Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 4
-> Legújabb tag: fozosandor

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Fehér ló monda 3

Hírek


Fejedelemi család egyik fővezérét nevezi meg. Ami később a tulajdonnevek
közé is bekerült. Ez az állításunk abszolút bizonyítékként is megállja a helyét,
és nem csak egy hipotézise sorainknak. Mondjuk el mindenkinek!
Ha még nem fáradtak el a sok elemzésben, akkor folytassuk a bizonyításunkban
Liüntika eredettörténetét etimológiailag is. Miként írtam, Álmos főfejedelem
által és a kazár kagán támogatásával megkötött vérszerződést egy házasságkötés
is követi. Mégpedig a támogató kazár kagán, akinek a neve pontosan
nem ismert, de a 10. század elejéről fennmaradt Benjámin, Áron és József
kagán nevekhez kapcsolhatóan, a hunmagyaroknak a Kárpát-medence egyesíté-
sét támogatandó, a fia, Árpád-vezér feleségül veszi Liüntint, a kazár kagán
leányát. Ez a női név a kazárok keleti birodalmi népének, a besenyők = csángók
nyelvén fejthető meg egyértelműen. Ugyanis csángó nyelven a Li-, vagyis a
Liün- = leány (~nőnemű oroszlán) jelentésű névszó. Benne az „-ün-” szórész
pedig az ünő = fiatal nőivarú tehén, az Oroszlán = Leo (~Lion, orszlánnal kapcsolatos)
csillagkép fogalmára mutat, egyben utalhat még a türk eredetre is.
Talán nem véletlenül a sumer ENLIL atyaisteni elvből keletkezett ez a női név,
pontosabban a kazár kagánnak, mint a Napisten földi fiaként, a leányának az
oroszlánhoz hasonlító névadásaként. A második -ti(n) szórész pedig a mai
napig a tini értelemben a serdülő leány fogalmát jelenti a csángó, de a magyar
nyelvben is (állatnevekben tinó = fiatal ökör), de még az angolban is (tinédzser
= tizenéves) ugyanazt jelentve. Ezt a szótövünket képezve kapjuk a csángó
nyelven ismert Tinka = Cinka, tovább képezve a magyar Katinka női neveket.
Csak úgy mellékesen megjegyezve, mintha megint a kazár = besenyő = csángó
= magyar nyelv I. évezredbeli azonosságának egyetemes érvényű megállapítá-
sához jutottunk volna el. Higgyék el, ennyi egyezőség mellett a tévedés kizárt!

907-ben történt… És persze már akkor is a németek szemében voltunk szálka. Csakhogy hiba csúszott a számításba. És ezt úgy hívják, magyarok. Decretum: Ugros eliminandos esse, azaz elrendeljük, hogy a magyarok kiirtassanak.

Fehér ló monda 2

Hírek


A magyarázat már egyszerű. A honegyesítő törzsek a vérszerződésben eldöntöttek
szerint, a hont a fehérmagyar nemzeti szín alapján egyesítik. Minden kárpátmedencei
fejedelemnek – de legalábbis négy biztos eseménye rajzolódik ki –
elküldik a szimbolikus fehér ló ajándékot. A kiskirályok az ősi eredetük tudá-
sából azonnal értették, hogy a Kárpát-medencében a fehérmagyar nemzet alatt
akarják egyesíteni a hazát. Az itt élő úrnépi fejedelmeknek így kínálták fel,
hogy vagy elfogadják, vagy elutasítják a kérést. Most az a rész elbeszélése
következzék, amelyben a fehér ló szimbólummal Árpád átveszi a hatalmat a
medence kiskirályaitól, az egységes Magyarország megvalósítása érdekében.
A HONEGYESÍTÉSNEK a magyarok legdicsőbb és leginkább ismert eseményének
kellene lennie történelmünkben. Különösen a fehér ló mondánk
meleg empátiával átszőtt fordulatai igaz történetei a magyarságnak. Már emlí-
tettük, hogy az ősgesztánk elpusztításával, nincs egy egységes forrásműve e
mondánknak. Ha nincs, akkor hát alkotnunk kell a helyébe egy újat, egy korhű-
séggel rekonstruált fehér ló mondát. Higgyék el, minden adat rendelkezésünkre
áll, amiből a pontos helyreállítás elvégezhető. Csak a megfelelő elemeit kell
egy egységes rendszerbe foglalni, egymás mellé helyezni. E törekvésünkben
leginkább Anonymus gesztájára támaszkodunk, ugyanis a honegyesítés története
az ő tollából a legrészletesebb, és időrendjében is követi a történések folyamatát.

