Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 1

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 4
-> Legújabb tag: fozosandor

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A háború

Hírek


A trójai háború Homérosz szerint kilenc évig tartott váltakozó sikerrel, majd
a tizedikben győznek a görögök. De a regeírók szerint nem is egy, hanem két
háborút vívnak a görög héroszok Kis-Ázsia partjai mentén. A történet logikailag
úgy értelmezhető, hogy a trójai hídfőállásukból kiinduló asszír-dórok terjeszkedési
politikáját felismerik a mükénéi görögök. A hódítók törekvéseinek
ellenálló Mükénéi kultúra, akkor még a Peloponnészoszon egységes tömböt
alkotott. Miként már megismertük, ez a kultúra a hellén bevándorlók és az
ógörög pelaszgok összeolvadásából keletkezett. Felfogták, ha nem tesznek
valamit a trójai terjeszkedés ellen, akkor rövidesen mind a tengeri hajózási
útvonalakat, mind a keleti testvérnépeikkel való kapcsolatot elvesztik. Ezáltal
gyarmataivá válnak az asszíroknak. Továbbá szabaddá vált volna az út az asszír
szemitizmus közvetlen világhódító célja előtt, mégpedig Európa további ősi
testvérnépeinek a leigázására. Mükéné úrnépi vezető ereje ezt nem nézhette
tétlenül. Fel kellett tenniük a kérdést: szabadok maradjunk, vagy meghódoljunk?
A mükénéi uralkodó hatalom az előbbit választotta.

Nagyon nehéz az olvasottak után ülve, nyugodtnak maradni...!

Hírek


Álljanak már ki azok a "kurva nagy magyar vagyok" emberek és ácsoljanak párezer akasztófát a Kossuth térre... ideje van!
Ti azt hiszitek létezik jobb megoldás? Nem. Ne várjatok mert rosszabb lesz. Vagy - most télen is húzódjatok be a négy fal mögé (ameddig még megvan!) és dideregjetek ott egyedül. Ha fáztok menjetek el egy kis sétára megnézni, kiváltságosaitokat amikor kiszálnak a füthetõ ülésü AUDI-ból és boldog, áhitatos mosollyal mondják bele a pofátokba: "-Magyarország jobban teljesít." Nem a FIDESZ majmairól beszélek hanem az összes mocskos tetürõl, akik az utóbbi három évtizedben szétrabolták a Magyar Hazát. Nézzetek már körül mi lett belõle? Nektek tetszik a kép?
Legyen továbbra is boldog napotok - de az biztos, hogy egyszer, egy ilyen hír hatására meg fog indulni a magyar... ha meg nem akkor nem lesz többé se magyar se haza, se becsület... se emléke ennek a népnek.

KILAKOLTATÁS VÁRT RÁJUK 3 GYEREKÉVEL...
PERMETLEVET IVOTT...
AZONNAL MEGHALT!!!!
Monika Szimuly posztja

Trójai háború eszmeisége

Hírek


Miként az Argonauták esetében is érintettük, az expedícióból hazatérő héroszok
között bizony több esetben is gyilkosságok áldozatai lettek a kiváló harcosokká
vált hellén ifjak, mint a Nagy Ankaiosz esetében, de valójában Iaszónnál
is. Hatványozottan ugyanez az eseménysor éri a trójai háborúból hazaérkező
görög héroszok egy részét is. Agamemnónt a fővezért a saját felesége a dór
szeretője segítségével ölte meg. A kis Aiasz hajótörésben hal meg, de hosszú
utazás után maga Odüsszeusz is halállal végzi. A hódítók ahol csak tudnak,
lecsapnak az ellenálló hellénekre. A harc az asszírokkal Trójában nem ér véget,
a küzdelem tovább zajlik más síkon, egészen a Mükénéi kultúra bukásáig
(1100-ig). A világtört

A csodaszarvas mondavilga

Hírek


A magyarok egyetemes teremtés mondájából ismerjük már Nagyboldogaszszony
anyánk világteremtő erejét (az ősrobbanás mitológiai kivetítése), és azt,
az Ő szentségénél nincs feljebb. Megszülte az ősanyagot, benne a Mennyorszá-
got az Istencsaláddal. Ősanyánk fia, a Napisten életteremtő ereje és segítői
létrehozzák a Menny példáján a földi paradicsomot, a NAGY-ÉDENT, melybe
Mezopotámia is beletartozott. Benne a Választott népével, a magyar nyelvű
úrnépekkel. Hogy mi történt a szeretett népével az idők során, következzék
most ennek az elmesélése. Miért kellet elhagyniuk a szeretett Édenüket, és
hogyan kerültek azután a hunok és a magyarok az új hazájukba, amely már egy
másik kontinensen, Európában van.
Az új anyaföld kereséséről, az oda érkezésükről, és a megtelepedésükről szól
a Csodaszarvas mondánk. Ha meleg együttérzéssel, empátiával olvassuk el az
újraírt mondánkat, akkor azt is megérthetjük belőle, hogy nem is annyira a
hunmagyar népek eredetének az elbeszélése, hiszen hunok és magyarok a teremtés
kezdetétől éltek az Édenben, hanem a Hunor és Magor történetben inkább
a hun és magyar népnév európai elterjedését meséli el a történetünk. Még
pontosan ide illenek, akár mottónknak is választhatjuk Kézai Simon hétszáz év
írt geszta sorait: „Én pedig a világ azon korában kezdtem e munkához, midőn a

