Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 404
-> Legújabb tag: Robertorilt

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

A világok, a földek, és az ember teremtése.

Hírek
Legyen végre rend a teremtés történetünk terén, földi világunkban az Ég rendje szerint. Ez legyen az els? lépés és majd ezután lehet a következ? lépés. Teremtésünk megismerése, elengedhetetlen, hogy megismerjük, kik vagyunk, honnan jöttünk, hova tartunk és kik is vagyunk valójában! Hol van a teremtésben a helyünk, mi a szerepünk, felel?sségünk és kötelességünk.
A teremtés története a Sumér ékiratokon. Az élet teremtése.

1, IZ-TEN a végtelenekben s?rítette össze az Er?t. Az Er?b?l pattan ki a Fény és lett Világosság. 2, A Fény melege vízzé változtatta a végtelenek ködét és a Fény, mint IZ-TEN magja behatolt a vizek mélységébe. 3, IZ-TEN úgy akarta, hogy a vizek mélységéb?l virágként fakadjon az Élet, és úgy lett. 4, Az ?s víz így lett az Anya-Er?, mely Életet szül. 5, AMA-PALIL-nak (?sanyának) neveztük ?t.
6, Els? magzat-virága NIN-TI lett, ki az Élet folytonosítója. 7, Benne él az egek anyja Dingir IL-AMA is, mert életet adó ereje az egekt?l a földekig és a földekt?l az egekig ért. 8, Mert csak egek voltak a földek el?tt és azután teremtettek a földek az egek között. 9, NIN-TI az égig ér? életfa is. Földi gyökérnedvét az egek erejéb?l kapja.
10, Az égig ér? üveghegy is ?. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben ragyogó tisztaság, h?ség és makulátlanság igazsága. 11, Ezért neveztük ?t égig ér? Nagyasszony-nak, NIN-KURSÁG-nak. 12, Így teremtette IZ-TEN NIN-TI-t, az Élet adóját és sz?zi, érintetlen valóságából bel?le, általa az Életet, és jól tette.
A világok, a földek, és az ember teremtése.
1, IZ-TEN örök tüzet gerjesztett, melynek ereje KI-áradt. Az örök t?zz b?l lettek a Napok, és éltetik a Világosság világait IZ-TEN nagy akarata szerint. 2, A Napból árad minden KI-re IZ-TEN örök tüzének fénye és éltet? melege. 3, Anyaggá lett így a KI, melyet IZ-TEN akarata bolygókká, földekké gyúrt gyúrt egybe, és ezek ?zik, hajtják egymást a Nap erejében IZ-TEN nagy rendje szerint. És ez a nagy Rend IZ-TEN örök törvénye.

Új divatú nyakkend? készül?

Hírek

Mi lesz akkor amikor az igazság kiderül?

HírekMilyen érzés lehet amikor szembesül az igazsággal?A Magyarok nyilaitól ments meg uram minket!

Hírek


"Decretum: Ugros eliminandos esse, azaz elrendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak

És persze már akkor is a németek szemében voltunk szálka. Csakhogy hiba csúszott a számításba. És ezt a "hibát" úgy hívják, magyarok.

2017-ben történik:

Eltelt 1100 év és a direktíva nem változott. Illetve néhány apróság azért mégis lenne. Például, hogy a liberális demokráciától fuldokló Németország és a nyugati akol többi államának gátlástalanul idióta vezet?i nemcsak minket szánnak prédának, hanem saját fényességes hátsójukat is önként és dalolva viszik Mohamed vérpadjára.

Ezekben a társadalmakban olyan sikeresen hackelték meg a józan észt, ami példátlan. De azt el kell ismerni, a liberáldiktatúra jeles vezet?i zseniálisat alkottak. El?ször is egy olyan rendszert (Európai Unió) hoztak létre, hogy "Miss Marple" legyen a talpán, aki felel?sségre vonható döntéshozót talál benne. Egy "uniót" meg milyen marha perel be?

Majd ezután a 2. világháború veszteseként büntib?l megkapták a "jólétet". Mert a modern rabszolgaság f? tartópillérre a jólét... az a jólét, aminek birtoklása bármilyen árat megér. Még akkor is, ha ez az ár a gyermekeink jöv?je.

Tüntetés az Egyesült államokban

Hírek

2020 június 4-én gyásznap...

Hírek2020-Június 4-én, véget ér az a gyalázat, amit a Magyarokkal, a Magyar Néppel elkövettek! A Kárpát hazát és a teljes magyarságot sújtó Trianonban, kollektívan egy teljes népet ítéltek halálra és sújtottak az igazságtalan döntéssel! Ez volt a Magyar Népnek a keresztre feszítésének napja! Ennek jöv?re lesz a 100-ik évfordulója...
Akkor mondjuk ki mindannyian egyszerre?! Vesszen Trianon! Legyenek átkozottak mind azok, akik ezt a gyalázatot kitervelték! Legyenek mindörökre átkozottak és sújtsa ?ket a magyar átok! Kerüljenek ?k is ebbe a helyzetbe! Legyen úgy ahogy "Gróf Aponyi Albert a beszédében mondta, Magyarország ott lesz azoknak az országoknak a temetésén akik ezt a gyalázatot kitervelték és ezt a gyíkos aljas halálos ítéletet, tervet, alá írták!" Nagy Bálint Hun Kende
Trianont jóvá kell tenni! Revíziót a Magyar Népnek!

