Hunok Nagy Szövetsége

Navigáció

Felhasználók

-> Online vendégek: 2

-> Online tagok: 0

-> Regisztráltak: 4
-> Legújabb tag: fozosandor

Bejelentkezés

Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése

Törvénytelenül akar velem szemben eljárni

Hírek


Nagy Bálint
Szentes,

Szentes Járásbíróság
Szentes, Erzsébet tér 4.
6 6 0 0
Hiv.szám:5.B.80/2017.

Tárgy: Joghatóság bizonyítása

Tisztelt Kádár Gábor!
Az Alaptörvény érvénytelen!
„Magyarország nevű állam pedig nem létezik, mert jogilag nem jött létre.” idézet Kollár György alkotmányjogásztól.
„A Magyar Köztársaság Alkotmánya világosan kimondja, hogy senki tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére, annak gyakorlására, valamint kizárólagos birtoklására, és az ilyen törekvésekkel szemben mindenki jogosult és egyben köteles a törvényadta keretek közt fellépni.”
Ezt a cikkelyt az Alaptörvény egy az egyben átvette.
„Annak alkalmazójával szemben bármikor ellenszegülhetek, mivel egy közjogilag érvénytelen Alaptörvényt nem vagyok köteles elfogadni, ellene bármikor, bármilyen eszköz használatba vételével felszólalhatok, felléphetek.”

A Kutyának több joga van mint az embernek!

HírekÓrákig hagytak haldokolni egy férfit a Honvédkórház sürgősségijén
Gyermekei súlyos hasi fájdalmakkal vitték be a kórházba édesapjukat, akit többszöri kérésre sem láttak el. Fél napi várakozás után vitték be a műtőbe, de már késő volt. Az 58 éves férfi másnap délelőtt meghalt.

Garai Ivett édesapjánál 2017 augusztusában diagnosztizáltak hasnyálmirigy-daganatot, az orvosok kemoterápiára küldték. Az 58 éves férfi négy kezelésen volt túl, amikor október 23-án súlyos hasi fájdalmakra ébredt. A család kihívta az ügyeleti orvost, aki azt tanácsolta, menjenek be vele a kórházba, mert a mentő kiérkezéséig akár két órát is várhatnak.

Garai Ivett egyeztetett édesapja onkológusával, a megbeszélést követően pedig beutalták a beteget a Honvédkórház sürgősségi osztályára. Az onkológus azt javasolta, hivatkozzanak rá a betegfelvételnél, hogy mielőbb ellássák.

Mire beértek a kórházba, a férfi már olyannyira rosszul volt, hogy kerekesszéket kellett kitolni érte. Lánya és fia leadta az okmányait, a regisztráció fél órán át tartott.

Ébredj Amerika!

HírekÉbredj a rózsaszín álomból Amerika!

Az argonauták elindulnak

Hírek


Az Argonauták leírásában, bár több verzió is létezik, nekünk mégis az
Apollónios Rhodiosz feldolgozását kell követnünk Graves író nyomában, mert
fontos történelmi összefüggésekre mutat rá. Igaz, hogy amit akkor még mindenki
tudott, időközben a sok adat eredetéről elfeledték az emberek azok gyö-
kereit és a jelentésüket. Ezért nekünk sincs más lehetőségünk, mint megpróbálnunk
az eseményeket az ősi világnyelven, esetünkben az élő magyar, mint az emberiség
(egyik) ősnyelve segítségével minél pontosabban megfejteni, újra értelmezni.

Az élősködők kiszolgálói

Hírek


A zsidókórság terápiájában rámutattam, hogy a zsidó élősdiség azzal biztosítja magát a fertőzött társadalom bosszúja ellen, hogy a támadásba és védekezésbe belevonja a kiszipolyozott társadalom egyes szerveit is. A zsidó élősdiség rombolásának és védekezésének leghathatósabb tényezője a zsidócsahos.

A zsidó elősdiségnek ez a hivatásos harcosa sohasem zsidó, hanem a fertőzött társadalomnak fajtagadó fia. Ha a zsidókóros társadalomnak kiszipolyozott népét csürhenépnek nevezzük, akkor a zsidócsahos hivatását úgy határozhatjuk meg, hogy az befolyásolja a csürhenépet önmegadásra, türelemre és tiszteletre a zsidóság iránt; a zsidócsahos kötelessége tagadni a zsidóság bűneit, magasztalni az erényeit, hogy ne kelljen mindezt maguknak a zsidóknak tenniük, mert az szemet szúrna a népnek.

Az argonauták történetének előzményei 3

Hírek


A dórok hatalmi harcai

Egy kis történettel szeretném bizonyítani, hogy mennyire a föníciaiak dór
ágának, az asszírok által legyőzött és genetikailag felülírt leszármazottai voltak
a héroszoknak nevezett hősök többsége. Például Héraklészt említve, aki maga
is dór hérosz, és az itt e Dionüszosz történetében előadottakban a főszereplő.
Agénórnak a már meghódított tűroszi királynak (Tűrosz föníciai alapítású vá-
ros, a Földközi-tenger keleti partján) a leányát, a szépséges Európét (Európa
névadója), Zeusz egy bika képében elragadta, és Kréta szigetére viszi, ahol
megtartják a menyegzőjüket. Három fiat szült ott Zeusznak.

