Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Azok akik törvényt hoznak, azok ISTEN és ember elleni bûnt követnek el!

Hírek
Egy rövid vázlatszerû összefoglalásban - Nyilatkozat!
- Emberként - erkölcsi alapon kötelesség és felelõsség tudatból nyilvánítom ki:


A tapasztalható tények alapján és a véleményem szerint Magyarországon a fidesz-kormány által megvezetéssel, megtévesztéssel, erõszakos, hamis jogállapottal mûködtetett államinak nevezett rendszer a pusztítás és a pusztulás "kultúráját" tükrözi.

A Magyar Köztársaság Alkotmányától elbitorolt Magyarország nevû államinak nevezett USA cégnyilvántartásában bejegyzett vállalati státuszban az alaptörvénnyel felruházott rendszert erkölcstelen hatalmi mámorban tébolyult politikusok, „kollaboráns” személyek mûködtetik, melyhez semmilyen értelmi és jogi vonatkozásban nincs viszonyom, közöm.
Tehát nem áll módomban asszisztálni a kormány alaptörvénnyel övezett õrült világához...

Ebbõl kifolyólag és a további tények alapján az „állítólagos” Magyarország elnevezésû közigazgatási rendszerek szabályai, jogszabályai, törvényei sem vonatkozhatnak rám a hiteltelenség okán - gyanánt, jog, erkölcs, tisztesség, becsület, emberi méltóság vonatkozásában.

A Magyar Köztársaság okmányaival nem kompatibilisek, nem azonosak az alaptörvénnyel összerakott Magyarország nevû okmányok, értelemszerûen és jogviszony alapján.
- ...
- Minden hatalom a népé! - a Magyar Köztársaság Alkotmányában rögzített tény!
- Emiatt az Alkotmányt csak a nép változtathatja meg!
- Ésszerû következményként a Magyar Köztársaság Alkotmánya érvényben van!
- Miként a 2012 –es alaptörvény pedig „közjogilag” ÉRVÉNYTELEN!
- Az alaptörvény nem a közakaratot képviseli!
- Mindezek vonatkozásában az alaptörvény és az azon alapuló államinak nevezett rendszer abszolút vállalhatatlan!!!
- „Tudomásom szerint” nem létezik olyan dokumentum, melyben rögzítve lenne, illetve ráutaló bármilyen vonatkozásban következetesen értelmezhetõ lenne az, hogy az alapvetõ alkotmányos jogomról lemondtam volna!
- Valamint nem hatalmaztam fel a 27% -kal bekanalazott trükkös „2/3” –os fidesz-kormányt sem arra, hogy helyettem megtegye, megváltoztassa!
- Se megállapodásunk, se szerzõdésünk nincs!

"A jogállapot a társadalmi szerzõdésre épül. A szerzõdéssel kezdõdik a társadalom élete, de véget a kormányzat elfajulásával ér, amikor a végrehajtó hatalom elbitorolja a fõhatalmat az általános akarattól, azaz a néptõl." Rousseau

"A jogot eszközként felhasználó és így a joggal visszaélõ, hatalmas emberi károkat okozó, emberiségellenes ál-jogállamiság semmiképpen sem elfogadható senkinek sem. A saját jól felfogott érdekében sem, és egyszersmind közérdekbõl sem."

- A joggal visszaélõ rendszer sehogyan sem lehet törvényes.
- A jogtalanság jogot nem alapíthat, ez közismert és elfogadott jogtényiség.
- Nem kötelezhetõ, hogy a jogtalanságot, a joggal visszaélõ államinak nevezett vállalati szervezeteket, de akár az államszervezeteket is elfogadjam jogszerûnek.

- Az alaptörvénnyel felruházott „állítólagos” kormány és az általa megnevezett bármelyik hatósága, alkalmazottjai csak jogsértõ, törvénysértõ módon tudnak fellépni, eljárni velem szemben. Tehát minden velem kapcsolatos intézkedésük jogilag megalapozatlan.

Mindezek figyelembe vétele mellett, ésszerû, objektív konklúzió alapján egyértelmûen indokolt az abszolút bizalmatlanság a kormányzat és az általa mûködtetett közigazgatási rendszerrel, valamint az abban tevõlegesen részt vállaló személyekkel szemben. A kormányba vetett bizalom nem mérhetõ reálisan, csak a korrumpáltak számára - így összevetve - ez most a társadalom szégyene.

- Egy és oszthatatlan igazságban, a Hazám védelmében tett eskümet nem szegem meg!
- Én becsületes szerzõdést kötöttem ... - felelõsséggel az Emberi élet értelmes valóságában a létem kiteljesedésére való törekvésével!...
... többek között a közrend, a közbiztonság fenntartásában hangsúlyosan érdekelve.

Az Emberi erkölcsi norma a természeti törvények alapelve szerint:
Tedd a jót, és kerüld a rosszat!

Törvényi alapvetés: Az Ember - aki ... - nem szabályozható! - A jog forrása! - A forrás a meghatározó! - A jogalkotók, a hatóság csak a jog gyakorlói!...

