatalomra tettek szert, hogy az õ értelmük él mindenben, jelenleg. De hogy lehet az, hogy Magyarországon, a mi hazánkban egy mûködõ új tudományt vagy feltalálót támadnak? A szabadalom már rég jogerõs volt, amikor Magyarországra hoztam, mint magántulajdonomat, ami ellen kifogást, már nem lehetett emelni. Érthetetlennek tûnik, - de mindennek megvan az oka, - hogy a szabadalmam megvételére az USA-ból, Kanadából, Izraelbõl, Ausztráliából, Oroszországból, Svájból, a németektõl stb. üzletemberek utaztak hozzánk, hogy megszerezzék maguknak a gyártási jogot, hazánkban meg „a nagy tudós és politikus világ” ellenségként viselkedik és mindent elkövet azért, hogy ne valósuljon meg a továbbfejlesztés. Ne jöjjön újra létre a magyar ipar!

A TÁROGATÓ 56 hetilapban dr. Deák Dezsõ az adakozás ellen azt írta, hogy „a lényeg pedig az, hogy egy tiszta, teljesen környezetbarát technológiát úgy mutat be, mint saját megvalósítható szabadalmát; sajnos e környezetbarát technológia gazdaságos alkalmazása, a tudomány jelenlegi állása szerint, ma még megvalósíthatatlan álom.” Az õ tudománya szerint.

Aki nem jártas a tudományok területén az el is fogadja ezt a véleményt, mert ezt „egy tudós dr. Deák” írta. Viszont azt is leírta a cikkében, hogy mûködik a találmány. Én nem vagyok köteles a találmány minden részletes részérõl információt adni. Egyetlen vállalkozás sem tárja a világ elé a titkait, másrészt, ami adatokat az elõadásokon megadtam az elegendõ arra is, hogy bárki számolhasson belõle. Ha valami megvalósíthatatlan arra nem adnak szabadalmat. Tehát, a nyugati tudósok mind hülyék, mert megvalósíthatónak, mûködõnek ismerték el a találmányom. Olyan a találmányom, amelyik ezen a szakterületen belül minden eddigi találmányt felülmúl, mert ez a találmány elismerésének a feltétele. Az már más kérdés, hogy van-e joga dr. Deáknak erre a sértegetésre? Van-e joga dr. Deáknak a német, stb. tudósokat lebecsülnie? Ha pedig ezt úgy kell érteni, hogy ma még Magyarországon megvalósíthatatlan álom, akkor ez azt jelenti, hogy õk mindent elkövetnek azért, hogy a találmány továbbfejlesztése ne történhessen meg. És, miért lenne megvalósíthatatlan álom az, ami mûködik? Aki viszont a magyar haza, a magyar nemzet ellen vét, és ezzel súlyos kárt okoz a hazának, az bûncselekményt követ el. Ha dr. Deák és Siklósi magyarok lennének, akkor örömmel támogatnák a találmány továbbfejlesztését és arra buzdítanák példamutatásukkal a többi hazafit, hogy támogassák a munkánkat anyagilag is, mert a fejlesztést végzõket, a munkatársakat, szaktudósokat, szakembereket meg kell fizetni, az irodai kiadásokat, mûszerezettséget, stb. mind pénzzel lehet megoldani. Mint ismert, a „tudós bácsik” ott voltak az elõadásaimon, mint a többi „téglák is”, és lesték a politikai kijelentéseim is, mert a nemzetiségiek, a kisebbség támadása szünet nélküli. Hogy milyen is a vízplazma égetése, hát azt röviden ismertetem, mert ezt a „tudós bácsik” is ismerik.

A szabadalmi leírás 4. oldalán az áll (német nyelven), hogy

A vízplazma 1460 VA energia felhasználással 8000 °C hõenergiát állít elõ. A fenti mérési eredmények igazolják, hogy az oxigénatom önégetési folyamatot teljesít, ezért emelkedik és stabilizálódik a láng hõmérséklete 8000 °C-on.

