Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Üzenet Brüsszelnek

Hírek


Bill Jamieson üzent Brüsszelnek: olvassák el a magyarok történelmét, miel?tt szembeszállnak velük!
A világ nagyjai számtalan módon emlékeztek meg hazánkról a történelem, során…
A magyar népnek mindig is egy nagyon er?s, mondhatni vasakarata volt. Ezt a vasakaratot akkor is magunkkal cipeltük, amikor országunkat idegenek szállták meg.
Ha van egy olyan nép, ami ennyit szenvedett, és a viszontagságok ellenére mégis büszke, az a MAGYAR nép a Kárpát-medencében.
Sokszor Európa népei helyett védtük meg Európát, még akkor is, amikor ezért cserébe csak hátba döfést és egyéb támadásokat kaptunk viszonzásul.
A migrációs nyomás kapcsán Európa, egész pontosan Brüsszel folyamatosan próbálja támadni ezt az apró, ámde annál er?sebb országot. Azonban ez nem úgy megy…
Bill Jamieson üzent Brüsszelnek: olvassák el a magyarok történelmét, miel?tt szembeszállnak velük!
TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon mondta:
„Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ? múltjáért. Amid?n Amerika még Európa méhében leledzett, Magyarország gátolta meg a barbárok terjeszkedését, Magyarország ?rizte a civilizált világ biztonságát. Nincs fényesebb történelem mint a magyar nemzeté.”

II. MURAD szultán (1404-1451):
„Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak.”
MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI (1425-1502) olasz humanisták:
„Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lév? gazdagságot, ezért gy?lölet veszi ?ket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, b? a hal-áldás, nagy mennyiség? a kenyérgabona, a bor pedig kiváló.”
A Német-Római császár kancellárja írja 1444-ben:
„Nagy hatalma van Magyarországnak és nagy az ereje, de ahhoz, hogy a törököt Európából ki?zhessék, sokkal nagyobbra lenne szükség.”
CHARLES-LOUIS MONTESQIEU (1689-1755), francia filozófus:
„A magyar híres szabadságszeretetér?l, nemes és nagylelk? jellemér?l, h?si bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van.”
GRIM JAKOB (1785-1863) az els? német tudományos nyelvtan megalkotója:
„A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.”
Sir BOWRING JOHN (1792-1872):
„A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejl?dött, és szerkezetének kialakulása olyan id?kre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejl?dött nyelv, amelyben logika van, s?t matézis, er?, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke… A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az els? tételét…”
VICTOR HUGO (1802-1885) francia költ?, író:
„Magyarország a h?sök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dics?séget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a h?siesség megtestesülése. …Magyarország nem
halt meg és nem halhat meg. Ez a kiváló nemzet majd kitör sírjából ahová az önkény fektette.”
SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879) francia író, kritikus:
„A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, el?bb-utóbb fel fog támadni.”
N. ERBERSBERG (1840):
„Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság, és emellett szorgosan került minden közönségest,
kiejtésbeli nehézséget és szabálytalanságot.”