Fehér ló monda

Hírek


A vérszerződő törzsek tanácsa eldönti, a hozzájuk csatlakozó kabarokkal,
akik valójában Ka-avarok (Avarország lakói, szavárdok, visszatérő avarok),
hogy a kedvező külpolitikai helyzet okán, és talán 895. június végén, amikorra
a termények betakarítása és a felkészülés a hosszú útra befejeződik, kiadják az
indulási parancsot. De mi már elbeszéltük, hogy az egyesített hadsereg előőrsei
már az előző évben a morvák szövetségében behatolt a Tisza vidékére, hogy
megtisztítsa a bevonuló köznép előtt az ellenséges erőktől a keleti országrészt.
Ez az előre nyomuló seregtest oly sikeresen tevékenykedett, és az itt talált testvérnépeikkel
oly barátságosan bánt, hogy azok megértették a nemes céljaikat.
Ezért testvéri szeretettel fogadták a katonákat még a téli itt tartózkodásra is.
Immáron ez a seregtest előkészítve a bevonulók előtt az utat, már kész letelepedési
helyekkel várta a 895 nyarán induló törzsek ideérkezését.
A honegyesítő harcok leírásában már bizonyítottuk, hogy népeink sem a besenyőktől
űzetve, sem a másoktól elszenvedett vereség hatására, nem menekü-
lésszerűen érkeztek a medencébe. Az ilyen rémhírek, csak a megszerzett hírnevünk
lejáratására készült koholmányok, minden tudományos alap nélküliek.

A békét támogasd, ne a háborút!

Hírek

Így jár el a terrorista bank és a terrorista rendőrség...!

Hírek

Az égiek és ember között kötött Szövetség

Hírek


1. ÍZ-TEN tökéletes alkotásában, az Ő változtathatatlan akarata szerint, ÉN-LIL
elválasztotta az Eget a Földtől, és messzire távolodott a Föld attól.
2. ÉN-LIL kiásta a MAG-ot a Föld belsejéből, hogy majd kalász fakadjon belőle
– a Rendeltetés szerint. 3. Az Ég és a Föld szövetségévé a fokost rendelte
kost avatta, a Fokos és a Nádkosár pedig a MUNKÁT rendelte.
4. Így magasztalta fel ÉN-LIL a Fokost 20
Aranyból lett az Ő Fokosa és ezüstből annak tokja. Feje lazúrkő és foka erős,
mint a gátakat döntő Égi Bika.
5. Amikor ÉN-LIL megteremtette így a Fokost és annak sorsát is megszabta,
fején ékeskedő Szent Koronáját annak az EM-BAR-nak fejére illesztette, akiket
már előbb a Földre küldött, és most kegyes szemmel nézett rájuk.
6. Az Ég lakói mind köréje sereglettek, és ÉN-LIL elibük tette a Szent Fokost.

7. Imával hódoltak ÉN-LIL-nek az Ég lakói és aztán – égi szózat kíséretében
– átadták ÉN-LIL Szent Fokosát a földi EM-BAR-nak, hogy a rávetett sors
szerint használja azt.

Terrorista bűnbanda az összes!

Hírek


Falus Zsolt: Aki eddig nem értette, most megértheti, hogy hol és hogyan követte el a csalást a hitelező és a refinanszírozó bank, akik kétszeres teljesítést kényszerítenek ki a végrehajtásban.

Ötmilliós hitelt vett fel, most harmincat követelnek a kilakoltatott családtól.