Feszültség Áram Fokozat Teljesítmény
190 V 4 A 2 760 VA
190 V 3 A 1 570 VA

A vizsgálati eredmény szerint 63 g H2O mint vízplazma 16,45 percen át 400 ° C-tól 8000 °C-ig állítja elõ a hõenergiát.

Megjegyzem, hogy az a bizonyos „oxigénatom önégési folyamata” azt jelenti, hogy ebben az esetben az oxigén is égõ anyaggá válik, nem csak az égést táplálja. Tehát, az 1460 Watt teljesítmény ugyanannyi hõmérsékletet hoz létre, mint a 760 W, vagy az 570 W. Gondolkodjunk egy kicsit! 63 gramm víz 16,45 percig 8000 Celziust képes elõállítani akkor, amikor a fúvóka nyílása 0,6 mm, az igényelt villamos energia meg csak 570 Watt! Felfúrtam a fúvókát 3 mm nagyságúra. Óriási lángcsóva keletkezett, de a befektetett energiaigény nem változott. Ja! És még valami! A vízplazma égetésének végterméke a tiszta víz lett újra. Sõt! Egy pohár vízbe nyomtam a fúvókát, és a láng ott sem aludt ki. Ezt is sokan látták az elõadásaimon. Még a víz alatt is ég a víz! A METESZ Székházában is bemutattam, ahol jelen voltak öten a Budapesti Mûszaki Egyetem tanárai. Ez azt is jelenti, hogy 1 liter vízzel 4,35 óra idõtartamig tudok 400 ºC és 8000 ºC között bármilyen hõmérsékletet elõállítani. Vajon hány kazánt fogunk mûködtetni egy hektoliter vízzel? Számítsák ki, kérem! Érdemes elgondolkodni azon, hogy van-e értelme annak, hogy az uránium, a földgáz és az olajszármazékok helyett a vizet égessünk. A „túlnyomás” pedig nem 500 bar, mint ezt a Gazdasági Minisztériumnak „a tudós bácsik” írták a „Bírálatukban”, hanem 1,2-1,5 bar! (A bicikli kerekében nagyobb nyomás kell!) Érthetetlen hogy miért lenne a találmányom megvalósíthatatlan, és hogy lehet az, hogy ellenem és a találmányom ellen a „hazai tudományos világ” gyûlölettel van.
Milyen magyarok ezek a „tudós bácsik”, akik nem a haza gyarapodásával, hanem annak tönkretételével foglalkoznak? Ugye, tudták a tudósok és a politikusok, hogy Magyarország lerombolásával, az ipar megszüntetésével az õket megválasztó, bizalommal felruházó magyarok családjai mennek tönkre! Az õ családjuk is tönkrement? Õk is koldus szegények lettek?! Tudták ugye, hogy a magyarnak nem lesz megélhetése, ha lerombolják a világhírû magyar ipart, ha tönkreteszik a mezõgazdaságot! Ugye, õk teremtették meg a „bakancs, a hátizsák” rendszert, õk hozták létre a „szendvicsembereket”, akik olyanok, mint a harmincas években a New Yorki csavargói voltak? Micsoda félelem él ezekben a „tudós és politikus bácsikban”, hogy már 14 éve gazembereznek minket?! Megállás nélkül! Pedig az õ kötelességük lenne hazánk gazdasági felemelése a nagy rombolás és pusztítás után! Ne a nagy szavakkal kábítsák el a magyar nemzetet, filozófiai eszmefuttatásokkal, hanem a nagy tettekkel bizonyítsák be azt, hogy rátermettek a tisztségükre! Hiszen ezek a „becsületes tudósok” az elmúlt 60 év alatt nem alkottak olyat, ami a hazánk és nemzetünk javát szolgálná. A háború utáni újjáépítéstõl kezdve az agráripari ország megvalósítása pedig a magyar mérnökök, tanárok és munkások érdeme! Igaza van Deák állampolgárnak abban, hogy 14 évvel ezelõtt is a FIDESZ uralma volt. Ez azt is bizonyítja, hogy az elmúlt 14 év alatt jövedelmet jelentõ magyar terméket, magyar érdeket a FIDESZ sem hozott létre, nem is támogatott, egyetlen kormánynak sem volt célja Magyarország felépítése. Az, hogy Nemzeti lett a dohánykereskedés, melyben már márka és minõségrombolt cikket árulnak, aminek kártérítését majd a nemzet fizeti meg, az, nem nagy vívmány. Miért nem támogatja a FIDESZ, vagy a többi párt a magyar érdekeket?! Megszüntették a nemzeti érdekû szervezetek, alapítványok támogatását. Miért, ha már olyan nagy, „nemzeti” a kormányunk? Igaz, mondta nekem egyszer valaki, hogy „mi hangozhat el a parlamentben, azt mi mondjuk meg”! Mert a német és más érdekeltségû gyárak nem magyarok, ahol a magyar „az olcsó munka”, mint a németek mondják! A szidalmazásunk okát abban látom, hogy a támadóim az ellenségeim, mert ellenségként viselkednek. A tudomány már nem az óvodás szint, a tudományos világban – Magyarország kivételével - megengedhetetlen az ilyen magatartás. Az ellenségeskedés megállapítása és ténye az életem tanulságából is ered, mert olyan eseményeken estem át, melyekbõl volt módom tanulni. Mondhatom, hogy õk vertek engem magyarrá! Ezt is a „tudós bácsiknak” köszönhetem.

