Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Mit tegyél ha a bank, vagy jogtalan követelõ hiénája zaklat

Hírek
Behajtás, behajtócégek -tanácsok és infók egy kosárban adósoknak
2013. augusztus 20., 10:19
Összefoglalómat segítõ szándékkal osztom meg, hogy egy helyen legyen minden összegyûjtve, amit fontos tudnunk a behajtócégekkel és eljárásaikkal kapcsolatban. A hangsúlyt arra fektettem, hogy mit tehet az adós.

Elsõsorban mindig gyõzõdjünk meg a fennálló tartozás, adósság jogosságáról, mert sok esetben általunk már megfizetett vagy tõlünk jogtalanul követelt összeget akarnak beszedni.

A behajtócég nem egyenlõ a végrehajtóval!
A behajtó nem hivatalos személy. A behajtó sikerdíjért dolgozik, amit megbízója (szolgáltatócég vagy bank) fizet neki.
A követeléskezelõ cégek nem tévesztendõek össze a pénzbehajtással foglalkozó irodákkal sem.

A média több cikke foglalkozik ezzel. Példaként itt egy videó és egy írás:

-A Fókusz riportja: Behajtók nyomában
http://www.rtlklub.hu/musorok/fokusz/videok/198863

-Behajtók és végrehajtók, mihez van joguk?
"A behajtók nem minõsülnek közhatalmi személynek, és csupán ugyanazokkal a jogokkal rendelkeznek, amivel megbízóik. Nem vizsgálnak jogszerûséget, díjazás ellenében szolgáltatást nyújtanak megbízóiknak. A végrehajtók az igazságszolgáltatást képviselik és a bíróság határozatainak szereznek érvényt.

Nemcsak a bírósági végrehajtó és behajtó személyében van különbség, de más a két folyamat menete is. A behajtás elsõ lépéseként a szolgáltató folyamatosan értesíti (írásban, telefonon) az adóst, hogy tartozása van. Amennyiben az adós nem fizet, úgy a hitelezõ megbíz egy külsõ partnert, a behajtót, hogy foglalkozzon ügyfeleivel. Esetenként egy faktorcégnek adja el a követelésállományát, innentõl a faktorcég lesz a követelés jogosultja, aki saját eszközeivel kísérli meg behajtani a követelést.

Mindkét eljárás költsége végsõ sorban az adóst terheli, azonban fontos tudni, hogy a behajtók díjazása nincs szabályozva, vagyis az ár kizárólag a megbízójukkal történt jutalékos megállapodás függvénye, a végrehajtók esetében azonban rendelet határozza meg a járandóságot.

A behajtásokat a hírekben összemossák a bírósági végrehajtók hivatalos eljárásával. Bár a behajtások a lakosság nagy részét érintik, addig jogi útra csak kevesebb ügy terelõdik: becslések szerint jelenleg kb. 20 behajtási ügyre mindössze egyetlen végrehajtási ügy jut."
http://www.opont.hu/hirek3.php?k_hirAzn=24911&k_hirFl=201105&k_hirKat=11

*** *** *** *** *** ***

Egyetlen törvényben sincs szabályozva a behajtó cégek munkája

"Sajnálatos és egyben felháborító, hogy az adósok jogait és érdekeit a civil érdekvédõkön kívül senki és semmilyen jogszabály nem védi meg a behajtók, követeléskezelõk, végrehajtók sokszor és sok esetben vitatott eljárásától, behajtási módszereitõl-akár valós, vagy vitatott a követelés jogalapja.

A PSZÁF a Fogyasztóvédelmi Bizottságának 2013. február 25-i ülésére készített háttéranyagában mutatott rá a követeléskezelés fogyasztóvédelmi szempontból hiányos szabályozására, esetenként a túlzott mértékû díjakra, zaklató, tisztességtelen követeléskezelési gyakorlatra."

