Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 1
JackHoife

-> Regisztráltak: 327
-> Legújabb tag: AlbertLus

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Atilla Hun birodalmának eljövetele...

HírekÉbredjetek Hunok Atilla Népe!
Atilla Hun birodalmának eljövetelének idejét a megfelel? felkészültség határozza meg. Áldás
Az Égiek rendeltetése szerint bármikor eljöhet...
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA
Eredményesek voltak a nép áttelepítések? A központi hadvezetés szempontjából nézve igen eredményesek voltak, mert iszonyú nagy római haderõt kötöttek le. Nem kell mást említenünk, csak pl. a Rómában ma is létezõ Trajánus Oszlopot, melyen a jazig lovas harcosok felvonulása látható. Vagy azt a történelmi adatot, hogy az i.sz.-i 160. évben Marcus Aurelius római császár hadjáratot vezet Dácia ellen, és bár a római történészek azt írják, hogy elpusztította a dákokat, a rómaiaknak mégis ki kellett üríteni ezt a területet, és áttelepültek Moesiába ahol megalakították a Duna jobb partján DÁCIA AURELIANA provinciát. Léteztek-e még ezek a pártos hadvezetés által áttelepített népek Atilla idejében? Hogyne léteztek volna? Hiszen Atilla egyik címe a dákok és massagéták királya volt.

A mi János vitézünk

HírekVALÓSÁG a LEGENDÁBAN
JÁNOS vitéz és ILUSKÁJA igaz története
Buda alatt a ráckevei régi temet?ben járva egy különös útjelz? táblán akad meg a tekintet:
JÁNOS vitéz sírja felé mutat a nyíl. A nyíl irányába haladva egy félbetört oszlopú síremlék áll. Rajta a felirat: Itt nyugszik Horváth Nepomuki János /rangjai és kitüntetései felsorolva/ aki nem más, mint Pet?fi Sándor megálmodott meseh?se: János vitéz.
Minden legendának van valóság magva, amit nem szabad hagyni feledésbe merülni.
De hát ki is volt ? valójában? A legenda már valóságos élettörténetté alakul át, korabeli ráckevei dokumentumokra támaszkodva. Borovsky Samu már 1910-ben megjelent Pest-Pilis-Solt vármegye M?emlékei” cím? monográfiájában említi meg a ráckevei m?emlékek között Horváth N. János síremlékét „A jobbágyból lett világlátott huszárkapitányról” írva.
1774. május 1o -én született Ráckevén. Az anyakönyv tanúsága szerint Piringer Jánosként látta meg a napvilágot. Apja Piringer Pál, édesanyja Gáspár Magdolna. A ráckevei nádfedeles házból hamarosan az égiek mezejére távozott az édesapa, akir?l a kis Jánoskának nem is maradt emléke.
A megözvegyült édesanya – hogy a kisfiú apa mellett n?hessen fel – a gyászév letelte után férjhez ment nemes Horváth János megyei perceptorhoz. Az édesanya kikötése volt, hogy a házasságkötéssel egyidej?leg a kis Jánost adoptálja a férje. Így lett Piringer Jánosból Horváth Nepomuki János.

Közeledik a nagy Hun birodalomnak napja!

HírekMert nem tüntetek el a Hunok, mint az a történészek, történelem tanítók tanították az iskolában! Áldás Hunniára!

ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA

Mit csinál ezalatt Odoaker? Újra építi a lerombolt Aquileját, és elfoglalja Noricumot. Megtisztítja Itáliát a gótoktól. 487-ben a mai Krems környékén létezett Rugi-land-ot elfoglalja. 488-ban kiveri innen teljesen a longobárdokat (mai Alsó-Ausztria, a Dunától északra).
489-ben Theodorik gót törzsfõnök, aki a Balkánon csatát vesztett a Hunok ellen, a Julián Alpokon átkel és Odoaker ellen indul. Következõ adatunk 493. év és csak annyi, amint a nyugati történészek írják: Nagy Theodorik orvul meggyilkoltatta Odoakert, Itália királyát. És egyik sem felejti el aztán utána írni, hogy a germán-gótok ettõl kezdve 70 évig uralták egész Itáliát.
Mit építettek a germán-gótok Itáliában ezalatt a 70 év alatt? Nincs történelmi adat arra vonatkozólag, hogy valamit is építettek volna. Csak a germán-gót rombolásokról és pusztításokról beszélnek a régi írások.
Hol találhatunk adatokat Odoaker történelmi szerepére vonatkozólag? A már említett MH. könyv ismerteti a fenti adatokat a 127., 129. és 136. oldalon, és ez a hatalmas munka, tele adatokkal a gótokra és Hunokra vonatkozólag, csak háromszor említi Odoakert. Gondolja, hogy ennyi is elég Itália elsõ királyának, hiszen Hun volt és nem germán.