Amikor öt éves voltam, deportáltak minket a háború után 1946. évben. Béke, és internacionalizmus volt, a rádiók kommunista, internacionalista nótákat, indulókat bömböltek, minket pedig, mint bûnös magyarokat, vitt a vonat a bizonytalanságba. Ilyen internacionalizmus is van, a szabadság testvériség, egyenlõség, és a béke internacionalizmusa, de nem mindenkinek, tehát nem is annyira „inter”, de, nacionalizmus! Az egyik vonatállomáson bezsúfoltak minket a váróterembe. Egy magyar embert vonszoltak be a katonák, belökték közénk. A fejét szétverték, a feje a cipõmre esett. Rúgott néhányat, majd meghalt. Megpróbáltam a szétvert fejû magyart felemelni, emelgettem a fejét. A kezem, a cipõm, a ruhám csupa vér lett. Akkor megjegyeztem magamnak, hogy azok az idegenek, akik ezt a magyart megölték, azok minden magyart, engem is, meg akarnak ölni. Azok ellenségek! És, ettõl a pillanattól fogva, mint „irányelvet”, mint egy nagyon fontos tényt, szem elõtt tartottam a magyar hazafias kötelességem. Ettõl kezdve már nem ösztönösen, hanem tudatosan, éltem magyarként. Hat éves koromban testvéremmel elsõsök voltunk. Mentünk a cseh gyerekeket verni tanítás után azért, hogy mi visszaadjuk a magyarok sérelmét. A történelmünkben, hamár az internacionalizmusról van szó, nemrég hasonló magyarüldözés, magyargyûlölet fordult elõ. Vegyük példának Kun Béla és Samueli Tibor uralmát 1918. évben. Õk az Alföldet járva akasztgatták az internacionalizmus nevében a magyar parasztokat. Nem azért, mert azok parasztok, hanem azért, mert magyarok voltak. A magyar paraszt pedig tartozéka a magyar földnek. A magyar föld a magyar nemzet otthona, a hazája. A magyar paraszt pedig ragaszkodik a magyar földjéhez, a hazájához, azaz, a nemzetéhez. Szétválaszthatatlanok! Ezért van az, hogy a magyar föld nem eladó, mert a magyar ember a magyar föld tartozéka, õ a magyar nemzet, és nem adja el a hazáját. Azért nem lehet a magyar földet, a magyar ingatlant felvásárolni, mert az ember és a föld között ez az összetartozás az isteni határozat, ez az isteni törvény örökre szóló! Kun Béla és Samueli Tibor viszont az internacionalizmus szelleme és törvénye szerint gyilkolta a magyart!