Forrás (2013-06-02): http://www.fovarosi-hirhatar.hu/hir/egyetlen-torvenyben-sincs-szabalyozva-a-behajto-cegek-munkaja

*** *** *** *** *** ***

"A szolgáltató, illetve bank nem jogosult a követelésének eladására, mert az adós a szolgáltatóval. illetve bankkal kötött szerzõdést és nem a faktoring céggel.

Ezek a faktoring cégek teljesen jogtalanul járnak el. Követelés kezelésére sem jogosultak csak az a cég, akivel az adós szerzõdést kötött.
Ennek módja a jogosult szolgáltató illetve bank kér az adós ellen fizetési meghagyást és annak alapján bírósági végrehajtást, ez a jogos eljárás.

Tehát, amennyiben zaklatja az adóst ilyen nemû faktoring cég, az adós írjon egy feljelentést a Pesti Ügyészségre, és ennek keretében kérje az ügyészséget a faktoring cég felszámolására, a személyes adatainak a faktoring cégnél azonnali megszüntetését továbbá a szolgáltató illetve bank, aki az szigorúan titkos adatait kiadta, kérjen ellene kártérítési kötelezettség megállapítását.

Ha az adós valamikor mégis szóban vagy írásban beleegyezését adta ezen adatok kiadására, írjon levelet a faktoring cégnek, hogy kéri az adatai azonnali törlését, mert nem velük szerzõdött, hanem a jogosult szolgáltatóval vagy bankkal. Továbbá az adós írjon egy levelet a szolgáltatónak vagy a banknak és szólítsa fel, hogy úgy rendelkezik, hogy ezentúl az adatait zártan kezeljék és megtiltja az adatok harmadik félnek való kiadását."

Forrás: http://www.veresegyhazi-hirhatar.hu/hirek/vegrehajtas-magyar-modra

*** *** *** *** *** ***

"Hat fontos dolog, amit adósként tudnod kell a jogaidról!

Milyen jogai vannak az adósnak a behajtókkal szemben:

1.Ha az adós felszólítja az adósságbehajtót, annak abba kell hagynia az adós folyamatos hívogatását.
2. Az adósnak joga van ellenõrizni és igazoltatni az adósság összegét.
3. Az adós felszólíthatja a behajtót, hogy ne hívja fel a munkahelyén.
4. Ne fizessen többet, mint amekkora összeggel tartozik.
5. Az adósságbehajtók az adóst nem zaklathatják telefonon.
A telefonon keresztül történõ bizonyos intézkedések vagy lépések megtétele már zaklatásnak minõsül, ami törvénytelen. Ezek a következõk:
-Erõszakkal való fenyegetés
-Gyalázkodó, sértegetõ szóhasználat
-Személyes sértések
-Hívások reggel nyolc elõtt és este kilenc után
-Ismételt vagy folyamatos hívogatások
-Letartóztatással való fenyegetés (a szokásos adósságok esetén erre nem adnak ki meghatalmazást)

Az adósságbehajtók nem zaklathatják az adóst, aki az ilyen eseteket feljegyezheti és bejelentheti a hatóságok felé.
6. Az adósságbehajtók harmadik feleket (pl szomszéd vagy munkáltató) nem tájékoztathatnak az adósság tényérõl.

Forrás: http://www.uzletahalon.hu/en/cikkek/hat-fontos-dolog-amit-adoskent-tudnod-kell-a-jogaidrol

*** *** *** *** *** ***

"Megregulázza a pénzügyi felügyelet májustól a behajtókat, ami segíthet abban, hogy a hátralékos adósok ne zaklatásként éljék meg, amikor pénzt akarnak beszedni. Mert erre sajnos ma számos példa van.

A behajtók nem mindig bánnak kesztyûs kézzel az adósokkal. Sokan panaszkodnak az agresszívnek megélt módszerek miatt. Sõt, mint megírtuk, az is elõfordul, hogy akinek nincs tartozása, arra is behajtót küldhet a bankja.

Az ajánlásban szerepel például az is hogy a behajtó nem lehet agresszív, sem félrevezetõ az adóssal szemben. Hétköznap csak reggel nyolc és este nyolc között telefonálhat, szombaton pedig legfeljebb délelõtt, és azonosítania kell magát. Hetente pedig maximum háromszor hívhatja fel az adóst.

