Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 6

-> Online tagok: 1
NickHoife

-> Regisztráltak: 327
-> Legújabb tag: AlbertLus

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A Hunok mindég arról voltak híresek...

HírekA HUNOK EURÓPAI TÖRTÉNETE.
HírekMikortól kezdõdik a Hunok történelmében ez a fejezet? Amióta letelepedtek a Kárpát-medencében és a Közép-Ázsiáig terjedõ birodalmuknak központja a Magyar Nagyalföldön volt. Melyik évtõl számíthatjuk ezt? A régi Magyar írások szerint a Hunok Kr.u.374 táján jöttek a Kárpát-medencébe. A nyugati történészek és régi történetíróik úgy állítják, hogy a Hunok Kr.u.378. évben már megtelepedtek Magyarországon. Hogyan nevezték ebben az idõben ezeket a földrajzi helyeket? A Duna bal partján elterülõ vidék, Ister-Gamtól a Pontiusig (Fekete-tenger) és aztán keletre Közép-Ázsiáig HUNNIA néven volt ismeretes. A mai Dunántúl a Vág-torkolatától a Dráváig húzott É-D irányú egyenes vonal határig VALERIA, a bécsi medence ettõl a határvonaltól számítva a Mura torkolatáig: FELSÕ-PANNONIA és a Dráva-Száva köze: ALSÓ-PANNONIA nevet viselt.

Nem hont jöttünk mi foglalni!

HírekNem hont jöttünk mi foglalni, hanem az ?si honba vissza tértünk, te bakószar!Kormorán. +. kreàlt. dalszöveg.

Volt. valamikor. egy. ?si. világ.
Ott. élt. a. nagy. Hun. Nép.
S. Atilla. Hun. kiràly.
?rizték. az. àlmokat.
Egységben. kellett. lenni.
Tették. a. dolgukat.
Jó. volt. Hunoknak. lenni.

Jött. valamikor. egy. Démoni. világ.
Megjelent. az. àrmány,.
S. jött. a. pusztítás.
Nem. is. értjük. hogy. lehet.
Hogy. szabad. így. tenni.
A hatalmas. nagy. Tengrinek.
Kell. majd. rendet. tenni.

Àldás. ! Hun. Tengri. !
igric.

Lehet, hogy nálunk is ez meghozná...

HírekLehet, hogy nálunk is ez meghozná a törvénytelenül m?köd? képvisel? urak eszét?!

Míg életünk tart emléketek élni fog szívünkben!

Hírek2019 07. 07-én Buda Pesten a h?sök terén 9. óra. Indulás és gyülekez? az oktogonnál, majd vonulás a h?sök terére

Ma ünnepeljük a pozsonyi csata gy?zelmünket

Hírek1112-éve annak amikor megverte Árpád és vezérei vezetésével az egyesített európai sereget!
Az európai sereg 120-ezer, míg a magyaroké 40-ezer kiváló seregével, verte tönkre Árpád, az ellenünk
támadó túler?ben lév? európai sereget!

Minden egyes nappal közelebb...

Hírek


Minden egyes nappal közelebb kerülünk ahhoz a naphoz, amikor minden vissza kerül ami vissza jár!
Minden nemes magyar kinek lelke tiszta ?si országunkat együtt vesszük vissza! Áldás Atilla Hun birodalmára!

Az ellenséggel nem levelezünk...!

Hírek


Az ellenséggel nem levelezünk és semmilyen alkuba nem bocsátkozunk!
A deviza ügyet senki nem oldja meg, ha az ellenséggel komonikáll, vagy kollaborál!
Egyik út sem járható! Viszont van megoldás!

A megoldást abban látjuk mi a Hunok nagy szövetsége:
1. nem adod oda önként a házadat, vagy az autódat és semmilyen ingóságodat, önként!
2. semmilyen alkuba nem mész bele és nem ismered el az adósságot, f?leg nem az összeget!
3. nem ismered el semmilyen hivatalos szervnek, mert nem az!
4. kéred, vagy követeld, kétséget kizáróan bizonyítsa törvényes joghatóságát!