„Az Ember a Teremtõvel, avagy Forrással egységben létezik, ezért nem rendelkezhet senki más az ember jogaival, javaival, életével, csak õ maga vagy a Teremtõ. A Teremtõnél kisebb erõ nem veheti el ezeket az alapjogokat.”

Az igazság ez! Ehhez tartom magam, szavakban és tettekben egyaránt.
A józan gondolkozás által vezérelt értelem eltökélt döntésre ösztönöz az elengedhetetlen cselekvéshez; a független Emberi létezés közösségének törekvésében.

Továbbá Nyilatkozom, hogy Magyarországon az „állítólagos” Magyarország nevezetû államnak titulált szervezet, államinak nevezett rendszerében mûködtetett valójában a rabszolgaság rendszere, melytõl alapvetõ emberi jogaim alapján, okán mindenféle formában kiiktatom, függetlenítem magam.

- Ne feledjük: A rabszolgaság "jogszerû"lehet, de nem "törvényes" - fel kell ismerni a különbséget -

Továbbá nyilatkozom arról is, hogy lemondok és megtagadom az állam által megvezetéssel, megtévesztéssel rám ruházott stróman* képviselését.
Többé nem áll módomban a személyi okmányokkal a *stróman nevében semmilyen felelõsséget, kötelezettséget, terhet vállalni.
Nem áll módomban és nem is kötelezhetõ a joggal visszaélõ ál-államis szervezeteket és annak alkalmazottjait, jogi személyeit jogszerûnek fogadni, mert alapvetõ jogi vonatkozásban nincs közünk egymáshoz. Emberi vonatkozásban õk is egy másik embernek tekinthetõk, más egyéb kivételezések nélkül.
*Stróman: egy kitalált - kreált jogi entitás - jogi személy - jogi fikció, akár egy bábú.

A személyi igazolvány, lakcímkártya, vezetõi engedély, diákigazolvány,… mind a strómant képviseli... Hús - vér - lélek Embernek nem azonos az identitása ezek bármelyikével!

„Miért hozzák létre a strómant? A válasz: „hogy mindenféle költségeket és büntetéseket lehessen a stróman nyakába varrni, majd elhitetni az emberi
„Gipsz Jakabbal – neveddel”, hogy fizesse ki ezeket az összegeket” - Csak néhány példa ezekre a tételekre: jövedelem-adó, helyi adó, útadó, vám, kamatadó, üzemanyag-jövedéki adó, gépjármûadó, és egy sereg más tétel, amit az ezzel foglalkozó profik ki bírnak találni, bízva abban, hogy sosem veszed észre, hogy SOHA NEM ÉRTETTÉL EGYET EZEKKEL, ÉS NEM IS SZÜKSÉGES, HOGY EZEKET KIFIZESD!”

...

Jogom van jogaimért kiállni - jogaimat megvédeni - jogom van tudni, tisztán látni és érteni a velem kapcsolatban bármilyen felállásban kialakult helyzetet, bárkivel, bármivel szemben…

Aki nem cáfol meg egy tévedést pedig képes lenne rá - alapot teremt,
ha nem képes rá - bizonyítást nyert az.

A játszmának vége…


Váradi Sándor
Kötelezettség nélkül és jogfenntartással, azaz minden természetes elidegeníthetetlen jogom fenntartom.

Szkíta Nemzetiségi Ön-kormányzati /önrendelkezõ/ Társulás

"Nem tagadhatom meg magam, mert más azt várja el!
Nem tagadhatom meg önmagam, mert véleményem szabad, mint saját magam."

Bárki átveheti, másolhatja, terjesztheti maga nevében is.