Valójában a Francia Forradalom óta a polgárok vitték, erõszakolták világszerte az Internacionalizmus szellemét a nemzetekre. (Azért a szellemét, mert lelketlen, agyafúrt eszme a nemzetek, az országok leigázására. A magyar ember pedig a gonoszra azt mondja, hogy lelketlen)! A polgár, az állam, a civil nem definiálható kifejezés a politikai szótár szerint. A polgárok hozták létre a pártrendszert. A pártokra azért volt szükség, hogy megszûnjön a nemzeti érzelem, a nemzeti érdek azáltal, hogy a pártok megosztják a magyart. Megosztottan a magyar már nem tud magyarként gondolkodni, így a pártok gondolkodnak helyette. Ígérnek neki programokat, bérnövekedést, életszínvonal növekedést mindaddig, míg meg nem erõsítik hatalmukat a magyarok felett. A háború után a szovjetek jelenlétével és támogatásával a Kommunista Internacionalizmus lett a gyõztes hazánkban, a kommunista államterror. Ezt a kommunista internacionalizmust 300 ezer szovjet katona védte hazánkban. Hasonlóan mûködött ez az államterror, mint Mao Ce Tung „kulturális forradalma” Kínában, csak a miénk volt elõbb, és nálunk nem ették meg az értelmiséget, mint Kínában, csak meggyilkolták. Mert Maónak az volt a tana, hogy „az újjáépítéshez a totális megsemmisítés szükséges” amit úgy értelmeztek Kínában, hogy az értelmiséget el is kell fogyasztani. Nálunk más szisztéma alakult ki, nem volt kannibalizmus, egy sokkal finomabb módszert agyaltak ki! Nálunk, „ha a múltat végképp eltöröltük” volt a cél. De a megtörténteket csak elhazudni, elhallgatni, meghamisítani lehet, eltörölni már nem. Akik ezt a kort nem élték meg, nem tudnak róla semmit. Ez sem véletlen! A II. Világháború végén a magyarokat háborús bûnösnek kiáltotta ki az új internacionalizmus, mely hazánkban kimondottan a nemzetiségiekre, mai nyelven a kisebbségre támaszkodott. Nálunk a „reakciósok”, a kulákok begyûjtésével, kínzásával, kivégzésével mutatták meg a nemzetiségi-kisebbségi hatalmukat, ami a „csengõfrász” névvel marat fenn a történelemben. Életünk emléke és múzeuma a „Terrorok Háza”. Ugyanis, minden család reszketett, hogy mikor csenget be éjjel az AVH! Az AVH-t, a Kommunista Pártot a hazánkban élõ „nemzetiségbõl” alapították, mert azok mindég is érezték, hogy „kilógnak a sorból” a másságukkal. Az öröklött gének az öröklött magatartást és életformát megõrizték, ezért lettek és maradtak õk mások, mint a magyar õslakók. Most is mások, most nem nemzetiségnek, hanem „kisebbségnek” mondják magukat, ami helyes is, mert nekik idegen Magyarország, itt sohasem lehetnek „otthon”. A mi hazánk nem az otthonuk. A háború után megalapították a Munkás-Paraszt Kormányt. Bevezették a „KULÁK (GULAG) RENDSZERT”, és a megbélyegzett magyar „bûnös” és ellenség lett. Az iparban, a közéletben pedig a REAKCIÓSOK lettek mindazok, akik a párttagoknál okosabbak, képzettebbek voltak. Ez a Munkás-Paraszt Kormány úgy mûködött, hogy földet osztottak szét a parasztok között. Amikor bevetette a magyar a kapott vagy már régebbi tulajdon földjét, akkor jött a TSZ, a Termelõ Szövetkezet, elvették a földjét újra az igásállatokkal együtt. Az államosítással megszüntették a magyar tulajdont, a „magánszektort”, a gyárak az állam kezébe kerültek, az iparosokat pedig egy szövetkezeti formába tették. Elvették a parasztok földét, megkezdõdött a beszolgáltatás, a vagyonelkobzás, ami azt jelentette, hogy az állam és pártfunkcionáriusok „hivatali méltóságukhoz illõ” környezetet kívántak maguknak. Akinek a háza, villája, vagy a lakása megtetszett, onnan a „reakciós” vagy a „kulák” tulajdonost „kiköltöztették” és õk települtek a másik otthonába. A kiköltöztetetteknek volt helyük a Hortobágyon, Kistarcsán is! Még vigyáztak is rájuk a fegyõrök! Így cserélõdött Rózsadombnak lakósága is. Magyarul mondva, megkezdõdött a szabadrablás!
De hazánkban, a lebombázott ország újjáépítésére szükség volt az értelmiségre, a tanárokra, hiszen a hidak, a házak, a gyárak romokban hevertek. Mint ma! Most ezzel nem akarok kitérni az USA, Anglia szõnyegbombázására, arra sem, hogy a hídjainkat a forgalom kellõs közepén a szövetséges német katonák robbantották a Dunába, mert ezt most sem szívesen hallják, még a kormányban sem. Ugyanis, a globalizáció most az amerikai internacionalizmus, meg a német internacionalizmus melynek támogatói az idegeneket kiszolgálói, ugyancsak õk, az „állampolgárok”, azaz, a nemzetiségek és a kisebbségek. Ebben a nagy internacionalizmusban az is érdekes, hogy „vezérünk”, azaz, az EU vezére és tulajdonosa Németország. Németországban pedig az állampolgárok megkülönböztetésére a németeknek külön igazolványuk van, tehát otthon nacionalisták. A letelepült idegen max. 1/3 fizetést kaphat csak! Hazánkban megkövetelik tõlünk az idegenek imádatát. Ma már a kapitalista internacionalizmus uralkodik, ami által a nagyhatalmak talpnyalói, - hogy mást ne mondjak, - lettünk. Viszont a rajongók tábora hazánkban nem változott. Õk mindég ugyanazok! Ezért lettünk és általuk az Európa Unió tagállama is, csak 20 lépcsõvel lejjebb, mint a többi ország! A nemzetiségi-kisebbségi politika azért is fontos, mert az „idegenek anyaországa” anyagilag támogatja a hazánkban élõ idegeneket. Természetesen ezek az idegenek is magyar állampolgárok, olyanok, hogy belõlük magyar nem lesz soha. Õk mindég „mások” maradnak!
A módszerük az lett, hogy a polgárokból a „hirtelen született” párttagokat a gyárakban, az egyetemeken, hivatalokban egy „reakciós, népnyúzó, fasiszta” mellé ültették azzal, hogy minél elõbb sajátítsa el „az ellenség” munkáját, tudását, mert a vezetéshez a tudás is kellett. Ha már jól bedolgozta magát, akkor majd a Párt elmozdítja az ellenséget!