Történelmi tény, hogy az I. világháború kitöréséért a Magyar Királyságot felelõsség nem terhelte. Ugyanakkor az 1920. évi Békeszerzõdés delegációi a világháború kitöréséért egyedül a Magyar Királyságot büntették meg. A Békeszerzõdés elõtt a Magyar Királyság területe 325.411km2 volt, lakosainak száma 20.886.000 fõ. A Békeszerzõdés következményeként az ország területe 92.863 km2-re, míg lakosainak száma 7.615.000 fõre csökkent. A Nürnbergi Nemzetközi Bíróság 1946. október hó 2-án a II. világháború kirobbantásáért és a világháborúban elkövetett jogsértésekért Németország akkori vezetõit felelõsségre vonta és megbüntette, azonban a Német Nép felelõsségét nem állapította meg. A Nemzetközi Bíróság a Német Népet mentesítette az egyébként törvénysértõ kollektív felelõsségre vonás alól. Általánosan elfogadott tény, hogy egy nép vagy nemzet a vezetõk bûneiért és törvénysértéseiért nem felel. Ugyanakkor az I. világháborúban való részvétel miatt Magyarország esetében nem az ország vezetõit, hanem a Magyar Népet büntették meg, ezeken túlmenõen Magyarországot hatalmas összegû kártérítés megfizetésére is kötelezték. Ez az eljárás több szempontból is törvénysértõ. A szerzõdés következtében Magyarország területi elcsatolása az alábbiak szerint történt:

Emlékezzünk az Égi és földi lakók között kötött szövetségre!

Hírek


Az el?z? bejegyzésben a Szkíta, Hun és a Magyar teremtésünket ismertettem tártam elétek a Sumér teremtésben. Most az Égi és földi ember között kötött szövetséget fogadjátok szeretettel.

1. ÍZ-TEN tökéletes alkotásában, az ? változtathatatlan akarata szerint, ÉN-LIL elválasztotta az Eget a Földt?l, és messzire távolodott a Föld attól.
2. ÉN-LIL kiásta a MAG-ot a Föld belsejéb?l, hogy majd kalász fakadjon bel?le – a Rendeltetés szerint.
3. Az Ég és a Föld szövetségévé a Fokost avatta, a Fokos és a Nádkosár hivatásául pedig a MUNKÁT rendelte.
4. Így magasztalta fel ÉN-LIL a Fokost. Aranyból lett az ? Fokosa és ezüstb?l annak tokja. Feje lazúrk? és foka er?s mint a gátakat dönt? Égi Bika.

A VILÁG RENDJE

Az Alsó Világnak közepén áll a Világ Fája
Világfa tövében Föld Anyánk jurtája
Annak a jurtának bíbor az ajtaja, fehér a palástja
Világnak Fája vezet a Fels? Világba
A Legels? Égben Hüvelykpiciny háza
Annak a jurtának zöld az ajtaja, fehér a palástja
A második égben Hadak Ura háza
Annak a jurtának veres az ajtaja, vasból a palástja
A harmadik égben Délibábnak háza
Annak a jurtának sárga az ajtaja, gyémánt a palástja
A negyedik égben áll Szél Kagán háza
Annak a jurtának égkék az ajtaja, ezüst a palástja
Az ötödik égben Hold Kagán háza
Annak a jurtának ezüst az ajtaja, ezüst a palástja
A hatodik égben Nap Kagánnak háza
Annak a jurtának arany az ajtaja, ezüst a palástja
A hetedik égben Arany Atyánk háza
Annak a jurtának arany az ajtaja, arany a palástja


Rengeteget hazudtak és hazudnak a mai napig!

HírekSoha nem látott képek a Táltos-barlang belsejéb?l: hát ez az a felfedezés, amit megpróbáltak eltusolnia világ el?l

Tényleg létezhetett az emberiség eredetét rejt? fémkönyvtár? Hátborzongató, hogy ezekr?l senki sem beszél! A nemzetközi média 1969-ben hírt ad arról, hogy egy magyar származású kutató, Móricz János az ecuadori ?serd?ben egy let?nt ?si civilizáció eddig feltáratlan nyomaira bukkant a föld alatt.

Az ügy felkeltette többek között Erich von Däniken érdekl?dését is, aki „Az Istenek aranya” c. könyvében jelentette meg a történetet.

Hogyan is szól a történet, és mit is talált pontosan Móricz?