De félretéve a viccet, történelmi bizonyíték van a kezünkben arra vonatkozólag, hogy évrõl-évre milyen százalékban vették át a hatalmat a magyarság felett a zsidók az egyetemeket elözönölve, jogi pályákon különösen magas számmal. Mi tudjuk, hogy a többségük zsidó. Zsidó bírók, ügyvédek, ügyészek, stb...Egy ország kisajátítása még sem itt kezdõdik, de ez is egy stratégiailag fontos pozíció, amit az õ fajtájuk sikeresen el is foglalt, kisajátított. A németek, oroszok, ukránok, franciák, angolok, Európa és sok más ország nemzetalkotó népei világszerte tudnának mesélni a zsidó métely és szellemiség beszivárgásáról és hatalom átvételérõl, hogyan sajátították ki a pénznyomtatás monopóliumát, a nemzetek pénzrendszere feletti ellenõrzés jogát, mert minden baj itt kezdõdik, különösen a zsidó kamattal és a résztartalékra épülõ pénzügyi rendszerükkel. Az általuk milliószámra nyomtatót játékbankók, papírszemét segítségével boldogulnak világszerte rengeteg faj és nemzetáruló gój cinkosaik segítségével. Ha a politikusokat le tudják fizetni, korrumpálni, (és nincs nehéz dolguk egyáltalán) és azt emelhetik hatalomra, aki hû kutyaként az õ érdekeiket szolgálja ki, máris minden felett uralkodhatnak egy adott országban. A bírók, ügyvédek, ügyészek is csak kutyák, mint a miniszterek, miniszterelnökök, stb..stb...Papírszemétért, ha eleget kapnak belõle az anyjukat is eladnák, elárulnák. "A rejtett zsarnokság" ennek igazságát tökéletesen elénk tárja. A zsidó senki! Nem behatárolható ma már fajként, vallásként sem, nemhogy népként! Ma már azt is tudjuk, hogy sémi faj sem létezik, nem férnek bele a négy fõ faji csoportba. Alfajként talán elképzelhetõk, mint a mulatt-ok vagy meszticek, (fehér és néger, fehér és indián keveréke) de a Búvár zsebkönyv sorozat "Emberek" címû könyve is csak úgy említi például a "sémi-ket" hogy ember TÍPUS és nem különálló fajként.
Az antiszemitázó seggfejek kedvéért! Bár itt olyanok nincsenek. De a népben , ebben a masszában akad bõven ilyen hülye, aki még beveszi a szemita mesét. Imre! Nem kell félni, bár tudom, te nem is félsz. Õk vesztésre állnak a kezdetek óta, még a Teremtõ is utálja õket, de errõl csakis õk tehetnek. A Mózes és talmudista, cionista vallásuk a világ népeinek ellenségeivé tette õket, de õk soha nem fogják meglátni a valóságot, mert hiába néznek tükörbe, õk láthatatlanok, mint ahogy az egy vérszívó vámpír, parazita népségre jellemzõ. A világon ma kb 3 és fél millió szefárd zsidó él.
Az askenázik számát meghatározni sem lehet, a Vatikánba is jutott belõlük bõven. Bárhol nézem, keresem, sehol nem találni róluk pontos számadatokat.
A zsidó mint szellemi átok, fertõzés, biológiai fegyver már végig fertõzte az egész világot, úgy hogy már több száz millió zsidó lehet világszerte, ha csak a szellemiségüket nézzük. A tanításaik benne foglaltatnak a Bibliába is. Sok százmillió ember halálát, szenvedését okozva mind a mai napig, pillanatig. Nekik van a legkevésbé joguk bárki felett is ítéletet mondani. Õk gyakorlatilag nem is léteznek, már vallásként is alig-alig. Már ha valaha is vallásnak lehetett tekinteni az õ hitüket, ami inkább egy leigázó, pusztító életforma, élõsködés más népek, nemzetek nyakán. A világegyetemben nincs még egy ilyen kártékony kártevõ, mint ezek.

A bíróságon. Kezdeményezni kell az egész kormány bíróság elé állítását, mert tudatosan lemérgeztetik az egész országot, vegyi és biológiai anyagokat kiszóró idegen, felségjelzéssel nem rendelkezõ repülõk segítségével, amiket még radaron sem szabad követni. És errõl tud az összes mocskos parazita és õk tudják, ismerik az ellene való védekezés módját is. Ez nem egy egyszerû, hétköznapi uszítás bûntette, ez nyílt, de titkolt népirtás világszerte, nem csak itt és nagyon súlyos természetkárosítás. Ami a kolontáriakat illeti, a helyükben megfognám a felmentett férgeket és beba@nám õket a vörös iszap tározóba, aztán ügyelnék rá, hogy ki ne mászhassanak onnét, míg bõr és hús van a csontjaikon. Mert szerintük nem veszélyes anyag és fõleg nem mérgezõ. Próbálják ki, fürödjenek meg benne!

26 év hazaárulása, na jó legyen 66 év. Na ez az igazi BÛN-
CSELEKMÉNY, ezért mikor ítélik el egy nemzet hóhérait? s_ezt-ni Akasztófás vagy kerékbetörõs, egyéb hasonló szmájlik nincsenek? Kár!


„Merítek az õsi tûzbõl,
merítek a fénybõl.
Merítek a földanyából,
merítek az égbõl.

Merítek az õsi hitbõl,
Fénylõ Nap tüzébõl.
Merítek én Nap atyánktól,
és a Fény szûzétõl.

Merítek a Fény fiától,
a Turulmadártól.
Merítek az erdõk mélyén,
a rügyezõ fáktól.

Merítek egy szarvasgímtõl,
mely viszi a Napot.
Amely fent az agancsa közt,
szakadatlan ragyog.

Merítek az õseinktõl,
merítek hazámból.
EN-LIL-tõl, a Nap fiától,
apámtól, s anyámtól.
Meritek egy nagy kanállal,
az életnek vizébõl.
Merítek az égi utak,
csillagszekerébõl.

Egy vagyok én Nimród atyánk,
õsi táborából.
Egy vagyok én Atillának,
gyõztes mámorából.

Egy vagyok én azok közül,
kikben Árpád vére.
Egy az Isten, egy a Nemzet,
egy vagyok én véle.

Tiszta tóból merítettem,
tiszta hát a lelkem.
Amit innen eltanultam,
soha nem felejtem.

Egy vagyok a tudatommal,
nincsen másik arcom.
A sötétség ellen vívom,
minden egyes harcom.”

Hozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.12 másodperc
6,928,622 egyedi látogató