Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A segesvári csata

Hírek1849. július 31. A segesvári csata

1849. július 31-én gy?zték le Alexander von Lüders orosz és Eduard Clam-Gallas osztrák tábornok egyesült er?i Bem József maroknyi seregét a Segesvár mellett vívott ütközetben. A magyarok számára gyászos eredménnyel végz?d? csata els?sorban arról nevezetes, hogy Segesvárnál t?nt el a forradalom és szabadságharc híres költ?je, Pet?fi Sándor.

Miután I. Miklós cár (ur. 1825-1855) Paszkievics herceg vezényletével intervenciós hadsereget küldött Magyarország ellen, a szabadságharc ügye válságos helyzetbe került; a hadszínterek közül talán még a Bem József által védett Erdély állapota volt a legbiztatóbb, hiszen itt „csak” 55 000 f?nyi ellenséges hadsereggel szemben kellett védekezni – kevesebb, mint 40 000 emberrel. A Lüders és Clam-Gallas által vezetett intervenció ellen küzd? Bem erejét azonban a nyár során a román felkelés és egy Moldvába indított hadjárat is elaprózta, miközben a tábornok legjobb egységeit a Temesközbe küldte el?re, hogy az osztrák és orosz er?k elleni dönt? csatában a magyarországi honvédseregeket támogassa. Bem látszólag nagy létszámú serege a valóságban kétharmad részben újoncokból állt. Az erdélyi parancsnok feladata az orosz intervenciós csapatokkal és havasalföldi román felkel?kkel kiegészült császári er?k feltartóztatása volt, míg Görgey Artúr f?vezér a magyarországi hadszíntéren módot talál a gy?zelem kivívására.

Lüders a Vöröstorony-szoroson át nyomult be Erdélybe, és miután sikertelenül támadta a Székelyföldet, az Alföld irányában próbált meg kitörni. Bem az orosz hadmozdulatok nyomán rákényszerült az összecsapásra, ezért Segesvár környékén, 1849, július 31-én csatát vállalt az intervenciós er?k ellen. A lengyel származású tábornok abban bízott, hogy az ellenség érkezése el?tt egyesülni tud majd Dobay József, Kemény Farkas és Stein Miksa kisebb létszámú alakulataival, és így 8000 katonát állíthat szembe Lüders nagyjából 10 000 f?s seregével. Az orosz f?vezér azonban ügyes taktikával elvágta a segédhadakat Bem f?er?it?l, aki, miután segítséget küldött a Székelyföld védelmére, mindössze 2500 katonával és 16 ágyúval vállalta el az ütközetet.

Bem er?i olyan csekélyek voltak, hogy a Segesvárhoz érkez? oroszok egyszer?en nem hitték el, hogy a f?sereggel állnak szemben, ezért Lüders tábornok az ütközet legnagyobb részét a Marosvásárhely felé vezet? út ?rzésével töltötte, mivel cselre számított. Az ütközetet a két sereg Segesvár és Héjjasfalva között – a várostól keletre – vívta meg, a Küküll? folyótól délre es? területen, az Ördögerd? és a Segesvári-erd? közötti Ördögpatak völgyében.

A maroknyi magyar er?k számára a csata kedvez?en indult, a délel?tti ágyúzás során ugyanis halálos találat érte Szkarjatyin tábornokot, Lüders vezérkari tisztjét. Mivel az ellenség mindössze állásainak védelmére szorítkozott, Bem hamarosan rohamot indított a Segesvári-erd?ben kiépített orosz állások ellen, de az Ivin altábornagytól, majd a délután folyamán magától Lüders tábornoktól érkez? er?sítések segítségével az intervenciós er?k újra és újra visszaverték a magyar rohamot.

A csata sorsát – a nyilvánvaló orosz fölény és a honvédek ágyúinak meghibásodásai mellett – végül a magyar f?vezér ballépése döntötte el, aki az erd?ben harcoló egységeken kívül nem feltételezett több ellenséges csapatot Segesvár környékén. Miután a Segesvári-erd?ben és a völgyben vívott küzdelem centruma a Küküll? menti jobbszárnyra tev?dött át, Bem – sejtései alapján – vakmer? módon a balszárnyról is átcsoportosította er?i nagy részét, hogy több órás küzdelem után végre kieszközölje az áttörést.

Az elkeseredett harcot végül Lüders 5500 f?s hadteste döntötte el, mely délután 4 óra után elhagyta korábbi állásait, érkezése után pedig elsöpörte a gyenge magyar balszárnyat. Az áttörést tehát az oroszok érték el, akik nem sokkal ezután egy villámgyors lovasrohammal megtörték a honvédeket. A magyar seregek délután 5 óra után összeroppantak a többszörös túler?vel szemben, és pánikszer? menekülésbe kezdtek Fehértemplom irányában, miközben hadianyaguk és ágyúik java része orosz kézre került.

A kozákok a gy?zelem után hajtóvadászatot indítottak a visszavonuló magyarok ellen, így kisebb csoportok éjszakába nyúló véres utóvédharcot folytattak Segesvár környékén. A z?rzavart jól mutatja, hogy a menekül? honvédek beleütköztek a magyar lovasságba, közben a f?vezér, Bem egy mocsárba zuhant lováról – csak az este során mentették ki az ?t kutató honvédek –, és valószín?leg ebben az órában vesztette életét Pet?fi Sándor költ?, a lengyel tábornok hadsegéde is, akinek holttestét soha nem találták meg. (Mai egyik cikkünkben tettünk említést Pet?fir?l, aki nagy valószínüséggel nem a segesvári csatában hunyt el. *Barguztin* ).

Bár a segesvári ütközet komoly vereség volt az erdélyi er?k számára, Bem el?relátásának köszönhet?en korántsem volt végzetes: a honvédseregek maradéka már augusztus 1-én egyesült a kolozsvári és besztercei csapatokkal, és a hónap elején apróbb gy?zelmeket is elért az oroszok ellen. Az erdélyi hadszíntér sorsát az augusztus 6-án vívott nagyszebeni és nagycs?ri ütközetek pecsételték meg, ahol a többszörös túler?ben harcoló cári és császári er?k felmorzsolták Bem seregének jelent?s részét. Tekintve, hogy a következ? napokban a f?er?k is dönt? vereséget szenvedtek Temesvárnál – mely csatában egyébként Bem József ugyancsak részt vett –, elmondhatjuk, hogy a lengyel tábornok a nehézségek és a kudarcok ellenére h?siesen teljesítette vállalt feladatát, ugyanis Lüders, az orosz célkit?zéssel ellentétben, nem tudott kijutni a magyarországi hadszíntérre.

Tarján M. Tamás nyomán

Hun-Maghar himnusz
Maghar Himnusz

Országok országa
Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt
A világnak fénye,
Nagy a te nemzeted,
Nagy a te végzeted,
Oly messze magasztos,
Hogy föl sem érheted

Mint a magas menny s ég,
Szíved mérhetetlen,
Életed gyökere
Szent és sérthetetlen,
Hegyek, árnyas erd?k,
H?s föld büszke népe,
Ez a te végzeted
?si öröksége:

Er?s, gazdag vár vagy,
De az örök törvényt,
Amit Isten rád rótt,
Vállalnod kell önként,
Hogy beteljesüljön
Gy?zelmes végzeted:
Isten oltára te vagy,
Emeld fel a fejed!
Egységbe nemzetem.


Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.06 másodperc
6,928,509 egyedi látogató