Az argonauták történetének előzményei 2

Hírek


Phrixosz és Hellé

Az aranygyapjú regéje Poszeidón születésével függ össze. Azt mesélték,
hogy Rheia mikor Kronosztól megszülte Poszeidón fiát, hogy ne tudja lenyelni
az apja, egy juhnyájban rejtette el az újszülöttet, és helyette egy csikót nyeletett
el az apjával. A történetben ugorva, számunkra most az a fontos résztörténet
következik, hogyan lépett Poszeidón dór pásztorkirály kos alakban nászra. A
menyasszonyt, akiről a hősmondába illő történet szól, Theophanénak, vagyis
nimfa létére „istennőként megjelenőnek”, vagy „isteni napvilágra” hozónak

Az argonauták történetének előzményei

Hírek


A történet az ókori Görögországban, a Balkán-félsziget déli részén, a Boiótia
tartomány Thébai7
fővárosában indul Kr.e. 1250 tájékán. Erre a korszakra jellemző
az akkori Közel kelet viharos történelmi eseményeinek a kisugárzása, az
aiolok, ionok és az akhájok menekülésszerű beköltözése Kis-Ázsiából az előző-
leg már a félszigeten élő pelaszg és más velük rokon ősnépek mellé. E történé-
sek mellett, nekik köszönhetően létrejön Mükéné és Korinthosz felemelkedése,
amit Thébai majd Athén s Spárta kiemelkedése kísér – csak a fontosakat említve
–, hogy őket a később egyé váló újgörög nemzet létrejötte kövesse. Mezopotámia
térségében ez időben a kora legfélelmetesebb hatalmával, a második
Megkülönböztetően az egyiptomi Théba főváros görög duplikációja, a fehérmagyarok
itteni ősi központja.

Jászon és az aranygyapjú, avagy az argonauták története

Hírek


Az aranygyapjú legendája a görög mitológiából Argonauták címen sokak által
ismert történet. A „Görög mítoszok” kiadvány 10 részben (történetben)
dolgozza fel, addig egy magyar szerző, Tencsényi-Waldappel Imre egybeszerkesztve
17 oldalon keresztül mutatja be a történetet az olvasónak.
Legegyöntetűbben mégis Apollónios Rhodios dolgozta fel a 4 énekből álló
«Argonautika» c. eposzában, ebből dolgoztak az utód írók. E mű lett a legismertebb
görög mítoszok egyike. Az Argonauták története megelőzi a trójai
háború (Kr.e. 1190-1180 körüli) időszakát, ugyanis a rege cselekménye egy
emberöltővel előtte, Kr.e. 1220. évek köré tehető, de bizonyos eseményei kapcsolódnak
a Homérosz által írt Trója című epikus mű előzményeihez. Az Argonauták
történetéről – azok részére akik eddig még nem ismerték volna – első-
ként egy rövid semleges összefoglaló leírását másolom ide. Ugyanis ahhoz,
hogy a történelmi bizonyítékokkal kiegészített, és újraírt mondát pontosan
megértsük, szükségesnek látnám előtte a történet egy tömör, összefoglaló leírá-
sát megismertetni. Következzék most a történet a Pallas nagy lexikon leírásában

Az újgörög mitológia fénykora

Hírek


Mielőtt belemerülnénk a két legismertebb görög mítosz cselekményébe, előtte
tekintsük át a mitológiájuk néhány csillagászati összefüggését. Már eddig is
találkoztunk munkánk során a mondák kivetítéséről a csillagvilágba. Bizony
nem a véletlenek művével állunk szemben, mert a mitológia valójában nem
más, mint az őskori csillagászat tudásának elbeszélésekbe rögzített ismerethalmaza.
Ezért határozottan cáfolnunk kell, hogy a mitológiák nem kitalált dolgok,
hanem ellenkezőleg, a valós emberi történések csillagászati szférákba helyezett
elbeszélései.

A görög istenek rövid genealógiája a feldolgozott mítoszából

Hírek


A most következő fejezetpont alatt érkezünk el a görög mondák elemzéséhez.
Ezek közül is a két legjelentősebb történetének, az Argonauták, majd a Heléna
és a trójai háború részletes feldolgozásához. De még mielőtt belefognánk a
cseppet sem kis feladatba, érdemes áttekintenünk a két mítosz legfőbb szereplő-
inek leszármazási térképét egyszerű táblázatos formában. Talán ha ennek ismeretében
merülünk bele az ógörög történelem legzivatarosabb szakaszába, pontosabban
megérthetjük, miként lehetséges, hogy a görög mítoszok és a magyar
mondák mégis egy és azonos gyökerűek. Egy fontos visszautalással, csak akkor
fogunk tudni az olvasás élvezetének adózni, a történések összefüggéseit kibogozni,
ha figyelembe vesszük az előző részek fontos magyarázatait. Kiemelve a
teremtés és az istenek valós összefüggéseiről szóló mondatokat, meg a matriarchálisból
a 180 fokos patriarchális hatalomváltás iránymutatását. Ha már értjük,
hogy a kőkor teremtő ősanyáiból (khariszok, nériszek és nimfák = tündérek) –
akik anno még nem voltak királynők csak a termékenység megszemélyesítői –,
miként válhattak alárendelt feleségekké a vaskor kegyetlen teremtő férfi istenségeinek,
valamint istenkirályi családokká a politeizmus átmeneti vallásformája
során, szerethetik meg a főszereplőket, vagy esetleg nem.
Generálási idő: 0.25 másodperc
799,374 egyedi látogató