Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 4
-> Legújabb tag: fozosandor

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Olümposz és az olimpiai eszme görögországi vetülete

Hírek


A görög teremtésmítoszok elemzéséből – miként az előző fejezetrészekben
kitárult – sikerült a valós ógörög történelmi folyamatokat feltérképezni. Azt is
láttuk, hogy a görög mítoszok mégsem az elérhetetlen szellemvilágból keletkeztek,
hanem a cselekményeik nagyon is élő, földi eseményekből táplálkoztak.
Igaz, hogy a mítoszokban a főszereplők isteni magasságokba emelkedtek, de ha
ismerjük az ősnyelvi szófordulatokat, akkor az ókor elején a teremtő isteni elv,
még nem egy szellemistent jelentett. Egészen pontosan a saját korában egy élő
földi embert, most nevezzük matrónának és fejedelemnek, vagy királynőnek és
királynak, aki az általa vezetett embercsoport valódi teremtője (szülője) volt.
Másképpen megnevezve a törzs vezető ereje, és így átvitt értelmében annak a
nemzetségnek az ősteremtője, ókori nyelvből eredően az istene lett.

Jászmagyarok krónikája

Hírek


Az előző fejezetrészben feldolgozásra került a Mezopotámiában kiteljesedő
jász nép. Ők a magyari úrnépek egyik oldalága. Pontosabban az europid úrné-
pek három alapágán belül a Nílus menti őskultúra kiáradásaként: a hunok, magyarok
(sumérek) és kusok mellett, a jász-magyarok al ágát alkotják. A népeink
bölcsőjéből (Afrikai Nagytavak vidéke) észak felé tovavándorló europidok
népfeleslege kettéválik. A vörös hunmagyar és a fehérmagyar ág a Szent Nílus
mellé, onnan az avar-magyar al ág a Kaukázus felé haladt, a hun-hurrita al ág
Anatóliába, és a sumer-magyar al ág pedig Mezopotámiába költözik. Addig a
jászmagyar al ág, miként írtuk, Mezopotámiától délkeletre eső területen talált
átmeneti óhazát önmagának. A feketemagyar kus ág törzsei pedig közöttük
foglalnak helyet (etiópok, kasszíták, maurik). A jászok származásáról Dr.
Szombathy Ignácz: A metanasta jászok (Győr, 1875) című kútfőtöredékeiben ír
egészen kiválóan. Legszívesebben a 140 oldalas művét egy az egyben ide hoznám
bemutatásra, de nem tehetem. Elégedjünk meg vele kapcsolatban, ahogy
már az előszavában leírja, hogy a szarmata iga alól elmenekült jászok az időszámításunk
kezdetétől mintegy 400 évik lakják a kárpát-medencei Alföld
középső részeit, hogy aztán beolvadjanak a hunok testvérnépébe.

Móricz János kutatásainak ősszefoglalása

Hírek


A Harvard Egyetemnek a Peapody Museum jelentette, hogy a Puebla-ba (Mexikó) kiküldött kutatócsoportjuk, az ott lefolytatott ásatások leletanyagából megállapította, hogy az amerikai ember nem 12-15 000 éve jelent meg Amerikában, hanem több mint negyvenezer éve. Az ásatásoknál emberi csontvázakat, csiszolt kőszerszámokat találtak olyan őslényekkel együtt, amelyek már több mint 40 000 éve kihaltak. Az USA hírügynökségei a hírt világgá röpítették.

Móricz János, magyar testvérünk, akkoriban Ecuadorban, Peruban és az Amazonas vidékén, olyan indián törzseket talált, amelyek tagjaival magyarul(!) tudott beszélgetni. Legendáikban sok ezer éves múltjuknak és a tőlük kirajzott más népekkel való rokoni kapcsolataiknak tudata él.

Móricz felfedezéseit senki nem tudta cáfolni, ellenben a spanyolok részérő, politikai és gazdasági okokból súlyos támadásoknak volt kitéve. Felfedezései igen nagy horderejűek. Annyi bizonyos, hogy a sok évezredes sötétségbe burkolt őstörténetből, a magyarság ősi múltja fényesen fog felragyogni, a világ összes népe előtt. Az 1900-as évek elején a tankönyvekből, napi sajtóból, szakkönyvekből köztudomású volt, hogy az Amazonas őserdeiben olyan fehér indián törzsek élnek, amelyeket még alig tudtak megközelíteni, így ez a vidék sok meglepetéssel kecsegtette a kutatókat. Íme itt a meglepetések egy szelete.