A Készenléti Rendőrség jelenlétében tudták csak kilakoltatni azt a kőbányai családot, amelytől ötmillió forintos devizahitel fejében harmincmillió forintot követel a hitelt nyújtó Argenta Lízing Zrt. és a hitelezőnek forrást adó Raiffeisen Bank, miután az adósok nem tudták fizetni a többszörösére emelkedett törlesztőrészletet-írja a Magyar Nemzet.

A kétgyermekes családanya a Magyar Nemzetnek elmondta, egyelőre egy ismerősnél tudják meghúzni magukat, ahol azonban csak aludni tudnak, bútoraikat a pincében tárolják. Óvodás, illetve iskolás gyerekeik tudják, hogy el kell költözniük, de nem értik, miért. Kérdésünkre elmondta, egyelőre nehéz feldolgoznia, hogy 23 év után el kell hagyniuk otthonukat, de már csak a gyermekeik érdekében is harcolni fognak az igazukért.

Kezdetben

Hírek


1. Kezdetben létezett a Szellem, a Lélek és az Erő8
. A nagy „Egy”-ben élt a
Minden felett. Leírhatatlan, kifejezhetetlen és elérhetetlen hatalmasságnak
hitük. Neve: ÍZ9
2. Íz „volt” a Kezdetben és „van” örökké a Minden felett.
3. ÍZ alatt nyugodott a Csend. Mozdulatlanságban hordta az ősanyagot. Az
ősanyagában – az ős vizet. Az ősvízben – az Élet ígéretét. E három egységét is
hittük. Neve: TEN10
.
4. Így lett nekünk a „Kezdet”: ÍZ-TEN11
.
A lélek teremtése

1. ÍZ-TEN – végtelen ködökben rejtőző – erejéből villámként12 vált ki a
Fény, de nem tűnt el, mint a lecsapó villám, hanem lett Világossággá és örök
maradt.
2. ÍZ-TEN „elsője” a Világosság. Első akarata, első teremtménye az örökké-
valóságban. Mielőtt élet „lett”, Világosság „VAN”.
3. Égi, örök tűz, tisztaság és igazság lakozik a Világosságban – ÍZ-TEN első
gyermekében.
4. A Teremtő így lesz egy teremtményével, hisz a Világosság az ÍZ-TEN
megnyilatkozása.
5. A Világosság – ÍZ-TEN örök titkaként lakozik a Lélekben.
6. Tartalmat ad az életnek, meleggé teszi azt és benne él ÍZ-TEN lehelete is.
7. Maga ÍZ-TEN – az Ő hatalmas erejével – él a Lélekben. Ezért hívjuk ÍZTEN-t
– a Lélek szerint és a Lélek által – így: ÉN-LÉLEK13 (ÉN-LIL).

8 Értsük rajta: szellem = a tudással; lélek = az élettel; erő = az élni akarással (biológiai
erő).
9
IZ a kaldeusoknál Igi-Zent értelmében, mint ősteremtő erő azonos az egyiptomi ÍZ-ISZ
vagy ÍSIS „Égkirálynő” nevével és mitológiájával. Továbbá azonos Szűz Mária, Istennek
szent Anyjával, ezért adta neki az ortodox kereszténység az efezusi zsinaton (Kr.u.
431) az ISIS = Égkirálynő méltóságnevet.
10
TEN = teremtő anya (nő).
11 ÍZ-TEN mozaikszava: Ígi-szent-teremtő-anya szóképéből eredő ŐSMAMA = ŐSANYA
(tésasszony), az aláhúzott betűk szerint. Azonos az egyiptomi ATUM mitológiá-
jával, innen a magyarok Nagyboldogasszonya hitvilágával.

Mik lesznek a jövőben?

HírekKötelező olvasmány arról, hogy a Mercedes vezérigazgatója szerint milyen drámai változások elé nézünk húsz éven belül.

Egy nemrég megjelent interjúban a Daimler Benz (Mercedes Benz) vezérigazgatója elmondta, hogy már nem a többi autógyártó jelenti cégüknek a konkurenciát, hanem (nyilvánvalóan) a Tesla, a Google, az Apple és az Amazon.