A hódítók az „Internacionalizmust” hirdetik és követelik meg a leigázott magyartól, hogy az idegen üljön a magyar nyakán. Valójában õk is nacionalisták, csak nincsenek hazánkban otthon! Elég nekünk a II. Világháború és a most tervezett III. Világháború közötti idõszak annak a megértésére, hogy gyakorlatilag a köpködõk mesterségesen, jó elõre megtervezve rombolták le a hazánkat, és ügyelnek arra nagyon, hogy azt MI magyarok fel ne építsük újra, mert akkor elveszítik a magyar nemzet feletti uralmukat. És, akik annakidején a „reakcióst” leváltották, most is ugyanabban a székben ülnek. Õk ülnek a Parlamentben, õk lettek az egyetemek professzorai, nagy tanárai, õk határozták meg, hogy ki lehet a tanult ember, és kibõl legyen szolga! A rendszerváltásra kidolgozták maguknak az Alkotmánytörvényt, melyben levagyon írva az, hogy a kommunista bûnösöket 1945-tõl 1989-ig tetteikért nem szabad felelõsségre vonni, a fiaik meg a mentelmi jogot szavazták meg maguknak az Országházban. De õk közösen, a tudósok és a politikusok rombolták le hazánk iparát, tették tönkre a mezõgazdaságot, viszont ígéretekkel és jó eredményekkel, elszámoltatatással, a gyarapodás kecsegtetésével halmozzák el a koldus magyarokat a gyõzelmükig. Hát, igen! Hol voltak azok - „Az Interneten keresve tucatszám kapjuk becsületes magyar tudósok leleplezõ, elítélõ állásfoglalását.”, ellenem, - hol voltak õk az országrombolás ideje alatt, és milyen becsületfokon álltak? Hová lett a „kommunista erkölcs”? Mert mindezt tudatosan, tudományosan hajtották végre. A politikusok csak asszisztáltak nekik, amit a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium már másodszor is tudatott velem:

