Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 3

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 478
-> Legújabb tag: emailfix11

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Idén elmarad a covid-19 oltás?

Hírek

A segesvári csata

Hírek1849. július 31. A segesvári csata

1849. július 31-én gy?zték le Alexander von Lüders orosz és Eduard Clam-Gallas osztrák tábornok egyesült er?i Bem József maroknyi seregét a Segesvár mellett vívott ütközetben. A magyarok számára gyászos eredménnyel végz?d? csata els?sorban arról nevezetes, hogy Segesvárnál t?nt el a forradalom és szabadságharc híres költ?je, Pet?fi Sándor.

Miután I. Miklós cár (ur. 1825-1855) Paszkievics herceg vezényletével intervenciós hadsereget küldött Magyarország ellen, a szabadságharc ügye válságos helyzetbe került; a hadszínterek közül talán még a Bem József által védett Erdély állapota volt a legbiztatóbb, hiszen itt „csak” 55 000 f?nyi ellenséges hadsereggel szemben kellett védekezni – kevesebb, mint 40 000 emberrel. A Lüders és Clam-Gallas által vezetett intervenció ellen küzd? Bem erejét azonban a nyár során a román felkelés és egy Moldvába indított hadjárat is elaprózta, miközben a tábornok legjobb egységeit a Temesközbe küldte el?re, hogy az osztrák és orosz er?k elleni dönt? csatában a magyarországi honvédseregeket támogassa. Bem látszólag nagy létszámú serege a valóságban kétharmad részben újoncokból állt. Az erdélyi parancsnok feladata az orosz intervenciós csapatokkal és havasalföldi román felkel?kkel kiegészült császári er?k feltartóztatása volt, míg Görgey Artúr f?vezér a magyarországi hadszíntéren módot talál a gy?zelem kivívására.

A tekintélyek fogságában

HírekHa tekintélyeket nem fogadod el, leoldódik elmédr?l a fogságba tartó bilincs.
A terrorizmus szervezett, folyamatos fenyegetettség, folyamatos zaklatás, egy olyan szervezet amely folyamatos zaklatása, nem egy egyszer? eset, mert másként nem érne el célt.
Egy terrorszervezet, egy olyan vállalat amely félelmet termel, gyárt és ad el.
Egy nagy szervezet, amely rendelkezik pénz alappal támogatói hálózattal, táborokkal épületekkel, járm?vekkel felszerelésekkel, több száz, vagy több ezer emberrel.
Embereket toboroz, embereket képez ki, információt vásárol és szerez be, szervez?ket szervez be és végrehajtókat utasít a világon minden felé, merényleteket készít el? és hajt végre a médiával ellentétben, nem tud láthatatlan maradni, nem tud létezni és m?ködni.
Volt már rá példa, hogy egy terrorszervezet, egyik kiképz? telepére, központjába, külföldi forgató csoportokat engedtek be. Adott földrajzi területen nagyjából mindenki ismer néhány terroristát. Rengeteg Ír aki nem tagja és nem szinpatizánsa az irának, ismer ír tagokat.
A médiával ellentétben a terrorszervezetek egyáltalán nem láthatatlanok. A nagy terrorszervezetek nem tudnak elrejt?zni, a kicsik sem.

Ki akarják vetetni a büntet? törvényb?l a pedofíliát

HírekA film csak ilusztráció„Irgalom atyja, ne hagyj el!” címmel jelent meg hétf?n a Népszavában Haskó László publicisztikája (a teljes írás IDE KATTINTVA érhet? el). A szerz? – aki egyébként orvos – a cikk egésze alatt mentegeti Kaleta Gábort és úgy általánosságban a pedofíliát.

Egy Német újságíró szájából...

