Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 7

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A palócok

HírekA palóc regevilág Paál Zoltán az Arvisurában Szalaváré Turától kapott Regevilágának tartalmát változtatás nélkül, h?en ismertette. A "Palócok Regevilága" elnevezést a palócok a 24 Hun Törzsszövetségben betöltött szerepük után kapták. A "Palócok Regevilága" a 24 Hun Törzsszövetségbe tömörült törzsek életét írja le nemzedékr?l nemzedékre, Kr.e. 4040-t?l Kr.u. Mátyás királyig, illetve Mária Teréziával bezárólag. Ismerkedjünk itt meg néhány úgynevezett alap-fogalommal, fogalomkörrel, amelyek nagyban segítik az Arvisura rovásainak értelmezését, és magát az olvasást. A m?ben szerepl? egyes neveket és leírásaikat, magyarázatukat is itt tüntettük fel. Agaba: Úz bölcs, f?pap és vezér volt az, aki a 24 hun törzset újból összefogta. Agaba építette fel a 24 Törzsszövetség rendszerét, mely mindvégig érvényben is maradt. Ezen rendszer alapos, az élet minden területére kiterjed? volt. Miután ?si alapokból táplálkozott, id?-állóságát is bebizonyította. Agaba f?pap és f?vezér nemcsak az úzoknak, de minden hunoknak is bölcs vezet?je volt, ?rz?je az "Élet Templomá"-ban 48 ezer évt?l kezdve tárolt kincseknek. Írott agyagtáblák, téglák, papiruszok képjeleinek tudó-, megfejt? olvasója, a 48 ezer éves írások történelmének, a feljegyzéseknek az ismer?je. Az Agaba alkotta rovás ABC-je 32 bet?s, a mai napig helytálló bet?sor, a kés?bbi, úgynevezett latin bet?k kialakulásában is szerepet jászott. Agaba további intézkedései közé tartozott a 10 évenkénti un. ismeretszerz? kalandozások indítása, melyek során kés?bb lóháton vagy hajón, de szinte az egész világot bejárták, s melynek alapvet? célját az Ataiszról menekül? népek esküje határozta meg, vagyis hogy a túlél?k és utódaik minden id?kig keresni fogják egymást. Agaba alkotó szellemi nagysága 270 év alatt újból benépesítette a hunok ?si otthonát, a Melegvizek Birodalmát. Arvisura sokszög: Egy teljes gráfot képez? sokszög Agaba f?sámán hagyatékából, az elsüllyedt Ataisz kultúráját jelképezve. Els?nek hazánk területén alkalmazta Atilla temetése el?tt Nekese f?sámán és helyettese, Szanka sámán. Ekkor Szöged és Arad sámánok ültek Szanka feje és háta elé, hogy Atilla nyughelyét megállapítsák. Ataisz: Ataisz, a mediterrán éghajlatú földrész. A hunok ezt a gazdagon term? földrészt ezen a néven nevezték. Magas kultúrát teremtettek. Lépcs?zetesen kialakított, csatornázott öntözéses területein minden megtermett. Itt három szinten kialakított mesterséges kultúrszigetet teremtettek. A sík területen, valamint a dombok és hegyek lejt?s területein lépcs?zetes talajm?velést folytattak. Földalatti alagútjaikban, melyek az egész földrész területét, különösen a hegyeket összekötve behálózták, földalatti raktárakat létesítettek. Ez háború esetén azt a célt is szolgálta, hogy hadsereget tudtak észrevétlenül az ország egyik végéb?l a másikba átcsoportosítani. Hegyeiken voltak a szent Kegyhelyek és a különböz? törzsek vezéri székhelyei. A földrészek különböz? területein kolóniákat létesítettek. 24 lapátos vitorlás hajóikkal az egész világot, illetve a világtengereket bejárták. Ezen utakról az egyes Arvisurák számolnak be. Ataisz legendája részletesen itt olvasható. Beavatottak, karéjos beavatottak: A beavatott pateszik, sámánok, bátok és papok azt vallják: minden embernek 2 lelke van: az egyikkel és és gondolkozik, a másikkal álmában dönt, hogy mit fog másnap dolgozni, hogy az emberiségnek és családjának hasznára váljon. Sokan álmodnak éjjel, tehát a lélek nem alszik. A beavatottak a lelkükkel még haláluk után is vánndorolnak és a népüket harcaikban támogatják. Ezért vannak 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21, 22, 23, 24, és 25 karéjos lelkek, akik haláluk után beavatott erejükkel hatni tudnak népük több beavatottjára. Abacilr?l tudták, hogy 11 karéjos beavatott, ezért Zseliz kislányával közel 11 éves koráig tudott gondolatot közölni. A názáreti Jézus 25 karéjos beavatott Istenfia volt, ezért a keresztény beavatottakkal még 25 évig tudott gondolatokat cserélni. Az akkor ismert világ összes beavatottjával megértették egymást. Bát-ok: Legfontosabb feladatuk az volt, hogy békességet és szeretetet hirdessenek, és az Avar Birodalomban egyesült törzsek védelmét megszervezzék. Dorozsma: A hun törzsek f?városa Ataiszon. Az Élet Temploma: A Távol-Keleten, f?leg a kolostorokban ismert név és "Szellemi Központ". Sajátos és egyedi fogalom. M?vel?dési értékeket és leleteket tároló központi gy?jt?hely. Mint szellemi központ, ide tartozott