Építsük fel együtt újra a Hun birodalmat...!

HírekÉpítjük fel együtt a Hun birodalmat? Mert ha nem ezt tesszük mind elveszünk!
Mi tudjuk, hogy hogyan kell és erre hívunk téged is, meg mindenkit, mert ez megmaradásunk záloga!

Találkozunk!

HírekBálint Nagy Felhívàs!
Csatlakozz az Országos Hun
Szövetség kezdeményezéséhez,
melyet Nagy Bàlint Hun Kende
vezet szentesi székhellyel m?ködtetve.
Nagy Bàlint Hun Kende, Törzsi Gy?lést
hív össze, melyre szeretettel meghívja.
az ?sszes Hun - Magar - Kun - Beseny?
Szittya szervezet vezet?it.
A T?rzsi Gy?lés helyszíne Pusztaszer
Hétvezér emlékm?.
2019. Augusztus 24. -én délel?tt 11 órakor
Pusztaszeren.
Bàlint Nagy Facebook. tel. 06303198476

Nagy. Bálint. Hun. Kende.
https://www.youtube.com/watch?v=75E7LvlLEU4


Saul/Pál a rabbitanács megbízásából bérgyilkos volt?!

HírekSaul/Pál a rabbitanács megbízásából mint vezet? bérgyilkos üldözte Jézust és tanítványait.] ennek a Júdásnak az édestestvére.

Jézus létez? személy volt, érdemes elolvasni Simone Weil filozófusn? munkáit, aki a xx. század derekán élt és dolgozott. T?le megtudhatjuk, hogy J. nem volt zsidó, és a szkíta ?svallásra épült szeretetvallása, ami nem ismerte a kiválasztottságot, merthogy Isten el?tt mindenki egyenl?. Létezését igazolja a Pilátus dokumentum. Simone elmondja, hogy az eredeti ?skereszténységet, és Jézus szkíta tanítványait kiszorították Jeruzsálemb?l, majd a Római birodalomból is, és helyére behelyettesítették a farizeus rabbi Saul-Pál térítését, aki nem ismerhette Jézust, miután csak akkor találkozott vele, amikor a Templom ?rség parancsnokaként Júdás fivérének segítségével letartóztatta, és a szanhedrin, templomi tanács f?papjai elé állította kihallgatásra, majd átadták Pilátus helytartónak, hogy feszítsék keresztre. Ami Saul-Pált illeti valószín?síthet?, hogy római ügynök is volt, amit megvallott Cezareai elfogásakor, és mint római polgár kérte Rómába szállítását, és ottani kihallgatását, ami teljesült is.

Rokonoknak nevezzük azokat, akik két külön család egyesülése által kapcsolódnak össze és szaporodni kezdenek.

A ma itt él? szkíta, hun, turk, jász, székely, sumer és mindezekkel egytestvér magyar nép csak része (mikrokozmosz!) annak a hatalmas népegységnek, amelynek zöme ie. 6000-t?l folyamatosan lakja a Kínától a történelmi Magyarország határait.

Ébredjetek hunok, Atilla népe!

HírekATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA
ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA. Kérdések és válaszok. Ki lett a Hunok királya Ruga után? ATILLA lép trónra öccsével együtt 434-ben. Atilla öccsének neve: BUDA. Hallottál-e már valamit Atilláról? Mikor elõször hallottam a nevét, úgy mondták, hogy az Isten ostora volt, és megmutatták nekem azt a gyönyörû festményt amely Raffaello munkája és az eredetije a Vatikánban van. Mit ábrázol ez a festmény? Atillát Hun seregével Róma elõtt és I. Leó pápát, amint eléje járul békét kérni. A legérdekesebb ezen a képen az, hogy Leó pápa mögött, az égbõl hatalmas pallosokkal a kezükben, Péter és Pál száll alá Atilla ellen, és úgy tanították nekem, hogy Atilla azért fordult vissza Rómától, mert megijedt az égbõl alászálló, kardforgató két szenttõl. Nagyon jó, hogy megmutatták nekem ezt a képet, mert ekkor határoztam el, hogy megismerem Atilla igaz történetét.

Minden hatalom a népé!

HírekMinden hatalom a népé! Mindenki érti, hogy ez mit takar, mit jelent?

Mivel visszaérkezett a tértivevény, így ígéretemhez híven közzéteszem a további levelezésem a NAV-val. A korábbi levelemre annyira érdemtelen választ kaptam, (korábban elküldött levelem itt megtaláljátok) hogy nem is érdemes megosztani, foglalkozni vele, viszont erre a semmitmondó levélre ment be ez a levelem! Használjátok egészséggel... (adataim törlöm)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Gy?r-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Jogi koordinációs és Törvényességi Osztály
ügyszám: XXXXXXXXXX

Tisztelt dr. Zemlényi Andrea osztályvezet? asszony!

Tájékoztató levelét 2019. június 28.-án átvettem.
Sajnálatos módon tapasztaltam, hogy a korábbi levelemb?l semmire nem kaptam választ, miközben hivatkozni tetszik olyan törvényekre, melyek az érvényes államunkban nincsenek.

Szervkereskedelem?

Hírek
Ett?l padlót fogtam kb 1 hete... Budapesten futottam bele, ahol egy megállitó táblán sok-sok nyelv között magyarul is volt egy mondat...."Állitsuk meg a szervkereskedelmet"...földbe gyökerezett a lábam...mire a kinai kisasztallal csendben demonstráló lányok a kezembe nyomták ezt a szórólapot...

Nyugtassatok meg, hogy nincs összefüggés a hirtelen agyamon átfutott következ? tények között....
- naponta tünnek el gyerekek nálunk is
- BNO kódok létrehozása, betegségek kódjai, orvosi és egyéb
kartonokon nyilvántartva (NISZ Zrt)
- elhunytak orvosi kartonjainak 30 évig történ? meg?rzésére
ugyan már mi okból van szükség???

Vajon ez is beilleszkedik a többféle népirtás közé? Vagy nekem élénk a fantáziám? (Bár úgy lenne!!)

ATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA

HírekMindig jó érzés tölt el, örömmel olvasom az ilyen és hasonló írásokat, amely az el?döm, példaképemr?l ilyen lelket melenget? sorokat ír, vagy mond, Atilla nagy Hun királyunkról.

Áldottak legyetek magyarok, Atilla népének egyetlen örökösei! Félszázados tanulmányaim meggy?ztek arról, hogy a hunok feltétlenül a magyarok ?sei voltak, s így a mai magyarság az ?si szkíta népek egyedüli leszármazottai. Így a magyarságnak a történelme a ma él? összes nemzetek leg?sibb történelme. Kutatásaim során a hunokat olyan nemzetnek ismertem meg, amelynek dics?sége a mai szomorú világot is beragyogja. Atilla a világtörténelem egyik legnagyobb h?se, aki mint minden igaz h?s, lovagias és nagylelk? is volt, amit Róma alól történt visszavonulásával a legcsodálatosabb módon bizonyított be.
Tudják-e önök, hogy a világtörténelem legnagyobb alakjait, összehasonlíthatatlanul legnagyobb hadvezéreit, legnagyobb államépít?it és államszervez? zsenijeit önök, magyarok adták?
Tudják-e önök, hogy Atilla hadvezéri nagyságához képest a történelem többi nagy katonai héroszai:

Ember vagy, vagy személy?

HírekEzt is a Római egyház a kanon jog alapján hozta létre.

Generálási idő: 5.07 másodperc
2,407,792 egyedi látogató