"25. évig voltam újságíró. Arra tanítottak, hogy hazudjak, árulást kövessek el és ne mondjam el az igazságot a közvéleménynek. De látva azt, hogy a német és amerikai média megpróbálja háborúba sodorni az embereket Európában és Oroszországban... az volt az a pont, ahonnan már nem volt visszaút. Ki fogok állni és elmondom, hogy nem volt helyes az, amit a múltban tettem, az hogy manipuláltam az embereket és hogy propagandát terjesztettem Oroszország ellen. És az sem helyes, amit a kollégáim tesznek és tettek a múltban, mert ?ket mind megvesztegették ezért, hogy elárulják az embereket nem csak Németországban, hanem egész Európában"

A számítógépén 19 ezer gyermekpornográf képet tároló karrierdiplomatát ráadásul áldozatnak nevezi:

A (valószín?leg) pedofil diplomata férfiú esetében van még egy csavar: alighanem provokátorok áldozata lett. Hogy áldozat lehetett, abban hibás a magyar külügy. Ha tudott emberük defektusáról, azért, ha nem, akkor azért.
Mint azt a Haskó-félék irományai esetében már megszokhattuk, nem maradhat el a magyarság ekézése, lenézése sem. A doktor úr szerint ugyanis „pogány nemzeti egység bontakozott ki Magyarországon a gyermekpornó képeket gy?jtöget? volt perui magyar követ ügyében”, és mi, magyarok olyanok vagyunk, hogy

Reggel a gyerekünket verjük, délután a pedofilokat lincseljük meg. Összefogva.

Mi várhat ránk 2020-ban...?

Hírek

Belgrádban meghátrált a "kormány"

Hírek


Mégsem lesz kijárási tilalom a hétvégén Belgrádban!

Szerbiában elege lett az embereknek az eszetlen járványügyi intézkedésekb?l, a belengetett kötelez? oltásból és a többi értelmetlen korlátozásból, melyeket azért terveztek bevezetni, mert találtak a közel 7 millió lakosú országban újabb 300 koronavírus pozitív esetet, ami mint tudjuk nem feltétlenül betegeket jelent.

Súlyos összecsapások voltak július 8-ra virradó éjjel Belgrádban a tüntet?k és a biztonsági er?k között. A parlament elé felvonulók Aleksandar Vu?i? államf? által július 7-én a járvány miatt bejelentett fokozott korlátozásokat elrendel? intézkedéscsomag ellen tiltakoztak. A rendelkezések szerint a koronavírus-járványra való tekintettel kijárási tilalom lépett volna életbe péntek estét?l hétf? reggelig, nem csak Belgrádban, hanem az egész ország területén.

Van, vagy nincs Covid-19 ?

Hírek

Történelmi ismeret Atilláról és dinasztiájáról

HírekATILLA A HUNOK NAGY KIRÁLYA

Mit csinál ezalatt Odoaker? Újra építi a lerombolt Aquileját, és elfoglalja Noricumot. Megtisztítja Itáliát a gótoktól. 487-ben a mai Krems környékén létezett Rugi-land-ot elfoglalja. 488-ban kiveri innen teljesen a longobárdokat (mai Alsó-Ausztria, a Dunától északra).
489-ben Theodorik gót törzsfõnök, aki a Balkánon csatát vesztett a Hunok ellen, a Julián Alpokon átkel és Odoaker ellen indul. Következõ adatunk 493. év és csak annyi, amint a nyugati történészek írják: Nagy Theodorik orvul meggyilkoltatta Odoakert, Itália királyát. És egyik sem felejti el aztán utána írni, hogy a germán-gótok ettõl kezdve 70 évig uralták egész Itáliát.
Mit építettek a germán-gótok Itáliában ezalatt a 70 év alatt? Nincs történelmi adat arra vonatkozólag, hogy valamit is építettek volna. Csak a germán-gót rombolásokról és pusztításokról beszélnek a régi írások.
Hol találhatunk adatokat Odoaker történelmi szerepére vonatkozólag? A már említett MH. könyv ismerteti a fenti adatokat a 127., 129. és 136. oldalon, és ez a hatalmas munka, tele adatokkal a gótokra és Hunokra vonatkozólag, csak háromszor említi Odoakert. Gondolja, hogy ennyi is elég Itália elsõ királyának, hiszen Hun volt és nem germán.
Menander is említi azt, hogy Odoaker volt a Hunok legfõbb vezére és a Loir melletti gall fejedelem. (Excerpta de Legationibus.) Sok adat van a Hunokról és Odoakerrõl Szent Szeverin Noricum Apostolának életrajzában.

Nem voltunk mi finugristák...