Bill Jamieson üzent Brüsszelnek: olvassák el a magyarok történelmét, miel?tt szembeszállnak velük!
A világ nagyjai számtalan módon emlékeztek meg hazánkról a történelem, során…
A magyar népnek mindig is egy nagyon er?s, mondhatni vasakarata volt. Ezt a vasakaratot akkor is magunkkal cipeltük, amikor országunkat idegenek szállták meg.
Ha van egy olyan nép, ami ennyit szenvedett, és a viszontagságok ellenére mégis büszke, az a MAGYAR nép a Kárpát-medencében.
Sokszor Európa népei helyett védtük meg Európát, még akkor is, amikor ezért cserébe csak hátba döfést és egyéb támadásokat kaptunk viszonzásul.
A migrációs nyomás kapcsán Európa, egész pontosan Brüsszel folyamatosan próbálja támadni ezt az apró, ámde annál er?sebb országot. Azonban ez nem úgy megy…
Bill Jamieson üzent Brüsszelnek: olvassák el a magyarok történelmét, miel?tt szembeszállnak velük!
TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon mondta:
„Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ? múltjáért. Amid?n Amerika még Európa méhében leledzett, Magyarország gátolta meg a barbárok terjeszkedését, Magyarország ?rizte a civilizált világ biztonságát. Nincs fényesebb történelem mint a magyar nemzeté.”
II. MURAD szultán (1404-1451):
„Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak.”
MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI (1425-1502) olasz humanisták:
„Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lév? gazdagságot, ezért gy?lölet veszi ?ket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, b? a hal-áldás, nagy mennyiség? a kenyérgabona, a bor pedig kiváló.”
A Német-Római császár kancellárja írja 1444-ben:
„Nagy hatalma van Magyarországnak és nagy az ereje, de ahhoz, hogy a törököt Európából ki?zhessék, sokkal nagyobbra lenne szükség.”
CHARLES-LOUIS MONTESQIEU (1689-1755), francia filozófus:
„A magyar híres szabadságszeretetér?l, nemes és nagylelk? jellemér?l, h?si bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van.”
GRIM JAKOB (1785-1863) az els? német tudományos nyelvtan megalkotója:
„A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.”
Sir BOWRING JOHN (1792-1872):
„A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejl?dött, és szerkezetének kialakulása olyan id?kre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejl?dött nyelv, amelyben logika van, s?t matézis, er?, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke… A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az els? tételét…”
VICTOR HUGO (1802-1885) francia költ?, író:
„Magyarország a h?sök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dics?séget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a h?siesség megtestesülése. …Magyarország nem
halt meg és nem halhat meg. Ez a kiváló nemzet majd kitör sírjából ahová az önkény fektette.”
SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879) francia író, kritikus:
„A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, el?bb-utóbb fel fog támadni.”
N. ERBERSBERG (1840):
„Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság, és emellett szorgosan került minden közönségest,
kiejtésbeli nehézséget és szabálytalanságot.”
FRENCESCO FORGIONE (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes:
„Magyarország egy olyan kalitka, amelyb?l egyszer még egy gyönyör? madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dics?ségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk
nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy-hatalmú ?rangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne er?sebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”
GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950) angol író:
„?szintén mondom, az anyanyelvemen nagyon sokszor képtelen vagyok érzéseimet és gondolataimat teljes pontossággal visszaadni. A mi nyelvünk gazdag, nagy és praktikus, de viszonylag fiatal…
Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggy?z?désemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életm?vem sokkal értékesebb lehetett volna.”
ALBERT CAMUS (1913-1960) francia nobeldíjas író – Párizs, 1957 októbere:
„… A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. …A szabadság mai évfordulóján szívemb?l kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, er?södjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával, elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. …A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztend?ben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betöm?, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.”
„Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak.”
ISAAC ASIMOV (1920-1992) scifi író:
„Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok.”
HELMUT KOHL német konzervatív politikus, kancellár 1982-1998-ig:
„A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték és a berlini falból az els? követ a magyar h?siesség ütötte ki.”