„Mindenekelõtt felhívom szíves figyelmét a beadványban bemutatott találmány kapcsán, hogy annak mûszaki megítélésében tárcánk nem élhet állásfoglalással, tekintettel Magyarország Alaptörvényének X. cikk (2) bekezdése, mely szerint tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány mûvelõi jogosultak’”. (Az alkotmánytörvény Alaptörvény lett német mintára: Grundgesetz = Alaptörvény). Igaz, a mi törvénykönyvünket már a 80-as években, Münchenben megírták.

Tehát, még a fejlesztés sem tartozik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumra! A „bölcsek tanácsa” dönt minden felett, mint ahogy hazánk lerombolásáért is õk a felelõsök. Vajon õket is védi a mentelmi jog?! Mert ekkora pusztítást Magyarországon még a két világháború sem tett, mint a korunk politikusai és tudósai. Hol vannak az igazi „becsületes magyar tudósok”? Mert ezek között nincsenek! Vannak, voltak, de azokat megfenyegette az MTA, tilos volt nekik a találmányom fejlesztését támogatniuk. A „tudós bácsik”, akik a politikusainkat kijelölik, kiválogatják és diktálják, akik idegenben az õ szellemiségük szerint beszélnek és cselekszenek.

1993, július 30-án az osztrák tv közleménye szerint a „Salzburgi Ünnepi Játékok” megnyitóján arról beszélt Göncz Árpád ország-világ elõtt, hogy

„Nem kell a magyaroktól félni! Magyarország internacionalista! Az a jelentéktelen kisebbség, aki magyarkodik, az nem veszélyes! Csak rájuk kell nézni, és rögtön látni, hogy kik azok! Csak meg kell õket nézni! Azok nem veszélyesek”!

Ide csatolom Göncz Árpád köztársasági elnök, SZDSZ párttag 1999, február 20-án a Melbourne-i Magyar Központban tett nyilatkozatát:

„Szeretném, ha tudnák, hogy tisztelem hûségüket egy olyan országhoz, amely már a gyakorlatban nincs! Ennek emlékét a történelem többé-kevésbé elmosta!”

1997, szeptember 28, NTV tv:
A Német Szövetségi Kormány szociális minisztere közölte, hogy a jövõben, az EU államokból érkezõ idegeneknek munkavállalási tilalmat rendeltek el! Magyarország részérõl Göncz Árpád írta alá a németekkel azt a szerzõdést, hogy a németek ne adjanak a magyaroknak tartózkodási és munkavállalási engedélyt! (Milyen jó, hogy ezt a jegyzetem, megtaláltam)!

