Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 4

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 358
-> Legújabb tag: Gnsumum

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

T?njön végre el ez a trianoni gyalázat!

Hírek2020-Június 4-én, véget ér az a gyalázat, amit a Magyarokkal, a Magyar Néppel elkövettek! A Kárpát hazát és a teljes magyarságot sújtó Trianonban, kollektívan egy teljes népet ítéltek halálra és sújtottak az igazságtalan döntéssel! Ez volt a Magyar Népnek a keresztre feszítésének napja! Ennek jöv?re lesz a 100-ik évfordulója...
Akkor mondjuk ki mindannyian egyszerre?! Vesszen Trianon! Legyenek átkozottak mind azok, akik ezt a gyalázatot kitervelték! Legyenek mindörökre átkozottak és sújtsa ?ket a magyar átok! Kerüljenek ?k is ebbe a helyzetbe! Legyen úgy ahogy "Gróf Aponyi Albert a beszédében mondta, Magyarország ott lesz azoknak az országoknak a temetésén akik ezt a gyalázatot kitervelték és ezt a gyíkos aljas halálos ítéletet, tervet, alá írták!" Nagy Bálint Hun Kende

Mit is ünnepelünk karácsonykor?

HírekDecember 21 - Karacsun - Téli Napforduló -
A fény és a Szent Sólyom ünnepe
A csillagászati tél december 21-én kezd?dik. Ez az év legrövidebb napja. A Nap – a mi földrajzi szélességünkön – délkeleten kél, délnyugaton nyugszik, és a Baktérít? magasságában t?z mer?legesen a földre. A Baktérít? a déli szélesség 23,5 fokán átmen? szélességi kör. Nevét onnan kapta, hogy a Nap a Bak jegybe érve ezen a körön hág a legmagasabbra, s onnét tér vissza az egyenlít? felé. A déli félgömbön ez a nap a nyár közepe. (Mi a gyakorlatban december 1-t?l számítjuk a telet (meteorológiai tél), a kínaiak és a régi kelták – láttuk – november elejét?l. Az ? naptárukban a téli napfordulat az évszak közepe.)
Ne feledjük, karácsonykor a fény újjászületését ünnepeljük. Ahogy a természetben megszületik a fény, úgy kívánom, hogy bennünk is szülessen meg a szeretet fénye. … Legyen ez a fény születésének és a b?ség megteremtésének ünnepe, melyben mind az anyag és mind a lélek világa is gazdagodjon.

Áldott békés kerecsent...

HírekÁldott békés kerecsent testvéreim!
Legyen végre béke szeretett a Kárpát Medencében!
Legyen Himnusz Szózat a magyarok szívében?!
Áldott békés kerecsent, vagy akinek jobban hangzik a fülének a karacsunt...
Találjunk végre egymásra?! Legyen közös az érdekünk
és legyen egy a célunk?! A jó visz el?re a rossz vissza vet, tegyük félre mindent ahogyan tették az el?deink, ?seink amikor a haza, hazánk volt veszélyben?!
Áldott békés kerecsent, és békés boldog egymásra találást 2020-ban!
Ragyogjon bennetek a fény és lobogjon bennetek a t?z?!
Nagy Bálint Hun Kende

Párizs napjainkban

Hírek

A jelenlegi deviza helyzet hazánkban...

Hírek

Ébredjetek Hunok Atilla Népe?!

HírekÉbredjetek Hunok Atilla Népe!
Nyugodt lelkiismerettel kilehet jelenteni, Atilla Hun Nagy Király egyenes ági leszármazottai a Hunoknak mi Magyarok vagyunk. Ez az ami jogosan és jogilag is megillet minket, történjen bármi, soha, de soha, nem engedjük, nem adjuk Atilla Hun Királyunk Hun birodalmát! Mi vagyunk az egyenes ági leszármazottak, bennünk él Atilla szelleme, éljen is még évezredeken át! Ez adjon nekünk er?t az ellenséggel vívott csatáinkban, ez a mi vérünk örökségünk, ... Nagy Bálint Hun Kende

Csak minél el?b jönnél már...?!

