Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 6

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 238
-> Legújabb tag: JavSwalk

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Azok akik törvényt hoznak, azok ISTEN és ember elleni bűnt követnek el!

Hírek
Egy rövid vázlatszerű összefoglalásban - Nyilatkozat!
- Emberként - erkölcsi alapon kötelesség és felelősség tudatból nyilvánítom ki:


A tapasztalható tények alapján és a véleményem szerint Magyarországon a fidesz-kormány által megvezetéssel, megtévesztéssel, erőszakos, hamis jogállapottal működtetett államinak nevezett rendszer a pusztítás és a pusztulás "kultúráját" tükrözi.

A Magyar Köztársaság Alkotmányától elbitorolt Magyarország nevű államinak nevezett USA cégnyilvántartásában bejegyzett vállalati státuszban az alaptörvénnyel felruházott rendszert erkölcstelen hatalmi mámorban tébolyult politikusok, „kollaboráns” személyek működtetik, melyhez semmilyen értelmi és jogi vonatkozásban nincs viszonyom, közöm.
Tehát nem áll módomban asszisztálni a kormány alaptörvénnyel övezett őrült világához...

Ebből kifolyólag és a további tények alapján az „állítólagos” Magyarország elnevezésű közigazgatási rendszerek szabályai, jogszabályai, törvényei sem vonatkozhatnak rám a hiteltelenség okán - gyanánt, jog, erkölcs, tisztesség, becsület, emberi méltóság vonatkozásában.

A Magyar Köztársaság okmányaival nem kompatibilisek, nem azonosak az alaptörvénnyel összerakott Magyarország nevű okmányok, értelemszerűen és jogviszony alapján.
- ...
- Minden hatalom a népé! - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített tény!
- Emiatt az Alkotmányt csak a nép változtathatja meg!
- Ésszerű következményként a Magyar Köztársaság Alkotmánya érvényben van!
- Miként a 2012 –es alaptörvény pedig „közjogilag” ÉRVÉNYTELEN!
- Az alaptörvény nem a közakaratot képviseli!
- Mindezek vonatkozásában az alaptörvény és az azon alapuló államinak nevezett rendszer abszolút vállalhatatlan!!!
- „Tudomásom szerint” nem létezik olyan dokumentum, melyben rögzítve lenne, illetve ráutaló bármilyen vonatkozásban következetesen értelmezhető lenne az, hogy az alapvető alkotmányos jogomról lemondtam volna!
- Valamint nem hatalmaztam fel a 27% -kal bekanalazott trükkös „2/3” –os fidesz-kormányt sem arra, hogy helyettem megtegye, megváltoztassa!
- Se megállapodásunk, se szerződésünk nincs!

"A jogállapot a társadalmi szerződésre épül. A szerződéssel kezdődik a társadalom élete, de véget a kormányzat elfajulásával ér, amikor a végrehajtó hatalom elbitorolja a főhatalmat az általános akarattól, azaz a néptől." Rousseau

"A jogot eszközként felhasználó és így a joggal visszaélő, hatalmas emberi károkat okozó, emberiségellenes ál-jogállamiság semmiképpen sem elfogadható senkinek sem. A saját jól felfogott érdekében sem, és egyszersmind közérdekből sem."

- A joggal visszaélő rendszer sehogyan sem lehet törvényes.
- A jogtalanság jogot nem alapíthat, ez közismert és elfogadott jogtényiség.
- Nem kötelezhető, hogy a jogtalanságot, a joggal visszaélő államinak nevezett vállalati szervezeteket, de akár az államszervezeteket is elfogadjam jogszerűnek.

- Az alaptörvénnyel felruházott „állítólagos” kormány és az általa megnevezett bármelyik hatósága, alkalmazottjai csak jogsértő, törvénysértő módon tudnak fellépni, eljárni velem szemben. Tehát minden velem kapcsolatos intézkedésük jogilag megalapozatlan.

Mindezek figyelembe vétele mellett, ésszerű, objektív konklúzió alapján egyértelműen indokolt az abszolút bizalmatlanság a kormányzat és az általa működtetett közigazgatási rendszerrel, valamint az abban tevőlegesen részt vállaló személyekkel szemben. A kormányba vetett bizalom nem mérhető reálisan, csak a korrumpáltak számára - így összevetve - ez most a társadalom szégyene.

- Egy és oszthatatlan igazságban, a Hazám védelmében tett eskümet nem szegem meg!
- Én becsületes szerződést kötöttem ... - felelősséggel az Emberi élet értelmes valóságában a létem kiteljesedésére való törekvésével!...
... többek között a közrend, a közbiztonság fenntartásában hangsúlyosan érdekelve.

Az Emberi erkölcsi norma a természeti törvények alapelve szerint:
Tedd a jót, és kerüld a rosszat!

Törvényi alapvetés: Az Ember - aki ... - nem szabályozható! - A jog forrása! - A forrás a meghatározó! - A jogalkotók, a hatóság csak a jog gyakorlói!...