Nem látni, hogy olyan nagy „magyar nemzeti” lenne a kormányunk. Ha pedig nem a magyar nemzetet képviselik, segítik és védik, akkor kiket? Az internacionalistákat? Magyarország internacionalista? Vagy csak a magyar kormány? Csak rájuk kell nézni, és rögtön látni, kik azok. Tehát, mi mások vagyunk, mint õk! Ezt szemmel is látni lehet, csak oda kell figyelnünk! Mert én nem vagyok internacionalista, nem vagyok radikális, csak magyar vagyok. És, hogy a nemzetek a saját hazájukat akarják, a saját nemzetük javát, az a természetes hazafiság, azt nem kell különbözõ költõi vagy drámai hangulattal, racionalizmussal, vagy radikális szavakkal illetni, mert más országokban is létezik. A koszovóiak a hazafiságukkal érték el a függetlenségüket. A görögök is hazafiak, nem hajlandók tovább a IV. Német Birodalmat, az Európai Uniót támogatni, és saját erõbõl építik fel újra azt, amit az Európai Unió lerombolt. A skótok is hazafiak, ki akarnak lépni az EU-ból és Nagy Britanniából. Az ír hazafiak is a függetlenségükért harcolnak. A baszk hazafiak is. A francia hazafiak visszakövetelik a németektõl az aranykészletüket, mert gazdaságilag tönkretette az Európai Unió a francia gazdaságot. A katalán hazafiak aláírták a saját függetlenségi nyilatkozatukat, leválnak Spanyolországtól. A hazafiság csak annak a szemében gyûlölködés, aki idegen közöttünk, mert genetikailag, azaz, vér szerint nem tartozik közénk. Hát, ezt mondta Göncz Árpád is! Nem véletlen, hogy a „nagy német” Európai vezér nemzet is megkülönböztetõ igazolványt használ önmaga érdekében. Az sem véletlen, hogy én megtartottam a szabadalmam, nem adtam el, nem partnerkodtam az idegenekkel bármilyen kecsegtetõ életet és kitüntetéseket is ígértek, mert a lerombolt Magyarország érdeke ezt követelte és követeli tõlem. „A víz égetésének története” c. cikkben egy keveset leírtam arról, amit az elmúlt 30 év alatt tettem, és senki sem mondhatja azt, hogy a magyarságom megvehetõ lett volna, vagy megvehetõ lenne. Hazaáruló sem lettem! Kitartottam a mellet, amit hat éves koromban kezdtem el. Azért nincs német állampolgárságom, mert nem akartam hûségesküt tenni a németeknek. Nekem még megvan a hazám. Igaz, romokban hever, de fel lehet építeni. Én fel akarom építeni és fel is tudom építeni az új energiatechnológia segítségével akkor, ha a magyar nemzet nem mondott le, nem ajándékozta el a hazáját az idegeneknek!

„Szeretném, ha tudnák, hogy tisztelem hûségüket egy olyan országhoz, amely már a gyakorlatban nincs! Ennek emlékét a történelem többé-kevésbé elmosta!”

