Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 535
-> Legújabb tag: Gergely36

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Az aki a történésnek részese segítõje, az nem fogja a jelenlegit megváltoztatni!

Hírek
Ébredj Európa, ébredj emberiség!

Az emberiség, egy torz lelkületû aljas, nemzetközi parazita bûnszövetkezet által kifundált piramis- felépítmény kényszerzubbonyában kínlódik.

Tartalom:
- A csúcson a legádázabb paraziták.
- Fõbb mesterkedésük.
- Helytartóik.
- Tudatos szolga slepp.
- Módszerek és célok.
- A felelõsség.
- Orbánék valójában miért is lehetnek „bevándorlás” ellenesek.
- Az Orbán- kormány is szövetségese a hiper- parazita bûnszövetkezetnek, tehát bûnrészesek az egyre romló nemzetközi állapotok kialakulása okán.
- A legnagyobb katasztrófa az emberiségre nézve.
- A megoldás.

A piramis csúcsán fészkelõ paraziták rendelkeznek a pénzkibocsátással, virtuális tõketeremtéssel, rabszolgaságba döntõ hitelforma szolgáltatással, gyógyszer, vegyszer és vetõmag iparral, szénhidrogén, atom és egyéb energiaiparral. Az információk, a tudat manipulálásának minden eszközével, a globális „kultúra” diktátumának, valamint az átfogó agymosásnak szinte minden lehetõségével.

Ennek a bûnszövetkezetnek a sátáni konyháján fõzik ki a népek összeuszítását, az aljas, igazságtalan háborúkat, a valójában a parazitáknak kedvezõ, gátlástalan terrort, aljas puccsokat, valamint biológiai fegyver gyanánt gerjesztik, szervezik a züllesztõ népvándorlást. A menekültáradatnak álcázva injektálják Európába a véres konfliktusokra, háborúra is felhasználható hadat. Ezek a sátáni mesterek üzemeltetik a lelkiismeret- terrort és a jól jövedelmezõ „holokauszt”- ipart, ennek a terrrorpallosát és mûködtetik a kettõsmércét.

Ezek a gátlástalan hiper bûnözõk rendelkeznek nemzetközi, gyarmatosító katonai erõvel (NATO), valamint más elnyomó gépezetekkel. Valójában soha nem a népek érdekében, hanem elnyomásuk és kifosztásuk céljából ténykednek!
A háttérben kánaáni életet élve, minden fontos szellemi és fizikai áramlat ütõerén rajta tartják kifinomult érzékkel bíró, sátáni, tépõ karmú ujjaikat és fertõzõ nyálukat csorgatva, árgus szemekkel figyelik a fertõzés és vérszívás lehetõségét. A közvetlen uralkodás piszkos munkáját elsõ soron a rangban alattuk elhelyezkedõ, távolabbi rokonságból, gonosz hitük testvériségébõl verbuvált és a népek élére juttatott, helytartó, samesz- politikusokra bízzák, akik valódi gyökereiket, valódi elkötelezettségüket és feladatukat az uralt nép elõtt jellemzõen titokban tartják.
A politikusokon túl a fõparazita galeri alá rendelt, rokon hatalomközvetítõi közé tartoznak még: a bankárok, számtalan vállalatvezetõ, történelmi egyházak klérusa,
2.

egyes szekták vezetõi, a totális média, a hivatalos kultúra, tudomány világa és egyéb kulcspozíciók helytartó urai.

Nem létezik a Földön olyan krízis, melyet ne ezek a hiper- paraziták okoztak volna lakájaik közremûködésével és a krízis okán nincs olyan döntés, mely ne az elnyomás valamely további módja lenne.

A többlépcsõs védelmi rendszerük alkalmazásával roppant módon vigyáznak, hogy a ravasz és gátlástalan elnyomásuk ellen, a szabadság és az igazság érdekében, hatékonyan ne léphessen fel, ne harcoljon az elnyomott, lelkileg, szellemileg és testileg is kizsákmányolt, nagy létszámban már minden tekintetben a mesterséges elkorcsosítás / aberráció elõrehaladott állapotában tengõdõ emberiség. Az esetleges szellemi, vagy fizikai lázadás esetére felkészülve a veszélyes közeg élére már elõre, alaposan álcázott, hangadó, elterelõ ügynököket helyeznek el. A megbízó paraziták részérõl a megbízhatóság tekintetében legfontosabb a faji és hitbéli garancia!