„Az Ember a Teremtővel, avagy Forrással egységben létezik, ezért nem rendelkezhet senki más az ember jogaival, javaival, életével, csak ő maga vagy a Teremtő. A Teremtőnél kisebb erő nem veheti el ezeket az alapjogokat.”

Az igazság ez! Ehhez tartom magam, szavakban és tettekben egyaránt.
A józan gondolkozás által vezérelt értelem eltökélt döntésre ösztönöz az elengedhetetlen cselekvéshez; a független Emberi létezés közösségének törekvésében.

Továbbá Nyilatkozom, hogy Magyarországon az „állítólagos” Magyarország nevezetű államnak titulált szervezet, államinak nevezett rendszerében működtetett valójában a rabszolgaság rendszere, melytől alapvető emberi jogaim alapján, okán mindenféle formában kiiktatom, függetlenítem magam.

- Ne feledjük: A rabszolgaság "jogszerű"lehet, de nem "törvényes" - fel kell ismerni a különbséget -

Továbbá nyilatkozom arról is, hogy lemondok és megtagadom az állam által megvezetéssel, megtévesztéssel rám ruházott stróman* képviselését.
Többé nem áll módomban a személyi okmányokkal a *stróman nevében semmilyen felelősséget, kötelezettséget, terhet vállalni.
Nem áll módomban és nem is kötelezhető a joggal visszaélő ál-államis szervezeteket és annak alkalmazottjait, jogi személyeit jogszerűnek fogadni, mert alapvető jogi vonatkozásban nincs közünk egymáshoz. Emberi vonatkozásban ők is egy másik embernek tekinthetők, más egyéb kivételezések nélkül.
*Stróman: egy kitalált - kreált jogi entitás - jogi személy - jogi fikció, akár egy bábú.

A személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetői engedély, diákigazolvány,… mind a strómant képviseli... Hús - vér - lélek Embernek nem azonos az identitása ezek bármelyikével!

„Miért hozzák létre a strómant? A válasz: „hogy mindenféle költségeket és büntetéseket lehessen a stróman nyakába varrni, majd elhitetni az emberi
„Gipsz Jakabbal – neveddel”, hogy fizesse ki ezeket az összegeket” - Csak néhány példa ezekre a tételekre: jövedelem-adó, helyi adó, útadó, vám, kamatadó, üzemanyag-jövedéki adó, gépjárműadó, és egy sereg más tétel, amit az ezzel foglalkozó profik ki bírnak találni, bízva abban, hogy sosem veszed észre, hogy SOHA NEM ÉRTETTÉL EGYET EZEKKEL, ÉS NEM IS SZÜKSÉGES, HOGY EZEKET KIFIZESD!”

...

Jogom van jogaimért kiállni - jogaimat megvédeni - jogom van tudni, tisztán látni és érteni a velem kapcsolatban bármilyen felállásban kialakult helyzetet, bárkivel, bármivel szemben…

Aki nem cáfol meg egy tévedést pedig képes lenne rá - alapot teremt,
ha nem képes rá - bizonyítást nyert az.

A játszmának vége…


Váradi Sándor
Kötelezettség nélkül és jogfenntartással, azaz minden természetes elidegeníthetetlen jogom fenntartom.

Szkíta Nemzetiségi Ön-kormányzati /önrendelkező/ Társulás

"Nem tagadhatom meg magam, mert más azt várja el!
Nem tagadhatom meg önmagam, mert véleményem szabad, mint saját magam."

Bárki átveheti, másolhatja, terjesztheti maga nevében is.