Göncz nyilatkozata megmagyarázza, hogy mi a különbség az állam, a polgár, és a magyar nemzet között! Ez a magyar kormány, a magyar tudományos világ állásfoglalása, nyilatkozata és célja. Õk már 1993-ban, 1999-ben felszámolták hazánkat, Magyarországot az államelnök nyilatkozata szerint, én viszont ragaszkodom a hazámhoz, a nemzetemhez is! De, mi lesz a magyar nemzettel a hazája nélkül? Kié lesz akkor a hazánk? Igaz, a rezervátumokba akarják, majd a maradék magyart zárni, amirõl nekem már a nyugati bankárok említést tettek. Nem mondok le Magyarországról! Ha õk Magyarországot megszüntetik, megsemmisül a magyar ember is! Göncz alattomos, külföldi nyilatkozata magyarázatot ad arra, hogy a 14 évig tartó folyamatos gyalázásom azért volt, mert újra iparosítani akarom Magyarországot. A hazai tudósok is ettõl félnek. Göncz nyilatkozatából az is kitûnik, hogy a kormányunk „nemzetieskedése” csak blöff, a magyar ember becsapására kiagyalt agymosó tudomány! Megint, mint mindég becsaptak minket! Magyarország viszont a gyakorlatban volt, van, és marad, mint a magyar ember hazája! A haza megvédése, megmentése minden magyar szent kötelessége! Sem hazánkat, sem minket, magyarokat, még nem mosott el a történelem! Ne reméljék! Ezt a magyarellenes gyûlöletet visszautasítom! Viszont, én, mint magyar, a hazánk és nemzetünk gazdasági érdekében úgy rendelkezem, hogy minden magyar havi rendszerességgel támogatni köteles a Vízenergia Alapítványt azért, hogy az új energiatechnológia megvalósuljon, és a kazánok gyártása is, és más energiaszolgáltatás is rövidesen mûködjön. Ne engedjük a gyûlölködõ idegeneknek, hogy a hazánk iparosítását megakadályozzák! Mi azért születtünk magyarnak, hogy fajtánkról és hazánkról ne mondjunk le soha! A közöttünk élõ idegenek önmaguknak és fiaiknak akarják megszerezni Magyarországot, de hol élhetünk akkor mi, a mi gyermekeink és utódaink? Mit adunk mi nekik, milyen jövõt biztosítunk nekik? Mivel még létezünk, és még nem késõ, meg kell mentenünk a gyermekeinknek, utódainknak, meg kell védenünk és gyarapítanunk kell Magyarországot. Én ezt teszem, mert erre születtem, és
aki magyar, velem tart!

Vízenergia Alapítvány, postacíme, székhelye: 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3, Magyarok háza,
Adószám: 18169421-1-42,
Számlaszámok: Budapest Bank Rt.
10100716-41123700-00000006.
Postbank München:
IBAN DE65 7001 0080 0440 6868 03
BIC (SWIFT) PBNKDEFF.
Telefon: 30 89 23 213. (a kártyás telefonunk, ha külföldön vagyok, nem kapcsolható).
Kérjük az átutalásra a postacímet felírni, mert az adakozást visszaigazoljuk.Egy minisztériumi szakértõ számítása a szabadalmam bevételének felhasználásáról.


2014. szeptember 17.

Gróf Spanyol Zoltán

„Merítek az õsi tûzbõl,
merítek a fénybõl.
Merítek a földanyából,
merítek az égbõl.

Merítek az õsi hitbõl,
Fénylõ Nap tüzébõl.
Merítek én Nap atyánktól,
és a Fény szûzétõl.

Merítek a Fény fiától,
a Turulmadártól.
Merítek az erdõk mélyén,
a rügyezõ fáktól.

Merítek egy szarvasgímtõl,
mely viszi a Napot.
Amely fent az agancsa közt,
szakadatlan ragyog.

Merítek az õseinktõl,
merítek hazámból.
EN-LIL-tõl, a Nap fiától,
apámtól, s anyámtól.
Meritek egy nagy kanállal,
az életnek vizébõl.
Merítek az égi utak,
csillagszekerébõl.

Egy vagyok én Nimród atyánk,
õsi táborából.
Egy vagyok én Atillának,
gyõztes mámorából.

Egy vagyok én azok közül,
kikben Árpád vére.
Egy az Isten, egy a Nemzet,
egy vagyok én véle.

Tiszta tóból merítettem,
tiszta hát a lelkem.
Amit innen eltanultam,
soha nem felejtem.

Egy vagyok a tudatommal,
nincsen másik arcom.
A sötétség ellen vívom,
minden egyes harcom.”

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.98 másodperc
6,927,430 egyedi látogató