A fényözön és a vízözön

Hírek


1. Az Ég lakói jól tartották a Szövetséget, Áldás és bőség fénye özönlött a
Kusok földjére. ÉN-LIL vetőmagjai kalászba serdültek és gazdag termésük
megadta a mindennapi kenyeret.
2. A Tudás Fája is ontotta gyümölcseit és a „tudatlanság”—amit az ősi nyelv
SAG-KUG-GA néven mondott – Tudássá lett a Fény özönében.
3. A földi élet sok új tapasztalata – az égi tanítók sugallata által – és a Fokos
erejével, a Kusokat tudókká, okosokká és bölcsekké tette.
4. Ekét csináltak s avval szántottak. Vetettek és arattak. Minden munkához
szerszámot alkottak. Házakat építettek először sövényből, farudakból, nádból,
aztán téglát vetettek. Azzal készítették szép házaikat és a sok ház egymás mellett
szép várossá lett. Földjeiket öntözőcsatornákkal táplálták és a bőséges víz
életet adott minden növénynek, veteménynek, fának a Nap áldott sugara alatt.
5. Mert ahogyan folyókká lettek a „kezdet” forrásai, úgy a kusok népe is igen
megszaporodott. Először csak a folyók mentén telepedtek. Aztán átkeltek a
folyókon és megkerülték a tengereket is. Tutajokat, csónakokat és hajókat épí-
tett a Fokos ereje és kenderből szőtt vitorláikba kapaszkodó szél vitte azokat a
vizeken.

Indoeurópa társadalmi átalakulásának diagramja.

Hírek


Azt is tudjuk, a hódítók csak egy katonai hatalom legfelsőbb szintjeit, az
arisztokrata és katonai osztályukat képviselték. Így az ő személyes kiszolgálá-
suk és a háborúik további megvívásához sok-sok ember munkája és közkatona
kellett. Ezért az elfogott őslakosság felé mindig a beolvasztás társadalmi gyakorlatát
alkalmazták. Kivéve az ellenállókkal és az ősnép vezető ereje, vagyis
az ősvallása képviselőivel. Őket bizony sokszor a legkegyetlenebb módon,
például: élve megnyúzással, nemi csonkítással, később már keresztre feszítéssel,
boszorkányégetésekkel, karóba húzással vagy kerékbe töréssel és a fegyvereik
segítségével kardélre hányják. A megmaradó köznépességet ilyen és ehhez
hasonló fegyelmező eszközökkel kényszeríthették a szolgaságuk elfogadására.
Ha már kialakulhattak ezek a kegyetlenségek az emberi viszonyokban, rá kell
mutatnunk azok eredetére és történelmi kialakulásuk szükségszerűségére. További
példaként vegyünk egy biztosan újgörög eredetű, elképesztően kegyetlen kivégzési mód leírását.

Az evolúció körelmélete

Hírek


A fajunk a teljes faji kifejlődésének korába lépve – a körfejlődés második negyedében – az ősközösségének
a végére belakta az egész földet. Ha az egyedszámának a további felszaporodása ezzel együtt
megállt volna, ma nem lenne semmi bajunk sem a vilá-gon, mert a fajunk még mindig az
emberiség boldog aranykorában élhetné életét. De a felszaporodása a
természettörvények működése következtében sajnos nem állhatott meg. És ez
vezeti el a fajunkat a fejlődése harmadik, kifejlett negyedének a megéléséhez.
A földi bioszférát belakva, az életviszonyaiban elkülönül a két történelmi embertípus,
a telepes úrnépek és a nomád pásztornépek. Miként már kimerítően
megtárgyaltuk, az őskori fenntartható élet matriarchizmusa a növekedés kényszeréből
az újkori fenntartható fejlődés patriarchizmusára változik, és ennek
következtében fajunk belép az emberiség háborús társadalmi korába, annak
minden negatív következményével együtt.