De félretéve a viccet, történelmi bizonyíték van a kezünkben arra vonatkozólag, hogy évről-évre milyen százalékban vették át a hatalmat a magyarság felett a zsidók az egyetemeket elözönölve, jogi pályákon különösen magas számmal. Mi tudjuk, hogy a többségük zsidó. Zsidó bírók, ügyvédek, ügyészek, stb...Egy ország kisajátítása még sem itt kezdődik, de ez is egy stratégiailag fontos pozíció, amit az ő fajtájuk sikeresen el is foglalt, kisajátított. A németek, oroszok, ukránok, franciák, angolok, Európa és sok más ország nemzetalkotó népei világszerte tudnának mesélni a zsidó métely és szellemiség beszivárgásáról és hatalom átvételéről, hogyan sajátították ki a pénznyomtatás monopóliumát, a nemzetek pénzrendszere feletti ellenőrzés jogát, mert minden baj itt kezdődik, különösen a zsidó kamattal és a résztartalékra épülő pénzügyi rendszerükkel. Az általuk milliószámra nyomtatót játékbankók, papírszemét segítségével boldogulnak világszerte rengeteg faj és nemzetáruló gój cinkosaik segítségével. Ha a politikusokat le tudják fizetni, korrumpálni, (és nincs nehéz dolguk egyáltalán) és azt emelhetik hatalomra, aki hű kutyaként az ő érdekeiket szolgálja ki, máris minden felett uralkodhatnak egy adott országban. A bírók, ügyvédek, ügyészek is csak kutyák, mint a miniszterek, miniszterelnökök, stb..stb...Papírszemétért, ha eleget kapnak belőle az anyjukat is eladnák, elárulnák. "A rejtett zsarnokság" ennek igazságát tökéletesen elénk tárja. A zsidó senki! Nem behatárolható ma már fajként, vallásként sem, nemhogy népként! Ma már azt is tudjuk, hogy sémi faj sem létezik, nem férnek bele a négy fő faji csoportba. Alfajként talán elképzelhetők, mint a mulatt-ok vagy meszticek, (fehér és néger, fehér és indián keveréke) de a Búvár zsebkönyv sorozat "Emberek" című könyve is csak úgy említi például a "sémi-ket" hogy ember TÍPUS és nem különálló fajként.
Az antiszemitázó seggfejek kedvéért! Bár itt olyanok nincsenek. De a népben , ebben a masszában akad bőven ilyen hülye, aki még beveszi a szemita mesét. Imre! Nem kell félni, bár tudom, te nem is félsz. Ők vesztésre állnak a kezdetek óta, még a Teremtő is utálja őket, de erről csakis ők tehetnek. A Mózes és talmudista, cionista vallásuk a világ népeinek ellenségeivé tette őket, de ők soha nem fogják meglátni a valóságot, mert hiába néznek tükörbe, ők láthatatlanok, mint ahogy az egy vérszívó vámpír, parazita népségre jellemző. A világon ma kb 3 és fél millió szefárd zsidó él.
Az askenázik számát meghatározni sem lehet, a Vatikánba is jutott belőlük bőven. Bárhol nézem, keresem, sehol nem találni róluk pontos számadatokat.
A zsidó mint szellemi átok, fertőzés, biológiai fegyver már végig fertőzte az egész világot, úgy hogy már több száz millió zsidó lehet világszerte, ha csak a szellemiségüket nézzük. A tanításaik benne foglaltatnak a Bibliába is. Sok százmillió ember halálát, szenvedését okozva mind a mai napig, pillanatig. Nekik van a legkevésbé joguk bárki felett is ítéletet mondani. Ők gyakorlatilag nem is léteznek, már vallásként is alig-alig. Már ha valaha is vallásnak lehetett tekinteni az ő hitüket, ami inkább egy leigázó, pusztító életforma, élősködés más népek, nemzetek nyakán. A világegyetemben nincs még egy ilyen kártékony kártevő, mint ezek.

A bíróságon. Kezdeményezni kell az egész kormány bíróság elé állítását, mert tudatosan lemérgeztetik az egész országot, vegyi és biológiai anyagokat kiszóró idegen, felségjelzéssel nem rendelkező repülők segítségével, amiket még radaron sem szabad követni. És erről tud az összes mocskos parazita és ők tudják, ismerik az ellene való védekezés módját is. Ez nem egy egyszerű, hétköznapi uszítás bűntette, ez nyílt, de titkolt népirtás világszerte, nem csak itt és nagyon súlyos természetkárosítás. Ami a kolontáriakat illeti, a helyükben megfognám a felmentett férgeket és beba@nám őket a vörös iszap tározóba, aztán ügyelnék rá, hogy ki ne mászhassanak onnét, míg bőr és hús van a csontjaikon. Mert szerintük nem veszélyes anyag és főleg nem mérgező. Próbálják ki, fürödjenek meg benne!

26 év hazaárulása, na jó legyen 66 év. Na ez az igazi BŰN-
CSELEKMÉNY, ezért mikor ítélik el egy nemzet hóhérait? s_ezt-ni Akasztófás vagy kerékbetörős, egyéb hasonló szmájlik nincsenek? Kár!


„Merítek az ősi tűzből,
merítek a fényből.
Merítek a földanyából,
merítek az égből.

Merítek az ősi hitből,
Fénylő Nap tüzéből.
Merítek én Nap atyánktól,
és a Fény szűzétől.

Merítek a Fény fiától,
a Turulmadártól.
Merítek az erdők mélyén,
a rügyező fáktól.

Merítek egy szarvasgímtől,
mely viszi a Napot.
Amely fent az agancsa közt,
szakadatlan ragyog.

Merítek az őseinktől,
merítek hazámból.
EN-LIL-től, a Nap fiától,
apámtól, s anyámtól.
Meritek egy nagy kanállal,
az életnek vizéből.
Merítek az égi utak,
csillagszekeréből.

Egy vagyok én Nimród atyánk,
ősi táborából.
Egy vagyok én Atillának,
győztes mámorából.

Egy vagyok én azok közül,
kikben Árpád vére.
Egy az Isten, egy a Nemzet,
egy vagyok én véle.

Tiszta tóból merítettem,
tiszta hát a lelkem.
Amit innen eltanultam,
soha nem felejtem.

Egy vagyok a tudatommal,
nincsen másik arcom.
A sötétség ellen vívom,
minden egyes harcom.”

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 0.24 másodperc
1,369,853 egyedi látogató