Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Mi Atyánk ki vagy a menyben

Hírek


Zombiország
Bámulok ki a poros ablakon,
Ronda firkák a piszkos falakon.
Szemetet fúj az esti szél,
Fásult zombi mind, aki itt él.
B?zös kukák közt kóbor kutya,
Ki tudja, hol volt az otthona.
Nem is emlékszik már arra,
Mit jelent a szó: igazi haza.
Nézem a fáradt embereket,
Mindenki mosolytalanul siet.
A közöny kiül az arcukra,
Er? nincs már a harcukra.
Megfáradt , üres tekintetek,
Szürke, igénytelen életek.
Van, aki nem tudja a nemét,
S mára már érték a szemét.
Hülyítik ezerrel itt a népet,
Festik nekik a hamis képet.
Város, vidék egyformán ilyen,
Az egész ország "agyilag" pihen.
Zombik országa lettünk,
Magunkat élve eltemettük.
Hol van már büszke népünk,
Hová lett , igaz magyar vérünk?
Honfitársaim ébredjetek!
Engem még ne temessetek!
Bennem még dobog a magyar szív,
Kezemben ott feszül az ?si íj.
Testvéreim vagytok mindannyian,
Miért alszotok még oly sokan?
Miénk legyen ez a szép haza,
Idegennek ne legyen itt szava.
Megfizettük már a nagyurak bérét,
Vegyük most végre az elnyomók vérét.
Legyünk újra büszke magyar nép,
Ne tépje életünket szét az ellenség.
Emlékezzünk mindig nagyjainkra,
Szánkat, ne hagyja el az ima.
Ne bújjunk álarc mögé gyáván,
A sötét er?södik ezt látván.
Ragyogjanak a tekintetek újra,
Fényes legyen minden magyar útja.
Unokáink ránk büszkék lehessenek,
Szabad,tiszta országban élhessenek.
Magyary Eszter
2018-11-19

Atilla királyunk világképe
Neves történelmi személyek vélekednek
A világ, különösképpen a nyugati világ Atilla képe rendkívül zavaros. Tájékozatlanság, rosszindulatúság, torz képalkotással összekötött magyar-ellenességnek nevezhet?k. Ezeket nem ismételjük.
Atilla (Atila) nevét ezen az ?si, eredeti alakjában helyes használni. Nevének "Attila" formája idegen eredet?, nyugatról került hozzánk.
Atillának sikeres hódításai miatt természetesen sok ellensége is lett.
Érthet?, mert kora legfejlettebb hadseregének nem tudtak ellenállni.
A nyugati világ azóta is tettekkel bizonyította magyar ellenességét.
Voltak, és vannak az igazságot, a valóságot ismer? és hirdet?, f?leg tudományos egyéniségek. Az igazságot tükröz? épít?, jóindulatú és magasztaló vélemények egyre inkább teret hódítanak.
Ezek közül idézünk néhányat.
--Kölcsey Ferenc, a Himnuszban:
„?seinket felhozád
Kárpát szent bércére
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.”
--Zrínyi Miklós, Atilla cím? versében:
"Vagyok magyarnak legels? királya,
Utolsó világrészül én kihozója,
Én lehetek tehát magyarnak példája,
Hírét s birodalmát hogy nyújtsa szablyája."
--A Budai Krónika (1473): „Atilla Isten kegyelméb?l Bendegúz fia, aki Engadiban született, a nagy Nemroth unokája, a magyarok, médek és gótok királya, a földkerekség félelme és Isten ostora.”
--Thúróczy Krónika (1486) „a Hunok, Médek, Gótok, Dánok királya.”
......................................................
--I. Leo pápa: "Atilla viccel?d? természet? és kiváló tárgyalófél volt".
--Priszkosz rétor, görög történész, Atilla udvarában járt szemtanú:
„Atilla a szkíták leghatalmasabb királya, akinek udvarában a szkíta királyoknak egész hada nyüzsgött.”-- ott tisztaságot és rendet tapasztalt..., Atilla szeret? apa volt..., az oktatást nagyon támogatta...,
--Romulosz, -római követ, (aki Priscos-szal egy id?ben Atillánál járt):
„Soha sem Szkítia, sem más országok uralkodói közül soha senki nem roppantott ilyen rövid id? alatt olyant, amit Atilla m?velt, hogy egész Szkítián kívül az óceánszigetén is uralkodik és a rómaiakat adófizet?-jévé tette.”
--Omegesius, -Atilla görög származású hadvezére így vélekedett:
"Inkább lennék szolga Atillánál, mint úr és gazdag a rómaiaknál."
--James B. Patterson,-ma él?, amerikai szerz? állítja:
"Attila a világ legnagyobb vezéregyénisége."
--Eric Deschodt, -francia szerz? (2006) írja Atilláról szóló könyvében:
"Senkit sem üldözött a hite miatt...Minden vallást tiszteletben tartott. Elb?völ?, ellenállhatatlan tárgyalófél volt!"
--Thierry Amadé így ír „Heldenbuch Etzels Hofhaltung” c. könyvében:
„Volt Magyarországon egy nagyon híres király, kit Atilának neveztek.
Soha, sehol nem akadt hozzá hasonló. Gazdagságban és nagylelk?-ségben senki sem ért fel hozzá. Tizenkét koronás király szolgálta.
Tizenkét herceg leste parancsait. Harminc gróf, lovagok, nemesek és számtalan fegyveres is. Ez a király annyira igazságos és emberséges volt, hogy párjára találni sem lehet.”
--Linda L. Creighton, -amerikai történész (US News +World Report)
2006. január 3-i különszámában) több oldalon így méltatta Atillát:
"Atilla a magyarok nagy ?se...Azért született, hogy felrázza a világot !
A bátorság, a h?siesség és a vezet?képesség eszményképe !...
Atilla az egységes Európa els? megálmodója..."
--Wess Roberts, Phd. -amerikai szerz?, könyveiben méltatta Atillát:
-Az 1985-ben kiadott "Leadership Secrets of Attila the Hun" m?vében
Atilla uralkodói, vezéri alapelveit és titkait tárja elénk.
Könyveit neves amerikai állami, egyházi és katonai vezet?k is ajánlják.
-1992-ben a "Victory Secrets of Attila the Hun" könyvében Atilla gy?zel-mi titkait ismerteti. Atillát, a legnagyobb és legsikeresebb hun-magyar hadvezért mindkét könyvében méltatja, példaképnek állítja be.
Az Atilláról tárgyilagosan véleked?k, a felsorolt idézetek nem teljesek.
Ma már az Atilla világkép a jobb, a valóság irányába változik.
Sok még a tennivalónk, hogy az igazság a világ népeihez eljusson.
Addig is hirdessük Atilla hatalmasságát a világ magyarságának.
Hajdú Nimród.