Tudtad, hogy a nav is egy cég?

HírekTudtad, hogy a vav is egy cég, egy gazdasági társaság?!

NYÍLT LEVÉL A HAJDÚ - BIHAR M. NAV ELNÖKÉNEK VERES ISTVÁN LÁSZLÓNAK HATÓSÁGI JOGKÖR IGAZOLÁS KÉRÉSE.????TUDTAD, HOGY A NAV EGY CÉG?

Nemzeti Adó-és Vámhivatal
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
4001Debrecen, Faraktár utca 29/C sz.
Felszólítás eljárási jogkör igazolására
Ügyszám: 4337012324 Tárgy: Felszólítás eljárási jogkör igazolására
Alulírott Bálint Katalin , mint a törvényes Magyar Állam, a Magyar Köztársaság állampolgára, a mai napon felszólítom Önt Veres István László állítólagos Magyar Nemzeti Adó- és Vámigazgatóság Igazgatóját, hogy haladéktalanul, tételesen tegyen eleget jogi érveléssel, a megfelel? jogszabályhelyek megjelölésével igazolja:
1. Az eljárási jogkörét, joghatóságát, a Ket. (2004. évi CXL. törvény) 22§ (1) és 18§ (1) alapján!
2. Pontosan jelölje meg azt a jogszabályhelyet vagy jogszabályhelyeket, ami alapján hivatalos személynek, illetve hatóságnak tekinti magát és az Ön által képviselt NAV hivatalt!
3. Nevezze meg tulajdonnevén az államot, aminek a nevében folytatja a fent jelölt eljárását!
Kérem, a jelen levelem mind három fenti felszólítására külön tételesen reagálva készítse el a válaszát, hivatalos eljárásában, annak megfelel? módon, közokirati formában úgy, hogy a hitelességéhez szükséges alaki feltételek a megfelel? helyen szerepeljenek rajta (kiállító hivatal, kiállító személy neve, titulusa (beosztása, saját kez? aláírása, dátum, iktatószám hivatkozás a jelen felszólításra)!
F I G Y E L E M !
Ez a felszólítás nem esik a Vht. (1994. évi LIII. törvény) hatálya alá, nem min?síthet? végrehajtási kifogásnak, sem más egyéb törvény által szabályozott más hivatali beadvány formátumnak és nem küldhet? tovább !

Szabadságot függetlenséget minden Magyarnak!

Hírek


Él?ben a kúria el?tti tüntetésr?l a fészen itt követheted!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100025375926152

Lemaradt, Letelepedett Hunok

Hírek

Az uralkodó csuhások, jezsuita, máltai szabadk?m?ves...

HírekKeczàn Izabella Az Ucc is ENNEK a rendszernek a RÉSZE!!Tengerjogi törvény!
Köszönöm ezt az írást Keczán Izabellának!! ????????????
"Ezen a planétán két meghatározó dolog van, az egyik a föld, a másik a víz. Következésképpen két törvényes gyermek van, a száraz földnek és a víznek törvénye. Következésképp a mi magasabb törvényünk az, amely uralja az egész világot; Ezt úgy hívják, hogy a víz törvénye, vagy a nyílt tengerek törvénye. A víz törvénye a pénz törvénye. Bármikor, ha banki tevékenységet folytat, az a víz törvénye, a Maritárius / Admiralitás törvény hatálya alatt áll. Keresked? bankár (merchant banker): a keresked? szó a tengerb?l származik, mint a sell? (mermaid) szó.
Példát adok nektek, hogy a víz törvénye hogyan m?ködik. Nem szándékos! Miért kell bírósághoz fordulnia? Amikor a hajókat kikötik a kiköt?be, minden hajót n?nek neveznek, miért? Mert pénzt hordoznak. Hadd tegyek egy példát arra, hogy ez hogyan m?ködik. A hajó a kiköt?be húzódik, és a dokkban parkol. Minden hajónak van kapitánya (captain). A kapitány (captain) szó a latin t?ke (Capital) szóból származik, ami pénzt jelent.
Generálási idő: 3.63 másodperc
2,407,922 egyedi látogató