többek között Karnak, Nippur (Mezopotámia), Hetevarett (Egyiptom). Megsz?nésekor minden értéket átszállítottak Ordoszba, az új szellemi központba. Paszametik fáraó volt az, aki Hetevarett megsz?nésekor a Szövetség Ládáját a többi kincsekkel együtt a szkíta hadsereggel átszállíttatta Ordoszba. Az Élet Templomának jelent?sége a mindenkori keleti bölcsek abban látták, hogy az esztelen háborúk rombolásaitól a jöv? számára meg?rizzék a minden id?k állandó értékeit jelent?, a szellemi haladás vívmányait szolgáló bizonyítékokat, iratokat, a tudást. Az Élet Temploma hivatást tölt be az emberiség fejl?désének történelme során éppúgy, mint ahogyan a szent kegyhelyek, kolostorok, melyek a különböz? korok, emberi alkotások emlékeit ?rzik az utókor számára. Ezen helyeken sokáig megfelel? képzettség? emberek maradnak ?rz?ül vissza. Hun törzsek: türk, kaza-hun, bolgár, jász, lett, manysi, mari,komi, csuvasz, vepsze, tatár, kun, manzsu, kabar, mordvin, úz, suoma, vót, baskír, észt, ujgur, mongol, avar. Jádé: Az égiek megbízásából minden terület megm?velésének istene. Feladata volt még a legbels?ségesebb harmóniát megteremteni az égi hatalmasságok és az emberek között. Joli-Tórem: Föld-istenn?, Föld-anyánk. Az Arvisura hitvilágának meghatározó alakja. Ünnepe évenként az aratás utáni vásárnapot követ? holdtölte. Kemi asszony: A medvék anyja. Kosztroma: Armogur fejedelemségének törzsi központja Ataiszon, a Bálvány-hegy alatt. Kosztroma és Dorozsma között húzodott és húzódik az ún. dátum-vonal. Kukulkán: A Nagyszellemek rovódeákja, aki Manitu Nagyszellem tanácsára Ataiszban meghonosította az Égiek tudását és bölcsességét. Melegvizek Birodalma: A 24 Hun Törzsszövetség ?shazája (a mai Erdély területe), ahonnan a beköszönt? hideg miatt el kellett menekülniük, szétszóródva a föld különböz? pontjain. Legnagyobb részük a kedvez? éghajlatú Ataiszon lelt otthonra. Nagyvíz: A Csendes-óceán. Nagy Süán: A 24 Hun Törzsszövetség lovas versenye. A gyerekek 3 napos versenyt, a N?i-istenségek hív?i 4 naposat, a Férfi-istenségek hív?i 5 napos lovassági versenyt tartottak. - gyermek-versenyek: lóápolás, lovasverseny, szekérverseny - N?i-istenségek hív?i: lóápolás-betörés, lovas akadályverseny, lovasverseny, szellemi vetélkedés - Férfi-istenségek hív?i: ugyanaz, mint eddig, csak hosszútávú lovasversennyel gazdagítva Nazir: Jézus, Istenfia, 25 karéjos beavatott, aki Ordoszból Tibeten és Indián át érkezett a Közel-Keletre. Öregek Tanácsa: Az elsüllyedt Ataiszból hozott intézmény volt. Minden szumér és hun szövetségi népnél megalakult, legtovább az udmurtoknál maradt fenn. Palóc: A "palócok" elnevezést a kabarok adták az úz nép fajtái után: Fels?-úz, Fel-úz: Pal-úz, azaz Palóc. Ezenkívül a Duna-Tisza közén és részben a Tiszán túl is voltak úzok, akiket alsó úzoknak hívtak, de az id?k folyamán feledésbe merült ez az elnevezés. Rasna Szövetség: Avarok által alapított nyolcszáz esztendeig életképes, Vanisten-birodalmi rész. Jellemz?je például: ha a szövetséget csak a legkisebb támadás is érte, véres kardot hordoztattak meg 12 város között és a Rasna-had közösen védte meg a birodalmat. Szíriusz: Kaltes asszony fia. Tárkány: Tárkány, úz f?sámán, Kusán utódja 2945-2955 m.t.é. 2955-ben (Kr.e.1085-ben) halt meg, és Ózdon temették el. Három fia a temetésén megfogadta, hogy az ordoszi úz-földet soha nem hagyja el. Világhónap: A világhónapokról szólva nem haszontalan, ha néhány percet szánunk id?nkb?l arra, hogy megismerjük ezt az asztrológiai fogalmat. A tulajdonképpeni Világhónap addig tart, amíg a Tavaszpont, az a pont, amelyen a Nap március 21-én áll, egy állatövi jegynyit továbbhalad. Egy Világhónap tartama 2200 év körül van, tehát nem földi ember-lépték? a dolog. Asztrológiai szempontok szerint a Világhónap ez: a gondolatban meghosszabbított Föld-tengely 25900 év alatt egyszer futja át az állatövet, mégpedig visszafelé. Ezt a körmozgást a Föld-tengely elmozdulása okozza, amelyet precessziónak nevezünk. A Nap és a Hold vonzerejének következtében ugyanis a Föld-tengely eltolódik az állócsillag égbolthoz viszonyítva, mégpedig évenként 50 ívmásodperccel, tehát 70 év alatt 1 fokkal, és körülbelül 25900 év alatt egy teljes körrel. Egy teljes körfutam neve Platonikus év, azaz Világév. Ha ezt 12-vel elosztjuk (ennyi állatövi jegy van), akkor 12 Világhónapot kapunk eredményül.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4513437765335329&set=a.570437622968716&type=3https://www.facebook.com/Karpatalja2021/videos/876531146289470


Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 1.87 másodperc
6,881,306 egyedi látogató