Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Emlékezzünk az Égi és földi lakók között kötött szövetségre!

Hírek


Az el?z? bejegyzésben a Szkíta, Hun és a Magyar teremtésünket ismertettem tártam elétek a Sumér teremtésben. Most az Égi és földi ember között kötött szövetséget fogadjátok szeretettel.

1. ÍZ-TEN tökéletes alkotásában, az ? változtathatatlan akarata szerint, ÉN-LIL elválasztotta az Eget a Földt?l, és messzire távolodott a Föld attól.
2. ÉN-LIL kiásta a MAG-ot a Föld belsejéb?l, hogy majd kalász fakadjon bel?le – a Rendeltetés szerint.
3. Az Ég és a Föld szövetségévé a Fokost avatta, a Fokos és a Nádkosár hivatásául pedig a MUNKÁT rendelte.
4. Így magasztalta fel ÉN-LIL a Fokost. Aranyból lett az ? Fokosa és ezüstb?l annak tokja. Feje lazúrk? és foka er?s mint a gátakat dönt? Égi Bika.

5. Amikor ÉN-LIL megteremtette így a Fokost és annak sorsát is megszabta, fején ékesked? Szent Koronáját annak az EM-BAR-nak fejére illesztette, akiket már el?bb a Földre küldött, és most kegyes szemmel nézett rájuk.
6. Az Ég lakói mind köréje sereglettek, és ÉN-LIL elibük tette a Szent Fokost.
7. Imával hódoltak ÉN-LIL-nek az Ég lakói és aztán – égi szózat kíséretében – átadták ÉN-LIL Szent Fokosát a földi EM-BAR-nak, hogy a rávetett sors szerint használja azt.
8. Az Ég lakóinak szózata pedig ez volt: „Vegyétek ÉN-LIL Szent Fokosát örök szövetségül. Mert szövetséget állapítunk meg miközöttünk és ti közöttetek és a ti magotokból utánatok jöv? nemzedékek között.

9. ÍZ-TEN – ÉN-LIL által – tinéktek és nemzedékeiteknek adta a Földet, a Tudás Fájával – örök birtokul. Telepedjetek és gyarapodjatok a négy folyók gazdag vidékein.
10. A Szent Fokos ama szövetségnek jele, melyet meg kell tartanotok miközöttünk és ti közöttetek, akik majd a földi helyeken – a MUNKA erejével – felépítitek ÍZ-TEN földi birodalmát. E Szent Fokos Szövetsége adja meg nektek a Föld birtoklásának hatalmát.
11. Azért rendeljük, hogy nemzedékeitek fiainak mindegyike éljen és munkálkodjon e Szövetség Fokosának erejével. A kezében tartsa és jól használja azt ÉN-LIL dics?ségére.”
12. És – amikor ÉN-LIL arany fokosát a földre szállt EM-BAR kezében látta, villámfényt szórt arra és mennydörgésként így hallatszott szava a Földre: „Szövetséget kötöttem veled kosi EM-BAR a fokos erejével. A Föld ura lész mindaddig, míg h?séggel szolgálod és megtartod Szövetségemet.”

13. Az Ég lakói pedig jól segítették a földi kosaikat a Szövetség szerint. B?ség és boldogság fakadt a földön a Fokos erejével.
14. Városokat épített a Fokos és a Fokos Háza lett az Igazság Szentélye, de a Szövetség ellen lázadó házat, az engedetlenség otthonát is a Fokos dönti romba.
15. Lemetszi a gonoszság fejét. Letöri koronáját és kivágja a gyökerét, de segít?je és oltalmazója a Jóság virágát term? Életfának.
16. ÉN-LIL Atya meghatározta a Fokos hivatását . . . és az Ég és a Föld között kötött Szövetség ereje által pedig mind örökre rendelte azt, hogy: „A Fokos dicsértessék.”

17. Az Ég lakói jól teljesítették a Szövetséget. Mert ahogy a földi EM-BAR testében él a Lélek Fénye és annak ereje által uralja, formálja az anyagot – folytatva IS-TEN akarata szerint a Teremtés munkáját – ugyanúgy az Ég lakói között ÉN-KI volt az, aki a Lélek – ÉN-LIL – ereje által teremtett tovább minden anyagot és testet.
18. ÉN-KI áldotta meg – a Szövetség szerint – a Tudás Fájának országát – fákkal, növényekkel, madarakkal és álatokkal sokasítva meg azt a Föld színén, és aranyat, ezüstöt, rezet, és mindenféle ércet rejtett annak belsejébe. Az Ég lakói közül IS-KUR lett ezek gondozója, mert ? hozta az aranyat és ezüstöt az Égb?l a Földre.
19. Aztán a négy folyó vizeit gazdagította ÉN-KI b?séggel és halak sokaságával. A vizek vigyázójául EN-BI-LULU-t rendelte az Égb?l.
20. Az EM-BAR fiai pedig – a Tudás Fájának erejével – ekét és igát szerkesztettek. A Fokossal formálták azt. Elvetették ÉN-LIL által a Földre adott magvakat, és kalászba szökkent gazdag termés ékesítette a földi mez?ket. Öntöz? csatornákat is épített a Fokos, és ezek gondozójául ÉN-KI az égi lakó ÉN-KIM-DU-t tette.