– a következő 5-10 évben a különböző szoftverek fel fogják forgatni a legtöbb hagyományos iparágat

– az Uber csupán egy alkalmazás, melynek egyetlen gépkocsi sem áll a tulajdonában, mégis a világ legnagyobb taxitársaságának számít

– Az Airbnb napjainkban úgy a legnagyobb szállodaüzemeltető, hogy nem rendelkezik ingatlannal

– Mesterséges Intelligencia: A számítógépek exponenciális fejlődést mutatnak a világ megértésének terén. Idén egy számítógép legyőzte a világ legjobb Go játékosát – – a vártnál 10 évvel korábban.

– Amerikában a fiatal jogászok nem kapnak munkát. Az IBM Watson jóvoltából másodpercek alatt kaphat az ember jogi tanácsot (egyelőre csak egyszerűbb kérdésekben). Ezek a tanácsok 90%-ban beválnak, szemben az „emberi” tanácsok 70%-os mutatójával.

– Tehát ha jogásznak tanul, érdemes lehet elgondolkodni a pályaváltásról, ugyanis a jövőben 90%-kal fog csökkenni az ügyvédek száma, és csak a specialista szakemberek tudnak majd a pályán maradni.

Előzmény a vérszerződés 2

Hírek


A Kárpát-medence fejedelemségeinek szoros diplomáciai kapcsolata a Kaukázus
körül élő Kazár illetve hunmagyar fejedelmi hatalommal történelmi való-
ság. A Kazár Birodalommal a kapcsolat az avar hatalom idején állandó, de
utána is élő valóság maradt. Minden okunk megvan annak a feltételezésére,
hogy a vérszerződés és a honegyesítés egy Kárpát-medencéből kiinduló diplomáciai
egyeztetés, kérés eredménye lehetett. Már csak egy kedvező, vagy meghatározó
történelmi esemény létrejötte kellett a tervezett honegyesítés elindítá-
sához. Igaz, hogy nem kedvezőn, de a pillanatot a Kijev városának 882. évi, az
óorosz Oleg szláv fejedelem általi elfoglalása váltja ki. A Kijevben vagy körzetében
állomásozó Álmos hun királyi családnak (valószínűleg Árpád szülőhelye)
menekülni kell a városból. Az előzménye annyi, hogy a kaukázusi
Hunországnak az arabok általi elpusztítása után (736. évben), a hun uralkodó-
ház északabbra, Kijevbe költözik.

Előzmény a vérszerződés

Hírek


A vérszerződéskötés idejében (Kr.u. 890. év időszakában) Etelközben, a Kijev
körzetében még létezett hét szabad hunmagyar törzs, akik igaz ellenséges
kényszerűségből, de felvállalták a Kárpát-medence I. évezredi, immár sokadszor
(sorban a hatodik) az újabb úrnépi HONEGYESÍTÉS végrehajtását. Mert
erről volt szó a hétvezérek között, és nem új honfoglalásról. Az etelközi vérszerződés
hagyományairól csak dicsőségesen szólva, amelyben a vezérek vérü-
ket csepegtették egy bort tartalmazó kehelybe, majd egyenként szájukra emelve
szentesítették az eskütételüket. Ez az eskü bátran nevezhető a világ első fennmaradt
íratlan alkotmánynak, pontosabban a vérszerződés a magyar kultúra
által példamutató alkotmányozási elve lett a korunknak. A kazár főfejedelem
tanácsára a hunmagyar törzsfők egy fővezért választottak maguk közül, akinek
mindenki hűséget fogadott. Azért említsük meg, hogy a Kazár Birodalomnak a
nyugati oldalán a hunmagyarok voltak a legfontosabb és legerősebb népeik.
Megesküdtek:
1. amíg élnek, vezért mindig Álmos nemzetségéből választanak;
2. a munkából és eredményéből közösen részesednek;
3. méltóságviselésből a vérszerződőket és utódaikat sohase rekeszthessék ki;
4. hűtlenséget elkövetőnek a vére ontassék;
5. ellenállási záradék.
A vérszerződő hét törzs vezetője a hagyomány és Anonymus szerint: Álmos,
Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm. Míg a hét törzs neve: Tarján, Jenő, Kér,
Keszi, Nyék, Megyer, Kürtgyarmat.
Generálási idő: 0.13 másodperc
708,899 egyedi látogató