Bill Jamieson üzent Brüsszelnek: olvassák el a magyarok történelmét, miel?tt szembeszállnak velük!
A világ nagyjai számtalan módon emlékeztek meg hazánkról a történelem, során…
A magyar népnek mindig is egy nagyon er?s, mondhatni vasakarata volt. Ezt a vasakaratot akkor is magunkkal cipeltük, amikor országunkat idegenek szállták meg.
Ha van egy olyan nép, ami ennyit szenvedett, és a viszontagságok ellenére mégis büszke, az a MAGYAR nép a Kárpát-medencében.
Sokszor Európa népei helyett védtük meg Európát, még akkor is, amikor ezért cserébe csak hátba döfést és egyéb támadásokat kaptunk viszonzásul.
A migrációs nyomás kapcsán Európa, egész pontosan Brüsszel folyamatosan próbálja támadni ezt az apró, ámde annál er?sebb országot. Azonban ez nem úgy megy…
Bill Jamieson üzent Brüsszelnek: olvassák el a magyarok történelmét, miel?tt szembeszállnak velük!
TH. ROOSEVELT (1858-1919), az Egyesült Államok elnöke, 1910-ben Magyarországon mondta:
„Az egész civilizált világ adósa Magyarországnak az ? múltjáért. Amid?n Amerika még Európa méhében leledzett, Magyarország gátolta meg a barbárok terjeszkedését, Magyarország ?rizte a civilizált világ biztonságát. Nincs fényesebb történelem mint a magyar nemzeté.”
II. MURAD szultán (1404-1451):
„Aki elfoglalja Magyarországot, az ura az egész világnak.”
MARZIO GALEOTTO (1427-1497) és ANTONIO BONFINI (1425-1502) olasz humanisták:
„Európa népei mind irigylik a magyaroktól a Kárpát-medence területét, az itt lév? gazdagságot, ezért gy?lölet veszi ?ket körbe. Magyarországon a leggazdagabb a föld, b? a hal-áldás, nagy mennyiség? a kenyérgabona, a bor pedig kiváló.”
A Német-Római császár kancellárja írja 1444-ben:
„Nagy hatalma van Magyarországnak és nagy az ereje, de ahhoz, hogy a törököt Európából ki?zhessék, sokkal nagyobbra lenne szükség.”
CHARLES-LOUIS MONTESQIEU (1689-1755), francia filozófus:
„A magyar híres szabadságszeretetér?l, nemes és nagylelk? jellemér?l, h?si bátorságáról. Vendégszeretetének legendás híre van.”
GRIM JAKOB (1785-1863) az els? német tudományos nyelvtan megalkotója:
„A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet.”
Sir BOWRING JOHN (1792-1872):
„A magyar nyelv messze magasan áll, magában. Egészen sajátos módon fejl?dött, és szerkezetének kialakulása olyan id?kre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejl?dött nyelv, amelyben logika van, s?t matézis, er?, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség legrégibb és legfényesebb emléke… A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény! Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az els? tételét…”
VICTOR HUGO (1802-1885) francia költ?, író:
„Magyarország a h?sök nemzete, Németország az erényt, Franciaország a szabadságot, Olaszország a dics?séget képviseli a nemzetek sorában. Magyarország a h?siesség megtestesülése. …Magyarország nem
halt meg és nem halhat meg. Ez a kiváló nemzet majd kitör sírjából ahová az önkény fektette.”
SAINT RENÉ TAILLANDIER (1817-1879) francia író, kritikus:
„A magyar nemzet nem pusztulhat el, s ha sírba tennék is, el?bb-utóbb fel fog támadni.”
N. ERBERSBERG (1840):
„Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság, és emellett szorgosan került minden közönségest,
kiejtésbeli nehézséget és szabálytalanságot.”
FRENCESCO FORGIONE (1887-1968) olasz kapucinus szerzetes:
„Magyarország egy olyan kalitka, amelyb?l egyszer még egy gyönyör? madár fog kirepülni. Sok szenvedés vár még rájuk, de egész Európában páratlan dics?ségben lesz részük. Irigylem a magyarokat, mert általuk
nagy boldogság árad majd az emberiségre. Kevés nemzetnek van olyan nagy-hatalmú ?rangyala, mint a magyaroknak és bizony helyes lenne er?sebben kérniük hathatós oltalmát országukra!”
GEORGE BERNARD SHAW (1856-1950) angol író:
„?szintén mondom, az anyanyelvemen nagyon sokszor képtelen vagyok érzéseimet és gondolataimat teljes pontossággal visszaadni. A mi nyelvünk gazdag, nagy és praktikus, de viszonylag fiatal…
Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggy?z?désemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életm?vem sokkal értékesebb lehetett volna.”
ALBERT CAMUS (1913-1960) francia nobeldíjas író – Párizs, 1957 októbere:
„… A magyar vér oly nagy értéke Európának és a szabadságnak, hogy óvnunk kell minden cseppjét. …A szabadság mai évfordulóján szívemb?l kívánom, hogy a magyar nép néma ellenállása megmaradjon, er?södjön és a mindenünnen támadó kiáltásaink visszhangjával, elérje a nemzetközi közvélemény egyhangú bojkottját az elnyomókkal szemben. …A legázolt bilincsbe vert Magyarország többet tett a szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a világon az elmúlt húsz esztend?ben. Ahhoz, hogy ezt a történelmi leckét megértse a fülét betöm?, szemét eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az emlékezetben.”
„Kelet-Afrika pusztáin tevekaravánok tábortüzeinél a magyar szabadságharcról énekelnek olyan törzsek is, melyek Európáról sem igen hallottak.”
ISAAC ASIMOV (1920-1992) scifi író:
„Az a szóbeszéd járja Amerikában, hogy két intelligens faj létezik a földön: emberek és magyarok.”
HELMUT KOHL német konzervatív politikus, kancellár 1982-1998-ig:
„A legnagyobb csapást a nemzetközi kommunizmusra a magyarok mérték és a berlini falból az els? követ a magyar h?siesség ütötte ki.”
KRANTZ S. GROVER (1931-2002) amerikai antropológus:
„A magyarországi magyar nyelv ?sisége ugyanilyen meglep? lehet… átmeneti k?kori nyelvnek tartom, mely megel?zi az újk?kor kezdetét… a magyar az összes helyben maradó európai nyelvek közül gyakorlatilag a legrégibb…”
HANS KUITERT – De Telegraaf (2001):
„A nacionalizmus gyakran ellenérzést vált ki a világban: másokkal szembeni fels?bbrend?ség érzését sejteti s olyan kellemetlen nevek kapcsolódnak hozzá, mint Hitleré, Milosevicsé és – néhány palesztin számára – Sharoné. A magyar nacionalizmus azonban más természet?, veszélytelen jelenség. A magyar nacionalizmus ugyanis a Marsról jön.”
A Marsról, a nap negyedik bolygójáról, ahová a NASA áprilisban kutató szondát indított, noha kutatás végett elég lett volna egy Concordot küldeni Budapestre. Hisz Magyarország a Földre szállt Mars s a magyarok
olyanok, mintha földöntúli elmék lennének: virtuózok a számítástechnikában, briliáns tudósok, akik Nobel-díjakat nyernek, kiváló matematikusok. Egyszóval ha igaz a mese – az emberiség krémje.”
melyik is? a piros, vagy a zöld?
NICHOLAS LEZARD – The Guardien (2004):
„A magyarok tulajdonképpen nem is földi lények, hanem egy szuper-intelligens földönkívüli-faj, amelynek sikerült egybeolvadnia az emberiséggel, s csak m?veik zsenialitása és nyelvük teljes érthetetlensége árulja el ?ket.”
ARNALDO DANTE MARIANACCI, az Olasz Kultúrintézet igazgatója (2006):
„…a magyar nyelv nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem üzletel, nem ad nem vesz el senkit?l. Míg más országokban a nép formálja a nyelvet, addig itt a nyelv formálja a magyarokat. Azt hiszem, hogy a magyar nyelv a világörökség része is lehetne, mert tiszta nyelv. Semmilyen más nyelvnek nem sikerült tulajdonképpen behatolni és idegen kifejezéseket ráer?ltetni…”