21. B?ség és öröm lakozott a Földön. Házak építésébe is kezdtek és a téglavetésre, a téglavet?formák készítésére az égi lakó KABTA tanította meg a KUSOK nemzetségét.
22. Az állatok is megszaporodtak, istállókat építettek nekik. Tejüket lefejték. ÉN-KI úgy akarta, hogy DUMUZZI – az Ég h? pásztora – tanítsa meg ÉN-LIL népét az állatokkal való bánásmódra és tejük felhasználására. Így tartották, ?rizték az Égiek a földi Kusokkal ÉN-LIL Szent Fokosának népével kötött Szövetséget.
A szövetséget vissza kell és vissza is állítjuk az Égiek és a földiek között!
Addig nem lesz egység, míg e szent szövetséget helyre nem állítjuk, mert nem tudjuk hol van a teremtésben a helyünk!
Ennek véget vetünk és megteremtjük az egységet, ez az Ég kérése és akarata szerint kell történjen.
Az Égt?l kapott fokost Atilla nagy királyunk érdemelte ki és mindaddig nála volt amíg nem
ruházta rá, az égiek által kiválasztott, elhívatott, felkészített utódjára.
Ez az Égiek által választott valaki jelenleg közöttünk él.
Ezt az embert kell megkeresni, és követni mert ? az Égi választott ?t kell követnünk!
Ha nem akarjuk azt "amit a Gábor szavát idézem, ha ezt nem tesszük akkor végünk!" Ez nem tréfa, de nem is vicc!
Áldás! Nagy Bálint Hun Kende


ARANYOSI ERVIN: SZKÍTÁK-HUNOK-AVAROK-MAGYAROK!
SZKÍTÁK-HUNOK-AVAROK-MAGYAROK.
HISZEK – TUDOK – AKAROK – HALADOK.
ISTENEMMEL EGY VAGYOK, EGY VAGYOK,
MÁST URALNI FELETTÜNK NEM HAGYOK!
MI TEREMTJÜK A HAZÁT, S VAGYONÁT,
?SHITÜKET UTÓDOMNAK ADOM ÁT!
SZKÍTÁK-HUNOK-AVAROK-MAGYAROK,
SZENT FÖLDEMEN ÉLEK, S ITT MARADOK!
EZ A SZENT FÖLD – MAGYARORSZÁG – A MIÉNK,
S ARRA KÉREM A NEMZETEM ISTENÉT,
HOGY AZ ORSZÁG ÚJRA MÁR EGY LEGYEN,
ÁLDÁS ÜLJÖN CSODA SZÉP NÉPEMEN!
SZKÍTÁK-HUNOK-AVAROK-MAGYAROK,
ÉLJETEK ITT, AMÍG CSAK A FÖLD FOROG!
ALKOSSATOK EGYSÉGES NEMZETET,
ÁLDÁS LEGYEN, DICS?SÉG VELETEK!
ÁLDD MEG ISTEN FÉNYEDDEL A MAGYART,
LEGYEN OLYAN NÉP, AMELYIK ÖSSZETART!
SZKÍTÁK-HUNOK-AVAROK-MAGYAROK,
HADD TEGYEM HÁT, AMIT ÉN AKAROK!
?SEIMHEZ HÍVEN ÉLJEM ÉLETEM,
GAZDAGODJON, S ÉLHESSEN E NÉP VELEM!
BOLDOGULJUNK, ISTENÜNKKEL EGY LEGYÜNK,
AMI RÁNK VÁR, TISZTA SZÍVEL MEGTEGYÜNK!
SZKÍTÁK-HUNOK-AVAROK-MAGYAROK,
?SEIMNEK NYOMDOKÁBAN HALADOK!
VIRÁGOZZÉK FEL HITÜNKT?L EZ A NÉP!
TEGYÜK SZEBBÉ, JOBBÁ EGYMÁS ÉLETÉT!
FOGADJ VISSZA JÓSÁGODBA ISTENEM,
EGYESÍTSD A KORONÁDDAL NEMZETEM!
ARANYOSI ERVIN © 2020-05-29.