Ha valaki úgy érzi, zaklatják, nem tájékoztatják, félreinformálják, nem közlik, mennyi a tartozása, azt arra biztatja a felügyelet, hogy forduljon hozzájuk."

Forrás: http://www.hir24.hu/gazdasag/2013/03/22/zaklatjak-a-behajtok-hamarosan-vege/

*** *** *** *** *** ***

Ha telefonbeszélgetésre kerül sor:

Ezt hallgasd végig, mert példaértékû és követendõ az elhangzó stratégia.
Ugyanis nem tudhatja a telefonáló felek egyike sem, hogy kivel beszél, tehát telefonon sose adjon ki soha senki személyes adatokat!
Részükrõl csak a pénzbehajtás a cél és ennek eszközeként igyekeznek zaklatni, a hivatalosság álcájával ráijeszteni, sarokba szorítani az adóst. Hivatalos ügyeket jól tudjuk, hogy egyetlen valós Hivatal sem intéz telefonon! A behajtók telefonon akarnak személyes adatokat kisajtolni belõlünk egy olyan világban, ahol az adatlopás az egyik legkifizetõdõbb bûncselekmény.

Hanganyag:
https://www.facebook.com/photo.php?v=562129493823605

(Ennek rögzítéséért köszönet Mészáros Attilának!)

*** *** *** *** *** ***

Ha levélben keresnek meg:

Mivel leveleiket nem ajánlva küldik, tehát átvételére bizonyíték nem felmutatható, ha azt mondja valaki, hogy nem kapott tõlük levelet, nem tudják bizonyítani az ellenkezõjét. Tehát nem kell elismernünk.

Ezekben a levelekben azt írják, hogy "A kézhezvételtõl számított 8 napon belül rendezze a tartozását."
Na de honnan is tudják hogy mikor vettük kézhez?!

*** *** *** *** *** ***

Ha jogsértõnek tartjuk a behajtócég eljárását a következõkre hivatkozhatunk, hogy felhívjuk a faktoring figyelmét jogsértés esetén az esetleges jogkövetkezményekre:

- ,,Btk. 273. § (1) Aki abból a célból, hogy jogos vagy jogosnak vélt vagyoni igénynek érvényt szerezzen, mást erõszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltûrjön, bûntettet követ el, és egy évtõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ."

- ,,Btk. 176/A. § (1) Aki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetõleg mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, rendszeresen vagy tartósan mást háborgat, így különösen mással, annak akarata ellenére telekommunikációs eszköz útján vagy személyesen rendszeresen kapcsolatot teremteni törekszik, ha súlyosabb bûncselekmény nem valósul meg, vétséget követ el, és egy évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ."

- ,,Btk.21.§(1)Felbujtó az, aki mást bûncselekmény elkövetésére szándékosan rábír."

Ha az ügyféladataid harmadik, ,,ismeretlen" fél számára való kiadásához a szerzõdéskötéskor nem járultál hozzá, úgy az alábbiakra is hivatkozhatsz:

1. Az érvényben lévõ adatvédelmi törvény értelmében akkor kezelhetõ személyes adat, ha azt egy törvény közérdekbõl elrendeli, vagy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe.
A személyes adatkezelésrõl szóló törvény szerint nem adható ki személyes adat harmadik félnek csak abban az esetben, ha az adóst errõl levélben tájékoztatják, és beleegyezését megkapják.