A fenti 2 kasztot „tudatosan” még egy kis létszámú, csicskás kaszt szolgálja, sokszor prozeliták, képzelt rokonságért, nyesedékekért, felkapaszkodási lehetõségért, vagy csupán azonosnak látszó hit okán, titokban, vagy nyíltan mûködnek közre.

Ezzel a néhány milliós, különbözõ mértékben parazita entitásból álló felépítménnyel uralkodnak a népek zöme felett és züllesztik az emberiséget, valamint teszik gonosz mostohává ölelõ Földanyánkat.

Mesterkedésük menete és célja, melyet összeesküvésben szerveztek és hajtanak végre: Európa, zömében hunmagyar eredetû népeiben még megmaradt lelkiség, erkölcsiség, nemzeti érzület, a még nyomokban meglévõ szabadság iránti igény és õsi, jóravaló genetika felülírása, lezüllesztése. (Mert bizony nem csak az ír, a baszk, katalán, a walesi, a skót, hanem a német, a francia, az angol, az osztrák és más népek is hunmagyar eredetûek!) További céljuk a totális gazdasági és mindennemû biztonsági függõség kialakítása. A parancsukra létrehozott és a háttérbõl máig általuk irányított EU- ban még valamilyen szinten meglévõ, csonka nemzetállami társadalmi formák szétverése. Az emberiség létszámának erõszakkal történõ csökkentése és szelektálása, vadidegen népek felhasználásával, gazdasági zsarolással, válságok idézésével, ha szükséges polgárháborúk, vagy nemzetek közötti háborúk szervezésével. A „világ” újrafelosztása, új gyarmatosítás és új, még modernebb, kisebb létszámú, könnyen kezelhetõ rabszolgatartó társadalom létrehozása. Elsõre Afro-Am-Európai Asszír- Latin- Zs… Birodalom, majd a régen dédelgetett Zs… Világbirodalom létrehozása. Ezért folyik a manipulálható és felhasználható vadidegenek erõszakos és hamiskártyás betelepítése Európába! Regisztrációval, engedéllyel, vagy ezek nélkül. Gazdasági bevándorló, vagy menekült státusszal, korlátozva, vagy határidõhöz kötve, porhintéssel, de megy a kivitelezés. Nem mellékes, hogy egész

3.
Európában nem lehetne keresnivalója még egy maroknyi menekültnek sem és, ha akarták volna, napok alatt teljesen megállították volna az áradatot! Szó nincs itt tévedésrõl, vagy kései felismerésrõl! Akik ezt elmulasztották, sõt lehetõvé tették az inváziót, azokat kötelességszegésért és hazaárulásért bíróság elé kell citálni!

Nagyon kérem, ne hagyják magukat megtéveszteni Európa egyre szaporodó azon kormányai és politikusai által sem, melyek valós, vagy látszólagos ellenzõi a biológiai fegyverként Európára tódított iszlám inváziónak! Ettõl még a nemzetközi parazita bûnözõk szövetségesei és a tarthatatlan állapotoknak minimum közvetett okozói, bûnrészesek! Ezek jó része csak Európa népeinek hozzáállása és becsapásuk szükségességének függvényében a felszínen változtatják hozzáállásukat.

A nemzetközi parazita bûnszövetkezet csicskásaiként az iszlám inváziót ellenzõ politikusok alapvetõ motivációi lényegében nem a nemzet és azt alapból megtestesítõ, államalkotó hazafiak féltése, hanem: a megszerzett vagyon és egzisztencia, valamint a politikai hatalom féltése, hiszen a bevándorlást kitartóan támogató politikusok bukni fognak a következõ választásokon, hacsak nem hamisítják meg az eredményeket.

Az eszes, elõrelátó Orbán Viktorral és magyar kormányával egyetemben a felszínen kihátrálók is támogatói voltak és továbbra is szövetségesei az európai tragédiát kifundáló nemzetközi parazita hatalmi gépezetnek és a mai napig támogatják gyarmatosító politikájukat. A magyar kormány többek között lelkes tapsolója a NATO által kivitelezett puccsal hatalomra juttatott ukrán zsidó kormányzatnak.