TANPAI RINPOCE a nepáli Fehér Király kolostor vezet? lámája 2007-ben:
„Önök, magyarok elképzelni sem tudják, milyen büszkék lehetnek nemzetükre, magyarságukra. Mi biztosan tudjuk, hogy a világ szellemi, lelki és spirituális megújhodása az Önök országából fog elindulni.”
JOACHIM MEISNER (1933- ) bíboros, 2009. augusztus 20-án:
„Európának szüksége van Magyarországra, arra a szenvedésben, háborúban és szükségben meger?södött népre, amely soha nem hagyta magát legy?zni.”
BILL JAMIESON (1945-) – Scotland on Sunday (2012. január 15-én):
„…Nyugati nemzet régóta nem hozott létre ilyen feddhetetlen kulturális és szellemi tartalmú és leny?göz? morális érték? dokumentumot. A 21. század erkölcsi sivatagában megdöbbent? lehet szembesülni a hagyományos értékek, hazafias hozzáállás és az igazi szabadság tiszteletének ilyen drágakövével. Nem csoda, hogy Brüsszel és Washington er?szakkal vissza akarják vonatni: olvassanak egy kis magyar történelmet, miel?tt ilyen hiábavaló próbálkozásba fognának.”
Egyetértesz te is azzal, hogy lehet, hogy nem éppen az a nép és ország vagyunk, amivel Brüsszel csak úgy packázhat?
OSZD MEG másokkal is!

Valahol a messzeségben
?si földem rejtekében.
Kusok, Kunok, Sumír Szkíták,
Hunok, Szabír Massageták..
-
Káldok, Székely és a Jászok,
Alkottak egy szebb világot.
Turul Szarvas nemzetségét,
Oroszlán és Párduc népét..
-
Ahol papkirályok éltek egykor,
Tudást bíró hatalmasok.
Pártusország ?si népe,
Magnak dics? nemzetsége..
-
Akik itt élnek még most is bennünk,
Nemes vér? ?s nemzetünk.
Roga, Buda és Attila,
S Árpád vezér büszke hada..
-
Akik nem hajtottak sosem fejet,
Még sorolhatnák ezer nevet.
Akik meg?rizték ezt a hazát
És Szent vérükkel meglocsolták..
-
Hát ne feledd te sose magyar,
Hogy mit adott e dics? haza.
?si hitet bátorságot,
Hogy meg?rizd e Szent országot..
-
S vidd tovább az ?si véred,
Amit Östen adott meg te néked.
Szabadságot, boldogságot,
S Magnak hitét mi benned lángol..
Áldás!

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.91 másodperc
6,927,557 egyedi látogató