Dél-Amerikába emigrált honfitársunk 1964-t?l Ecuadorban végez kutatásokat egy német cég megbízásából. Régi térképek, iratok alapján az egykori Inka Birodalom területén elhagyatott aranybányákat keres.

A célja az, hogy újra megnyitja a bányákat, modernebb technológiával, hatékonyabb módon kinyerve a maradék nemesfémet. A perui határszélen fekv? Morona-Santiago tartományban megbarátkozik a shuar törzs tagjaival, akik a fejvadász jivaró népcsoport tagjai.

Bizalmas kapcsolatuk olyan er?ssé válik, hogy beavatják ?t titkukba, miszerint a törzs feladata egy ?si tudás meg?rzése, melyet egy fejlett civilizáció helyezett el egy barlangrendszer mélyén egy katasztrófa el?l. Céljuk ezzel az volt, hogy az újrakezd? emberiség e tudásra alapozva egy fejlettebb szintr?l kezdje az új életét.

Majd ha utam végéhez érek

HírekDrága Gyerekem!

Ha majd egyszer öregnek látsz, légy türelmes kérlek, és mindenek el?tt próbálj megérteni engem. Ha majd ugyanazt ismételgetem, ne torkollj le azzal, hogy „ezt már ezerszer elmondtad”, csak hallgass meg kérlek.
Emlékezz majd, hogy kiskorodban hányszor meséltem Neked, estér?l-estére ugyanazt a történetet, amíg elaludtál. Ha majd nem akarok megfürdeni, ne szégyeníts meg, ne veszekedj velem, hanem jusson eszedbe hányszor kergettelek különböz? ígéretekkel az esti fürd?zés el?tt.
Ha azt látod majd, hogy tudatlanul állok az új dolgok el?tt, hagyj id?t tanulnom és ne mutasd, hogy reménytelen eset vagyok. Emlékezz rá drága gyerekem , hogy mennyi mindenre tanítottalak meg kiskorodban: szépen enni, egyedül felöltözni és megfésülködni, felvenni a keszty?t az Élet kihívásaival szemben.
Ha nehezemre esik majd a járás, hagyd, hogy beléd kapaszkodjam, ahogy én segítettem Neked az els? lépéseknél. Ha beszélgetés közben elejtem a szavak fonalát, ne követeld, hogy lehajoljak érte, csak hallgass meg.

Amikor pedig eljönnek az utolsó napok, ne hagyj magamra azért, mert szomorúnak vagy tehetetlennek érzed majd magad.

Segíts az út végére érni. Én pedig egy gyengéd mosollyal megköszönöm Neked, hogy együtt töltöttük ezt az id?t: Az élet ajándékát!?

Mit is takar az eugenika

Hírek

Szkíták, Hunok és a Magyarok Európa története

Hírek


Szkíták, Hunok, Magyarok Európa története
A HUNOK EURÓPAI TÖRTÉNETE.
Mikortól kezd?dik a Hunok történelmében ez a fejezet? Amióta letelepedtek a Kárpát-medencében és a Közép-Ázsiáig terjed? birodalmuknak központja a Magyar Nagy alföldön volt. Melyik évt?l számíthatjuk ezt? A régi Magyar írások szerint a Hunok Kr.u.374 táján jöttek a Kárpát-medencébe. A nyugati történészek és régi történetíróik úgy állítják, hogy a Hunok Kr.u.378. évben már megtelepedtek Magyarországon. Hogyan nevezték ebben az id?ben ezeket a földrajzi helyeket? A Duna bal partján elterül? vidék, Ister-Gamtól a Pontiusig (Fekete-tenger) és aztán keletre Közép-Ázsiáig HUNNIA néven volt ismeretes. A mai Dunántúl a Vág-torkolatától a Dráváig húzott É-D irányú egyenes vonal határig VALERIA, a bécsi medence ett?l a határvonaltól számítva a Mura torkolatáig: FELS? Otilde;-PANNONIA és a Dráva-Száva köze: ALSÓ-PANNONIA nevet viselt. Ett?l nyugatra a Duna alatti területek (a mai Ausztria és Bajorország) volt NORICUM. HUNNIÁN kívül es? említett területek mind a nyugat-római császárság provinciái voltak. Leírják a nyugati írók a Hunok történelmét? Sok mindent írnak róluk. F?leg azt a sok rosszat fogják a Hunokra, amit a valóban istentelen és pogány gót népek a nyugati országokban és Itáliában pusztításaikkal elkövettek. Írnak a Hun királyok uralkodásáról is? Arról is írnak, de összekeverik a sorrendet és nem KATTAR (Kádár)-KÁRATON náluk a Duna-medencei Hunnia els? királya, hanem ULDIN, akinek uralma alá tartozott ERDÉLY és HAVASALFÖLD is.
Generálási idő: 3.42 másodperc
4,584,137 egyedi látogató