Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Csakhogy tisztában legyünk a jogainkkal!

HírekOLTÁSOKRA, egészségügyi beavatkozásokra vonatkozó hivatkozási alapok.
(Érdemes 1 nyomtatott példányt magunknál tartani ebb?l)
A Magyarország nev? állam hatóságainak ezeket a törvényeket kell betartaniuk és betartatniuk ( saját jogrendjük, a területileg és személyi illetékességgel bíró Magyar Köztársaság törvényei szerint, és a kihirdetéssel magyar jogrend részévé vált nemzetközi egyezmények szerint)
1.) Alkotmány
8. § (1) A Magyar Köztársaság elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvet? jogait, ezek tiszteletben tartása és védelme az állam els?rend? kötelessége. (2) A Magyar Köztársaságban az alapvet? jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapítja meg, alapvet? jog lényeges tartalmát azonban nem korlátozhatja.
54. § (1) A Magyar Köztársaságban minden embernek veleszületett joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelyekt?l senkit nem lehet önkényesen megfosztani. (2) Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek alávetni, és különösen tilos emberen
a hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.
2.) Alaptörvény
Szabadság és felel?sség rész
I .cikk
(1) AZ EMBER sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvet? jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam els?rend? kötelezettsége.
(2) Magyarország elismeri az ember alapvet? egyéni és közösségi jogait.
III.cikk
(1) Senkit nem lehet kínzásnak, embertelen , megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, valamint szolgaságban tartani.
(2) Tilos emberen tájékoztatáson alapuló, önkéntes hozzájárulása nélkül orvosi vagy tudományos kísérletet végezni.
XX.cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
3.) Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológiai és az orvostudomány alkalmazására való tekintettel történ? védelmér?l szóló, Ovideóban, 1997.április 4 -én kelt egyezménye: Egyezmény az emberi jogokról és a biomedicínáról , amit A magyar állam a 2002.évi VI. törvényben hirdetett ki.
I. Fejezet:
1.cikk Tárgy és cél
Jelen Egyezményben Részes Felek védelemben részesítik az emberi lényt méltóságában és önazonosságában és megkülönböztetés nélkül mindenki számára biztosítják sérthetetlenségének és más jogainak és alapvet? szabadságainak tiszteletben tartását a biológiai és az orvostudomány alkalmazásának vonatkozásában.
2.cikk Az emberi lény els?bbsége
Az emberi lény érdeke és jóléte a társadalom vagy a tudomány puszta érdekével szemben mindenkor els?bbséget élvez.
II. Fejezet:
5.cikk Általános szabály
Egészségügyi beavatkozás csak azután hajtható végre, ha abba az érintett személy szabadon és tájékozottságon alapuló beleegyezését adta. Ennek a személynek el?zetesen megfelel? tájékoztatást kell kapnia a beavatkozás céljáról és természetér?l, valamint következményeir?l és kockázatairól. Az érintett személy beleegyezését bármikor szabadon visszavonhatja.
6.cikk Beleegyezési képességgel nem rendelkez? személyek védelme
1. A 17. és 20. Cikkek fenntartása mellett, beleegyezési képességgel nem rendelkez? személyen csak közvetlen javát szolgáló beavatkozás hajtható végre.
2. Abban az esetben, amikor a törvény szerint , egy kiskorú nem rendelkezik a beavatkozásba való beleegyezés képességével, a beavatkozást csak képvisel?je, hatóság vagy a törvény által kijelölt személy vagy testület engedélyével lehet végrehajtani.
4. A 2. és 3. bekezdésben említett képvisel?t, hatóságot, személyt vagy testületet az 5.Cikkben megjelölteknek megfelel? tájékoztatásban kell részesíteni.
5. A 2. és 3. bekezdésben említett engedély az érintett személy érdekében bármikor visszavonható.
30. Cikk Jelentések az Egyezmény alkalmazásáról
Az Európa Tanács F?titkárának kérésére valamennyi Részes Fél köteles magyarázatot adni arról, hogy miként biztosítja saját bels? jogában az Egyezmény valamennyi rendelkezésének hatékony alkalmazását.

https://www.facebook.com/hunor.farkas.5458/videos/454665852355039

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.20 másodperc
6,928,575 egyedi látogató