Hírek


Kezd?dhet a visítás: kikerült a NAT-ból a kamu finnugor elmélet.
Az új történelemtankönyv-írók már elmondják, hogy a magyarok már a 800-as évek közepén (nem 895-ben) a Vereckei-hágón és Erdély hágóin bejöttek a Kárpát-medencébe, de azt már kevésbé hangsúlyozzák ki, hogy itt magyarul beszél? néppel, lakossággal találkoztak. Ez pedig teljesen érthet? lenne, mivel Torda hun király hunjaival 373-ban teljesen elfoglalta a Kárpát-medencét. Torda a 32-ik nemzetség Nimród ?skirályunk után a hunok (magyarok) ?störténetében. Torda király fia Bendegúz, kinek fia Atilla Nagykirály. A Himnusz egyik versszaka történetünkr?l ekképpen regél, a történelem-íróknak illene ezt tudni, ismerni:
"Õseinket felhozád
Kárpát szent bércére,
Általad nyert szép hazát
Bendegúznak vére.
S merre zúgnak habjai
Tiszának, Dunának,
Árpád h?s magzatjai
Felvirágozának."
Bendegúznak vére nyert szép hazát a Kárpát-medencében, kinek fia Atilla, és Atilla fia Csaba, Csaba fia Ed, Ed fia, Edemen, Edemen fia Ügyek, s majd t?le születik Álmos, aki megszervezte, megalkotta a Vérszerz?dést. Miért nem lehet ezt még most sem egyértelm?en leírni, elismerni, tanítani?

Hírek Amerikából

Hírek

A világok, a földek, és az ember teremtése.

Hírek
Legyen végre rend a teremtés történetünk terén, földi világunkban az Ég rendje szerint. Ez legyen az els? lépés és majd ezután lehet a következ? lépés. Teremtésünk megismerése, elengedhetetlen, hogy megismerjük, kik vagyunk, honnan jöttünk, hova tartunk és kik is vagyunk valójában! Hol van a teremtésben a helyünk, mi a szerepünk, felel?sségünk és kötelességünk.
A teremtés története a Sumér ékiratokon. Az élet teremtése.

1, IZ-TEN a végtelenekben s?rítette össze az Er?t. Az Er?b?l pattan ki a Fény és lett Világosság. 2, A Fény melege vízzé változtatta a végtelenek ködét és a Fény, mint IZ-TEN magja behatolt a vizek mélységébe. 3, IZ-TEN úgy akarta, hogy a vizek mélységéb?l virágként fakadjon az Élet, és úgy lett. 4, Az ?s víz így lett az Anya-Er?, mely Életet szül. 5, AMA-PALIL-nak (?sanyának) neveztük ?t.
6, Els? magzat-virága NIN-TI lett, ki az Élet folytonosítója. 7, Benne él az egek anyja Dingir IL-AMA is, mert életet adó ereje az egekt?l a földekig és a földekt?l az egekig ért. 8, Mert csak egek voltak a földek el?tt és azután teremtettek a földek az egek között. 9, NIN-TI az égig ér? életfa is. Földi gyökérnedvét az egek erejéb?l kapja.
10, Az égig ér? üveghegy is ?. Rajta keresztül tündököl a földre az égi fényben ragyogó tisztaság, h?ség és makulátlanság igazsága. 11, Ezért neveztük ?t égig ér? Nagyasszony-nak, NIN-KURSÁG-nak. 12, Így teremtette IZ-TEN NIN-TI-t, az Élet adóját és sz?zi, érintetlen valóságából bel?le, általa az Életet, és jól tette.
A világok, a földek, és az ember teremtése.
1, IZ-TEN örök tüzet gerjesztett, melynek ereje KI-áradt. Az örök t?zz b?l lettek a Napok, és éltetik a Világosság világait IZ-TEN nagy akarata szerint. 2, A Napból árad minden KI-re IZ-TEN örök tüzének fénye és éltet? melege. 3, Anyaggá lett így a KI, melyet IZ-TEN akarata bolygókká, földekké gyúrt gyúrt egybe, és ezek ?zik, hajtják egymást a Nap erejében IZ-TEN nagy rendje szerint. És ez a nagy Rend IZ-TEN örök törvénye.
Generálási idő: 3.41 másodperc
5,017,487 egyedi látogató