Hírek


A legnagyobb Hun Királyunk Atilla... Adja meg nekünk ismét az Ég, Atilla újból köztünk lehessél! Áldás!
Fohász Atilla Hunok Nagy Királyunkhoz
Ó Atilla, Bendegúz vére, hunok nagy királya,
Reszketett Európa kardod, ha látta.
Félt t?led nap Kelet és nap Nyugat,
Reszkettek t?led minden nagy birodalmak.
Most kellene jönnöd, szólítanálak!
Nagy szüksége van a nemzetnek reád Atilla!
Fiai földön futóvá váltak !!!!
Múlt században nyögtük
A háborúk vérontását,
Nemzetünk szétdarabolását.
Elmúlt a nemzet harcokkal tele százada,
Még sem lett könnyebb, jött a nyugat hada.
Bankok hada zúdul most az új korban ránk,
Eladták földjeink, gyáraink enyészetté vált.
Úgy jártunk, mint K?m?ves Kelemen,
Mit eddig építettünk, eladták, lebontotta idegenek hada, Atilla nagy királyunk. kérünk segíts?!
Most már csak gyötrelem ifjúságunknak az élet
Amiért mi megdolgoztunk idegené lett.
Hátát tartja az öregek megrokkant hada,
Nem lesz ki öregségükben gyámolítana.
Nehéz sorsunkban demokráciát hazudnak,
Elveszik kulcsát a nincstelen Hunnak, s Magyarnak.
Pedig itthon is lehetne élni, összefogni,
Megmaradt földjeinket szorgalommal megmunkálni.
Pártok számai már több, mint az ember
Mindegyik csak uszít, dolgozni nem megy.
Külhonból csak saját népét bántja,
Nyugalmát a nemzet, sehol nem találja.
Fogy a nemzet, de hogy jutunk ebb?l elõre?
Jó lenne, ha az ifjúság maradna, ne csak menekülne?!
Hitünk az még megmaradt, amit ránk hagytak Atilla,
Abban bízunk van még hite a Hunnak és Magyarnak!
Reményünk az halovány, de ha összefogunk,
Nem veszünk el, talán el?bbre jutunk.
Távozó ifjúságunk, majd csak haza találnak,
Miel?tt más országba szolgává válnak.
Hit, remény, szeretet és béke,
Ezt kívánom, hogy eljöjjön a nemzetre, még
Ebben az évben!
Mert megérdemli a Hun Magyar Nemzet,
Kinek oly nagy h?s fiai voltak, rájuk mindenki felnézett!
Talpra álljon, s jobb legyen a sorsa minden Hunnak és Magyarnak!
A nap örömmel térjen e hazán nyugovóra.
Áldás Testvérek Nagy Bálint Hun Kende

Miben is hasonlóak az Argentinok velünk?

Hírek

Róma által rabigában

HírekRóma öröksége
Mit hagyott ránk Róma híres öröksége?
Hosszú távon ma is még él? szellemisége
Már az alapításnál, az sok mindent elárul
A két testvér, Romulus, Remust legyilkol
Ránk hagyta a virágzó Karthágó elpusztítását
Hódító hadjárataival az ellenálló gallok kiirtását
Az amfiteátrumokat, hol gladiátorok ölik egymást
Hol a keresztényüldözésben a híveket vadak marcangolták
De ránk hagyta szintén Jézus keresztre feszítését
A legsúlyosabb örökséget, a káini szellemiséget
A rabszolgatartó társadalmak modern változatát
A kapzsi, harácsoló, kizsákmányoló, züllött világát
Ránk hagyta a rabló, hódító, véres háborúkat
A mások fölötti, er?vel való, terjeszked? uralmat
A népirtások nagy tanítómestere, m?vel?je volt
Az áll valláson keresztül világhatalmat gyakorolt
Ránk hagyta a züllött, erkölcstelen emberi létet
Mi a világot hosszútávon nyomorba döntött
Az utódállamokba még ma is érezteti a hatását
Szenvedjük azt sajnos, mi már két ezer éven át
Nyugat Európa ennek lesz most végzetes áldozata
Mert a hit nélküli fert?, anyagi, ördögi birodalma
Ki a más nyomorán teremt saját kiváltságos jólétet
És erre szerencsétlen, méltó népeket rákényszerített
A gyarmatbirodalom hatása még ma is tovább él
A pénz istenének ma már a világ nagy része behódol
Hát ez a f? öröksége, mely Európát pusztulásba viszi
A züllött Róma sorsára jut, a történelem vihara elsepri
És ahol a hatalom van, mocskos pénz is van
És a pénz gazdagságot teremt kiváltságosan
Egy sz?k réteg, d?zsöl?, luxus életmódját adja
A nagy többség pedig lesz ennek az áldozata
Az ? mintájára épül fel és m?ködik ma a világ
Mert a nyugatiak a világ politikáját, pénzel, uralják
?k szabnak irányt, folytonosságot évszázadokon át
És döntik romlásba az erkölcsös fele tisztaságát
Mert a hatalomhoz, pénzhez húzódott a káini lelkület
Az befolyásolja szellemileg is az egész világ menetét
És szétterjedt általa az egész nyugati, gyarmati világban
Róma nyoma a felfogásban, lelkekben, ma is ott van
Csíkszereda 2019 V. 6

Mi ezt csak úgy szó nélkül t?rjük?!