Magyarok ?si "esküje".
Nem ártok neked, magamért felel?sséget vállalok.
Nem függök t?led, veled egyenrangú vagyok.
Nem hazudok neked, veled tisztán szólok.
Nem alkuszom meg veled, küldetésemben vagyok.
Életemben Föld anyánkkal, Ég atyánkkal, s veled egy vagyok!

Alkonyló világban
eltévedt a szarvas...
Most-id?k hitéb?l
jövend? nem épül,
völgyei honából
kiveszett az álom,
távol-út vándora,
nem jár lombok között,
teste is idegen
gúnyákba öltözött.
Karcsú lába most lép
t?zhely hamujába,
halott betonházak
fekete árnyába,
szája is már iszik,
tört, csorba pohárból
sohasem is talán
a tiszta forrásból.
II.
Ám a lelkét mégis
varázskörök óvják
s lelke tükörében
igaz Látók látják.
Igaz Látók látják,
ért? szemmel nézik,
valódi valóját
elibéd igézik,
pusztulás s teremtés
kett?s t?zkörében,
rossztól jóig s vissza,
örök keresésben.
Csodaszarvas fején
ágbogas korona
tündököl, magasul
Életfa, Világfa.
Gyökere a mélyben,
Világhegyen álló,
titkos koronája
Ég-világban álló,
törzsével a mostban
emberre vigyázó.
Csodaszarvas fején
ágbogas korona
s gyönyör? aggancsnak
ezer ága-boga,
ezer ága bogán
ezer fényes gyertya.
Ezer fényes gyertya
gyújtatlan gyulladott,
ezer fényes gyertya
oltatlan aludott.
S az szép fényes Napot
szarvai közt hozza
s az szép fényes Holdat
is magasba tartja
s hófehér csillagát
közepébe fogja
s lánglelke ?s hitét
ága közé fonja
s ezer esztend?knek
tornyaira t?zve
kaput nyit a csillag,
mintha asszony szülne
s ahol él? t?znek
szent parazsa villan,
Világot gyújt véle
minden komor mostban.
Esztend?k vándora,
táltos csodaszarvas,
szép fejét fölszegve
sors hangjára hallgat.
Selyemláng-palástot
fátyoloz tet?kre,
hullat forró könnyet
a most-esztend?kre,
csukott szem? házak
csukott ablakára,
becsukódott szívek
alvó alkonyára,
alvó alkonyára,
titkos hajnalára,
Fényálmodó gyermek
szíve ablakára.
III.
És a gyermek alszik
s úgy látja az álmot,
ahogy ezerévek
véstek valóságot
minden évgy?r?be,
minden él? lángba
örvényl? t?zkörbe,
kiválasztottságba.
Táltos szép kezében
szent dob szíve dobban,
Utat választ s indul
Háromvilágokba’.
Sötétség honában
Ármány árnyán gy?z?,
Ember-világokban
jóságokat ?rz?
s Ég-Világba érve,
titkok ajtajából
Fényt hoz le a földre
Tudás otthonából.
Táltos szép kezének
varázsérintése
rásimogat csöndben
kett?s t?z körére
s az örvényl? gy?r?n
percnyi árnyék támad,
most-világba hozza
az ?si csodákat.
Háromvilágokat
EGY középbe avat,
fölviszi az Égbe
a hallgató házakat.
Hallgató házakat,
alvó városokat
s minden komor most-ból
az Ember-álmokat.
IV.
S ím, a Csodaszarvas,
Világhegyen álló,
Világhegy földjéb?l
Világfává váló,
ág-bogas agancsán
kigyúlnak a tüzek
s újra ott ring a Nap
agancsai között
s Napnak közepében
szent tudás csillaga
minden ?snek hite
vagy talán ? maga.
S ím, a Csodaszarvas
visszatér az Útra,
szeme sugarában
öröklét mosolya.
És a gyermek látja,
ahogy kecses lába
átallépik újra
erd? avarába.
Erd? avarába,
tisztásról tisztásra,
csöndalkony óráján
halk-lassan lép tova
s mire a Nap szentül
völgy lesz az otthona.
Szent madárnak szárnya
rebben rónák fel?l,
agancsán megpihen
fátyollá fellegül.
Szép fejét meghajtva
iszik a forrásból,
iszik a forrásból,
amaz jó tisztából.
Víz csöppje, mint a könny,
lehullik ajkáról,
sz?z harmatok gyöngye
ragyog egy f?szálról.
V.
Sz?z harmatnak gyöngye
ragyog sok f?szálról,
lélek dallamokban
ismét álom szépül,
most-id?k hitéb?l
jövend? is épül,
jó hajnal virul föl
Táltos Csodaszarvas,
Fényálmodó gyermek
Szíve ablakából.

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.21 másodperc
8,064,766 egyedi látogató