?? magyar vers
Heltai Jen?: Szabadság
Tudd meg : szabad csak az, akit
Szó nem butít, fény nem vakít,
Se rang, se kincs nem veszteget meg,
Az, aki nyíltan gy?lölhet, szerethet,
A látszatot lenézi, meg nem óvja,
Nincs letagadni, titkolni valója.
Tudd meg : szabad csak az, kinek
Ajkát hazugság nem fert?zi meg,
Aki üres jelszókat nem visít,
Nem áltat, nem ígér, nem hamisít.
Nem alkuszik meg, h? becsületéhez,
Bátran kimondja, mit gondol, mit érez.
Nem nézi azt, hogy tetszet?s-e,
Sem azt, kinek ki volt, és volt-e ?se,
Nem bámul görnyed?n a kutyab?rre
S embernek nézi azt is aki p?re.
Tudd meg : szabad csak az, aki
Ha neve nincs is, mégis valaki,
Vagy forró, vagy hideg, de sose langyos,
Tüzet fölöslegesen nem harangoz,
Van mindene, ha nincs is semmije,
Mert nem szorul rá soha senkire.
Nem áll szemébe húzott vaskalappal,
Mindég kevélyen szembe néz a Nappal,
Vállalja azt, amit jó társa vállal,
És gy?zi szívvel, gy?zi vállal.
Helyét megállja mindég, mindenütt,
Többször cirógat, mint ahányszor üt,
De megmutatja olykor, hogy van ökle....
Szabad akar maradni mindörökre.
Szabadság ! Ezt a megszentelt nevet
Könnyelm?en, ingyen ajkadra ne vedd !
Tudd meg : szabad csak az,
Aki oly áhítattal mondja ki,
Mint Istenének szent nevét a jó pap.
Szabad csak az, kit nem rettent a holnap.
Ínség, veszély, kín meg nem tántorít
És lelki béklyó többé nem szorít.
Hiába ?rzi porkoláb s lakat,
Az sose rab, ki lélekben szabad.
Az akkor is, ha koldus, nincstelen,
Gazdag, hatalmas, mert bilincstelen.
Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják,
Hol áldozat nincs, nincs szabadság.
Ott van csupán, ahol szavát megértve
Meghalni tudnak, és élni mernek érte.
De nem azért dúlt érte harc,
Hogy azt csináld, amit akarsz,
S mindazt, miért más robotolt,
Magad javára letarold,
Mert szabadabb akarsz lenni másnál.
A szabadság nem perzsavásár.
Nem a te árud. Milliók kincse az,
Mint a reménység, napsugár, tavasz,
Mint a virág, mely dús kelyhét kitárva
Ráönti illatát a szomjazó világra,
Hogy abból jótestvéri jusson
Minden szegénynek ugyanannyi jusson.
Míg több jut egynek, másnak kevesebb,
Nincs még szabadság, éget még a seb.
Amíg te is csak másnál szabadabb vagy,
Te sem vagy még szabad, te is csak...
Gyáva rab vagy.

Csodálatos „végzet” ! Örörk Fény s Élet!... ???
Felbolydult ébred már minden lélek!...
Földanyánkért szívek s szemek égnek!...
Visszaáll az ?si rends a Béke!...
Visszatérünk az Édeni Fénybe!...
Pártus Királyunk Drága Jézusunk!...
Fényed jelzi már letisztult utunk!...
Nimród is ébred itt van már velünk!...
El nem engedi többé már kezünk!...
Ki tiszta útról nem tért le soha…
Érzi milyen az Éden illata!...
?si lelket megvenni nem lehet!...
Pedig ezer éveket „szenvedett”!...
Hát Érezd testvér mienk a Világ!...
Csodálatos mit népeinek ád!...
Ébredj reggel új szívvel Boldogan!...
mert már nem így legyen…Így VAN!...
Szeretlek Népem Szeretlek Hazám!...
Szeretlek Földem! Szeretlek Világ!...
Szeretlek Anyám! Szeretlek Apám!...
Szeretlek Napom ki rám találtál!...
Egy-S-Ég Köz-?s-Ég Élje végre Értelmét!...
Érezzük ereinkben ?seink vérét!...
Higgyünk a csodákban mert itt vannak bennünk!...
S Boldog Asszonyunk nem engedi el kezünk!...
Ha ezredszer is de Talpra hát MOST MAGyar!...
Reszkessen t?lünk mindenki ki mást akar!...
Mi elindulunk a Fényért folyó harcban!...
S találkozunk újra a paradicsomban!...

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.83 másodperc
6,910,944 egyedi látogató