A mítoszok előtörténete

Hírek


Mindenkinek van fogalma róla, ismeri a kőkorszak ősközösség tanát, majd a
réz, bronz és vaskori társadalmi átalakulásokat. Csak az a kérdés, hogy ennek
melyik olvasatát? A mi feldolgozásunkban nem a hivatalosan hamisított oldalát
fogjuk megismerni, hanem igyekezünk egy egyetemesen valós képet tárni az
olvasó elé a történelmi fejlődésről. A fajunk evolúciójában a gardációnk törvényszerűen
vezet el az ősközösség felbomlásához. Az átmeneti kor során a
Homo sapiens ősközösségi természeti társadalmát, a történelmi ókor idején
felváltja a régi közösségi tulajdonúval 180 fokban ellentétes, ennek megfelelő-
en a természetellenes haszonelvű magántulajdon-viszonyú társadalmi formák
kora. Hogy ez mekkora társadalmi megrázkódtatásokkal járt, kezdjük a megismerését
a történelmi özönvíz fordulóévével, amely geológiai időszámítással a
holocén kort megelőzően, 11000 évvel ezelőttre tehető (Kr.e. 9000 körül).

A magyarok egyetemes teremtés mondája

Hírek


Csillagászati magasságokban, határtalan szeretettel a szemében, a leendő világunk
közepén, a szeplőtlen Semlegességében élt a Nagy Egy, a TEREMTŐ-
ÚRMAMA a Minden felett, s alatta nyugodott a Csend. Leírhatatlan, kifejezhetetlen
és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Benne élt a Szellem, a Lélek és az
Erő. Mozdulatlanságában gyűjtötte magába a fényt és hordozta a szíve alatt a
belőle gyarapodó gyermekét, az ősanyagot, s benne a megszületendő új élet
ígéretét. Mikor eljött az ideje, mint a földi asszonyok, megszülte a magába
szívott ősanyagból az új világot (a csillagászati ősrobbanás elve), s az ősvízben
az élet ígéretét. Miként a földi leányokat a szülésük után már asszonyoknak
nevezik, nevezzük mi is az anyagi világunkat megszülő Úrmamánkat a nagy
jelző mellett: NAGYBOLDOGASSZONYNAK, akit miként őseinktől tudjuk, a
magyarok Istenanyjának is hívnak.

A magyarok egyetemes mondája 2

Hírek


Kedvesen s az asszonynak azt mondta: – édesanyám; az embernek pedig azt,
hogy: – édesapám.
Ekkor Úr Isten elhatározta, hogy az általa teremtett első ember neve Világtanító
legyen s mesterségévé tette, hogy tanítójává váljon az emberiségnek, a
kezdet kezdetétől mind a világ végezetéig”. S feleségeként az első asszony,
pedig legyen az emberiség megtartója. „Világtanító hozzá is fogott nyomban a
munkához, és megtanította” az utánuk született leányaikat és fiaikat, ők aztán a
gyermekeiket, „hogy miképpen készítsenek maguknak íjat, halfogó hálót”,
megtanította őket az állattartás sokféle titkára, majd hogyan építsenek házat a
családjuknak, „de legfőképpen pedig arra, hogy miképpen engedelmeskedjenek
a Teremtő törvényeinek”. Nagyon ügyelt arra is, hogy amint megtanított egy
férfit a haza védelmére, s egy anyát a gyermeke anyanyelvi és hazaszeretetű
nevelésére, a továbbiakban már a szülőik tanítsák meg a gyermekeiket az életre,
hogy sohase kelljen más idegen tanítók hamis eszméitől megfertőződniük lelkükben,
mint napjainkban.

A magyarok egyetemes mondája

Hírek


Csillagászati magasságokban, határtalan szeretettel a szemében, a leendő világunk
közepén, a szeplőtlen Semlegességében élt a Nagy Egy, a TEREMTŐ-
ÚRMAMA a Minden felett, s alatta nyugodott a Csend. Leírhatatlan, kifejezhetetlen
és elérhetetlen hatalmasságnak hittük. Benne élt a Szellem, a Lélek és az
Erő. Mozdulatlanságában gyűjtötte magába a fényt és hordozta a szíve alatt a
belőle gyarapodó gyermekét, az ősanyagot, s benne a megszületendő új élet
ígéretét. Mikor eljött az ideje, mint a földi asszonyok, megszülte a magába
szívott ősanyagból az új világot (a csillagászati ősrobbanás elve), s az ősvízben
az élet ígéretét. Miként a földi leányokat a szülésük után már asszonyoknak
nevezik, nevezzük mi is az anyagi világunkat megszülő Úrmamánkat a nagy
jelző mellett: NAGYBOLDOGASSZONYNAK, akit miként őseinktől tudjuk, a
magyarok Istenanyjának is hívnak.
Generálási idő: 0.15 másodperc
708,889 egyedi látogató