Hírek


Ágnes Szalacsek
12 órája
Kedves Ismer?seim,Bárki,aki olvassa!
Bizonyára nem sokan tudjátok,de november 13.-án el kellett hagynunk szeretett otthonunkat.Szó szerint kilakoltattak a szül?i házból,ahol feln?ttünk és a gyermekeim ez idáig növekedtek,szüleim két kez? munkája elúszott.
Röviden leírom,megosztom mi történt valójában.
Szüleim 2004-ben felvettek 7 millió forintot(deviza)havi 34 ezres törleszt?vel.Az évek során ez felment 114 ezerre.Ameddig tudták,fizették.Ha nem is teljes összeget,de mindig fizettek bele valamennyit.A szerz?dést felmondták,végrehajtó,árverezés következett.
2017 májusában becsengetett egy kedves ember(kedves Norbert),aki közölte hogy ? az új tulaj. Hideg zuhanyként ért elhihetitek....
Két és fél éve pereskedünk az otthonunk miatt.Természetesen mindenki elutasított(Szentes,Szeged).Erre az ügyre nincs törvény Magyarországon.
November 5-én becsengetett egy férfi.Nem akartam beengedni,de azt mondta ebben az esetben jobb volna ha meghallgatnám.? a végrehajtó embere volt.
Közölte velem,hogy november 12-én 1 óráig el kell hagynom a házat és ha ellenállok akkor rend?rrel jönnek.Ezen kívül gyámügy,lakatos.
Kezd?dött a kapkodás.Nem értettük miért,mivel folyamatban lév? ügyr?l van szó,a f?városi Bíróságra be volt adva az anyagunk,tehát nem lezárt ügy.

Egy bajban lév? honfitársunk...

HírekÁgi Nagyné
12 órája
Segítsünk kihozni ?t,a pszichiátria karmai közül, mert nem ezt érdemli!!!
HERÉDI MIHÁLY PÁLT
3 órája ·
Áldott magyar testvéreim!
A tegnapi napon 2019-11-22.-én a makói rend?rség dolgozói (Kozma András, Kriván János, Károlyi Dániel, és még 3 másik állítólagos "rend?r" fegyveres kényszerítéssel beszállítottak a makói Kórház Pszichiátriai osztályára 20 napos kényszer gyógykezelésre!
A makói bíróságról származó elrendeléssel, amit dr. Bittera Ádám bíró, és dr. Bed? Sarolta bírósági titkár nevével lett ellátva! Aláírás nélkül !
Indoklásként a makói kormányhivatal gyámügyi osztályán, szak ügyintéz?ként dolgozó Kanász Szilviát jelölték, meg aki gondnokság alá szeretne helyeztetni, mert a többszöri kérésem ellenére sem tudta igazolni az érvényes joghatósági mivoltát!
Egyébként a makói bíróság, rend?rség, kormányhivatal, polgármesteri hivatal, és makói egészségügyi központ már az UCC alapján lett megszüntetve és pont általam lett beiktatva.
Segítséget szeretnék kérni mindazoktól, akiknek ez idáig segítettem és most ?k is szeretnék viszonozni azzal, hogy eljönnek Makóra a Pszichiátriára és követelitek a szabadon engedésemet. Ha látják, hogy sokatokat érdekli a sorsom akkor kénytelenek lesznek kiengedni! Kíváncsian várom, hogy mennyien lesznek erre hajlandók!
MEGKÉRLEK BENNETEKET, HOGY MINÉL TÖBBEN ADJÁTOK TOVÁBB EZT AZ ÜZENETET! Válaszolni nem tudok a reagálásokra mert nincs internet a kórházban!
Telefonon elérhettek az egyeztetés érdekében: 06-20-511-9651
Generálási idő: 9.64 másodperc
3,733,734 egyedi látogató