Orbánék eszes kerítésépítõ politikája a hunmagyar nép akaratával egyezõ és ez dicséretes, csak az oka összetettebb, mint ahogyan látszik. Valójában a kerítés építése, betelepítés ellenes nyilatkozatok, uniós bírósághoz fordulás is elégtelen, hiszen nem tartalmaz garanciális elemeket a jövõre nézve, hogy semmilyen irányból, semmilyen létszámban és minõsítésben nem lesz betelepítés. Könnyen lehet, hogy titokban ezt a kerítésépítõ politikát várták el Orbánéktól bizonyos gondolkodó, nemzetközi fõparaziták is, mert Orbánnal egyetemben mindent el kell követniük, hogy a következõ választásokon nehogy a Vona Gábor vezette Jobbik elnevezésû, több nemzeti érdekû szándékkal bíró párt, vagy egy új, még erõsebb nemzeti elkötelezettségû politikai képzõdmény nyerjen. A balosnak titulált, vagy onnan az utóbbi években átvedlett népség, köztük a liberális mezben mesterkedõkkel, mondhatni, hogy végérvényesen megbukott. Ezek hitványságát még az agymosott réteg is látja. Másrészt a Nyugat - európai népek szétzüllesztését megoldják Magyarország nélkül is és a mélységes züllés majd onnan hat vissza a magyarságra. Az Orbán- i politika táptalaján, kormányzati sumákolás közepette is folyik Magyarországra a zsidóság beszivárgása, szaporodik a cigányság azon része, mely beilleszkedni képtelen. Egyre nõ a vagyontalan, éhbérbõl élõk és a milliárdosok létszáma, csak a hunmagyarság fogy. Az ígért magasabb bér sem lesz

4.
más, mint kissé jobban fizetett rabszolgaság, hiszen a munkahelyek zöme külföldi, vagy magyarországi idegen uralkodó kiváltságos kasztbéliek tulajdonában.
Magyarországon a nemzeti földtulajdon roppant ravasz módon megszerkesztett kiárusításával, teljes gõzzel, soha nem látott rabszolgatartó nagybirtokrendszert alakítanak. Az Orbán- kormányzat számára tabut jelentenek a judeo- kommunista bûnözõk és szó nincs a szerteágazó bûncselekmények felderítésérõl, felelõsségre vonásról.
A valódi magyar történelem és kultúra, az õsmagyar tudás- „hit”, az õsi gyökerek továbbra is gondosan elfedve. A magyar történelemoktatás és a kultúra prezentálása ma is a nemzetközi paraziták és az álmagyar lakáj- zs… igénye szerint folyik. A kormányzat úgy látja, hogy kreatív, szorgalmas, jól képzett és hozzá birkatürelmû, rabszolgának kitûnõen alkalmas lett a magyar nép zöme, miért is kellene a problémás arab a jólétben, biztonságban pöffeszkedõ magyarországi helytartóknak. Tehát akad érdekellentét a nemzetközi felépítmény entitásai között is.
A kisrangú, kishatalmú európai zs… iszlámellenességének másik motivációja: a vallási berkekben kelt félelem az iszlámtól, valamint a történelmi tapasztalatok okán kelt félelem a nemzetközi, vezetõ parazitáik viselkedését illetõen, hogy õket is kiszolgáltatják az iszlámnak, miként áldoztak már belõlük a múltban is a világhatalmi mesterkedésük patakzó vértõl mocskos történelmi oltárán.

A legnagyobb katasztrófa az emberiségre nézve:

1. Hogy országaink élén nem az államalkotók vér szerinti, tiszta szándékú, önzetlen gyermekei szolgálnak, hanem a nemzetközi paraziták családjából, valós, vagy hitbéli rokonságából származó, szövetséges, idegenszívû helytartók kezében a hatalom. Akiknél bizony a legfontosabb garancia a 99,9 %- ban meghatározó gyökér, -bõl sarjadó lelkiség, hovatartozás tudat /identitás.

2. Hogy pártrendszerû a társadalmi berendezkedés, mely lehetõvé teszi a pártok és a mögöttük lévõ háttérhatalom uralmát, a pénz korlátlan befolyását. Lehetõvé teszi a népek becsapását és kivédi a nemzet iránti egyéni felelõsséget.

A megoldás.

A Földön nem lesz addig béke, értelmes jólét és a természettel addig képtelen lesz harmóniában élni az emberiség, ameddig ezt a kártevõ népséget ki nem rekesztjük a hatalomból! A Nemzet, a Haza, a Földanyánk és az emberiség jól felfogott javát akaró, egészségesen önzetlen, élenjáró szolgálattevõ hazafiakat helyezzünk országaink élére!

Ha teheted terjeszd más nyelvre lefordítva is!

2016-01-24. Sopron, Hun- Magyarország Kõmûves GézaHozzászólások

Még nem küldtek hozzászólást

Hozzászólás küldése

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezni.

Értékelés

Csak regisztrált tagok értékelhetnek.

Kérjük jelentkezz be vagy regisztrálj.

Még nem értékelték
Generálási idő: 2.00 másodperc
6,927,667 egyedi látogató