Görögjászok és a jászmagyarok eredet azonossága

Hírek


A görög és a magyar népek eredet azonosságára álljon itt példamutatónak az
alábbi kis történeti kuriózum. Már az eddigiek során is sokszorosan bizonyítottuk,
a két nép és a mondáinak azonos eredettudatát. Most a méltánytalanul
elfeledett, vagy szándékosan elfeledtetett jász népek valódi származástörténetét
villantsuk fel a jövő okulásaként. Ha meghamisítjuk a világtörténelmet, végeredményben
az, az emberi világ meghamisítását hordozza magában. Hamis
világképpel pedig a természetben nem lehet tartósan fennmaradni.
Ismerjük, hogy a Fekete-tenger környezetében az „aiákok”, a napkeleti népek
éltek. Ismert a prehellén leleg Aiakos, aki Poszeidónnak segédkezett a trójai fal
felépítőjeként. Közben meg Apollón az építőket támogatva, a lantját pengetve
legeltette Láomedón trójai pásztorkirály nyájait. De mikor fizetni kellett volna a

Szabin nők elrablása

Hírek


Még azt szeretnénk elmesélni, hogy az asszírok vezette dórok nem csak Gö-
rögországot próbálták meghódítani. A második, tengeri népek támadásában –
akik részben kiváló föníciai hajósnépek leszármazottai – asszír parancsnoklással
betörnek a Földközi-tengerre és az Adriai-tenger szigetvilágába. De a legfontosabb
behatolásuk Európába mégis a trójai Aineiász dór hérosz vezetésével
történik az itáliai betelepedésükkel (később részletesen tárgyaljuk). Tudvalevő,
hogy Európa a földrajzi nevét is egy föníciai királylány, a türoszi (Kis-ázsia
déli, föníciai alapítású város) Europé (Aeropé) nevéről kapja. Ő Zeusznak volt
a halandó szerelme, akit sas képében a Kréta szigetén tett a magáévá. Általa
Zeusz az asszír hódító adja Európa földrajzi nevét. Az igaz, hogy az Itáliába
betelepedő dórok a már akkor létező Latium asszír kereskedelmi központjuktól
kapják a latin népnevet, de attól függetlenül ők még igazi asszír leszármazottakat
jelentenek. Ott elszaporodva, és a gazdasági hatalmat is átvéve a szabin és
az etruszk ősnéptől, valósítják meg a Római Birodalmukat.

Dórok történelmi titkai

Hírek


A könyv eddigi részeiben már rengetegszer leírtuk a DÓR kifejezést, és a
még hátralevő részeiben is sokszor. A név gyakori használatából arra is lehet
következtetnünk, hogy ez a népcsoport játszotta a legfontosabb szerepet a gö-
rög átalakulásban. Érdekes módon a görög mítoszok szerzői is a föníciai dór
Zeuszra, mint az istenek királya főszerepére teszik a történéseik központi hangsúlyát.
Hogy mi az igazság, most próbáljunk meg ennek utánajárni.
A Fönícia főnév is egy beszélő szó, az etimológiája is sokat segít a kérdés
tisztázásában. Elemezve: Fö = fő, fényes + nic = nip, nap + ia = keleti, árja
gyermekei. Összeolvasva: Fönícia = Napisten-országa; föníciai = Napisten-fia.
A föníciai népet hívták fenneknek is (fenség = fenn-ség, a Napisten királyi
népe). Máris a fényes jelzőnél vagyunk, mint a Napisten fény fiai (Hórusz)
elnevezésnél. Ebből már sejtjük, hogy a föníciaiak is a Nílus-menti kultúrákból
kirajzó úrnépek levantei telepeseit jelentik. Ugyanebből a kultúrkörből ered a
finn népnév is, csak kissé magasabb magánhangzós változatban. A finnek is
föníciaiként hajóztak északra a Fekete-tenger és a Dnyeper folyókon fel egé-
szen a Finn-öbölig, ahol egy részük országot foglalt: Finnországot. Ha egy
kicsit tovább nézünk a szemünkkel, akkor a fenn = pann népek is ugyanabból a
föníciai népcsoportból erednek, csak mélyebb hangzással. Esetünkben a Dunán
felhajózva, akiket már Magyarország vonatkozásában a dunántúli Pannónia
úrnépi lakóiként ismerhet meg a világ.

Magyarok! Mikor takarítjuk már el ezt a sok terroristát?!

Hírek

Történelem

Hírek

Fegyverrel védjük meg az otthonunkat...?!

HírekEzt a bagázst el kell takarítani tokkal vonóval!

Ez a terror szervezett csak az erőből ért!

Orion csillagkép

Hírek


Mondhatjuk, az emberiség aranykorában boldogan és békés jólétben
éltek világhíres fejedelmük, MENRÓTH vezetése alatt – van, aki
NIMRÓD néven ismeri, az asszír szemiták átírásai okán – Mezopotá-
miában. Thuróczy János 1486-ban Augsburgban kinyomtatott króniká-
jában bár különbséget tesz Noé két fia, Jáfet és Kám között, Ménrótot
azonosítja Nimróddal. Nekünk magyaroknak, mindig azt kell értenünk
a neve alatt, hogy Menróth = Menynyei-vöröshon-fia = Napisten földi
mása (rót, rőt-szarvas, németül is vörös), akinek megszemélyesítése az
Orion csillagkép az égbolton.

Terroristák! Egyszer mindenért felelni fogtok!

Hírek
Generálási idő: 0.18 másodperc
756,678 egyedi látogató