2. A banktitok jogellenes kiadásának következményei :

-Aki üzleti vagy banktitok birtokába jut, köteles azt idõbeli korlátozás nélkül megtartani. A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetõleg a banktitok körébe tartozó tény, információ, megoldás vagy adat - a törvényben meghatározott körön kívül - a pénzügyi intézmény, illetve az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik személynek, és feladatkörön kívül nem használható fel.
Aki üzleti titok vagy banktitok birtokába jut, nem használhatja azt fel arra, hogy annak révén saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon elõnyt szerezzen, továbbá hogy a pénzügyi intézménynek vagy az intézmény ügyfeleinek hátrányt okozzon.
A banktitok megtartásának kötelezettsége nemcsak a pénzintézet alkalmazottait kötik, hanem mindazokat, akik valamilyen formában banktitok birtokába jutnak.
Közömbös, hogy valaki hogyan, milyen körülmények között szerez tudomást a banktitokról, hivatalos eljárása során vagy véletlenül, esetleg tévedésbõl, jogosan vagy netán jogtalanul, esetleg bûncselekmény révén.
A banktitok megsértésének mind büntetõjogi, mind polgárjogi következményei is lehetnek.

Ezzel kapcsolatban kérhetünk tõlük tájékoztatást:
"Kérem tájékoztassanak, hogy milyen úton jutottak hozzá, ki közölte Önökkel mint megbízott behajtó céggel a személyes adataimat és azt milyen jogszabály alapján használják fel Önök, mert ennek ismeretében kívánom megindítani a különbözõ hatósági eljárásokat fennálló jogsértés esetén."

Ha erre írásban válaszolnak és ha konkrét válaszokat fogalmaznak meg, akkor az a továbbiakban bizonyító erejû lehet a számunkra. Tehát következõ lépésként fordulhatunk a PSZÁF-hoz a behajtócég jogsértõ tevékenységének bejelentésével.

*** *** *** *** *** ***

Akiket "követeléskezelõ", faktoring, behajtócég, illetve egyéb hivatalosnak tûnõ elnevezésû, hiéna cégek zaklatnak, azok javaslom, hogy küldjék el ezt a "kedves" felszólító levelet nekik.
(A pirosan szedettek helyére saját adataidat illeszd be!)
Mi lesz a reakciójuk?
Valószínûleg lesz magyarázkodás, a válaszleveleikben, de a PÉNZKÖLCSÖNNYÚJTÁS tevékenységére jogosultságát, egy "hiéna" sem tudja igazolni!!
Ha pedig nem tudja, akkor fel kell jelenteni a PSZÁF -nál, a levélben lévõ hivatkozás és jogszabályhelyek alapján!

Innen letölthetõ a megfogalmazott mintalevél:
https://www.dropbox.com/s/pfwaepd86js2a2c/Köv.kezelõ%2C%20illetékessége%20banki%20tartozás%20esetén_ha%20eng.-re%20nem%20hivatkozik.doc

(Külön köszönet Dabasi Tamásnak a Fehér Kéményseprõk vezetõjének, aki észrevette a joghézagot és Tóth Bélának,. aki megfogalmazta és megosztotta!)

*** *** *** *** *** ***

Itt az ideje, hogy megvédjék magukat az adósok attól, hogy még több sápot akarjanak lenyúzni róluk feleslegesen!

Hadd gyûljenek a behajtókkal kapcsolatos bejelentések a PSZÁF-nál, hogy mi adósok is kellemetlen helyzetbe hozzuk végre ezeket a cégeket, ahogy eddig csak õk tették ezt velünk a zaklatásukkal: a leveleikkel, folytonos hívogatásaikkal és fenyegetõ SMS-eikkel.

Természetesen a jogosan fennálló tartozás az is marad, ezt ne feledjük. Viszont visszafizetése elõtt mindenképp nézzünk utána, hogy mennyi a ténylegesen jogosan követelt összeg!

A csalónak soha semmilyen esetben ne fizess!!!

Hozzászólások

265 #511 Kelsata
- 2020. janur 18. 09:06:59
Cialis Online Koln Didanosine Cialis Kamagra Oral Kaufen Amoxicillin And Diphenhydramine Hci Interactions Lasix No Prescription Overnight
265 #512 Kelsata
- 2020. janur 28. 14:37:55
Cephalexin For Adult Uti canadian pharmacy cialis 20mg Sans Ordonnance Amoxicillin Pharmacie Gracieux Ans <a href=http://buyciaonlinex.com>Buy Cialis</a> Zithromax Dosage Elderly

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.33 másodperc
8,064,965 egyedi látogató